Sunteți pe pagina 1din 13

VI.

SINTEZA CIRCUITELOR LOGICE


COMBINAȚIONALE

TEMA 6.1. DECODIFICATOARE


CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE (CLC)

Circuitele logice combinaţionale (CLC) se caracterizează prin faptul că variabilele de ieşire sunt
independente de timp şi de starea internă, fiind determinate numai de variabilele de intrare.
Oricare funcţie de ieşire y (y1, y2,…, ym) este funcţie de toate variabilele de intrare (x1, x2,…, xn).

CLC nu conţin circuite de memorie şi legături inverse (bucle).

y1 = f1(x1, x2,…, xn)


y2 = f2(x1, x2,…, xn)

ym = fm(x1, x2,…, xn)


ETAPELE SINTEZEI CIRCUITELOR LOGICE COMBINAŢIONALE
1. Enunţul problemei;
2. Elaborarea tabelului de adevăr, definirea funcţiei sau funcţiilor;
3. Minimizarea funcţiei sau funcţiilor;
4. Implementarea circuitului.

METODE DE IMPLEMENTARE A CLC


- circuite integrate SSI (Small Scale Integration), până la 100 de tranzistoare integrate pe capsulă.
Dintre aceste circuite fac parte porţile logice fundamentale: SI-NU (NAND), SAU-NU (NOR), NU
(NOT), SI (AND), SAU (OR), SAU-EXCLUSIV (XOR).
- circuite integrate MSI (Medium Scale Integration). MSI au până la 1000 de tranzistoare integrate pe
capsulă.
Dintre aceste circuite fac parte decodificatoarele, codificatoarele, multiplexoarele, demultiplexoarele,
sumatoarele etc.
DECODIFICATOARE

Decodificatoarele sunt circuite logice combinationale care activeaza una dintre iesiri in functie de
cuvantul de cod aplicat la intrare.

DC 01
3
1
0 s1 0
1
2
1
0 s0 1 1
0
En 0 10
Decodificatoare complete Decodificatoare incomplete

unde n este numărul de intrări şi m este numărul de ieşiri


Decodificatoare binare Decodificatoare binar-zecimale

2→4 4→10
3→8
4→16
EN Q3
Q2
En –activă pe 0
En – intrare de validare (activă pe 1) S1 Q1 Q3-Q0 – ieşiri (active pe 0)
Q3 s1, s0 – intrări de adresă
S0 Q0
s1 Porți logice NAND
Q2 Q3-Q0 – ieşiri (active pe 1)
s2
Q1
En
Q0
DECODIFICATOARE BINAR-ZECIMALE
Sinteza unui decodificator binar-zecimal al codului 842(-3).
DECODIFICATOR BCD - 7 SEGMENTE

Decodificatoarele BCD - 7 segmente sunt circuite logice combinaţionale destinate să comande


circuite de afişare numerice cu 7 segmente (LED-uri, becuri, cristale lichide sau tuburi cu descărcare
în gaze).
Circuitul are 4 intrări, notate şi 7 ieşiri notate a, b, c, d, e, f, g. Intrările codifică un număr binar de 4
biţi.
Există celule de afişare cu LED-uri (diode electroluminiscente) cu anod comun (AC) sau cu catod

comun (KC). În primul caz comanda se face cu nivel scăzut (L sau 0 logic), iar în al doilea caz
comanda se face cu nivel ridicat (H sau 1 logic).
EXTINDEREA CAPACITĂŢII DE DECODARE
Să se implementeze un decodificator 4→16, utilizănd decodificatoare 2→4.
Să se implementeze un decodificator 4→16, utilizănd decodificatoare 1→2 și 3→8.
Să se implementeze un decodificator 5→32, utilizănd decodificatoare 2→4.