Sunteți pe pagina 1din 2

Fișă de lucru

Limba și literatura română

1.Citește textul.

,,Într-o primăvară,o prepeliță aproape moartă de oboseală- că venea de departe,tocmai


din Africa – s-a lăsat din zbor intr-un lan verde de grâu,la marginea unui lăstar.După ce s-a odihnit
câteva zile,a început să adune bețigașe ,foi uscate,paie și fire de fân și și-a făcut un cuib pe un
mușuroi de pământ ,mai sus,ca să nu-l înece ploile pe urmă ,șapte zile de-a rândul a ouat câte un
ou,în total șapte ouă mici ca niște cofeturi și a început să le clocească.”

2.Răspunde la întrebări.

Câți pui a făcut prepelița?

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Din ce materiale și-a făcut cuibul?

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

3. Alcătuiți propoziții cu ,,într-o” și ,,într-un”.

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

4. Scrie cuvintele cu sens opus .

moartă=.........................................

venea=..........................................

uscate=.........................................

sus=...............................................

5. Crează un text de cinci enunțuri prin care să o descrii pe prepeliță și puii săi.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
6.Alcătuiți câte două enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor mac și lac .
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

7. Schimbă o literă pentru a obține cuvinte noi.

Fac=........................................................................................................................................................

Mere=.....................................................................................................................................................

Casa=.......................................................................................................................................................

8.Găsește însușiri pentru următoarele cuvinte.

primăvară=

prepeliță=
pui=

zile=

9. Colorează imaginea.