Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Masterală de Excelenţă în Economie şi Business

Către Directorul Şcolii Masterale de


Excelenţă în Economie şi Business
conf. univ. dr. în economie
Angela Casian
Subsemnatul (a)_______________________________________________________________
masterand (ă) la programul de studiu________MM______________LOG____________
gr._________________________rog să dispuneţi aprobarea temei tezei de master:
____ ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________ NUMĂRUL temei _______
(pe baza materialelor ___________________________________________________________)
tema tradusă în limba engleză___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Solicit în calitate de conducător științific
_____________________________________________________________________________
Data ____________________________
(semnătura masterandului)
Telefonul de contact al masterandului: ____________________________
Adresa e-mail: ____________________________
Se desemnează în calitatea de conducător științific_________________________________

Data ____________________________
(semnătura şef-departament)
Data ____________________________
(semnătura conducătorului ştiinţific)
___________________________________________________________________________

Solicit schimbarea temei tezei susnumite pe:


____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
tema tradusă în limba engleză__________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Data ____________________________
(acordul şef-departament)
Data ____________________________
(acordul conducătorului ştiinţific)