Sunteți pe pagina 1din 2

DESIGNUL SITUAȚIEI DE ÎNVĂȚARE:

INTEGRAREA COMPETENȚEI DIGITALE


1. JUSTIFICARE:

O scurtă justificare a situației de învățare: context, competențele urmărite, importanța


competențelor digitale, metodologia, conținuturile de învățare, etc.
2. INFORMAȚII GENERALE:
Titlul
situației
de
învățare
Contextul Nivelul de educație
de
aplicare
Arii curriculare
vizate

Descrierea Competențe (ce competențe vor fi vizate – includeți și


situației competențele digitale și cum vor fi atinse)

Metodologia (methodologia aplicată în situația de


învățare)

Tipuri de activități (tipuri de activități desfășurate în cadrul


situației de învățare.)

Resurse educaționale (materialele necesare desfășurării situației de


învățare)
Tehnologii digitale (dispozitive - computer, tabletă, telefon mobil,
etc. –, instrumente - aplicații, blog, etc.-,
platformă - moodle, Sakai, etc. -, necesare
desfășurării situației de învățare)
Monitorizare și (metodologia de evaluare)
evaluare

Rolul cadrului didactic

Încărcătura de lucru (numărul de ore necesare parcurgerii situației de


învățare)
Rezultate (ce va rezulta în urma parcurgerii situației de învățare)