Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

PROF.

UNITATEA DE INVAȚARE: “Comunicare și relaționare interpersonală”


TEMA: “Cum pot arata ca ascult pe cineva”
COMPETENȚA GENERALĂ:
Identificarea comportamentelor specifice ascultării eficiente în procesul de comunicare
COMPETENȚE SPECIFICE:
C1. să definească ascultarea bazându-se pe experiența proprie, pe proverbe și pe dicționar
C2. să recunoască elementele procesului de comunicare(emițător, receptor, canal, mesaj)
utilizând jocul de rol
C3. să enumere cel puțin doua condiții ale ascultării eficiente
C4 . să enumere cel puțin un comportament specific ascultării eficiente
DURATA: 50 minute
MATERIALE:
- foaie de flipchart
- calculator/videoproiector
- flori din hârtie – recompense
- figurine din hârtie glasată
CONCEPTE-CHEIE: ascultarea
comunicarea
MOD DE ORGANIZARE:
- în grup
METODE:
- conversația euristică
- utilizarea dicționarului
- exemplificarea
- problematizarea
- studiu de caz
- joc de rol

EVALUARE:
- conform grilei - indicatori corelați la obiectivele activității

SCENARIUL ACTIVITATII:

Spargerea ghetei: printr-un scurt joc intitulat “Ascultă și fă ce-ți spun”


Moment ancoră:
 cu ajutorul proverbelor voi apropia elevii de tema ce urmează să o discutam (grupați
câte patru,elevii trag biletele cu proverbe despre ascultare)
Anunțarea temei:
“Cum pot arata că ascult pe cineva” - se notează titlul pe tabla
PREZENTAREA ACTIVITĂȚII:
1. Procesul de comunicare:
- Grupul nr.4 trage bilețelul cu sarcina să caute în dicționar definiția ascultării în timp
ce ceilalți elevi notează cuvinte cu sens asemănător cu “ascultare”.
- Elevii citesc câteva cuvinte la care s-au gândit,iar în final se notează definiția găsită
de grup în dicționar
- Grupul nr.5 trage bilețelul cu sarcina - joc de rol:un copil(Florin) povestește filmul
vizionat cu o seara înainte iar celalalt (Adrian) ascultă.
- Elevii identifică cu ajutorul întrebărilor elementele procesului de comunicare:
emițător, receptor (ascultător), mesaj, canal și le notează
2. Condițiile unei ascultări eficiente
- Cu ajutorul exemplificării și a întrebărilor se identifică condițiile unei ascultări
eficiente: atenție/interes, privire la emițător, poziție dreaptă în bancă, încuviințare
din cap, întrebări pentru lămuriri suplimentare etc.
- Grupul nr.6 trage bilețelul cu joc de rol “cum mă simt când nu sunt ascultat” în care
un elev povestește o întâmplare iar clasa face altceva (nu-l asculta)/elevul
povestește aceeași întâmplare iar clasa îl asculta cu atenție.
- Discuție: când s-a înțeles mesajul/cum s-a simțit elevul povestitor

Consolidarea deprinderii de a utiliza comportamente specifice ascultării eficiente :


Prin exercițiu : elevii răspund cu comportamente cerute de ascultarea eficientă
ajutându-se și de informațiile de pe videoproiector.

CONCLUZIE: este important să ascultam, așa se explică faptul că oamenii au două


urechi și o singură gură.

EVALUARE:
- conform grilei - indicatori corelați la obiectivele activității
* Recompense stimulative

ÎN LOC DE INCHEIERE:

ASCULTA ACTIV, RESPECTĂ INTERLOCUTORII, FĂ INTERVENȚII


POTRIVITE/GÂNDITE ȘI VEI OBȘINE RESPECTUL CELORLALȚI, ÎȚI VEI
ÎMBOGĂȚI CUNOAȘTEREA ȘI EXPERIENȘELE CU IDEI SI MODELE
VALOROASE!

ANEXE
GRUPUL 1
Citește clar cele două proverbe :
1) Proverb latin: cine vorbește seamănă, cine ascultă culege.
2) Proverb persan: întâi ascultă și pe urmă vorbește.

GRUPUL 2

Citește clar cele două proverbe :

1) Cine nu ascultă nu învață.


2) Ascultă pe cel învățat și vei ieși și mai învățat.

GRUPUL 3

Citește clar proverbul :

Când nu știi să vorbești, ascultă pe altul căci cu ascultarea mai multe înveți!

GRUPUL 4

Caută în dicționar la litera “A” definiția cuvântului “ascultare”și notează mai jos pe
pagina
A ASCULTA=

GRUPUL 5: citiți cu atenție sarcina și interpretați personajele

Un copil pe nume Florin povestește altui copil numit Adrian filmul văzut de acesta cu o
seara înainte. Adrian ascultă cu atenție.

GRUPUL 6:citește cu atenție sarcina și interpretează personajul:

Ești un elev care vine în clasa și povestește cum l-a atacat un câine pe strada venind
spre școala.
Clasa are sarcina să nu-l asculte, să se întoarcă unul la altul și să vorbească.
Elevul revine cu aceeași povestire dar clasa îl ascultă.