Sunteți pe pagina 1din 80

Pagina 1

RAPORT DE URMĂRIRE PRIVIND IMPLEMENTAREA A


RECOMANDĂRILE CONTROLLOR ŞI AUDITORULUI GENERAL PENTRU
CELE CINCI RAPOARTE DE AUDIT A PERFORMANȚEI EMISE ȘI DEBATE LA
PARLAMENTUL ÎN APRILIE 2015
RAPORTUL CONTROLORULUI ȘI AUDITORULUI GENERAL AL
TANZANIA
martie, 2019
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA
BIROUL NAȚIONAL DE AUDIT

Pagina 2
i
REPUBLICA UNITĂ TANZANIA
Oficiul National de Audit
Viziune
A fi o instituție foarte apreciată, care excelează în auditul în sectorul public
Misiune
Pentru a oferi servicii de audit de înaltă calitate care îmbunătățesc performanța sectorului public,
responsabilitate și transparență în gestionarea resurselor publice
Valorile de bază
În furnizarea de servicii de calitate, NAO se va ghida după următoarele valori fundamentale:
Obiectivitate
Să fim o entitate imparțială, care oferă servicii clienților noștri într-un mod imparțial
manieră
Ne propunem să avem resurse proprii pentru a ne menține independența și corectitudinea
stare
Excelență
Ne străduim să producem servicii de audit de înaltă calitate, bazate pe cele mai bune practici
Integritate
Să fie o organizație liberă coruptă care să respecte și să mențină standarde înalte de
comportamentul etic și statul de drept
Focalizarea popoarelor
Ne concentrăm pe nevoile părților interesate prin construirea unei culturi de bună îngrijire a clienților,
și având o forță de muncă competentă și motivată
Inovaţie
Să fie o organizație creativă care promovează constant o cultură a dezvoltării
și acceptarea de noi idei din interiorul și din exteriorul organizației
Cea mai bună utilizare a resurselor
A fi o organizație care prețuiește și folosește resursele publice care îi sunt încredințate într-un
mod eficient, economic și eficient

Pagina 3
ii
PREFAŢĂ
Sunt încântat să vă prezint un Raport de urmărire privind implementarea
Recomandările de audit de performanță din cele emise anterior
Rapoarte de audit de performanță. Acest raport acoperă cinci performanțe individuale
audituri ale entităților administrației publice centrale și locale, respectiv Ministerul de
Dezvoltarea terenurilor, locuințelor și așezărilor umane; Biroul Președintelui
Administrația Regională și Administrația Locală (PO-RALG), Ministerul
Agricultură, Securitate Alimentară și Cooperative, Ministerul Sănătății, Comunitate
Dezvoltare, Gen, Vârstnici și Copii (MoHCDGEC) prin
Secţia Servicii Farmaceutice, Ministerul Lucrărilor, Magazine Medicale
Departamentul (MSD), Consiliul Național de Management al Mediului (NEMC),
Tanzania Buildings Agency (TBA) și Biroul Vicepreședintelui – Direcție
de Mediu (VPO).
Acest raport oferă principalii noștri părți interesate, și anume: Membrii Parlamentului
și Guvernul Republicii Unite Tanzania, cu analiza
a progresului entităţilor auditate în răspunsul la recomandări
realizate în rapoartele de audit de performanță care au fost depuse și adoptate de
Parlamentul în aprilie 2015. Motivul din spate este de a raporta Parlamentului
stadiul implementării recomandărilor făcute în cele
rapoarte de audit de performanță.
Am onoarea să prezint acest Raport de urmărire privind implementarea
Recomandările de audit de performanță din cele emise anterior
Raportul de audit al performanței către Excelența Sa Președintele Statelor Unite
Republica Tanzania, Dr. John Pombe Magufuli și prin el la
Parlamentul, în conformitate cu articolul 143 din Constituția Unite
Republica Tanzania (URT) din 1977 și secțiunea 34(1) și (2) din Public
Legea auditului nr. 11 din 2008.
În esență, acest raport de urmărire privind punerea în aplicare a auditului
recomandări mi-au permis să ofer necesarul independent
asigurare Parlamentului cu privire la stadiul implementării anterioare
a emis recomandări în domenii precum managementul urbanismului,
Implementarea sistemelor de control al mediului în sectorul minier în
Tanzania, Prognoza cererii și distribuția medicinei esențiale și
Materiale medicale, managementul întreținerii clădirilor guvernamentale și
Furnizarea de servicii de extensie agricolă fermierilor din Tanzania.
Principalul obiectiv al efectuării acestor audituri a fost examinarea celor identificate
probleme în domeniile respective; stabiliți dacă au fost alocate resurse
au fost cheltuite ținând cont de economie, eficiență și eficacitate
conform intenției și alocate de Parlament în domeniile menționate mai sus.
Este de remarcat faptul că, în timp ce biroul meu efectuează audituri și emite rapoarte
privind performanța Ministerelor, Departamentelor și Agențiilor, Local

Pagina 4
iii
Programele Guvernului, Autorităților Publice și Alte Organisme și
activități bazate pe legile, regulile și reglementările relevante care le reglementează
programe și activități, responsabilitatea finală de a se asigura că există
eficiența, economia și eficacitatea în utilizarea resurselor publice se află
cu contabilii respectivi. În același timp, este
responsabilitatea Contabililor de a se asigura că observaţiile şi
recomandările ridicate de controlor și auditor general sunt puse în aplicare
peste.
Aș dori să recunosc profesionalismul și angajamentul personalului meu
în atingerea obiectivelor noastre și în efectuarea lucrărilor asociate cu îndeplinirea noastră
programe de audit ambițioase.
Sper ca Adunarea Națională și publicul larg să găsească
informațiile din acest raport relevante și utile în menținerea Guvernului
responsabil pentru administrarea fondurilor publice și furnizarea de servicii
pentru cetăţenii tanzanieni.
prof. Mussa Juma Assad
CONTROLOR ŞI AUDITOR GENERAL
_________________________________
Oficiul National de Audit,
PO Box 9080,
11101 Dar es Salaam,
martie, 2019

Pagina 5
iv
LISTA DE ABREVIERI
SDRA
– Sistemul de date de rutină agricolă
ASDP
– Programul de Dezvoltare a Sectorului Agricol
ASLM-uri
- Ministerele de conducere din sectorul agricol
CAG
- Controlor și Auditor General
CC
- Consiliul municipal
CCHP
- Planul cuprinzător de sănătate al Consiliului
DAWASCO
– Compania de aprovizionare cu apă și canalizare Dar es salaam
DC
– Consiliul raional
DED
- Director executiv raional
Căprioară
- Directia de Mediu
eGA
- Agenția de e-Guvernare
EIA
– Evaluarea impactului asupra mediului
eLMIS
– Sistemul informatic electronic de management al logisticii
EMA
– Legea managementului de mediu
FFS
- Școlile Farmers Fields
GAP-uri
- Bune practici agricole
GFS
– Statistica finanțelor guvernamentale
GPS
- Sistem de poziționare globală
TIC
– Tehnologia și comunicarea informației
ILS
- Sistem logistic integrat
IMTC
- Comitetul Tehnic Interministerial
JICA
– Agenția Japoniei de Cooperare Internațională
LGA-uri
– Autoritățile administrației publice locale
LMU
- Unitatea de Management Logistic
PE MINE
- Monitorizare si evaluare
MC
- Consiliu municipal
MLHHSD
- Ministerul Terenurilor, Locuinței și Așezărilor Umane
Dezvoltare
MoA
- Ministerul Agriculturii
MoFP
- Ministerul Finanţelor şi Planificării
MoHCDGEC - Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen,
Bătrâni și Copii
MoU
- Memorandum de înțelegere
Cosi
– Ministerul Lucrărilor
MSD
- Departamentul Magazine medicale
CCTM
– Cadrul de cheltuieli pe termen mediu
NAOT
– Oficiul Național de Audit al Tanzaniei
NEMC
- Consiliul Naţional de Management de Mediu
PO-PSM
- Biroul Preşedintelui – Managementul Serviciului Public
PO-RALG
- Biroul Preşedintelui - Administraţie Regională şi Locală
Guvern
RC-uri
– Comisarii regionali
RSs
– Secretariatele Regionale
SUA
– Universitatea de Agricultură Sokoine
TANESCO
– Tanzania Electric Supply Company
TANROADS – Agenția Națională de Drumuri din Tanzania

Pagina 6
v
TBA
- Tanzania Buildings Agency
TC
– Consiliul Local
TTCL
– Tanzania Telecommunications Company Limited
TWG-uri
- Grupuri tematice de lucru
TZS
– șilingul tanzanian
VPO
- Biroul Vicepreședintelui
WARC-uri
– Centrele de Resurse Agricole de Secție

Pagina 7
VI
CUPRINS
PREFAȚĂ ................................................. ......................................... II
LISTA DE ABREVIERI ............................................... ....................... IV
CUPRINS ............................................... .......................... VI
REZUMAT ................................................ ......................... IX
CAPITOL UNUL ................................................ ................................. 1
INTRODUCERE ............................................................. ................................ 1
1.1 B ONTEXT ȘI R ATIONALE PENTRU F OLLOW UPS P ERFORMANCE A udit ..................... 1
1.2 F OLLOW - UPS ON I MPLEMENTAREA DE A udit R ECOMANDĂRI ................................... 1
1.3 D ESIGN A F OLLOW - PÂNĂ LA I MPLEMENTAREA DE A udit R ECOMANDĂRI ...... 2
1.4 A PPROACHES LA F OLLOW - PÂNĂ PE I MPLEMENTAREA A I SSUED A udit
R ECOMANDĂRI ................................................ .................................................. ...... 3
1.5 M ETODOLOGIA FOLOSIT PENTRU F OLLOW - SUS PE I MPLEMENTAREA DE R ECOMANDĂRI .. 4
1.6 C RITERIA PENTRU A SSESSING L Evel A I MPLEMENTAREA DE R ECOMANDĂRI ........... 5
1.7 L Evel DE I MPLEMENTAREA DE R ECOMANDĂRI ȘI F ACTORII C ONSIDERED CÂND
R ANKING I MPLEMENTAREA L Evel ........................................... ................................. 6
1.8 D ATA V ALIDATION P ROCESS ........................................... ................................................. 7
1.9 S TANDARDS U SED PENTRU F OLLOW - UP ....................................... ................................... 7
1.10 S TRUCTURE A R APORT ........................................... ................................................ 8
CAPITOLUL DOI ................................................ .................................. 9
URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR ALE
AUDIT DE PERFORMANȚĂ PRIVIND MANAGEMENTUL URBANISTICĂ ÎN
TANZANIA ................................................. .............................. 9
2.1 B ONTEXT A A udit ........................................... ................................................ 9
2.2 A udit S COPE ............................................. .................................................. ................... 9
2.3 M AIN A udit F INDINGS ........................................... .................................................. ........ 9
2.4 C ONCLUZIE GENERALĂ A AUDITULUI .................................................. ............................................... 11
2.5 R EZULTATELE F OLLOW - PÂNĂ LA I MPLEMENTAREA A I SSUED A udit
R ECOMANDĂRI ................................................ .................................................. .... 11
2.5 C ONCLUZIE SPECIFICĂ A AUDITULUI .................................................. ............................................. 29
2.6 S pecific A udit R ECOMANDĂRI ........................................... ................................... 29
CAPITOLUL TREI ................................................ ............................. 31
AUDITUL PERFORMANȚEI PRIVIND GESTIONAREA PREVIZIONĂRII CERERILOR ȘI
DISTRIBUȚIA MEDICAMENTULUI ESENTIAL ȘI REVIZILELOR MEDICALE CĂTRE
FACILITĂȚI DE SĂNĂTATE ................................................. .............. 31

Pagina 8
VII
3.1 B ONTEXT LA A udit ........................................... .............................................. 31
3.2
S OMENIUL DE A udit ............................................ .................................................. .......... 31
3.3
M AIN A udit F INDINGS ............................................ .................................................. ....... 31
3.4 M AIN R EZULTATELE F OLLOW - PÂNĂ LA I MPLEMENTAREA DE R ECOMANDĂRI ... 32
3.5 C ONCLUZIE SPECIFICĂ ................................................ .................................................. .... 41
3.6 S pecific R ECOMANDĂRI ............................................. ................................................. 41
3.6.2 R ECOMANDĂRI LA M edicale S TORES D epartment (MSD) ................................... ... 41
CAPITOLUL PATRU ................................................ ................................ 42
AUDITUL PERFORMANȚEI PRIVIND APLICAREA CONTROLULUI DE MEDIU
ÎN SECTORUL MINERIT ................................................. .................... 42
4.1 B ONTEXT LA A udit ........................................... .............................................. 42
4.2 T HE O BIECTIVUL A udit ......................................... ............................................. 42
4.3 M AIN A udit F INDINGS ........................................... .................................................. ...... 42
4.4
O VERALL A udit C ONCLUZIE ............................................ ................................................. 44
4.5
PRINCIPALELE REZULTATE ALE URMĂRII PRIVIND IMPLEMENTAREA A
RECOMANDĂRI ................................................................. ................ 45
4.6
CONCLUZIE SPECIFĂ ............................................................. .............. 56
4.7
RECOMANDĂRI SPECIFICE ................................................ ..... 57
CAPITOLUL CINCI ................................................. ................................. 58
AUDITUL PERFORMANȚEI PRIVIND ÎNTREȚINEREA CLĂDIRILOR GUVERNAMENTALE .... 58
5.1
CONTEXTUL AUDITULUI .................................................. ........ 58
5.2
DOMENIUL AUDITULUI ............................................................. .......................... 58
5.3
PRINCIPALELE CONSTATĂRI A AUDITULUI ................................................ ................ 58
5.4
CONCLUZIA GENERALĂ A AUDITULUI ................................................ ...... 59
5.5
REZULTATELE AUDITULUI DE URMĂRIRE .................................................. 59
5.6 CONCLUZII SPECIFICE A AUDITULUI .................................................. ........... 66
5.7 RECOMANDĂRI SPECIFICE DE AUDIT ............................................. .. 66
CAPITOLUL ŞASE ................................................ ................................... 68
AUDIT DE PERFORMANȚĂ PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE EXTENSIUNE FERMIERILOR DIN
TANZANIA ................................................. ............................. 68
6.1
CONTEXTUL AUDITULUI .................................................. ........ 68
6.2
DOMENIUL AUDITULUI .................................................. ................. 68
6.3
PRINCIPALELE CONSTATĂRI A AUDITULUI ................................................ ................ 68
6.4
CONCLUZIA GENERALĂ A AUDITULUI ................................................ ...... 70
6.5 M AIN R EZULTATELE F OLLOW - SUS PRIVIND IMPLEMENTAREA R ECOMANDĂRI ... 70

Pagina 9
VIII
6.6 O VERALL F INDINGS AL F OLLOW - PÂNĂ LA I MPLEMENTAREA DE AUDIT
RECOMANDĂRI ................................................................. .................................................. .... 71
6.7
CONCLUZIE ................................................................. ......................... 85
CAPITOLUL ȘAPTE ................................................. ............................... 87
DISPOSIȚII DE GUVERNANȚĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PERFORMANȚEI
RECOMANDĂRI DE AUDIT ................................................ ........ 87
7.1
INTRODUCERE ............................................................. ...................... 87
7.2
NIVEL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR DE AUDIT ÎN
ENTITĂȚI AUDITATE ................................................ ................... 87
7.3
MOTIVE PENTRU IMPLEMENTAREA NEADECATA A EDITULUI
RECOMANDĂRI ................................................................. ................ 88
CAPITOLUL OPT ................................................. ............................... 93
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI ................................................ ... 93
8.1
INTRODUCERE ............................................................. ...................... 93
8.2
CONCLUZIE ................................................................. ......................... 93
8.3
RECOMANDĂRI GENERALE ................................................. .... 95

Pagina 10
IX
REZUMAT
Auditul de performanță urmărește să îmbunătățească responsabilitatea și performanța
organizatii guvernamentale. Acesta oferă un obiectiv și constructiv
evaluarea măsurii în care organismul auditat și-a utilizat resursele
în îndeplinirea responsabilităţilor sale cu respectarea economiei, eficienţei
si eficacitate. Secțiunea 28 din Legea Auditului Public nr.11 din 2008 prevede că
Controlorului și Auditorului General mandatul de a efectua auditul performanței.
Acest raport consolidat rezumă rapoartele de urmărire privind
implementarea recomandărilor de audit care decurg din
următoarele cinci rapoarte de audit de performanță care au fost depuse în aprilie 2015:
1. Managementul Planificării Urbane în Tanzania
2. Furnizarea de servicii de extensie agricolă fermierilor
3. Aplicarea Sistemelor de Control de Mediu în Sectorul Minier
4. Prognoza cererii și distribuirea medicamentelor esențiale și
Consumabile medicale
5. Managementul întreținerii clădirilor guvernamentale
Auditurile ulterioare sunt un proces necesar pentru a se asigura că recomandările
sunt adresate și că cetățenii primesc feedback-urile corespunzătoare cu privire la
raportul calitate-preț pentru diferitele programe și activități desfășurate de
ministere, departamente și agenții din Controller și Auditor
Munca generalului.
Stadiul de implementare a Recomandărilor emise
În ceea ce privește urmărirea, au fost furnizate în total 86 de recomandări
cinci rapoarte de audit de performanță. La data acestei urmăriri, 29
recomandările au fost pe deplin implementate, 47 de recomandări
parțial implementate, în timp ce 21 de recomandări nu au fost
implementate.
Stadiul implementării acestor recomandări detaliază specificul
recomandările de audit făcute precum și lucrările suplimentare care au
a fost întreprins de respectivele entități auditate care depășește nivelul nostru
recomandări de audit emise anterior.
Tabelul 1 de mai jos arată stadiul implementării auditului
recomandări ale rapoartelor de audit menționate clasificate ca fiind complete
implementat, implementat parțial și deloc implementat .

Pagina 11
X
Tabelul 1: Starea de implementare a recomandărilor de audit de performanță
Auditat
Entitate
Nr. de Reconditii
dat
In totalitate
implementate
Parţial
implementate
Nu
Implementat
Ministerul
Terenuri
15
1
6
8
PO-RALG
25
2
15
8
Ministerul
Sănătate
5
4
1
0
MSD
7
5
2
0
VPO
4
0
4
0
NEMC
12
7
5
0
Ministerul
Lucrări
2
0
0
2
TBA
7
1
2
4
Ministerul
Agricultură
2
0
2
0
LGA-uri
6
2
4
0
Total
85
22
41
22
Procent
(%vârstă)
100
26
48
26
Sursa: Analiza auditorilor (2018)
Revelația din Tabelul 1 de mai sus este că starea generală pe
implementarea recomandărilor emise indică faptul că 26 la sută din
toate recomandările emise au fost abordate în mod satisfăcător; 48 la sută au fost
parțial implementat; și 26 la sută din toate recomandările nu au fost
implementate. Astfel, 74 la sută din recomandările emise au fost fie
implementate integral sau parțial de entitățile auditate.
Managementul Planificării Urbane în Tanzania
Urmărirea generală a rezultatelor asupra implementării auditului emis
recomandările au indicat că 3 din 28 (echivalent cu 11 la sută)
recomandările au fost pe deplin implementate, în timp ce 12 din 28 (echivalent
la 43 la sută) recomandările au fost parțial implementate și 13
(echivalent cu 46 la sută) recomandările nu au fost implementate.
Având în vedere constatările auditului de mai sus, se concluzionează că, conducerea este
a îndemnat să depună mai multe eforturi pentru punerea în aplicare a tuturor recomandărilor
care au fost fie parțial, fie deloc implementate.
Furnizarea de servicii de extensie agricolă fermierilor
Pe baza probelor prezentate și a interviurilor efectuate cu oficialii
de la Ministerul Agriculturii și respectiv PO-RALG, echipa de audit
a remarcat că toate cele 2 recomandări (echivalentul a 100 la sută) au fost emise
special către Ministerul Agriculturii au fost parțial implementate. Pe
pe de altă parte, 4 din cele 5 recomandări (echivalent cu 80 la sută)

Pagina 12
XI
emise către PO-RALG au fost parțial implementate și 1 recomandare
(echivalent cu 20 la sută) nu a fost implementat. Cat despre recomandari
eliberat atat Ministerului Agriculturii cat si PO-RALG, 6 din 7 emis
recomandările (echivalentul a 86 la sută) au fost parțial implementate
și 1 recomandare (echivalentă cu 14 la sută) nu a fost implementată. Pentru
cele 6 recomandări emise LGA-urilor, 2 recomandări (echivalent cu
33 la sută) au fost implementate integral și 4 recomandări (echivalent cu
67 la sută) au fost parțial implementate
Prin urmare, se concluzionează că conducerea entităților respective
ar trebui să continue să depună mai multe eforturi pentru punerea în aplicare a tuturor
recomandări care au fost fie parțial, fie deloc implementate.
Implementarea sistemelor de control al mediului în sectorul minier
În general, au fost 12 recomandări care au fost emise către Național
Consiliul de Management de Mediu (NEMC) și 4 recomandări emise
către Biroul Vicepreședintelui - Departamentul de Mediu (VPO-DoE). Bazat
asupra probelor depuse și a interviurilor efectuate cu funcționarii din
NEMC și, respectiv, VPO-DoE, echipa de audit a remarcat că, pentru NEMC, 7 din
din 12 recomandări (echivalentul a 58 la sută) au fost implementate integral,
în timp ce restul de 5 recomandări (echivalentul a 42 la sută) au fost
parțial implementat.
Pentru VPO-DoE, toate cele 4 recomandări emise (echivalent cu 100 la sută)
au fost parțial implementate.
Din cele de mai sus, se concluzionează că, conducerea respectivului
entitățile ar trebui să depună mai multe eforturi pentru implementarea tuturor
recomandări care au fost fie parțial, fie deloc implementate.
Prognoza cererii și distribuția medicamentelor esențiale și medicale
Provizii
În general au fost 5 recomandări emise către Ministerul Sănătății,
Dezvoltare comunitară, gen, vârstnici și copii (MoHCD și 7
recomandări care au fost transmise Departamentului de Magazine Medicale. Bazat pe
probele depuse și interviurile efectuate cu funcționarii din
Ministerul Sănătăţii, Dezvoltării Comunităţii, Gen, Persoane Vârstnice şi
Copii, echipa de audit a remarcat că 4 din cele 5 au emis recomandări
(echivalent cu 80 la sută) au fost implementate integral, în timp ce cele rămase
recomandarea (echivalent cu 20 la sută) a fost parțial implementată.
Auditul a mai remarcat că pentru Departamentul de Magazine Medicale, 5 din cele 7
recomandările emise (echivalentul a 71 la sută) au fost pe deplin implementate
în timp ce restul de 2 recomandări (echivalent cu 29 la sută) au fost
parțial implementat.

Pagina 13
XII
Din cele de mai sus, se concluzionează că, conducerea celor două entități
ar trebui să depună mai multe eforturi pentru implementarea tuturor recomandărilor
care au fost fie parțial, fie deloc implementate.
Managementul întreținerii clădirilor guvernamentale
Urmărirea generală a rezultatelor asupra implementării auditului emis
recomandările au indicat că doar 1 din 9 recomandări
(echivalent cu 11 la sută) a fost implementat în totalitate, în timp ce 6 din 9
recomandările (echivalentul a 67 la sută) au fost parțial implementate,
doar 2 recomandări (echivalentul a 22 la sută) nu au fost implementate.
Analiză ulterioară a recomandărilor emise pentru fiecare grup sau categorie
a fost facut. Intenția a fost de a evalua nivelul de implementare a
recomandări pe categorie. Rezultatul analizei este așa cum se arată în
Masa 2:
Tabelul 2: Numărul de recomandări neimplementate pe categorie
Categoria de
Recomandări
Numărul total de
Emis
Recomandări
pe categorie
Un numar de
Recomandări
neimplementat
Procent de
Recomandări
neimplementat
Coordonare
16
9
56
Planificarea si
bugetare
17
4
24
Dezvoltare
25
6
24
Monitorizarea,
Evaluare și
Performanţă
Măsurare
12
4
33
Executarea
6
0
-
de sprijin
2
0
supraveghere
2
0
-
Luarea deciziilor
4
1
25
Raportare și
Comunicare
2
0
Total
86
40
33
Sursa: Analiza auditorilor (2018)
Analiza din Tabelul 2 arată că recomandările referitoare la critice
domenii de performanță ale entităților guvernamentale și anume: Coordonare,
Planificarea dezvoltării și bugetarea, monitorizarea precum și luarea deciziilor,
nu au fost implementate în mod adecvat. Cu toate acestea, recomandările despre
categorii precum Executarea, Sprijinul și supravegherea au fost parțial
implementate.
Concluzie
Auditul de urmărire relevă existența neimplementarii emisiunii
recomandări care sunt esențiale pentru îmbunătățirea performanței

Pagina 14
XIII
entități auditate. Această tendință este condiția prealabilă a eșecului de către aceștia
entităților în îmbunătățirea serviciilor vizate. În consecință, aceasta neagă
entităților auditate posibilitatea de a oferi servicii bune celor vizați
cetăţenii.
Slăbiciunile observate probabil să fi fost cauzate de insuficienta
structuri de guvernanță din cadrul entităților auditate care sunt înalt
contribuit de lipsa unor responsabilități și raportări clar stabilite
aranjamentele, inadecvarea proceselor si sistemului Ministerului pentru
monitorizarea implementării recomandărilor emise în cadrul
ministerele.
Ca urmare, ministerele funcționează fără a avea o secție anume sau
indivizi să coordoneze implementarea performanței emise
recomandări de audit, registru de recomandări actualizat și detaliat
planul de implementare a recomandărilor emise. Asta in schimb
conduce la furnizarea de servicii săraci persistente în domenii cum ar fi managementul de
Urbanism, prognoza cererii și distribuția medicamentelor esențiale,
controlul mediului în sectorul minier, menținerea guvernului
clădiri și furnizarea de servicii de extindere fermierilor.
Recomandări
Ministerele Guvernului, Departamentele Independente, Agenții și Locale
Autoritățile guvernamentale stabilesc o structură clară de guvernare prin:
1. Prioritizarea implementării tuturor recomandărilor emise de
CAG;
2. Urmărirea tuturor recomandărilor emise și documentarea acestora
stadiul implementării; și
3. A avea un sistem de guvernanță funcțional pentru monitorizarea NAOT-urilor
recomandări de audit de performanță.

Pagina 15
1
CAPITOL UNUL
INTRODUCERE
1.1 Context și justificare pentru urmărirea auditului de performanță
Auditul de performanță urmărește să îmbunătățească responsabilitatea și performanța
organizatii guvernamentale. Acesta oferă un obiectiv și constructiv
evaluarea măsurii în care organismul auditat și-a utilizat resursele
în îndeplinirea responsabilităţilor sale cu respectarea economiei, eficienţei
si eficacitate. Secțiunea 28 din Legea auditului public nr. 11 din 2008 dă
Mandatul de controlor și auditor general (CAG) al Tanzaniei de a efectua
audit de performanta.
Biroul Controlorului și Auditorului General efectuează o serie de
auditurile de performanță în entitățile guvernamentale. Pe baza constatărilor și
concluziile făcute în acele audituri, CAG emite recomandări care, dacă
implementate, acestea pot ajuta la îmbunătățirea performanței guvernului
entităților și să se asigure că resursele publice sunt economice, eficiente și
gestionate eficient.
De asemenea, Regulamentul 77 (5) din Regulamentul de audit public din 2009 prevede
mandatul către Controlorul și Auditorul General pentru a efectua urmăriri asupra
recomandări emise entităților guvernamentale prin efectuarea de performanțe
audituri. În acest sens, CAG a efectuat o urmărire a Five Performance
Rapoarte de audit și anume (1) Managementul Planificării Urbane în Tanzania,
(2) Furnizarea de servicii de extensie agricolă fermierilor,( 3) Executarea legii
a sistemelor de control al mediului în sectorul minier,(4) Cererea
Prognoza și distribuția medicamentelor esențiale și a consumabilelor medicale și
(5) Managementul întreținerii clădirilor guvernamentale.
1.2
Urmăriri privind implementarea recomandărilor de audit
Monitorizările sunt efectuate pentru a oferi părților interesate (membrii
Parlamentul și Guvernul Republicii Unite Tanzania) cu
analiza progresului realizat de entitățile auditate în ceea ce privește
recomandări făcute în rapoartele de audit de performanță care au fost depuse și
adoptat de Parlament. Acest lucru se face în mod normal în vederea raportării
returnează Parlamentului măsura în care recomandările emise
au fost implementate.
În esență, urmăriri privind implementarea recomandărilor de audit
să permită CAG să ofere asigurarea independentă necesară pentru
Parlamentul cu privire la stadiul implementării emise anterior
recomandări pe diferite domenii.

Pagina 16
2
Prin urmare, urmărirea implementării recomandărilor de audit
examinează problemele identificate în zona respectivă; stabili dacă
resursele alocate au fost cheltuite ținând cont de economie, eficiență
și eficacitatea conform intenționării și potrivite de către Parlament.
1.3
Proiectarea urmăririi implementării auditului
Recomandări
Acest audit este conceput astfel încât să ofere atât CAG cât și
entităților auditate posibilitatea de a împărtăși stadiul implementării
a recomandărilor emise astfel cum sunt furnizate de entitățile auditate și
verificate de CAG.
1.3.1 Obiectivele urmăririi implementării Emis
Recomandări
Obiectiv principal
Obiectivul principal al urmăririi este de a evalua măsura în care
entitățile auditate au implementat recomandările emise de
Controlor și Auditor General.
Obiective specifice
1. Să examineze măsurile corective luate de entitățile auditate la
recomandările emise de CAG;
2. Evaluarea sistemelor de guvernare pentru monitorizarea NAOT
recomandări de audit de performanță; și
3. Să examineze aranjamentele de raportare privind punerea în aplicare a
recomandări emise de CAG.
1.3.2 Domeniul de aplicare al urmăririi
Auditul a acoperit cinci rapoarte de audit de performanță, din care nouă auditate
entități descrise în tabelul de mai jos

Pagina 17
3
Tabelul 1.1: Lista celor șase rapoarte de audit urmărite
Numele auditului
Entități auditate
An de
Publicare
Raport de audit de performanță pe
Managementul Urban
Planificare în Tanzania
Ministerul Terenurilor, Locuinței și
Dezvoltarea așezărilor umane
aprilie, 2015
Biroul Preşedintelui - Regional
Administratie si Locala
Guvern (PO-RALG)
Raport de audit de performanță pe
Furnizarea de Agricultura
Servicii de extindere la
Fermierii din Tanzania
Ministerul Agriculturii Alimentaţiei
Securitate și Cooperative;
aprilie, 2015
Biroul Preşedintelui - Regional
Administratie si Locala
Guvern (PO-RALG)
Raport de audit de performanță pe
executarea de
Controlul mediului
Sisteme în sectorul minier
în Tanzania
Biroul Vicepreședintelui –
Directia de Mediu
(VPO-DoE)
aprilie, 2015
Național de mediu
Consiliul de management (NEMC)
Raport de audit de performanță pe
Prognoza cererii și
Distribuție de Essential
Medicină și Medicală
Provizii
Ministerul Sănătăţii, Comunitate
Dezvoltare, Gen, Vârstnici
și Copii (MoHCDGEC)
prin Serviciile farmaceutice
Secțiune
aprilie, 2015
Departamentul Magazine Medicale
(MSD)
Raport de audit de performanță pe
Conducerea
Menținerea Guvernului
Clădiri
Ministerul Lucrărilor Transporturilor şi
comunicaţii Transport şi
Comunicare
aprilie, 2015
Tanzania Buildings Agency (TBA)
Sursa: Analiza auditorilor a rapoartelor CAG (2018)
Tabelul 1.1 de mai sus prezintă Auditurile de performanță specifice cu acestea
entități auditate corespunzătoare. În plus, auditul de urmărire este limitat
la revizuirea recomandărilor detaliate în performanța inițială
rapoartele de audit menționate în tabelul 1.1 și răspunsurile lor respective,
angajamentele și stadiul implementării.
1.4
Abordări de urmărire a implementării documentului emis
Recomandări de audit
Urmărirea implementării recomandărilor emise a fost
realizat prin următoarele abordări:
1) Trimiterea de scrisori către entitățile auditate care solicită
stadiul implementării recomandărilor emise;
2) Revizuirea răspunsurilor privind starea implementării cu acestea
dovezile justificative corespunzătoare de la entitățile auditate;
3) Elaborarea unei matrice pentru stadiul implementării emisiunii
recomandări prin consolidarea tuturor răspunsurilor primite pentru fiecare
audit specific;

Pagina 18
4
4) Depunerea scrisorilor de verificare, inclusiv o matrice pe
stadiul implementării recomandărilor emise cu
comentariile auditorilor către entitățile auditate pentru revizuirea acestora;
5) Verificarea și verificarea faptelor asupra răspunsurilor
stadiul implementării recomandărilor emise; și
6) Elaborarea unui raport de urmărire privind stadiul implementării
recomandările emise.
1.5
Metodologia utilizată pentru urmărirea implementării
Recomandări
(i) Interviuri
Au fost realizate interviuri cu seniorul și operaționalul entităților auditate
personalului de conducere pentru ca aceștia să înțeleagă procesul și să clarifice problemele
cu privire la implementarea recomandărilor emise de la
rapoarte identificate. Interviurile au ajutat la obținerea de răspunsuri verbale în
raport cu activitățile care s-au desfășurat ca răspuns la emis
recomandări de audit.
(ii) Recenzii documentare
Echipa de audit a revizuit stadiul implementării anterior
a emis recomandări de audit pentru a explora progresul în ceea ce privește
implementarea recomandărilor de audit emise. Documentul revizuiește
a furnizat dovezi cu privire la aspectele convenite în timpul originalului
audituri individuale de performanță, angajamente asumate de entitățile auditate
și inițiativele luate până acum pentru abordarea recomandărilor respective
inclusiv măsurile corective care au fost luate de la acest audit
au fost emise rapoarte.
(iii) Observație
Echipa de audit a vizitat, de asemenea, diferite entități și zone pentru a evalua nivelul
de implementare a diverselor proiecte sau structuri fizice sau elemente care
trebuiau instalate sau achiziționate de entitățile auditate, așa cum se vede în
Tabelul 1.2

Pagina 19
5
Tabelul 1.2: Zonele vizitate în cadrul verificării
Raport de audit
Zonele vizitate
Obiectivul vizitei
Raport de audit de performanță
privind Managementul
Planificarea urbană în Tanzania
Mwanza
Dar es salaam
Iringa
Verificare
vizite
la
confirma raspunsurile
care au fost date de PO-
RALG și MLHHSD la
Echipa de audit
Raport de audit de performanță
privind Furnizarea de
Agricol
Extensie
Servicii pentru fermierii din
Tanzania.
Mwanza
Dar es salaam
Iringa
Verificare
vizite
la
confirma raspunsurile
care au fost date de
Ministerul Agriculturii şi
PO-RALG la Audit
echipă.
Raport de audit de performanță
privind Executarea silita a
De mediu
Control
Sisteme în sectorul minier
în Tanzania.
Mwanza
Dar es salaam
Kahama
Verificare
vizite
la
confirma raspunsurile
care au fost date de NEMC
și biroul vicepreședintelui-
Mediul la Audit
echipă.
Raport de audit de performanță
Prognoza la cerere și
Distribuție de Essential
Medicament
și
Medical
Provizii.
Mwanza
Dar es salaam
Verificare
vizite
la
confirma raspunsurile
care au fost date de
minister
de
Sănătate
Dezvoltare comunitară,
Gen,
vârstnici
și
Copii (MoHCDGEC și
MSD către echipa de audit.
Raport de audit de performanță
privind Managementul
Menținerea Guvernului
Clădiri.
Mwanza
Dar es salaam
Verificare
vizite
la
confirma raspunsurile
care au fost date de
minister
de
Lucrări,
Transport
și
Comunicare,
și
Tanzania Buildings Agency
către echipa de audit.
Sursa ; Analiza auditorului a zonelor vizitate, (2018)
Tabelul 1.2 prezintă regiunile vizitate de echipa de audit, respectiv
subiectele auditului de performanță și obiectivul vizitei.
1.6
Criterii de evaluare a nivelului de implementare a
Recomandări
Activitatea de audit ulterioară a examinat recomandările sau semnificative
observațiile făcute în auditurile anterioare de performanță. Anteriorul
recomandările sau observațiile au servit drept criterii de urmărire.
În plus, angajamente precum planurile de acțiune luate de entități ca răspuns la
recomandările de audit emise ale rapoartelor de audit originale au fost de asemenea
utilizate ca criterii. În asigurarea că a emis recomandări de performanță
sunt implementate în mod adecvat, era de așteptat ca entitățile auditate
ar trebui sa aiba:

Pagina 20
6
• A abordat recomandările emise în auditul de performanță
rapoarte bazate pe angajamentele asumate de aceștia în timpul auditului;
• Sisteme de guvernanță adecvate și aranjamente de raportare către
asigurați-vă că recomandările de audit sunt oportune și adecvate
implementate.
1.7
Nivelul de implementare a recomandărilor și factorilor
Luat în considerare la Clasificarea Nivelului de Implementare
Implementarea recomandărilor emise a fost măsurată folosind niveluri
și clasificarea recomandărilor.
Tabelul 1.3 descrie patru niveluri de implementare a emisiunii
recomandări.
Tabelul 1.3: Niveluri de implementare a recomandărilor cu motive
Nivel
de
Implementarea
stare
Motivul pentru starea de implementare
Implementat pe deplin
Atunci când entitatea auditată oferă suficiente și
dovezi adecvate pentru a susține toate elementele
recomandare.
Parţial
Implementat
Atunci când entitatea auditată furnizează unele dovezi care
sprijină implementarea, dar nu toate elementele
recomandarea sunt abordate.
Neimplementat
Atunci când entitatea auditată furnizează dovezi care oferă
nu
a sustine
plin de înțeles
circulaţie
către
implementarea unei recomandări sau nu există dovezi
furnizate, în cazul în care implementarea ar putea dura timp și asta
este în proces, dar nu există nimic care să poată fi
măsurat.
Depășit de eveniment
Când recomandarea făcută a fost depășită de
alte circumstanțe care sunt susceptibile de a face ca
recomandarea să nu fie relevantă sau să aibă un impact mai mic
la acel moment anume.
Sursa: Biroul de Audit (2018)
Tabelul 1.3 de mai sus descrie nivelurile de implementare care vor fi utilizate
pentru a măsura performanța implementării pe parcursul raportului. Pentru
scopul analizei nivelului de implementare a emis
recomandări, o clasificare a fiecăreia dintre recomandările emise
a fost realizat pe baza:
• Natura recomandării; și
• Perioada de timp necesară implementării recomandării emise.
Natura recomandării: include analiza naturii problemelor care
recomandarea în cauză este totul despre. Acestea sunt precum planificarea,

Pagina 21
7
bugetare, implementare, monitorizare și evaluare, performanță
măsurare, coordonare, elaborarea politicilor etc.
În plus, perioada de timp necesară pentru implementarea unei recomandări emise
până la finalizarea acestuia a fost folosit ca un alt criteriu de analiză a implementării
a recomandărilor emise.
Tabelul 1.4 oferă trei categorii utilizate pentru a clasifica nivelurile de implementare
în raport cu durata necesară implementării emisei
recomandări.
Tabelul 1.4: Clasificarea recomandărilor în raport cu timpul
Clasificarea
Timp
Factori măsurabili
Pe termen scurt
recomandări
Recomandări care durează mai puțin de 6 luni pentru a fi complet
implementate. Acestea sunt recomandări care nu
au nevoie de mult timp și buget pentru a le implementa.
Termen mediu
recomandări
Recomandări care durează între 6 și 18 luni
fi pe deplin implementat. Acestea sunt recomandări care
au nevoie de timp și buget considerabil pentru a le implementa.
Termen lung
recomandări
Recomandări care durează între 18 și 36 de luni
fi pe deplin implementat. Acestea sunt recomandări care
au nevoie de timp și buget suficient pentru a le implementa.
În mod similar, aceste recomandări implică căutarea diverselor
aprobări de la autoritățile superioare către entitățile auditate
sau implică elaborarea diverselor ghiduri sau
politici de implementare.
1.8 Procesul de validare a datelor
Entitățile auditate, cărora li sa emis recomandările respective
și care au fost subiectele acestei urmăriri, au avut ocazia
să parcurgă observațiile făcute în timpul urmăririi și să comenteze
acuratețea și corectitudinea informațiilor și statisticilor prezentate.
Confirmare cu privire la acuratețea cifrelor utilizate și a informațiilor prezentate
în raportul de audit a fost de asemenea luată în considerare.
1.9
Standarde utilizate pentru urmărire
Activitatea de audit ulterioară a fost efectuată în conformitate cu
Standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit privind performanța
auditare. ISSAI 300 prevede principiile auditului performanței, în special,
ISSAI 3000/5.5 oferă orientări privind modul de realizare a auditurilor ulterioare.
Standardul cere ca urmărirea să fie planificată și efectuată în a
mod care permite auditorilor să obțină dovezi suficiente și adecvate
pentru a servi drept bază pentru raportarea rezultatului emis
recomandări și să ofere feedback ISA.
Pagina 22
8
Rezultatele urmăririi sunt raportate în mod corespunzător pentru a oferi feedback
către Parlament cu privire la nivelul implementării acțiunilor corective pentru
să fie luate acolo unde este cazul.
1.10 Structura raportului
Acest raport este prezentat în nouă capitole, după cum urmează:
Capitolul unu oferă introducerea și contextul, obiectivele, domeniul de aplicare,
criteriile și metodologia utilizate în timpul urmăririi.
Capitolul doi până la șase prezintă principalele constatări cu privire la
implementarea recomandărilor de audit notate de la individ
rapoarte de audit de performanță.
Capitolul șapte prezintă aranjamentele de guvernare pentru
implementarea recomandărilor de audit de performanță în auditul
entitati.
Capitolul opt oferă concluziile de audit și recomandările bazate
asupra constatărilor urmăririi

Pagina 23
9
CAPITOLUL DOI
URMĂRIREA IMPLEMENTĂRII RECOMANDĂRILOR ALE
AUDITUL PERFORMANȚEI PRIVIND MANAGEMENTUL URBANISTIC ÎN
TANZANIA
2.1 Contextul auditului
A fost depus Auditul de Performanță privind Managementul Urbanismului
în fața Parlamentului în aprilie 2015, iar entitățile auditate au fost Ministerul
de Dezvoltare Terenuri, Locuințe și Așezări Umane (MLHHSD) și
Preşedinţia - Administraţia Regională şi Administraţia Locală (PO-
RALG) ca actori principali cu responsabilitatea generală a managementului urban
planificare in tara.
Autoritățile guvernamentale locale (Autoritățile de planificare) au fost, de asemenea, acoperite
acest studiu ca actori cheie datorită faptului că implementarea
politicile de urbanism se realizează la nivelul LGA.
Obiectivul general al auditului a fost de a determina dacă Ministerul de
Dezvoltarea terenurilor, locuințelor și așezărilor umane și a președintelui
Biroul - Administrația Regională și Administrația Locală gestionează urban
aşezări prin sisteme şi practici urbanistice din ţară.
2.2 Domeniul auditului
Auditul sa concentrat pe managementul așezărilor urbane de către Minister
de terenuri, locuințe și așezări umane (MLHHSD) și
Biroul Președintelui-Administrație Regională și Administrație Locală (PO-
RALG) în Tanzania. În mod specific, auditul sa concentrat pe dezvoltarea
schemele de planificare, strategiile și implementarea acestora, precum și monitorizarea
și evaluarea schemelor de planificare.
2.3 Principalele constatări ale auditului
(a) Majoritatea AGL nu dezvoltă și actualizează Schemele de planificare generală la
ghidează dezvoltarea orașelor
80% din LGA au fost găsite funcționând fără Scheme de planificare generală
dezvoltarea directă a terenurilor urbane, cum ar fi industriale, rezidențiale, comerciale,
alocarea infrastructurii, spații recreative, deschise și facilități publice
precum școli, centre de sănătate în zonele lor specifice.
În plus, din 148 de LGA, 96 (65%) de LGA nu au pregătit niciodată sau
au dezvoltat Master planuri de la înființare și 52 (35%) AGL au
Master Planuri care au expirat și nu au fost efectuate revizuiri la momentul respectiv
urmarirea.
Pagina 24
10
(b) Autoritățile de planificare cu scheme de planificare care nu le implementează
ei în consecință
Doar 20 la sută dintre autoritățile de planificare din țară au constatat că au
scheme generale de planificare dar implementările lor s-au dovedit a fi
contrar Master planurilor. De exemplu, a fost observat în Dar es Salaam
Oraș în care Master Planul din 1979 a proiectat unele părți ale orașului ca
zonele industriale. Cu toate acestea, implementarea Planului a fost diferită. În
Dodoma, Autoritatea de Dezvoltare a Capitalei a elaborat primul Master Plan
în 1976, dar dezvoltările de utilizare a terenurilor aveau loc contrar acesteia.
De exemplu, zonele destinate structurilor verzi și zonele industriale au fost
invadat și transformat în zone rezidențiale. În plus, majoritatea
zonele alocate pentru spații deschise au fost încălcate de exemplu în
Consiliul orașului Mbeya, 17 (24%) din spațiile publice deschise au fost invadate; la
în același timp, 24 (33%) din spații deschise nu au fost amenajate pentru scopul propus
scop; și doar 31 (43%) dintre spațiile deschise au fost amenajate pentru
scopurile preconizate.
(c) Strategiile de planificare urbană dezvoltate nu abordează pregătirea
a schemelor generale de planificare
Planificarea urbană Strategiile dezvoltate au fost nesustenabile pentru că au fost
orientat spre donații și împrumuturi; concentrat în principal pe infrastructuri și acoperit
doar o mică parte a țării. Eforturi întreprinse precum aprovizionarea parcelelor și
alocarea proiectelor au fost foarte costisitoare pentru a fi permise, marja de profit
stabilite în unele dintre proiecte au fost mai mult de 250%. În plus
proiectele de modernizare din multe domenii nu au abordat în mod adecvat și eficient
problema așezărilor urbane pentru că nu au reușit să le ia pe toate
aspecte importante precum desemnarea unui teren adecvat pentru utilitățile publice,
spații de agrement și publice deschise.
(d) Instituții relevante precum TANESCO, TTCL, DAWASCO și
TANROADS nu au fost implicate în pregătirea schemelor de planificare
Autoritățile de planificare au pregătit Scheme de planificare fără a implica relevante
instituții care oferă servicii de bază în comunități. Patru (4) din cinci
(5) companii de utilități și anume TANESCO, TTCL, DAWASCO și TANROADS
nu au fost implicați în toate etapele de dezvoltare și implementare a planificării
scheme.
Principala cauză a neimplicarii acestor companii de utilități (TTCL,
DAWASCO, TANESCO și TANROADS) în planificarea și implementarea
Schemele de planificare a fost lipsa de coordonare și rezultatul acestui act este
costuri crescute ale diverselor proiecte. De exemplu, din proiecte eșantionate
implementat recent de TANROADS (trei proiecte), TTCL (un proiect),
și TANESCO (un proiect), un total de 28,53 miliarde TZS a fost suportat ca un
cost suplimentar pentru plata compensațiilor și realocările de infrastructuri
în proiecte la prestarea serviciilor de bază.

Pagina 25
11
(e) Monitorizarea și evaluarea insuficientă a activităților de urbanism
Autoritățile de urbanism vizitate nu au raportat la Ministerul Terenurilor, Locuințelor
și Dezvoltarea așezărilor umane și PO-RALG privind implementarea
a schemelor de planificare. În egală măsură, Divizia de amenajare fizică și urbană a
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane nu a făcut-o
face urmăriri privind stadiul implementării Planificării Detaliate
Scheme. Nu au existat analize anuale și intermediare efectuate de Planning
Autorități privind stadiul implementării General și Detaliat
Scheme de planificare.
2.4 Concluzia generală a auditului
Concluzia generală a auditului a fost că, Ministerul Terenurilor, Locuințelor și
Dezvoltarea așezărilor umane;
Al presedintelui
Birou-Regional
Administrația și administrația locală și AGL-urile vizitate în timpul auditului,
nu a gestionat adecvat și eficient activitățile de urbanism ca majoritatea
dintre LGA-uri nici nu au dezvoltat și nici nu și-au actualizat Schemele de planificare generală la
ghidează dezvoltarea AGL-urilor lor.
De asemenea, s-a observat că Autoritățile de planificare nu au implementat
Scheme de planificare în consecință; strategiile de urbanism dezvoltate nu
se adresează pregătirii schemelor generale de planificare; instituțiile relevante
precum TANESCO, TTCL, DAWASCO și TANROADS nu au fost implicați în
pregătirea schemelor de planificare; de asemenea, a existat o monitorizare insuficientă
și evaluarea activităților de urbanism.
2.5 Rezultatele urmăririi implementării auditului emis
Recomandări
Această parte prezintă stadiul implementării recomandărilor emise în
trei categorii și anume, recomandări care au fost pe deplin implementate,
parțial implementate și cele care nu au fost implementate de către
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane și
Biroul Preşedintelui Administraţia Regională şi Administraţia Locală.
2.5.1 Nivelurile generale de implementare a recomandărilor emise
Implementarea generală a Recomandărilor de audit de performanță emise
Un total de 28 de recomandări au fost emise în acest audit special. 15 (54%)
recomandările au fost îndreptate către Ministerul Terenurilor, Locuinței și
Dezvoltarea așezărilor umane, în timp ce 13 (46%) recomandări au fost
îndreptată către Preşedinţia – Administraţie Regională şi Locală
Guvernul (PO-RALG).
Urmărirea generală a rezultatelor asupra implementării auditului emis
recomandările au indicat că 3 din 28 (echivalent cu 11 la sută)
recomandările au fost pe deplin implementate, în timp ce 12 din 28 (echivalent

Pagina 26
12
la 43 la sută) recomandările au fost parțial implementate, în timp ce 13
recomandările (echivalentul a 46 la sută) nu au fost implementate.
Figura 2.1: Nivelul de implementare a recomandărilor.
Sursa :  Analiza auditorilor a răspunsurilor de la MLHHSD și PO-RALG (2018)
Figura 2.1 arată starea generală de implementare a Performanței emise
Recomandări de audit în termeni de recomandări care au fost pe deplin,
parțial și neimplementat. Figura 2.1 indică faptul că 89 la sută din
recomandările emise au fost implementate fie integral, fie parțial.
Tabelul 2.1 de mai jos oferă o descriere detaliată a tuturor recomandărilor
de la entitățile auditate prin indicarea numărului total de
recomandări emise și numărul specific de recomandări
care au fost implementate integral, parțial implementate, nu implementate ca
precum și cele care au fost depășite de eveniment.
11%
43%
46%
Implementat complet
Implementat parțial
Neimplementat

Pagina 27
13
Tabelul 2.1: Stadiul implementării Recomandărilor de Audit
Auditat
Entitate
Numărul de emise
Recomandări
Nivelul de implementare al
Recomandări
In totalitate
implementate
Parţial
implementate
Nu
implementate
Număr
%
Număr
%
Număr
%
MLHHSD
15
1
7
6
40
8
53
PO-
RALG
13
2
15
6
46
5
39
Mare
Total
28
3
11
12
43
13
46
Sursa : Analiza auditorilor a răspunsurilor de la MLHHSD și PO-RALG (2018)
După cum se vede în Tabelul 2.1, douăsprezece (12) recomandări (echivalent cu 43
la sută) au fost parțial implementate și treisprezece (13) recomandări
(echivalent cu 46 la sută) nu au fost implementate.
Analiză ulterioară a recomandărilor emise pentru fiecare grup sau categorie
a fost facut. Analiza efectuată sa bazat pe statutul nivelului de
implementarea recomandărilor de audit. Tabelul 2.2 oferă clustere
dintre toate recomandările emise și indică recomandările care
nu au fost implementate.
Tabelul 2.2: Categoria de recomandare neimplementată
Categoria a
Recomandare
Numărul total de emise
Recomandare
Un numar de
Recomandare Nu
Implementat
Număr
%
Planificare și bugetare
11
3
27
Dezvoltare a
Strategii și controale
5
3
60
Monitorizarea și
Evaluare
4
3
75
Coordonarea de
Părțile interesate
4
3
75
Luarea deciziilor asupra
Implementări
4
1
25
Total
28
13
46
Sursa: Analiza auditorilor din documente revizuite din interviuri (2018)
Tabelul 2.2 arată că un total de 13 din toate cele 28 de recomandări emise
(echivalent cu 46 la sută) nu au fost implementate până la momentul următor
sus şi aceste recomandări se aflau sub categoriile de planificare şi
bugetare, monitorizare și evaluare, luare a deciziilor, precum și
coordonare.

Pagina 28
14
2.5.2 Nivelul de implementare a recomandărilor de audit emise către
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane
Echipa de audit a constatat că Ministerul Terenurilor, Locuinței și Umanului
Settlements Development a implementat pe deplin 1 din 15
recomandări (echivalent cu 7 la sută) și parțial implementate 6 din
din 15 recomandări emise (echivalent cu 40 la sută). 8 din 15
recomandările (echivalentul a 53 la sută) nu au fost implementate.
Figura 2.2 arată stadiul implementării recomandărilor emise către
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane
Figura 2.2: Procentul de implementare de la Ministerul Funciarilor
Sursa : Analiza auditorilor din MLHHSD (2018)
În plus, figura 2.2 arată că MLHHSD a implementat pe deplin 7% din
recomandările emise în timp ce 93 la sută din cele emise
recomandările fie nu au fost implementate, fie parțial.
(i)
Recomandări care nu au fost implementate
Echipa de audit a remarcat că cinci recomandări emise nu au fost
implementat de Ministerul Terenurilor, Locuinței și Așezărilor Umane
Dezvoltare. Aceste recomandări au fost:
7%
40%
53%
Implementat complet
Implementat parțial
Neimplementat
Pagina 29
15
Recomandarea 1: Autoritățile de planificare dezvoltă și revizuiesc
Scheme de planificare generală și detaliată în domeniile lor de
jurisdicțiilor prin includerea lor în planificarea lor strategică
Recomandarea a cerut guvernului să consolideze urban
scheme de planificare și includerea lor în planurile strategice pentru eficientizare
implementare.
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane are
consolidarea capacității autorităților de planificare din punct de vedere uman, financiar
resursele și sprijinul tehnic, precum și asigurarea conformității acestora
la standardele de Planificare în timpul aprobării Planului General
Scheme și Scheme de planificare detaliată.
Ministerul prin scrisoarea cu nr. de referinta CCE. 214/215/01/39 din 19 - lea
Februarie 2018 a direcționat AGL-urilor să bugeteze pentru pregătirea General
Scheme de planificare
Cu toate acestea, echipa de audit nu a găsit nicio dovadă dacă capacitatea
clădirea furnizată AGL-urilor a avut impact asupra integrării schemelor de planificare
în planificarea strategică în domeniile lor. În plus, nu au fost furnizate dovezi
pentru a sprijini efortul depus de Ministerul Terenului, Locuinței și Umanului
Dezvoltarea așezărilor pe această problemă.
Recomandarea 2: Ministerul Terenurilor, Locuinței și Umanului
Dezvoltarea așezărilor ar trebui să recunoască Planificarea Urbană ca a
sector prioritar atât la nivel național, cât și la nivel local s
Această recomandare a fost orientată spre realizarea Ministerului Terenurilor, Locuinței
și Dezvoltarea așezărilor umane pentru a-și arăta angajamentele în toate
activități de dezvoltare care implică planificarea urbană prin asigurarea că probleme
legate de urbanism sunt implicate în executarea politicilor,
reglementări și alocarea resurselor.
În prezent, Consultantul (Universitatea Ardhi) a depus prima versiune a
Politica Națională de Așezări Umane. Proiectul Politicii Naţionale Funciare este
în stadiul de prezentare Comitetului Tehnic Interministerial
(IMTC).
Cu toate acestea, Ministerul nu a furnizat dovezi care să arate că planificarea urbană
este evidențiat ca unul dintre domeniile prioritare în politica nou concepută.
În plus, la nivel de administrație locală, Ministerul nu a implementat
această recomandare pentru a se asigura că planificarea urbană este prioritizată
la nivelul guvernului local.

Pagina 30
16
Recomandarea 3: În colaborare cu alte autorități, asigurați-vă că
LGA-urile includ pregătirea și implementarea planificării urbane
scheme în CCTM-ul lor
Guvernul prin Ministerul Terenurilor, Locuinței și Umanului
Au fost sfătuite Autoritățile de Dezvoltare a Așezărilor și Administrației Locale
să creeze mecanisme de colaborare care să asigure implementarea
schemele de urbanism în bugetul lor anual.
MLHHSD a pregătit circulara tehnică nr. 4 ( Waraka wa Kitaalamu
N / A.  04 wa mwaka 2016, Usimamizi na Udhibiti wa Uendelezaji Miji Nchini )
Echipa a aflat că această recomandare nu este implementată deoarece,
în ciuda faptului că circulara este disponibilă, problemele legate de
implementarea urbanismului nu sunt incluse în bugetul local
Autoritățile guvernamentale.
Recomandarea 4  : Alocarea întregului personal necesar în domeniul urbanismului
planificare de la LGA la nivelul Ward
Această recomandare a fost menită să solicite Ministerului Terenurilor, Locuinței
și Dezvoltarea așezărilor umane pentru a crea un regulament care ar
spori disponibilitatea personalului de planificare la cel mai de jos nivel al guvernului
și asigurați-vă că serviciile sunt prestate la toate nivelurile de la cel mai de jos nivel până la
nivel național.
Secțiunea 3.24.3 din Proiectul de Politică Funciară Națională din 2017 recomandă
descentralizarea controlului dezvoltării la nivel de secție. În plus,
Circulara tehnică nr. 4 din 2016 reiterează urgența descentralizării
controlul dezvoltării urbane la nivel de secție.
Echipa a aflat că această recomandare nu a fost implementată
deoarece în timpul vizitelor de verificare în regiunea Mwanza echipa a remarcat că
nu exista personal profesionist de urbanism la nivelurile de secții.
Recomandarea 5: Implementarea implementării schemelor de planificare ca
aprobat
Această recomandare a avut ca scop asigurarea respectării schemelor de planificare aprobate
erau implementate și exista o modalitate eficientă de a le pune în aplicare
implementari.
S-a prevăzut că MLHHSD a emis Circulara tehnică nr. 4 din 2016 pentru AGL
pentru controlul dezvoltării LGA-urilor. Tablă de înregistrare a urbaniştilor
a organizat un seminar profesional pentru 38 de urbanişti din zona lacului
prin care un total de 491 Urbanişti din Ministerul Terenurilor, Locuinţei
și Dezvoltarea Așezărilor Umane și AGL au fost instruite pe diverse
aspecte de urbanism în interiorul și în afara țării.

Pagina 31
17
Răspunsurile date de Minister cu privire la diferitele training-uri oferite nu au rezultat
măsura în care punerea în aplicare a schemelor de planificare aprobate a fost
eficace, conform prevederilor acestei recomandări.
Recomandarea 6: Recunoașteți rolul jucat de pădurari și găsiți
mecanismul de instituționalizare a poziției lor de la nivelul LGA la secție
nivel
Această recomandare a fost emisă pentru a se asigura că pădurarii sunt
introduse oficial în operațiunile LGA-urilor pentru a gestiona probleme
legate de teren.
Sa remarcat că MLHHSD lucra la modul de restabilire a cadrei Landului
Rangerii să fie angajați în toate LGA-urile din Departamentul de Urbanism. Al lor
funcțiile trebuiau extinse la nivelul secției pentru a ajuta
controlul dezvoltării care aveau loc la nivelul secției să facă
asigurați-vă că LGA-urile erau în măsură să îndeplinească cerințele stabilite.
Această recomandare nu a fost implementată doar din cauza răspunsurilor
dat de Ministerul Terenurilor, Locuinţei şi Aşezărilor Umane
Dezvoltarea nu a avut interval de timp sau alte informații practice despre
instituționalizarea cadrului de Land Rangers în operațiunile de
LGA-uri.
Recomandarea 7: Autoritățile de planificare dezvoltă și revizuiesc
scheme generale și detaliate de planificare în zonele lor de jurisdicție
prin includerea lor în planificarea lor strategică
MLHHSD a consolidat capacitatea autorităților de planificare în ceea ce privește
furnizarea de resurse și sprijin tehnic, precum și asigurarea
conformitatea cu standardele de planificare în timpul aprobării Planificării generale
Scheme și Scheme de planificare detaliată. Mai departe Ministerul Terenurilor, Locuințelor
și Dezvoltarea așezărilor umane a îndrumat toate AGL-urile să pună deoparte
buget pentru pregătirea Schemelor generale de planificare.
Echipa de audit a constatat că această recomandare nu a fost implementată
deoarece nu existau dovezi adecvate care să arate că tehnica
sprijinul oferit a condus la îmbunătățirea planificării strategice.
Recomandarea 8: Autoritățile de planificare dezvoltă mecanisme
care va gestiona utilizarea fondurilor obținute din alocarea parcelei
proiecte în scopul asigurării durabilității proiectelor
Din această recomandare echipa de audit a remarcat că guvernul a făcut
recent s-a centralizat sistemul de plată din care s-au încasat toate fondurile
alocarea parcelelor sunt mai întâi gestionate centralizat, însă Ministerul nu a făcut-o
mecanisme clar indicate prin care aceste fonduri din complot
alocarea va fi utilizată pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor.

Pagina 32
18
(ii)
Recomandări care au fost parțial implementate
Recomandarea 1: Ministerul Terenurilor, Locuinței și Așezărilor Umane
Dezvoltarea trebuia să se asigure că strategiile dezvoltate se concentrează
privind planificarea unei zone pregătită înainte de dezvoltarea acesteia
Această recomandare a urmărit să se asigure că toate strategiile dezvoltate au fost
în conformitate cu planurile prestabilite în special planurile generale ale a
zonă anume.
O analiză a nivelului de implementare a acestei recomandări a arătat
că Ministerul Terenurilor, Locuinţelor şi Dezvoltării Aşezărilor Umane şi
PO-RALG a implementat această recomandare în diferite etape;
a) Planuri generale pe deplin pregătite și aprobate
b) Planuri generale complet pregătite, dar așteaptă aprobarea ministrului
c) Proiecte de planuri generale
d) Desfășurarea ședinței publice
e) În stadiile incipiente: aceasta este etapa inițială în dezvoltarea masterului
plan prin care se stabilește situația în timp real în LGA. Include
stabilirea populaţiei în LGA, culegând diverse date şi
analizându-le înainte de elaborarea planului general.
Tabelul 2.3: Nivelul de implementare a Master Planurilor
Implementarea
Etapă
Un numar de
LGA-uri
LGA-urile în cauză
Complet aprobat
6
Iringa MC, Kibaha TC, Korogwe TC, Musoma MC,
Singida MC și Mtwara MC
Pregătit, așteaptă
pentru aprobare
6
Arusha CC, Mwanza CC, Bariadi DC, Songea MC,
Tabora MC și Tunduma MC.
La audierea publică
3
Bababati TC, Sumbawanga MC, Morogoro MC
Ciornă finalizată
8
Dar es Salaam CC, Tanga CC, Kigoma MC,
Njombe DC, Mpanda TC, Lindi MC, Geita DC,
Shinyanga MC
În stadii incipiente
4
Dododma CC, Malinyi TC, Ifakara și Mahenge
TC
Total
27
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor date de MLHHSD și PO-RALG
Tabelul 2.3 arată că MLHHSD și PO-RALG au pregătit și procesat
Master Planuri pentru 23 de LGA din 27 de LGA până la un stadiu avansat de
implementare, în timp ce 4 din 27 de AGL sunt încă în stadiile incipiente de existență
prelucrate.
Ministerul a abordat această recomandare, deși nu toate LGA-urile din
țara are Master Planuri aprobate și, prin urmare,
implementarea este încă în curs.

Pagina 33
19
Prin urmare, echipa de audit a constatat că această recomandare a fost parțial
implementat deoarece doar 27 din 185 de LGA (echivalent cu 15 la sută)
au avut Master Planurile în diferite stadii de dezvoltare, după cum se arată în tabel
2.3.
Recomandarea 2: Stabiliți controale puternice de dezvoltare care vor
sprijină planurile care urmează să fie implementate așa cum au fost aprobate și alocă toate
personalul necesar în domeniul urbanismului de la nivel de consiliu până la nivel de secție
MLHHSD a emis Circulara tehnică nr. 4 din 2016 pentru toate regiunile
Secretariate și AGL. Circulara cere AGL-urilor să formuleze Dezvoltare
Unitățile de control și responsabilitățile acestora în legătură cu implementarea
planuri de dezvoltare aprobate.
Circulara recomandă componența Unității de control al dezvoltării
a include:
• Avocatul LGA în calitate de președinte
• Urbanist ca secretar
• Inginer constructor
• Inginer de apă
• Supraveghetor
• Ofițer de teren autorizat
• Ofițer de sănătate
• Ofițer comercial
• Ofițer de mediu și arhitect
S-a constatat că această recomandare a fost parțial implementată în ciuda
lipsa Ministerului de a furniza dovezi care să arate numărul de
Unități de control al dezvoltării care au fost înființate în 27 din 185 de LGA în
tara. Pe de altă parte, nu existau dovezi care să le justifice
operațiuni în LGA-urile vizitate, de exemplu MC Ilemela din Mwanza și
Kigamboni MC din Dar es Salaam.
Recomandarea 3: MLHHSD în colaborare cu PO-RALG trebuie să
concepe un mecanism care să asigure acel guvern relevant
instituții responsabile cu furnizarea de utilități și alte servicii
participă și se implică în mod adecvat în dezvoltarea și
implementarea schemelor de planificare și a activităților acestora sunt adecvate
coordonat
Această recomandare a fost emisă pentru a sfătui Guvernul să creeze
condiții care ar obliga instituțiile guvernamentale să colaboreze cu una
un altul în scopul armonizării aspectelor evaluate la planificarea și furnizarea urbană
a altor servicii importante pentru comunităţi.
Secțiunea 5.1.4 din Proiectul de Politică Funciară Națională prevede prevederi instituționale
legăturile și coordonarea diferitelor agenții de utilități. Național uman
Politica de dezvoltare a așezărilor care este în curs de revizuire va prevedea

Pagina 34
20
coordonarea instituţională a instituţiilor care răspund de utilităţi
și alte servicii precum electricitate, apă, apă uzată etc.
Circulara Tehnica nr.4 din 2016 emisa de Ministerul Terenurilor, Locuintei si
Dezvoltarea așezărilor umane pentru toate RS și LGA cu privire la modul de implicare a utilității
agențiilor în pregătirea și implementarea Schemelor de planificare.
Echipa de audit a constatat că această recomandare a fost parțial
implementată deoarece politica nu a fost încă implementată. Aceasta înseamnă că
urbanism și execuția ei nu au avut nicio coordonare instituțională în ciuda
faptul că exista un proiect de politică în vigoare.
Recomandarea 4: Ministerul Terenurilor, Locuinței și Umanului
Settlements Development trebuia să dezvolte programe care vor
să îndrume și să asiste autoritățile de planificare în dezvoltarea planificării
scheme
Această recomandare a fost emisă pentru a se asigura că Ministerul de
Dezvoltarea terenurilor, a locuințelor și a așezărilor umane a avut loc
modalități durabile prin care planificarea urbană s-ar putea baza mai mult timp
perioadă.
S-a reţinut că Ministerul Terenurilor, Locuinţei şi Aşezărilor Umane
Dezvoltarea a dezvoltat programe pentru a ghida și a ajuta administrația locală
Autoritățile în elaborarea schemelor de planificare, după cum urmează:
i.
Programul Naţional de Regularizare şi Prevenire a Neplanificaţiilor
Așezări (2013 - 2023). Acest program urmărește să reducă expansiunea urbană
și situațiile de urgență ale noilor așezări neplanificate;
ii.
Proiect de Program pentru Regularizarea Așezărilor Neplanificate în Dar es
Salaam (2016-2018). Acest program are ca scop actualizarea și oficializarea
așezări neplanificate pentru a oferi o bază bună pentru dezvoltarea
infrastructuri; și
iii.
Proiect de Program Național de Pregătire a Schemei de Planificare Generală
în Tanzania (2016-2021).Acest program urmărește să ofere capacitate
clădire pentru a îmbunătăți schemele generale de planificare.
Echipa de audit a analizat nivelul de implementare a acelor programe și
a remarcat că recomandarea a fost parțial implementată de la
programele nu erau folosite de autoritățile de planificare, deoarece încă mai erau
în faza de proiect. În mod similar, nivelul lor de diseminare către planificare
autoritățile nu a fost neatins.

Pagina 35
21
Recomandarea 5: Descentralizarea responsabilităților pentru pregătire
și implementarea schemelor generale de planificare de la MLHHSD la
LGA-urile și să le asiste cu îmbunătățirea capacității de a le gestiona
responsabilități
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane are
a sprijinit 6 autorități de planificare în următoarele moduri:
(i) Furnizarea de personal al Ministerului pentru a lucra cu AGL pentru pregătirea Masterului
Planurile a 6 autorități de planificare și anume Iringa MC, Mtwara MC, Bariadi
DC, Shinyanga MC, Mwanza CC și Arusha CC.
(ii) Furnizarea de sprijin financiar în valoare de aproximativ 115 milioane TZS de finalizat
Master Planul Mtwara și furnizarea de resurse tehnice și umane
sprijin pentru finalizarea planurilor generale pentru Mwanza și Arusha.
(iii) Furnizarea de resurse umane și financiare pentru pregătirea detaliată
scheme în Chasimba și Makongo în Kinondoni MC și Kimara în
Ubungo MC unde au fost instruiți 491 de urbanişti. Furnizarea de
resurse umane și financiare pentru a pregăti scheme detaliate în Kibaha
DC, Kigamboni MC și Kisaki Trading Center din districtul Morogoro
Consiliu.
În plus, MLHHSD a pregătit Ghid pentru pregătirea
Scheme de Planificare Generală și Scheme de Detaliu pentru zone noi, Urban
Reînnoirea și regularizarea așezărilor neplanificate din 2007 și tehnice
Circulara nr. 3 ( Waraka wa Kitaalamu Na. 03 wa mwaka 2015 ).
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane are
a distribuit copii ale Programului Naţional de Regularizare şi Prevenire
a așezărilor neplanificate și Manual de regularizare a neplanificate
Așezări în toate cele cinci zone.
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane
prin Consiliul de înregistrare a urbaniştilor a organizat un seminar profesional
la 38 de urbanişti din zona lacului.
În plus, MLHHSD prin Consiliul de înregistrare a urbaniştilor a revizuit şi
a distribuit tuturor copii ale actului de urbanism revizuit
urbanişti înregistraţi în autorităţile administraţiei publice locale. Însă
Ministerul nu a putut furniza înregistrări care să arate numărul de copii ale
revizuit actul de înregistrare a urbanismului distribuit.
Echipa de audit a constatat că această recomandare a fost parțial implementată
deoarece Ministerul Terenurilor, Locuinței și Așezărilor Umane
Dezvoltarea a descentralizat procesul și responsabilitățile generale
scheme de planificare pentru AGL și le-a oferit sprijin tehnic pentru
facilitează însă procesul doar la 27 din 185 de LGA din țară.

Pagina 36
22
Recomandarea 6: Descentralizarea competențelor de aprobare a planificării detaliate
scheme către Secretarul Administrativ Regional și să se asigure că
Biroul RS are experți competenți în urbanism
MLHHSD a pregătit proiecte de amendamente diverse ale Urbanismului
Legea de planificare nr. 8 din 2007 pentru descentralizarea competențelor directorului de mediu rural
și Urbanism în opt (8) Zone. Legea a fost modificată la
descentralizarea competențelor directorului de planificare rurală și urbană la opt (8)
Zonele.
Opt (8) urbanişti principali au fost numiţi ca un pas către
descentralizarea competențelor directorului de urbanism și urbanism la opt
zone. Cei opt urbanişti principali numiţi şi sprijinul lor
personalul lucrează deja în zonele lor din iulie 2018.
Echipa de audit a constatat că recomandarea a fost parțial
implementat deoarece recomandarea cerea la descentralizare
pentru a conferi mai multe responsabilități de aprobare a schemelor detaliate de planificare să
Secretariatele Regionale, deoarece lucrează mai strâns cu AGL.
Recomandări care au fost pe deplin implementate
Recomandarea 1: Ministerul Terenurilor, Locuinței și Umanului
Dezvoltarea așezărilor trebuia să se pregătească și să emită
reglementări la timp pentru a oferi un ghid relevant autorităților de planificare
Au fost publicate reglementările Legii de urbanism nr. 8 din 2007
Monitorul Guvernului, Problema nr 10 din 9 - lea martie, 2018.
Prin urmare, această recomandare este pe deplin implementată.
2.5.3 Nivelul de implementare a recomandărilor de audit emise către PO-
RALG
Au fost emise treisprezece (13) recomandări către biroul președintelui -
Administrația Regională și Administrația Locală (PO-RALG). Dintre acestea 13
recomandări, 2 (15%) recomandări au fost implementate integral, 6
(46%) recomandări au fost parțial implementate și 5 (39%)
recomandările nu au fost puse în aplicare.
Figura 2.3 arată stadiul implementării recomandărilor care
au fost eliberate Preşedinţiei - Administraţie Regională şi Locală
Guvernul (PO-RALG).
Pagina 37
23
Figura 2.3 Nivelul procentual de implementare a
Recomandări Eliberate către PO-RALG
Sursa: Analiza auditorilor (2018  )
Mai mult, Figura 2.3 arată că 39 la sută din recomandările emise
nu au fost implementate de PO-RALG, 46 la sută din cele emise
recomandările nu au fost implementate și 15 la sută au fost
implementate.
Tabelul 2.3: Rezumatul implementării generale a emis
recomandări către PO-RALG
Numărul de emise
Recomandări
Nivelul de implementare a recomandărilor
In totalitate
implementate
Parţial
implementate
Nu
implementate
Număr
%
Număr
%
Număr
%
13
02
15
06
46
05
39
Sursa: Analiza auditorilor din documente revizuite din interviuri (2018  )
Analiză ulterioară a recomandărilor emise care nu au fost implementate
a relevat că aceste recomandări se încadrează în categoria de
luarea deciziilor și coordonarea. Aceasta înseamnă că nu există nicio îmbunătățire
pe domeniile de luare a deciziilor și coordonare a urbanismului în
țară.
Analiza detaliată a recomandărilor transmise Președinției -
Administrația regională și administrația locală este prezentată mai jos:
15%
46%
39%
Implementat complet
Implementat parțial
Neimplementat

Pagina 38
24
(i)
Recomandări care au fost parțial implementate
Echipa de audit a remarcat că au existat șapte recomandări care au fost
parțial implementat. Aceste recomandări au fost:
Recomandarea 1: Dezvoltarea și revizuirea generală și detaliată
scheme de planificare în zonele lor de jurisdicție prin includerea lor în
planificarea lor strategică
Treizeci și șapte (37) de LGA-uri se aflau în diferite etape de pregătire a GPS-ului. Opt
(8) dintre cele 37 de LGA, inclusiv Arusha și Mwanza CC, Musoma MC,
Singida MC, Iringa MC, Mtwara MC și Korogwe și Kibaha TC au finalizat
pregătirile și a obținut aprobarea relevantă pentru a continua și implementa
planurile lor.
Cinci (5) AGL, inclusiv municipalitățile Songea și Sumbawanga, Babati,
Consiliile orășenești Bariadi și Tunduma se aflau în faza finală de aprobare
în timp ce douăzeci și patru (24) LGA-uri se aflau în etape diferite (30% - 70%) ale
pregătirea GPS-ului. LGA-urile rămase erau la prima etapă a GPS-ului
pregătire.
În timpul vizitelor la fața locului, echipa de audit a putut verifica prezența
Scheme de planificare generală în Mwanza CC și Iringa MC .
Astfel, recomandarea a fost parțial implementată, deoarece nu toate LGA-urile au făcut-o
a finalizat procesele de pregătire a Schemelor generale de planificare.
Recomandarea 2: Asigurați-vă că strategiile dezvoltate se concentrează asupra
planificarea unei zone pregătită înainte de dezvoltarea acesteia
Toate autoritățile de planificare au fost îndrumate de PO-RALG să pregătească detalii
planuri inclusiv planuri urbanistice și planuri de sondaj pentru a se asigura că
dezvoltarea se realizează în zonele planificate.
În timpul vizitelor de verificare la trei (3) LGA ale MC Ilemela, MC Kigamboni
și Iringa MC, sa observat că aceste LGA-uri aveau planuri, totuși planurile
au fost în mare parte depășite și unele zone din LGA-uri nu au fost acoperite
astfel de planuri. PO-RALG nu a oferit detalii despre directivele care au fost
emise și modul în care planurile analizate ar fi integrate cu dezvoltarea
strategii.
Prin urmare, această recomandare a fost parțial implementată de la PO-RALG
a emis directivele, dar detaliile directivelor nu i-au fost date
echipa de audit chiar dacă LGA precum Kigamboni și Iringa MC au avut
a elaborat planuri și a început să le folosească.

Pagina 39
25
Recomandarea 3: Autoritățile de planificare trebuie să vină cu
strategii de îmbunătățire a planificării urbane în aria lor de jurisdicție
În prezent, programele de formalizare și modernizare a așezărilor
așezări neplanificate în LGA-uri (în special în orașe și municipalități)
sunt în desfășurare sub supravegherea PO - RALG și RS. Acest exercițiu
ar avea ca rezultat așezarea ordonată și îmbunătățirea terenurilor aferente
venituri.
Această recomandare a fost parțial implementată deoarece PO-RALG nu a făcut-o
furnizează dovezi și statistici care să susțină starea actuală a AGL care
avea programe oficializate și/sau modernizate pentru îmbunătățirea planificării urbane.
În cadrul vizitelor de verificare la MC Ilemela și MC Kigamboni s-a constatat
știind că, aceste LGA-uri au început să modernizeze așezările neplanificate până la
reproiectarea zonelor care au fost deja dezvoltate fără o planificare adecvată.
Recomandarea a fost parțial implementată de când echipa de audit a constatat
a aflat că LGA-urile din unele zone au modernizat deja cele neplanificate
decontări, în ciuda faptului că PO-RALG nu a furnizat suficiente
dovezi cu privire la ghidul de oficializare și modernizare a neplanificatului
aşezări.
Recomandarea 4: Aplicați sancțiuni oricărui dezvoltator care încalcă terenul
și legile de planificare conform legilor și reglementărilor stipulate și
evalua periodic eficacitatea sanctiunilor aplicate
PO-RALG a emis directive LGA-urilor prin RS pentru a aplica regulile care guvernează
planificare urbană. În plus, proiectul de management al dezvoltării urbane
Politica a abordat problema controlului dezvoltării urbane.
De asemenea, sa constatat că PO-RALG se află în proces de finalizare a strategiei pentru
îmbunătățirea procedurilor de eliberare a autorizațiilor de construire și de gestionare a urbanismului
construcție în LGA-uri.
De asemenea, s-a aflat că nu există dovezi care să susțină acest lucru
stadiul implementării și nu existau statistici care să arate ce sancțiuni
fusese până acum instituită împotriva celor care au încălcat regulile şi
reguli. În mod similar, rapoartele de evaluare privind eficacitatea acestora
sancțiunile nu au fost emise auditorilor pentru un control suplimentar.
Cu toate acestea, în timpul vizitelor de verificare la MC Ilemela și MC Kigamboni,
s-a aflat că s-au primit directivele de la PO-RALG și LGA-uri
luase mai multe măsuri printre care dispunea demolarea sub
clădiri de dezvoltare care au încălcat reglementările. S-a făcut demolare

Pagina 40
26
pe cheltuiala dezvoltatorilor. S-a remarcat, de asemenea, că au fost efectuate vizite de monitorizare
să controleze în mod regulat construcţiile fără autorizaţii.
Astfel, această recomandare a fost parțial implementată de la implementarea strategiei
care ar oferi îndrumări pentru îmbunătățirea procedurilor de emitere a clădirii
autorizațiile și managementul construcției urbane nu a fost încă finalizat.
Recomandarea 5: Recunoașteți rolul jucat de pădurari și găsiți
mecanismul de instituţionalizare a poziţiei lor de la nivel de consiliu până la
nivelul secției
Politica de management al dezvoltării urbane subliniază necesitatea alocării
personalului la nivelurile străzii și ale secțiilor. PO-RALG efectuează Nevoile de personal
Evaluare în toate AGL pentru a identifica lacunele existente în planificarea urbană
management care trebuie instituționalizat.
Raportul de evaluare a nevoilor nu a fost transmis echipei de audit pentru confirmare
dacă raportul a sugerat că Land Ranges ar fi
instituţionalizate la nivel local.
Prin urmare, această recomandare a fost parțial implementată de la rezultate
din evaluarea nevoilor nu au fost transmise echipei de audit.
Recomandarea 6: Alocarea întregului personal necesar în domeniul urbanismului
planificare de la nivel de consiliu la nivel de secție
Proiectul Politicii de management al dezvoltării urbane care se află sub
pregătirea subliniază necesitatea de a aloca urbanişti la nivel de secţie.
PO-RALG a efectuat evaluarea nevoilor de personal în toate AGL-urile și a efectuat
au identificat diverse lacune existente în managementul sectorului urbanismului
în scopul obţinerii permiselor de recrutare de la PO-PSM.
Personalul este condus în prezent sub Secretarul Permanent al Ministerului
de terenuri, locuințe și așezări umane. Acest lucru se datorează faptului că
responsabilitatea pentru evaluarea si intocmirea rapoartelor de inventar este
învestit Secretarului Permanent al MLHHSD.
Ministerul nu a indicat în mod specific dacă i-a alocat personal
Autoritățile de planificare. În plus, Raportul de evaluare a nevoilor
nu a fost împărtășită echipei de audit și nu a existat o elaborare clară a modului în care
MLHHSD plănuia să aloce personal pe baza evaluării nevoilor care
a fost realizat recent.
Prin urmare, această recomandare a fost parțial implementată deoarece
MLHHSD nu a reușit să aloce personal la nivel de consiliu și secție.

Pagina 41
27
(ii)
Recomandări care nu au fost implementate
Echipa de audit a remarcat că există două recomandări care nu au fost
implementate deloc de către Preşedinţia - Administraţia Regională şi
administrația locală. Aceste recomandări sunt:
Recomandarea 1: MLHHSD în colaborare cu PO-RALG trebuie să
concepe un mecanism care să asigure acel guvern relevant
instituțiile responsabile cu furnizarea de utilități și alte servicii
participă și se implică în mod adecvat în dezvoltarea și
implementarea schemelor de planificare și a activităților acestora sunt adecvate
coordonat
PO-RALG nu a implementat această recomandare, în ciuda faptului că a recunoscut
punerea în aplicare a acestei recomandări necesită o reacție colectivă și
responsabilități de la alte agenții guvernamentale precum TANESCO și
TANROADS.
În timpul interviurilor cu oficialii din LGA-urile vizitate și anume, Kigamboni
MC și Iringa MC, s-a remarcat că, a fost armonios și coordonat
planificarea activităților între diverse agenții guvernamentale. in orice caz
diferiți factori, cum ar fi disponibilitatea fondurilor, a reprezentat o provocare în acest fel
că atunci când o agenție era pregătită să își înceapă activitatea în anumite circumstanțe
cealaltă agenție ar putea să nu aibă fonduri disponibile pentru acel anume
activitate sau nu a fost în lista lor de priorități.
Recomandarea 2: Recunoașterea Planificării Urbane ca un Sector prioritar atât
la nivel national si local
Această recomandare nu a fost abordată de PO-RALG în afară de menționare
că MLHHSD în colaborare cu PO - RALG a condus nevoile de personal
evaluare în RS și LGA pentru a umple golurile și pentru instituționalizare
de Management Urbanistic.
Echipa de audit a constatat că răspunsul oferit a abordat nevoile personalului
evaluare efectuată pentru a arăta angajamentul guvernului de a face urban
planificarea unei priorități.
Recomandarea 3: Stabilirea unui mecanism care va asigura dezvoltarea
se realizează conform schemelor de planificare aprobate
Politica de dezvoltare urbană Managementul a subliniat necesitatea alocarii
personal de urbanism până la nivelul secției. PO-RALG a colaborat cu Ministerul
Afaceri Interne și PO-PSM să finalizeze schema de serviciu pentru Auxiliar
Poliția va fi angajată de AGL pentru activități de aplicare a legii în cadrul AGL.
PO-RALG s-ar asigura că Land Rangers sunt recrutați pentru a aplica
regulile și reglementările urbanistice.

Pagina 42
28
PO-RALG nu a oferit detalii cu privire la progresul implementării
această recomandare; nu s-a acordat niciun statut în legătură cu cele menționate
schema de serviciu sau orice măsuri luate pentru a instala mecanism care ar
să se asigure că amenajările în zonele urbane se fac conform planurilor aprobate.
Recomandarea 4: Evaluați implementarea celor aprobate
scheme de planificare pentru îmbunătățiri ulterioare
Această recomandare a fost dată pentru a se asigura că schemele de planificare aprobate
sunt evaluate periodic cu intenția de a identifica lacunele prin
care se pot aduce îmbunătățiri.
S-a prevăzut că MLHHSD și PO-RALG au dezvoltat împreună o strategie pentru
evaluarea implementării schemelor de planificare aprobate.
Astfel, această recomandare nu a fost implementată din cauza răspunsurilor
de la PO-RALG nu a indicat termenul prevăzut pentru implementarea
strategie nici nu a oferit nicio informație practică cu privire la curent
stadiul implementării strategiei respective.
Recomandarea 5: Stabiliți un mecanism care să asigure că parcelele
proiectele de alocare sunt durabile
PO-RALG a emis directive tuturor autorităților de planificare pentru a aloca un anumit
buget pentru activitățile de urbanism anual. În plus, PO-
RALG a instruit toate AGL-urile să limiteze o parte din fondurile generate
închirierea terenurilor și vânzarea de terenuri pentru susținerea managementului urbanismului.
S-a constatat că toate AGL-urile utilizează orientările emise și PO-RALG monitorizează
și urmărirea utilizării fondurilor împrumutate pentru a asigura proiectul
durabilitate. LGRCIS este în vigoare în toate LGA-urile și sistemul este corect
lucru
LGA-urile au fost îndrumate de PO-RALG să aloce fonduri din surse proprii
de venituri pentru generarea parcelei și în prezent respectă LGA-urile
bugetele lor anuale.
Astfel, această recomandare nu a fost implementată deoarece nu a existat
dovezi care arată că AGL-urile au rezervat fonduri din veniturile din chiria funciară și
din alocaţiile de parcele pentru susţinerea proiectelor.

Pagina 43
29
(iii)
Recomandare care au fost implementate integral
Recomandarea 1: Implementarea implementării schemelor de planificare ca
aprobat
Această recomandare a fost menită să elaboreze linii directoare care să impună
autorităților să implementeze schemele de planificare așa cum au fost aprobate.
PO-RALG a emis directive LGA-urilor prin intermediul RS-urilor punând accent pe utilizarea
legile, regulamentele și procedurile care guvernează urbanism. Regulat
vizitele în AGL se realizează de către RS pentru a monitoriza programele de dezvoltare urbană
adică implementarea GPS și conformarea planificării și dezvoltării urbane
legi și reglementări
Ghidul pentru eliberarea autorizației de construire (anexat) este în vigoare și
diseminate către RS și LGA. În prezent, majoritatea LGA-urilor emit
autorizații de construire pentru clădiri simple (cladiri cu un singur etaj) în termen de 7 zile
și clădiri complexe și cu mai multe etaje în termen de 30 de zile. Activitatea este
se desfășoară în prezent la un centru de oprire.
2.5 Concluzia auditului specific
Pe baza analizei stării de implementare a celor emise anterior
recomandări, se concluzionează că MLHHSD și PO-RALG, le-au făcut
progres satisfăcător către implementarea emisiunii
recomandări. Cu toate acestea, unsprezece (11) recomandări au fost
implementate la maximum. Conducerea respectivă este sfătuită să
depune mai multe eforturi pentru a se asigura că toate aceste recomandări sunt
implementate.
2.6 Recomandări specifice de audit
2.6.1 Recomandări către Ministerul Terenurilor, Locuinței și Umanului
Dezvoltarea așezărilor (MLHHSD)
Ministerul Terenurilor, Locuinței și Dezvoltării Așezărilor Umane ar trebui:
1. Mecanisme de dispozitiv care vor consolida dezvoltarea planificarii
scheme și modalități de a le include în planurile strategice ale planificării
Autoritățile;
2. Consolidarea sistemelor de monitorizare a implementării circularelor
eliberat autorităţilor de planificare cu privire la dezvoltare şi
implementarea schemelor de planificare; și
3. Urmărirea rapidă și finalizarea procesului de elaborare a planurilor generale ale
toate LGA-urile.

Pagina 44
30
2.6.2 Recomandări către PO-RALG
Preşedinţia - Administraţie Regională şi Administraţie Locală
ar trebui să:
1. Consolidarea mecanismelor de monitorizare pentru a asigura această planificare
autoritățile implementează schemele de planificare așa cum au fost dezvoltate și aprobate.
2. Menține legătura cu alte companii de utilități pentru a se asigura că evoluțiile
zonele au în vedere amenajarea utilităţilor şi infrastructurile în conformitate cu
planurile principale.
3. Îmbunătățirea strategiilor de monitorizare a ghidurilor emise privind alocarea parcelelor
proiecte pentru a asigura sustenabilitatea proiectelor.

Pagina 45
31
CAPITOLUL TREI
AUDITUL PERFORMANȚEI PRIVIND GESTIONAREA PREVIZIONĂRII CERERILOR ȘI
DISTRIBUȚIA MEDICAMENTULUI ESENTIAL ȘI REVIZILELOR MEDICALE CĂTRE
FACILITĂȚI DE SĂNĂTATE
3.1 Contextul auditului
Raportul de audit al performanței privind managementul prognozării cererii
și distribuirea medicamentelor esențiale și a materialelor medicale pentru sănătate
Facilitățile au fost depuse Parlamentului Republicii Unite Tanzania
în aprilie 2015. Principalele entități auditate au fost Ministerul Sănătății,
Dezvoltare comunitară, gen vârstnici și copii (MoHCDGEC) și
Departamentul de magazine medicale (MSD).
3.2 Domeniul de aplicare al auditului
Acest audit s-a concentrat pe evaluarea disponibilității și distribuției esențiale
medicamente în unitățile de sănătate publică. Mai exact, auditul examinat
dacă MSD asigură că (a) procesul de prognoză a cererii este esențial
medicamentele și materialele medicale sunt realizate în mod eficient, (b) eficacitatea MSD
să asigure și să distribuie medicamente esențiale și consumabile medicale (c) să evalueze
dacă MoHCDGEC monitorizează și evaluează în mod eficient disponibilitatea
medicamente esențiale și materiale medicale în unitățile sanitare.
3.3 Principalele constatări ale auditului
Următoarele au fost constatările majore ale auditului:
Estimări nesigure ale cererii pentru unitățile de sănătate , în care, LGA-urile nu au făcut-o
efectuează eficient evaluarea nevoilor pentru a veni cu cererea de
medicamentele esențiale și materialele medicale pentru instituțiile lor sanitare. Aproape
50 la sută din rapoartele necesare pentru prognozele cererii de la vizitat
LGA-urile nu au fost înaintate către MSD, așa cum este cerut de Manualul de procedură ILS.
Perioade de livrare mai lungi pentru furnizarea de medicamente către zone și HF : auditul
am aflat că au existat timpi mai mari de procesare și livrare a comenzilor de la
Depozitul central MSD către Zone și de la Depozitele Zonale către Sănătate
Facilităţi. Au existat, de asemenea, niveluri ridicate de stoc pentru unele dintre medicamente
și lipsa medicamentelor esențiale.
Sistemele de monitorizare și evaluare s-au dovedit a fi slabe : The
planul operațional al Secției Servicii Farmaceutice nu avea a
plan cuprinzător de monitorizare a distribuției medicamentelor esențiale

Pagina 46
32
și consumabile medicale și performanța generală a lanțului de aprovizionare pentru
medicamentele esențiale și materialele medicale din țară. De asemenea, puțini
stabiliți indicatori pentru monitorizarea disponibilității medicamentelor esențiale conform
Planul strategic III al sectorului de sănătate nu au fost executate.
Finanțare nesigură pentru medicamente : Sa dezvăluit că fondul de rotație la
MSD avea performanțe proaste și acest lucru a fost evidențiat de deteriorare
capital de lucru la MSD. Datoria guvernamentală a crescut de 4 ori într-o perioadă
de 6 ani de la 14 miliarde TZS în 2008 la 69 miliarde TZS în 2014, în timp ce re-
plata a fost foarte lentă.
3.4 Principalele rezultate ale urmăririi privind implementarea
Recomandări
Oficiul Național de Audit a efectuat o urmărire a implementării
recomandările emise către Ministerul Sănătății, Comunitate
Departament Dezvoltare, Gen, Bătrâni și Copii și Magazine Medicale.
Urmărirea a urmărit să examineze dacă a existat vreo îmbunătățire la cerere
prognoza si distributia medicamentelor esentiale si a materialelor medicale catre
unități sanitare; și vezi dacă a fost nevoie să emitem noi recomandări.
Prin urmare, această secțiune prezintă stadiul implementării emisiunii
recomandări. Starea de implementare a fost clasificată în trei
categorii și anume recomandări care au fost implementate integral, parțial
implementate și cele care nu au fost deloc implementate de Medical Stores
Departamentul și Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen,
Bătrâni și Copii.
3.4.1 Constatări generale ale urmăririi implementării auditului
Recomandări
În general, au fost emise 5 recomandări către MoHCDGEC și 7
recomandări care au fost emise către MSD.
Figura 3.1 prezintă rezultatele generale ale urmăririi implementării
a emis recomandări de audit și indică faptul că 9 din 12 (echivalent cu
75 la sută) recomandări au fost pe deplin implementate, în timp ce 3 din 12
(echivalent cu 25 la sută) recomandările au fost parțial implementate
și nicio recomandare nu a fost implementată.

Pagina 47
33
Figura 3.1 Nivelul de implementare de către Ministerul Sănătății și MSD
Sursa : Analiza auditorilor a răspunsului de la MoHCDGEC și MSD  (2018)
Mai mult, Figura 3.1 prezintă nivelurile de implementare de către ambii auditați
entități (MoHCDGEC și MSD). În general, 75 la sută din emisiunea
recomandările au fost pe deplin implementate și acele recomandări
care au fost parțial implementate a fost de 25 la sută. Aceasta reprezintă o
tendință corectă în ceea ce privește stadiul implementării emisei
recomandări.
Pe de altă parte, Tabelul 3.1 prezintă descrierea detaliată a tuturor
recomandări emise ambelor entități auditate prin indicarea totalului
numărul de recomandări emise și numărul specific de
recomandări care au fost implementate integral, implementate parțial ca
precum și cele care nu au fost implementate.
Tabelul 3.1: Implementarea generală a recomandărilor emise
Entitate
Numărul total de
Emis
Recomandări
Nivelul de implementare a recomandărilor
In totalitate
Implementat
Parțial
Implementat
Nu
Implementat
Număr % Număr % Număr %
MoHCDGEC
5
4
80
1
20
0
0
MSD
7
5
71
2
29
0
0
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor date de Ministerul Sănătății (2018)
Analiză ulterioară a datelor furnizate în Tabelul 3.2 cu privire la emisiunea
recomandările pentru fiecare grup sau categorie au fost făcute pe baza
stadiul nivelului de implementare a recomandărilor de audit.
75%
25%
In totalitate
parţial

Pagina 48
34
Tabelul 3.2: Categoria de recomandări
Categoria a
Recomandare
Numărul total de
Emis
Recomandare
Un numar de
Recomandare
Implementat parțial
Număr
%
Bugetarea
2
1
50
Dezvoltare
Măsura
2
1
50
Performanţă
Măsura
3
1
33
Coordonarea de
părțile interesate
1
0
-
Planificare
1
0
-
Total
9
3
33
Sursa: Analiza auditorilor din documente revizuite din interviuri (2018)
Tabelul 3.2 prezintă recomandările emise care au fost parțial
implementate până în prezent și se încadrau în categoria bugetării,
dezvoltare și performanță.
Ministerul Sănătății Dezvoltare Comunitară Gen Vârstnici și Copii
MoHCDGEC a avut un total de cinci (5) recomandări în care una (1)
recomandarea (echivalent cu 20%) a fost parțial implementată și patru (4)
recomandările (echivalent cu 80%) au fost pe deplin implementate așa cum se vede în
figura 3.2.
Figura 3.2 : Nivelul de implementare de către MoHCDGEC
Sursa:  Analiza auditorilor a răspunsurilor oferite de MoHCDGEC (2018)
80%
20%
Implementat complet
Implementat parțial

Pagina 49
35
Recomandare care a fost parțial implementată
O recomandare care a fost parțial implementată de Ministerul
Sănătate Dezvoltare comunitară Gen Vârstnici și Copii:
Recomandarea 1: Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare,
Gen, Persoane Vârstnice și Copii în colaborare cu Ministerul
Finanțe și planificare trebuie să dezvolte o strategie care să asigure
angajamentul guvernului în stingerea datoriilor MSD într-un anumit
interval de timp.
MoHCDGEC a implementat parțial această recomandare din cauza dovezilor
transmise de oficialii Ministerului a relevat că plățile către MSD au fost
realizat și pentru exercițiul financiar 2016/17 a fost în total 11.202.306.821 TZS/=
rambursat. Revizuirea plății fondurilor de la MHCDGEC către MSD
a dovedit plata datoriilor in valoare de 11.202.306.821 TZS/=.
S-a explicat în continuare că, un buget de 50 de miliarde TZS a fost alocat și
acest lucru a fost verificat prin trecerea la bugetul MHCDGEC.
MoHCDGEC nu a furnizat raportul de verificare a datoriilor și
starea datoriei indicând în mod clar suma totală de fonduri pe care o datorează MSD.
Recomandări care au fost pe deplin implementate
Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen, Persoane Vârstnice și
Copiii au avut cinci recomandări. Patru (4) din cinci (5)
recomandările au fost pe deplin implementate. Aceste recomandări sunt
prevăzut după cum urmează:
Recomandarea 1: MoHCDGEC trebuie să consolideze oferta națională
sistem de lanț care va mapa toți actorii cheie, va defini rolurile lor și
să stabilească o structură de responsabilitate pentru a-și îmbunătăți operațiunile.
Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen, Persoane Vârstnice și
Copiii a implementat pe deplin această recomandare. Interviuri susținute cu
Oficialii MHCDGEC au dezvăluit că, Ministerul se afla în faza finală
elaborarea unui manual privind rolurile și responsabilitatea tuturor actorilor la nivel național
sistem de lanț de aprovizionare.
Revizuirea celei de-a șasea proiecte din 2018 privind rolurile în lanțul de aprovizionare în sănătate din
Tanzania și
Responsabilitățile Matrix a dezvăluit că documentul ar fi o referință cheie
document care subliniază rolurile și responsabilitățile lanțului de aprovizionare pentru toate cheile
părțile interesate la nivel instituțional.

Pagina 50
36
O matrice de atribuire a responsabilităților sau RACI (responsabil, responsabil,
Consultat și Informat) a fost, de asemenea, dovedit a fi în vigoare. A fost inclus
pentru fiecare flux de proces de afaceri care a descris participarea de către diverse
roluri în finalizarea anumitor procese sau funcții ale lanțului de aprovizionare.
Din revizuirea ghidurilor de cuantificare, s-a evidențiat că
MoHCDGEC a format o echipă națională de cuantificare care a fost formată din
membri de la MoHCDGEC, MSD și PO-RALG. Ghidul este, de asemenea, clar
a stipulat nivelurile implicate în cuantificarea mărfurilor de sănătate esențiale
exercițiul, rolurile și responsabilitățile fiecărei părți interesate, precum și
calendarul activităților și graficele de raportare.
Recomandarea 2: MoHCDGEC în colaborare cu MFP ar trebui
să asigure plata la timp a fondurilor conform bugetului aprobat către MSD
să permită eficiența operațiunilor sale
Revizuirea raportului de stadiu al implementării privind bugetarea prezentat la
echipa de audit a arătat că pentru exercițiul financiar 2016/17, Ministerul
Finanțe și planificare s-au îmbunătățit mult, de exemplu, 20 de miliarde de TZS erau
plătite lunar. Pe parcursul exercițiului financiar 2016/17 un total de TZS
121.082.306.821,44 a fost plătit. MoHCDGEC a făcut urmăriri și
s-au realizat îmbunătățiri la plata fondurilor.
Mai mult, interviuri susținute cu oficiali de la MSD la Birourile Zonale Mwanza
a dezvăluit că au existat îmbunătățiri în debursarea fondului din
Ministerul Finanţelor şi Planificării. De asemenea, recenzii ale corespondențelor
adresată MSD de la MoHCDGEC pentru plata fondurilor pentru furnizare
de medicamente și materiale medicale către unitățile de sănătate publică au relevat faptul că a
în cursul exercițiului financiar a fost plătită suma de 121.082.306.821,44 TZS
2016/2017.
Recomandarea 3: MoHCDGEC trebuie să consolideze modul în care monitorizează
performanța MSD, precum și dezvoltarea acordului de performanță
cu MSD.
Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen, Persoane Vârstnice și
Copiii și MSD au pregătit și implementat Memorandumul de
Înțelegerea (MoU). MoU și acordul de performanță sunt încă în vigoare
cu adăugarea de raportare lunară a MSD către MoHCDGEC cu privire la probleme
care implică disponibilitatea stocurilor și starea datoriei.
Recomandarea 4: Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare,
Gen, vârstnici și copii trebuie să ia în considerare revizuirea aranjamentului său
privind modul de finanțare a costurilor legate de compensare, depozitare și distribuție
medicamentele donate din programele verticale.

Pagina 51
37
Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen, Persoane Vârstnice și
Copiii au dezvăluit că în cursul exercițiului financiar 2016/17, codul GFS pt
compensarea și expedierea, depozitarea și distribuția tuturor produselor sanitare
au fost introduse.
S-au plătit 4,08 miliarde TZS pentru a acoperi compensarea și expedierea și TZS
3 miliarde pentru depozitarea și distribuția medicamentelor. MoHCDGEC mai departe
a dezvăluit că 16,2 miliarde TZS au fost rezervate drept buget pentru compensare și
redirecționarea și eliberarea fondului se făceau în mod normal așa cum erau banii
primit.
Analiza bugetului ministerului a relevat că s-au stabilit 16,2 miliarde TZS
deoparte pentru curățare și expediere. Echipa de audit a analizat codul GFS
din bugetul MHCDGEC pentru a verifica existența. Revizuirea
corespondență privind debursarea fondurilor de la MHCDGEC către MSD
a indicat că respectiva sumă pentru compensare, expediere, depozitare și
distribuția medicamentelor era în vigoare.
3.4.2 Recomandare emisă Departamentului Magazine Medicale
Departamentul magazinului medical a avut un total de șapte (7) recomandări
prin care două (2) au fost implementate parțial și cinci (5) implementate integral
așa cum se arată în figura 3.3.
Figura 3.3: Niveluri de implementare de către MSD
Sursa: Analiza auditorilor din răspunsurile date de MSD (2018)
71%
29%
Implementat complet
Implementat parțial

Pagina 52
38
Din figura 3.4, Departamentul Medical Store a implementat 5 din 7
recomandări (echivalent cu 71 la sută) și 2 au fost parțial
implementate la un nivel satisfăcător. Acest lucru arată o tendință bună în
implementarea recomandărilor emise. Recomandări care
au fost parțial implementate
Recomandarea 1: MSD trebuie să stabilească și să revizuiască în mod regulat
timpul standard ca reper pentru măsurarea diferitelor operațiuni precum
procesarea comenzilor și să le folosiți eficient pentru a îmbunătăți performanța.
Echipa de audit a remarcat că MSD este capabil să urmărească procesarea comenzii
timp pe personal de la data și ora creării unei comenzi până la data respectivă
și ora în care o comandă este livrată unui client. Prin sistemul eLMIS de acolo
este o vizibilitate cu privire la momentul în care comanda clientului este primită la MSD la momentul
respectiv
când este livrat clientului.
În continuare, prin revizuirea Calendarului de distribuție MSD, a fost dezvăluit că
MSD utilizează Calendarul de distribuție care este dezvoltat anual în colaborare
cu LMU pentru a urmări trimiterea la timp a comenzii către MSD și transferul Sănătății
Mărfuri către zonele MSD
MSD utilizează, de asemenea, calendarul de distribuție ILS dezvoltat de MoHCDGEC pentru a urmări
timpul standard utilizat în distribuirea produselor sanitare în unitățile sanitare.
MSD a stabilit măsuri pentru a monitoriza timpul standard de procesare în ciuda acelui MSD
nu a indicat modul în care timpul standard este utilizat pentru a îmbunătăți performanța.
Recomandarea 2: MSD ar trebui să revizuiască performanța EPIOR 9
sistem de întreprindere pentru a vedea dacă promovează îmbunătățiri în serviciu
livrarea MSD .
MSD a dezvăluit că Epicor 9 a fost revizuit de Agenția de guvernare electronică (eGA)
iar raportul a fost transmis către MSD în decembrie 2016 după finalizarea
sarcina alocată.
Upgrade-ul la E10.1 nu a fost finalizat, chiar dacă MSD a menționat
acea implementare a actualizării sistemului EPIOR 9 la versiunea actuală
ar începe în ianuarie 2019, după terminarea tuturor lucrărilor de teren necesare
începe proiectul.
Recomandarea a fost parțial implementată de la revizuirea Epicor
9 nu a luat în considerare defecțiunile tehnice ale componentelor sistemului inclusiv
impactul acestuia asupra timpilor de procesare și livrare. De asemenea, revizuirea trebuia
indicați modul în care E9 îmbunătățit ar îmbunătăți timpul/serviciul de procesare
livrarea in general.

Pagina 53
39
Recomandări care au fost pe deplin implementate
S-a remarcat că au existat 5 din 7 recomandări care au fost pe deplin
implementat de Departamentul Magazin Medical. Aceste recomandări sunt
prevăzut după cum urmează:
Recomandarea 1: MSD în colaborare cu MoHCDGEC trebuie să
luați în considerare modul în care pot integra cel mai bine procesul de dezvoltare a cererii
prognozată în Ghidul CCHP pentru a economisi timp și costuri pentru ambele
părțile LGA și MSD beneficiind de cele deja stabilite
structura
Examinarea raportului studiului pilot prezentat de MSD ca dovezi a arătat că,
MSD a efectuat un studiu pentru a determina cea mai bună modalitate de a integra cererea
prognoză în CCHP. De asemenea, sa recomandat ca MSD să adopte a
prognoza descentralizării. A fost adoptată o recomandare și un studiu pilot
a avut loc în Mbeya, Moshi și Tanga. Rezultatele Birourilor Zonale MSD au fost
remarcat a fi de succes deoarece rezultatele pilot au arătat că
prognoza descentralizării a fost posibilă.
Mai mult, din interviurile susținute cu farmacistul șef al MHCDGEC
iar revizuirea ghidurilor de cuantificare echipa de audit a remarcat că
MoHCDGEC a efectuat o evaluare holistică a lanțului de aprovizionare în martie 2017
revizuirea a constatat deficiențe în cuantificarea produselor de sănătate esențiale
sistem și a recomandat o abordare de cuantificare reproiectată de jos în sus
prin care unităţile sanitare devin sursa majoră de prognoză a cererii pentru
produse sanitare esențiale.
De aici și rolul previziunii cererii care a fost printre rolurile din
cuantificarea a fost deplasată către echipa naţională de cuantificare care
este format din membri ai MHCDGEC, Ministerul Finanțelor și PO-RALG.
Cuantificarea implică două activități principale și anume, prognoza cererii și
planificarea aprovizionării.
Echipa națională de cuantificare a stabilit liniile directoare pentru
cuantificare. Acest ghid își propune să ajute jucătorii cheie în aplicarea a
abordare sistematică și pas cu pas în prognoza cererii și
cuantificarea cerintelor de produse sanitare din tara si asociate
cheltuieli.
Recomandarea 2: Managementul MSD ar trebui să se asigure că zonal
birourile sunt implicate în evaluarea calității prognozelor cererii
rapoartele primite de la AGL din zona lor înainte de a fi transmise către
HQ MSD
Această recomandare a fost pe deplin implementată deoarece MSD a formulat a
echipa din fiecare zonă compusă din personalul zonal pentru supravegherea datelor
exercițiu de colectare de la unitățile sanitare primare care are

Pagina 54
40
responsabilitatea, printre altele, de a evalua corectitudinea și calitatea datelor
de la unitățile sanitare primare.
Evaluarea calității datelor se face în colaborare cu Zonal Logistic
Unitatea de Management (LMU).
Această recomandare a fost pe deplin implementată din moment ce Birourile Zonale sunt
implicat în evaluarea datelor de prognoză a cererii înainte de a le transmite la sediul MSD.
Recomandarea 3: MSD ar trebui să-și consolideze previziunile privind cererea
proces prin dezvoltarea unui sistem care să asigure o disponibilitate constantă
de date de consum care ar putea fi utilizate ca intrare în calculul
prognozele cererii. Prelucrarea comenzii, livrarea si onorarea
Departamentul de Magazine Medicale (MSD) în colaborare cu MoHCDGEC pe deplin
implementat această recomandare. MoHCDGEC în colaborare cu MSD
a dezvoltat sistemul eLMIS care captează date de consum din sănătate
facilităţi
De asemenea, sa remarcat faptul că pentru ca MSD să asigure o disponibilitate constantă, Epicor de la
MSD
9 a fost integrat cu eLMIS pentru a permite vizibilitatea datelor în întreaga aprovizionare
lanţ.
Pe baza probelor depuse și a interviurilor susținute cu oficiali din
MoHCDGEC, ghidul de cuantificare a fost elaborat de către național
echipa de cuantificare și aprobat de MoHCDGEC pentru a fi utilizat în cerere
proces de prognoză. Revizuirea ghidurilor de cuantificare a arătat cum
datele de consum pot fi utilizate în procesul de prognoză a cererii ca un simplu
și cea mai fiabilă metodă de prognoză a cererii.
Recomandarea 4: MSD trebuie să ia în considerare stabilirea performanței
criterii, să evalueze nivelul de productivitate per persoană în parte
întregul proces de procesare și livrare a comenzilor către clienții săi
Această recomandare a fost pe deplin implementată de la lansarea MSD a
Sistem de coduri de bare care indică numele și durata la care se folosește un ofițer
procesați o comandă prin sistemul E9.
Departamentul de Resurse Umane al MSD a lansat un timp biometric
Sistem de management și sistem de to-do-list pentru monitorizarea individuală
performanța personalului la toate nivelurile. Lansarea a fost finalizată în august 2017.
Sa dezvăluit în continuare că MSD utilizează evaluarea individuală a performanței
Sistem cunoscut sub numele de DRIVE pentru a captura obiective în cascadă de la nivel înalt
obiectivele corporative către Directori, Manageri și mai târziu către angajați
măsurată semestrial și anual.
Echipa de audit a revizuit tabelele de punctaj pentru fiecare angajat individual cu
măsuri care ulterior sunt traduse în formele lor DRIVE. Eforturi individuale

Pagina 55
41
sunt măsurate semestrial în decembrie și anual în iunie a fiecărui an
ale căror rezultate generale sunt măsurate prin Vânzări / Număr de personal.
Recomandarea 5: MSD ar trebui să ia în considerare elaborarea unui manual care va
ghidează în detaliu problema monitorizării și evaluării inclusiv cum
informațiile pot fi folosite pentru a îmbunătăți performanța
Sa remarcat că în 2015 a fost elaborat Manualul de Monitorizare și Evaluare
și aprobat de echipa de management executiv al MSD și împărtășit cu cei vizați
utilizatorii.
3.5 Concluzie specifică
Pe baza analizei stării de implementare a celor emise anterior
recomandări, se concluzionează că Ministerul Sănătății, Comunitatea
Dezvoltare, Gen, Vârstnici și Copii și Departamentul Magazin Medical
au făcut progrese satisfăcătoare în punerea în aplicare a emisiunii
recomandări.
Cu toate acestea, pentru cele trei (3) recomandări de audit emise care au fost parțial
implementate, conducerea ar trebui să depună mai multe eforturi pentru a se asigura că acestea sunt
implementat pe deplin.
3.6 Recomandări specifice
3.6.1 Recomandări către MoHCDGEC
Ministerul Sănătății, Dezvoltării Comunitare, Gen, Persoane Vârstnice și
Copiii trebuie să se asigure că este depus raportul de verificare a datoriilor
și revizuirea strategiei de rambursare a datoriilor către MSD.
3.6.2 Recomandări către Departamentul de magazine medicale (MSD)
Departamentul de magazine medicale trebuie să asigure următoarele:
1) Examinați timpul standard stabilit ca punct de referință și arătați cum se face
poate fi folosit pentru a îmbunătăți performanța;
2) Examinați performanța sistemului său de întreprindere EPIOR 9 și
luați în considerare defecțiunile tehnice ale sistemului pentru a vedea dacă promovează
îmbunătățiri în furnizarea de servicii; și
3) Upgrade-ul la E10.1 ar trebui finalizat conform planificării.

Pagina 56
42
CAPITOLUL PATRU
AUDIT DE PERFORMANȚĂ PRIVIND APLICAREA ASPECTĂRILOR DE MEDIU
CONTROALE ÎN SECTORUL MINERIT
4.1 Contextul auditului
Raportul de audit de performanță privind gestionarea executării legii
Controalele de mediu în sectorul minier a fost depusă Parlamentului
Republica Unită Tanzania în aprilie 2015. Principalele entități auditate au fost
Biroul Vicepreședintelui - Departamentul de Mediu (VPO-DoE) și
Consiliul Naţional de Management de Mediu (NEMC).
4.2 Obiectivul auditului
Acest audit sa concentrat pe aplicarea sistemelor de control al mediului
realizat de VPO-DoE și NEMC și în vederea atenuării mediului
impacturile cauzate de operațiunile miniere din țară. Prin urmare, per total
obiectivul auditului a fost acela de a evalua măsura în care National
Consiliul de Management de Mediu (NEMC) impune implementarea
sisteme de control al mediului în sectorul minier.
Mai exact, auditul a avut ca scop stabilirea dacă (a) VPO-DoE și NEMC
au planuri adecvate de aplicare a legislației în domeniul mediului, bazate pe riscuri, pentru atenuare
impactul asupra mediului cauzat de activitățile miniere;(b) măsura în care
NEMC inspectează, raportează, sancționează sau efectuează urmărirea
implementarea sistemelor de control al mediului în zonele cu minerit
Activități; (c) dacă VPO-DoE și NEMC se coordonează în mod adecvat cu celelalte
ministerele de sector, agențiile, departamentele și alte instituții guvernamentale
în probleme de conservare a mediului; și pentru a evalua măsura în care VPO-
DoE monitorizează performanța NEMC și, de asemenea, modul în care NEMC le monitorizează
executarea aplicării pentru a asigura conformitatea cu mediul
condiţiile din minerit.
4.3 Principalele constatări ale auditului
Următoarele au fost principalele constatări ale auditului:
1) Planificare inadecvată pentru aplicarea normelor de mediu
Planurile disponibile la NEMC nu au abordat factorii de risc cheie în timpul planificării
aplicarea mediului. Nu existau linii directoare clare, bine definite
criterii sau indicatori de executare. Astfel, instrumentele de planificare nu au abordat
factori de risc cruciali în timpul aplicării normelor de mediu. Din cauza absenței
de evaluare a riscurilor, s-au desfăşurat activităţi de executare pe baza
incidente sau plângeri raportate aduse către NEMC sau VPO-DoE. The

Pagina 57
43
plângerile au indicat că aplicarea normelor de mediu făcute de NEMC a fost
nu este realizat în mod adecvat în instalațiile sau operațiunile miniere;
În efectuarea inspecțiilor în instalațiile/exploatările miniere, bazate pe risc
abordarea nu a fost aplicată în identificarea instalațiilor miniere cu mai mari
risc de mediu;
NEMC nu a stabilit informații de conformitate ale unităților miniere (de ex
major, moderat, minor și neconformitate). Drept urmare, a fost dificil
pentru a stabili dacă toate minele cu risc ridicat se numărau printre instalațiile acoperite de
inspecțiile lor;
Prin urmare, a fost dificil pentru NEMC să analizeze și să demonstreze
eficacitatea inspecțiilor sale sau raportează cu exactitate cât de bine operatorii
a respectat condițiile;
Birourile de zonă NEMC nu au efectuat inspecții la instalațiile miniere din acestea
zone în special mine de mare amploare. Această responsabilitate a fost lăsată în seama NEMC-HQ
chiar dacă birourile de zonă au fost înființate pentru a îndeplini atribuțiile de
NEMC în zonele lor de jurisdicție; și
Nu existau criterii clar stabilite pentru a determina severitatea
nerespectarea. Acest lucru a fost lăsat la aprecierea inspectorilor individuali
care prezenta un risc de inconsecvență asupra modului în care erau neconformitățile
adresată așa cum a fost confirmată în timpul interviului susținut cu mineri.
2) Aplicarea insuficientă a sancțiunii disponibile
Sa observat că NEMC nu a aplicat o gamă completă de sancțiuni disponibile
conform legii. NEMC a emis în majoritatea cazurilor ordine de protecție în caz de urgență și
amenzi rezultate din compunerea infracțiunilor de mediu. Din cauza
existența unor nereguli în efectuarea unor astfel de comenzi, NEMC a ridicat ordinele
în urma contestaţiilor şi obiecţiilor din partea instalaţiilor miniere. Aceasta înseamnă că
aceste sancțiuni nu au fost eficiente și acea probabilitate de poluare prelungită
iar neconformitatea a fost predominantă pe o parte a acestor instalații.
3) Urmăriri inadecvate ale acțiunilor de executare
NEMC nu a efectuat monitorizări regulate ale sancțiunilor sale și, prin urmare, a eșuat
pentru a analiza nivelul de conformitate. Sistemul de monitorizare al NEMC privind dacă
operatorii minieri au luat măsuri pentru a aborda neconformitatea identificată a fost
slab.

Pagina 58
44
4) Raportare inadecvată
LGA-urile nu au raportat către NEMC cu privire la problemele de mediu asociate cu mineritul
in mod regulat. Drept urmare, NEMC nu a primit actualizări ale stării
mediu pe amplasamentele miniere de la Administraţia Locală de Mediu
Ofițeri. S-a remarcat că AGL nu au fost implicate în monitorizare și
raportarea problemelor de mediu în siturile miniere. Nedepunerea acestora
rapoartele au făcut dificil pentru NEMC să examineze astfel de rapoarte și să furnizeze
judecată profundă asupra stării mediului în sectorul minier.
5) Lipsa unei coordonări eficiente în aplicarea normelor de mediu
Auditul a remarcat că coordonarea în cadrul și între NEMC și alții
instituțiile guvernamentale erau inadecvate. Acest lucru s-a datorat lipsei de partajare a
date statistice și constatări de mediu; mecanism de raportare nedefinit
între ele, partajarea limitată a rezultatelor aplicării normelor de mediu,
activități de executare dezechilibrate și arbitrare între ele.
6. Monitorizarea și evaluarea inadecvată a activităților de aplicare
Monitorizarea și evaluările nu au fost efectuate pentru a evalua
desfășurarea activităților de executare în unitățile miniere. A fost
nici monitorizarea și evaluarea internă și nici evaluarea externă a
Performanța NEMC pentru întreaga perioadă auditată. S-a notat în continuare
acel eșec de a efectua monitorizarea și evaluarea performanței NEMC
privind punerea în aplicare a sistemelor de control de mediu a refuzat NEMC
oportunitatea de a măsura nivelul de performanță într-o anumită perioadă de
timp conform obiectivelor stabilite de NEMC.
4.4 Concluzia generală a auditului
Consiliul Naţional de Management de Mediu nu a îndeplinit în mod adecvat
obiectivele sale în punerea în aplicare a implementării
sistemele de control al mediului conform mandatului de mediu
Management Act, 2004. În general, NEMC nu a reușit să întreprindă aplicarea legii
sisteme din instalaţiile miniere în ciuda faptului că planul său strategic cerea
aceasta să efectueze inspecții în toate activitățile miniere. Strategii de aplicare
a implementării sistemelor de control al mediului nu au fost clare
a pornit.
Instrumentele de planificare nu au indicat strategii clare pentru mediu
aplicarea legii în operațiunile miniere. Planurile strategice și anuale disponibile
Planurile de lucru nu au abordat factorii de risc cheie care au fost asociați
sectorul minier precum și acei factori care ar necesita imediat
intervenția NEMC.
Indisponibilitatea acestor parametri de executare pentru ghidarea
punerea în aplicare a implementării sistemelor de control al mediului pe

Pagina 59
45
minele la scară medie și mică au făcut dificilă evaluarea acesteia de către NEMC
nivelul de performanță.
4.5 Principalele rezultate ale urmăririi privind implementarea
Recomandări
Oficiul Național de Audit a efectuat o urmărire a implementării
recomandările emise către VPO-DoE și NEMC. Urmărirea
menită să examineze dacă a existat vreo îmbunătățire în gestionarea
aplicarea controalelor de mediu în sectorul minier și a se vedea dacă există
a fost necesitatea emiterii de noi recomandări.
Prin urmare, această secțiune prezintă stadiul implementării emisiunii
recomandări. Starea implementării a fost clasificată în
trei categorii și anume, recomandări care au fost pe deplin implementate,
implementate parțial și cele care nu au fost implementate deloc de VPO-
DoE și NEMC.
Implementarea completă a fost evaluată atunci când o entitate auditată a implementat a
recomandare la maximum, așa cum este cerut de raportul de audit, întrucât
implementarea parțială a fost evaluată atunci când o entitate auditată a trebuit să facă unele
măsura a implementat o recomandare așa cum este cerut de raportul de audit.
Când o entitate auditată nu a implementat o recomandare conform cerințelor
prin raportul de audit, acesta a fost cotat ca neimplementat
4.5.1
Constatările generale ale urmăririi privind implementarea
Recomandări de audit
În general, au fost 12 recomandări care au fost emise către Național
Consiliul de Management de Mediu și 4 recomandări emise Vice
Biroul Președintelui - Departamentul pentru Mediu (VPO-DoE). Bazat pe
probe depuse și interviuri efectuate cu oficialii din NEMC
și, respectiv, VPO, echipa de audit a remarcat că, pentru NEMC 7 din 12
recomandările (echivalentul a 58 la sută) au fost implementate integral, 5 din
din 12 (echivalentul a 42 la sută) au fost parțial implementate.
După cum se vede în figura 4.1, pentru VPO-DoE toate cele 4 recomandări au fost parțial
implementate.

Pagina 60
46
Figura 4.1 Nivelul de implementare a recomandărilor de către NEMC
și VPO
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsului dat de NEMC și VPO-DoE
După cum se vede în Figura 4.1, o mare parte din recomandările emise au fost
implementate parțial la o rată de 56 la sută, în timp ce restul
recomandările de aproximativ 44 la sută au fost pe deplin implementate.
În plus, echipa de audit a descris un anumit număr de emise
recomandări ale fiecărei entități auditate și descrierea nivelurilor acestora de
implementare așa cum se arată în tabelul 4.1.
Tabelul 4.1: Implementarea recomandărilor atât de către NEMC, cât și
VPO-DoE
Numărul total al entității de
Emis
Recomandare
ns
In totalitate
Implementat
Recomandare
Parţial
Implementat
Recomandare
Nu
Implementat
Număr
%
Număr
%
Număr %
NEMC
12
7
58
5
42
0
VPO
4
0
4
100
0
Mare
Total
16
7
44
9
56
Sursa: Analiza auditorilor din răspunsurile date de NEMC și VPO  (2018)
Tabelul 4.1 arată că NEMC a implementat complet 7 din 12 emise
recomandări care echivalează cu 58 la sută. Cu toate acestea, toate cele 4
recomandările emise către VPO au fost parțial implementate.
După cum se arată în Tabelul 4.2, analiza ulterioară a recomandărilor emise per
fiecare cluster sau categorie a fost făcută pentru a furniza statutul nivelului de
implementarea recomandărilor de audit.
44%
56%
Implementat complet
Implementat parțial

Pagina 61
47
Tabelul 4.2: Numărul de recomandări implementate parțial Per
Categorie
Entitate
Categoria a
Recomandare
Numărul total de
Emis
Recomandare
Un numar de
Recomandare
Parţial
Implementat
Un numar de
Recomandare
In totalitate
Implementat
Număr
%
Număr
%
NEMC
Planificare
3
1
33
2
67
Executarea
și conformare
6
2
33
4
67
Coordonare
1
0
-
1
100
Monitorizarea
2
2
100
0
-
VPO
Coordonare
1
1
100
0
-
Raportare
1
1
100
0
-
Monitorizarea
2
2
100
0
-
Total general
16
9
56
7
44
Sursa: Analiza auditorilor din răspunsurile date de NEMC și VPO-DoE (2018)
Tabelul 4.2 arată acea recomandare legată de executare și
conformarea au fost implementate mai parțial comparativ cu
recomandări legate de coordonare, raportare și planificare.
4.5.2 Implementarea generală a Recomandărilor emise către NEMC
În total, NEMC au fost date 12 recomandări. Șapte (7) din 12
recomandările (echivalentul a 58 la sută au fost pe deplin implementate în timp ce
5 recomandări (echivalentul a 42 la sută) au fost parțial implementate.
Figura 4.2 reprezintă nivelurile de implementare așa cum s-a explicat mai sus
Figura 4.2 niveluri de implementare de către NEMC
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsului dat de NEMC(2018)
58%
42%
Implementat complet
Implementat parțial

Pagina 62
48
După cum se indică în Figura 4.2, Consiliul Național de Management de Mediu
(NEMC) a implementat pe deplin 7 din 12 recomandări la un nivel satisfăcător
iar restul de 5 recomandări au fost parțial implementate.
(i)
Recomandări care au fost parțial implementate
Echipa de audit a remarcat că 5 din 12 recomandări au fost parțial
implementate. Aceste 5 recomandări au fost parțial implementate la a
nivel satisfăcător.
Aceste recomandări au fost:
Recomandarea 1:
NEMC
ar trebui să
asumă
potrivit
monitorizarea/inspecția pentru stabilirea profilurilor de performanță ale acestora
facilitati a caror aplicare este vitala in vederea stabilirii
nivelul de conformitate al fiecăreia dintre instalațiile miniere și utilizarea acestora
informații ca bază pentru planificarea executării silite;
NEMC a implementat parțial această recomandare și nivelul de
implementarea a fost considerată satisfăcătoare.
Revizuirea probelor prezentate de NEMC și a interviurilor efectuate
cu oficialii NEMC, a arătat că, o bază de date cuprinzătoare (NEMC's
Sistemul Informațional de Mediu) a fost instalat și instalat la e-
Server guvernamental. În prezent, o parte din personal a fost instruit
gestionează baza de date și NEMC a continuat să actualizeze baza de date. De asemenea,
Au fost utilizate formulare de inspecție și Formulare de acord de conformitate
inspecții pentru a documenta datele unei anumite unități și luarea deciziilor cu privire la
acțiuni de executare conform prevederilor Cap. 191 din EMA și ulterioare
Reguli.
În plus, dovezile au arătat că, inspecțiile minelor mari au fost
a efectuat pe larg și informații de bază pentru acele mine (de exemplu, North
Mara, Mina de aur Geita, Mina de aur Bulyanhulu, Mina de aur Buzwagi, Shanta,
Sunshine) a fost documentat. Cu toate acestea, Consiliul nu a început încă să utilizeze
baza de date cuprinzătoare dezvoltată în aplicarea respectării mediului
conformarea in tara.
Recomandarea 2: Asigurați-vă că fiecare direcție își realizează
responsabilități în consecință și în cazul în care oricare direcție descarcă
îndatoririle celuilalt, ar trebui să existe un mecanism clar de raportare către
direcțiile relevante responsabile de sarcinile îndeplinite;
Sa constatat că, NEMC a implementat parțial această recomandare. The
nivelul de implementare nu a fost satisfăcător pur și simplu pentru că nu a existat
nivel suficient stabilit asupra modului în care toate direcțiile din cadrul NEMC
își îndeplinesc sarcinile în conformitate cu planul de lucru și bugetul aprobat.

Pagina 63
49
Revizuirea stării de implementare transmise transmisă auditorilor și
interviurile purtate cu oficiali de la NEMC au relevat că, în unele zone ale
interese cum ar fi (inspecții, revizuiri EIM și cercetare) toate direcțiile
au lucrat împreună în probleme tehnice pentru o performanță eficientă a
Consiliu. Cu toate acestea, Consiliul nu a arătat mecanismele care au asigurat
fiecare Direcție care a îndeplinit atribuțiile celeilalte raportează la
Direcțiile relevante responsabile de sarcina îndeplinită.
Recomandarea 3: Birourile zonale trebuie să fie împuternicite în ceea ce privește
personal; fonduri și echipamente pentru a le îmbunătăți pentru a-și îndeplini sarcinile în
Procedând astfel, NEMC ar trebui să ia în considerare păstrarea părții zone
a taxelor și taxelor colectate din fiecare zonă respectivă pentru a
asigură activități de executare în zona lor respectivă
Echipa de audit a remarcat că NEMC a implementat parțial acest lucru
recomandare.
Interviurile efectuate cu oficialii NEMC au arătat că, procesul pentru
recrutarea de personal suplimentar așteaptă aprobarea președintelui
Birou - Management Serviciu Public. Acest lucru a fost dovedit de o scrisoare cu
Nr. de referință NEMC/C/15/Vol. 8/72 din 22 nd decembrie 2015 a trimis la
Biroul Preşedintelui - Managementul Serviciului Public.
Din nou, Consiliul a transferat o parte din personal de la sediu în toate cele șase Zone
după cum se arată în scrisorile de relocare a personalului transmise de Consiliu. unu
exemplu de scrisoare de relocare a personalului revizuită de către auditori a fost o scrisoare cu
Referință Nr NEMC / C / PF / 261/42 din 13 th august 2018 , care a fost eliberat
unul din personal ca parte a implementării recomandării date. De asemenea,
Consiliul a intensificat punerea în aplicare a Regulamentelor privind taxele și taxele care
a crescut și a îmbunătățit veniturile Consiliului. Mai departe, Zona Consiliului
Birourile și-au pregătit bugetele anuale care au fost incluse în total
bugetul NEMC și au fost finanțați integral conform planurilor lor de lucru.
Cu toate acestea, deși recomandarea a fost pe termen lung, Consiliul a făcut-o
nu a fost arătat modul în care ofițerii zonali ar fi împuterniciți în ceea ce privește finanțarea
fie prin reținerea unei părți din taxe și taxe, fie prin orice modalitate de a răspunde
activități desfășurate în zonele lor respective.
Recomandarea 4:Indicatori de monitorizare și evaluare pentru
aplicarea sistemelor de control al mediului în sectorul minier
ar trebui stabilite şi aprobate şi monitorizare periodică şi
evaluarea activităților de executare se face în consecință și a rezultatelor
sunt folosite ca bază pentru îmbunătățiri ulterioare
Sa observat că NEMC a implementat parțial această recomandare.
Au fost prezentate dovezile prezentate și interviurile purtate cu oficialii NEMC
că NEMC a dezvoltat deja indicatori de performanță de analizat
activitățile de aplicare și resursele disponibile, așa cum se observă în tabelul 4.3:

Pagina 64
50
Tabelul 4.3: Tipuri de indicatori
Tipul de indicatori Indicatori elaborați
Indicatori de intrare
(a) Numărul de ofițeri care trebuie să efectueze conformitatea
monitorizare, inspecție și aplicare,
(b) Numărul de instalații care trebuie monitorizate și
inspectat,
(c) Investiții/buget pentru efectuarea conformității
monitorizare, inspecție și aplicare,
(d) Numărul de zile planificate pentru conformitate
monitorizare, inspecție și aplicare și
(e) Numărul de reclamații publice primite
Indicatori de ieșire
(a) Numărul de personal care a efectuat monitorizarea conformității
și inspecții;
(b) numărul de instalații inspectate și monitorizate;
(c) Numărul de monitorizări a conformității efectuate și
inspecţie; (d) numărul de măsuri de executare;
(d) valoarea penalităților plătite;
(e) Numărul de zile realizate pentru monitorizarea conformității,
inspecție și executare; și
(f) Numărul de reclamații publice la care a participat.
Intermediar
rezultate
(a) (a) Rate de conformitate și rate de risc
Rezultatele finale
(a) (a) încărcare ambientală de poluanți în aer și apă;
(b) (b)Calitatea mediului în ceea ce privește
standarde de mediu; și
(c) (c) Efecte asupra mediului în statul
Raport de mediu
Sursa: Analiza auditorilor, 2018
În plus, auditul a remarcat că, Consiliul a aprobat elaborat
Indicatorii de performanță la 28 mii iunie 2017.
Cu toate acestea, deși logistică, cum ar fi consultări cu părțile interesate relevante
au fost realizate, acești indicatori stabiliți nu erau în funcțiune.
Recomandarea 5: Toate rapoartele rezultate din mediul înconjurător
activități de executare din oficiile zonale, AGL sau alt sector
ministerele, așa cum sunt primite, sunt analizate în mod corespunzător pentru a determina oricare
deficiență și să ofere feedback oficialilor în cauză pentru
acțiuni corective și îmbunătățiri ulterioare
Echipa de audit a remarcat că NEMC a implementat parțial acest lucru
recomandare. Revizuirea modurilor de implicare aprobate trimise
de către Consiliu și au subliniat interviurile efectuate cu oficialii NEMC
că mecanismele de primire a rapoartelor de la Birourile Zonale NEMC erau
comunicate în timpul vizitelor și întâlnirilor oficiale. S-a mai subliniat
Din acest motiv, NEMC a inițiat colaborarea cu LGA-urile în domeniul mediului
activități de aplicare a legii și alte probleme de management de mediu.

Pagina 65
51
Consiliul a aprobat modurile de implicare cu LGA-urile și NEMC
a început deja această colaborare cu 20 de LGA-uri pilot și anume Njombe,
Chunya, Mpanda, Sumbawanga, Mufindi, Musoma Municipal, Bariadi,
Kahama, Geita, Moshi, Simanjiro, Ngorongoro, Korogwe, Mkuranga, Ifakara,
Singida Municipal, Tabora Municipal, Bukoba Municipal, Tunduru, and
Kigoma Ujiji). Alte LGA vor fi incluse ca performanță de la prima
20 de LGA se îmbunătățesc.
Cu toate acestea, nu a existat nicio dovadă că Consiliul a analizat rapoartele
primite de la birourile zonale și alți factori cheie interesați și metodele pentru
oferind feedback oficialilor în cauză.
(ii)
Recomandări care au fost pe deplin implementate
Sa observat că 7 din 12 recomandări au fost implementate integral.
Detaliile recomandărilor care au fost implementate integral sunt
furnizate mai jos:
Recomandarea 1: NEMC ar trebui să se asigure că toate birourile zonale sunt
elaborarea planurilor de executare pe baza riscurilor prezentate de fiecare exploatare
facilitate în jurisdicția lor și să utilizeze astfel de informații pentru a ghida realist
stabilirea ţintelor şi alocarea adecvată a resurselor pentru
activități de executare
Revizuirea stadiului implementării transmisă auditorilor indicați
că NEMC a dezvoltat următoarele:
a) Criterii care ar ajuta zonele să pregătească planuri de aplicare pe baza
privind riscul pe care fiecare mină îl prezintă pentru mediu și sănătatea publică;
b) antecedente de neconformitate;
c) Locație (de exemplu, apropierea de zone sensibile, corpuri de apă, locuințe,
spitale etc.).
Echipa a avut ocazia să verifice planurile de aplicare pe baza
riscurile asociate prezentate de factori specifici în domeniile respective precum
disponibilitatea corpurilor de apă din jur, apropierea de așezările umane și
istoricul unității la neconformitate în operațiunile lor anterioare.
Revizuirea stadiului implementării a fost transmisă auditorilor în continuare
a subliniat că, Consiliul Consiliului a aprobat criteriile elaborate pentru
inspecții bazate pe risc la 28 iunie 2017.
Recomandarea 2: NEMC ar trebui să stabilească standarde de performanță sau
parametrii de executare Activități inclusiv realizarea riscului
evaluare, elaborarea de manuale de aplicare, linii directoare și
termene pentru fiecare activitate de executare

Pagina 66
52
NEMC a implementat în mod satisfăcător această recomandare, echipa de audit
a analizat probele prezentate și a intervievat funcționari din Consiliu și
a remarcat că, NEMC determina nivelul de conformitate în conformitate cu
valorile limită admisibile date în standardele de mediu existente la
calitatea apei, calitatea aerului și calitatea solului. Probele depuse și
interviurile purtate cu oficiali de la NEMC au dezvăluit în continuare că, NEMC a avut
instrumente dezvoltate deja pentru a fi utilizate în evaluarea riscurilor și erau operaționale.
Aceste instrumente sunt:
(i) Manual de inspecție și investigație de mediu; și
(ii) Orientări privind stabilirea sancțiunilor care trebuie aplicate
Infracțiuni legate de evaluarea impactului asupra mediului (EIM) și
Poluarea mediului și încălcări ale protecției.
Recomandarea 3: NEMC ar trebui să instituie sisteme pentru a asigura coerența
aplicarea sistemelor de control al mediului prin efectuarea de rutină,
activități de executare la timp și prompte
NEMC a implementat pe deplin și în mod satisfăcător această recomandare de către
dezvoltarea de instrumente pentru asigurarea aplicării consecvente a normelor de mediu
conformarea in tara. Dovezi depuse și interviuri susținute cu
Oficialii NEMC au dezvăluit că instrumentele dezvoltate erau operaționale. The
instrumentele dezvoltate includ;
(i) Formulare de inspecție;
(ii) Formulare de acord de conformitate;
(iii) Manual de inspecție și investigare a mediului;
(iv) Orientări privind stabilirea pedepselor care trebuie impuse;
(v) Infracțiuni legate de evaluarea impactului asupra mediului (EIM); și
(vi) Ghidul privind sancțiunile privind poluarea și protecția mediului
Încălcări.
De asemenea, echipa de audit a remarcat că, inspecțiile și monitorizarea conformității
au fost printre activitățile necesare în planurile de lucru anuale ale NEMC și au fost
bugetul alocat necesar pentru a satisface activitățile planificate.
Recomandarea 4: Efectuați o analiză între executare
activitățile și resursele disponibile și luați măsuri corective pentru
spori utilizarea eficientă a resurselor disponibile
NEMC a implementat pe deplin această recomandare prin dezvoltarea performanței
indicatori care i-ar ajuta să măsoare eficiența utilizării
resursele disponibile atât financiare, cât și nefinanciare.

Pagina 67
53
Prin probele care au fost depuse auditorilor și interviuri
condusă cu oficiali din NEMC, s-a remarcat că patru tipuri de
indicatori și anume input, output, rezultat intermediar și rezultat final
au fost elaborati indicatori.
Tabelul 4.4 de mai jos descrie cele patru tipuri de indicatori specifici
indicatori de performanță dezvoltați de NEMC
Tabelul 4.4: Tipuri de indicatori
Tipul de indicatori
Indicatori elaborați
Indicatori de intrare
(a) Numărul de ofițeri care trebuie să efectueze conformitatea
monitorizare, inspecție și aplicare.
(b) Numărul de instalații care trebuie monitorizate și
inspectat.
(c) Investiții/buget pentru efectuarea conformității
monitorizare, inspecție și aplicare.
(d) Numărul de zile planificate pentru conformitate
monitorizare, inspecție și aplicare.
(e) Numărul de reclamații publice primite.
Indicatori de ieșire
(a) Numărul de personal care a efectuat monitorizarea conformității
și inspecții.
(b) Numărul de instalații inspectate și monitorizate
(c) Numărul de monitorizări a conformității efectuate și
inspecţie.
(d) Numărul de acțiuni de executare.
(e) Valoarea penalităților plătite.
(f) Numărul de zile realizate pentru conformitate
monitorizare, inspecție și aplicare.
(g) Numărul de reclamații publice la care a participat.
Intermediar
rezultate
(a) Ratele de conformitate.
(b) Ratele de risc
Rezultatele finale
(a) Sarcina ambientală de poluanți în aer și apă versus
valori limită admisibile;
(b) Calitatea mediului în ceea ce privește
standardele de mediu
(c) Efecte asupra mediului în statul
Raport de mediu
Sursa: Informații din răspunsurile oferite de NEMC
După cum se arată în Tabelul 4.4 de mai sus, NEMC a dezvoltat indicatori de performanță în
patru categorii care au fost indicatori de intrare, indicatori de ieșire, intermediari
rezultate și rezultate finale. S-a subliniat în continuare că, Consiliul NEMC
a aprobat indicatorii de performanță elaborați la 28 iunie 2017.
Cu toate acestea, nu a fost clar în ce măsură performanța dezvoltată
au fost utilizați indicatori pentru a efectua analize pentru a compara aplicarea
activităţile şi resursele disponibile. Asta pentru că nu existau
raport întocmit de NEMC privind măsura în care indicatorii de performanță
au fost eficiente.

Pagina 68
54
Recomandarea 5: Asigurați-vă că aplicarea sancțiunilor este de a
natura descurajatoare, alta decât natura încurajatoare
NEMC a implementat pe deplin această recomandare prin dezvoltarea unei sancțiuni
linii directoare care au fost aprobate de Consiliu la 28 iunie 2017.
Analiza probelor prezentate auditorilor de către Consiliu a arătat
că, sancțiunile aplicate contravenienților atât administrative cât și judiciare au avut
a fost întotdeauna în conformitate cu Cap 191 al EMA și ulterioară
Toate reglementările sunt măsuri de descurajare.
Pentru agravarea infracțiunii, NEMC folosea criterii pentru agravarea și
reflectată în „Orientările privind stabilirea pedepselor” elaborate
să fie impuse împotriva Infracțiunilor legate de impactul asupra mediului
Evaluare (EIA) și încălcări privind poluarea și protecția mediului”
care a fost aprobat de Consiliul de Administrație al NEMC la 28 iunie 2017. Aceștia
criteriile sunt:
A. Nivel de abatere de la cerințele de mediu;
b. Nivelul de daune potențiale aduse mediului și sănătății publice;
c. Istoricul conformității;
d. Nivelul de cooperare;
e. Abilitatea de a plăti.
Recomandarea 6: NEMC ar trebui să se asigure că informațiile din zona
birouri, LGA și MEM este corect raportată canalului relevant al
comunicare pentru a permite păstrarea înregistrărilor care este eficientă
NEMC a implementat pe deplin această recomandare deoarece Consiliul a făcut-o
au început deja să primească rapoarte de la oficiile zonale, APL și Ministerul
Minerit.
Revizuirea probelor prezentate de Consiliu și interviurile susținute cu
Oficialii NEMC au subliniat că au fost depuse rapoarte de la Birourile Zonale
către NEMC-HQ și reflectate în planul lor de lucru și bugetul anual. De asemenea, LGA-uri
raportau la birourile lor zonale respective care raportau ulterior
către NEMC HQ.
În plus, recenziile au arătat că NEMC și Ministerul Minelor au împărtășit
informații relevante și fiecare instituție a raportat aceleași ei
autoritatea respectivă. De asemenea, în timpul inspecției și monitorizării conformității
precum și verificările la fața locului NEMC, MEM și LGA-urile au colaborat pe deplin.
Recomandarea 7: Asigurați-vă că DEIA stabilește sistemul care va fi
actualizarea DECE cu informațiile despre instalațiile miniere care
au efectuat EIA sau EA sau instalații miniere fără certificat EIA
NEMC a implementat pe deplin această recomandare prin stabilirea mediului
baza de date să fie accesibilă de către fiecare Direcție în scopul partajării
informații de care au nevoie unul de celălalt.

Pagina 69
55
Evaluarea stadiului implementării prezentată auditorilor a subliniat
că, baza de date pentru EIA era în vigoare și a fost utilizată de DECE în timpul conformării
acțiuni de monitorizare, inspecție și executare în caz de neconformitate. Acest
s-a constatat că baza de date este actualizată continuu. Cu toate acestea, nu era clar
cât de des a fost actualizată baza de date.
B.
Implementarea Recomandărilor Eliberate Vicepreședintelui
Birou - Departamentul de Mediu
În general, au fost patru recomandări care au fost emise către VPO și toate
dintre ele au fost parțial implementate. Mai jos este starea implementării
acele recomandari:
Recomandarea 1  : Că activitățile de aplicare a legii de mediu efectuate de
NEMC, ministerele de sector și AGL sunt coordonate, armonizate în mod corespunzător
și toate părțile interesate stabilesc o linie fermă de raportare a mediului
chestiuni  ;
VPO-DoE a implementat parțial această recomandare prin asigurarea acelei scrisori
cu referință nr BA.78 / 130/01 din data de 28 - lea
noiembrie 2017 au fost
depus la toate ministerele de sector, Secretariatele Regionale și Locale
Autoritățile guvernamentale și unele rapoarte de implementare au fost primite de
Directia de Mediu din entitati.
Cu toate acestea, VPO-DoE nu a arătat ce categorie de mediu național
Raportul de implementare a strategiei va fi comunicat părților interesate
și mecanismul de raportare către aceștia.
În timpul vizitelor de verificare, echipa de audit a confirmat prezența directivelor
să pună accent pe problemele de mediu. Cu toate acestea, linia de raportare a rămas
la nivelul LGA și nu exista un canal de raportare specific de furnizat
feedback-uri către VPO-Directia de Mediu cu privire la aspecte legate de
mediu cu excepția cazului în care a existat o cerere specifică pentru o anumită informație
cerut de VPO-DoE.
Recomandarea 2: VPO-DoE ar trebui să se asigure că mediul general
raportul de stare a sectorului minier din țară este întocmit anual și
o compilație anuală de rapoarte privind rolurile de aplicare a legii în domeniul mediului în
sectorul minier, astfel cum este realizat de alte departamente guvernamentale sunt
puse la dispoziție și utilizate pentru evaluarea respectării performanței
anual și să fie baza pentru îmbunătățiri ulterioare
VPO-DoE a implementat parțial această recomandare prin pregătirea unui
plan strategic pentru conformitatea la politica de mediu, legea, si
reglementări în explorarea petrolului și gazelor.
Cu toate acestea, deși planurile de implementare și acțiunile întreprinse au fost
satisfăcător, VPO-DoE nu a indicat când a treia Națională
Raportul privind starea mediului va fi finalizat. Ultimul raport a fost emis
în 2017.

Pagina 70
56
În timpul vizitelor de verificare la biroul vicepreședintelui, echipa de audit nu a făcut-o
Găsiți orice dovezi care să demonstreze efortul de la National Environmental disponibil
Raport care include acea categorie care se concentrează pe sectorul minier.
Recomandarea 3: VPO-DoE ar trebui să se asigure că monitorizează NEMC-urile
performanță în aplicarea implementării mediului
sistemele de control din sectorul minier prin revizuirea regulată a acestuia
performanța, precum și îmbunătățirea capacității NEMC de a-și îndeplini
obiectivele generale de aplicare
Revizuirea stadiului implementării prezentată auditorilor arată că,
VPO-DoE a implementat parțial această recomandare. Revizuirea
starea de implementare a indicat că VPO-DoE în colaborare cu NEMC
a pregătit un ghid pentru evaluarea impactului asupra mediului în petrol și
sectorul gazelor care ar fi utilizat în monitorizarea sectorului petrolier. The
echipa de audit a avut ocazia să verifice ghidul.
Cu toate acestea, la revizuirea ghidului, echipa de audit a remarcat că, VPO-DoE
nu a identificat în detaliu indicatorii cheie de performanță pentru măsurarea
performanța NEMC în sectorul petrolului și gazelor; și planul de acțiune pentru capacitate
clădirea nu a identificat în măsura în care zonele identificate aveau nevoie
consolidarea capacităților.
Recomandarea 4: VPO-DoE ar trebui să se asigure că se configurează clar
ghid de aplicare care va fi în concordanță cu toate cele de mediu
organele de executare și monitorizare
Revizuirea stadiului implementării transmisă auditorilor și
interviurile purtate cu oficialii VPO-DoE au arătat că VPO-DoE parțial
a implementat această recomandare prin transmiterea unui proiect de ghid revizuit
către Secretarul Cabinetului pentru aprobare din septembrie 2016.The
proiectul de orientare încă aștepta aprobarea Cabinetului.
4.6 Concluzie specifică
Pe baza analizei stării de implementare a celor emise anterior
recomandări, se concluzionează că NEMC și VPO-DoE le-au făcut
progres satisfăcător către implementarea emisiunii
recomandări. Cu toate acestea, pentru cinci recomandări care nu au fost
implementate la maximum de către NEMC și cele patru recomandări de către
VPO-DoE, managementul ar trebui să adauge mai multe eforturi pentru a se asigura că toate acestea sunt
implementat pe deplin.

Pagina 71
57
4.7 Recomandări specifice
NEMC și VPO-DoE ar trebui să se asigure că recomandările care au fost parțial
implementate sunt luate în serios și sunt pe deplin implementate.
4.7.1 Recomandări către Managementul Național de Mediu
Consiliu
NEMC ar trebui să se asigure că:
1. O bază de date cuprinzătoare este utilizată în aplicarea respectării mediului
conformitatea in tara;
2. Există un mecanism clar de raportare către direcțiile relevante
responsabil pentru sarcinile îndeplinite.
3. Ofițerii de zonă sunt împuterniciți din punct de vedere al finanțării fie prin reținere
parte din taxe și taxe sau orice modalitate de a asigura activitățile din
zona lor respectivă;
4. Logistică, cum ar fi consultarea părților interesate relevanți, sunt incluse
Operațiune; și
5. Efectuează analize pe baza rapoartelor primite de la birourile zonale și
alte părți interesate cheie și să ofere feedback celor în cauză
oficiali.
4.7.2 Recomandări către Direcția Vicepreședintelui de
Mediu (VPO-DoE)
VPO-DoE ar trebui să se asigure că;
1. Raportul de implementare a Strategiei Naționale de Mediu este oportun
comunicate părților interesate și mecanismului de raportare
spatele este definit;
2. Se întocmește cel de-al treilea Raport național privind starea mediului,
completat și pus la dispoziția publicului;
3. Indicatori cheie de performanță pentru măsurarea performanței NEMC
în sectorul petrolului și gazelor sunt dezvoltate și operaționalizate; și
4. Zonele care necesită consolidarea capacității sunt identificate și încorporate în
plan de acțiune.

Pagina 72
58
CAPITOLUL CINCI
AUDITUL PERFORMANȚEI PRIVIND MENTINEREA GUVERNULUI
CLĂDIRI
5.1 Contextul auditului
Auditul de performanță privind întreținerea clădirilor guvernamentale a fost
depusă Parlamentului în aprilie 2015 și principalele entități auditate au fost
Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor și Clădirea Tanzania
Agenția (TB) ca actori principali cu responsabilitatea generală de gestionare
clădiri guvernamentale din țară.
5.2 Domeniul auditului
Obiectivul general al auditului a fost de a examina sistemele existente pentru
un management eficient al programelor de întreținere a clădirilor guvernamentale,
implementarea programelor de întreținere a clădirilor și supravegherea
rolurile Ministerului Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor.
5.3 Principalele constatări ale auditului
1) Puncte slabe în executarea lucrărilor de întreținere
A fost dezvăluit că execuția lucrărilor de întreținere la TBA nu a făcut-o
au fost implementate în mod adecvat într-un mod care să garanteze utilizarea eficientă a
resurselor şi atingerea rezultatelor dorite în întreţinerea
clădiri guvernamentale.
Acest lucru a fost atribuit în principal lipsei de proceduri standardizate de efectuat
lucrari de intretinere; prin care unii dintre pașii cheie în întreținerea
clădirile au fost sărite ca revizuirea standardelor și dezvoltarea de
planuri ciclice de întreținere.
Acest lucru a fost, de asemenea, un rezultat al neutilizarii manualului de întreținere prin care toate
șase regiuni vizitate de echipa de audit nu utilizau întreținerea
manual. De asemenea, a fost dezvăluit că abordarea de întreținere la TBA a fost
în principal reactiv cu niveluri ridicate de întrețineri neplanificate, în care 81% din
toate proiectele de întreținere realizate în cele șase regiuni vizitate au fost
neplanificat.

Pagina 73
59
2) Planificarea inadecvată pentru întreținerea clădirilor guvernamentale
Auditul a arătat că a existat o planificare generală inadecvată pentru
întreținerea clădirilor guvernamentale care au făcut guvernarea
clădirile să rămână în continuare în stare dărăpănată.
A existat o lipsă generală a sondajelor condiționate pentru clădirile guvernamentale
prin care toate cele șase regiuni vizitate de echipa de audit nu au efectuat niciodată
studii de condiție într-o perioadă de 3 ani de audit. Toate clădirile erau
menținute în perioada menționată nu au fost supuse unui sondaj condiționat
anterior.
3) Sisteme slabe de monitorizare și evaluare pentru întreținerea clădirilor
S-a remarcat de către NAOT că au existat deficiențe în monitorizare și
evaluarea activitatilor de intretinere. Aceste slăbiciuni s-au datorat lipsei de
componentele cheie ale unui sistem de monitorizare adecvat care trebuia
garantează performanța eficientă și eficientă în întreținere
clădiri guvernamentale atât la Ministerul Lucrărilor, cât și la TBA. Principalele motive
căci aceasta a fost atribuită unor probleme precum; lipsa cadrului M&E, lipsa
sistem de evaluare a performanței, lipsa măsurilor de performanță pe
întreținerea clădirilor, lipsa mecanismului de responsabilitate și întârziere
raportarea performanței.
5.4 Concluzia generală a auditului
Concluzia generală a acestui audit a fost că, activitățile de întreținere ca
efectuate de TBA pentru clădirile guvernamentale nu au fost adecvate
să abordeze problema clădirilor guvernamentale dărăpănate din Tanzania.
Activitățile de întreținere a clădirilor guvernamentale nu au fost adecvate
condus, planificat și coordonat. În egală măsură, au fost limitate clare
țintele stabilite și strategiile pentru activitățile de întreținere nu au fost bine definite.
Ca rezultat, misiunea TBA de a oferi calitate și ecologic
acomodarea guvernului și a funcționarilor publici era în pericol.
5.5 Rezultatele auditului de urmărire
Această parte prezintă stadiul implementării recomandărilor emise în
trei categorii și anume, recomandări care au fost pe deplin implementate,
parțial implementate și cele care nu au fost implementate de către
Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor și Clădirea Tanzania
Agenţie.

Pagina 74
60
5.5.1 Rezultatele urmăririi implementării documentului emis
Recomandări către Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și
Agenția de comunicare și construcții din Tanzania (TBA)
Implementarea generală a recomandărilor emise de audit de performanță
Un total de 9 recomandări au fost emise în acest audit special. 2
recomandările au fost îndreptate către Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și
Comunicare, în timp ce 7 recomandări au fost îndreptate către Tanzania
Agenție de construcții (TBA)
Urmărirea generală a rezultatelor asupra implementării auditului emis
recomandările au indicat că 1 din 9 (echivalent cu 11 la sută)
recomandările au fost pe deplin implementate, în timp ce 2 din 9 (echivalent cu 22
la sută) recomandările au fost parțial implementate, 6 (echivalent cu 67
la sută) recomandările nu au fost implementate.
Figura 5.1 arată nivelul de implementare a recomandărilor emise
către Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor și TBA
Figura 5.1: Nivelul de implementare a recomandărilor
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor date de Ministerul Lucrărilor, Transporturilor
și Comunicare și TBA
Figura 5.1 de mai sus prezintă faptul că aproximativ 89% din totalul emis
recomandările au fost fie nu sau parțial implementate de ambele auditate
entităților și doar un procent din toate recomandările emise a fost complet
implementate.
11%
22%
67%
Implementat pe deplin
Implementat parțial
Neimplementat

Pagina 75
61
În plus, echipa de audit a descris un număr specific de emise
recomandări ale fiecărei entități auditate și descrierea nivelurilor acestora de
implementare așa cum se arată în tabelul 5.1
Tabelul 5.1 Starea implementării atât de la Mow, cât și de la TBA
Auditat
Entitate
Dat
Recomandări
In totalitate
implementate
Parţial
implementate
Nu
Implementat
Număr % Număr % Număr %
Cosi
2
0
0
2
100
TBA
7
1
14
2
29
4
57
Total
9
1
11
2
22
6
67
Sursa: Analiza auditorilor din informațiile furnizate de MoW și TBA
După cum se arată în Tabelul 5.2, analiza ulterioară a recomandărilor emise per
fiecare cluster sau categorie a fost realizat pentru a furniza statutul nivelului
de implementare a recomandărilor de audit
Tabelul 5.2: Categoria de recomandări
Auditat
Entitate
Categoria a
Recomandare
Numărul de recomandări
Total
Emis
Parţial
Implementat
In totalitate
Implementat
Nu
implementate
Cosi
Dezvoltare
1
0
0
1
Monitorizarea și
evaluare
1
0
0
1
TBA
Dezvoltare
3
1
0
2
Bugetarea
2
0
0
2
Monitorizarea și
supraveghere
2
1
1
0
Sursa : Analiza auditorilor a răspunsurilor emise
După cum se vede din Tabelul 5.2, trei recomandări care se încadrează
dezvoltare, unul care intră sub control și evaluare nu au fost
implementate.
5.5.2 Nivelul de implementare a recomandării emise de către
Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor
În general, au fost două recomandări care au fost emise către
Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor; s-a constatat că toate
două recomandări nu au fost puse în aplicare.

Pagina 76
62
(i)
Recomandari care nu au fost implementate
Recomandarea 1: Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și
Comunicarea ar trebui să dezvolte și să consolideze cadrul politic privind
întreținerea clădirilor guvernamentale care se va concentra pe realizarea a
managementul durabil al sectorului imobiliar guvernamental
Ministerul prin TBA a pregătit un proiect de manual de întreținere. The
Ministerul a pregătit, de asemenea, un proiect de lege imobiliară din 2017, care a fost distribuit
părților interesate pentru contribuții. Proiectul de lege nu a fost încă adoptat.
S-a remarcat de către echipa de audit că Ministerul nu a avut nicio indicație specifică
despre cum ar fi proiectul manualului de întreținere și proiectul de lege imobiliară
contribuie la un sector imobiliar guvernamental sustenabil. Manualul și
Actele nu au fost nici finalizate, nici furnizate echipei de audit.
Prin urmare, această recomandare specială nu a fost implementată din cauza
eșecul complet de a realiza ceea ce s-a dorit a fi realizat.
Recomandarea 2
Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și Comunicațiilor ar trebui să se consolideze
sistemul său de M&E pentru a putea măsura progresul către abordare
strategiile și atingerea obiectivelor și țintelor privind întreținerea
a clădirilor guvernamentale, așa cum este indicat în planurile sale strategice.
TBA a înființat secțiunea M&E și are cinci angajați. În prezent, cel nou
secțiunea M&E stabilită este în proces de pregătire a unei liste de verificare pentru
implementarea activităților de monitorizare și evaluare la nivelul guvernului
întreținerea clădirilor.
Echipa de audit consideră că această recomandare nu este implementată simplu
deoarece recomandarea impunea Ministerului să-și consolideze M&E
sistem. Cu toate acestea, inițiativele au fost implementate de către o agenție TBA
care trebuia monitorizată de Ministerul Lucrărilor, Transporturilor şi
Comunicare. De asemenea, nu a existat o altă descriere care să arate cum
inițiativa de a avea M&E în cadrul TBA ar îmbunătăți M&E la Minister
unde slăbiciunile privind capacitatea sa de a monitoriza activitățile privind
S-au observat M&E.
5.5.3 Nivelul de implementare a recomandărilor emise de către Tanzania
Agentie de constructii
Un total de 7 recomandări au fost emise către Tanzania Building Agency
dintre ei doar 1 recomandare (echivalent cu 14 la sută) a fost complet
implementate, 2 recomandări (echivalent cu 29 la sută) au fost parțial
implementate și 4 recomandări (echivalentul a 57 la sută) din
recomandările emise nu au fost puse în aplicare. Figura 5.2 de mai jos oferă
o reprezentare schematică a stării de implementare.

Pagina 77
63
Figura 5.2: Nivelul de implementare de către TBA
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor date de la TBA
După cum se indică în Figura 5.2, TBA a implementat complet 1 din 7
recomandări în mod satisfăcător, 2 din 7 au fost parțial implementate și
4 nu au fost implementate.
(i) Recomandări care nu au fost implementate de TBA
Recomandarea 1  : TBA ar trebui să își revizuiască procesul bugetar în
activități de întreținere și să elaboreze un mecanism care să asigure a
finanțare durabilă pentru întreținerea clădirilor guvernamentale
Există o cerință în proiectul manualului de întreținere care solicită TBA
să aloce 25% din totalul chiriei colectate pentru efectuarea întreținerii de
clădiri guvernamentale. (Capitolul 3, clauza 3.3.3). De asemenea, TBA a obținut granturi
de la Guvern ca o altă sursă de fond pentru întreținerea
clădiri guvernamentale.
Echipa de audit este de părere că prin sistemul de 25% dacă este corect
implementat așa cum se menționează în liniile directoare, ar oferi un mod durabil
finantarea activitatilor de intretinere a cladirilor. TBA nu a oferit
dovezi către echipa de audit pentru a confirma că sistemul de 25 la sută al
chiria totală colectată este în mod constant instituită pentru întreținere
scopuri. În plus, nu există dovezi care să arate cum
mult TBA a primit de la guvern ca granturi acordate în mod special
pentru activități de întreținere a clădirilor guvernamentale.
14%
29%
57%
Implementat pe deplin
Implementat parțial
Neimplementat
Pagina 78
64
Recomandarea 2: TBA ar trebui să se dezvolte implementabile pe termen lung
programe de reabilitare pentru întreținerea majoră a clădirilor guvernamentale
în regiunile sale
Interviul susținut cu oficiali de la TBA a relevat faptul că Management Surveys
urmat de studiile privind starea proprietăților TBA au început în Dar es Salaam,
Regiunile Dodoma, Mwanza și Arusha, iar raportul va fi actualizat o dată
sondajul a fost finalizat. După finalizarea rapoartelor, TBA le-ar fi făcut
priorități pentru stabilirea programului de lucru pentru execuția pe termen lung
lucrari de intretinere pentru celelalte regiuni.
Această recomandare nu a fost implementată din cauza anchetei condiționate
căci nu se făcuseră construcţii în toate regiunile din ţară. În plus,
sondaje condiționate au fost efectuate în 6 din 26 de regiuni de pe continent
Tanzania. În timpul vizitelor la fața locului în regiunea Mwanza, echipa de audit nu a putut găsi
raportul de sondaj condiționat pentru clădirile TBA găsite în regiune.
Recomandarea 3: TBA prin MoW ar trebui să stabilească un mecanism de
colectarea eficientă a restanțelor de închiriere de la MDA pentru a minimiza efectele
a arieratelor acumulate la capitalul de rulment al TBA
TBA continuă să urmărească acumulările de arierate ale chiriei de la Minister
al Finanțelor prin scrisul unei scrisori cu nr. de referință GC:/109/128/21/09 din
13 th martie 2018 și fizice regulate follow-up-uri, de asemenea TBA a angajat o datorie
Colector (YONO) să urmărească restanțele de chirie către alți chiriași și prin
care evitând acumularea de chirii restante.
Această recomandare nu a fost implementată deoarece TBA încă făcea ca
a fost înainte în încasarea restanțelor de la MDA. Nu a fost stringentă și
modalitate eficientă care fusese pusă în aplicare pentru a se asigura că colectarea chiriei a fost
realizat eficient.
Nu au fost date nicio dovadă sau statistici echipei de audit care să arate cum
mult colectase până acum recuperatorul de datorii din restanțe. De aici
contribuția recuperatorilor angajați de TBA nu a putut fi stabilită.
Recomandarea 4: TBA ar trebui să consolideze modul de stabilire a acestuia
nevoile de întreținere care includ implementarea și utilizarea
studii de stare și administrarea corectă a cererii de întreținere
din birourile sale regionale.
Această recomandare nu a fost implementată deoarece TBA nu a furnizat
dovezi care să indice îmbunătățirea stabilirii nevoilor de întreținere din moment ce
rapoartele sondajului privind starea nu au fost furnizate echipei de audit.

Pagina 79
65
(ii) Recomandări care au fost parțial implementate
Recomandarea 1: TBA ar trebui să elaboreze linii directoare importante și cheie
cu proceduri standardizate de întreținere a clădirilor guvernamentale
pentru a permite desfășurarea acesteia într-un mod care să garanteze eficiența
performanța și atingerea rezultatelor dorite.
Manualul de management imobiliar a fost deja pregătit de TBA. The
prima schiță așteaptă ca ghidurile de întreținere să fie transmise către
management pentru aprobare. Manualul se află în etapa finală a acestuia
preparate.
Echipa de audit a constatat că această recomandare este parțial
implementat deoarece manualul dezvoltat nu este încă în vigoare și TBA a făcut-o
nu este descris dacă manualul a luat în considerare în mod clar problemele
abordate în audit precum prezența procedurilor standardizate privind
întreținerea clădirilor guvernamentale
Recomandarea 2  : TBA ar trebui să revizuiască administrarea chiriașului
sistem și relația cu clientul lor, cu accent pe atingere
un ciclu de viață economic prelungit al proprietăților
Prin revizuirile periodice prevăzute la punctul 1.4 din contractul de închiriere, că
când taxele de chirie sunt mai mici decât chiria evaluată; locatarul va fi obligat să facă
întreținere. De asemenea, TBA a introdus un formular de reclamație pentru chiriași pentru ușurință
comunicare cu intenția de a rezolva problemele de întreținere cu care se confruntă
chiriașilor.
Această recomandare este parțial implementată deoarece răspunsul de la
TBA nu explică modul în care cele două măsuri și anume chiriașii își fac singuri
întreținerea și introducerea formularelor de reclamație poate duce la prelungire
ciclul de viață economic al clădirilor.
TBA nu explică mecanismul de control instituit în cadrul chiriașilor
sistem de administrare care să asigure că în primul rând, chiriașii cărora chiria
taxele sunt mai mici decât cele evaluate cu adevărat respectă și fac
întreținere după cum este necesar. De asemenea, răspunsul nu spune cum se plânge
formularele sunt tratate pentru a îmbunătăți relațiile bune cu chiriașii lor
În timpul vizitelor noastre, echipa de audit a verificat prezența formularelor de reclamație
în care chiriașii și-au exprimat dorința ca clădirile guvernamentale să
suferi intretinere. Aceste formulare sunt culese din regiuni și
copiile sunt trimise la sediul TBA pentru proces în care întreținere
se face programul.
Cu toate acestea, TBA nu a putut arăta în mod clar cum este obișnuit acest sistem special
participă la plângerile chiriașilor care cereau garanția că TBA
vor efectua întreținerea clădirilor lor în intervalul de timp convenit.

Pagina 80
66
(iii) Recomandare care a fost implementată pe deplin de către TBA
Recomandarea 1: TBA ar trebui să consolideze în mod specific sistemul de M&E
asupra modului în care monitorizează întreținerea clădirilor guvernamentale și
evaluarea performanțelor sale în direcția abordării indicatorilor din lor
Plan strategic  .
TBA a înființat Secțiunea M&E care are mai mult de cinci angajați. M&E
Secțiunea a pregătit deja liste de verificare pentru implementarea guvernului
întreținerea clădirilor.
În timpul vizitelor de verificare, echipa de audit a confirmat prezența M&E
Secție la TBA, deși se afla încă în fazele inițiale ale înființării sale
inclusiv dezvoltarea ghidurilor și manualelor sale operaționale. in orice caz
această Secțiune a început prin a elabora liste de verificare pentru a-i ajuta să treacă
verifica starea implementării întreținerii.
5.6 Concluzie specifică a auditului
Pe baza analizei stării de implementare a celor emise anterior
recomandări de audit, se concluzionează că Ministerul Lucrărilor,
Transport și Comunicații și Tanzania Building Agency au făcut
progres satisfăcător către implementarea emisiunii
recomandări. Totuși, pentru cele 3 recomandări care nu au fost
implementat la maximum de Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și
Comunicare și TBA, managementul ar trebui să adauge mai multe eforturi pentru a asigura
că toate acestea sunt pe deplin implementate.
5.7 Recomandări specifice de audit
5.7.1 Recomandări către Ministerul Lucrărilor, Transporturilor și
Comunicare
Ministerul Lucrărilor ar trebui:
1. Continuați să consolidați cadrul de politici pentru a face posibilă TBA
să funcționeze într-un mediu propice luând în considerare
probleme legate de administrarea contractelor de închiriere și a arieratelor guvernamentale; și
2. Consolidarea Secțiunii de Monitorizare și Evaluare pentru a le permite
Ministerul să desfășoare cu atenție activități de M&E, în special pe
întreținerea clădirilor guvernamentale.

Pagina 81
67
5.7.2 Recomandări către Agenția de Construcții din Tanzania
Agenția de construcții din Tanzania ar trebui:
1.
Accelerați finalizarea ghidurilor și manualelor care se află în
etapele finale de finalizare pentru a putea oferi clar
îndrumări pentru operațiuni, în special pentru întreținere;
2.
Instituirea efectivă a sistemului de reținere a 25% din chiria încasată
pentru întreținerea clădirii guvernamentale pentru a se asigura că acel fond
este utilizat practic pentru întreținere, conform instrucțiunilor lor;
și
3.
Accelerați exercițiul pentru a efectua sondaje condiționate în toate regiunile
și menține birourile regionale la curent cu starea prin partajarea
raportul sondajului pentru a permite biroului regional să participe
eficient în întreținerea clădirilor guvernamentale.

Pagina 82
68
CAPITOLUL ŞASE
AUDIT DE PERFORMANȚĂ PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE EXTENSIUNE
CĂTRE
FERMIERI DIN TANZANIA
6.1
Contextul auditului
Raportul de audit al performanței privind furnizarea de servicii de extindere către
fermierii din Tanzania a fost depusă Parlamentului Republicii Unite
Tanzania în aprilie 2015. Principalele entități auditate au fost Ministerul
Agricultura, Securitatea Alimentară și Cooperative (acum Ministerul Agriculturii și
Irigaţii) şi Cabinetul Primului Ministru - Administraţia Regională şi
Administrația Locală (acum Președinția - Administrația Regională și
Administrația Locală (PO-RALG).
6.2
Domeniul de aplicare al auditului
Auditul sa concentrat în primul rând pe Ministerul Agriculturii și al Președintelui
Biroul - Administratie Regionala si Administratie Locala (PO-RALG). Principalul
obiectivul auditului a fost de a evalua dacă MAFC și președintele
Biroul- Administratie Regionala si Administratie Locala (PO-RALG) asigurat
că serviciile de extensie pentru fermieri au fost gestionate și monitorizate eficient,
conform suportului oferit și conform orientărilor și politicilor emise.
În mod specific, auditul a evaluat dacă:
• Furnizarea de servicii de extensie agricolă fermierilor a fost
gestionate eficient; și
• Asigurarea mecanismelor de monitorizare aplicate de MAFC și PO-RALG
furnizarea eficientă a serviciilor de extensie fermierilor
6.3
Principalele constatări ale auditului
1) Eșecul îmbunătățirii tehnologiilor agricole ale fermierilor
Eșecul îmbunătățirii tehnologiilor agricole ale fermierilor a fost atribuit
nivel scăzut de adoptare a tehnologiilor agricole de către fermieri; putine si des
loturi demonstrative inactive și absența școlilor de câmp pentru fermieri; lipsă
cunoștințe și abilități adecvate de către ofițerii de extensie de la AGL; și
programe de formare scurte și de reîmprospătare inadecvate pentru ofițerii de extensie
și fermierii, precum și absența evaluărilor nevoilor de formare pentru toți
ofițeri de extensie agricolă în LGA.
Executarea cu succes a serviciilor de extensie agricolă a fost de asemenea
împiedicat de lipsa de ofițeri de extensie pentru aproximativ 64 la sută, non-
prioritizarea serviciilor de extensie și instrumentele de lucru insuficiente. În
în medie, un ofițer de extensie deservește trei până la patru sate, în timp ce pentru

Pagina 83
69
ofițerul de extensie pentru a-și desfășura în mod adecvat lucrările este obligat să servească
un singur sat. Pe de altă parte, s-a remarcat că o medie de 75
procente dintre ofițerii de extensie funcționau fără transport de încredere
facilităţi. Acesta este unul dintre instrumentele cheie de lucru care facilitează
deplasările ofițerilor de extensie atunci când furnizează servicii de extensie către
fermierii.
2) Numărul inadecvat de fermieri a fost instruit în domeniul agriculturii bune
practici
În 2012/13, doar 9.025 de fermieri au fost instruiți cu privire la bunele practici agricole
din 895.644 de fermieri planificați să fie instruiți. Aceasta înseamnă că doar unul
procentul din numărul planificat de fermieri care urmează să fie instruiți au primit instruirea.
3) Producția și productivitatea agricolă scăzută de către fermieri
Productia si productivitatea agricola nu s-au imbunatatit semnificativ.
Acoperire slabă a personalului de extensie, facilități de lucru slabe, ignoranță
personalul de extensie agricolă și comunicarea slabă între extensii
ofițeri și fermieri, precum și între instituțiile guvernamentale cheie, în principal
Ministerul Agriculturii, PO-RALG, Secretariatul Regional și AGL,
a contribuit, prin urmare, la îmbunătățirea lentă a furnizării serviciilor de extensie
impact asupra randamentelor agricole.
În mod similar, modelele meteorologice în schimbare în țară într-o oarecare măsură
a contribuit la producția agricolă scăzută, în special în agricultură
anotimpurile sunt lovite de ploi slabe. Acesta a fost cazul datorită faptului că
agricultura de subzistență depinde în mare măsură de ploi.
4) Monitorizarea furnizării serviciilor de extensie către fermieri nu a fost
condusă în mod adecvat
Monitorizarea prestării serviciului de extensie agricolă nu a fost
condusă în mod adecvat. Nu existau linii directoare pentru serviciile de extensie care
au fost distribuite LGA-urilor arătând indicatorii de performanță care trebuie respectați.
Vizitele de supraveghere au fost efectuate ineficient. A fost lipsă de
cunoașterea caracteristicilor cheie pentru desfășurarea corectă a vizitelor de supraveghere, după cum sa
menționat
în liniile directoare ale serviciilor de extensie. Frecvența vizitelor și criteriile pentru
decide asupra acoperirii vizitelor, nu au fost cunoscute în mod explicit.
LGA-urile au avut o conștientizare limitată a punctelor lor slabe și a punctelor forte în furnizare
servicii de extensie pentru fermieri și pentru a explora oportunitățile disponibile pentru
îmbunătățirea serviciului. Din moment ce, nu au primit feedback de la Ministerul
Agricultură și PO-RALG, după ce au vizitat AGL și au revizuit rapoartele,
au comunicat rareori observațiile lor. Prin urmare, LGA-urile au continuat
să lucreze cu provocări nerezolvate, împiedicând astfel serviciile oferite
fermierii.

Pagina 84
70
6.4
Concluzia generală a auditului
Producția agricolă, productivitatea și profitabilitatea din țară au
nu a fost îmbunătățit în mod semnificativ, așa cum sa prevăzut în serviciul de extindere
program. Deși Ministerul Agriculturii a pus în aplicare stabilit
orientări și standarde pentru furnizarea de servicii de extindere, dar detaliate
proceduri care urmează să fie utilizate în furnizarea de servicii de extensie agricolă fermierilor
nu erau la locul lor. De aici, posibilitățile de îmbunătățire a bunăstării
Tanzanienii, a căror principală ocupație și mod de viață se bazează pe
agricultura, erau limitate inutil.
Un motiv cheie pentru aceasta a fost faptul că Ministerul Agriculturii și PO-RALG nici nu
a gestionat programul de extensie agricolă și nici nu l-a monitorizat eficient.
Obiectivul nu a fost atins; pentru a se asigura că fermierii erau echipați
cu cunoștințele agricole adecvate, pentru a putea folosi adecvat
tehnologii pentru a-și îmbunătăți producția, veniturile și mijloacele de trai și
rezolva astfel problemele agricole.
6.5
Principalele rezultate ale urmăririi implementării
Recomandări
Biroul de Audit a efectuat o monitorizare a implementării emisiunii
recomandări către Ministerul Agriculturii (MA) și Biroul Președintelui
– Administrația Regională și Administrația Locală (PO-RALG). Urmărirea
menită să examineze dacă au existat îmbunătățiri în ceea ce privește furnizarea de
servicii de extensie către fermierii din țară și să vedem dacă era nevoie
emit noi recomandări.
Prin urmare, această secțiune prezintă stadiul implementării emisiunii
recomandări. Starea de implementare a fost clasificată în trei
categorii și anume recomandări care au fost pe deplin implementate,
parțial implementate și cele care nu au fost implementate deloc de
Ministerul Agriculturii și PO-RALG.
Implementarea completă a fost evaluată atunci când o entitate auditată a implementat a
recomandare la maximum, așa cum este cerut de raportul de audit, întrucât
implementarea parțială a fost evaluată atunci când o entitate auditată a trebuit să facă unele
măsura a implementat o recomandare așa cum este cerut de raportul de audit.
Atunci când o entitate auditată nu a implementat o recomandare conform cerințelor,
a fost evaluat ca neimplementat.

Pagina 85
71
6.6
Constatări generale ale urmăririi implementării auditului
recomandări
În general, au fost 2 recomandări care au fost transmise Ministerului
al Agriculturii (MoA), 5 recomandări emise către Președinte –
Administrația regională și administrația locală (PO-RALG), 7
recomandări au fost transmise atât Ministerului Agriculturii, cât și PO-RALG
în timp ce au fost emise 6 recomandări către Autorităţile Administraţiei Locale
prin PO-RALG.
Pe baza probelor prezentate și a interviurilor efectuate cu oficialii
de la Ministerul Agriculturii și, respectiv, PO-RALG, a remarcat echipa de audit
că, nici una dintre cele 2 recomandări emise în mod specific Ministerului de
Agricultura au fost implementate integral.
Patru (4) din cinci (5) recomandări emise către PO-RALG au fost parțial
implementate și doar o (1) recomandare nu a fost implementată. La fel de
pentru recomandările emise atât Ministerului Agriculturii, cât și P0-RALG,
6 din 7 recomandări au fost parțial implementate și doar una (1)
recomandarea nu a fost implementată și două (2) din șase (6)
recomandările emise AGL au fost pe deplin implementate, în timp ce patru (4)
recomandările au fost parțial implementate.
Figura 6.1: Arată descrierea nivelului de implementare de către toți
MdA, PO-RALG și LGA auditate
Sursa:  Analiza auditorilor a răspunsurilor date și a interviurilor
Figura 6.1 de mai sus arată că aproximativ 80% din toate recomandările emise
au fost parțial implementate în timp ce recomandările au fost integral
10%
80%
10%
Implementat pe deplin
Implementat parțial
Neimplementat

Pagina 86
72
inclusiv cele neimplementate au fost în cota de 10 la sută
respectiv.
Analiza ulterioară arată o descriere a numărului de recomandări emise
fiecărei entități auditate cu niveluri specifice de implementare, așa cum se arată în
tabelul 6.1.
Tabelul 6.1: Nivelul general de implementare a recomandărilor pentru toți
Entități auditate
Auditat
Entitate
Nr. de Eliberat
recomandări
In totalitate
implementate
Parţial
Implementat
Nu
Implementat
MoA
2
0
2
0
PO-
RALG
5
0
4
1
MoA și
PO-
RALG
7
0
5
2
LGA-uri
6
2
4
0
Total
20
2
15
3
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor la probleme de la entitățile auditate (2018)
Tabelul 6.1 arată că, aproximativ 16 recomandări din 20
recomandările emise au fost parțial implementate de toate entitățile auditate.
Patru recomandări emise direct către PO RALG au fost parțial
implementate în timp ce nici PO-RALG, nici Ministerul Agriculturii nu sunt pe deplin
a implementat oricare dintre recomandări.
După cum se arată în Tabelul 6.2, analiza ulterioară a recomandărilor emise per
fiecare cluster sau categorie a fost realizat pentru a furniza statutul nivelului
de implementare a recomandărilor de audit.

Pagina 87
73
Tabelul 6.2: Categoria de recomandări
Audit
d
Entitate
Categoria a
Recomandare
n
Numărul de recomandări
Total
Emisiune
d
Parţial
Implementează
d
In totalitate
Implementează
d
Nu
implementa
d
MoA
Politică
Formulare
1
0
1
0
Planificare
1
0
1
0
PO-
RALG
Planificare
1
0
1
0
Dezvoltare
3
0
2
1
Monitorizarea și
supraveghere
1
0
1
0
LGA
Supraveghere
2
1
1
0
De sprijin
1
0
1
0
Implementarea
1
1
0
0
Coordonare
2
0
2
0
MoA
și PO-
RALG
Dezvoltare
1
0
1
0
Supravegherea și
Monitorizarea
5
1
3
1
Planificarea si
Bugetarea
1
0
0
1
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor date de entitățile auditate (2018)
Tabelul 6.2 arată că recomandările legate de dezvoltare, planificare
și supravegherea au fost parțial implementate în comparație cu alte categorii
a recomandărilor emise.
6.6.1 Implementarea recomandărilor emise către Ministerul
Agricultură
Tabelul 6.3 arată că au existat două recomandări care au fost direcționate
la Ministerul Agriculturii si printre ei nici unul nu a fost pe deplin
implementate.
Tabel 6.3: Nivelul de implementare de către Ministerul Agriculturii
Numărul total de
Emis
Recomandare
s
Starea de implementare
In totalitate
Implementează
d
Implementat parțial
Nu
Implementează
d
Satisfactor
y
Nu
Satisfactor
y
2
0
2
0
0
Sursa:  Analiza auditorilor din interviuri și documente revizuite
(2018)
Tabelul 6.3 arată că Ministerul Agriculturii a primit două
recomandări care au fost parțial implementate.

Pagina 88
74
Stadiul de implementare a Recomandărilor emise către Minister
a Agriculturii
(i)
Recomandări care au fost parțial implementate de către
Ministerul Agriculturii
Auditul a constatat că au fost emise 2 recomandări
special pentru Ministerul Agriculturii și au fost parțial implementate.
Aceste recomandări sunt:
Recomandarea 1: Ministerul Agriculturii, Securității Alimentare și
Cooperativele (MAFC) ar trebui să formuleze politica națională în domeniul agriculturii
extindere în vederea asigurării angajamentului tehnic și financiar din
toate ministerele principale din sectorul agricol
Auditul a remarcat că Ministerul Agriculturii a implementat parțial acest lucru
recomandare. Interviurile purtate cu oficiali din Ministerul
Agricultura și dovezile prezentate au indicat că în răspunsul la
recomandarea pe care Ministerul Agriculturii trebuia să o revizuiască
model prin legi și a instituit cadrul legal pentru asigurarea extinderii
servicii, precum și dezvoltarea planului general de extindere și revizuirea extinderii
orientări de implementare conform Politicii Agricole Naționale din 2013.
Dovezile au indicat că Ministerul Agriculturii nu a reușit să dezvolte un
master planul serviciilor de extensie de la emiterea recomandărilor.
Ministerul Agriculturii a revizuit implementarea serviciilor de extensie
orientare în conformitate cu Politica Națională Agricolă din 2013.
Cu toate acestea, planul general de extindere nu a fost pregătit din cauza fondurilor inadecvate
pentru plata consultantului. Orientările de extindere nu au fost revizuite din cauza
fonduri inadecvate, dar liniile directoare existente de extindere au fost distribuite
părți interesate precum (ANSAF, MVIAWATA, PO-RALG, ONEACRE și LGA)
înainte de întâlnirea de revizuire și nu înainte de aceasta din cauza finanțării inadecvate.
Cu toate acestea, interviuri susținute cu oficiali din Ministerul Agriculturii și
răspunsurile furnizate de Ministerul Agriculturii și în timpul auditului
a arătat că un proiect de model de legi a fost pregătit și este în curs de desfășurare pentru
acțiune ulterioară. Prin urmare, această recomandare este marcată parțial
implementate.
Recomandarea 2: MAFC ar trebui să dezvolte și să aplice informații
instrumente tehnologice, cum ar fi FFS, programe radio/TV, extensie electronică etc.,
pentru a facilita munca lucrătorilor de extensie
Răspunzând la această recomandare specială emisă, Ministerul
Agricultura sa angajat să continue să revizuiască liniile directoare pentru a se potrivi cu

Pagina 89
75
nevoile emergente și consolidarea colaborării cu părțile interesate precum
(PO-RALG și sectorul privat) pentru a facilita funcționarea instrumentelor disponibile
inclusiv ghiduri, radio/TV local, FFS, telefoane mobile.
Interviul susținut cu funcționarii responsabili de furnizarea prelungirii
serviciile din Ministerul Agriculturii și revizuirea dovezilor prezentate
a indicat că Ministerul Agriculturii a început deja să folosească Radio și
Programe de televiziune în furnizarea de servicii de extensie din mai 2018.
Auditul a remarcat că instrumentele IT au fost dezvoltate și utilizate de lucrătorii de extensie:
Manuale de instruire FFS; Programe radio și TV; parcele demonstrative; și
Nane nane ghid de expoziție a fermierilor. Cu toate acestea, nu a fost substanțial
dovezi ale utilizării manualului de instruire FFS și a parcelelor demonstrative. Acest
face recomandarea să fie parțial implementată.
6.6.2 Implementarea Recomandărilor Eliberate de către PO-RALG
Raportul de audit a avut un total de 11 recomandări către care au fost îndreptate
PO-RALG. 5 dintre aceste 11 recomandări au fost îndreptate numai către PO-RALG
iar 6 din cele 11 au fost recomandări care necesitau atât PO-RALG
și Ministerul Agriculturii să împartă responsabilitatea în implementare.
Sa remarcat că din 11 recomandări emise către PO-RALG 8 au fost
parțial implementat și 1 nu a fost implementat și 2 recomandări
au fost implementate integral. Starea lor generală de implementare este cea indicată
în Tabelul 6.4 .
Figura de mai jos arată implementarea generală a emisiunii
recomandări către Preşedinţia-Administraţia Regională şi
Administrația locală.
Figura 6.2: Implementarea recomandărilor emise de PO-RALG
Sursa: Analiza auditorilor a recomandărilor emise (2018)
80%
20%
Implementat parțial
Neimplementat

Pagina 90
76
Figura 6.2 arată că majoritatea recomandărilor date către PO-RALG
au fost parțial implementate la 80 la sută, în timp ce cele care nu au fost
implementate au fost în proporție de 20 la sută. Nu au fost
recomandări care au fost pe deplin implementate.
Recomandari care nu au fost implementate de PO-RALG
Recomandarea 1: PO-RALG ar trebui să dezvolte un sistem care va îmbunătăți
comunicarea și interacțiunea dintre fermieri și ofițerii de extensie
AGL să includă problemele serviciilor de extensie care să fie discutate la nivel local
întâlniri de nivel .
Interviuri susținute cu oficialii PO-RALG responsabili cu furnizarea de
serviciile de extensie au indicat că PO-RALG a scris tuturor AGL-urilor pentru a le sfătui
pentru a introduce problemele serviciilor de extensie în întâlnirile locale. Cu toate acestea, a fost
nu este evident dacă comunicarea între fermieri și ofițerii de extensie
a fost îmbunătățită.
Prin urmare, echipa de audit a aflat că această recomandare nu este
implementate din cauza neprimirii vreunei dovezi care să arate că problemele de
serviciile de extensie au fost discutate și deliberate la întâlniri la nivel local.
6.6.3 Implementarea recomandărilor emise adresate AGL-urilor
prin PO-RALG
Revizuirea răspunsurilor de la PO-RALG și interviurile susținute cu oficialii
responsabil pentru serviciile de extensie a indicat că PO-RALG avea un total de 6
recomandări care au fost emise AGL-urilor prin PO-RALG. Acest lucru înseamnă
că acel PO-RALG trebuia să se asigure că acele recomandări sunt
implementate în mare parte de către AGL. Cu toate acestea, auditul a remarcat că doar 2
recomandările au fost pe deplin implementate, în timp ce restul de 4 au fost
parțial implementat. Acest lucru este indicat în Figura 6.3 .
Figura 6.3 de mai jos demonstrează nivelul de implementare a recomandărilor
care au fost eliberate autorităţilor administraţiei publice locale prin intermediul preşedintelui
Birou-Administrație Regională și Administrație Locală.

Pagina 91
77
Figura 6.3: Implementarea generală a recomandărilor emise către
Preşedinţia - Administraţia Regională şi Administraţia Locală
Autoritățile
Sursa: Analiza auditorilor a răspunsurilor emise (2018)
Figura 6.3 arată că majoritatea recomandărilor adresate administrației locale
Autoritățile au fost parțial implementate la o rată de 67% și 33
la sută din recomandări au fost pe deplin implementate.
(i)
Recomandări care sunt pe deplin implementate
Recomandarea 1: PO-RALG ar trebui să se asigure că LGA-urile sporesc utilizarea
a registrelor agricole din fiecare sat și informațiile din
acele registre sunt utilizate ca intrări pentru planificarea activităților agricole în
tara.
Răspunzând la această recomandare, PO-RALG a îndrumat RS-urilor și LGA-urilor către
întocmește și distribuie registrele agricole și supraveghează aplicarea
utilizarea lor. Registrul agricol (denumit în mod obișnuit daftari la kilimo în
LGA) conține următoarele informații: numărul de fermieri atinși;
tipuri de culturi cultivate; și programul de lucru care arată activități/muncă
făcut zilnic de către ofițerii de extindere a secției și/sau a satului.
Analiza corespondențelor trimise către AGL de către PO-RALG a indicat că PO-RALG
a trimis scrisorile cu referință nr AH.9 / 275/01/59 din 3 rd octombrie 2017
evidenţiind directivele de utilizare a registrelor agricole la sate.

Pagina 92
78
Recomandarea 2: PO-RALG ar trebui să se asigure că LGA-urile sprijină secțiile și
ofițerii de extindere a satului să elaboreze un calendar adecvat și realist pentru
furnizarea de servicii de extensie fermierilor și acele orare sunt
comunicate în timp util fermierilor.
PO-RALG trebuia să reamintească RS și LGA-urilor să impună dezvoltarea și
utilizarea calendarelor și orarelor agricole și trimiteți copii către DAICO-uri.
Interviul susținut cu oficialii din cadrul PO-RALG și probele de audit au indicat
că PO-RALG a scris scrisori cu referință nr AH.9 / 275/01/59 din data de 3 rd
Octombrie 2017, oferind directive secretariatelor regionale și LGA-urilor de utilizat
calendare și orare agricole.
(ii)
Recomandări care au fost parțial implementate
Recomandarea 1: PO-RALG ar trebui să se asigure că AGL-urile stabilesc, operează
și gestionați eficient școlile Farmers Fields / loturile demonstrative
Se aștepta ca PO-RALG să îndrume RS și LGA-urile să efectueze orientare/instruire
către ofițerii de extensie existenți și să difuzeze liniile directoare ale
FFS/Loturi demonstrative. Era, de asemenea, rolul PO-RALG să dirijeze RS în ordine
pentru a facilita AGL să aloce fonduri pentru FFS/parcela demonstrativă în bugetele lor
precum și supravegherea formării grupului.
Auditul a remarcat că PO-RALG a ordonat Secretariatelor Regionale să furnizeze
orientare/instruire pentru ofițerii de extensie existenți, precum și diseminare
a liniilor directoare privind FFS/Loturi demonstrative.
Cu toate acestea, nu a fost evident dacă PO-RALG a reușit să supravegheze
formarea de grupuri, deoarece nu exista nicio documentație în acest sens, prin urmare
această recomandare a fost considerată parțial implementată.
Recomandarea 2: PO-RALG ar trebui să se asigure că LGA-urile joacă un rol foarte puternic
rol de coordonare pentru a aduce la bord toate diferitele extensii
furnizorii și alte părți interesate, astfel încât să fie furnizate servicii de extensie
ca parte a unui program cuprinzător de dezvoltare agricolă pentru
district
Ca răspuns la această recomandare, PO-RALG a colaborat cu ASLM-uri pentru
construirea capacităților și capacităților RS și LGA pentru a le permite să joace
rolul principal în coordonarea furnizării serviciilor de extensie în zonele lor
de jurisdicție.
Interviuri susținute cu ofițerii responsabili cu furnizarea prelungirii
serviciile din RS și LGA au indicat că PO-RALG a fost capabil să desfășoare conștientizare
campanii în cinci (5) zone. Cu toate acestea, RS-urile și LGA-urile au fost informate despre acestea
aşteptări cu privire la coordonarea prevederii extinderii
servicii în regiunile lor respective și AGL.

Pagina 93
79
Cu toate acestea, nu a existat nicio dovadă că toate părțile interesate au fost
conturate și reunite pentru a face parte din cuprinzătoare
program de dezvoltare a agriculturii în zonele vizitate, deci aceasta
recomandarea a fost parțial implementată.
Recomandarea 3: PO-RALG ar trebui să se asigure că LGA-urile facilitează
apariția unei cooperative puternice și a altor forme de fermier
organizație, care poate facilita accesul la cunoștințe, informații,
inputuri, credit și alte servicii relevante
Potrivit PO-RALG, RS și LGA au fost direcționate să promoveze
înfiinţarea Societăţii Cooperative de Marketing Agricol, Economii şi
Credit Co-operative Society și Village Community Bank și raportați la
RC-urile respective. PO-EEC are rolul de a dezvolta linii directoare pentru a ajuta AGL
a gestiona VICOBA 1 .
Interviul purtat cu oficialii PO-RALG a indicat că PO-RALG joacă
rolul vital în asigurarea faptului că LGA-urile încurajează înființarea unor puternice
cooperative și alte forme de organizații de fermieri pentru a facilita accesul la
cunoștințe, informații, intrări, credit și alte servicii.
Sa remarcat că PO-RALG a sprijinit RS-urile și AGL-urile pentru gestionarea
VICOBA și au fost elaborate liniile directoare pentru aceasta. Principala limitare
remarcat cu privire la aceste orientări a fost că acestea nu au fost împărtășite
RS și LGA, deoarece erau încă considerate ca proiect. Prin urmare aceasta
recomandarea a fost parțial implementată
6.6.4 Recomandări emise Atât Ministerului Agriculturii cât și
Biroul Presedintelui - Administratie Regionala si Locala
Guvern
Au fost șapte (7) recomandări care au fost emise atât către Minister
de Agricultură şi PO-RALG. Aceasta înseamnă că cele două ministere au fost solicitate
să colaboreze pentru implementarea acestor recomandări. Implementarea
stadiul recomandărilor emise atât pentru MdA, cât și pentru PO-RALG este ca
indicat în figura 6.4 de mai jos.
1  Bănci comunitare sate

Pagina 94
80
Sursa: Răspuns oferit de PO-RALG și Ministerul Agriculturii (2018)
Mai mult, Figura 6.4 arată că aproximativ 83% din totalul emis
recomandarea atât către Ministerul Agriculturii, cât și către PO-RALG au fost
implementate parțial, în timp ce 17% dintre aceste recomandări nu au fost
implementate.
(i)
Recomandări care au fost parțial implementate
Recomandarea 1: Ministerul Agriculturii în colaborare cu
Biroul Președintelui- Administrația Regională și Administrația Locală (PO-
RALG) ar trebui să dezvolte original, specific locației, participativ și cost
metodologii și materiale eficiente de extensie agricolă în loc de
aplicând acele metodologii care sunt promovate ca universal
potrivit.
Revizuirea răspunsurilor Ministerului Agriculturii a indicat că Ministerul
va continua să colaboreze cu PO-RALG și cu alte părți interesate
aspecte legate de dezvoltarea și diseminarea tehnologiei la fel de mult
pe cât posibil (aderarea și conformitatea la bunele practici agricole (GAP)
și regulamente elaborate), pentru a dezvolta Memorandumul de înțelegere între Ministerul Agriculturii
și PO-RALG și sectorul privat pentru a se asigura că fermierii urmează
tehnologiile recomandate și liniile directoare oferite de serviciile de extensie.
Răspunsurile scrise și interviurile susținute cu Ministerul Agriculturii
oficialii au indicat că ministerul a folosit diferite metode care
sunt specifice locației. Aceste metode sunt:
• FFS care urmăresc să creeze gradul de conștientizare cu privire la utilizarea extensiei agricole
Servicii;

Pagina 95
81
• Abordarea de extensie de la fermier la fermier prin care fermierii sunt instruiți
folosit pentru a-și instrui colegii fermieri cu privire la un anumit produs; și
• Loturi demonstrative care acționează ca evidențiere a parcelelor fermierilor
practici de producție îmbunătățite și servind drept fundal pentru multiple
prezentări educaționale pentru alți fermieri pe parcursul cultivării
anotimpuri. Este, de asemenea, folosit ca un fermier de zile de câmp și vizite de schimb.
În plus, expozițiile și expozițiile agricole urmăresc să se îmbunătățească
productivitatea agricolă.
În prezent, metodologia FFS este utilizată pe scară largă datorită comparativei sale
avantaje față de alte metodologii.
Pe de altă parte, ministerele de conducere din sectorul agricol ar continua să facă lobby
și pledează pentru sprijinul politic către o activitate mai productivă și mai profitabilă
sectorul agricol. PO-RALG a planificat să-și consolideze sprijinul pentru regional
Secretariatul și AGL pentru a impune managementul bazat pe performanță în
furnizarea de servicii de extensie.
Ministerele principale din sectorul agricol (ASLM) au planificat să organizeze întâlniri și
revizuirea eficacității metodologiilor de extensie universal adecvate
și materiale, PO-RALG și ASLM-uri în colaborare cu RS și LGA-uri
să se asigure că sunt construite Centrele de Resurse Agricole de Secție și
echipat corespunzător, PO-RALG și Centrele de Resurse Agricole de Secție, RS
iar AGL ar promova un număr crescut de campioni ai agriculturii (publici
și privat), PO-RALG să dea directivă/orientări LGA pentru a aloca buget
pentru serviciul de extensie și sărbătorirea zilei fermierilor de la nivel de sat
conform circularei Organizației de Sprijin Agricol din Tanzania.
În ciuda pretenției pentru existența unei colaborări între MA și PO-
RALG privind furnizarea de servicii de extindere și implementarea programului
metodologiile disponibile, nu există dovezi care să o susțină. Însă
auditul a remarcat că există un memorandum de înțelegere care a fost
dezvoltat dar nesemnat încă între cele două ministere.
În ceea ce privește această recomandare, PO-RALG nu a făcut niciun progres în perioada
și înainte de audit. Cu toate acestea, sa remarcat că PO-RALG a lucrat cu Ministerul Afacerilor
privind elaborarea Memorandumului de înțelegere care era încă în formă de proiect.
Recomandarea 2: MAFC în colaborare cu PO-RALG ar trebui să asigure
legături operaționale eficiente privind furnizarea de extensie agricolă
servicii între MAFC, PO-RALG, RS și LGA-uri.
PO-RALG, în răspunsul la această recomandare, a facilitat RS și AGL să
încurajarea legăturilor între actori în furnizarea de servicii de extensie la
toate nivelurile. Procedând astfel, PO-RALG a îndrumat RS-urilor și LGA-urilor să elaboreze o listă de
verificare
pentru orientările disponibile și asigurați-vă că acestea au fost furnizate către

Pagina 96
82
ofițeri de extensie vizați. Mai mult, PO-RALG a diseminat extensia
ghiduri de servicii și alte documente strategice, precum și furnizate
orientări către RS și AGL pentru alocarea bugetară pentru a facilita
disponibilitatea și utilizarea orientărilor și a altor documente strategice. PO-RALG
a promovat, de asemenea, utilizarea documentelor fără hârtie (online) și a reintrodus
cercetarea extensiei fermierilor legături lunare.
Pe de altă parte, MA a instituit o legătură tehnică directă formală și
mecanism de supraveghere pentru consolidarea capacității ASLM-urilor ZIELU de a consolida
Grupuri tematice de lucru (TWGs). Motivul este ca TWG-urile să fie
supraveghetor al tuturor serviciilor agricole funcționale (extindere, cercetare,
formare, piață, intrări etc) la toate nivelurile în cadrul ASDP II, fiind capabil să
stabilirea replică a TWG-urilor la AGL sub conducerea Directorului Executiv al Districtului (DED) și
în cele din urmă, posibilitatea de a utiliza TIC pentru a crește diseminarea/transferul de tehnologie
legătura cu institutele de pregătire agricolă direct cu AGL.
În timpul auditului, sa observat că Ministerul Afacerilor a stabilit întâlniri anuale ale
toți ofițerii de extensie pentru a discuta despre provocările serviciilor de extensie agricolă
și a oferit deliberări oficialilor PO-RALG, RS și LGA. In orice caz,
nu au existat dovezi care să confirme că aceste întâlniri au avut loc
în ciuda dezvăluirii că bugetul a fost rezervat pentru astfel de întâlniri. De asemenea,
nu a existat nicio dovadă că rapoartele au fost împărtășite între ministere, RS
și LGA-uri. Sa remarcat că comunicarea ocazională a fost evidentă în ceea ce privește
la furnizarea de servicii de extindere în rândul jucătorilor cheie. Astfel, aceasta a emis
recomandarea auditului a fost parțial implementată.
Recomandarea 3 MAFC în colaborare cu PO-RALG ar trebui să proiecteze
și urmați în mod corespunzător strategiile pentru a obține rezultate maxime de la
funcţie de extensie agricolă care se realizează cu relativ mici
numărul ofiţerilor de extensie agricolă.
Ministerul Agriculturii va continua instruirea personalului de extensie la
niveluri de certificat și diplomă și PO-RALG să aloce buget pentru a
să angajeze personal de extindere (un personal de extensie pentru a deservi 600 de fermieri) și
asigurați-le cu instrumente de lucru, inclusiv locuință, transport, extindere
orientări, MAFC să sfătuiască PO-RALG să continue construirea de WARC în totalitate
secţiilor şi re-unelte-le, MAFC să sfătuiască.
PO-RALG să implice furnizorii privați de servicii în serviciile de extindere, MAFC să
sfătuiți PO-RALG că personalul de extensie nu ar trebui să primească alte sarcini, cum ar fi
în calitate de ofițer executiv al secției/satului.
Prin interviuri susținute cu oficialii ministerului și revizuirea
documente furnizate auditorilor, s-a reținut că Ministerul Agriculturii
a conceput și utilizat abordările de grup. A fost o creștere
implicarea sectorului privat pentru facilitarea ofițerilor de extensie cu
instrumente de lucru.

Pagina 97
83
Pe de altă parte, PO-RALG a fost obligat să colaboreze cu RS și LGA
pentru a urmări implementarea liniilor directoare privind serviciile de extensie.
Potrivit Interviului susținut atât cu personalul responsabil al Ministerului Afacerilor, cât și al PO-RALG
pentru prestarea serviciilor de extensie s-a indicat că au avut
a elaborat strategii pentru funcţia de extensie agricolă. De asemenea, cei doi
Ministerele plănuiau să conducă un grup operativ care să lucreze la proiectarea unei mai multe
program durabil care ar implica sectorul privat și altele
părțile interesate în scopul creșterii productivității agricole.
Cu toate acestea, nu a existat nicio dovadă documentată care să stabilească rezultatele
din interviurile purtate cu acei oficiali. Astfel a fost această recomandare
marcat ca implementat parțial (nu este satisfăcător).
Recomandarea 4: PO-RALG în colaborare cu MAFC ar trebui să asigure
că liniile directoare pentru serviciile de extensie agricolă sunt adecvate
distribuite LGA-urilor .
În ceea ce privește această recomandare, MA și PO-RALG au continuat cu
furnizarea de orientări pentru întregul personal al serviciilor de extensie și a elaborat a
mecanism pentru a se asigura că liniile directoare au fost distribuite la extindere
personalul din AGL, în special la nivel de sat și secție. Cu toate acestea, liniile directoare
nu fusese revizuită. MA se angajează să revizuiască orientările și
distribuie la toate AGL, la nivel de secție și de sat.
Pentru a aborda recomandarea de mai sus, PO-ALG ar oferi diseminare
sprijin pentru RS și AGL pentru a asigura diseminarea eficientă a informațiilor naționale
ghiduri de extensie.
Orientările nu au fost revizuite, totuși sa remarcat că PO-RALG
a difuzat ghidul către AGL. Pentru aceasta PO-RALG nu a furnizat niciunul
dovezi privind dacă ghidul a ajuns la toate RS-urile și LGA-urile pentru
implementare. Astfel recomandarea a fost parțial implementată
(Nivel satisfăcător).
Recomandarea 5: MAFC în colaborare cu PO-RALG ar trebui să asigure
planurile de monitorizare şi evaluare sunt elaborate în scopul de a fi adecvat
monitorizează performanța serviciilor de extensie agricolă față de
stabiliți indicatori de performanță.
Ministerului Agriculturii i se cere să consolideze M&E prin dezvoltare
un plan de monitorizare. De asemenea, fiecare subsector trebuie să-și dezvolte propriul său sector
plan de monitorizare. Monitorizarea pentru serviciile de extensie să se facă de cel puțin două ori
un an și PO-RALG să utilizeze criteriile elaborate pentru a evalua performanța
a personalului serviciilor de extensie.

Pagina 98
84
Auditul a remarcat că MA a dezvoltat monitorizarea și evaluarea
instrument (de sprijin) care era implementat anual. Monitorizarea
au fost văzute planuri care au evidenţiat o serie de indicatori de performanţă precum
ca: numărul de ofițeri de extensie pe raion; numărul fermierilor care primesc
servicii de extensie; nivelul de productivitate; intrări; și riscurile majore subliniate.
Cu toate acestea, nu a existat nicio dovadă că MA a implicat PO-RALG în
pregătirea instrumentului de M&E.
PO-RALG, ASLM-uri și JICA în colaborare cu alte părți interesate au fost planificate
să revizuiască ARDS pentru a veni cu cel mai potrivit și
sistem implementabil de monitorizare și evaluare.
Prin Interviul susținut cu oficialii PO-RALG, s-a reținut că
recomandarea nu a fost implementată, deoarece PO-RALG nu a putut
vin cu cea mai adecvată monitorizare implementabilă și
sistem de evaluare a serviciilor de extindere.
Recomandări care nu sunt implementate
Recomandarea 1: PO-RALG în colaborare cu MAFC ar trebui să asigure
acea parte din fondurile acumulate din taxele pentru culturi și animale sunt injectate
înapoi în furnizarea de servicii de extensie agricolă pentru a dezvolta durabil
finanțarea serviciului de extensie către fermieri.
PO-RALG prin RS și LGAS trebuia să urmărească
implementarea circularelor, liniilor directoare și a altor directive în susținere
servicii de extensie. Pe de altă parte, MA trebuia să reamintească PO-
RALG să se asigure că 20% din recolta 2 este alocată în mod specific în buget
pentru asigurarea finanțării durabile a serviciului de extensie.
Nu a existat nicio dovadă dacă 20% din pierderea culturilor a fost luată în considerare în anul anual
buget către carter pentru serviciile de extindere, așa cum a sugerat Ministerul
Agricultură. De asemenea, nu au existat dovezi cu privire la RS și LGA
a respectat circularele și liniile directoare privind recoltele, conform indicațiilor PO-RALG.
Potrivit interviurilor purtate cu oficiali din cadrul PO-RALG, auditorii au fost
în măsură să confirme că reținerea unor taxe pentru culturi și animale la
serviciile de extindere a finanțării către fermieri nu au fost încă implementate din cauza
modificări în sediul ministerului de la Ministerul Agriculturii,
Zootehnie și Cooperative către Ministerul Agriculturii Securității Alimentare și
Cooperative. Astfel, această recomandare nu a fost pusă în aplicare.
2 Legea finanțelor publice locale din 1982 și modificările ulterioare oferă temeiul juridic pentru
impunerea de produse CESS impozitare de către autoritățile administrației publice locale (LGAs) în Tanzania. Legume și fructe
cessul este taxa percepută de AGL asupra produselor agricole .

Pagina 99
85
Recomandarea 2: PO-RALG în colaborare cu MAFC ar trebui să asigure
că programele de dezvoltare profesională pentru ofițerii de extensie sunt
dezvoltate pe baza nevoilor lor de formare și sunt adecvat
implementate cu scopul de a le aduce la zi
cunoștințe despre ceea ce trebuie făcut în domeniu și capacitatea de a oferi
servicii de extensie pentru fermieri.
MA în colaborare cu PO-RALG trebuia să dezvolte profesionale
programe de dezvoltare pentru ofițerii de extensie în funcție de nevoile lor de formare.
Intenția a fost de a abilita ofițerii de extensie agricolă cu
cunoștințe actuale despre problemele cheie din domeniu.
Nu au existat dovezi care să arate dacă atât MoA, cât și PO-RALG s-au dezvoltat
programe de dezvoltare profesională pentru ofițerii de extensie agricolă bazate
pe nevoile lor de formare. Acest lucru se datorează faptului că nu a existat niciun răspuns scris
atât de la MdA cât și de la PO-RALG. Astfel, această recomandare nu a fost
implementate.
6.7
Concluzie
Pe baza analizei stării de implementare a celor emise anterior
recomandări, se concluzionează că Ministerul Agriculturii precum și
Preşedinţia-Administraţia Regională şi Administraţia Locală au
a făcut progrese satisfăcătoare în punerea în aplicare a emisiunii
recomandări.
Cu toate acestea, pentru recomandările care nu au fost implementate la maximum de către
Ministerul Afacerilor și PO-RALG în colaborare, managementul ar trebui să depună mai multe eforturi
asigurați-vă că toate aceste recomandări sunt pe deplin implementate.
6.8
Recomandări specifice
6.8.1 Recomandări către Ministerul Agriculturii
Ministerul Agriculturii securității alimentare și cooperativele ar trebui
1. Continuarea consolidării cadrului de politici pentru a face posibilă
serviciile de extensie să fie furnizate pe scară largă și să fie integrate în
Master Plan național pentru servicii de extindere. Fondurile ar trebui stabilite
deoparte pentru a formula o bază de date cuprinzătoare pentru furnizarea de
servicii de extensie în țară;
2. Consolidați secțiunea M&E pentru a oferi feedback cu privire la situație
predominante în sectorul agricol și în special pentru furnizarea de
servicii de extensie în țară; și
3. Continuați să colaborați eficient cu PO-RALG pentru a asigura
serviciile de extensie sunt de mare prioritate pentru atingerea durabilității

Pagina 100
86
producţia şi productivitatea agricolă din ţară. MoA și PO-
RALG ar trebui să se asigure că toate recomandările care necesită
implicarea colectivă sunt implementate în mod colaborativ.
6.7.2 Recomandări către Președinte – Regional
Administratie si Administratie Locala
PO-RALG ar trebui să:
1. Accelerați finalizarea ghidurilor și manualelor care sunt în final
etape de finalizare pentru a oferi îndrumări clare pentru furnizarea de
servicii de extensie;
2. Instituirea efectivă a reținerii cu 20% a culturilor agricole
sistem pentru a se asigura că acel fond este practic utilizat pentru finanțarea
servicii de extensie în țară;
3. Accelerați exercițiul de realizare a sondajului în toate regiunile și păstrați
LGA-urile au fost capabile, inclusiv asistarea în dotarea cu personal a LGA-urilor
suficienți ofițeri de servicii de extensie; și
4. Urmărirea continuă a ghidurilor și directivelor și
îmbunătățirea sistemelor de monitorizare și evaluare pentru a informa rezultatele
și performanța LGA-urilor în furnizarea de servicii de extindere în
țară.

Pagina 101
87
CAPITOLUL ŞAPTE
DISPOSIȚII DE GUVERNANȚĂ PENTRU IMPLEMENTAREA A
RECOMANDĂRI AUDITUL PERFORMANȚEI
7.1 Introducere
Acest capitol oferă o analiză a aranjamentelor de guvernare din cadrul
entităților auditate cu privire la modul de implementare a auditului de performanță
recomandări. Acesta oferă detalii despre modul în care aspectele cheie ale guvernării în
implementarea au contribuit la implementarea inadecvată a
recomandările emise anterior.
7.2 Nivelul de Implementare a Recomandărilor de Audit în Audit
Entități
Pe baza urmăririi efectuate, au fost în total 85 de recomandări
prevăzute pentru toate cele cinci rapoarte de audit. Din cele 86 de recomandări, 22
recomandările au fost pe deplin implementate, 41 de recomandări au fost
parțial implementate și 22 de recomandări nu au fost implementate.
Diagrama de mai jos prezintă statisticile privind stadiul implementării
Figura 7.1: Starea implementării
Sursa: Analiza răspunsului auditorilor din partea entității auditate (2018)
0
5
10
15
20
25
30
Numărul de Recondiții date
Implementat complet
Implementat parțial
Neimplementat

Pagina 102
88
Prin urmare, din figura 7.1 majoritatea recomandărilor nu au fost
implementate satisfăcător, deoarece sunt fie parțial, fie nu
implementat deloc.
7.3 Motive pentru implementarea inadecvată a emisului
Recomandări
După cum sa menționat mai sus, nivelul de implementare a recomandărilor emise
nu a fost satisfăcătoare, deoarece recomandările puse în aplicare pe deplin au rămas la
26 la sută din toate recomandările emise. Echipa de audit a remarcat că
principalul motiv pentru neimplementarea tuturor recomandărilor emise a fost
aranjamente insuficiente de guvernanță privind punerea în aplicare a emis
recomandări în cadrul entităților auditate.
Acest lucru este evidențiat de următoarele:
7.3.1 Lipsa responsabilităților și raportării clar stabilite
aranjamente pentru monitorizarea implementării emise
Recomandări
Auditul de urmărire a constatat că există deficiențe în clarificarea
responsabilități și modalități de raportare pentru monitorizarea rezultatelor privind
implementarea recomandărilor de audit emise în majoritatea celor auditate
entitati. Acest lucru a fost indicat de următoarele:
Absența unei unități sau secții responsabile cu supravegherea
Implementarea Recomandărilor de Audit al Performanței
Echipa noastră de audit a observat că doar una din nouă entități auditate a avut un
secțiune însărcinată să lucreze la recomandările emise, această entitate este
Preşedinţia – Administraţia Regională şi Administraţia Locală (PO-
RALG). PO-RALG a consolidat Inspectoratul și Urmărirea Finanțelor
Unitate care este responsabilă cu supravegherea implementării emise
recomandări de audit de performanță. Cu toate acestea, echipa de audit ar putea
nu primesc răspunsuri la timp cu privire la recomandările de audit privind prevederea
a Serviciilor de Extensiune către fermieri din PO-RALG.
Restul entităților auditate, adică 8 din 9, nu au o Unitate, Secție sau
Departamentul care este însărcinat cu supravegherea punerii în aplicare a emis
recomandări de audit de performanță. Aceste entități sunt Ministerul Terenurilor,
Dezvoltarea Locuințelor și Așezărilor Umane, Ministerul Agriculturii,
Departamentul Magazin Medical, VPO, Ministerul Sănătății, Comunitate
Dezvoltare, Gen, Vârstnici și Copii, Ministerul Lucrărilor, Transporturilor
și Comunicare, TBA și NEMC. Acest lucru a fost dovedit de faptul că
auditorilor li s-a cerut să petreacă mai mult timp pentru a identifica diferitele secțiuni
în cadrul entităţilor auditate care ar putea fi responsabile pentru emisiunea

Pagina 103
89
Recomandări. Acest proces de identificare a ofițerilor/secției responsabili
pentru a se întâlni în unele entități a durat multe zile.
De exemplu, la Ministerul Agriculturii și PO-RALG (Servicii de extindere)
nu a oferit răspunsuri actualizate la timp. Întâlnirea de intrare a fost
realizat pe 6 mii noiembrie 2018 și echipa de audit a reușit să se întâlnească
ofițeri responsabili care trebuiau să trimită starea actualizată, dar
răspunsurile nu au fost furnizate în timp util echipei, în ciuda urmăririlor
făcute de echipa de audit, acest lucru se datorează faptului că nu a existat nicio unitate/secțiune
supraveghează implementarea recomandărilor emise.
Același lucru s-a întâmplat și la NEMC, prin care în timpul întâlnirii de intrare
ofițer care a fost desemnat să furnizeze echipei de audit implementarea
statutul nu a făcut acest lucru mai mult de o lună până când echipa a decis să o facă
reveniți la conducerea NEMC și consultați directorul pentru impactul asupra mediului
Evaluarea cine a decis să-și asume responsabilitatea gestionării problemei și
a furnizat starea actualizată în termen de două zile.
Aceasta înseamnă că, deși recomandările au fost primite de către vârf
conducerea entităților auditate, conducerea nu a atribuit nimănui
sarcina de a se asigura că recomandările au fost puse în aplicare în mod adecvat.
Prin urmare, secțiunile sau departamentele individuale din cadrul entităților auditate au luat
propriile inițiative de a lucra la acele recomandări fără a ști unde
să raporteze și să consolideze stadiul implementării acestora.
Ca urmare, a fost dificil pentru entitățile auditate să aibă o imagine clară și
eforturi coordonate privind măsura în care recomandarea specifică are
fost implementat. De asemenea, echipa de audit a văzut riscul de dublare
eforturile în cadrul entităților auditate în cursul implementării celor emise
recomandări.
Mai mult, în cadrul întâlnirilor cu oficialii entităților auditate să
discutați stadiul implementării recomandărilor emise, echipele de audit
a observat că nu a existat o coordonare clară în 8 din 9 entități auditate;
astfel activitățile de implementare a recomandărilor nu au fost bune
coordonat. O singură entitate auditată și anume, MSD a reușit să coordoneze
bine implementarea recomandărilor de audit emise.
În opt entități auditate, echipa de audit a remarcat faptul că, din cauza deficitului
coordonare, nu au reușit să pregătească stadiul implementării datei
recomandări de audit care indică modul în care au fost recomandările
implementate. Acest lucru s-a datorat faptului că, recomandările date
au fost menite să fie implementate de diferite Secțiuni sau Departamente din cadrul
entitățile auditate care necesită coordonare. Drept urmare, a durat destul
uneori pentru ca echipa de audit să obțină clarificări cu privire la
stadiul implementării unor recomandări.

Pagina 104
90
Mecanisme slabe de raportare privind starea de implementare a
Recomandări
Prin interviuri și discuții purtate cu oficiali din cei auditați
entităților, s-a observat că entitățile auditate nu aveau bine
mecanisme de raportare a stării de implementare a datei
recomandări. În toate cele nouă (9) entități auditate, echipa de audit a remarcat că
nu a fost întocmit niciun raport specific care să arate cum s-a emis
recomandările au fost implementate.
Echipa de audit a remarcat că, atunci când entitățile auditate au vrut să discute emis
recomandări, foloseau același document pregătit de
Oficiul Național de Audit al Tanzaniei și le-a prezentat solicitarea lor
nivelul de implementare a recomandărilor emise.
În plus, echipa de audit a constatat că nu a existat niciun raport care să facă acest lucru
a fost supus fie conducerii de top, managementului sau chiar auditului
Reuniuni ale comitetelor entităților auditate pentru a discuta aspecte referitoare la
implementarea recomandărilor emise de auditul performanței.
Prin urmare, s-a remarcat în continuare că eșecul raportării bune
mecanismele au îngreunat capacitatea entităţilor auditate de a monitoriza şi
urmăriți nivelul de implementare a recomandărilor date. Acest
situația a fost contribuită de faptul că nu există un alt aranjament
să urmărească modul în care au fost recomandările date
implementate, în ciuda cerinței ca recomandările de audit
trebuie discutate în ședințele conducerii de la primirea lor.
7.3.2 Procesele entităților auditate pentru gestionarea implementării
Recomandările de audit emise anterior nu sunt corecte
definit
Pe baza interviurilor susținute cu oficiali din toate cele nouă (9) entități auditate,
echipa de audit a constatat că procesele de management ale entităţilor auditate
implementarea recomandărilor de audit emise anterior nu au fost
definite în mod corespunzător și necunoscute de unii angajați din cadrul acelor entități auditate.
Acest lucru este în ciuda faptului că, în timpul întâlnirilor de ieșire ale acestor particular
audituri între Oficiul Naţional de Audit şi Conducerea respectivă a
entitățile auditate, entitățile auditate au primit auditul
recomandări și au venit cu planuri preliminare care arată cum acestea
le-ar implementa. În acele planuri preliminare, entitățile auditate
a venit cu activități și calendare ample din care
se aştepta ca recomandările să fie implementate.
S-a remarcat însă că, în afară de planurile preliminare care au fost
pregătit în timpul întâlnirilor de ieșire, nu a existat niciun alt plan pregătit de
Pagina 105
91
entitățile auditate să le îndrume în continuare și să le ofere responsabilitate asupra
implementarea recomandărilor date. La rândul său, acest lucru a dus la
implementarea insuficientă a recomandărilor emise așa cum au fost
încă de pus în aplicare, în ciuda faptului că au trecut deja patru ani.
Mai mult, sa remarcat faptul că pregătirile privind stadiul implementării
raportul nu a fost luat în serios de către entitățile auditate. Implementarea
rapoartele au fost în mare parte întocmite la primirea mementoului de la
Controlor și Auditor General.
S-a remarcat, de asemenea, că acest lucru a fost cauzat în principal de absența
plan detaliat asupra modului în care recomandările emise vor fi implementate.
De asemenea, a fost cauzată de slaba monitorizare și urmărire a chestiunilor privind
stadiul implementării recomandărilor emise.
Nimeni nu a fost clar răspunzător pentru această problemă. De exemplu, în toate cele nouă (9)
entități auditate, s-a reținut că, Comitetul de Audit nu a fost în
poza privind Rapoartele de Audit de Performanță emise entităților auditate
și în acest aspect nu a fost făcut niciun fel de urmărire de către aceștia. Cu
excepţie a Ministerului Agriculturii în care Secţia Audit Intern
a fost implicat în transmiterea răspunsurilor întârziate, funcţionează Auditul Intern în
alte entități auditate nu au avut cunoștință de problemele referitoare la
implementarea recomandărilor de audit.
Un alt motiv pentru a nu pregăti în mod serios raportul de stare a implementărilor
a fost lipsa registrului de recomandari in entitatile auditate care
a capturat toate recomandările de audit de performanță de la Controlor și
Auditor general. Acest lucru a fost observat la nouă (9) entități auditate. Ca urmare,
recomandările emise nu au fost incluse în diferite implementări
planuri întocmite de entităţile auditate.
În plus, auditul a remarcat faptul că schimbul de informații cu privire la
starea de implementare pregătită nu a fost realizată suficient în toate secțiunile sau
Departamentele din cadrul entităţilor auditate.
Consiliul Național de Management de Mediu (NEMC) și Ministerul
Agricultură, echipa de audit s-a confruntat cu provocări în urmărirea cine a fost implicat
în răspunsul la recomandările emise. Prin urmare, acest lucru implică faptul că
nu a existat un proces clar și suficient pentru schimbul de informații cu privire la
stadiul implementării recomandărilor date.

Pagina 106
92
7.3.3 Inadecvarea Sistemului de Monitorizare a
Implementarea Recomandărilor Eliberate
Echipa de audit a evaluat caracterul adecvat și adecvat al sistemelor
pentru monitorizarea implementării recomandărilor date. Prin
la evaluarea menționată, echipa de audit a remarcat că sistemul de monitorizare
implementarea recomandărilor emise în cadrul entităţilor auditate
nu a fost adecvată și a contribuit în mare măsură la nesatisfăcător
implementarea recomandărilor emise.
S-a remarcat că, sistemul de monitorizare a implementării
recomandărilor lipseau planurile de monitorizare. Indicatori de performanţă care
ar putea fi folosit pentru a evalua nivelul de implementare a dat
recomandări, strategii de implementare clar definite bazate pe
termenele și, de asemenea, eșecul de a raporta nivelul de performanță al în cauză
Secţiile sau Departamentele din cadrul entităţilor auditate în măsura în care
se referă la implementarea recomandărilor.
Acest lucru a fost cauzat în principal de eșecul entităților auditate de a atribui
anumiți oficiali sau Secție care să se ocupe de chestiuni referitoare la
implementarea recomandărilor date.
S-a remarcat în continuare că, din cauza sistemului insuficient de monitorizare
implementarea recomandărilor date, următoarele puncte slabe
ridicat:
1) Nerespectarea tuturor recomandărilor emise în
registrul de recomandări, prin urmare, entitățile auditate nu sunt bune
cunoașterea recomandărilor existente care trebuie abordate;
2) Neincluderea recomandărilor emise în auditul
planurile și bugetul entităților, precum și activitățile;
3) Nestabilirea periodică a stadiului recomandării;
4) Raportarea insuficientă și partajarea stării implementării; și
5) Implementarea nesatisfăcătoare a recomandării date
prin care la momentul acestui audit aproape o treime (33 la sută) din
recomandările date au fost încă puse în aplicare în ciuda faptului că
fapt că deja trecuseră patru ani de când aceia
au fost emise recomandări.

Pagina 107
93
CAPITOLUL OPT
CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
8.1 Introducere
Acest capitol oferă concluziile constatărilor prezentate anterior
capitole. Concluzia se bazează pe obiectivele generale ale urmăririi
privind implementarea recomandărilor emise anterior ca
prezentate în capitolul unu al acestui raport.
În mod similar, acest capitol conține recomandări către respectivii auditați
entităților asupra a ceea ce ar trebui făcut pentru a îmbunătăți situația.
8.2 Concluzie
8.2.1 Concluzie generală
Concluzia generală a acestei urmăriri este că acțiunile întreprinse de către
entități auditate ca răspuns la auditul de performanță emis anterior
recomandările nu au abordat în mod adecvat și eficient
aspecte care au condus la formularea de recomandări.
Implementarea recomandărilor emise nu este doar satisfăcătoare
25 din 86 (echivalent cu 29 la sută) dintre recomandările emise au fost
implementate integral, 40 (echivalentul a 47 la sută) au fost parțial
implementate, 21 (echivalentul a 24 la sută) nu au fost implementate
Prin urmare, 71 la sută din recomandările de audit emise au fost fie
parțial sau neimplementat de entitățile auditate.
Acest lucru este cauzat în principal de structurile de guvernanță insuficiente din cadrul
entități auditate și a contribuit în mare măsură prin lipsa unei stabiliri clare
responsabilități și aranjamente de raportare, inadecvarea auditului
procesele și sistemul de monitorizare a implementării entităților emise
recomandări în cadrul entităților auditate.
Din acest motiv, entitățile auditate funcționează în continuare fără a avea un specific
secție sau persoane care să coordoneze punerea în aplicare a emis
recomandări, lipsa unui registru de recomandări actualizat și lipsa
plan detaliat pentru implementarea recomandărilor emise a fost
de asemenea, a observat că contribuie la implementarea insuficientă a auditului
recomandări.

Pagina 108
94
8.2.2 Concluzii specifice
Entitățile auditate nu au implementat în mod satisfăcător un număr mare
a recomandărilor de audit emise de NAOT
Numărul mare de recomandări de audit emise nu a fost
implementate de entitățile auditate. Doar 29% din 86 au fost emise
recomandările auditului de performanță au fost pe deplin implementate și
partea rămasă a fost fie parțial, fie neimplementată contrar
așteptările biroului de audit.
În plus, au fost întreprinse diverse acțiuni de către entitățile auditate în
în legătură cu acele recomandări îndreptate către punere în aplicare,
coordonare si monitorizare. Dar, recomandări îndreptate către
Planificare și bugetare, Monitorizare și evaluare, Venituri, Coordonare,
Dezvoltare, punere în aplicare, execuție, consolidare a capacităților și conștientizare
nu au fost implementate.
Acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că acele zone sunt critice pentru îmbunătățirea
performanța entităților auditate în diferite domenii ale jurisdicțiilor lor.
Aceasta înseamnă că nu sunt luate măsuri corective pentru a rezolva problemele în
acele zone.
Eșecul de a acționa și de a îmbunătăți aceste domenii le-a negat în mare măsură
entităților auditate o cameră pentru a spori calitatea serviciilor pe care le oferă
și în cele din urmă refuzul oamenilor de a primi servicii de înaltă calitate care au fost
ar trebui să le fie predate de către entitățile auditate.
Entitățile auditate nu dispun de sisteme de guvernanță de lucru pentru monitorizare
Recomandările de audit de performanță ale NAOT
Entităților auditate le lipsește un sistem de guvernanță funcțional pentru
monitorizarea recomandărilor de audit de performanță ale NAOT, chiar dacă toate
entitățile auditate au funcții de audit intern, comitete de audit și
efectuează ședințe periodice de conducere.
Dar, acele structuri nu au fost utilizate pe scară largă pentru a aborda performanța
recomandări de audit. Ei se concentrau în principal pe
numai recomandări din auditul financiar. De exemplu, Auditul
Comitetele tuturor entităților auditate nu au primit niciodată performanțe
rapoarte de audit pentru deliberarea acestora.
Un alt exemplu este că niciuna dintre funcțiile de audit intern ale auditatului
entitățile s-au implicat ele însele în realizarea oricăror urmăriri ale problemelor
ridicate în rapoartele de audit de performanță. Același lucru a fost observat și în timpul
şedinţele Comitetelor de conducere ale entităţilor auditate care

Pagina 109
95
nu au discutat și deliberat niciodată cu privire la amploarea implementării
a recomandărilor emise de auditul performanței.
În plus, raportarea nivelului de implementare a emis
recomandările de audit au fost o provocare, deoarece nu a existat
informații sau rapoarte documentate care urmăresc și documentează nivelul de
implementarea recomandărilor emise și să se asigure că
starea de implementare este actualizată periodic.
8.3 Recomandări generale
Ministerele Guvernului, Departamentele Independente, Agenții și Locale
Autoritățile guvernamentale stabilesc o structură clară de guvernare prin:
1. Prioritizarea implementării tuturor recomandărilor emise de
CAG;
2. Urmărirea tuturor recomandărilor emise și documentele acestora
stadiul implementării; și
3. A avea un sistem de guvernanță funcțional pentru monitorizarea NAOT-urilor
recomandări de audit de performanță.