Sunteți pe pagina 1din 207

UNIVERSITATEA BABEȘ- BOLYAI CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ȘI ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI


PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR

PORT
OFOLI
U
DE
PRACT
ICĂ
ÎNVĂȚ Student: Feșnic Teodora Bianca
Anul III
ĂMÂN Învățământ la distanță

T
PRIMA
R
OPIS

1. Adeverință de angajat
2. Proiecte de lecție
3. Teste de evaluare
4. Alte materiale didactice
Proiect didactic (1)
Clasa: a IV- a

Disciplina: Limba și literatura română

Subiectul lecției: Povestea lui Harap- Alb

Tipul lecției: Lecție de transmitere și însușire de noi cunoștințe

Durata lecției: 50 min

Scop: Îmbogățirea vocabularului cu cuvinte noi și a cunoștințelor referitoare la operele lui Ion Creangă.

Obiective operaționale:

O1. Să citească fluent, corect și tare și cu intonația potrivită ”Poveste lui Harap-Alb de Ion Creangă”

O2. Să identifice personajele principale din text.

O3. Să răspundă corect la întrebările de pe cub, utilizând informațiile date de text.

O4. Să folosescă corect în propoziție cuvintele necunoscute din text.

Strategii didactice:

Metode și procedee de învățământ: conversația, explicația

Mijloace de învățământ: cartea de limba română

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Sistem de evaluare
Forme de evaluare: orală

Metode de evaluare: observarea

Instrumente de evaluare: -

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Mijloace de evaluare

Asigur climatul de ordine şi disciplină Elevii intră în sala de clasă și își


1. Moment necesar desfăşurării orei în bune condiţii. pregătesc cele necesare pentru
organizatoric Cer elevilor să-şi pregătească cele necesare desfășurarea orei.
pentru ora de limba romana.

Se realizează prin metoda brainstorming Elevii răspund corect la prima


folosind următoarele întrebari: ” Știți voi întrebare, iar la a doua întrebare dau
2. Captarea atenției cine este Ion Creangă?; Știți să îmi spuneți următoarele raspunsuri: Capra cu trei iezi,
câteva opere ale acestuia?” Punguța cu dou bani, Ursul păcălit de
vulpe, Fata babei și fata moșneagului.

Cadrul didactic le spune copiilor să


3. Anunțarea temei deschidă cartea le pagina 56 deoarece azi
și a obiectivelor vor învăța o noua operă a lui Ion Creangă, și Elevii deschid cartea la pagina
anume „Povestea lui Harap- Alb”. Aceasta respectivă și citesc titlul lecției.
notează data și titlul lecției pe tablă.

Învățătoarea le citește elevilor datele


4.Desfășurarea despre autor apoi le propune elevilor citirea
lecției textului în lanț, numește un copil care să
înceapă să citească textul, la semnalul ei Elevii citesc pe rând textul.
următorul copil continuă să citească.
După citirea textului cadrul didactic Elevii sunt entuziasmați de jocul cu
scoate de sub catedră un cub, pe fețele cubul și răspund corect la întrebările de pe
căruia sunt următoarele întrebări: Spre ce se el.
îndrepta Harap- Alb?; Cine este prima
făpură cu care se întalnește Harap-Alb?;
Cum arată Gerilă?; După cine au pornit
Harap- Alb și calul lui?; Câte făpturi a
întâlnit Harap alb în călătoria sa?; Care este Observarea sistematică
putertea lui Ochilă?. Cadrul didactic le
spune elevilor ca va arunca cubuul în sala
de clasă, iar elevul care prinde cubul
răspunde la întrebarea care este pe fața de
deaspupra. După ce răspunde la întrebare,
elevul respectiv aruncă cubul mai departe.
Se repetă mișcarea pană se răspunde la toate
întrebările.

După terminarea jocului cu cubul, cadrul


didactic numește un copil care să citească
cuvintele necunoscute apoi le propune
copiilor alt joc. Le propune să creeze o
scurtă poveste în felul următor: fiecare copil Elevii sunt încântați de acest joc si
va spune cate o propoziție care să conțină sunt nerăbdători să înceapă. Folosesc Observarea sistematică
5. Obținerea unul sau mai multe cuvinte dintre cele cuvintele corect în propoziții și se amuză
performanței necunoscute, propoziția creată trebuie să la auzirea unor propoziții.
aibă legătură cu propoziția dinainte. Până la
finalul jocului toate cuvintele necunoscute
trebuie folosite.
6. Asigurarea Pentru încheierea activității, învățătoarea Elevii sunt bucuroși și nerăbdători să
retenției și a grupează elevii în funcție de personajele din meargă în față se joace. După fiecare
transferului poveste, apoi îi chemă pe rând în fața clasei reprezentanți clasa se umple de râsete și Observarea sistematică
să facă o scurtă scenetă reprezentând aplauze.
povestea.
Cadrul didactic le oferă elevilor un
7. încheierea feedback referitor la desfășurarea lecției și
organizată a comportamentul acestora pe parcursul ei, Elevii ascultă cu atenție, își notează
activității apoi le mulțumește pentru participare și le tema, apoi ies în pauză.
dă tema de casă.
Proiect didactic (2)
Clasa: a IV- a

Disciplina: Educație civică

Subiectul lecției: Valori morale- bine/rău

Tipul lecției: Lecție de dobândire de noi cunoștințe

Durata lecției: 50 min

Obiective operaționale

O1. Să găsească semnificațiile valorilor morale ”bine”, ”rău” ca bază a relațiilor cu ceilalți oameni.

O2. Să dezbată situații despre ”bine – rău” pentru stabilirea comportamentului bun.

O3. Să alcătuiască jocuri de rol pe tema faptelor bune.

O4. Să găsească proverbe potrivite pentru ilustrarea valorii morale ”bine”.

O5. Să păstreze poziția corectă a corpului în timpul activităților.

Strategii didactice:

Metode și procedee de învățământ: brainstorming, conversația, explicația, jocul de rol

Mijloace de învățământ: flipchart, marker, fișe de lucru, caietele elevilor

Forme de organizare: frontal, individual

Sistem de evaluare:

Forme de evaluare: oral


Metode de evaluare: observarea sistematică

Instrumente de evaluare: întrebări și răspunsuri

Date privind modul de desfășurare a lecției

Etapele lecției Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor Metode de evaluare

1. Moment Asigur climatul de ordine şi disciplină Elevii intră în sala de clasă și își
organizatoric necesar desfăşurării orei în bune condiţii. pregătesc cele necesare pentru
Cer elevilor să-şi pregătească cele desfășurarea orei.
necesare pentru ora de limba romana.

2. Captarea atenției Se propune elevilor să spună ce cuvinte


le vin în minte în legătură cu cuvântul
”bun”. Se notează cuvintele pe flipchart
(blând, cuminte, afectuos, apreciat,
pozitiv, ocrotitor, recunoscător, demn de
încredere, darnic, responsabil). Elevii răspund la solicitarea cadrului Observarea sistematică
Se menționează că însușirea morală ”rău” didactic.
aduce cuvinte opuse celor scrise (nemilos,
neascultător, rece, disprețuitor, nepăsător,
înșelător).
3. Anunțarea temei și Cadrul didactic le spune elevilor că în
a obiectivelor această oră vor discuta despre valorile Elevii sunt atenți și așteaptă
morale: bine – rău. următoarele indicații.
Se notează data și titlul pe tablă.
4.Dirijarea învățării Cadrul didactic anunță elevii că vor
discuta despre ”bine” și ”rău”, folosind
niște dialoguri între copii (Anexa 1).
Pentru aceste dialoguri, sunt stabilite Elevii citesc dialogurile și răspund le
întrebări de sprijin astfel încât elevii să își întrebări. Observarea sistematică
spună părerile despre comportamentul
copiilor. Pe baza acestor dialoguri, se vor
face și jocuri de rol pentru corectarea
comportamentelor rele.

5. Obținerea Cadrul didactic le împarte copiilor o Copiii sunt atenți la explicațiile Observarea sistematică
performanței fișă cu proverbe pe care le vor discuta, învățătoarei, apoi își notează proverbele
apoi aceștia le vor nota în caiete. (Anexa în caiete.
2).

6.Asigurarea Cadrul didactic le propune copiilor să Elevii sunt încântați de propunerea Observarea sistematică
retenției și a facă joc de rol pe baza dialogurilor primite făcută.
transferului anterior.

Cadrul didactic le oferă elevilor un Elevii ascultă cu atenție, își notează


feedback referitor la desfășurarea lecției și tema, apoi ies în pauză.
7. Încheierea comportamentul acestora pe parcursul ei,
organizată a apoi le mulțumește pentru participare și le
activității dă tema de casă.
Anexa 1
Valori morale: bine - rău

__
GEORGE Alin, adu-mi, te rog, un pahar cu apă!
__
ALIN Nu pot acum! Mă joc la calculator!
__
MIHAI Îți aduc eu!

 De ce credeți că George cere apă de la Alin, în loc să se servească singur?


 De ce Alin refuză să îl ajute pe George? Cum este el?
 Ce face Mihai? Ce dovedește prin purtarea lui?

Valori morale: bine - rău

__
IOANA Îmi împrumuți, te rog, o rezervă pentru stilou?
__
VIRGIL Nu, pentru că nici tu nu mi-ai dat!

 Ce părere aveți despre Ioana?


 Cum este Virgil?
 Voi cum a-ți răspunde la rugămintea Ioanei?
Valori morale: bine - rău

__
DAN De ziua ta, Maria, ți-am adus această minge!
__
MARIA Nu îmi place, mai am și altele!...

 Cum i se adresează Dan Mariei?


 Prin ce se deosebește Maria de Dan?
 Care ar putea fi răspunsul vostru pentru Dan?

Valori morale: bine - rău

__
EMA Ajută-mă, te rog, să mă ridic! Zăpada aceasta e tare alunecoasă!
__
IONUȚ Ha! Ha! Ha!

 Ce nevoie are Ema?


 Cum reacționează Ionuț la cererea fetei?
 Voi ce a-ți fi făcut în locul lui Ionuț?
Valori morale: bine - rău

__
IRINUCA Așteaptă-mă și pe mine, Andrei, să trecem strada împreună!
__
ANDREI Descurcă-te singură, eu mă grăbesc!

 De ce credeți că are nevoie Irinuca de Andrei?


 De ce Andrei nu are răbdare cu Irinuca? Cum este el?
 Voi ce i-ați fi propus Irinucăi?
Anexa 2

Valori morale: bine - rău


Proverbe

Bine faci, bine găsești.


Binele cu bine se răsplătește.
Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face.

Binele vine anevoie, iar răul îndată.


E bine să faci bine.
A face bine e totdeauna mai bine decât a face rău.
O faptă bună nu e niciodată inutilă.
Proiect didactic (3)

CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Arte, Educație fizică, sport și sănătate
DISCIPLINA:Muzică și mișcare
UNITATEA TEMATICĂ:Să cântăm, să dansăm
SUBIECTUL LECȚIEI:Utilizarea de instrumente muzicale simple
TIPUL LECȚIEI: Lecție de formare de priceperi și deprinderi practice
SCOPUL:Interpretarea unui cântec utilizând instrumente muzicale simple

COMPETENȚE GENERALE:
1. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical

2. Interpretarea de cântece pentru copii, cu mijloace specifice vârstei

3. Exprimarea unor idei, sentimente și experienţe prin intermediul muzicii și mişcării, individual sau în grup

COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3 sesizarea în cadrul cântecelor, a unor elemente de formă (repetiție/ schimbare, alternanţă strofă/refren);

2.1 cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoțită de elemente de mișcare cu diferenţieri expresive;

2.2 utilizarea notației înălţimilor sunetelor şi valorilor ritmice ale notelor și pauzelor pentru însuşirea unor cântece;

3.1 manifestarea unor reacții, emoţii, sentimente sugerate de fragmente muzicale însoțite de dans;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- Să execute corect exercițiile de încălzire a vocii pe baza experienței anterioare
O2- Să emită sunete prin percuție corporală și jucării muzicale după modelul învățătoarei
O3- Să reproducă cântece păstrând ritmul dat de învățătoare
O4- Să interpreteze cântecul în grup, acompaniați de suport digidal
O5- Să inventeze cântece cu sau fără mișcare, având la dispoziție instrumente

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, conversația,exercițiul, creația;
b) Mijloace didactice:instrumente, videoproiector
c) Forme de organizare: colectiv, în grupuri, individual
d) Forme de evaluare : orală, scrisă, continuă
Bibliografie:Manual pentru clasa a IV-a - Lacramioara-Ana Pauliuc, Costin Diaconescu, editura  CD Press, 2016
DURATA: 50 minute
SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENT Ob. ACTIVITATEA CADRULUI ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


DIDACTIC DIDACTIC ELEVULUI
Metode și Mijloace Forme de
procedee didactice organizare

1.Moment Se creează un cadru necesar Elevii își pregătesc cele Conversația Frontal
organizatoric bunei desfășurări a orei de necesare orei
geografie. Individual

Se urmărește dacă elevii au


toate cele necesare orei

2.Reactualizarea Se discută despre ce au învățat Elevii răspund întrebărilor Conversația Frontal


cuoștințelor orele trecute. învățătoarei
dobândite individual
anterior Se reamintesc cântecele
învățate, forma unui cântec
(strofă ,refren, repetiție)

3.Captarea Se anunță că elevii vor fii cei Elevii ascultă cu atenție Conversația Frontal
atenției mai buni artiști și vor participa
la “românii au talent” Individual

4.Anunțarea Se anunță că vor învăța un Elevii ascultă cu atenție Conversația Frontal


temei și a cântecel foarte ușor folosind care este tema și care sunt
obiectivelor instrumente . Apoi elevii vor așteptările învățătoarei. Individual
creea cântecele cu sau fără
mișcare, în grupe, având la
dispoziție instrumente și
creativitatea.

Se anunță obiectivele urmărite


în această oră

5.Dirijarea O1 Se realizează exercițiile de Elevii realizează exercițiile Conversația Videoproiec Frontal Aprecierea
învățării încălzire a vocii (solfegiul, de încălzire a vocii și a tor implicării în
mamemimomu, iahaha, spra- capului Explicația Individual activitate
spre-spri-spro-spru) și de Instrumente
Demonstrați Colectiv Aprecierea
încălzire a capului(față și gât) a
Pe grupe interpretării
Se amintește că la limba și Exercițiul cântecului și a
literatura română au învățat Sunt atenți la noul cântec menținerii
despre povestea a doi pui de prezentat. ritmului.
O2
tigru, numiți Ninigra și Aligru
care erau din Africa.

O3 Se menționează că vor învăța Îl repetă toți elevii


un cântec format doar din împreună până îl învață.
silabe simple ,care se cîntă în
Africa.
O4
Elevii care au primit
Cu ajutorul videoproiectorului
instrumente trebuie să
se prezintă copiilor cântecul.
mențină ritmul
https://www.youtube.com/watch corespunzător și să cânte în
?v=0RGCEF66GDg același timp.Ceilalți trebuie
să execute mișcarea
“ /Si si si si dolada (legănatul) și pocnitul din
Yaku sineladu banaha/ degete pe ritm, în timp ce
cântă.
Ref: /Banaha banaha
Yaku sineladu banaha/ “

Treptat se repetă cu toată Elevii trebuie să cânte în


clasa. După ce elevii au reținut canon. O grupă de elevi
puțin cântecelul, se impart începe să cânte, iar când
câteva instrumente de percuție. termină strofa, ei continuă
Elevii care au primit cu refrenul, iar cealaltă
instrumentul sunt atenți la grupă începe cu strofa.
învățătoare care bate ritmul cu
un instrument.

După ce au învățat cântecelul


suficient de bine se împarte
clasa în 2 și se încearcă să se
cânte în canon cu ajutorul
învățătoarei și a video
proiectorului.

6.Obținerea O5 Se împart în grupe de câte 5,6 Elevii sunt atenți la cerințe. Conversația Instrumente Pe grupe Aprecierea
performanței elevi. Aceștia trebuie să implicării în
compună un cântecel utilizând Elevii compun un cântec Explicația munca de grup
cuvintele : primăvară, folosind cuvintele date de
învățătoare. Aceștia pot să Munca în
flori/floricele, câmp,înverzit, grup
păsărele având la dispoziție 15 se acompanieze și cu
minute . De asemenea pot instrumente și de asemenea Creația
utiliza și instrumente și pot crea își pot creea un dans
și un dans potrivit. potrivit pentru cântecel.
(ex.primăvara primavară la noi
ai sosit, peste câmp și prin
ogradă tot-ai inverzit, floricele
multe iar au inflorit, păsărele
cântătoare iarăși au venit)

7.Asigurarea După ce timpul s-a scurs. Elevii își prezintă Conversația Instrumente Pe grupe Aprecierea
retenției și a Fiecare grupă își va prezenta materialul. creativității și
transferului munca și va fi evaluată în fața munca de grup.
clasei, sub forma emisiunii Ceilalți elevi îi evaluează
“românii au talent”, juriul va fi pe colegii care au prezentat. Felicitarea
clasa și învățătoarea. grupului
câștigător și
notarea acestuia

8. Încheierea Se muțumește pentru Elevii își spun părerea Conversația Individual Aprecierea
organizată a implicarea activă la oră. legată de activitățile din implicării
lecției ora.
Se întreabă dacă le-au plăcut.

PROIECT DIDACTIC (4)


Clasa: a - IV - a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Științe ale naturii
Unitatea de învățare: Corpuri, energie, lumină
Subiectul lecției: Plutirea corpurilor
Tipul lecției: Lecția de formare sau consolidare de priceperi și deprinderi intelectuale
Durată: 50 min
Scop: S1 – Înțelegerea și utilizarea în comunicare a unor termini și concept specific științelor naturii
S2 – Formarea și cezvoltarea capacităților și abilităților de experimentare și explorare/investigare a realității, folosind instrumente și
procedee specifice

Competențe specifice:

1.1. Observarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese
1.2. Utilizarea unor criterii pentru ordonarea și clasificarea unor corpuri, fenomene și procese
2.4. Formularea de concluzii pe baza rezultatelor investigației proprii
2.5. Prezentarea concluziilor investigației proprii
Obiective operaționale:
O1 – să enumere corpuri care plutesc pe apă, raportându-se la propriile cunoștințe
O2 – să răspundă la întrebările învățătoarei, făcând apel la cunoștințele dobândite anterior
O3 – să stabilească diferența dintre un corp cu o densitate mai mare și un corp cu o densitate mai mică, pe baza experimentelor
O4 – să rezolve exercițiul dat de învățătoare, folosindu-se de cunoștințele acumulate anterior
Strategii didactice:
Metode și procedee de învățământ: conversația, explicația, exercițiul, experimentul, demonstrația
Mijloace de învățământ: tablă, marker, vas cu apă, ou, sare, pungă cu vată, pungă cu zahăr, monedă, hârtie
Forme de organizare: frontal, individual

Strategii de evaluare
Forme de evaluare: evaluare continuă
Metode de evaluare: evaluare practică, evaluare orală, observarea sistematică a activității şi comportamentului elevilor
Instrumente de evaluare: întrebări și răspunsuri, aprecieri verbale

Manual utilizat: Ploscariu N. ( 2016 ), Științe ale naturii, Editura Arthur la școală, București

DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Strategii didactice
Etapele lecției Ob Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Strategii de
Metode Mijloace
și procedee de
evaluare
învățământ

1. Moment Se asigură climatul adecvat Copiii intră în sala de clasă,


organizatoric desfășurării lecției și se verifică se așează în bancă și așteaptă
materialul didactic necesar pentru în liniște începerea lecției.
ora de Dezvoltare personală

2. Învățătoarea le adresează Elevii ridică mâna și


Reactualizarea elevilor următoarele întrebări răspund corect și în
cunoștințelor ,, Care a fost titlul lecției de ora propoziții la întrebările
dobândite trecută?,, învățătoarei
anterior O2 ,, Dați-mi câteva exemple de ,, Titlul lecției de ora trecut Evaluare orală
întrebuințări ale apei.,, a fost ,, Apa, resursă Conversația
,, Cine poate să-mi spună câteva naturală,,
idei legate de poluarea apei?,, ,, Câteva întrebuințări ale
,, Cum putem să protejăm apa?,, apei dunt pentru igiena
corporală, igiena locuinței,
hidratarea organismului
etc.,,
,, Apa poate să fie poluată
dacă în râuri, lacuri, fluvii
se deversează diferite
substanțe nocive.,,

3. Captarea Învățătoarea le spune elevilor Elevii ascultă cu atenție


atenției ,, Noi, după cum bine știți, informațiile date de
suntem obișnuiți să observăm învățătoare.
O1 plutind pe apă diferite corpuri. Conversația Evaluare orală
Îmi puteți da câteva exemple de
corpuri care plutesc pe apă?
Dar, v-ați întrebat vreodată cum
de plutesc aceste corpuri pe
apă?,,

4. Anunțarea ,, Ei bine, vom afla astăzi, Elevii sunt încântați că vor


temei și a deoarece titlul lecției se învăța lucruri noi legate de Tablă Observarea
obiectivelor numește ,, Plutirea corpurilor,,. această lecție. sistematică a
Prima dată o să vorbim oral Explicația activității şi
despre această lecție, apoi vom Marker comportamentului
realiza câteva experimente, după elevilor
care vom nota în caiete câteva
idei.,,
Cadrul didactic notează pe
tablă data și titlul lecției.

5. Dirijarea Învățătoarea le explică elevilor Elevii ascultă cu atenție


învățării următoarele informații informațiile date de
,, Corpurile ( bancă, scaun, învățătoare.
carte, dulap..) sunt alcătuite din
substanțe. În componența
acestor substanțe intră particule
foarte mici, care nu se văd cu
ochiul liber.
În unele substanțe, particulele
sunt mai apropiate unele de
altele, iar în alte substanțe, Observarea
distanța dintre particule este mai sistematică a
mare. Explicația activității şi
Așezarea mai apropiată sau comportamentului
mai depărtată a particulelor elevilor
dintr-o substanță determină
densitatea corpurilor.
Două corpuri, deși au același
volum, acestea diferă între ele
din punct de vedere al
înghesuirii particulelor. de
exemplu un pahar de plastic este
mai ușor decât un pahar de
sticlă, deși au același volum.
De asemenea, cu cât
particulele dintr-o substanță sunt
mai apropiate, cu atât densitatea
substanței este mai mare, iar
corpul va fi mai greu. Cu cât
particulele dintr-o substanță sunt
mai distanțate, cu atât densitatea
substanței este mai mică, iar Tablă
corpul va fi mai ușor.
Elevii notează în caiete Marker
informațiile de pe tablă. Experimentu
Dacă un corp are densitatea l
mai mică decât cea a apei, Punguliță Observarea
atunci plutește pe apă. Când cu vată sistematică a
densitatea corpului este mai Elevii sunt curioși și atenți la activității şi
mare decât cea a apei, acest experimentele realizate de Punguliță comportamentului
corp se scufundă.,, învățătoare. Demonstrația cu zahăr elevilor

Învățătoarea notează aceste


informații pe tablă. ( anexa 1) Vas cu apă
O3 Pe parcursul lecției, cadrul
didactic va realiza două
experimente cu ajutorul elevilor Explicația Ou
1. Vom pune vată într-o
punguliță din plastic, iar în altă
punguliță vom pune zahăr, apoi Elevii ascultă cu atenție Vas cu apă
vom așeza pungulițele într-un vas informațiile date de sărată
cu apă. învățătoare.
Învățătoarea le va spune
elevilor că din acest experiment
ne dăm seama că densitatea
punguliței cu vată este mai mică
decât densitatea punguliței cu
zahăr.

2. Vom scufunda un ou într-un


vas cu apă potabilă, apoi un alt
ou într-un amestec de apă cu
sare.
Se va observa că oul pus în apa
potabilă se scufundă, iar cel în
apă cu sare plutește.
Învățătoarea le va explica
elevilor că apa sărată are
densitatea mai mare decât apa
potabilă, de aceea oul plutește.

Vas cu apă
6. Obținerea Învățătoarea cheamă un elev în Elevul descrie corect
performanței fața clasei și îi cere să introducă fenomenul observat în urma Explicația Bucată de Evaluare practică
într-un vas cu apă o bucată de realizării experimentului. hârtie
O3 hârtie și o monedă din metal care Demonstrația Evaluare orală
au volume egale. Monedă de
Elevul este rugat să descrie Experimentu metal
fenomenul observat și să spună l
cum este densitatea monedei față
de cea a hârtiei.
7. Asigurarea Învățătoarea rezolvă la tablă, Elevii rezolvă corect
retenției și a O4 împreună cu copiii, un exercițiu. exercițiul dat de învățătoare.
transferului ( anexa 2) De asemenea, răspund Exercițiul Tablă Evaluare orală
De asemenea, le adresează corect și în propoziții la
următoarele întrebări întrebări.
O2 ,, Cum definiți noțiunea de Explicația Marker Evaluare scrisă
densitate?,,
,, Care este diferența dintre un
corp cu densitatea mai mare și
un corp cu densitatea mai
mică?,,

8. Încheierea Învățătoarea le dictează elevilor Elevii notează tema, apoi


organizată a tema de casă ,, Desenați un corp ies în pauză.
lecției care plutește pe apă, și un corp
care se scufundă.,, Explicația Aprecieri verbale
De asemenea, cadrul didactic
face aprecieri verbale tuturor
elevilor cu privire la activitatea
acestora pe tot parcursul lecție.
Anexa 1 – Lecția scrisă pe tablă

Plutirea corpurilor

Corpurile ( bancă, scaun, carte, dulap... ) sunt alcătuite din substanțe. În componența acestor substanțe intră particule foarte mici, care

nu se văd cu ochiul liber. În unele substanțe, particulele sunt mai apropiate unele de altele, iar în alte substanțe, distanța dintre particule este

mai mare.

Așezarea mai apropiată sau mai depărtată a particulelor dintr-o substanță determină densitatea corpurilor. Cu cât particulele dintr-o

substanță sunt mai apropiate, cu atât densitatea substanței este mai mare, iar corpul va fi mai greu. Cu cât particulele dintr-o substanță sunt

mai distanțate, cu atât densitatea substanței este mai mică, iar corpul va fi mai ușor.

Dacă un corp are densitatea mai mică decât cea a apei, atunci acel corp plutește pe apă. Când densitatea corpului este mai mare decât cea a

apei, acest corp se scufundă.


Anexa 2

Care dintre aceste obiecte au densitatea mai mică sau mai mare decât cea a apei?
- Pepene - minge
- bilă de fier - monede
- balon umflat - pietre
- bilă de lemn - măr

Densitate mare Densitate mică


PROIECT DIDACTIC (5)
Clasa: a - IV - a
Aria curriculară: Matematică și științe ale naturii
Disciplina: Matematică
Subiectul lecției: Ordinea efectuării operațiilor
Tipul lecției: Lecția de transmitere și însușire de noi cunoștințe
Durată: 50 min
Scop: Dezvoltarea capacității de a rezolva exerciții cu cele 4 operații matematice, respectând ordinea efectuării operațiilor

Competențe specifice
2.4. Efectuarea de adunări și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000 sau cu numere fracționare
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 - 1 000 000 când factorii au cel mult trei cifre și de împărţiri la numere de o cifră sau
două cifre
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000

Obiective operaționale:
O1 – să rezolve metoda ciorchinelui, făcând apel la cunoștințele dobândite anterior
O2 – să calculeze exercițiile, respectând ordinea efectuării operațiilor
O3 –să explice ordinea efectuării operaților, utilizând terminologia specifică
O4 – să răspundă la întrebările învățătoarei, făcând apel la cunoștințele dobândite anterior
Strategii didactice:
Metode și procedee de învățământ:metoda ciorchinelui, conversația, explicația, demonstrația, exercițiul
Mijloace de învăţămant: tablă, marker, manual
Forme de organizare: frontal, individual

Strategii de evaluare
Forme de evaluare: evaluare continuă
Metode de evaluare: evaluare scrisă, evaluare orală, observarea sistematică a activității şi comportamentului elevilor
Instrumente de evaluare: întrebări și răspunsuri, aprecieri verbale

Manual utilizat Brebenel O., Crenguța A., Dulman A., Mihăescu M., Pacearcă Ș. ( 2016 ), Matematică , Editura INTUITEXT, București
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategii didactice
Etapele Ob Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Strategii de
Metode Mijloace
lecției și procedee de
evaluare
învățământ

1. Moment Se asigură climatul adecvat Copiii intră în sala de clasă, se


organizatoric desfășurării lecției și se verifică așează în bancă și așteaptă în
materialul didactic necesar liniște începerea lecției.
pentru ora de Dezvoltare
personală

2. Captarea Învățătoarea propune realizarea Elevii realizează împreună Tablă Evaluare scrisă
atenției O1 unui ciorchine referitor la cu învățătoarea ciorchinele Metoda
operațiile matematice și referitor la operațiile ciorchinelui Evaluare orală
terminologia specifică. ( anexa 1) matematice și terminologia Marker
specifică lor.

3. Anunțarea Învățătoarea le comunică Elevii ascultă cu atenție ceea Observarea


temei și a elevilor următoarele informații ce le spune învățătoarea, apoi Tablă sistematică a
obiectivelor ,, Astăzi vom efectua exerciții și notează în caiete data și titlul Explicația activității şi
probleme cu cele 4 operații, lecției. comportamentului
respectând ordinea efectuării Marker elevilor
lor.,,
Scrie data și titlul lecției pe
tablă
,, Ordinea efectuării operațiilor,,
4. Dirijarea Învățătoarea scrie pe tablă Elevii rezolvă corect
învățării următoarele numere 20, 68, 100, cerințele date de învățătoare, Tablă
4, 8, apoi le cere să calculeze: astfel: Exercițiul Evaluare scrisă
1. Suma dintre primul și al 1. 20 + 100 = 120
treilea număr 2. 4 * 8 = 32 Marker
2. Produsul dintre ultimele 3. 68 – 20 = 48
două numere 4. 100 : 2 = 50

3. Diferența dintre primele


două numere
4. Jumătatea celui de-al
treilea număr

Cadrul didactic scrie pe tablă


următorul exercițiu 198+203 –
19=... Elevii ascultă cu atenție ceea
Le spune elevilor ,, Adunările ce le explică învățătoarea, apoi
și scăderile sunt operații de notează ce este scris pe tablă în Exercițiul
gradul I. Ele se efectuează în caiete .
ordinea în care sunt scrise.,, -
apoi rezolvă exercițiul,
respectând ordinea efectuării
operaților Tablă
Observarea
Scrie pe tablă următorul Explicația sistematică a
exercițiu activității și
126:6*2= … comportamentului
Le spune elevilor,, Înmulțirile elevilor
și împărțirile sunt operați de
ordinul al II lea. Ele se Marker
efectuează în ordinea în care
sunt scrise.,,-apoi rezolvă Demonstrația
exercițiul, respectând ordinea
efectuării operaților

Scrie pe tablă următorul


exercițiu
25*4+25*3 – 50=...
Le spune elevilor ,, Dacă într-
un exercițiu fără paranteze sunt
operații de ordine diferită, se
efectuează mai întâi operațiile
de ordinul al II lea ( înmulțirile
și împărțirile) în ordinea în care
sunt scrise, apoi cele de ordinul
I( adunările și scăderile) tot în
O2 ordinea în care sunt scrise.,, -
apoi rezolvă exercițiul, Elevii rezolvă exercițiile date Evaluare scrisă
respectând ordinea efectuării de învățătoare, respectând
O3 operaților ordinea efectuării operaților.

Cadrul didactic notează aceste


lucruri pe tablă ( anexa 2), iar
elevii le copiază în caiete.

Scrie următoarele exerciții pe


tablă, apoi desemnează câțiva
elevi să le rezolve, explicând
care este ordinea efectuării
operațiilor.
98 : 2 + 126 : 3 =
960 : 10 : 2 - 8 + 3 =
735-56*4+48*2=
9*86:2*8:4 =

5. Obținerea Învățătoarea le cere elevilor să Elevii rezolvă exercițiile din


performanței rezolve exercițiile 4, 5 din manual, apoi le verifică la
manual de la pagina 11 în maxim tablă împreună cu cadrul Exercițiul
10 minute. ( anexa 3) didactic.
În timp ce elevii lucrează, Manual
cadrul didactic se plimbă prin
O2 sala de clasă și observă dacă Evaluare scrisă
elevii reușesc sau nu să rezolve
corect exercițiile.
De asemenea, atunci când Tablă
observă că elevii întâmpină
dificultăți în rezolvarea Explicația
exercițiilor le oferă ajutorul și le Marker
explică ce au greșit și cum
trebuie să fie rezolvat corect.
După ce timpul de lucru a
expirat, învățătoarea verifică,
împreună cu elevii, exercițiile,
rezolvându-le la tablă.

6. Învățătoarea le adresează Elevii răspund corect la


Asigurarea elevilor următoarele întrebări întrebările învățătoarei Evaluare orală
retenției și a ,, Care a fost titlul lecției de ,, Titlul lecției de astăzi a fost Conversația
transferului O4 astăzi?,, Ordinea efectuării
,, Dacă avem într-un exercițiu o operațiilor.,, Întrebări și
operație de adunare și una de ,, Dacă avem într-un exercițiu răspunsuri
scădere, care va fi ordinea o operație de adunare și una
efectuării acestor operațiilor?,, de scădere, operațiile se vor
,, Dacă avem într-un exercițiu o efectua în ordinea în care sunt
operație de împărțire și una de scrise.,,
înmulțire, care va fi ordinea
efectuării operațiilor?,, ,, Dacă într-un exercițiu avem
,, Dacă într-un exercițiu avem o o operație de împărțire și una
operație de împărțire și una de de adunare, operațiile se vor
adunare, care va fi ordinea efectua în ordinea în care sunt
efectuării operațiilor?,, scrise.,,
,, Dacă într-un exercițiu avem
o operație de împărțire și una
de adunare, se efectuează mai
întâi operația de ordinul al II
lea, adică împărțirea, apoi
operația de ordinul I, adică
adunarea.,,

7. Încheierea Învățătoarea le dictează elevilor Elevii notează tema, apoi ies


organizată a tema de casă:,, Rezolvați în pauză.
lecției exercițiile 7 și 8 de la pagina 11 Explicația Aprecieri verbale
din manual.,,( anexa 3)
De asemenea, cadrul didactic
face aprecieri verbale tuturor
elevilor cu privire la activitatea
acestora pe tot parcursul lecție.

Anexa 1 Metoda ciorchinelui

scăzător
termeni sumă
descăzut
diferenţă

Adunarea
Scăderea

OPERAŢII
MATEMATICE
Înmulțirea
Împărțirea

Anexa 2 – Lecția scrisă pe tablă


rest produs
deîmpărţit factori
Ordinea efectuării operațiilor

împărţitor cât
 198 + 203 – 19 = ...
Adunările și scăderile sunt operații de gradul I. ! Ele se efectuează în ordinea în care sunt scrise.
198 + 203 – 19 =
= 401 – 19
= 382

 126 : 6 * 2 = …
Înmulțirile și împărțirile sunt operații de ordinul al II lea. ! Ele se efectuează în ordinea în care sunt scrise.
126 : 6 * 2 =
= 21 * 2
= 42

 25 * 4 + 25 * 3 – 50 = ...
Dacă într-un exercițiu fără paranteze sunt operații de ordine diferită, se efectuează mai întâi operațiile de ordinul al II lea( înmulțirile și
împărțirile) în ordinea în care sunt scrise, apoi cele de ordinul I( adunările și scăderile) tot în ordinea în care sunt scrise.
25 * 4 + 25 * 3 – 50 =
= 100 + 75 – 50
= 175 – 50
= 125

98 : 2 + 126 : 3 =
= 49 + 42
= 91

960 : 10 : 2 - 8 + 3 =
= 96 : 2 – 8 + 3
= 48 – 8 + 3
= 40 + 3
= 43

735 - 56 * 4 + 48 * 2 =
= 735 – 224 + 96
= 511 + 96
= 607

9 * 86 : 2 * 8 : 4 =
= 774 : 2 * 8 : 4
= 387 * 8 : 4
= 3096 : 4
= 774

Anexa3

PROIECT DIDACTIC (6)


Clasa: a IV-a
Aria curriculară: Educație fizică, sport și sănătate
Unitatea tematică: Primăvară iar!
Disciplina: Joc și mișcare
Subiectul lecției: Leapșa pe ghemuite, Uliul și porumbeii
Tipul lecției: formare de priceperi și deprinderi
Domenii integrate:
 Educație civică
 Limba și literatura română
Competențe specifice
1.1. Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate
2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor
individuale repartizate în cadrul grupului, în activitățile
de joc și mișcare

Competențe integrate
Educație civică
3.1. Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini
simple de lucru
Limba și literatura română:
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în
contexte previzibile

Obiective operaționale:
O1- sǎ execute corect, exerciţiile de dezvoltare fizicǎ, conform comenzilor şi în sincronizare cu ceilalţi parteneri ;
O2 - să realizeze exercițiile de încălzire pentru a pregăti organismul pentru efort; obiectivul se consideră realizat dacă toți elevii execută exercițiile de
încălzire;
O3 - să respecte etapele de executare a jocului; obiectivul se consideră realizat dacă toţi elevii respectǎ etapele de executare a jocului;
O4 – să participe activ și conștient la activitățile propuse.
Strategii didactice:
a) Metode şi procedee : conversaţia, explicația, exerciţiul, jocul
b) Mijloace de învăţământ : material pentru trasarea unor cadrane
c) Forme de organizare : frontală, individual, pe perechi, în echipe
Forme şi tehnici de evaluare :
 obesrvarea sistematică,
 aprecieri verbale,
 evaluare reciprocă
 stimulente

BIBLIOGRAFIE:
 Cucos, C. ﴾ 2002﴿ - ,, Pedagogie scolara”, Ed. Polirom, Iași;
 Stefan, D. ﴾1999﴿ -,, Jocuri de miscare”, Ed. Petrion, București
Programa şcolară pentru disciplina Joc şi mişcare, clasele a III-a – a IV-a

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE CONȚINUTUL ȘTIINȚIFIC Metode și Mijloace Forme de Evaluare
LECȚIEI procedee organizare
1.Organizarea Se organizeazǎ sala pentru începerea orei de Joc ș Conversația fluier Frontal Observarea
colectivului de imișcare. sistematică a
elevi elevilor
Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil bunei
Linie pe un
desfăşurări a lecției:
-alinierea rând.
-verificarea stării de sănătate și a ținutei;
- exerciții de atenție;

2.Pregătirea Încǎlzirea organismului pentru effort este realizatǎ Conversația


organismului prin exerciții de mișcare având în vedere încǎlzirea
Frontal
pentru efort fiecarei pǎrți a corpului:
Aprecieri
alergare uşoară
verbale
Explicația Coloană câte
mers cu rotirea braţelor înainte şi înapoi
1
fluier
joc de glezne
.
alergare cu pendularea gambelor înainte
Exercițiul
Alergare cu pendularea gambelor înapoi
Observarea
Alergare cu genunchii sus sistematică
Mers pe vârfuri
Mersul piticului
3.Influenţarea Deplasare în șir, cu oprire la capătul terenului și Conversația
selectivă a grupare în formația de lucru.
Frontal
aparatului
Elevii se grupează în două coloane pentru a efectua
locomotor Explicația
complexul de exerciții
Ex.1. – stând cu mâinile pe șold:
Demonstrația
 rotiri ale capului spre dreapta.
Individual
 rotiri ale capului spre stânga;
2x4T Exercițiul

Ex.2. – stând cu mâinile pe șold: Aprecieri


verbale
 aplecări ale capului înainte;
 aplecări ale capului pe spate;
 îndoiri ale capului spre stânga;
 îndoiri ale capului spre dreapta;
2x8T
Ex.3. – stand depărtat cu brațele sus:
 rotiri simultan de brațe înainte;
 rotiri simultan de brațe înapoi;
2x 4 T
Ex.4. – stând: Exercițiul

 mâinile pe șold;
 mâinile pe umăr;
 ridicare pe vârfuri cu brațele sus;
 revenire în poziția inițială
2x 4 T Observarea
sistematică

Ex.5. – stand depărtat cu mâinile pe șold:


 îndoiri ale trunchiului spre stânga;
 îndoiri ale trunchiului spre dreapta;
 îndoirea trunchiului înainte, palmele ating Demonstrația
solul; Frontal
 extensia trunchiului cu brațele sus.
2x 4 T

Ex.6..-stând, ușor depărtat, brațele pe lângă corp Aprecieri


 fandare lateral spre dreapta, brațul drept sus verbale
cel stâng pe lângă corp
 revenire în stând, brațele pe lângă corp,
 fandare lateral spre stânga, brațul stâng sus cel
drept pe lângă corp
 revenire în poziția inițială
Ex.7. –stând, în pozitie de drepți
T1-T8-sărituri depărtat-apropiat cu ducerea palmelor
deasupra capului 2x8T

4.Repetarea Se grupeazǎ elevii în două echipe. Conversația


jocurilor
învǎțate 1. „Calculatoarele” Flipchart Pe echipe
Învățătoarea reamintește regulile jocului: Exercițiul marker Aprecieri
verbale
Elevii fiind împărţiţi în 2 echipe, fiecare echipă se Jaloane
așază în coloană câte unul în spatele unei linii de
Minge
plecare-sosire. În faţa fiecărei echipe se aşază un
reper (jalon) care să poată fi ocolit. Copiii din Joc didactic
fiecare echipă numără în continuare, fiecare
component reţinând numărul care îi aparţine. Se
numără din 1 în 1. Elevii din fiecare echipă pornesc
în cursă atunci când profesorul rosteşte o operaţie
matematică din care rezultă numărul copilului.( ex.
Jumătatea lui 10, dublul lui 2, sfertul lui 4, cincimea
lui 5, operaţii pe care şi le-au însuşit elevii la lecţiile
de matematică. Copilul care ajunge primul la locul
său după ce porneşte în cursă şi ocoleşte jalonul
aduce un punct echipei sale.
Câştigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de puncte.
5.Anunțarea Elevii sunt anunțați că astǎzi vor învăța jocuri noi.
temei și a Fiecare, în parte, trebuie să își ajute echipa pentru a
Observarea
obiectivelor ieși triumfătoare. Se enunță obiectivele lecției: să
sistematică
execute correct sărituri, să respecte regulile jocului, Explicația frontal
să manifeste fair-play pe parcursul jocului concurs,
să coopereze în interiorul echipei. Conversația

6.Dirijarea Se explică elevilor noul joc: ,,Șotron”. Explicația pe echipe


învățării
Pe suprafața de joc se trasează 2-3 contururi. Jocul Creta Aprecieri
constă în realizarea de către fiecare elev a unor verbale
Jaloane
variante de sărituri (cu desprindere și aterizare pe
unul sau ambele picioare; în depărtat; din depărtat
în apropiat; cu întoarcere).
Explicarea Demonstrația
noilor jocuri și Întrecerea între echipe vizează atât corectitudinea
executarea lor execuțiilor (se înregistrează numărul erorilor
fiecărei echipe) cât și viteza cu care echipa a Observarea
realizat, cu toți membrii săi, parcurgerea traseuluir sistematică
espectiv. Exercițiul Fluier

Se execute jocul mai întâi de probă, apoi sub


formă de concurs. Se repeat jocul de 3 ori. Se va Observația
scrie pe flipchart câte un punct în dreptul echipei
câștigătoare. Flipchart
Proba practică
2.Jocul ”Cercurile zburătoare” Joc didactic

 Organizarea colectivului carioci

Elevii sunt împărțiți în două echipe, fiecare fiind


dispusă în formație de cerc, cu fața spre interior.
Fiecare echipă desemnează un elev care se situează
în centrul cercului unde se găsește o coardă.
 Explicarea jocului
La semnal, copilul din centrul cercului apucă coarda
de capătul liber și o învârte pe sub picioarele
coechipierilor. Cercul (echipa) care stă mai mult în
aer, câștigă un punct. Copilul care a fost atins de
coardă și a întrerupt zborul echipei sale schimbă Explicația
rolul cu elevul care învârte coarda.
 Demonstrarea
Se execută o dată, de probă, pentru înțelegerea
jocului.
 Executarea
Jocul se desfășoară de câteva ori Demonstrația

 Evaluarea
Se stabilește scorul final, se desemnează
câștigătorii, care sunt aplaudați. Învinșilor li se dau
Exercițiul
unele sfaturi și sunt încurajați.

Observația

Joc didactic
7.Obținerea Se va efectua jocul Elasticul. Se joacă în trei. Doi Conversația Pe echipe
performanței copii întind elasticul între ei, iar al treilea trebuie să
Explicația Observarea
execute, fără greşeală, 6 exerciții. Câştigător este
sistematică
cel care execute exercițiile fără să se încurce. elastic
Demonstrația
Exercițiul
Aprecieri
verbale

8.Revenirea Pași de dans pe muzică :”Statuile” Explicația Tabletă Frontal Observarea


organismului sistematică
Elevii se vor deplasa în pași de dans, în cerc, pe
după efort
muzică. La oprirea muzicii se opresc și rămân
Jocul
nemișcați timp de 5 secunde.
9.Concluzii, Se prezintă clasamentul echipelor.
aprecieri și
Cadrul didactic apreciază activitatea elevilor şi îi Frontal Aprecieri
recomandări recompensează. Conversația verbale
Se face alinierea, salutul şi părăsirea terenului de
sport în mod disciplinat.

Proiect didactic (7)

CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Istorie
UNITATEA TEMATICĂ: Popoare de ieri și de azi-Evul Mediu
SUBIECTUL LECȚIEI: Monumente istorice din comunitate
TIPUL LECȚIEI: lecție de formare de priceperi și deprinderi intelectuale
SCOPUL: Vizualizarea monumentelor din comunitate pentru concretizarea informațiilor deja cunoscute și oferirea posibilității de a acumula
noi cunoștințe .

COMPETENȚE GENERALE:
2. Explorarea surselor relevante pentru a înțelege fapte și evenimente din trecut și din prezent
3. Utilizarea termenilor istorici în diferite situații de comunicare
4. Formarea imaginii pozitive despre sine și despre ceilalți
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.2 Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informații variate despre trecut
2.3 Identificarea, pe baza surselor, a cauzelor, a consecințelor și a elementelor care s-au schimbat sau nu într-o anumită perioadă de timp.
3.1 Recunoașterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile
3.2 Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă
4.1 Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
4.3 Manifestarea unei atitudini deschise în cazul unor situații care presupun comunicarea

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- Să răspundă corect întrebărilor învățătoarei pe baza cunoștințelor acumulate anterior
O2- Să identifice cu ajutorul surselor, cauzele, consecințele și elementele care s-au schimbat sau nu, din perioada domnitorului prezentat
până în prezent
O3- Să determine semnificația evenimentelor petrecute în perioada lui Mihai Viteazul pe baza cunoștințelor acumulate.
O4- Să manifeste atitudine deschisă în cazul situaților care presupun comunicarea
O5- Să demonstreze, prin comportament, respect, colegialitate și cooperare, față de colegi și învățătoare, folosindu-se de cunoștințele
anterioare

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode și procedee didactice: explicația, demonstrația, conversația, ;
b) Mijloace didactice:monumente istorice, manual.
c) Forme de organizare: colectiv
d) Forme de evaluare : orală, continuă
Bibliografie : Manualul de Istorie pentru clasa a IV-a, autoare – Doina Burtea și Alina Perțea, editura Aramis, 2016
DURATA: 60 minute

SCENARIUL DIDACTIC

EVENIMENT Ob ACTIVITATEA CADRULUI ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE EVALUAREA


DIDACTIC . DIDACTIC ELEVULUI
Metode și Mijloace de Forme de
procedee învățământ organizare
1.Moment Anunțarea vizitei se realizează cu Elevii sunt atenți și Explicația Frontal
organizatoric două săptămâni înainte. iau la cunoștință
Pregătirea elevilor se face într-o despre activitatea
ședință specială de instructaj care urmează să fie
desfășurată
2.Reactualizare O1 Se întreabă care sunt domnitorii Elevii răspund Frontal Aprecierea
a cunoștințelor români învățați anterior. corect și în Conversația Colectiv răspunsurilor
dobândite Se discută despre evenimentele propoziție la Explicația
anterior petrecute în perioada Evului Mediu. întrebări și discută
despre
evenimentele
învățate,din
perioada Evului
Mediu
3.Captarea Se anunță că astăzi vor fi cercetători Elevii sunt atenți Explicația Frontal
atenției și au de îndeplinit o misiune

4.Anunțarea Subiectul misiunii este un domnitor Elevii ascultă cu Conversația Frontal


temei și a român din perioada Evului Mediu și atenție care este Explicația
obiectivelor anume Mihai Viteazul. misiunea pe care o
Cercetătorii vor merge la au de îndeplinit.
monumentul istoric al lui Mihai
Viteazul, acolo vor discuta despre
viața acestuia.Se investighează cu
ajutorul unor surse informaționale
(manual, telefon) care sunt
cauzele,consecințele sau elementele
care s-au schimbat sau nu, din
perioada domnitorului pană în
prezent.
5.Dirijarea O4 Pentru deplasarea de la școală până la Elevii se așează în Explicația Frontal Aprecierea
învățării statuia lui Mihai Viteazul, elevii rând. Pe stradă se Colectiv răspunsurilor
O5 trebuie să se aranjeze în rând doi câte deplasează atenți,
doi. După ce se ajuge la monument, ascultând de
se formează un semicerc. învățătoare. Aprecierea
Se discută despre viața lui Mihai Se ajează în implicării în
Viteazul și evenimentele din perioada semicerc. activitate
aceea. Ascultă atenți.
“ Mihai Viteazul născut în 1558 și Sunt implicați
decedat în1601. A domnit în Țara active în activitate,
Românească din 1593 până în răspund la întrebări
1600realizând, pentru prima dată, un și pun întrebări
fel de unire a celor 3 principate legate de subiect.
Române sub un conducător roman.
.  În timpul domniei lui a avut loc
revoluția antiotomană de la 1594, în
urma căreia a eliberat Bucureștiul de
dominația otoman. A câștigat mai
multe bătălii la sudul Dunării.
Apogeul l-a atins când a ajuns să
domnească pentru scurtă vreme toate
cele 3 principate medievale care
alcătuiesc astăzi România : Țara
Românească, Transilvania și
Moldova. Domnia lui peste aceste
state a încetat când s-a confruntat cu
o revoltă a ardelenilor conduși de
Ștefan Csáki, la care s-a aliat și
generalul imperial G. Basta, cu care
Mihai avea un conflict personal.
Armata lui Mihai Viteazul este
învinsă la Mirăslău, iar domnitorul
este pus pe fugă în sudul Carpaților.
Imediat după fuga lui Mihai,
răsculații îl aleg principe al
Ardealului pe Ștefan Csáki. Deci
Mihai nu mai putea fi domn al
Ardealului după Mirăslău.
După ce a pierdut mai multe lupte, a
fugit pe ascuns la Viena, deoarece
după lupta de la Mirăslău, practic nu
a mai fost domn nicăieri.În primăvara
anului 1601 Mihai se întoarce în
Ardeal, dar doar ca general al
Împăratului Rudolf II.
A murit asasinat de niște mercenari la
ordinele împăratului
habsburgic.Acesta a fost ucis fără să
fi avut nicio funcție domnească. De
fapt a fost ucis tocmai fiindcă dorea
să ajungă din nou la Alba să se
înscăuneze guvernator al Ardealului,
umilință pe care generalul Basta nu o
mai putea accepta.”
6.Obținerea O2 Se investighează cu ajutorul unor Elevii nominalizați Conversația Manual Frontal Aprecierea
performanței surse informaționale (manual, răspund fie pe baza Exercițiul Telefon Colectiv răspunsurilor
telefon) care sunt opiniei personale, și implicării în
cauzele,consecințele sau elementele fie cu ajutorul unui activitate
care s-au schimbat sau nu, din manual sau cu
perioada domnitorului pană în ajutorul unui
prezent. telefon.
Sunt nominalizați și
elevi care să spună
concluziile aflate
din părerile și
informațiile date de
colegi
7. Asigurarea O3 Se discută despre ce au învățat în Elevii spun ce au Conversația Colectiv Aprecierea
retenției și a această oră și care sunt lucrurile pe învățat din această răspunsurilor
transferului care le-au înțeles mai bine. oră, ce au aflat nou
și ce știau deja dar
au înțeles mai bine
în urma acestei ore
8. Încheierea După ce ajung înapoi la școală, elevii Elevii își notează Conversația Frontal Aprecierea
organizată a primesc temă să scrie o compunere tema implicării în
lecției despre această vizită la monumentul activitate
lui Mihai Viteazul.
PROIECT DE LECȚIE (8)

Clasa: a - IV - a
Aria curriculară: Arte
Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea de învățare: Cer și Pământ
Subiectul lecției: Glasul naturii – Macheta
Tipul lecției: Lecția de formare de deprinderi și priceperi practice
Durată: 50 min
Scop: S1 – Cunoașterea și utilizarea unor tehnici de lucru cu diverse materiale și ustensile
S2 – Dezvoltarea capacității de cooperare în scopul realizării unui produs

Competențe specifice
1.1. Exprimarea de opinii proprii referitoare la mesajele comunicate prin limbaj vizual
2.1. Valorificarea unor materiale și tehnici adecvate, pentru exprimarea clară a unui mesaj intenționat
2.2. Realizarea de compoziții la alegere, valorificând potențialul expresiv al limbajului plastic
2.3. Realizarea de produse unicat, personalizate și utilizabile, în urma desfășurării unor activități dominant manuale, creative și ludice
Obiective operaționale:
O1 –să identifice materialele necesare pentru elaborarea machetei, pe baza machetei-model prezentată de învățătoare
O2 – să îmbine în mod adecvat tehnicile de realizare a unor produse simple și/sau complexe, facând apel la experiențele acumulate
anterior
O3 – să combine în mod creator materialele alese, cu scopul de a realiza o compoziție originală
O4 – să coopereze cu colegii dintr-o echipă la realizarea machetei
O5 – să descrie produsul finit cu ajutorul învățătoarei
O6 – să răspundă la întrebările învățătoarei, raportându-se la cunoștințele dobândite anterior

Strategii didactice
Metode şi procedee de învățământ: conversația, explicația, demonstrația, turul galeriei
Mijloace de învăţămant: o bucată de polistiren cu lungimea de 30 cm, lățimea de 25 cm și inălțimea de 3 cm, hârtie creponată de diferite
culori, hârtie cartonată de diferite culori, tuburi de hârtii igienice, foarfece, acuarele, foi albe A4, creioane colorate, pietricele, imagini cu
animale sălbatice, figurine cu animale sălbatice, scobitori, lipici.
Forme de organizare: frontal, pe grupe

Strategii de evaluare
Forme de evaluare: evaluare continuă
Metode de evaluare: evaluare scrisă, evaluare orală, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului elevilor
Instrumente de evaluare: întrebări și răspunsuri, aprecieri verbale

Manual utilizat:
Anghel A., Crivac G.M., Grigore A., Ionică N.S., Ipate-Toma C., Negrițoiu C.D., Țiroiu E.O. ( 2016 ), Arte vizuale și abilități practice, Editura Ars Libri,
Costești, jud. Argeș

DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Strategii didactice
Etapele lecției Ob Activitatea cadrului didactic Activitatea elevului Strategii de
Metode Mijloace de
și procedee învățământ
evaluare

1. Moment Se asigură climatul adecvat Copiii intră în sala de clasă,


organizatoric desfășurării lecției și se se așează în bancă și așteaptă
verifică materialul didactic în liniște începerea lecției.
necesar pentru ora deArte
vizuale și abilități practice.

2. Învățătoarea le adresează Elevii răspund la întrebările


Reactualizarea elevilor următoarele întrebări învățătoarei
cunoștințelor ,, Care a fost titlul lecției de ,, Titlul lecției de ora trecută
dobândite ora trecută?,, a fost ,, Micul Evaluare orală
anterior O6 ,, Ce am învățat nou în arhitect,,.
această lecție?,, ,, În această lecție am
,, Ce am confecționat pentru a învățat că orice obiect care Conversația
putea privi mai ușor are lungime, lățime și
unghiurile ?,, înălțime poate fi văzut din Întrebări și
unghiuri diferite de sus, de răspunsuri
jos, din lateral stânga, din
lateral dreapta, din față, din
spate.,,
,, De asemenea, am învățat
că fiecare față a unui obiect
reprezintă un plan ( o
suprafață), iar prin
întâlnirea a două planuri se
obține linia.,,
,, Noi am confecționat o
clădire
dintr-o cutie de carton
pentru a putea observa mai
bine unghiurile acesteia.,,

3. Captarea Învățătoarea le spune elevilor Elevii încearcă să


atenției O6 ,, Copii, săptămâna trecută v- ghicească răspunsul la Conversația Macheta unei Evaluare orală
am rugat ca ora viitoare de întrebarea învățătoarei. păduri
Arte vizuale și abilități
practice să aduceți, cu voi,
diferite

materiale. Ce credeți că o să
facem cu ele?,, Elevii sunt încântați.
După ce elevii încearcă să
răspundă la întrebarea
cadrului didactic, aceasta le
arată elevilor o machetă.
( anexa 1)

Observarea
4. Anunțarea ,, Din materialele respective Elevii ascultă cu atenție Tablă sistematică a
temei și a vom realiza macheta unei ceea ce le spune Explicația activităţii şi
obiectivelor păduri, folosind ca model învățătoarea. Marker comportamentului
această machetă.,, elevilor
Notează data și titlul lecției pe
tablă.
5. Dirijarea Învățătoarea le comunică Elevii ascultă cu atenție ceea
învățării elevilor următoarele ce le explică învățătoarea,
informații apoi notează ce este scris pe
,, Reproducerea unor obiecte, tablă în caiete .
redate într-o formă mult
micșorată comparativ cu
forma lor reală, respectând Imagini cu Observarea
proporția dimensiunilor și machetele sistematică a
aspectul exterior, se numește Explicația reprezentative activităţii şi
machetă.,, anumitor comportamentului
,, Machetele se folosesc în domenii elevilor
anumite domenii precum
auto, aviatică, nautică,
urbanism,, - le arată câteva
imagini cu machetele
reprezentative domenilor
respective.
( anexa 2) Tablă
,, Persoanele care concep și
execută machete se numesc Marker
machetatori. Aceștia
realizează machete pentru a
servi ca model în vederea
executării definitive a lucrării
respective.,,
Notează câteva idei pe tablă. Tub de hârtie
O1 ( anexa 3) Elevii descriu macheta Conversația igienică
prezentată de învățătoare. Evaluare orală
Foaie
Sunt atenți la explicațiile Explicația cartonată
oferite de cadrul didactic. verde
Demonstrația
Cadrul didactic le adresează
elevilor următoarele întrebări
,, Cine îmi poate descrie
această machetă?,, Bucată de
,, Din ce materiale este polistiren
realizată macheta?,,
Le explică și le Hârtie
demonstrează cum pot realiza creponată de
copaci și brazi folosind Elevii încep să lucreze, diferite culori Observarea
materialele aduse de acasă, ținând cont de indicațiile sistematică a
mai exacttubul de hârtie învățătoarei. Atunci când Hârtie activităţii şi
igienică și foile cartonate de întâmpină dificultăți în cartonată de comportamentului
culoare verde. ( anexa 4) realizarea sarcinii, elevii îi Explicația diferite culori elevilor
O2 cer ajutorul.
Învățătoarea imparte elevii în Tuburi de
4 grupe de câte 6 membrii. hârtii igienice
Fiecare grupă primește o
bucată de polistiren cu Foarfece
lungimea de 30 cm, lățimea de
25 cm și inălțimea de 3 cm. Acuarele
Sunt rugați să realizeze pe
această bucată de polistiren Foi albe A4
macheta unei păduri,
folosindu-se de materialele Creioane
aduse de acasă, precum hârtie colorate
creponată de diferite culori,
hârtie cartonată de diferite Pietricele
culori, tuburi de hârtii
igienice, foarfece, acuarele,
foi albe A4, creioane colorate,
pietricele, imagini cu animale Imagini cu
O3 sălbatice, figurine cu animale animale
sălbatice, scobitori, lipici. sălbatice
De asemenea, precizează clar
timpul de lucru ( 25 min) și Figurine cu
explică pașii de care trebuie să animale
țină cont în realizarea sălbatice
machetei.
- Infășoară bucata de Scobitori
polistiren în hârtie
creponată verde Lipici
O4 - Realizează copacii și
brazii din hârtie cartonată
verde și tub de hârtie
igienică, apoi lipește-i pe
bucata de
polistiren( anexa 4)
- Decupează conturul
animalelor sălbatice din
imaginile aduse
( anexa 5), lipesțe pe
spatele acestora
scobitorile, apoi le așează
pe bucata de polistiren /
așează figurinele cu
animalele sălbatice pe
baza machetei
- Sunt încurajați să adauge
și diferite detalii precum
tufișuri realizati din
mototoale de hârtie
creponată verde, flori
desenate pe foi A4 și
apoi decupate și lipite pe
baza machetei, flori
realizate din hârtie
creponată, râu sau lac
pictat cu acuarele, pietre
amplasate în jurul râului
sau lacului etc.
- Elevii sunt încurajați să
își folosească
creativitatea în realizare
acestei sarcini

În timp ce elevii lucrează,


învățătoarea se plimbă prin
sala de clasă și observă dacă
elevii reușesc sau nu să
realizeze macheta.Atunci când
observă că elevii întâmpină
dificultăți, le oferă ajutorul.

6. Obținerea După ce timpul de lucru Un membru din fiecare grupă


performanței expiră, toate cele 3 grupe își prezintă macheta realizată
afișează macheta ca într-o celorlalți colegi. ceilalți elevi
galerie de artă. Unul dintre „vizitează”, compară, Turul Machete Evaluare orală
membrii examinează fiecare produs, galeriei
fiecărui grup va prezenta adresează întrebări de
O5 macheta realizată în timp ce clarificare ghidului şi fac
ceilalți elevi „vizitează”, comentarii, compară ideile
compară, examinează fiecare sau propun alte soluţii.
produs, adresează întrebări de
clarificare ghidului şi pot face
comentarii, pot compara ideile Elevii din fiecare grup îşi
sau pot propune alte soluţii. reexaminează propriile
De asemenea, fiecare grup produse, prin comparație cu
îşi reexaminează propriile celelalte.
produse, prin comparație cu
celelalte şi valorificând
comentariile „vizitatorilor”.

7. Asigurarea Învățătoarea adresează Elevii răspund la întrebările Evaluare orală


retenției și a elevilor câteva întrebări învățătoarei
transferului O6 ,, Despre ce am vorbit astăzi? ,, Noi am vorbit astăzi Conversația
,, Ce am realizat?,, despre machete.,, Întrebări și
,, Ce materiale am folosit ,, Noi am realizat macheta răspunsuri
pentru a realiza machetele?,, unei păduri.,,
,, Pentru a realiza machetele
am folosit hârtie creponată,
hârtie cartonată, imagini cu
animele sălbatice... etc.,,

8. Încheierea Cadrul didactic face Elevii sunt încântați de Explicația Aprecieri verbale
organizată a aprecieri verbale tuturor aprecierile primite.
lecției elevilor cu privire la
activitatea acestora pe tot
parcursul lecție.

Anexa 1
Anexa 2
Anexa 3 – Lecția scrisă pe tablă

Glasul naturii – Macheta

Reproducerea unor obiecte, redate într-o formă mult micșorată comparativ cu forma lor reală, respectând proporția
dimensiunilor și aspectul exterior, se numește machetă.

Machetele se folosesc în anumite domenii precum auto, aviatică, nautică, urbanism etc.

Persoanele care concep și execută machete se numesc machetatori. Aceștia realizează machete pentru a servi ca
model în vederea executării definitive a lucrării respective.
Anexa 4
Anexa 5
PROIECT DIDACTIC ( 9)

CLASA: a IV-a
ARIE CURRICULARĂ: Matematică și Știinte ale naturii
DISCIPLINA: Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Împărțirea numerelor naturale în concentrul 0-1 000 000
SUBIECTUL LECŢIEI: “Împărțirea unui număr natural la un număr de două cifre”
TIPUL LECŢIEI: Consolidare
SCOPUL: Dezvoltarea capacității de calcul matematic
COMPETENȚE GENERALE:
1. Utilizarea numerelor în calcule
2. Rezolvarea de probleme

COMPETENȚE SPECIFICE:

2.5. Efectuarea de împărțiri la numere de două cifre


5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor simboluri matematice în rezolvarea și/sau compunerea de probleme cu raționamente
diverse
5.3. Rezolvarea de probleme cu operațiile aritmetice studiate

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La finalul lecției elevii vor ști:
O1 – Să utilizeze terminologia specifică; obiectivul se consideră realizat dacă toti elevii răspund la cel puțin două întrebări;
O2 – Să aplice algoritmul de calcul și proprietăţi ale împărţirii în rezolvarea exerciţiilor şi problemelor; obiectivul se consideră
realizat dacă elevii îl utilizează în cel puțin patru din cele șapte situații prezentate;
O3 – Să rezolve exercițiile cu respectarea algoritmului de calcul și ordinii operațiilor; obiectivul se consideră atins dacă elevii
realizează corect patru operații (minim una dintre cele patru cunoscute) din cele opt din exercițiu;
O4 – Să efectueze demersul de rezolvare a unei probleme; obiectivul se consideră atins dacă elevii realizează corect calculul
problemei date;
O5 – Să utilizeze corect algoritmul de calcul contratimp, realizând minim trei dintre cele patru calcule propuse;

METODE: Exercițiul, conversaţia, brainstorming, explicaţia, metoda cubului, problematizarea


MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Manual, caiet, fişe de lucru, cartonașe,laptop, videoproiector

FORME DE ORGANIZARE: Activitate frontală, pe echipe și individuală

RESURSE TEMPORALE: 50 minute


RESURSE SPAȚIALE: sala de clasă
RESURSE UMANE: 28 elevi

BIBLIOGRAFIE:
 Programa pentru disciplina Științe ale naturii, aprobată prin ordinul ministrului Nr. 5003/ 02.12.2014
▪ Mirela Mihăescu, Ștefan Pacearcă, Anița Dulman ș.a. – Matematică- manual pentru clasa a IV-a, Ed. Intuitext, 2016
▪ www. didactic.ro
MOMENTELE OBIEC- TIMP Elemente de conținut informațional și Metode și Materiale și Forme de Evaluare
LECŢIEI TIVE (min.) demers didactic procedee mijloace organizare

Moment 1 Se asigură un climat potrivit bunei Conver-


organizatoric desfășurări a lecției sația

Verificarea 3 Se verifică tema cantitativ şi calitativ Caiete Frontală Observarea


temei selectiv. Conver- Aprecierea
sația verbală
Observația
1 Elevii sunt anunțați că Ștefan cel Mare Conver- Frontală Observarea
Captarea atenţiei le-a lăsat un mesaj sația
Observația

Reactualizarea O1 6 Activarea cunoștințelor acumulate Laptop, video- Frontală Observarea


cunoștiințelor anterior se va realiza prin întrebări Conver- proiector
legate de terminologia specifică și sația
O2 exerciții de calcul mintal derulate cu
ajutorul unei prezentări Power Point.
Cum se numesc factorii împărțirii?
Cum se numește rezultatul acesteia? Ce Brain-
expresii ne duc cu gândul la împărțire? storming
Care este cincimea lui 235?
Dar sfertul lui 188? Dar jumătatea lui
94? Dar zecimea lui 470? Observă că
rezultatul este 47 la toate întrebările
pentru că Ștefan a domnit 47 de ani.
Anunţarea temei 1 Elevii sunt anunţați că astăzi vom Explica-ția Frontală Observarea
şi a obiectivelor exersa împărțirea unui număr natural la
un număr de două cifre.
Dirijarea 23 Urmând sfatul lui Ștefan, ne apucăm Explica-ția Manual, fișe, În perechi Observarea
învăţării de lucru. caiete, tablă Aprecierea
Pentru reamintirea algoritmului de verbală
împărțire și evidenţierea unor
proprietăţi ale ei, solicit observarea şi
rezolvarea exerciţiilor afisate pe ecran:
1) Care este algoritmul
(consultați-vă cu partenerul de
echipă)
O2 240 : 16 = Exerci-țiul
2) Observați și răspundeți în câte
moduri poţi rezolva (explică
care sunt acestea)? Explica-ția
( 352 - 44) : 22 =
(310 + 62 + 93) : 31 =
3) Efectuează şi spune ce observi:
345 x 12 : 12 =
Exerci-țiul
După ce ne amintim regulile și
proprietățile împărțirii invit elevii să Metoda Proba
revină în vremurile noastre și îi invit să cubului scrisă
O3 urce într-o navetă spațială astfel încât (adaptare) Individuală
să-și pună în practică cunoștințele
rezolvând individual exercițiile și
problemele din fișă (Anexa 1 -
O4 Racheta)

O5
Feed-back și 5 Se cere elevilor aflarea catului Proble- Caiete,cartonașe, Frontală Observarea
asigura-rea O6 următoarelor împărțiri și semnalizarea matiza-rea tablă Aprecierea
retenției răspunsului prin ridicarea cartonașului Individuală verbală
cu DA/NU la indicarea răspunsului
corect:
168:12 =12 13 14
315:15 = 21 12 20

Obţinerea 9 Solicit descoperirea numelui PAXI Exercițiul Caiete, tablă Frontală Observarea
perfor-manţei contracronometru prin rezolvarea Aprecierea
exercițiilor scrise pe tablă: Individuală verbală

O6 29 42 308 30
P A X I

16 x A = 672 P x 11 = 319

665 : 19 = I + 5 (X + 2) : 10 = 31
Încheierea lecției 1 Se anunță tema pentru acasă: Conversația Caiete Orală
Ex 5, 6 pag 56 din manual
Aprecieri pozitive și stimulative legate
de participarea activă la oră.
Descriptori de performanta:

Foarte bine Bine Suficient


Efectueaza corect Efectueaza corect Eferctueaza
ambele calcule, scrie ambele calcule, scrie neclar doar un calcul corect
răspunsurile corecte răspunsurile
Efectueaza corect Efectueaza corect Eferctueaza
ambele calcule, scrie ambele calcule, scrie neclar doar un calcul corect
răspunsurile corecte răspunsurile
Efectuează corect Indică corect Indică corect doar o
ambele variante de ambele variante de varianta
răspuns răspuns, dar
. greșește la calcule

Calculează corect și Calculează corect, Notează corect


indică semnul dar nu notează semnul, dar
corespunzător niciun semn greșește la calcul
Calculează corect Calculează corect Calculează corect,
toate operațiile și toate operațiile, dar dar nu finalizează
notează numărul scrie incorect
obținut numărul final
Rezolvă corect și Rezolvă corect, dar Rezolvă corect, dar
argumentează scrie argumentul nu argumentează
incomplet

Rezultatele obtinute:

Nr de elevi
Calificativ Insuficient Suficient Bine Foarte Bine
ele
Fişă de lucru suplimentară

1) Calculaţi în scris, apoi efectuaţi proba:

448 : 32 = 432 : 18 = 952 : 17 =

2) Respectând condiţia restului, aflaţi deîmpărţitul ştiind că împărţitorul este 4 şi câtul 36.

3) Efectuaţi operaţiile:

19 + 448 : 56 – 64 : 4 + 12 x 5 =

4) Elevii unei clase a IV-a au confecţionat pentru serbarea de Crăciun a şcolii 132 de brăduţi, de 5 ori mai multe steluţe, iar clopoţei,
de 18 ori mai puţini decât steluţe și brăduți la un loc. Câte ornamente au făcut ei în total?
PLAN DIDACTIC (10)

Disciplina: Limba și literatura română


Tema: „Făt-Frumos din Lacrimă”
Obiectiv fundamental: ȋnsușirea conţinutului basmului, consolidarea deprinderilor de a citi coerent, expresiv, ȋmbogăţirea vocabularului cu
expresii deosebite și cuvinte noi.
Obiective operaţionale:
O1-să citească fluent și expresiv textul;
- să reţină ideile principale ale lecturii;
-să caracterizeze personajele principale ale basmului;
- să evidenţieze trăsăturile basmului ca specie a genului epic;
- să redea rezumatul operei;
- să-și ȋmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi și expresii deosebite;
- să formuleze răspunsuri corecte la ȋntrebări
O2- să adopte atitudini pozitive/negative faţă de personaje;
-să participe activ, cu interes la oră;
O3-să scrie ȋn ritmul impus de lecţie, respectând regulile de paginare.
Tipul lecţiei: mixtă
Strategie didactică: a)metode: citirea explicativă, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,harta poveștii;
b)mijloace: fișe cu ideile principale, cu cuvinte, portretul scriitorului (puzzle), expoziţie de carte, bileţele cu date despre autor.
Bibliografie:- „Dicţionarul autorilor”, Editura Albatros, 1985;
-„Limba și literatura română”, Societatea de Știinţe Filologice, București, 1989.
Etape, timp Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor Metode, mijloace
obiective
1. Moment Stabilesc climatul psiho-afectiv necesar desfășurării lecţiei; Se pregătesc pentru oră.
organizatoric distribui materialul didactic necesar.
2.Verficarea a)frontală: conversaţia;
cunoștinţelor -Despre ce am discutat ora trecută la limba română? ...poezia „Ursul” și povestirea „La școală,
dar nu rămânem acolo” de Marin Sorescu.
O1 ... „Cocostârcul Gât-Sucit”; „Unde fugim frontal;
de-acasă”.
-Din ce volume fac parte?
Recită poezia. exerciţiul
Prezintă rezumatul povestirii.
O2 b)individuală:
Numesc un elev care va recita poezia și unul care va
povesti conţinutul povestirii, evidenţiind ȋnvăţămintele. individual
3.Introducere Realizez o expoziţie de carte cu volume ale autorului Elevii care au răspuns ȋn verificarea cunoș- explicaţia
ȋn activitate (versuri și proză). tinţelor formează puzzle-ul. cărţi
O2 Propun elevilor realizarea unui puzzle cu piese mari, care exerciţiul
va prezenta imaginea autorului. ...Mihai Eminescu. puzzle
-Recunoașteţi scriitorul? Cine este? conversaţia
4.Anunţarea Toate volumele prezentate aparţin lui Eminescu. Din Reţin tema lecţiei și obiectivele formulate.
temei și mulţimea operelor eminesciene,astăzi ne vom opri asupra
formularea unui basm, „Făt-Frumos din Lacrimă”. Acest lucru ne va
obiectivelor ajuta să ne exprimăm mai frumos, să ne ȋmbogăţim explicaţia
cunoștinţele despre opera scriitorului.
O2
O3
5.Dobândire a) Prezentarea unor date despre autor: Au distribuit pe rând bileţelele magnetice exerciţiul
a Am pregătit două table magnetice, fiecare ȋmparţită ȋn care conţineau diverse informaţii despre
cunoștinţelor două, rezultând astfel patru rubrici: Viaţa poetului, Opere ȋn viaţa și opera lui Eminescu ȋn rubrica table magnetice
versuri, Opere ȋn proză, Teme și motive eminesciene. potrivită.
Numesc doi elevi care vor citi conţinutul tabelelor. bileţele cu date despre
O1 b)Familiarizarea cu conţinutul lecturii: autor
Am relatat conţinutul basmului, pe baza planului de idei; pe
parcurs, am explicat cuvintele noi sau am numit elevi care Citesc fragmente corespunzătoare ideilor conversaţia
au citit explicaţiile de fișe și am discutat expresiile principale.
deosebite. citirea explicativă
Plan de idei:
1.Au fost odată un ȋmpărat și o ȋmpărăteasă care nu aveau exerciţiul
nici un moștenitor. („Ȋn vremea veche... să lase moștenirea
O2 urii lui”) Citesc și reţin explicaţiile cuvintelor noi:
2.Ȋmpărăteasa naște un fiu din lacrima icoanei Maicii vrajbă=dușmănie, butie=butoi, explicaţia
Domnului. („Sculată din patul ei, ... și o supse ȋn adâncul germen=element din care se dezvoltă ceva,
sufletului său.”) punct de plecare; buhavă=osoasă, zbârcită,
3.Făt-Frumos pleacă să lupte cu dușmanii tatălui său. hău=depărtări ȋntunecate, prăpastie) fișe cu planul de idei
(„Creștea ȋntr-o lună... ȋmpăratului ce-l dușmănea pe tată-
său.”)
O1 4.Făt-Frumos ajunge ȋn palatul dușmanului, care petrecea. fișa cu ex-presiile
(„Când era-nseara zilei a treia,...și cu hainele strălucite.”) deosebite și cu
5.Ȋmpăratul și Făt-Frumos devin fraţi de cruce. cuvinte-le noi
6.Făt-Frumos o leagă ȋn lanţuri pe Mama-Pădurilor și,
ajutat de fiica acesteia, o ȋnvinge. Citesc și discută unele expresii deosebite exerciţiul
7.Făt-Frumos o ia de nevastă pe fiica mamei pădurilor. din text:
8.Ȋmpăratul ȋi cere lui Făt-Frumos să i-o aducă pe fata „faţa albă ca o marmură vie”, „haină ca un citirea explicativă
O2 Genarului. nor de raze și umbre”, „cerul limpede
9.Ajuns la cetatea Genarului, Făt-Frumos ȋncearcă fără părea o mare”, „ soarele – o faţă de foc”,
succes să o răpească pe fata acestuia. „fată dulce ca visele mării”, „lacrimi conversaţia
10. Genarul ȋl ucide pe Făt-Frumos, dar Dumnezeu ȋi redă curate ca diamantul” etc.
viaţa.
11. Cu ajutorul fetei, Făt-Frumos, transformat ȋn floare, află
O1 secretul calului cu două inimi. explicaţia
12.Pe drumul spre casa babei, Făt-Frumos Ii ajută pe
ȋmpăratul ţânţarilor și pe regele racilor, care-i promit ajutor
la nevoie.
13. Făt Frumos reușește să păzească iepele, ajutat de tânţari,
raci și de roaba babei.
14. Alegând calul cu șapte inimi, tânărul fuge cu roaba Urmăresc cu atenţie conţinutul basmului, citirea explicativă
babei. după planul de idei.
15.Fugarii o opresc pe babă cu ajutorul pieptenului, al cutei
O2 și al năframei, iar noaptea, fata se ȋntoarce ȋn ȋmpărăţia
umbrelor.
16.Făt-Frumos reușește să fugă cu fata Genarului și să-l Citesc fragmente corespunzătoare unor idei
doboare pe acesta. principale.
17.De plâns, Ileana ȋși pierde vederea, dar, la ȋntoarcerea lui exerciţiul
Făt-Frumos, Maica Domnului i-o redă.
18.Ȋmpăratul se căsătorește cu fata Genarului, iar Făt citirea explicativă
Frumos, cu Ileana și trăiesc fericiţi până la adânci
bătrâneţi.
6. Fixarea Propun elevilor realizarea hărţii basmului, evidenţiind și
cunoștinţelor unele trăsături specifice acestuia, ca specie literară epică. harta poveștii
10’ 1.Titlul operei

2.Autorul „Făt-Frumos din Lacrimă” carton duplex


O1 3.Locul desfășurării acţiunii Mihai Eminescu
castelul ȋmpăratului, casa mamei pădurilor,
cetatea Genarului, casa babei
„Ȋn vremea veche, pe când oamenii, ... pie- markere
4.Timpul troasele pustii ale pământului...”
Făt-Frumos, Ileana, ȋmpăratul , ȋmpărătea-
sa, ȋmpăratul tânăr, mama pădurii, fata
O2 mamei pădurii, Gena-rul, fata Genarului, conversaţia
5.Personajele baba, sclava babei etc
Fratele de cruce al lui Făt-Frumos ȋi cere
acestuia să i-o aducă pe fata Genarului.
-rezumatul basmului
Făt Frumos primește ajutor din partea mai
multor personaje. explicaţia
Bunătatea lui l-a aju-tat să ducă la bun sfâr-
6.Intriga șit rugămintea fratelui de cruce și să ajungă
O3 amândoi fericiţi ală-turi de iubirile lor.
„Bine faci, bine găsești!” exerciţiul

7.Evenimentele
O1 8.Soluţii
harta poveștii

9.Concluzii
O2

O3
10.Morala
7.Discuţii de S-au reevidenţiat elementele specifice basmului, Au răspuns ȋntrebărilor. conversaţia
ȋncheiere personajele pozitive și cele negative.
1’ exerciţiul
8. Tema de -să citească un alt basm, la alegere, pentru a realiza o Notează tema de casă. Reţin explicaţiile conversaţia
casă comparaţie ȋntre basmul „Făt-Frumos din Lacrimă” și alte primite referitor la temă.
1’ basme.
explicaţia

PROIECT DIDACTIC (11)


Clasa a IV-a
Aria curriculară: Matematică şi Ştiinţe
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Unitatea de învățare: Relațiile dintre viețuitoare și mediul lor de viață. Menținerea stării de sănătate a omului
Subiectul lecției: Recapitularea unității de învățare
Tipul lecției: Recapitulare

Obiective operaționale:
O1. Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor elevilor privind caracteristicile diferitelor medii de viaţă şi a relaţiilor de hrănire ce apar
între plantele şi animalele specifice fiecăruia.
O2. Să definească mediile de viaţă şi relaţiile de hrănire
O3. Să clasifice mediile de viaţă după unele caracteristici
O4. Să cunoască plante şi animale care trăiesc în mediile de viaţă studiate
O5. Să stabilească valoarea de adevăr a unor enunţuri date
O6. Să numească activități care mențin starea de sănătate a omului

Strategii didactice:
Metode şi procedee: conversația, explicația
Mijloace de învăţământ: fișa de lucru, fișa cu rebusul
Forme de organizare: frontal, individual

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Etapele lecției Ob. Conținuturi Metode și Mijloace Forma de Evaluare
Op. procedee didactice organizare
Moment Creearea codițiilor optime stabilirii climatului afectiv-
organizatoric educativ al activității. Pregătirea materialului didactic
necesar desfășurării activității instructiv-educative.

Captarea atenției Se va face cu ajutorul unei ghicitori: Conversația Frontal


Ştiu o cetate verde,
Adâncă, doinitoare
Cu umbră şi răcoare,
Cu păsări cântătoare,
Cu urşi şi cerbi şi mure.
Cetatea-i o ……. » (pădure)

Reactualizarea Reactualizarea cunostintelor se realizează prin Conversația Frontal Aprecieri


cunostintelor întrebari precum: verbale
dobandite anterior - Ce este pădurea?
- Ce alte medii de viață mai cunoașteți?
Anunțarea temei și a Astăzi vom recapitula cunoştinţele pe care le-am Conversația Frontal
obiectivelor dobândit pe parcursul Unității de învățare Relații dintre
viețuitoare și mediul lor de viață
Dirijarea invatarii Lecția de recapitulare se va realiza cu ajutorul unor
întrebări și a fișelor de lucru. Conversația Frontal Aprecieri
Lecția: Adaptări ale plantelor la condițiile de viață din verbale
diferite medii
1. Ce este mediul de viață?
2. Numiți mediile de viață ale plantelor.
3. Care sunt sunt factorii de mediu la care
reacționează plantele. (Lumină, temperatură și apă).
4. Care este mediul de viață al: nufărului, grâului, florii
O1 de colț, ferigăi? Conversația

Lecția: Adaptări ale animalelor la condițiile de viață


O2 din diferite medii Frontal Aprecieri
5. Toata animalele cunoscute trăiesc în același mediu verbale
de viață?
O3 6. Ce medii de viață cunoașteți?
7. Unde trăiește ursul polar? Dar ursul brun?
8. Unde trăiește porcul mitreț? (În pădurile de la
O4 câmpie și de deal)
9. Unde trăiește leul? (Jungla)
10. Unde trăiește delfinul? (mediul acvatic)
O5 Conversația
Lecția: Relațiile de hrănire dintre viețuitoare
11. Dupa modul de hranire in cate categorii se impart
O6 animalele? (ierbivore, carnivore, omnivore) Frontal Aprecieri
12. Cum se stabilesc relațiile de hrănire între verbale
viețuitoarele care trăiesc în diferite medii de
viață?
varza omida pasărea
iarbă iepure lup

Lecția: Menținerea stării de sănătate a omului Conversația


12. Ce alimente fac parte din hrana zilnică a omului?
13. Cum influențează alimentația starea de
sănătate? Frontal Aprecieri
14. Care sunt activitățile zilnice pe care trebuie să le verbale
desfășurați pentru a vă păstra sănătatea?
15. Ce recomandări puteți face unui copil care are o
alimentație greșită?
16. Alcătuiți un meniu zilnic sănătos.

Copii vor primi o fișă de lucru.


Conversația
Explicația

Fișe de Aprecieri
lucru Individual verbale
Obținerea Se va realiza cu ajutorul unui rebus Conversația Fișa cu Individual Aprecieri
performanței Explicația rebusul verbale

Evaluarea Se vor face aprecieri verbale cu privire la modul în care Conversația Frontal
au participat la lecție și asupra răspunsurilor pe care le-
au oferit

PROIECT DIDACTIC (12)

Aria curriculară: Om și societate


Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Epoci istorice. Evenimente, personalități, locuri istorice.
Tema/titlul lecției: Regele Ferdinand și Marea Unire
Tipul lecției: predare învățare
Domenii integrate: Istorie, Limba română, AVAP, Muzică și mișcare
Competențele specifice
Istorie:
1.1. Ordonarea cronologică a unor evenimente din viaţa familiei, a faptelor prezentate într-o situaţie de învăţare.
1.2. Localizarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
2.2. Aplicarea unor procedee simple de analiză a surselor pentru a identifica informaţii variate despre trecut.
3.1. Recunoaşterea unor termeni istorici în cadrul unor surse accesibile.
3.2. Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situaţii de comunicare orală şi scrisă.
4.1. Determinarea semnificaţiei unor evenimente din trecut şi din prezent.
Limba română:
2.4. Iniţierea şi menţinerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru asusţine o opinie referitoare la mesajul citit
AVAP:
2.4 Remodelarea spațiilor și formelor printr-un demers plastic intenționat și prin tehnici variate
Muzică și mișcare:
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cudiferenţieri expresive
3.2. Diferenţierea anumitor caracteristici (muzicale şi de mişcare) în exprimarea prin dans
Scopul fundamental: constientizarea importantei domniei Regelui Ferdinand si a realizării Marii Uniri;
Obiectivele operaționale:
O1: să precizeze factorii politici externi și interni care au stat la baza realizării Marii Uniri;
O2: să prezinte importanța domniei Regelui Ferdinand în istoria poporului român;
O3: să ordoneze cronologic pe axa timpului evenimentele istorice ale lecției;
O4: să extragă informațiile corecte pe baza materialelor prezentate ;
O5: să interpreteze corect vocal Hora Unirii, însoțind cântecul cu pașii corespunzători;
Metode și procedee: Conversaţia, discuţia dirijată, expunerea, brainstorming, problematizarea, munca independentă, învăţarea prin
descoperire, povestirea, organizatorul grafic
Mijloace didactice: – Istoria românilor şi universală – manual pentru clasa a IV-a, fişe independentă, planşă, portretul
domnitorului, harta politică ,,România Mare”, video-proiectorul, coli de flipchart,
Resurse temporale:50
Resurse umane:colectivul de elevi al clasei, învățătorul
Forme de organizare: frontal- individuală;
Metode și tehnici de evaluare: observare sistematică,
Bibliografie:
1. Istorie – manual sem II, Editura Aramis, Autori Cleopatra Mihăiescu, Tudora Pițilă.
2. Istoria Românilor – Caiet special pentru Clasa a IV-a, EdituraEmia, autori Silvia Rupacici, Dorina Săvuț
3. Istorie – fișe de lucru Clasa a IV-a, Editura Arthur, autori Nicolae Ploscariu, Alina Pavelescu
4. Istorie – caiet de aplicații, Editura Sinapsis, autori Delia Boieru, Valentina Nap
5. www.didactic.ro ;

6. http://istoriiregasite.wordpress.com
Etapele lecției/timpul Ob. Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare
aferent operați
Metode Mijloace Forme de
onale
și didactice organizare
procedee
1. Moment organizatoric Pregătirea materialelor necesare desfășurării lecției. Conver- frontal
sația
Asigurarea cadrului organizatoric necesar desfășurării
în condiții optime a lecției.

Se realizează un brainstorming pornind de la cuvântul Conversa Coli frontal observare


UNIRE -ţia flipchart sistemati-

Brainstor
1600 ming
Mihai
Viteazul
2. Captarea atenției

UNIRE
Unirea Unirea
Mică de la
1859 Alba Iulia
Conversa Coli frontal observare
-ţia flipchart sistemati
În ora de astăzi vom învăţa care au fost urmările
3. Anunțarea temei și a Explica- că
participării Românie la Primul Razboi Mondial, precum
scopului/obiectivelor tia
si insemnătatea pe care Regele Ferdinand a avut-o în
istoria românilo și în înfăptuirea Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918

4. Dobândirea Ca punct de pornire al predării lecției sunt


cunoștințelor folosite cunoștințele dobândite de elevi în ora
anterioară. În acest sens se poartă un dialog despre
O1 Primul Razboi Mondial, despre contribuția
României în război
Se vizionează apoi o prezentare de tip PPS cu
prinzand aspecte ale domniei Regelui Ferdinand
O2 (Anexa 1)
Pe baza informațiilor desprinse din prezentare
precum și a muncii directe cu manualul se
desprind informațiile importante ale lecției.

Regele Ferdinand și Marea Unire


Planul lecției
1 Unirea Mare
A. Situația externă
 după finalul războiului o parte din marile
imperii se destramă iar populațiile care trăiau
în interiorul lor au posibilitatea acum să se
formeze ca state naționale
 tot acum românii din vechile provincii istorice
au șansa lor seculară de a se uni cu Vechiul
Regat.
B. Basarabia
 este prima provincie românească care încearcă
unirea cu Vechiul Regat.
 în ianuarie 1918, din cauza agitațiilor trupelor
rusești pe teritoriul basarabiei, aceasta cere
ajutorul trupelor române, ajutor pe care îl
primește.
 Rusia încheiei orice relații diplomatice cu
România și îi confiscă tezaurul.
 la 27 martie 1918, cu majoritate de voturi,
Basarabia hotărăște să se unească cu Vechiul
Regat.
C. Bucovina
 este cea de-a doua provincie care se unește cu
România.
 Ucraina era cea care dorea ca să introducă
Bucovina în granițele statului său.
 la 28 noiembrie 1918 Congresul General al
Bucovinei, hotărăște unirea cu Vechiul Regat
D. Transilvania
 Ungaria dorea să includă Transilvania în
granițele statului său.
 în aceste condiții se formează Consiliul
Național Român Central (C.N.R.C.), care va
duce lupta pentru unire.
 la 1 decembrie 1918 se organizează la Alba
Iulia o Adunare națională a românilor din
Transilvania, la care participă peste 100.000
de oameni și 1228 de delegați aleși, care au
votat unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat.
Prin unirea din 1918 a Basarabiei, Bucovinei
și Transilvaniei, se realizează un vis și deziderat
milenar al românilor de pretutindeni, România
devenind acum o țară de mărime medie europeană
cu o populație extrem de mare și un teritoriu
extins.
2. Regele Ferdinand al României – Regina
Maria
- un membru marcand al Casei Regale a României
- a ramas in conștiința românilor ca realizator al
Marii Uniri , precum si a reformei agrare
- În timpul domniei sale România cu noaște o
mare dezvoltare economică
5. Fixarea cunoștințelor O4 Se va folosi fișa realizată (anexa 2 ) Conversa-ţia Coli frontal observare
flipchart sistemati
Elevii va colora împreună cu elevii, folosind Explicația
culorile tricolorului ţinuturile româneşti revenite Discuția Fișe de că
în graniţele ţării prin Marea Unire din 1918 dirijată lucru
Se interpretează Hora Unirii și se realizează pașii
de dans corespunzători

6. Evaluarea formativă O3 Fiecare elev va avea de încadrat în banda timpului Conversa-ţia Frontal observare
evenimentelol istorice învățate. sistemati
Munca Individual
independentă că

7. Tema de casă Ca temă de casă elevii vor avea de învățat lecția și


de prezentat poezii dedicate Marii Uniri de poeți
români
8. Concluzii și Se fac aprecieri cu privire la desfășurarea
aprecieri activității.
PLAN DIDACTIC (13)
Clasa a IV-a
Aria curriculară: Educaţie fizică, sport şi sănătate
Disciplina: Joc şi mişcare
Unitatea tematică: Preocupările noastre
Tema/ titlul lecţiei: Drepturile şi obligaţiile participanţilor la jocurile de mişcare:
Jocuri: Vânătorii şi raţele, Calculatoarele, Năvodul
Tipul lecţiei: consolidare
Domenii integrate:
Educaţie fizică şi sport: ex de încălzire a organismului pentru efort
Matematică: efectuarea calculelor pentru jocul „Calculatoarele”, organizarea spaţiului de joc (dreptunghi, jumătatea suprafeţei)
Competenţe specifice:
1.1. Utilizarea deprinderilor locomotorii în condiții variate
1.2. Manevrarea obiectelor în condiții de întrecere între echipe
2.1. Asumarea responsabilității în îndeplinirea rolurilor individuale repartizate în cadrul grupului, în activitățile de joc și mișcare,
încadrarea în colectiv
2.2. Organizarea și adaptarea unor jocuri de mișcare în activitățile ludice școlare și extrașcolare
Scopul: Respectarea regulilor jocurilor şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a realiza jocuri de mișcare şi trasee aplicative, cuprinzând
deprinderi motrice complexe; dezvoltarea morală a copilului.
Obiective operaţionale :
O1 - să realizeze exercițiile de încǎlzire pentru a pregǎti organismul pentru efort;
O2 - să respecte etapele de executare a jocurilor pentru a putea fi executate pe echipe;
O3 – să cunoască drepturile şi îndatoririle participanţilor la jocuri de mişcare (de a fi ales într-o echipă, de a participa la joc, fără
discriminări)
O4 – să evalueze modul de realizare a jocului fiecǎrei echipe;
O5 – să cunoască o gamă largă de stări afective – bucurie, tristeţe, mulţumire, entuziasm, plăcere, să le înţeleagă, să înveţe să le controleze,
astfel încât să aibă un comportament echilibrat la şcoală şi în societate;
O6 – să distingă moduri de constituire a echipelor (prin libera alegere a coechipierilor, prin numărare)
Metode şi procedee : conversaţia, observaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, activitatea independentă şi în echipă;
Mijloace didactice: mingi, jaloane , coli flipchart, veste colorate, marker, cronometru
Resurse temporale: 45 minute
Resurse umane: 22 elevi
Forme de organizare: individual, pe echipe
Loc de desfăşurare: sala de sport
Metode şi tehnici de evaluare : evaluarea curentă cu observarea comportamentului elevului în desfăşurarea jocurilor, vizând cu precădere
executarea acţiunilor motrice ale jocurilor, respectarea regulilor de joc, utilizarea deprinderilor de comunicare şi lucru în echipă şi
îndeplinirea rolurilor atribuite în desfăşurarea jocurilor, autoevaluare, evaluare de către colegi.
Bibliografie:
1. Programa şcolară pentru disciplina Joc şi mişcare clasele a III-a - a IV-a Bucureşti, 2014 (Anexă nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 5003 / 02.12.2014)
2. http://www.didactic.ro

Etapele Ob. Conţinutul instructiv - educativ Strategia didactică Evaluare


lecţiei / timpul operaţion
Metode şi Mijloace Forme de
aferent ale
procedee didactice organizare
Moment Se organizeazǎ sala de sport pentru începerea Pregătirea
organizatoric orei de Joc și mișcare. formației pentru
Conversaţia Frontal
încǎlzire
3 minute Se asigură un climat afectiv pozitiv, favorabil
bunei desfăşurări a activităţii.
Captarea O4 Ce jocuri de mişcare am învăţat? Conversaţia Elevii sunt Observarea
atenţiei aşezaţi în directă
O6 Care se desfăşoară în echipe? Explicaţia,
formaţie de
4 minute
O2 Cum se aleg echipele? raport.

Ce drepturi aveţi în timpul jocurilor? Dar


obligaţii?
Joc de atenţie: „Simon spune…” Demonstraţi
a
Jucătorii îşi dezvoltă spiritul de atenţie, învaţă să
respecte reguli, îşi dezvoltă imaginaţia, se
distrează.
Se alege dintre jucători un elev care va fi Simon.
Simon va trebui să le spună celorlalţi ce să facă.
Ceilalţi trebuie să facă ce spune acesta doar dacă
acesta spune corect: “ Simon spune să săriţi!”;
“Simon spune să dansaţi”; “Simon spune să nu
vă mişcaţi!” etc. Însă dacă va spune doar: “
Săriţi!” ; sau “Dansaţi”, fără “Simon spune…” 
atunci ceilalţi nu trebuie să execute. Cine
greşeşte este eliminat din joc. 
Anunţarea Astǎzi ne vom juca jocurile: Conversaţia Formaţie aliniaţi Observarea
temei şi a câte unul directă
Vânătorii şi raţele Explicaţia
scopului /
obiectivelor Calculatoarele
2 minute Năvodul
Fiecare elev trebuie sǎ respecte etapele de
executare a jocurilor, sǎ execute corect jocurile
în echipǎ,
Ne vom dezvolta atenţia, capacitatea de
autoapărare, viteza de reacţie, îndemânarea
Consolidarea O1 Exerciții de mișcare având în vedere încǎlzirea
cunoştinţelor fiecarei pǎrți a corpului.
Conversaţia
VARIANTE DE MERS ,
demonstraţi
a)Încǎlzirea
organismului −mers la pas a, Individual Observarea
pentru efort sistematică
−mers pe vârfuri cu braţele sus; explicaţia
(10 minute) Autoevaluarea
−mers pe călcâie cu mâinile la spate;
VARIANTE DE ALERGARE:
−alergare uşoară;
−alergare cu genunchii la piept;
−alergare cu pendularea gambelor înapoi;
Deplasare în șir, cu oprire și grupare în formația
de lucru, cerc.
Complex de exerciţii libere:
Fiecare exerciţiu se execută de 2 ori 8 timpi.
Ex.1. pt cap – stând cu mâinile pe șolduri,
picioarele depărtate la nivelul umerilor:
- aplecări ale capului înainte;
- aplecări ale capului înapoi;
- îndoiri ale capului spre stânga;
- îndoiri ale capului spre dreapta;
- rotări ale capului spre dreapta 2x 8t
- rotări ale capului spre stânga
Ex.2. pt braţe: P.I. – stând depărtat cu brațele
sus:
 rotări simultane de brațe înainte;
 rotări simultane de brațe înapoi;
 rotări alternative de braţe înainte
 rotări alternative de braţe înapoi
Ex.3. ex pt trunchi: P.I. – stând depărtat cu
mâinile pe șold:
 îndoiri ale trunchiului spre stânga;
 îndoiri ale trunchiului spre dreapta;
 îndoirea trunchiului înainte, palmele ating
solul;
 extensia trunchiului cu brațele sus.
Ex. 4 pt. picioare:
- fandări laterale, alternativ stânga dreapta 2x
8 timpi
- fandări cu răsucire, alternativ stânga ,
dreapta 2 x 8 timpi
- sărituri ca minge vertical 1 x 8 timpi
- sărituri forfecate 1 x 8 timpi
Ex. 5 de respiraţie
b) O2 Jocuri de mişcare vizând dezvoltarea calităţilor Conversaţia Veste 2 echipe Observarea
Consolidarea motrice de bază , colorate constituite prin sistematică
O3
propriu-zisă numărare câte
Repetarea jocurilor învăţate: Explicaţia, Minge
doi
demonstraţi
15 minute O4 Un elev explică regulile jocului: a Cronometr
u
O5, O6 2. „ Vânătorii şi raţele”
Flipchart,
Elevii se constituie în două echipe, una de
coală de
„vânători” și cealaltă „de rațe”. Pe suprafața de
hârtie
joc se trasează un dreptunghi, în interiorul căruia
marker
se plasează „rațele”. „Vânătorii” se dispun în
exteriorul figurii trasate pe sol și încearcă să
„vâneze” (să atingă de la mijloc în jos) câte o
rățușcă, cu o minge pe care o pasează între ei. Se
joacă contratimp, fiecare echipă, fiind pe rând,
timp de trei minute „vânători”.
Câștigă echipa care „vânează” cele mai multe
rățuște în timp de 3 minute.
3. „Calculatoarele”
Un elev explică regulile jocului:
Elevii sunt împărţiţi în 2 echipe, fiecare echipă
aşezându-se în coloană câte unul înapoia unei
linii de plecare-sosire. În faţa fiecărei echipe, la
distanţă de 10-15 m se aşează un reper (jalon) 2 echipe
care să poată fi ocolit. Copiii din fiecare echipă constituite prin
numără în continuare, fiecare component alegerea
reţinând numărul care îi aparţine. Se numără din jucătorilor de
1 în 1. Elevii din fiecare echipă pornesc în cursă către un
atunci când prof. rosteşte sau arată o operaţie reprezentant
matematică din care rezultă numărul copilului.
( ex. jumătatea lui 10, dublul lui 2, sfertul lui 4,
Matematică cincimea lui 5, operaţii pe care şi le-au însuşit
elevii la lecţiile de matematică, (fracţii). Copilul
care ajunge primul la locul său după ce porneşte
în cursă şi ocoleşte jalonul aduce un punct
echipei sale. Punctele se notează pe o coală de
flipchart.
Câştigă echipa care acumulează cel mai mare
număr de puncte.
Evaluarea O4 Joc: „Năvodul” sau „Pescarul cu plasă” Explicaţia Echipă Observaţia
formativă directă
O2 Pe o suprafață delimitată care reprezintă „lacul”, Demonstraţi
5 minute elevii deveniți „peștișori” înoată (aleargă) liber. a Autoevaluarea
O3
Un copil desemnat de învățătoare primește rolul
O5
de „pescar”, care aleargă încercând să prindă
O6 (atingă) un „peștișor”. „Peștișorul” prins îl ia de
mână pe „pescar” și formează o „plasă” cu care
aleargă să prindă alți „peștișori”. Jocul continuă
până când este prins și ultimul „peștișor”. Dacă
„plasa”
se rupe, „peștișorul” prins în momentul acela
este eliberat și plasa se reface. „Peștișorii” nu au
voie să treacă printre brațele „plasei”. Ca
recompensă, ultimul „peștișor” prins, devine
„pescar”.
În urma acestui joc am observat că pescarul
singur a prins peştii mai greu, iar cu cât a fost
ajutat de năvod (echipă) a reuşit să prindă foarte
repede peştişorii. În echipă munca este mai
uşoară.
Poveste cu tâlc: „Povestea vasului crăpat”
Revenirea O3 Revenirea organismului după efort se va face cu Conversaţia Formaţie de Observaţia
organismului mers în coloană câte unul, apoi câte doi, cu raport directă
după efort mişcări de respiraţie.
2 minute
Concluzii şi O4 Se apreciază toţi elevii care au executat corect Conversaţia Formaţie de Observaţia
aprecieri jocurile, au dat dovadă de implicare, cooperare, raport directă
performanţă.
5 minute

PROIECT DIDACTIC (13)

CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ:Matematică şi știinţe ale naturii
DISCIPLINA:Matematică
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:Măsurare și măsuri
SUBIECTUL LECȚIEI : LITRUL
TIPUL LECŢIEI: mixtă
SCOPUL:
Dobândire de noi cunoştinţe despre uniţăţi de măsură şi aplicarea lor în practică ;
Dezvoltarea unor procese psihice :gândirea, atenția, memoria ;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1 – să identifice instrumentele de măsură potrivite pentru măsurarea capacităţii;
O2 - să compare capacitatea unor vase folosind unităţi de măsură nestandard şi litrul ca unitate etalon ;
O3 -să ordoneze vasele după capacitatea lor ;
O4 -să opereze cu unitatea de măsură pentru capacitate în exerciţii şi probleme date ;
O5 -să enumere multiplii şi submultiplii litrului;
O6- să efectueze transformări în exerciţii şi probleme cu unităţi de măsură pentru capacitate;
O7 -să lucreze independent şi în colectiv în spirit competitiv ;
O8 -să participe cu interes la lecţie.

STRATEGII DIDACTICE:
1.Metode şi procedee :conversaţia,observaţia,explicaţia,exerciţiul,problematizarea,algoritmizarea, Metoda „cadranelor”; PRO și
CONTRA,COPACUL IDEILOR;
2.Material didactic: ceas, riglă, ruletă,cântar, vase de diferite mărimi, hârtie colorată, plăcuțe de polistiren, bolduri, fişe de lucru;
3.Formă de organizare :frontal,individual;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC :

 Cîrjan F., Begu C., Metodica predării-învăţării matematicii la ciclul primar, Ed. Paralela 45, Braşov, 2001.
 Lupu C., Săvulescu D., Lupu I., Aritmetică – Teorie. Probleme. Metode de rezolvare, Ed. „Egal”, Bacău, 2002;
 Programa şcolară pentru clasa a IV –a , aprobat prin ordinul ministrului 3919/ 20.04.2005;
 www.didactic.ro
Obiective operaţionale
Conţinuturi Strategia didactică Forme de
evaluare
Secvențele lectiei Activitatea didactică a profesorului Activitatea elevilor Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare

1. Moment -salutul -saluta conversaţi frontal


a
organizatoric -prezentarea -se prezinta
-verificarea prezentei -isi pregatesc
materialele
-pregatirea materialelor didactice

2. Reactualizarea Se verifică prin sondaj tema de casă. Elevii răspund Caiete


cunoştinţelor cerinţelor .
Cunostintele elevilor din lecţia conversaţi Instrumente frontal
precedentă vor fi verificate prin a de scris
Observaţia
metoda PRO si CONTRA.
Placuta de sistematic
Se citesc propozitii afirmative si polistiren ă
negative scrise dinainte pe niste
Norisori
norisori din hartie colorata.
decupati din
Norisorii vor fi prinsi cu bolduri pe hartie
o placuta de polistiren, dupa cum colorata
apreciaza elevii, PRO sau Elevii lectureaza
enunturile propuse. bolduri
CONTRA. PRO si
CONTRA
3. Captarea O1 Se aduce in discutie starea de Răspund cerinţelor . Caiete
atenţiei agregare a corpurilor, facandu-se
referire indeosebi la corpurile lichide expunere Instrumente
si masurarea lor, mai ales cu unitati de scris
Participa la discutie. frontal
neconventionale.
Diferite
conversati
vase,sticle
a
4. Anunțarea Este enunţat titlul lecţiei: „Litrul” şi Elevii notează titlul Caiete
subiectului și a precizează că vor învăţa despre lecţiei în caiete.
conversaţi Instrumente frontal
obiectivelor măsurarea capacitatii corpurilor;
a de scris
sunt prezentate pe intelesul elevilor
obiectivele operationale urmarite. Creta
colorata

5. Dirijarea O1 Se solicita elevilor sa selecteze Caiete


învăţării dintr-o insiruire de obiecte pe acelea
Elevii raspund la Problemat Instrumente
cu care se pot masura corpurile
solicitari. izare de scris
lichide Frontal
Diferite
Un elev va fi solicitat sa vina in fata
vase,sticle
si sa aprecieze numarul de cani/
pahare care pot umple un vas, in
timp ce eu aleg altele.Elevii vor
observa ca obtinem valori diferite explicaţia
caci folosim unitati de masura
diferite.Comparam vasele intre ele,
le ordonam, le comparam fata de o
unitate etalon.
Ascultă cu atenţie
O2 Se prezinta LITRUL(prescurtat l) ca cele spuse.
O3 unitate principala pentru masurarea
capacitatii vaselor.
OBS.Tot folosindu-ne de obiectele frontal
de pe catedra( o pipeta, o sticluta de
Caiete
parfum) vom introduce multiplii si
submultiplii litrului.Vor fi scrisi si Instrumente
pe tabla , facandu-se precizarea ca de scris
fiecare unitate este de 10 ori mai expunerea
mica respectiv de 10 ori mai mare
decat unitatea imediat urmatoare. Se
O5 schiteaza si o scara cu multiplii si Observaţia
submultiplii litrului, in scriere sistematic
prescurtata. ă

Elevii notează în
Se solicita elevilor sa noteze pe caiete multiplii si
caiete informatiile de pe o tabla, in submultiplii si in
timp ce pe cealalta tabla vor fi scrise forma prescurtata.
exercitii si probleme in 4 cadrane.
Ele vor fi analizate si rezolvate
impreuna cu clasa.Pentru calcule vor
veni la tabla cativa elevi.
Exercitiile ce vor fi scrise pe tabla:
a) COMPARATI:
Elevii răspund
5 dal…5 dl cerinţelor . Caiete
dal
Instrumente
10 l…kl 50l…500 de scris
cl
100 ml…10cl 70hl…7
kl
conversaţi
a
b) TRANSFORMATI: Efectueaza Metoda
transformarile.
70 hl = …..l CADRAN frontal
=….kl ELOR
O4
100 cl=….ml exercitiul
O6
40 ml=….cl 3000
cl=…dal

c) Rezolvati urmatoarele
probleme:

O4 Intr-un acvariu incap 10 l de Creta


apa.Cate sticle de o jumatate expunerea colorata
O6
de l va turna Tudorel pentru a Notează problema în
umple acvariul? caiete, redacteaza
exercitiul Caiete
planul , efectueaza
calculele. Instrumente
d) Bunicul are în pivniță 5 butoaie de scris
cu câte 75 litri de vin și 2 butoaie cu frontal
câte 100 de litri de vin. Câți litri de
O4 vin are în total bunicul în pivniță? observaţia
Creta
algoritmiz
O6 colorata
area
Rezolvă cu plan
problemele propuse.

Notează în caiete
O4
O6

6. Asigurarea Se formuleaza ideile lectiei conform Elevii rezolvă în exerciţiul Fişă de individual Chestionar
feedback-ului metodei COPACUL IDEILOR, cu caiete şi la tablă lucru ea orala
conversaţi frontal
explicatii si adaugiri precum exerciţiile
a
ramurilor copacului.O placuta de
polistiren cu un copac desenat va Placuta de observaţia
constitui baza pentru ideile polistiren sistematic
principale care vor fi scrise pe ă
frunze si prinse cu bolduri. Frunze
decupate
Daca timpul permite, dar si in
functie de ritmul de lucru al elevilor Bolduri
se mai alcatuiesc probleme dupa
imagini.
7. Apreciere și Elevii care s-au evidentiat vor fi Elevii asculta conversaţi Apreciere
notare apreciati . Se vor acorda calificative aprecierile facute. a verbala
pe fisele de lucru.
8. Tema pentru Exerciţiile din ANEXA 3 Elevii îşi notează conversaţi Fișă de
acasă tema de casă a lucru
ANEXA 1
Enunțurile aflate pe norișori:

1. Metrul este unitatea principală pentru măsurarea masei corpurilor.


2. Multiplii metrului sunt decametrul, hectometrul și kilometrul.
3. 1 hectometru are 100 de metri.
4. Lungimea se mai poate măsura și cu palma, cotul sau pasul.
5. 4 kilometri înseamnă 400 de metri.
6. 60 decametri sunt egali cu 60 de decimetri.
8.Distanța dintre localitățile A și C este de 86 km.Dacă între localitățile A și B este de 12 km , între localitățile B și C este de 50 km.
9.Un călător a parcurs 69 de km în trei zile, mergând constant. A parcurs în fiecare zi câte 23 km.
10.Lungimea unui caiet poate fi exprimată în dam.
11.Dublul lungimii unui teren este de 80 hm, deci lungimea lui este de 400 hm.
12.Lungimea unei săli de clasă poate fi exprimată în mm.
13.Lungimea unui creion este de câțiva km.
14. Distanța de la poarta școlii și până la ușa clasei tale nu poate fi mai mare de 18 cm, este mai mică.
15.Unitatea de măsură potrivită pentru a măsura lungimea unei curți este km.
16.Mai trebuie adăugați 45 mm pentru a completa latura unui pătrat, adică 90 mm.
17. Jumătatea laturii unui covor de formă pătrată este de 95 dm, dacă latura sa este de 190 dm.
ANEXA 2
Enunțurile scrise pe frunze:

1. Litrul este unitatea principală pentru măsurarea capacității vaselor.


2. Multiplii litrului sunt decalitrul, hectolitrul și kilolitrul.
3. Submultiplii litrului sunt decilitrul, centilitrul și mililitrul.
4. 1 hectolitru are 100 de litri.
5. Capacitatea vaselor se mai poate măsura și cu pipeta, ceașca, paharul, cana, oala, bidonul, butoiul.
6. 1 kilolitru înseamnă 1000 de litri.
7. 1000 mililitri fac 1 litru.
8. 10 decilitri fac 1 litru sau 100 centilitri sau 1000 mililitri.
9. 1 decalitru are 10 litri sau 100 decilitri sau 1000 centilitri.
10. 1 litru are 10 decilitri sau 100 centilitri sau 1000 mililitri.
11. 1 kilolitru are 10 hectolitri sau 100 decalitri sau 1000 litri.
ANEXA 3
FIŞĂ DE LUCRU
1. Calculaţi:
45 l + 23 l = 90 l : 9 =
31 l - 15 l = 14 l x 7 =
72 l + 28l = 88 l : 8 =
2. Alege capacitatea care ţi se pare mai potrivită  pentru :
a) o găleată cu apă : 1l , 10 l, 100 l ;
b) o canistră de benzină : 20 l, 100 l, 300 l ;
c) un butoi cu vin : 5 l, 15 l, 200 l.
3. Laptele dintr-un vas de 1 l umple 4 căni. Dintr-un bidon cu lapte se pot umple 40 de căni.
Câţi l de lapte încap în acel bidon ?
Rezolvare :

Răspuns : ……….. litri


PROIECT DIDACTIC (13)
CLASA: A IV-A
ARIA CURRICULARĂ: MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII
DISCIPLINA: MATEMATICĂ
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: UNITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ
SUBIECTUL: UNITĂȚI DE MĂSURĂ PENTRU LUNGIME
TIPUL LECȚIEI: TRANSMITERE DE NOI CUNOȘTINȚE
RESURSE TEMPORALE: 50 MIN.

COMPETENȚE SPECIFICE:
 4.1. Utilizarea unor instrumente și unități de măsură standardizate, în situații concrete, inclusiv pentru validarea unor
transformări.
 4.2. Operarea cu unități de măsură standardizate, folosind transformări.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: Să măsoare o suprafață dată, folosind instrumentul potrivit.
O2: Să identifice multiplii și submultiplii metrului.
O3: Să efectueze transformări, folosind multiplii și submultiplii metrului.
O4: Să participe activ în cadrul lecției.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
 METODE ŞI PROCEDEE: conversația euristică, explicația, observația, lucrul cu manualul, discuția colectivă, învățarea prin
descoperire, exercițiul.
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe echipe și individual.
 RESURSE MATERIALE: Manualul de clasa a IV-a de Matematică, linie, metru, ruletă, planșă cu multiplii și submultiplii
metrului, imagini cu diferite rezultate ale măsurărilor, bilețele cu probleme de matematică.

BIBLIOGRAFIE:
 Dumitru, A., Maria Luiza, A., Dumitru, L. Metoda predării matematicii la clasele I-IV, Pitești: editura CARMINIS
EDUCAȚIONAL.
 Mogoș, M. (2016). Matematică, clasa a IV-a. Semestrul II. București: editura ART.
 Petrovici, C. (2014). Didactica matematicii pentru învățământul primar. Iași: editura POLIROM.
 Programa școlară pentru disciplina Matematică, clasele a III-a și a IV-a, București, 2014.
OB CONȚINUTUL INFORMAȚIONAL ȘI DEMERSUL STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
DIDACTIC
OP
ACTIVITATEA ACTIVITATEA METODE FORMA DE RESURSE
ETAPELE
ÎNVĂȚĂTOAREI ELEVILOR ȘI ORGANIZA- MATERI-
LECȚIEI
PROCE- RE ALE
DEE
1. Momentul Se asigură condițiile necesare Elevii stabilesc Conversația Frontal
organizatoric desfășurării activității în ordinea și disciplina
parametri optimi; învățătoarea pentru începerea orei
asigură liniștea și disciplina și de curs.
1 min pregatește materialul didactic în
funcție de succesiunea utilizării
acestuia.
2. Captarea O1 Învățătoarea aduce în atenția Școlarii privesc Explicația Frontal Metru de Observarea
atenției elevilor o linie, un metru, o ruletă instrumentele puse croitorie, sistematică
Învățarea
și le spune elevilor că vrea să înaintea lor și ascultă linie de 30
prin
descopere ce dimensiuni are clasa explicații oferite de cm, ruletă.
descoperire
3 min folosind instrumentul potrivit. învățătoare.
Aceasta solocită trei elevi pentru
Elevii chemați în față
a veni în față și pentru începe
măsoară dimensiunea
măsurătorile. De aici se extrage
sălii de clasă, folosind
ideea că pentru măsurarea unor
instrumente de măsură
distanțe mai mari se folosește
diferite.
metrul.
3. Anuțarea temei Învățătoarea anunță subiectul Școlarii ascultă ceea Conversația Frontal
și a obiectivelor lecției, obiectivele și sarcinile ce le transmite
învățătoarea și notează
propuse acesteia pe înțelesul elevilor. pe caiete data curentă
și titlul lecției.
Aceasta notează data curentă și
titlul la tablă și le cere copiilor să
1 min
le noteze pe caiete.
4. Dirijiarea Învățătoarea transmite elevilor Copiii ascultă ceea ce Explicația Frontal Observarea
învățării definiția metrului: Metrul este le explică sistematică
unitatea de măsură principală învățătoarea.
31 min
pentru măsurarea lungimilor și
se notează cu m.
Aceasta le cere copiilor să scrie
definiția pe caiete.

Școlarii scriu pe caiete


definiția. Explicația Frontal
Învățătoarea le prezintă elevilor
multiplii și submultiplii metrului,
scriindu-i la tablă și cerându-le
școlarilor să îi scrie și ei pe Copii privesc ceea ce
caiete. scrie învățătoarea la
O2 tablă și scriu în caiete Explicația Frontal
Cadrul didactic așază la tablă o aceste informații. Conversația
planșă care conține multiplii și
submultiplii metrului. Elevii privesc planșa
atașată la tablă.

Aceasta le transmite școlarilor


două aspecte importante despre
transformarea unităților de
măsură: Copiii ascultă ceea ce
le transmite
 Unitațile mai mari, învățătoarea.
înmulțite cu 10, 100 sau
1000 se tranformă în
unități mai mici. Explicația Frontal Observarea
sistematică
Ex: Dacă avem 12 km și vrem să
aflăm câți hm avem, atunci
înmulțim numărul 12 cu 10 și
obținem 120 de hm.

O2  Unitățile de măsură mai


mici, împărțite la 10,
100 sau 1000, se
tranformă în unități mai
mari de măsură.
Ex: Daca avem 2300 de cm și
vrem să aflăm câți metri avem,
atunci, respectând ordinea
multiplilor și submutiplilor Copiii ascultă ceea ce
metrului, împărțim 2300 la 100 le transmite
și obținem 23 de metri. învățătoarea.

În continuare, învățătoarea oferă Observarea


Conversația
spre rezolvare următoarea sacină: sistematică

1km= 10 hm= 100 dam= 1000m


1 hm=…dam=…m
O4 1 dam=…m
1 m= 10 dm= 100 cm=1000 mm
1 dm= …cm = …mm
1 cm= …mm

Învățătoarea le reamintește
elevilor despre încercarea lor de a
măsura clasa folosind cele trei
instrumente de măsură și le cere Școlarii privesc
elevilor să spună dacă știu și exercițiul, ascultă
altele. Aceasta scrie pe tablă explicațiile și
exemplele oferite de elevi și le indicațiile oferite, iar
spune copiilor să scrie și ei pe elevii numiți vin la
caiete. tablă pentru a realiza
rezolvarea. Apreciez
răspunsurile
O2 Învățătoarea așază la tablă mai Exercițiul Frontal
corecte
multe imagini (anexa 1) și le cere Explicația
copiilor să recunoască imaginile
care exprimă rezultatul măsurării Copiii ascultă ceea ce
pentru lungime. Aceasta cheamă le reamintește
câțiva elevi la tablă, care să învățătoarea.
explice răspunsul oferit și să
încercuiască imaginile potrivite.
Școlarii oferă exemple
de instrumente de
măsură și le scriu pe
Învățătoarea aduce în atenția
caiete.
elevilor exercițiul 3/65 și scrie la
O4 Observarea
tablă cele două modele oferite de
sistematică
exercițiu:
4km = …dam Conversația Frontal
Elevii privesc
4km = (4x100)dam imaginile și le aleg pe
cele care satisfac
4km = 400 dam.
cerința dată de
Învățătoarea amintește elevilor că învățătoare.
atunci când se realizează
înmulțirea cu 10, 100 sau 1000, Explicația
numărul înmulțit primește tot
atâtea zerouri câte are numărul cu
care este înmulțit.
6000 cm =…dam
Școlarii ascultă Apreciez
6000 cm = (6000:1000)dam corectitudinea
explicațiile sarcinii de
6000 cm = 6 dam lucru și privesc răspunsurilor
modelul dat de Explicația Frontal Anexa 1
Cadrul didactic amintește elevilor
învățătoare.
O3 că atunci când se realizează Învățarea
împărțirea cu 10, 100 sau 1000, prin
numărul împărțit pierde tot atâtea descoperire
zerouri câte are numărul cu care
este împărțit.
Aceasta scrie următoarele Elevii își amintesc
exerciții la tablă în ordine și înmulțirea cu 10, 100
cheamă pe rând școlarii pentru a și 1000.
efectua rezolvarea. Observarea
sistematică

Lucrul cu
manualul
O2 Frontal Manualul
Exercițiul de
matematică
pentru clasa
Aceștia își amintesc
a IV-a
împărțirea la 10, 100
și 1000. Apreciez
corectitudinea
răspunsurilor.
Explicația

O4
Copiii rezolvă
exercițiile date de
învățătoare, venind la
tablă elevii numiți de
învățătoare.

Observarea
sistematică
O2
Explicația

Frontal

Exercițiul

5. Asigurarea O1 Învățătoarea le cere copiilor să Copiii estimează Explicația Frontal Observarea


conexiunii inverse estimeze dimensiunile unor dimensiunile obietelor sistematică
Conversația
obiecte, indicând instrumentul de enumerate, indicând
măsură potrivit: instrumentul de
2 min măsură potrivit.
 Lungimea clasei,
Apreciez
O4  Înălțimea unui coleg, corectitudinea
răspunsurilor.
 Lungimea catedrei,
 Grosimea manualului de
matematică. Școlari care întâmpină
Aceasta corectează răspunsurile dificultăți primesc
greșite și oferă explicații explicații suplimentare
suplimentare. și ajutor. Explicația

6. Transferul O1 Învățătoarea așază pe catedră Elevii privesc cele Învățarea Frontal Gheme de Observația
cunoștințelor și două gheme din cele folosite la două gheme și cei prin ață, sistematică
În echipe
fixarea celor ora de limba și literatura română patru elevi numiți, vin descoperire instrumente
învățate și le cere școlarilor să o ajute să în față, câte doi pentru de măsură
Explicația
măsoare lungimea aței care este fiecare ghem, unul pentru
conținută de aceste gheme, care să țină ghemul, lungime.
7 min folosind instrumentul de măsură iar altul care să
potrivit, din cele enumerate în măsoare ața.
cadrul orei. Aceasta numește
patru elevi care să vină în față,
câte doi pentru fiecare ghem,
unul care să țină ghemul, iar altul
care să măsoare ața.
După ce au terminat, fiecare
spune câtă ața a conținut ghemul
primit.
Aceștia spun câți
metri de ață conțin
ghemele primite.
7. Evaluarea O2 Învățătoarea aduce în atenția Școlarii privesc Explicația Individual Bilețele cu Observația
performanțelor elevilor bilețele care conțin biletele și le primesc, probleme sistematică
următoarea problemă: apoi rezolvă
problema.
Află lungimea totală a Dunării,
4 min
efectuând următoarea operație:

O3 15 000 hm + 135 000 dam =


...km

8. Încheierea Învățătoarea face aprecieri Elevii ascultă ceea ce Discuția Frontal


activității verbale globale și individuale le comunică colectivă
asupra modului de lucru al învățătoarea.
1 min
elevilor.

PROIECT DIDACTIC (14)


CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Povești la gura sobei”
SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul. Felul substantivului
TIPUL LECȚIEI: mixtă
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE:
 Matematică
 Educație civică
 Muzică și mișcare

COMPETENȚE GENERALE:
 1. Exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare;
 2. Rezolvarea de probleme în situații familiare;
 3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate;
 4. Receptarea unor cântece pentru copii și a unor elemente simple de limbaj muzical.

COMPETENȚE SPECIFICE:
Limba și literatura română :
 1.1. Realizarea de deducții simple pe baza audierii unui text literar sau informativ accesibil
 1.4. Manifestarea atenției faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile;
 2.4. Inițierea și menținerea unei interacţiuni în vederea rezolvării de probleme individuale sau de grup;
 3.5. Sesizarea abaterilor din textele citite în vederea corectării acestora;
 4.4. Povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste/dintr-un film/desen animat/a unei activități/a unei întâmplări
imaginate/trăite.

Matematică
 5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 – 1 000 000.

Educație civică
3.1 Relaționarea pozitivă cu ceilalți, în rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

Muzică și mișcare
 1.1.Receptarea unor cântece din folclorul copiilor, colinde, a unor lucrări din patrimoniul cultural, cu sesizarea unor diferențe
de natură muzicală.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
a) cognitive:
 să citească în ritm propriu un text la prima vedere;
 să formuleze întrebări și răspunsuri corecte, în legătură cu conținutul textului;
 să extragă definiția adjectivului prin exemple concrete descoperite în timpul activității;
 să recunoască substantivele după felul lor;
 să identifice cuvinte cu înțeles asemănător/opus;
 să integreze în enunțuri proprii cuvinte date;
 să corecteze erorile de scriere dintr-un text dat;
 să completeze spațiile cu forma potrivită a substantivului dat;
 să scrie un text scurt pornind de la un substantiv dat.

b) afectiv-atitudinale:
 să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul grupului.
c) psiho-motrice:
 să mânuiască materialul intuitiv.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. METODE ȘI PROCEDEE: - conversația, observația, exercițiul, problematizarea, explicația, munca independentă, jocul
didactic, cvintetul, ghicitoare, interogarea reciprocă, metoda cadranelor, bulgărele de zăpadă.
2. FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual;
3. RESURSE MATERIALE: fișe de lucru, foi flipchart, brad, globuri-cuvinte, stimulente, markere, lipici, fișe cu liniaturi
speciale, imagini.
4. RESURSE UMANE: 22 elevi
5. RESURSE TEMPORALE: 45 minute

BIBLIOGRAFIE:
 Barbu, Marian, (coordonator), (2006), Metodica predării limbii şi literaturii române- învăţământ primar, Ed. Gheorghe
Alexandru, Craiova, pag. 273-276;
 Programa pentru disciplinele Limba și literatura română, Matematică, Educație civică, Muzică și mișcare, aprobată prin
ordinul ministrului Nr. 5003/2..12.2014;
 www.didactic.ro
DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Secvențele Conținutul științific Strategia didactică Evaluare


lecției
Metode și Resurse Forme de
procedee materiale organizare
1. Moment Asigur condiţiile necesare desfăşurării optime a Frontal Observarea
organizatoric orei de Limba română, cerând elevilor să sistematică
pregătească materialele necesare, să-și
corecteze poziţia în bancă şi să păstreze
liniștea.
2.Reactualizare Elevii vor lucra exercițiul 1 de pe fișa de lucru Capacitatea de a
a cunoștințelor (Anexa 1) în timp ce eu voi verifica temele aplica
Exercițiul Fișă de lucru Frontal
dobândite cantitativ. cunoștințele
anterior Individuală dobândite
 Ce folosesc oamenii în vorbire şi în anterior
scriere ? (cuvinte )
 Cum se mai numesc cuvintele, dacă ele Caiete
fac parte din vorbirea noastră ? ( părţi de
Conversația
vorbire )
 Ce pot să denumească părţile de
vorbire ? (fiinţe, lucruri, fenomene ale
naturii, acţiuni, însuşiri, numere )
 Daţi exemplu de cuvinte care denumesc
fiinţe .
 Daţi exemplu de cuvinte care denumesc
lucruri.
Daţi exemplu de cuvinte care denumesc
fenomene ale naturii .

3. Captarea  Se audiază un cântec despre Moș Conversația


atenției Nicolae
Explicația Prezentare Frontală Capacitatea de a
 Se poartă discuții despre sărbătoarea Power -Point
recunoaște
de Moș Nicolae. cuvinte care
Observația denumesc ființe,
Elevii vor viziona o prezentare PowerPoint lucruri,
despre legenda lui Moș Nicolae, continuând cu Fișă de lucru fenomene ale
poezia „Moș Nicolae”însoțită de imagini naturii
sugestive.
 Ce ați observat la versurile scrise?
(Există versurile poeziei pe fișa de lucru-
exercițiul 2.)
 Ce denumesc cuvintele subliniate?
3. Anunțarea Le voi comunica elevilor că asemenea cuvinte
temei se numesc substantive.
Observare
„ Astăzi, la ora de limba şi literatura română, sistematică
Explicația
vom învăţa substantivul. Vom defini
substantivul, vom da exemple de substantive, Frontal
vom afla cum le recunoaștem ușor în
comunicare, vom identifica substantive dintr-un
text și vom alcătui cu ele propoziții.”
4. Dirijarea Se scrie titlul lecției pe tablă și în caiete. Explicația Tabla Frontal
învățării
Pe grupe, elevii vor scrie ce denumesc Caiete Aprecieri
substantivele subliniate în propoziția de pe fișă verbale
Fișe de lucru
(Anexa 3):
Markere
o Grupa 1- ființe;
o Grupa 2- lucruri; Exercițiul
o Grupa 3- fenomene ale naturii;
Fișele vor fi expuse pentru a fi „examinate” de Turul galeriei
către toate grupurile. Se va concluziona că
Exercițiul Frontal Observare
substantivele denumesc ființe, lucruri, fenomene
sistematică
ale naturii.
Se va scrie definiția pe tablă și în caiete:
Substantivul este partea de vorbire care
denumește ființe, lucruri, fenomene ale naturii.
Se repetă definiția de către câțiva elevi.
Recunoaștem ușor substantivele astfel:
 Prin numărare: o carte- două cărți
 Prin atribuirea unei însușiri: fata
frumoasă, copilul trist
 Adăugarea unuia dintre cuvintele „acest” Pe grupe
„această”, „aceste”, „acești”: acest tablou,
această masă
Fiecare grupă va completa pe fișă (Anexa 4)
după cerințe diferite:
 Grupa 1- Substantive care denumesc
ființe
 Grupa 2- Substantive care denumesc
lucruri
 Grupa 3- Substantive care denumesc
fenomene ale naturii
Fișele vor fi expuse în fața clasei și se va
discuta modul de rezolvare.
După fiecare sarcină rezolvată corect vor pune
câte un glob in brad.
Pe grupe
Ce observaţi privind aceste substantive? Cum
sunt scrise ele?
De ce sunt scrise cu literă mare?
Se concluzionează că substantivele sunt de 2
feluri: comune și proprii.Se dau exemple de
substantive.
Grupa 1
GHICI CINE E ?
El pe horn intra in casa,
Cadouri în ghetuțe ne lasă.
Spuneti copii în gura mare,
Cine-i personajul oare?
E ………………………….
a) Subliniază cu verde substantivele care
denumesc ființe.
b) Alcătuiește o propozitie exclamativă în Pe grupe
care să folosești un cuvânt cu sens
apropiat cuvântului moș.
Grupa 2
GHICI CINE E ?
Stele reci, de vânt purtate,
Au căzut pe drum, pe stradă,
Parcă- s stele de mătase,
Și sunt albe și ușoare.
Ce să fie
oare ?...............................................................
a) Subliniază cu verde substantivele ce
denumesc fenomene ale naturii.
b) Alcătuiește un enunț în care să folosești
expresia ”stele de mătase”.
Grupa 3
GHICI CINE E ?
Când coboară de la munte
Capătă veșmânt de gală
Cu o mândră stea în frunte
Și podoabe de beteală.
a) Subliniază cu verde substantivele care
denumesc lucruri.
b) Alcătuiește o propoziție interogativă în
care să folosești un cuvânt cu sens Pe grupe
apropiat cuvântului ” veșmânt ”
Pe o fișa flipchart este scris următorul exercițiu:
Bifați în dreptul propoziției în care cuvântul
subliniat e substantiv :
 Vapoarele ancorează în port.
 La săniuș port ghetele de la Moș
Nicolae.

 Nașterea Domnului e o mare


sărbătoare .
 Vara ne face plăcere să mergem
la mare.
Sarcină comună tuturor echipelor :
Dragii moșului, un spiriduș a vrut să o ajute pe
Eliza să rezolve o problemă, însă nu a înțeles
enunțul :
Pentru cadourile de crăciun, carina vrea
să cumpere: 4 păpușă, 5 trenuleț și 7 carte. O Pe grupe
păpuși costă 30 lei, o tren costă 15 lei și o
carte costă 10 lei.
Cât lei trebuie să aibă Carina în
pușculiță ?
Ajutați-l voi :
 Rescrieți textul problemei, corectând
greșelile.
 Dacă sunteți copii isteți , rezolvați Bulgărele de
problema ( printr-un exercițiu) zăpadă

Fiecare grupă va completa pe fișă(Anexa 4)


după cerințe diferite:
 Grupa 1- Substantive care denumesc
ființe
 Grupa 2- Substantive care denumesc
lucruri
 Grupa 3- Substantive care denumesc
fenomene ale naturii
cvintetul
După 1 minut se schimbă fișele între grupe,
astfel încât fiecare grupă să aibă sarcină Pe grupe
diferită. Elevii citesc ce au scris elevii de la
grupa cealaltă și completeză cu alte cuvinte
potrivite. Se repetă această mișcare a fișelor
după alte două minute.
Fișele vor fi expuse în fața clasei și se va
discuta modul de rezolvare
5. Alcătuiți un cvintet pornind de la următoarele
substantive :
- SĂRBĂTORI
- CADOURI
- CRĂCIUN
5. Asigurarea Primesc o fișă- cadran de muncă independentă Explicația Fișe de lucru Frontal Autoevaluar
feed-back-ului cu cerințe comune :
Metoda Individual
cadranelor

6. Tema pentru Li se va indica temă pentru acasă . Explicația Frontal Observare


acasă sistematică
7. Încheierea Se vor face aprecieri asupra modului cum s-a Conversația Frontal Aprecieri
activității desfășurat activitatea. Pentru munca depusă pe verbale
Individual
parcursul orei, elevii vor primi niște „recompse
dulci”.
Anexa 1

FIȘĂ DE LUCRU
1. Despărţiţi în silabe cuvintele: băiat, carte, vânt. Spuneţi ce denumeşte fiecare cuvânt.
_______________________- ___________________________________
_______________________- ___________________________________
_______________________- ___________________________________

2. 2. Citește poezia:
Moș Nicolae

De pe dealuri si coclaie,  Poezii am invatat, 


Vine Mosul Nicolae,  Parintii i-am ascultat, 
Cu-n sac mare incarcat,  La treburi i-am ajutat. 
Cu daruri de neuitat. 
Iar jorditele bronzate,  Moșul, dupa o zabava, 
Ascunse bine la spate,  Pleaca vesel, impacat, 
Spre cei rai vor fi indreptate.  Fiindca daruri minunate, 
Copiilor a lasat, 
Noi, cizmele am curatat  Ca in fiecare an,
Si cu crema le-am fardat,  Cand toti il pandesc la geam. 
Langa geam le-am asezat.  Primul Mos darnic din an.
Mosule mult asteptat, 

Răspunde oral:
Ce denumesc cuvintele subliniate
(Mihai Eminescu- Crăiasa din povești)
- Alegeți trei dintre substantivele
găsite și alcătuiți propoziții.
Grupa 1 Anexa 3

Scrieți ce denumesc substantivele subliniate:

Alin hrănește pisica.


(........................)

Grupa 2 Anexa 3

Scrieți ce denumesc substantivele subliniate:


Aruncă mingea peste masă. ( ) (........................)

Grupa 3 Anexa 3

Scrieți ce denumesc substantivele subliniate:


Nu l-au atins nici ploaia, nici vântul.
(.....................................)
Metoda cadranelor

1. Scrieți câte două exemple de substantive care denumesc 2. Subliniați substantivele din textul următor:
ființe, lucruri, fenomene ale naturii.

,,Mămica lipsea. Suzana a imbrăcat repede paltonul. Nu găsea


șoșonii. A deschis ușa. S-a dus la fetițe. Ele au prins-o în jocul
lor. S-a lăsat îngropată în zăpadă. Apoi, a târât o sanie. S-a bătut
cu bulgării.”
3. Alcătuiește propoziții în care să folosești trei substantive 4. Cum e în casa ta de Crăciun ?
comune și două substantive proprii găsite la exercițiul 1.
PROIECT DIDACTIC (15)

Clasa:a IV-a
Disciplina de învăţământ: Limba și literatura română
Unitatea de învățare: Comunicăm
Subiectul/Tema lecţiei: Textul narativ. Lectura textului
Text suport„Întâlnirea lui Tom cu prințul”(din manualul de limba și literatura română, clasa a IV-a, ed. ArsLibri)
Tipul lecţiei:comunicare-însușire de noi cunoștințe
Scopul lecției: dezvoltarea deprinderilor de citire corectă, conştientă, fluentă şi expresivă a unui text literar
Competenţe specifice vizate:
2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înțelegerea de profunzime în cadrul lecturii
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvențe dintr-o poveste, dintr-un film, desen animat, a unei activități, a unei întâmplări imaginate, trăite

Obiective operaţionale:
O1- Să povestească , după întrebările cadrului didactic, întâmplările dintr-un fragment al textului ( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare
elev formulează cel puțin un răspuns la o întrebare)
O2- Să formuleze întrebări și răspunsuri ce vizează informațiile esențiale din textul citit ( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev
formulează cel puțin o întrebare/răspuns
O3- Să formuleze propoziții cu expresii și cuvinte noi din text ( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare copil formulează cel puțin o
propoziție)
O4- Să formuleze ideea principală a fragmentelor ( obiectivul se consideră realizat dacă fiecare elev formulează ideea principală cu sprijin/pe
baza unui șir de întrebări)1

Metode, procedee și tehnici didactice: conversația,explicația, exercițiul, jocul didactic, lectura independentă, RAÎ
Mijloace de învăţământ: videoproiector, fișe cu textul suport, flipchart, coli, caietul elevului,instrumente de scris, minge
Forme de organizare:frontal, individual
Durata: 45 de minute
Bibliografie:
MECTS -„Programa pentru disciplinele Limba și literatura română,aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5003/02.12.2014”,
Bucureşti, 2014;
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Nr.crt. Etapele lecției/timp Eșalonarea conținutului Strategia didactică Evaluare

Metode, Mijloace de Forme de


mijloace și învățământ organizare
procedee
didactice
1 Momentul Asigurarea unui climat educaţional Conversația Frontal
organizatoric favorabil.
2 Reactualizarea Verificarea temei din punct de vedere Conversația Caietul de teme Frontal Evaluare orală
cunoştinţelor și calitativ și cantitativ.
deprinderilor
3 Activitate/discuție Propun elevilor un joc „Cuvânt și Joc didactic Jetoane pe care Frontal Observare
introductivă acțiune”. sunt scrise sistematică
Explicația
cuvinte
Le voi spune o poveste în care voi
utiliza trei cuvinte extrase de un elev Fișă cu povestea
din „săculețul magic”.
Când vor auzi cuvintele alese de ei, Exercițiul
rostite de cadrul didactic în poveste, ei
vor sări, vor aplauda, se vor rasuci.

4 Anunţarea temei şi a Astăzi, la ora de limba și literatura Conversația Tabla Frontal


obiectivelor română, vom studia un text nou:
Explicația Creta
„Întâlnirea lui Tom cu prințul”.
Veți citi lecția in gând , apoi pe Caietele copiilor
fragmente, vom scrie cuvintele
necunoscute, le vom explica , vom
formula propoziții cu ele și ideea
principală a fiecărui fragment .
Se va nota titlul lecției pe tablă și în
caietele elevilor.
5 Prezentarea optimă a Propun elevilor citirea în gând a  Exercițiul Fișe cu textul Individual Observarea
conţinutului şi textului și sublinierea cuvintelor suport sistematică a
Lectura
dirijarea învăţării necunoscute. atitudinii
independentă Creion
elevilor față
Adresez câteva întrebări pentru a
de sarcina de
verifica în ce măsură aceștia au înțeles
învățare
textul.
Propun citirea în lanț, ștafetă.
Se trece la citirea explicativă a textului. Caietul elevului
Propun elevilor să citească textul pe Proba orală
fragmente logice. Exercițiul

Se stabilește sensul cuvintelor


necunoscute și a expresiilor din fiecare
fragment și se vor formula propoziții
cu acestea.
Se relatează întâmplările din fiecare Explicația
fragment pe baza întrebărilor cadrului Proba orală
Minge
didactic pentru a se formula ideea
principală. Frontal
Se stabilește ideea principală pentru
fiecare fragment și se întocmește planul Exercițiul
de idei.
Proba scrisă
Solicit copiilor să povestească textul în
  Fișe de evaluare
funcție de planul de idei stabilit.
Se face citirea model de către un elev.
Individual
*RĂSPUNDE-ARUNCĂ-
ÎNTREABĂ(formulare de întrebări și
răspunsuri pe baza textului)
Explicația
Distribui fișe de evaluare.
Exercițiul

Jocul didactic

Exercițiul
6 Fixarea  Din acest text, cel mai mult mi- Conversația Frontal Observare
cunoştinţelor a plăcut.........deoarece.......... explicația sistematică
prin liste de
Exercițiu-joc: Explozia stelară (dacă
control a
mai este timp)
atitudinii față
de sarcina
dată

7 Asigurarea retenției Explic tema pentru acasă. Explicația Frontal Tema pentru
și transferului acasă

8 Aprecieri şi Se vor face aprecieri generale şi Conversația Frontal


recomandări individuale asupra participării elevilor
la lecţie, precum şi asupra
comportamentului lor pe parcursul orei.
PROIECT DE LECŢIE (16)

CLASA: a IV-a
TIPUL LECŢIEI: de consolidare
FORMA DE REALIZARE: Abordare integrată în proiectul TOTUL DESPRE PRIMĂVARĂ
DISCIPLINE INTEGRATE: Matematică, Limba și literatura română, Muzică și mișcare, Științe ale naturii, AVAP
Timp de lucru : 3 ore
ACTIVITĂŢI INTEGRATE:
Limba și literatura română –verbul
MEM – Probleme-Ordinea operațiilor
AVAP – culori calde, culori reci/colorăm după cod/ decupaj/amsamblare
MM-cântec de primăvară
Științe – munci agricole în anotimpul de primăvară/protejarea naturii

COMPETENŢE SPECIFICE:
Limba și literatura română
1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile;
Matematică
2.4. Efectuarea celor patru operații cu numere naturale în concentrul 0 - 1 000 000;
5.1. Utilizarea terminologiei specifice şi a unor simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme cu raţionamente diverse;
5.3. Rezolvarea de probleme cu operaţiile aritmetice studiate, în concentrul 0 - 1 000 000.
Muzică și mișcare
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, însoţită de elemente de mişcare cu diferenţieri expresive;
Științe ale naturii
1.1. Identificarea unor relații între corpuri în cadrul unor fenomene și procese;
AVAP
1.2 identificarea semnificației linie,punctului,culorii și formei în opere de artă;

1.OBIECTIVE OPERAŢIONALE COGNITIVE:


- sǎ identifice verbele în diferite enunţuri;
- sǎ recunoască timpul, persoana şi numărul verbelor;
- sǎ ortografieze diferite forme verbale;
- Să rezolve probleme care presupun combinații ale operaţiilor învăţate;
- Să compună probleme pe baza imaginilor, respectiv a exercițiilor prezentate;
- Să utilizeze limbajul matematic adecvat
-Să numească culorile calde și reci;
-Să realizeze compoziția propusă;
-Să execute mișcări de dans corelate cu versurile;

2.OBIECTIVE AFECTIV-ATITUDINALE:
O1. să dovedească interes pentru lecţie, concretizat în participarea cât mai activă;
O2 . să manifeste spirit de iniţiativă şi cooperare în cadrul colectivului;
O3. să fie capabili de evaluare şi autoevaluare obiectivă, prin dezvoltare personală continuă;
O4 să participe la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală,
kinestezică.

3. OBIECTIVE PSIHOMOTORII:
O1.- să-şi dirijeze efortul oculomotor către centrul de interes vizat de
O2. - să mânuiască corect instrumentele de lucru;

STRATEGIA DIDACTICĂ

RESURSE PROCEDURALE: lectura explicativă, conversaţia euristică, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, învătarea prin descoperire, jocul
didactic, munca independentă, povestirea, dialogul dirijat, observarea independentă, turul galeriei.

RESURSE MATERIALE: texte-suport, fișe de lucru diverse, videoproiector, laptop, materiale PPT, videoclipuri cu cantecele audiate, cartonașe
cu imagini, plicuri, hârtie cartonată colorată, lipici, foarfecă, carioci, suport pentru lucrările copiilor, instrumente de scris.
.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, în perechi
FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor, aprecieri verbale, evaluare continuă.
RESURSE TEMPORALE: 45 de minute x 3
RESURSE UMANE - elevi
BIBLIOGRAFIE:

I. Şedrean – Metodica predării limbii române la clasele I-IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2003;
Programa şcolară pentru CLASELE a III-a – a IV-a *MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE - O.M. nr. 5003 /02.12.2014
Săvulescu, D., (2006), Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura Gheorghe Alexandru, Craiova.
Programa școlară pentru disciplina Arte vizuale și abilități practice, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013;

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/exercitii-verbul-fisa-de-lucru
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/fisa-de-lucru-verb-4
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/verbul-consolidare
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/descarcare/84807
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
MOMENTELE CONTINUTURI STRATEGII EVALUARE
LECŢIEI DIDACTICE
Moment *Asigură condiţiile organizatorice şi psihologice pentru desfăşurarea lecţiei în Exerciţiul
organizatoric condiţii optime:pregătirea elevilor şi a materialului necesar. organizatoric/
frontal

Verificare Voi verifica tema atât cantitativ , cât şi calitativ . Conversaţia rezolvarea
temei şi a temei, corect
Voi solicita elevii să se autoevalueze în urma corectării temei . aprecieri verbale/
achiziţiilor
anterioare frontal
Captarea şi Prezint o planşă cu “un ciorchine”, iar elevii sunt solicitaţi să-l completeze.
orientarea
Problematizarea Completeaza
atenţiei
ciorchinele
Verbul / ce exprimă/ timp /persoană /număr Explicaţia,observaţia
exerciţiul/frontal
Anunţarea
temei şi
Pe baza răspunsurilor la întrebări, voi anunţa titlul lectiei „Verbul” – exerciţii Explicaţia,
prezentarea
şi voi formula, cu ajutorul elevilor, obiectivele.
obiectivelor exerciţiul/
Lecţia de astăzi ne va ajuta să ne consolidăm cunoştinţele despre verb, printr-o
frontal
serie de exerciţii care mai de care mai interesante. Vom corecta împreună
eventualele greşeli, iar eu voi aprecia răspunsurile corecte şi frumos formulate.
Scriu titlul lecţiei pe tablă.

Lucrăm exerciţiile prezentate pe fişă, individual apoi frontal. Pe tablă am


proiectată fișa pentru a putea realiza corectarea. Anexa 1
Dirijarea conversaţia, Identifică
învăţării – 1.Subliniază verbele din textul următor: verbele
exerciţiul,
recapitularea
Soarele bătea în fereastra casei. Păsările cântau în grădină. Un pui de rândunică a
cunoştinţelor, problematizarea/
intrat pe geam. Vasilică l-a prins, dar apoi l-a eliberat. El a zburat vesel spre cer,
deprinderilor,
iar noi l-am petrecut cu ochii. frontal
abilităţilor

Completeaza
2. Treceţi verbele de la exerciţiul 1 la timpul viitor.
tabelul
conform
sarcinii de
3.Subliniază verbele şi completează tabelul:
lucru
Soarele jucăuș străbate printre ramuri.
Copiii plantează pomi fructiferi.
Aleg varianta
Natura s-a înveselit. corecta.

Țestoasele vor merge la olimpiadă.


verb exprimă timp număr persoană
exerciţiul,
problematizarea/
frontal
4.Alege forma corectă a verbelor din enunţurile date, apoi transcrie - le.
Tu esti / ieşti un bun coleg.
Ea ia / i-a tramvaiul spre casă.
El iera / era la cabană.
Aş fi / fii plecat la mare. exerciţiul/
Să fi / fii atent la poveţele mamei! independent,
Ce iei /ei de la magazin ? individual
Tu nu fi / fii leneş !
Noi loăm / luăm autobuzul?
Rezolva
sarcinile;
5.Pune verbele din paranteză la timpul, numărul şi persoana indicate.
Alcătuieşte apoi enunţuri cu verbul obţinut. .
( a culege) mere timpul trecut, persoana I, numărul plural
( a povesti) cele întâmplate timpul viitor, persoana a III-a, numărul plural
( a da) test timpul prezent, persoana aII-a, numărul singular
( a fi) ascultător timpul prezent, persoana I, numărul singular Elevii vor
completa
spaţiile
6. Se scriu pe tablă următoarele proverbe: punctate cu
verbe potrivite,
Cine …………… după doi iepuri ………….. nici unul.
după care se
Când pisica…………… acasă, şoarecii …………… pe masă. exerciţiul/ discută tâlcul
proverbelor.
Cine ……………groapa altuia ……………singur în ea. independent,
individual
7. Rezolvând următoarea problemă vom afla câte țestoase vor participa la
olimpiadă.Suma cheltuită este cu 6497 mai mare decât numărul țestoaselor ce
vor participa la olimpiada verbului.
Se
La activitatea de îngrijire a spațiului verde din apropierea orașului, au participat verbalizează
285 de copii. Pentru fiecare copil s-a cumpărat echipament în valoare de 11 lei și etapele de
hrană în valoare de 14 lei. rezolvare a
problemei, se
Ce sumă s-a cheltuit, în total? rezolvă
Voi insista să verbalizeze fiecare pas făcut şi să respecte etapele rezolvării problema.
problemei.
Obtinerea Găsește răspunsul corect-soft de învățare pe calculator Conversaţia, Găseşte forma
performanţei corectă
Exerciţiul/
conform
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/verbul-consolidare Act. în perechi cerinţei

MM- Se intonează cântecul ”Cu primăvara ne jucăm”. Se execută mișcări de


dans.
https://www.didactic.ro/materiale-didactice/descarcare/84807 , id ioara.
didactic.ro
AVAP. Se poartă discuții despre culorile calde și culorile reci. Care elemente ale
primăverii pot fi desenate doar cu aceste culori. Se identifică culorile pe posterele
despre primăvară afișate în sala de clasă. Ce culori principale combinăm pentru a
obține alte culori calde. Se exemlifică pe o coală de hârtie lipită pe tablă.
Fișa pe care au lucrat elevii are printat pe verso șablonul broaștei țestoase. Se vor
colora carcasele cu culori calde (fetele) și culori reci(băieții), se vor decupa și lipi
după model.
Voi spune elevilor că țestoasele vor merge la Olimpiada țestoaselor purtând cu
ele toate informațiile despre verb. Se expun lucrările și se apreciază cele la care s-
a respectat coloratura. Anexa 2
Voi propune copiilor jocul „Ghici ce sunt!” . Problematizarea, Rezolva corect
exerciţiul/act. fisa
Evaluare
Independentă,
Le voi reaminti că un cuvânt poate avea mai multe înţelesuri şi le voi individuală
cere să alcătuiască propoziţii cu cuvintele „sare” , „poartă”, „port” – avand
grijă ca aceste cuvinte sa fie si verbe in propozitiile formulate. Propoziţiile vor fi
scrise pe tablă şi în caiete.
Evaluarea se face oral.

ANEXA 3
Completează cu verbe potrivite. Alege și analizează trei verbe după modelul:
verb exprimă timp număr persoană
prezent
trecut
viitor

Marți ................. o zi frumoasă de primăvară . Noi ............................................ în


parc.
Băieţii ............................., fetele ............................... floricele .
Păsărelele.................................. în pomi. Mâine...................................... în
excursie la cabana din apropiere. Acolo ........................................... diferite specii
de stejari. Deja ......................................... la ştiinţe despre plante rare. Dacă
eu...................................... natura, ea ........................ prietena mea!

Încheierea Temă pentru acasă


lectiei Aprecieri frontale şi individuale
Anexa 1

FIȘĂ DE LUCRU

1.Subliniază verbele din textul următor:


Soarele bătea în fereastra casei. Păsările cântau în grădină. Un pui de rândunică a intrat pe geam. Vasilică l-a prins, dar apoi l-a eliberat. El a
zburat vesel spre cer, iar noi l-am petrecut cu ochii.
2. Treceţi verbele de la exerciţiul 1 la timpul viitor.

3.Subliniază verbele şi completează tabelul:


Soarele jucăuș străbate printre ramuri.
Copiii plantează pomi fructiferi.
Natura s-a înveselit.
Țestoasele vor merge la olimpiadă.
verb exprimă timp număr persoană
4.Alege forma corectă a verbelor din enunţurile date (în pereche cu colegul)
Tu esti / ieşti un bun coleg.
Ea ia / i-a tramvaiul spre casă.
El iera / era la cabană.
Aş fi / fii plecat la mare.
Să fi / fii atent la poveţele mamei!
Ce iei /ei de la magazin ?
Tu nu fi / fii leneş !
Noi loăm / luăm autobuzul?

5.Pune verbele din paranteză la timpul, numărul şi persoana indicate. Alcătuieşte apoi enunţuri cu verbul obţinut.
( a culege) mere / timpul trecut, persoana I, numărul plural
( a povesti) cele întâmplate / timpul viitor, persoana a III-a, numărul plural
( a da) test / timpul prezent, persoana aII-a, numărul singular
( a fi) ascultător / timpul prezent, persoana I, numărul singular

6. Rezolvând următoarea problemă vom afla câte țestoase vor participa la olimpiadă.
La activitatea de îngrijire a spațiului verde din apropierea orașului, au participat 285 de copii. Pentru fiecare copil s-a cumpărat echipament în
valoare de 11 lei și hrană în valoare de 14 lei.
Ce sumă s-a cheltuit, în total? Găsește două variante de rezolvare și scrie sub forma unui exercițiu.
ANEXA 2

ANEXA 3
Completează cu verbe potrivite. Alege și analizează trei verbe după modelul:
verb exprimă timp număr persoană
prezent
trecut
viitor

Marți ................. o zi frumoasă de primăvară . Noi ............................................ în parc. Băieţii ............................., fetele ...............................
floricele . Păsărelele.................................. în pomi. Mâine...................................... în excursie la cabana din apropiere.
Acolo ........................................... diferite specii de stejari. Deja ......................................... la ştiinţe despre plante rare. Dacă
eu...................................... natura, ea ........................ prietena mea!
PROIECT DE LECȚIE (17)

CLASA: a IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
UNITATEA TEMATICĂ: Ora de poezie- textul liric
SUBIECTUL LECȚIEI: “În pădure” -Compunerea descriptivă
TIPUL LECȚIEI: consolidare
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Descrierea unui personaj dintr-o carte/ dintr-un film /a unui personaj imaginar urmărind un set de repere;
4.5. Manifestarea interesului pentru scrierea creativă şi pentru redactarea de texte ;
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de texte informative şi funcţionale;
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1 Să precizeze sentimentele exprimate în poezie;
O2 Să citească textul poeziei cu intonație;
O3 Să găsească câteva expresii pentru cuvintele date, folosind adjective și verbe;
O4 Să completeze textul compunerii descriptive cu expresiile descoperite;
O5 Să formeze un cvintet cu tema lecției;
O6 Să aprecieze propriile creații, cât și creațiile celorlalți, în mod obiectiv;
RESURSE:
 de timp: 45 minute;
 de spațiu: sala de clasă;
 umane: 22 elevi de clasa a IV-a;
STRATEGII DIDACTICE:
 metode și procedee didactice: exercițiul, jocul-exercițiu, conversația, explicația, braimstormingul, problematizarea, Turul galeriei;
 moduri de organizare: individual, frontal, pe grupe;
 resurse materiale: planșe, fișe, tablă, calculator, videoproiector, flipchart, manual, instrumente de scris;
BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina Limba și literatura română Clasele a III-a – a IV-a, București, 2014;
 Radu Dumitra, Gherghina Andrei, Manual de Limba și literatura română, clasa a IV-a, Editura Arthur, București, 2016;
 Bout, Odarca, (coord.), Ghid Metodic pentru elevi, studenți și profesori debutanți, Ed. Ceconii, Baia Mare, 2014
DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII
Nr Ob. Conținutul informațional Resurse
. op
Etapele lecției Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Metode și Moduri de Mij. de în-
crt
procedee organizare vățământ

1. Moment Cer elevilor să pregătească materialele conversația frontal manuale,


organizatoric necesare lecţiei şi asigur climatul de caiete,
Elevii pregătesc cele necesare individual
încredere reciprocă pentru reuşita actului instrumente
lecţiei.
didactic. Verific tema și numesc câțiva le de scris
elevi să citească câte un exercițiu. Verifică și corectează tema
(unde e cazul).
2. Captarea O realizez cu ajutorul unui „portal”. Elevii intuiesc semnificația
atenţiei „portalului”.
Ce credeți că reprezintă? Expunerea frontal „Portal”-
Este un portal care reprezintă trecerea conversația
pe alt tărâm.

3. Anunțarea Ce observați în spatele portalului? Identifică imaginea: o pădure. Conversa- frontal Imagine cu
temei și a un peisaj
Ați intuit bine! Astăzi vom descrie un ția
obiectivelor din pădure
colț de pădure.

4. Reactualiza- O1 Despre ce am discutat la lecția trecută? Răspund la întrebări: Conversa- Frontal


rea Ce sentimente exprimă poeta în poezie? Lecția trecută am vorbit despre ția Individual
cunoştinţelor poezia „A oftat pădurea”,
exercițiul
scrisă de Lucia Olteanu.
În poezie sunt exprimate
sentimente de: spaimă, dragoste
pentru natură..
5. Dirijarea O2 Numesc pe cineva ca să citească textul Un elev citește poezia. Exercitiul individual manual
învățării poeziei. În acest timp lipesc pe tablă
cartonașe
câteva cartonașe pe care sunt scrise
cu substan-
substantive din câmpul lexical al Sunt atenți la explicații. Explicația
tive
cuvântului „pădure” : frunză, stejar,
lumini, umbră, scorbură, tufiș, cuib, Braistor- frontal
miros, nori, soare, adiere, viețuitoare. mingul
tablă
O3 Cer copiilor să vină pe rând să noteze Noteză adjective, verbe,
câte 1-2 adjective(însușiri obișnuite și markere
comparații pentru substantivele
neobișnuite), câte o comparație și câte un date.
verb. Le dau mai întâi un exemplu. Cu individual
ajutorul expresiilor formate vor completa Completează textul lacunar cu
descrierea
O4 textul unei compuneri descriptive, cu expresii, astfel încât să realizeze
tema: „În pădure”. o compunere descriptivă.

Reamintesc planul unei compuneri Deși sunt așezați pe grupe,


descriptive. această sarcină va fi realizată
individual.
6. Obținerea Solicit câtorva elevi citirea propriei Își citesc compunerile și corec- Expunerea Individual
performanțe- compuneri. Verific și corectez tează eventualele greșeli.
Conversa-
lor eventualele greșeli de exprimare sau
Fiecare grupă compune propriul
gramaticale. ția
cvintet.
O5 Apoi, pe o coală A4, fiecare grupă va Pe grupe Coală A4
alcătui un cvintet cu aceeași temă,
concluzionând ideile compunerilor. Joc- markere
exercițiu
7. Evaluarea și O6 Expun creațiile la tablă. Invit fiecare Fiecare grupă, pe rând, va veni Turul Pe grupe,
asigurarea grupă să vină să evalueze textele în față, va evalua creațiile și va galeriei individual
feed-backului realizate.(Turul galeriei) face aprecierile cuvenite.
8. Concluzii și Închei lecția făcând aprecierile necesare. Își notează tema pentru acasă. Conversa- frontal Caiet
aprecieri ția
Tema pentru acasă; pix
Numele şi prenumele:............................................................... Data: ...................

Test de evaluare iniţială - Limba şi literatura română

Clasa a IV- a

Citeşte cu atenţie textul:

„ Era odată un cioban. Într-o zi s-a dus și el cu oile la păscut prin niște stuf. Cum stătea acolo, vede că se ridică o
pasăre, un cocostârc, care ținea ceva în cioc. Zboară pasărea un timp și scapă ce avea în cioc. Fuga ciobanul să vadă
ce a scăpat pasărea. Când ajunge acolo, un șarpe pestriț. Stătea ciobanul și se uita la șarpe, și șarpele la cioban.
Deodată șarpele începe să vorbească:

- Măi, baciule, uite, eu sunt rănit la spinare de pasărea ceea, care a vrut să mă mănânce. Fii bun și leagă-mă
că ți-oi face și eu un bine.

Ia ciobanul șarpele, îl leagă și-l pune într-o tufă, ca să nu-l calce oile și vitele. Îi zice șarpele atunci:

- Mâine ai să vorbești limba păsărilor și a animalelor.”

( „Ciobanul care știa limba animalelor”, poveste populară)

1. Completează cu numărul potrivit:


 numărul de aliniate: ……………
 numărul de propoziții din al doilea alineat: ………….
 numărul de cuvinte al celei de-a doua propoziții: …………..

2. Răspunde:
Ce pasăre a văzut ciobanul?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….
Unde l-a așezat ciobanul pe șarpe?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….

3. Găsește întrebarea potrivită.


a) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...
Răspuns: Ciobanul a fugit să vadă ce scăpase pasărea.
b) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Răspuns: Ciobanul s-a dus cu oile la păscut prin niște stuf.

4. Explică titlul poveștii:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
5. Selectează din text:
 un substantiv comun, numărul plural : ………………………………………. ;
 un verb care începe cu o consoană: …………………………………………... ;
 un adjectiv: ………………………………….;
 un cuvânt care se scrie întotdeauna cu liniuță: ……………………………. .

6. Scrie cuvinte:
a) cu înțeles asemănător
trăsură  …………………………..
să dojenesc  ...................................
mâhnit …………………………….
bucurie ……………………………
b) cu înțeles opus
niciodată  …………………………
a intra  ……………………………
departe  …………………………..
târziu  …………………………….

7. Pune semnele de punctuație corespunzătoare:


La marginea livezii stăteau Magda  Alin și Sergiu  Dana s-a apropiat de ei și i-a întrebat 
 Ce ați făcut în livadă 
 Am cules  mere  pere și prune  Te rog să mănânci și tu 
 Mulțumesc  Sunt foarte dulci și zemoase 
8. Scrie un text pe baza următoarelor întrebări. Dă-i un titlu potrivit.
 Când și unde se petrece întâmplarea?
 Care sunt personajele care participă la întâmplare?
 Ce animale au întâlnit acolo?
 Cum s-au comportat cu acestea?
 Cum s-au simțit în acea zi?

…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

O1 să identifice corect numărul de propoziții și aliniate ale unui text dat;

O2 să desprindă informaţii esenţiale dintr-un text dat;

O3 să identifice părți de vorbire dintr-un text dat;

O4 să găsească cuvinte cu sens asemănător şi opus pe baza cunoştinţelor dobândite ;

O5 să alcătuiască corect propoziţii din punct de vedere gramatical pe baza cunoştinţelor dobândite;

O6 să completeze corect textul cu semnele de punctuaţie învăţate;

O7 să redacteze un scurt text, respectând cerinţa dată;

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ:

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT

1. Completează corect toate Completează corect două spațiile Completează corect unul din
spațiile punctate: punctate: spațiile punctate:

2. Răspunde corect la toate Răspunde parțial la ambele Răspunde la o singură întrebare


întrebările întrebări

3. Formulează corect, cu înțeles, Formulează întrebările cu câteva Formulează o singură întrebare


toate întrebările greșeli de exprimare

4. Explică titlul poveștii, formulând Explică titlul poveștii, cu câteva Explică titlul poveștii având
corect gramatical și folosind greșeli gramaticale, dar expresii greșeli mari gramaticale și de
expresii potrivite potrivite exprimare
5. Găseşte toate părțile de vorbire Găsește 2-3 părți de vorbire Găsește o singură parte de
cerute cerute vorbire cerută
6. Găseşte toate cuvintele cu sens Găseşte patru cuvinte cu sens Găseşte două cuvinte cu sens
asemănător și opus asemănător și opus asemănător și opus
7. Completează corect textul cu Completează textul cu şase Completează textul cu trei semne
toate semnele de punctuaţie; semne de punctuaţie; de punctuaţie;
8. Redactează corect un scurt text Redactează textul cu puţine Redactează textul cu multe
respectând cerinţa dată greşeli de formulare şi de scriere greşeli de formulare şi de scriere
Numele și prenumele: …………………………….. Data: …………………
Test de evaluare inițială
la MATEMATICĂ

1. Descompune numărul 823 în sute, zeci și unități.

2. Scrie numere de trei cifre care se pot forma utilizând o singură dată cifrele: 3, 5, 7.

 Aranjează numerele în ordine crescătoare.

3. Scrie în casetă câte două numere consecutive care urmează după


numărul indicat de săgeată.
236 259
600 302
399 899
4. Calculează:
3621+4839= ………….. 41 x 2 = ……………. 75 : 3 = ………
2086 – 1953=…………. 58 x 5= …………….. 72:8=……….

5. Completează căsuţele cu numerele care fac adevărate relaţiile.

 > 235; >489> ;


6. Calculează și unește:

200×4 500 300:3+400 40

300×2 800 400:2120 500

100×5 600 300:2110 80


7. Află numărul necunoscut și calculează:
3 x a = 24
a= ………….
a= ………….
V: ………………..
b – 706= 6032
b= ……………
b=……………
V:. ………………….
35 : c = 7
c= …………..
c= …………..
V:…………………….

a x c = …………….. b+ a+ c= ……………………

8. Marcu are 242 de timbre. El le aranjează în clasor astfel: 11 rânduri a câte 5 timbre,
12 rânduri a câte 8 timbre, iar restul le aranjează câte 7 pe un rând. Câte rânduri a
câte 7 timbre aranjează Marcu?

Obiective operaţionale: Elevul este capabil:


O1- să opereze cu numere naturale cuprinse între 0 – 10 000;
O2 – să afle termenul necunoscut într-o operaţie de adunare / scădere/ înmulțire/ împărțire;
O3 – să formeze numere folosind cifre date;
O4 – să ordoneze crescător numere date;
O5 – să compare numere folosind semnele specifice;
O7 – să rezolve o problemă cu mai multe operaţii.

Descriptori de performanţă:

Item Foarte bine Bine Suficient


I1 Descompune corect în sute, Descompune numărul în sute Descompune numărul în sute,
zeci și unități numărul dat și zeci și unități, fără semnul zeci
folosind semnul „+” „+”
I2 Găsește toate numerele și le Găsește 4 numere și le Găsește 2 numere și le
ordonează crescător ordonează crescător ordonează crescător
I3 Scrie toate numerele Scrie 4 numere consecutive în Scrie 2 numere consecutive în
consecutive în căsuța potrivită căsuța potrivită căsuța potrivită
I4 Rezolvă corect toate Rezolvă corect 4 exerciții Rezolvă corect 2 exerciții
exercițiile
I5 Completează corect toate Completează corect 2 căsuțe Completează corect 1 căsuță
căsuțele date date dată
I6 Realizează corect Realizează corect Realizează corect
corespondența tuturor corespondența a trei exerciții corespondența unui singur
exercițiilor exercițiu
I7 Află numerele necunoscute și Află două numere Află un număr necunoscut
calculează corect exercițiul necunoscute, rezolvând parțial
final exercițiul final
I8 Rezolvă corect problema Rezolvă doar două exerciții Rezolvă corect un singur
notând întrebările ajutătoare. din problemă, notând exercițiu din problemă.
întrebările ajutătoare.

Nume elev........................................... Data: ..........................................


Clasa: a IV-a
Test de evaluare
1. Adina numără frunzele căzute. Ajut-o să completeze șirul.
a) 5, 10, 15, ......, ......, .......;
b) 123, 223, 323, .........., .........., ..........;
c) 1750, 1700, 1650, ................, ..............., ...............;

2. Dorin repară gardul stricat de ploile de toamnă. El înlocuiește sârma gardului grădinii sale.
Știind că grădina are formă de pătrat cu latura de 12 metri, câți metri de sârmă trebuie să
cumpere Dorin?

Rezolvare
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________
Răspuns:

3. Ploaia a udat caietul Alinei. Ajutați-o să completeze numărul care are ca cifră la unități
5, la zeci 6, la sute 8, la mii 3, la zeci de mii 7, la sute de mii 9.

4. Scrie cu cifre romane data unei zile de toamnă din acest an :


23.10.2018 –
5. Bunica lui Gigel a făcut plăcintă cu dovleac. Privește reprezentările de mai jos și scrie, sub
formă de fracție, căte bucăți de plăcintă a mâncat fiecare nepoțel. Cine a mâncat mai mult?

Maria a mâncat din plăcintă.

Gigel a mâncat din plăcintă.


Răspuns:
6. Doi copii au adunat mere, pere, prune și struguri. Compară mulțimile fructelor utilizând
semnele <, >, = .

a) 13 647 13 674
b) 133 647 13 674

c) 1 3

--- -----
4 4
7. Alex, Ema și Daria au primit câteva sume de bani de la bunici și părinții lor. Care dintre cei trei
copii are suma cea mai mare?
Alex 12x 10 lei + 7 x 59 lei =
Ema 1 275 lei + 3 x 5 lei =
Daria 2 x (100 lei + 1 000 lei) =
Răspuns:
8.La un magazin s-au adus 1 263 kg mere, iar pere cu 342 kg mai puține. Câte kg de fructe s-au adus
la magazin?
Rezolvare
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
......................................................................
Răspuns:
Descriptori de performanță:

Calificativul
C.s. Itemi
Foarte bine (FB) Bine (B) Suficient (S)

Descoperă o regulă
I1. Descoperă o regulă Descoperă o regulă
Descoperă o simplă, conţinând o
simplă, conţinând o operaţie simplă, conţinând o
1.1 regulă simplă, operaţie de adunare
de adunare sau de scădere, operaţie de adunare
conţinând o sau de scădere,
1.2 pornind de la un şir dat sau de scădere,
operaţie de pornind de la un şir
pornind de la un şir
adunare sau de dat, într-o singură
dat, în 3 situații;
scădere, pornind situație;
de la un şir dat, în
2 situații;

1.2 I2. Utilizează formule de Utilizează corect Utilizează corect Utilizează incorrect
calcul (pentru calculul unui formula pentru formula pentru formula pentru
perimetru); calculul calculul calculul
2.5 perimetrului și perimetrului , dar perimetrului, dar
4.2 rezolvă corect nu rezolvă corect realizează corect
exercițiul; exercițiul; desenul;

I3. Identifică cifra unităţilor/ Identifică cifra


zecilor/ sutelor/ miilor/ unităţilor/ zecilor/ Identifică cifra Identifică cifra
zecilor de mii/ sutelor de mii sutelor/ miilor/ unităţilor/ zecilor/ unităţilor/ zecilor/
2.1
dintr-un număr; zecilor de mii/ sutelor/ miilor sutelor dintr-un
sutelor de mii dintr-un număr; număr;
dintr-un număr;
I4. Utilizează cifrele romane Utilizează cifrele Utilizează cifrele Utilizează cifrele
în situaţii uzuale (data – romane în situaţii romane în situaţii romane în situaţii
2.1 ziua, luna, anul) uzuale (data – ziua, uzuale (ziua, uzuale (ziua sau
luna, anul) luna,) luna)

Scrie fracţiile Scrie fracţiile Scrie fracţiile


I5. Scrie fracţiile subunitare, subunitare, subunitare, subunitare,
supraunitare şi cele supraunitare şi cele supraunitare şi supraunitare şi cele
2.1 echiunitare, în situații echiunitare, în cele echiunitare, în echiunitare, în
familiare sau în reprezentări, situații familiare situații familiare situații familiare
în două situații; sau în reprezentări, sau în reprezentări, sau în reprezentări,
în două situații și într-o situație și într-o situație, dar
scrie corect scrie corect nu scrie corect
răspunsul; răspunsul; răspunsul;
I6. Compară numerele mai
mici sau egale cu 1 000 000
utilizând algoritmul de Compară corect Compară corect
Compară corect
comparare ( în două situații) numerele/fracțiile numerele/fracțiile
2.2 numerele/fracțiile
în toate cele trei într-o singură
și două fracţii cu acelaşi în două situații;
situații; situație
numitor, mai mic sau egal cu
10;
Rezolvă trei Rezolvă trei
Rezolvă trei exerciţii cu cel exerciţii cu cel mult
I7. Rezolvă trei exerciţii cu exerciţii cu cel mult mult 3 operații și 3 operații și cel
cel mult 3 operații și cel 3 operații și cel cel mult o mult o paranteză
mult o paranteză rotundă, în mult o paranteză paranteză rotundă, rotundă, respectând
2.4 concentrul 0 -10000, rotundă, respectând respectând ordinea ordinea efectuării
respectând ordinea efectuării ordinea efectuării efectuării
2.5 operaţiilor,
operaţiilor, identificând și operaţiilor, operaţiilor, identificând și
4.1 comparând valoarea identificând și identificând și comparând
monedelor și bancnotelor în comparând comparând valoarea monedelor
trei situații; valoarea monedelor valoarea și bancnotelor
și bancnotelor în monedelor și
trei situații; bancnotelor în într-o singură
două situații; situaței;

4.2 I8. Rezolvă o problemă Rezolvă o Rezolvă o Rezolvă o


problemă practică problemă practică problemă practică
în care intervin în care intervin în care intervin
practică (cu 2 judecăți) în unități de măsură
unități de măsură unități de măsură
care intervin unități de standard, cu două
standard (cu 2 standard, cu o
măsură standard; judecăți corecte
judecăți și 2 judecată corectă și
calcule corecte); și un calcul corect; un calcul corect;

Barem de apreciere:

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL

Rezolvă integral și corect 7 – 8 itemi FOARTE BINE

Rezolvă integral și corect 5 – 6 itemi;


BINE
incorect /parţial corect restul itemilor
Rezolvă integral și corect 3 –4 itemi;
SUFICIENT
incorect /parţial corect restul itemilor

……………

Evaluare

1. Recunoaşteţi obiectele din jurul vostru, formele spaţiale şi completaţi:


………….., ………….. au formă de cub .
………….., ………….. au formă de sferă .
………….., ………….. au formă de cuboid .
………….., ………….. au formă de cilindru .
………….., ………….. au formă de con .

2. Scrieţi denumirea corpurilor:

………. ……… ………. ………… ………..

3. Coloraţi cu albastru corpurile cu vârfuri şi cu roşu corpurile rotunde.

4. Uniţi corpurile geometrice cu figurile geometrice care pot fi feţe :


5. Uneşte corpul geometric cu desfăşurarea corespunzătoare:

Itemi:
I1 Să recunoască obiectele din jurul lor, formele spaţiale.
I2 Să denumească corect corpurile geometrice.
I3 Să coloreze corect corpurile geometrice.
I4 Să unească corect corpul geometric cu desfăşurarea sa.
I5 Să unească corect corpurile geometrice cu figurile geometrice care sunt feţe.

Punctaj:
I1 Pentru fiecare completare corectă se acordă 0,40p (0,40p x 5 = 2p) 2p
I2 Pentru fiecare denumire corectă se acordă 0,20p (0,20p x 5 = 1p) 1p
I3 Pentru fiecare corp geometric colorat corect se acordă 0,40p (0,40p x 5 = 2p) 2p
I4 Pentru fiecare unire corectă a corpului cu desfăşurarea corespunzătoare se acordă
0,50p (0,50p x 4 = 2p) 2p
I5 Pentru fiecare unire corectă a corpului geometric cu figura geometrică care poate
fi faţă se acordă 0,50p (0,50p x 4 = 2p) 2p
1p din oficiu
Descriptori de performanţă

Foarte bine Bine Suficient


 Completează corect  Completează corect  Completează corect
toate spaţiile punctate; spaţiile de la 4 forme; spaţiile de la 2 forme;
 Scrie corect toate  Scrie corect 4 denumiri ale  Scrie corect 1-2
denumirile corpurilor corpurilor geometrice; denumiri ale corpurilor
geometrice; geometrice;
 Colorează corect toate  Colorează corect 2
 Colorează corect 4 corpuri
corpurile geometrice; corpuri geometrice;
geometrice;
 Uneşte corect toate  Uneşte corect 1-2
 Uneşte corect 4 corpuri cu
corpurile cu corpuri cu desfăşurările
desfăşurările
desfăşurările corespunzătoare;
corespunzătoare;
corespunzătoare;
 Uneşte corect toate
 Uneşte corect 1-2
corpurile geometrice  Uneşte corect 4 corpuri
corpuri geometrice cu
cu figurile geometrice geometrice cu figurile
figurile geometrice care
care pot fi feţe. geometrice care pot fi feţe.
pot fi feţe.

Numele şi prenumele elevului ___________________ Data ______________

EVALUARE LA MATEMATICĂ

1. a) Scrie în ordine crescătoare numerele:


444 414, 444 624, 444 444, 444 464, 444 144,
______________________________________________________________

b) Completează spaţiile cu numere astfel încât relaţiile să fie adevărate:


___________< 431 578 <____________;
____________ > 38 499 > ____________ ;
___________ = 16 016 > _______________
c) Descoperă regula şi continuă şirul cu încă 3 numere:
- 3 990, 3994, 3 998____________________________________________
- 19 996, 20 096, 20 196 ________________________________________
- 4010, 4005, 4000______________________________________________
d) Rotunjeşte numărul dat şi completează tabelul:
Numărul Ordinul Ordinul Ordinul Ordinul Ordinul
zecilor sutelor miilor zecilor de mii sutelor de mii
238 875
2. Calculează:
a) 215 + 132= b) 5 324+2 478= c) 1 789 + 3 967 =
387 – 264 = 418 – 245 = 9 000 – 4 658 =
8x7 = 46 x 8 = 237 x 6 =
35 : 5 = 936 : 3 = 819 : 9
3. Rezolvă respectând ordinea operaţiilor:
a) (72:8+7):4+81:9 = b) Se dă exerciţiul: 5 x 4: 2 + 8 – 2, iar
= ______________________ rezultatul este 16. Foloseşte parantezele
= ______________________ astfel încât să obţii rezultatul cerut.
= _______________________ 5 x 4: 2 + 8 – 2 =
= _______________________
= _______________________

c) (60 x 3 – 30) : 5 + 240 x 3 – ( 120 – 312 : 4 : 3) =


=___________________________________________
=___________________________________________
=___________________________________________
=___________________________________________
=___________________________________________
= ___________________________________________
4. Află numărul necunoscut:
a) 5 x a = 45 b) 72 : c = 8
________________ ________________ _________________
________________ _________________ ________________
c) Află deîmpărţitul ştiind că împărţitorul este 8, câtul 9 şi restul 7.
5. a)
Dintr-un
balot s-au
vândut
dimineaţa
178 m
pânză, iar
după-
amiaza cu
86 m mai puţin. Au rămas nevânduţi 90 m pânză.
Scrie întrebarea problemei.
b) Într-o
zi s-au
cules 190
kg
struguri, a
doua zi
triplu, iar a treia zi, cu 30 kg mai puţin decât în prima zi. Toată cantitatea de struguri s-a aşezat în lădiţe de
câte 10 kg. Câte lădiţe au fost necesare ?

c)Compune o problemă care se rezolvă prin: (24+ 24x3 ): 4=


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________________________________
BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE
Partea I
ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect Rezolvă greşit.
complet ex. de incomplet: ordonează sau incomplet:
1a
ordonare 3-4 numere; ordonează 1-2 numere;
1b Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect Rezolvă greşit.
complet ex. de incomplet: completează sau incomplet:
comparare două relaţii; completează o relaţie;
1c Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect Rezolvă greşit.
complet exerciţiile incomplet: continuă sau incomplet: continuă
de completare a două şiruri; un şir;
şirurilor date

1d Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect Rezolvă greşit.


complet ex. de incomplet: pentru sau incomplet: pentru
rotunjire numărul dat, numărul dat,
completează 3-4 completează 1-2
rotunjiri; rotunjiri;
Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect Rezolvă greşit
complet toate cele incomplet: sau incomplet: toate cerinţele
2a,b, c
trei coloane de itemului.
 două-trei  una – două
exerciţii
operaţii din operaţii din
fiecare coloană fiecare coloană

Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi


Rezolvă corect
complet oricare două complet oricare coloană
mai puţin de patru
coloane
operaţii, din toate
coloanele

Partea a II- a
ITEM FOARTE BINE SUFICIENT INSUFICIENT
BINE
Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă greşit toate
complet toate cele complet două exerciţii, complet un exerciţiu, cerinţele itemului.
3a,b, c
trei exerciţii, respectând ordinea respectând ordinea
respectând ordinea operaţiilor operaţiilor
operaţiilor

Rezolvă parţial corect


şi incomplet două
Rezolvă parţial corect
exerciţii.
şi incomplet un
exerciţiu.
4a,b, c Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă corect şi Rezolvă greşit toate
complet toate cele complet două exerciţii complet un exerciţiu. cerinţele itemului.
trei exerciţii

5a Formulează corect Formulează parţial corect Formulează incomplet Nu formulează


şi complet întrebarea problemei întrebarea problemei întrebarea problemei
întrebarea
problemei
5b Rezolvă corect şi Rezolvă parţial corect Rezolvă parţial corect Nu rezolvă problema
complet problema, problema, scrie corect sau incomplet
scrie estetic întrebările şi răspunsurile problema, scrie lizibil
întrebările şi întrebările şi
răspunsurile răspunsurile
5c Compune corect şi Compune parţial corect şi Compune parţial Nu compune problema
complet problema. complet problema. corect şi incomplet
problema

ITEMI CALIFICATIVUL FINAL


Rezolvă integral şi corect 5 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral şi corect 4-5 itemi. Incorect 1 item / parţial 1 item. BINE
Rezolvă integral şi corect 3-4 itemi. Incorect 1 item / parţial 2 itemi. SUFICIENT
Rezolvă incorect 3-4 itemi / parţial 3-4 itemi. INSUFICIENT

Numele și prenumele elevului.......................... Data:..................................


Test de evaluare sumativă- istorie
“Trecutul și prezentul din jurul nostru”

1. Completează următoarele enunțuri:


Istoria studiază.....................................................................de la apariția omului și până în prezent.
Istoria este scrisă de .......................................
Istoria unei localități este cuprinsă într-o lucrare numită .................................................. .
Minoritățile etnice vorbesc atât limba .......................................... cât și limba .................................. .

2. Răspunde la întrebări.
a) Care este epoca în care s-a născut Iisus Hristos?
________________________________________________________________________________
b) Care este epoca dinaintea nașterii lui Hristos?
________________________________________________________________________________
c) Care sunt actele care dovedesc identitatea unei familii?
________________________________________________________________________________
d) Ce înseamnă comunitate națională?
________________________________________________________________________________
3. Marchează răspunsul corect:
a) Izvoarele istorice sunt păstrate în: b) O monografie este:
muzee istoria unei familii
școli istoria unui popor
arhive istoria unei localități ( comunități locale)
spitale
b) comunități mari d) comunități mici
elevii unei clase trib
poporul locatarii unui bloc ( casă)
cetățenii Italiei locuitorii României
4.Ordonează crescător( prin numerotare):
a) unitățile de măsură ale timpului istoric

an secol mileniu deceniu


b)epocile istorice
modernă străveche contemporană antică medievală

5.Stabilește care propoziție este adevărată ( A) și care este falsă(F).


a) Oamenii dintr-o comunitate au obiceiuri și interese comune.
b) Cronologia se ocupă cu studiul datelor în istorie.
c) Condițiile geografice nu influențează modul de viață și ocupațiile comunităților.
d) Armele, podoabele și monedele sunt izvoare istorice nescrise.
e) O familie este formată din soț, soție și descendenți ( copii).
f) Tradițiile și obiceiurile unei familii nu se transmit din generație în generație.
6.Completează tabelul, după model.
Anul Secolul Mileniul epoca
1650 d. H. XVII II medievală
356 d. H
1859 d. H.
2016 d. H.

Test de evaluare sumativă

Data :
Clasa a IV-a
Disciplina :istorie
Unitatea de învățare: Trecutul și prezentul din jurul nostru
Competențe specifice:
1.1. -Ordonarea cronologică a unor evenimente din viața familiei, a faptelor prezentate într-o situație de
învățare
4.1. -Determinarea semnificației unor evenimente din trecut și din prezent
3.2. -Utilizarea corectă a termenilor istorici accesibili în situații de comunicare orală și scrisă
1.2. -Localizarea în spațiu a evenimentelor istorice

Itemi:
Itemul 1- să completeze enunțuri date
Itemul 2- să formuleze răspunsuri la întrebări
Itemul 3 –să marcheze răspunsurile corecte
Itemul 4 –să numeroteze crescător unitățile de măsurare a timpului istoric și a epocilor
Itemul 5 –să stabilească valoarea de adevărat/ fals a unor enunțuri date
Itamul 6 –să completeze un tabel după modelul dat

Descriptori de performanță

Item Foarte bine Bine Suficient

Item -completează corect patru -completează corect trei -completează corect două
1 enunțuri enunțuri enunțuri

Item -formulează corect patru -formulează corect trei -formulează corect două
2 răspunsuri răspunsuri răspunsuri

Item -marchează corect șapte -marchează corect șase -marchează corect cinci
3 răspunsuri răspunsuri răspunsuri

Item -numerotează corect nouă -numerotează corect șase -numerotează corect trei
4 situații situații situații

Item -rezolvă corect șase situații -rezolvă corect patru -rezolvă corect două
5 situații situații

Item -completează corect trei -completează corect două -completează corect o


6 sarcini sarcini sarcină

Evaluare finală:
ITEMI CALIFICATIVUL
FINAL
Rezolvă integral si corect 5-6 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1-2 itemi/ parţial 1-2 BINE
itemi.
Rezolvă integral si corect 3 itemi; parţial 1-3 itemi/ incorect 1-3 SUFICIENT
itemi.
Rezolvă integral si corect 1-2 itemi; incorect restul de itemi. INSUFICIENT

Numele………………….. Data…………………

EVALUARE SEMESTRIALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa a IV-a, sem. I

Citeşte cu atenţie textul următor, pentru a rezolva corect exerciţiile de mai jos:
„Bănică privea pe fereastră, atras de jocul fulgilor de nea care se roteau şi cădeau pe sania lui,
rezemată de salcâmul gros.
- Culcă-te, i-a spus mama cu blândeţe. Mâine e Crăciunul și vei merge cu uratul, cu George şi Radu.
Băiatul adormi cu gândul la colacul ca un porumbel, pe care mama ȋl făcuse anume pentru el. La
capătul lui, dincolo de peretele de cărămidă, ȋncepea câmpia şi el auzea ȋn fiecare noapte cum se leagănă
tăcută. Simţea neliniştea vântului şi greaua aplecare a buruienilor frânte sub viscol. Spuse ceva prin somn
şi zâmbi… Se făcea că el are un munte de colaci şi doi saci de nuci poleite şi-au venit să-i cânte la geam o
căprioară şi patru iepuri. Afară era frig. Ninsoarea, din albăstruie, prinse o culoare albă, curată.ˮ
( O noapte de iarnă, Fănuş Neagu)
1. Notează cu A (adevărat) sau F (fals) enunţurile următoare:
a) Bănică va merge cu uratul. ........
b) Mama i-a făcut lui Bănică doi colăcei. ........
c) Sania era rezemată de un salcâm subţire. ........
d) Lângă casă ȋncepea câmpia. ........
e) Ninsoarea devenise albăstruie. ........

2. Identifică în text:

 Timpul acţiunii: ………………………………………………………………………………………………………………………..

 Locul acţiunii: …………………………………………………………………………………………………………………………..

 Personajele: ……………………………………………………………………………….…………………………………………….

 Titlul: ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………

 Autorul: ……………………………………………………………………………………..……………………………………………..

 Precizeaza două expresii artistice ..................................................................................................

.........................................................................................................................................................

3. Utilizează în enunțuri proprii cuvintele: sar, s-ar, numai, nu mai.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.

4. Alege din text cuvinte cu sens/ înţeles asemănător pentru cele enumerate mai jos şi transcrie-le pe
spaţiile punctate:

 zid........................................... aurite ...........................................

 se uita...................................... zăpadă ..........................................


 zise........................................... mulțime ........................................

5. Alcătuieşte enunţuri în care cuvântul sare să aibă înţelesuri/sensuri diferite.


Precizează ce parte de vorbire este în fiecare caz:

1. ........................................................................................................................................... ..........................
..

2. ........................................................................................................................................... ..........................
..

6. Transcrie cuvintele subliniate din textul O noapte de iarnă şi scrie ce părți de vorbire sunt:
______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

7. Exprimă-ți opinia în legătură cu faptul că de Crăciun, copiii merg la colindat, așteptând cu nerăbdare
acest moment.

.................................................................................................................................................................
..

.................................................................................................................................................................
..

.................................................................................................................................................................
..

8. Corectează, prin rescriere, textul următor. Vei avea în vedere scrierea corectă a cuvintelor şi folosirea
adecvată a semnelor de punctuaţie.

întro zi un pădurar tăia un copac zâna pădurii la auzit şi la întrebat


de ce tai acest copac pădurarule
trebuie să adun lemne pentru familia mea
______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________________
_
Numele: .........................................

9. Alcătuieşte un text de maximum 15 rânduri, care să continue fragmentul dat. În compunerea ta trebuie să
ai în vedere:
 Stabilirea unui titlu potrivit.
 Legătura dintre personaje şi întâmplări;
 Folosirea alineatelor;
 Scrierea corectă din punct de vedere al ortografiei şi semnelor de punctuaţie;
 Folosirea unor expresii deosebite.

............................................................

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..
..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
..

..........................................................................................................................................................................
.

Competențe specifice:
1.2 Deducerea sensului unui cuvțnt prin raportare la textul citit
2.2 Relatarea unei întțmplări imaginate pe baza unor recomandări
3.3 Extragerea din text a unor elemente semnificative pentru a susține o opinie referitoare la mesajul citit
3.4 Evaluarea elementelor contextuale care conduc la înțelegerea în profunzime în cadrul lecturii
4.1 Recunoașterea și remedierea greșelilor de ortografie și de punctuație în redactarea unui text
4.5 Manifestarea interesului pentru scrierea creativă și pentru redactarea de texte

Descriptori de performanță:

Nr. Foarte bine Bine Suficient


crt
1. Precizează corect valoarea de Precizează corect valoarea de Precizează corect valoarea
adevăr pentru 5-6 enunțuri adevăr pentru 3-4 enunțuri de adevăr pentru 2 enunțuri
2. Identifică corect din text 5-6 Identifică corect din text 5-6 Identifică corect din text 5-6
elemente cerute elemente cerute elemente cerute
3. Utilizează corect, în enunțuri Utilizează corect, în enunțuri Utilizează corect, în
proprii dezvoltate, 4 ortograme proprii dezvoltate, 3 ortograme enunțuri proprii dezvoltate,
date date 1-2 ortograme date
4. Precizează corect 5-6 cuvinte Precizează corect 3-4 cuvinte cu Precizează corect 2 cuvinte
cu sens asemănător din text sens asemănător din text cu sens asemănător din text
5. Alcătuiește enunțuri dezvoltate Alcătuiește enunțuri cu sens Alcătuiește enunțuri cu sens
cu sens diferit al cuvântului diferit al cuvântului ,,sare” și diferit al cuvântului ,,sare”
,,sare” și precizează corect precizează corectcel, puțin o
partea de vorbire parte de vorbire
6. Precizează corect 8-10 părți de Precizează corect 5-7 părți de Precizează corect 2-4 părți
propoziție propoziție de propoziție
7. Își exprimă coerent opinia, Își exprimă coerent opinia, Își exprimă coerent opinia,
aducând 2 argumente ce au aducând 2 argumente personale aducând cel puțin 1
legătură cu textul, dar și cu argument, bazat pe
experiența proprie experiența proprie
8. Rescrie corect textul , Rescrie corect textul , remediind Rescrie corect textul ,
remediind 12-15 erori 8-11 erori remediind 4-7 erori
9. Alcătuiește un text imaginativ Alcătuiește un text imaginativ Alcătuiește un text coerent,
coerent, fără greșeli de coerent, fără greșeli de exprimare cu puține greșeli de
exprimare și scriere, utilizând și scriere/ puține greșeli de exprimare și scriere
expresii deosebite, respectând scriere, respectând recomandările
recomandările

UME:...........................................
TEST DE EVALUARE LA LIMBA ROMÂNĂ
CLS.a IV-a

Citește cele două fragmente pentru a rezolva sarcinile de mai jos.


,, Gândurile lui Bastian nu se întorceau cu plăcere la realitate.Era tare bucuros că Povestea fără
sfârșit nu avea nimic de-a face cu ea. Nu-i plăceau cărțile unde i se povesteau pe un ton morocănos și
nemulțumit întâmplările foarte obișnuite din viața foarte obișnuită a unor oameni obișnuiți. Despre toate
acestea afla destul din realitate, de ce să mai citească despre ele?
Preferințele lui Bastian se îndreptau spre cărțile captivante sau vesele ori care te predispuneau la
visare, cărți ale căror personaje trăiau aventuri despre care își puteau imagina fel de fel de lucruri.
Căci la asta se pricepea foarte bine - poate că era singurul lucru la care se pricepea cu adevărat: să-și
imagineze ceva atât de clar, încât ajungea să-l vadă și să-l audă.
Când își povestea lui însuși poveștile sale, uita uneori totul din jur și se trezea abia la sfârșit ca într-
un vis. Iar cartea aceasta era exact ca poveștile lui!
În timpul cititului, nu auzise numai scârțâitul copacilor groși și vuietul vântului, ci și glasurile atât
de diferite ale celor patru soli caraghioși, ba își închipuise că simte mirosul de mușchi de pământ reavăn de
pădure.
Bastian era bucuros că ședea aici, în pod, în ascunzătoarea sa, și putea citi. Găsea că era exact cartea
potrivită pentru el, cea mai potrivită!"
( Michael Ende, Povestea fără sfârșit)
VOCABULAR
morocănos- lipsit de veselie, neatractiv
captivante- încântătoare, palpitante
soli- persoane trimise (oficial) undeva cu o misiune
reavăn -răcoros, proaspăt
1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos.
a). Ce fel de cărți prefera Bastian?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
b). Ce descoperă Bastian în cărți?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
c). De ce îi place lui Bastian să citească?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------
2. Formulează propoziții cu cuvintele ingroșate din text.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Ce ar putea conține cartea care l-a fascinat pe băiat? Formulează enunțuri despre posibilul ei
conținut.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Completează diagrama căutând asemănări și deosebiri între tine și Bastian.
EU BASTIAN

5.Completeaza cu ,,cel",,,ce-l", ,,cea" sau ,,ce-a".


Băiatul .......de 10-11 ani era Bastian. ......atrăgea pe Bastian erau cărțile.El privea uimit rafturile
înțesate de cărți și teancurile ..... înconjurau. .....mai frumoasă carte se intitula Poveste fără sfârșit. ..... ce nu
știe ce înseamnă pasiunea pentru cititul cărților nu-l poate înțelege pe Bastian.

6. Scrie un text, format din 8-10 enunțuri, în care să prezinți o carte pe care o citești sau ai citit-o.
Pentru a reuși scrie titlul cărții, precizează autorul, scrie despre ilustrațiile de pe copertă, prezintă
cele mai importante întâmplări, precizează care sunt personajele din carte, spune dacă ai recomanda
cartea și altor copii și argumentează.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

TEST DE EVALUARE
Clasa : a IV-a
Disciplina- Limba și literatura română
Unitatea tematică 2 - Pagini alese
Competențe specifice:

1.4. Manifestarea atenţiei faţă de diverse tipuri de mesaje în contexte previzibile;


3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul citit;
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii;
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text ;
4.4. Povestirea pe scurt a unei secvenţe dintr-o poveste/ dintr-un film/ desen animat / a unei activităţi/ a unei
întâmplări imaginate/trăite;
Itemii probei:
Itemul 1- să formuleze răspunsuri la întrebările date ;
Itemul 2- să alcătuiască propoziții cu cuvintele explicate în vocabular;
Itemul3 – să-și exprime opinia în legătură cu conținutul cărții;
Itemul 4- să identifice asemănări și deosebiri între Bastian și propria persoană;
Itemul 5 – să recunoască forma corectă a cuvintelor cel/ce-l, cea /ce-a;
Itemul 6- să realizeze un text în care să prezinte recenzia unei cărți citite.

DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ :

Item FB B S
I1 Răspunde corect la toate Răspunde corect la două Răspunde corect la o
întrebările. întrebări. întrebăre.
Evaluare finală:
I2 Alcătuiește patru propoziții. Alcătuiește trei propoziții. Alcătuiește două propoziții.
I3 Își exprimă opinia formulând Își exprimă opinia formulând Își exprimă opinia formulând
ITEMIenunțuri corecte. enunțuri cu 2-3 greșeli. enunțuri cu 3-4 greșeli.
CALIFICATIVUL
I4 Identifică trei asemănări și Identifică două asemănări și Identifică o asemănare și o
FINAL
deosebiri. deosebiri. deosebire.
I5Rezolvă integral si corect
Completează 5-6situații
corect 4-5 itemi. FOARTE
Completează corect 3-4 situațiiBINE
Completează corect 2-3 situații
I6 Realizeaza recenzia în 8-10 Realizeaza recenzia în 6-7 Realizeaza recenzia în 4-10
enunțuri corecte. enunțuri corecte. enunțuri corecte.
Rezolvă integral si corect 4 itemi; incorect 1item-/ BINE
parţial 1-2 itemi.

Rezolvă integral si corect 2 itemi; parţial 1-2 itemi/ SUFICIENT


incorect 1-2 itemi.

Rezolvă integral si corect 2 itemi; incorect restul de INSUFICIENT


itemi.
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
Unitatea de învățare: O CARTE, UN PRIETEN ÎN PLUS

1. Citește textul:

”Preferințele lui Bastian se îndreptau spre cărțile captivante sau vesele ori care te predispuneau la visare,
cărți ale căror personaje trăiau aventuri despre care își putea imagina fel de fel de lucruri.
Căci la asta se pricepea – poate că era singurul lucru la care se pricepea cu adevărat: să-și imagineze
ceva atât de clar, încât ajungea să-l vadă și să-l audă.
Când își povestea lui însuși poveștile sale, uita uneori totul din jur și se trezea abia la sfârșit ca dintr-
un vis. Iar cartea aceasta era exact ca poveștile lui!
În timpul cititului, nu auzise numai scârțâitul copacilor groși și vuietul vântului, ci și glasurile atât de
diferite ale celor patru soli caraghioși, ba își închipuise că simte mirosul de mușchi de pământ reavăn de
pădure.”

a) Scrie titlul lecturii căreia îi aparține textul. ___________________________________________


b) Numele personajului principal este _________________________
c) Preferințele lui Bastian erau _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Alcătuiește enunțuri, folosind cuvintele scrise cu litere cursive din text.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Recunoaște și scrie titlul poeziei și autorul ei. Completează spațiile punctate cu părțile care lipsesc din
versurile date.
.............................................................
................................................................
”Povestea e o casă și ea
cu acoperiș, sub ...............
de țiglă ori de șindrilă
bătute de moș .................................. .”

4. Compune un cvintet cu tema ”Povestea”.


_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

5. Fii creativ! Găsește cuvinte care se potrivesc, ca înțeles, și rimează, apoi completează spațiile punctuate,
întregind versurile. Găsește un titlu potrivit poezioarei.

................................................................
În poiana din pădure,
Am găsit și fragi, și ................,
Coborând pe-o potecuță,
Am cules o ...............................,
Ursul, cu un mormăit,
Mi-a urat: ”......................................!”

6. Alcătuiește enunțuri în care să folosești ortogramele: ”ce-l”/”cel”; ”ce-a”/ ”cea”; ”mi-au”/ ”miau”.

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________

Competențe specifice:

1.2. Deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la mesajul audiat în contexte de comunicare previzibile
2.2. Relatarea unei întâmplări imaginate pe baza unor întrebări de sprijin
3.2. Asocierea elementelor descoperite în textul citit cu experienţe proprii
3.3. Extragerea dintr-un text a unor elemente semnificative pentru a susţine o opinie referitoare la mesajul
citit
3.4. Evaluarea elementelor textuale care conduc la înţelegerea de profunzime în cadrul lecturii
4.1. Recunoaşterea şi remedierea greşelilor de ortografie şi de punctuaţie în redactarea de text
DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

ITEM FOARTE BINE BINE SUFICIENT


1.Citește textul: Completează corect toate Are două subpuncte Are un subpunct
subpunctele corecte. corect.
a) Scrie titlul lecturii căreia îi
aparține textul .....
b) Numele personajului principal
este .......
c) Preferințele lui Bastian erau ...

2. Alcătuiește enunțuri, folosind Alcătuiește enunțuri Alcătuiește enunțuri Alcătuiește un


cuvintele scrise cu litere cursive din corecte cu cele trei cu două cuvinte. enunț corect.
text. cuvinte.

3. Recunoaște și scrie titlul poeziei Recunoaște poezia și Are o omisiune, dar Are două omisiuni,
și autorul ei. Completează spațiile autorul ei. Completează recunoaște și scrie dar recunoaște și
punctate cu părțile care lipsesc din spațiile punctate cu părțile autorul. scrie autorul.
versurile date. care lipsesc din versurile
date.

4. Compune un cvintet cu tema Compune un cvintet cu Are o greșeală. Are două, trei
”Povestea”. tema ”Povestea”, greșeli.
respectând regulile acestei
metode.

5. Găsește cuvinte care se potrivesc, Găsește cuvinte care se Găsește un titlu Are două rime
ca înțeles, și rimează, apoi potrivesc, ca înțeles, și potrivit poezioarei, nepotrivite, dar are
completează spațiile punctuate, rimează, apoi dar are o rimă un titlu potrivit.
întregind versurile. Găsește un titlu completează spațiile nepotrivită.
potrivit poezioarei. punctuate, întregind
versurile. Găsește un titlu
potrivit poezioarei.

6. Alcătuiește enunțuri în care să Alcătuiește enunțuri Are două greșeli. Are trei, patru,
folosești ortogramele: ”ce-l”/”cel”; corecte, în care folosește greșeli.
”ce-a”/ ”cea”; ”mi-au”/ ”miau”. ortogramele date. (Se
admite o greșeală.)
TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ

UI. 1 “ LOCURI DE APARTENENȚĂ”

DISCIPLNA: EDUCAȚIE CIVICĂ

1. Alege răspunsul corect:


 Ziua Naționala a României se sărbătorește pe:
a) 24 ianuarie, b) 1 decembrie c) 9 mai

 Imnul Național al României este:


a) Trei culori b) Odă Bucuriei c) Deșteaptă-te, Române!
 Culorile drapelului sunt așezate in următoarea ordine, incepând de la lance:
a) albastru, roșu, galben b) roșu, galben, albastru c) albastru, galben, roșu

2. Completează enunturile:
 Țara este teritoriul locuit de un …………………. . Țara ………….………este cea în care ne-am
născut, iar localitatea în care ne-am născut este ………………………………………………… .
 Principalele institutii din comunitate sunt: …………………………, ………………. …… ……,
………………. .s.a.
 Relatiile dintre oamenii unei comunităti trebuie să fie de ……………………………………,
……………………, si ……………………………………………….. . .

3. A. Mentionează 3 obiceiuri / tradiții din localitatea ta: B. Numește 3 meșteșuguri românești:


 ...................................................................... *…………………………………………………..
 .................................................................... *………………………………………………...
 ......................................................................... *……………………………………………….
4. Denumește însemnele României,din imagini:

........................................... ................................................ .............................................

5. Completează :
a. U. E. = ..................................................................................................................................................
b. România a devenit membră U.E. pe data de ………………………………………….
c. Moneda unică a U.E este…………………………
d. Imnul U.E. este………………………………………..
e. Steagul U.E. este de culoare…………………………….cu …………… …………….
6. Notează A sau F , enunțurile
a. Pe lângă români, în țara noastră trăiesc și alte naționalități. ............
b. Românii trăiesc numai in România. ............
c. Deviza U.E. este Unitate in diversitate . ............
d. Sediul/ capitala U.E. este la București…………………….

7.Care dintre următoarele activităti reflectă dragostea de țară?


 cinstirea eroilor patriei
 menținerea curățeniei in școala
 comportametul bazat pe respectul celor din jur
 salutul drapelului
 respectarea regulilor de circulatie
8. Observă insemnele U.E. și numește-le:

9. Dă exemple de cel puțin șase state membre U. E.

DESCRIPTORI DE PERFORMANTA
Ite FOARTE BINE BINE SUFICIENT
m
1. Alege corect toate variantele Alege corect doua variante Alege corect o varianta de
de raspuns a,b,c de raspuns a,b / oricare doua raspuns a, / oricare alta
2. Completeaza corect Completeaza corect Completeaza corect enunturile o
enunturile 3 situatii enunturile 2 situatii situatie
3. Mentioneaza 3 obiceiuri Mentioneaza 2 obiceiuri Mentioneaza un obicei local
locale locale
4. Denumeste corect toate cele Denumeste corect 2 Denumeste corect unul din
3 însemne ale României din însemnele României din imagini
imagini
Însemne ale României din
imagini
5. Răspunde corect la întrebări Răspunde corect la întrebări Răspunde corect la întrebări a
a,b,c a,b sau b sau c
6 Noteaza corect A / F Noteaza corect A / F Noteaza corect A / F afirmatiile
afirmatiile afirmatiile
-1-2 situatii
4 situatii 3 situatii
7. Identifică corect 3 activităti Identifică corect 2 activităti Identifică corect o activitate care
care reflectă dragostea de care reflectă dragostea de țară reflectă dragostea de țară
țară
Identifica corect 3 simboluri Identifica corect 2 simboluri Identifica corect 1 simbol
8
Exemplifica cu cel puțin 6 Exemplifica cu 4-5 state Exemplifica cu 2-3 state membre
state membre UE membre UE UE
9

Numele și prenumele: ………………………….


Data: ………………….
FIȘĂ DE LUCRU

1. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles:


calm =.......................... teamă =.....................................
generos=.......................... străbuni =.....................................
iute =........................... tristeţe =.....................................

2. Găseşte cuvinte cu înţeles opus:


primul -....................... târziu -.......................................
mincinos-....................... cumpără-......................................
util -....................... scund -.......................................

Numele și prenumele: ………………………….


Data: ………………….

FIȘĂ DE LUCRU
1. Găseşte cuvinte cu acelaşi înţeles:
calm =.......................... teamă =.....................................
generos=.......................... străbuni =.....................................
iute =........................... tristeţe =.....................................

2. Găseşte cuvinte cu înţeles opus:


primul -....................... târziu -.......................................
mincinos-....................... cumpără-......................................
util -....................... scund -.......................................

Fișă de lucru

1. Aflați numerele:
 cel mai mic număr natural: …………
 cel mai mare număr de 2 cifre egale: ……….
 triplul lui 9: …………..
 sfertul lui 20: ………….
 succesorul lui 199: ……………
 sfertul lui 40: ……………..
 jumătatea lui 100: …………
 răsturnatul lui 52: …………….
 dublul lui 8: ………..

2. Calculează:
a) 2 x 3 x 4=
5 x 2 x 6=
4 x 2 x 5=

b) 18 : 6 =
32 : 4 =
7 x 52=
46 x 8=
c) 3 x 9 + 507=
36 : 4 + 312=
42 + 18 : 6 =
6 x 4 + 6 x 4=

Sensul cuvintelor
Fișă de lucru
1.Formulează cuvinte cu înțeles opus,adăugând în fața cuvântului dat una dintre silabele: ne,in,a:
lămurit,normal,activ,tolerant,îngăduitor,cunoscut.
………………………………….............
…………………………………………………
……………………………………………...
……………………………………………………
……………………………………………..
…………………………………………………
2.Scrie cuvinte cu înțeles opus pentru:
cad ………………………………. rea…………………………………………….

supărate……………………….. cald…………………………………………….
3.Scrie cinci perechi de verbe cu sens opus.

4.Scrie cinci perechi de substantive cu sens opus.


5.Scrie cuvinte cu același sens pentru cele de mai jos:
vedeam…………………………. frig……………………………..
pământ …………………………. supărate………………………
6.Subliniază perechile de cuvinte cu înțeles opus din ghicitoarea de mai jos.
Folosește câte o culoare diferită pentru fiecare pereche în parte.
Bate lin și bate tare
E puternic,bland sau mare,
E de nord,de sud,de vest,
Uneori vine din est.
(vântul)

CLASA A IV-A
Fisă de lucru – LIMBA ROMÂNĂ

1. Citeşte cu atenţie textul:

Elf locuia pe o planetă aproape de Pământ, pe care nu o descoperise niciun astronom.Planeta era atât de
mică, încât Elf îi putea face înconjurul în aproximativ zece minute.Însă el nu se plictisea niciodată aici,
pentru că avea un televizor la care se putea uita la toate posturile din lume, de dimineaţă până seara, când
îşi punea o scufie roşie pe cap şi se culca.
Asta până când pământenii au trimis în spaţiu un nou satelit de comunicaţii. Şi, cum satelitul îi bruia toate
posturile de televiziune, Elf s-a hotărât să meargă pe Pământ însoţit de câinele său, Hotdog, şi să rezolve
cumva această problemă.
În mai puţin de trei ore, nava lui Elf a ajuns pe Pământ şi a nimerit într-o grădină pământeană de legume.
– Măcar ei nu au probleme cu lăcustele! constată Elf. Nu termină bine de spus, că se trezi în faţă cu un
monstru. A făcut un pas în spate, iar monstrul a sărit în lături.
– E o lăcustă gigantică!s-a lămurit el. Lăcusta nu l-a băgat în seamă. Ea nu mânca extratereştri.
– E inofensivă! a răsuflat uşurat Elf. Hotdog, unde eşti? Hai să mergem!
Dar căţelul dispăruse. L-a găsit într-un târziu, lătrând ascuţit la un coteţ mare cât casa lui Elf.
– Dragul meu Hotdog, dacă am găsit coteţul, asta înseamnă că trebuie să fie şi câinele pe undeva pe aici!
şi-a dat cu părerea Elf. Ar trebui să ne ascundem!
Prea târziu. Câinele deja îi văzuse şi cu un mârâit s-a repezit la ei.
(fragment din Extraterestrul Elf, de Adina Popescu)

2. Răspunde la următoarele întrebări:


De ce nu se plictisea Elf pe planeta lui?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

De ce s-a hotărât el să plece pe Pământ?


____________________________________________________________
____________________________________________________________
Ce l-a speriat pe Elf în grădina de legume?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
3. Marchează fragmentele pe marginea textului dat.
4. Alcătuieşte planul de idei al acestui text.
____________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
5. Găseşte în text cuvinte cu acelaşi sens pentru: căciuliţă, nu l-a observat, uriaşă, paşnică, tulbura.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6. Găseşte în text cuvinte cu înţeles opus pentru: am pierdut, devreme, minusculă, apăruse, agresivă.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
7. Explică înţelesul expresiilor: „nu l-a băgat în seamă”, „şi-a dat cu părerea”.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8. Identifică în text, apoi transcrie o propoziţie negativă.
____________________________________________________________
9. Găseşte în text: a) un substantiv comun, nr. sg., gen masculin; b) un adjectiv aşezat în faţa
substantivului pe care îl determină; c) un verb, pers. a II-a, nr. sg., timp prezent;
d) un pronume personal, pers. a III-a, nr. plural; e) un numeral.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
10. Continuă povestea cu încă 16-20 de enunţuri. În continuarea redactată de tine trebuie să prezinţi
încă două peripeţii prin care au trecut Elf şi Hotdog.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și