Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Data: 12. 11.2019

Școala cu clasele I-VIII “Nicolae Iorga” Focșani

Clasa: a III-a B

Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii

Disciplina: Matematică

Unitatea de învățare: Unitatea 3- Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 10 000

Subiectul: Scăderea numerelor naturale cu trecere peste ordin de la 0 la 10 000

Tipul lecției: consolidare

Discipline integrate: Limba și literatura română

Prof. înv primar: Axente Mihaela

Propunătoare: Mengher Alina Mădălina

Competențe specifice:

2.4. Efectuarea de adunări şi scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracţii cu acelaşi numitor;

5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente simple.
Obiective operaționale:

O1: Să efectueze cel puțin 3 operații de scădere cu trecere peste ordin, în concentrul 0-10 000, pe baza explicațiilor anterioare;

O2: Să rezolve mintal cel puțin 3 exerciții de adunare sau scădere, pe baza discuțiilor anterioare;

O3: Să utilizeze terminologia specifică scăderii (descăzut, scăzător, rest, diferență, cu atât mai puțin) în diverse situații date, pe baza
celor învățate anterior;

O4: Să rezolve corect cel puțin o problemă din cele 3 date respectând pașii de rezolvare, pe baza informațiilor dobândite anterior.

Strategia didactica:

Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, problematizarea, munca independentă;

Mijloace de învățământ: laptop, tablă virtuală, aplicația learningapps, caietele elevilor, rebus, culegere de matematica editura paralela 45;

Forma de organizare: frontală, individuală .

Resurse umane: ..... de elevi .

Durata lecției: 40 de minute.

Bibliografie:

1. http://programe.ise.ro/ - Programa şcolară pentru clasa a III-a la Matematică;


2. Neagu, Mihaela & Mocanu, Mioara – „Metodica predarii matematicii in ciclul primar”, Editura Polirom, Iasi, 2007;
3. Manu Maria, Bratu Marina „Culegere de exerciţii şi probleme de matematică pentru clasele I-IV”, Editura Pontis, Cluj Napoca, 2003;

SCENARIUL DIDACTIC

Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
1. Momentul Se asigură climatul Elevii se așează în fața
organizatoric psihosocial necesar lecției. calculatorului, își deschid caietele Frontal
(1minut) Se pregătesc materialele și răspund la salutul propunătoarei.
necesare desfăşurării lecţiei .
Propunătoarea îi salută pe
elevi.

2. Verificarea temei Se verifică tema pentru acasă Elevii corectează tema împreună Explicația Caietele Frontal Observarea sis
pentru acasă atât calitativ, cât și cantitativ. cu propunătoarea. elevilor Aprecieri verb
(5 minute)
3. Reactualizarea Are loc un dialog între
cunoștințelor propunătoare și elevi.
(5minute) Întrebări adresate de Elevii răspund la întrebări:
propunătoare: - Expresiile matematice pe
- Ce expresii care le cunoaștem sunt:
matematice mărește cu, micșorează
cunoașteți? cu, adaugă..., cu cât este
- Cum se numesc O2 mai mare... decât..., cu Aprecieri verb
numerele care se scad? O3 atât mai puțin, etc.
- Cum se numește - Numerele care se scad se Conversația Frontal
rezultatul scăderii? numesc descăzut și Explicația
- Cum se numesc scăzător.
numerele care se - Rezultatul scăderii se
aduna? numește diferență sau
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
- Cum se numește rest.
rezultatul adunării? - Numerele care se adună se
- Prin ce operație aflăm numesc termeni.
un termen al adunării? - Rezultatul adunării se
- Prin ce operație aflăm numește sumă sau total.
descăzutul? - Un termen al adunării se
- Prin ce operație aflăm află prin operația de
scăzătorul? scădere.
- Care este suma - Descăzutul se află prin
numerelor 1200 și operația de adunare.
700? - Scăzătorul se află prin
- Mărește numărul 2800 operația de scădere.
cu 300.
- Află diferența
numerelor 3500 și 500.
- Micșorează numărul
7600 cu 400.

4. Captarea atenției Captarea atenției se realizează Rebus


cu ajutorul unui rebus creat în Elevii răspund atunci când sunt
( 5 minute) aplicația learningapps. Acest numiți. Frontal
rebus conține întrebări din Conversația Individual
textul studiat la ora de limba și Exercițiul
literature română. Cuvânt
cheie este SCĂDEREA.
ANEXA 1
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire
4.Anunțarea temei și a Propunătoarea le spune Observarea sis
obiectivelor elevilor : „ Astăzi la ora de Expunerea Caietele Frontal
(2 minute) matematică ne vom consolida elevilor
cunoștințele despre scăderea cu Elevii sunt atenți și ascultă ceea ce
trecere peste ordin în le spune propunătoarea.
concentrul 0- 10 000. Vom
lucra exerciţii şi probleme, Elevii notează data și titlul în caiet.
astfel încât la sfârşitul lecţiei
să-mi demonstraţi că ştiţi sa
aplicaţi această operaţie în
situaţii diverse.”
Se scrie titlul pe tablă.

5.Dirijarea consolidării Propunătoarea proiectează cu


(10 minute) ajutorul unei table virtuale o Elevii sunt atenți la explicații. Exercițiul Frontal
fișă de lucru cu diverse Elevii rezolvă exercițiile în scris pe Conversația
exerciții de scădere. caiet. Explicația
ANEXA 2
6.Fixarea cunoștințelor
(10 minute) Pentru a-și fixa cunoștințele Elevii rezolvă problema atât oral, Exercițiul Individual
elevii vor primi spre rezolvare cât și în scris pe caietul lor. Explicația Fișă de lucru Frontal
o problemă care are conținutul Problemati-
legat de textul studiat ora zarea
anterioară la limba și literatura
română.
Voi numi câte un elev pentru
a rezolva.
ANEXA 3
Etapele lecției Activitatea propunătoarei Ob. Activitatea elevilor Strategia didactică Evaluare
Op. Metode și Mijloace de Moduri de
procedee învățământ instruire

7. Tema pentru Se notează tema pentru acasa. Elevii notează tema pentru acasă Conversația Frontal
acasă și Se vor face aprecieri generale și ascultă observațiile. Individual
încheierea şi individuale asupra modului
lecției în care elevii au participat la
(2 minute) defăşurarea lecţiei.