Sunteți pe pagina 1din 13

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“5 ani garantie pentru Electrocasnicele mici si produsele de ingrijire personala Star-Light din promotie”

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul campaniei “5 ani garantie pentru Electrocasnicele mici si produsele de ingrijire personala Star
Light din promotie” (denumita in continuare “Campania”) este DANTE INTERNATIONAL S.A. cu sediul in
Bucuresti, Sos. Virtutii nr. 148, Spatiul E47, sector 6 si adresa de corespondenta in Voluntari, Sos. Bucuresti
Nord nr. 15-23, Swan Office Park, Windsor Building, et. 5, 077190, Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului
Bucuresti cu J40/372/2002, CUI RO14399840, reprezentata prin Radu Ilinof in calitate Director Brand
Marketing.

Art. 2 DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE


Campania se va desfasura in perioada 01 iulie 2021 – 31 decembrie 2021, inclusiv. Campania se desfasoara, pe
site-ul web www.emag.ro, m.emag.ro si pe aplicatia eMAG.

Art. 3. PARTICIPANTI SI PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE


La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice care au cel putin varsta de 18 ani impliniti la data
inceperii Campaniei, cat si persoanele juridice.
Participa la Campanie toate produsele din Anexa nr.1 a prezentului regulament.

In cadrul campaniei nu participa si produsele resigilate.

Art. 4 DREPTUL LA PARTICIPARE


La Campanie participa orice persoană fizica în varsta de 18 ani impliniti la data de 1 iulie 2021 sau cu varsta de
peste 18 ani sau orice persoană juridică/persoana fizica autorizata/intreprindere familiala (denumită în
continuare „Participant”) valabil infiintate si inmatriculate la data de 1 iulie 2021, care cumpara, în perioada
specificata la Art.2, Produse participante.
Prin participarea la această Campanie, participantii acceptă integral şi liber consimţit prevederile acestui
regulament.
La Campanie nu pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele pana la gradul al IV-lea ale acestora.

Art. 5 MECANISMUL CAMPANIEI


Pentru fiecare produs participant din comanda efectuata si achitata in perioada Campaniei, pe site-ul
www.eMAG.ro, m.eMAG.ro sau aplicatia eMAG, participantii vor beneficia automat de 5 ani garantie (2 ani
garantie legală + 3 ani extragarantie). Extragarantia este valabila si se acorda in baza urmatoarelor documente:
factura fiscala si certificatul de garantie primit in urma achizitiei. Campania este valabila in limita stocului
disponibil.

Art. 6. CONDITII DE VALIDITATE


Pentru ca un participant sa beneficieze de prevederile Campaniei, trebuie:
a) Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 din prezentul Regulament ;

Page 1 of 13
b) Sa achizitioneze in perioada Campaniei cel putin produs Star-Light, aflat in Campanie, comercializat de
eMAG, conform art. 3.
Participantul nu va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:
-participantul a facut achizitia altui produs decat cele numite la art. 3;
-participantul a facut achizitia unui produs Star-Light, in afara perioadei Campaniei;

Art. 7 REGULAMENTUL CAMPANIEI


Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe www.eMAG.ro si m.eMAG.ro sau poate fi solicitat
gratuit la adresa: Swan Office Park, Windsor Building, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, et. 5, 077190 Voluntari,
Ilfov.

Art. 8 TAXE
Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare fata de
cele aferente achizitionarii normale a produsului participant.

Art. 9 FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT


In orice situatie de forta majora sau caz fortuit care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si
continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor care le revin
pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.

Art. 10 INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI


Prezenta Campanie poate fi intrerupta, modificata, suspendata sau poate inceta in orice moment in cazul in
care Organizatorul decide in acest sens. De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si
durata Campaniei si va face public acest lucru.
Orice actiune dintre cele enumerate anterior va fi adusa la cunostinta publicului cu 24 (douazecisipatru) de ore
inainte pe website-urile www.emag.ro si m.eMAG.ro

Art. 11 PROTECTIA DATELOR PERSONALE


Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în
scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “5 ani garantie pentru Electrocasnicele mici si produsele de
ingrijire personala Star-Light din promotie” .
Participantul la Campanie în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere,
dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa
Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.
Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin
lege sa le primeasca.
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor persoanei vizate referitor la prelucrarea datelor
cu caracter personal, ne puteti contacta prin:
• Transmiterea unui e-mail la adresa: data.protection@emag.ro sau
• Transmiterea solicitarii prin curier / posta, la adresa Soseaua Bucuresti-Nord, nr. 15-23, parcul
de birouri Swan, cladirea Windsor, etaj 5, Voluntari, judetul Ilfov, in atentia Responsabilului cu
protecția datelor

Page 2 of 13
Art. 12 LITIGII
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor
prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului regulament.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din
Bucuresti.

Art. 13 CONTESTATII
Cererea scrisa a participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea
prezentului regulament trebuie depusa la sediul Organizatorului.

Art. 14 ALTE REGLEMENTARI


In caz de tentativa de frauda sau frauda, abuz sau orice acte indreptate impotriva sau la adresa Organizatorului
sau partenerilor acestuia, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea
situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv dar fara a se limita la descalificarea
Participantilor la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la aceasta Campanie din cauza unor
erori de software sau datorita unor cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale
furnizorului de servicii de internet s.a.
Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform
celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri, contestatii ale
participantiilor, care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare.
Prezentul regulament este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la adresa din Swan Office Park, Windsor
Building, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, et. 5, 077190 Voluntari, Ilfov, pe website-ul www.emag.ro, m.eMAG.ro
si la sediul social al Organizatorului.

DANTE INTERNATIONAL S.A.

Prin Director Brand Marketing


Radu Ilinof

ANEXA NR. 1 la Regulamentul Campaniei “5 ani garantie pentru Electrocasnicele mici si produsele de ingrijire
personala Star-Light din promotie” - Produse participante la promotie:

Categorie Brand Model


Star-
SDA Light A1650TCS
Star-
SDA Light SBA-1125
Star-
SDA Light SBA-1125B
Star-
SDA Light SBA-1532P

Page 3 of 13
Star-
SDA Light SMC-3315W
Star-
SDA Light ASMC-618W
Star-
SDA Light PM-1200R
Star-
SDA Light PM-1200W
Star-
SDA Light IMW-1213GR
Star-
SDA Light FSD-1012W
Star-
SDA Light PMA-3012W
Star-
SDA Light WMH-700W
Star-
SDA Light WMH-1100W
Star-
SDA Light ASY-1420W
Star-
SDA Light ASTY-1420W
Star-
SDA Light ASVS-730R
Star-
SDA Light ASVS-730B
Star-
SDA Light AGC-1312W
Star-
SDA Light ASTE-720WH
Star-
SDA Light APC-2070G
Star-
SDA Light ADSC-825SB
Star-
SDA Light APE-2250GR
Star-
SDA Light AUVE-402F
Star-
SDA Light APC-1340G
Star-
SDA Light ACTY-1018G
Star-
SDA Light ACTY-1018R
Star-
SDA Light WPY-2012G
Star-
SDA Light WTY-3012SS
Star-
SDA Light ACY-1018G

Page 4 of 13
Star-
SDA Light ACVS-720S
Star-
SDA Light ACTY-718R
Star-
SDA Light ACVS-720G
Star-
SDA Light ACVS-720R
Star-
SDA Light ACTY-718G
Star-
SDA Light ACVC-815BB
Star-
SDA Light ACVS-720B
Star-
SDA Light ACVE-745BL
Star-
SDA Light ACVE-745RE
Star-
SDA Light ASBC-2040WR
Star-
SDA Light ASBC-2040BB
Star-
SDA Light ACTS-406B
Star-
SDA Light ACTS-606R
Star-
SDA Light ACTS-606B
Star-
SDA Light ACBP-2265BR
Star-
SDA Light BCE-350BS
Star-
SDA Light BD-G300W
Star-
SDA Light BG-350SS
Star-
SDA Light BD-R300W
Star-
SDA Light BD-2310SS
Star-
SDA Light BG-350WH
Star-
SDA Light BD-1400SS
Star-
SDA Light TORO-1000W
Star-
SDA Light Toro G500W
Star-
SDA Light Pro DBB-2018W

Page 5 of 13
Star-
SDA Light BD-600BS
Star-
SDA Light Pro DBBH-2615W
Star-
SDA Light BG-800SS
Star-
SDA Light BW-500BR
Star-
SDA Light BLP-1200SS
Star-
SDA Light CTD-612SS
Star-
SDA Light CTD-190TH
Star-
SDA Light CTF-900SS
Star-
SDA Light FD 313
Star-
SDA Light CAF-900BR
Star-
SDA Light CTF-915BL
Star-
SDA Light CTD-1010TH
Star-
SDA Light KSC-5827SS
Star-
SDA Light KSC-6629SS
Star-
SDA Light KSC-1411SS
Star-
SDA Light KSC-5017BL
Star-
SDA Light KSRW-1815
Star-
SDA Light KSW-Pro1000
Star-
SDA Light KSC-5437B
Star-
SDA Light KSTC-5046W
Star-
SDA Light HBSG750CHOPPER
Star-
SDA Light CC TORO800W
Star-
SDA Light CJ TORO800W
Star-
SDA Light TORO800CHC
Star-
SDA Light STOVENKERSAMPLE

Page 6 of 13
Star-
SDA Light CER-4833HP
Star-
SDA Light Pro CAB-4021BL
Star-
SDA Light CEC-3515
Star-
SDA Light CEC-3015M
Star-
SDA Light CEA-4520CRBL
Star-
SDA Light CEA-3016CBL
Star-
SDA Light CEA-2013BL
Star-
SDA Light CEA-4520DBL
Star-
SDA Light CEC-4218
Star-
SDA Light CEL-1712
Star-
SDA Light CEL-2014
Star-
SDA Light CER-4818
Star-
SDA Light CEL-1008W
Star-
SDA Light EOTH-1519BL
Star-
SDA Light EMD-1215RB
Star-
SDA Light EMD-1511TW
Star-
SDA Light EMD-776
Star-
SDA Light ESD-170SS
Star-
SDA Light EMD-1515
Star-
SDA Light EMD-1515R
Star-
SDA Light EMD-1511W
Star-
SDA Light Evo SIA-2435
Star-
SDA Light Easy SIA-2230
Star-
SDA Light Pro SIA-2638
Star-
SDA Light Plus SIA-2432

Page 7 of 13
Star-
SDA Light Speed SIA-2233
Star-
SDA Light Ultra SIS-3036
Star-
SDA Light TSIS-1080WR
Star-
SDA Light FEG-1822GS
Star-
SDA Light FDG-1722SS
Star-
SDA Light DK 141
Star-
SDA Light DK 382
Star-
SDA Light FED-1722W
Star-
SDA Light FRD-1722C
Star-
SDA Light FEG-1722WH
Star-
SDA Light FEG-1722SS
Star-
SDA Light FEG-1722GS
Star-
SDA Light FDG-1722DSS
Star-
SDA Light FDG-1722TGS
Star-
SDA Light DAFB-5020BL
Star-
SDA Light AFB-2613WH
Star-
SDA Light DAFB-2613BL
Star-
SDA Light OFB-3020SS
Star-
SDA Light OFB-2518BL
Star-
SDA Light OFB-2518WH
Star-
SDA Light Pro OFB-4020SS
Star-
SDA Light A-2000W
Star-
SDA Light A-1650W
Star-
SDA Light DGD-2107SS
Star-
SDA Light EGH-2000W

Page 8 of 13
Star-
SDA Light EGH-2000SS
Star-
SDA Light EGA-2000W
Star-
SDA Light EGB-2200W
Star-
SDA Light EGA-2200W
Star-
SDA Light IM TORO800W
Star-
SDA Light IM TORO1000W
Star-
SDA Light QUI905IM
Star-
SDA Light IM CJ85W
Star-
SDA Light SJ200IM
Star-
SDA Light RPJ500IM
Star-
SDA Light TDG750IM
Star-
SDA Light SMM1200IM
Star-
SDA Light SMM1000IM
Star-
SDA Light DCG200IM
Star-
SDA Light MB-450W
Star-
SDA Light MPD-700W
Star-
SDA Light MPD-550W
Star-
SDA Light MPD-550SS
Star-
SDA Light MPD-800W
Star-
SDA Light MPD-850W
Star-
SDA Light MPD-800WH
Star-
SDA Light MPD-800BL
Star-
SDA Light MGO-600W
Star-
SDA Light MG-120B
Star-
SDA Light MG-120BW

Page 9 of 13
Star-
SDA Light MG-160BV
Star-
SDA Light MG-160R
Star-
SDA Light Pro MGL-2500AL
Star-
SDA Light MGD-1300WH
Star-
SDA Light SMB-300W
Star-
SDA Light SM-G300
Star-
SDA Light SMM-650WR
Star-
SDA Light SMM-1000W
Star-
SDA Light SMD-5510W
Star-
SDA Light SMM-5010R
Star-
SDA Light MM-300W
Star-
SDA Light MM-G250
Star-
SDA Light Pro SML-1500AL
Star-
SDA Light TORO-800W
Star-
SDA Light SMART-W700W
Star-
SDA Light BM-G300
Star-
SDA Light HBG-400W
Star-
SDA Light HBSG-750W
Star-
SDA Light HBJ-700W
Star-
SDA Light HBSJ-700W
Star-
SDA Light HBJ-600SS
Star-
SDA Light MCB-612BL
Star-
SDA Light MCB-612VBL
Star-
SDA Light PCDB-812SS
Star-
SDA Light TS-800W

Page 10 of 13
Star-
SDA Light TD-G750
Star-
SDA Light TRD-850C
Star-
SDA Light TD-4160W
Star-
SDA Light TEB-850BR
Star-
SDA Light TEB-850WH
Star-
SDA Light TEB-4130BR
Star-
SDA Light TDD-1000SS
Star-
SDA Light TDD-4160SS
Star-
SDA Light GW-200BL
Star-
SDA Light SMG-200W
Star-
SDA Light QUI-905
Star-
SDA Light SMM-1200BMG
Star-
SDA Light FPE-2411SS
Star-
SDA Light TIA-780W
Star-
SDA Light TIA-750W
Star-
SDA Light SMH-700W
Star-
SDA Light SMH-317W
Star-
SDA Light SMH-900W
Star-
SDA Light SCB-418BL
Star-
SDA Light SCB-524SS
Star-
SDA Light SCDB-727GR
Star-
SDA Light SCDB-624GR
Star-
SDA Light Pro SSK-2451WP
Star-
SDA Light CJT-160SS
Star-
SDA Light CJ-85W

Page 11 of 13
Star-
SDA Light CJ-100W
Star-
SDA Light CJT-40W
Star-
SDA Light SJ-200W
Star-
SDA Light SJ-200
Star-
SDA Light SJB-120W
Star-
SDA Light SJB-240W
Star-
SDA Light SJB-150W
Star-
SDA Light SJB-240B
Star-
SDA Light SJB-150R
Star-
SDA Light SJB-200SS
Star-
SDA Light SJB-240R
Star-
SDA Light DPJ-800W
Star-
SDA Light PJ-800W
Star-
SDA Light RPJ-500W
Star-
SDA Light DC-G200
Star-
SDA Light DC-500BS
Star-
SDA Light CW-300BR
Star-
SDA Light TXT061SAM
Star-
PC Light BFC-150B
Star-
PC Light BFC-150BW
Star-
PC Light BFC-180BTW
Star-
PC Light BFC-180BL
Star-
PC Light BFC-180BTB
Star-
PC Light PSC-180W
Star-
PC Light PSC-180BA

Page 12 of 13
Star-
PC Light PSC-150B
Star-
PC Light PSDC-180B
Star-
PC Light A2000WUC

Page 13 of 13

S-ar putea să vă placă și