Sunteți pe pagina 1din 113

Pagina 1

Raport anual 2020


al Curții de Conturi din
Austria
AUDIȚEM, INDEPENDENȚĂ ȘI OBIECTIV. LA DISPOZITIA
TA.
Pagina 2
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
DEZVĂLUIRE
Editura: Rechnungshof Österreich
(Curtea de Conturi din Austria)
Dampfschiffstrasse 2, 1031 Viena
www.rechnungshof.gv.at
Design editorial și grafic: Curtea de Conturi din Austria
Publicat: Viena, în decembrie 2020
CREDITE FOTOGRAFICE
Coperta față și spate: Curtea de Conturi / Achim Bieniek
p. 1, 92: Curtea de Conturi / Achim Bieniek
p 3: Curtea de Conturi / Klaus Vyhnalek
p. 4, 5, 27, 32, 39, 43: iStock / phochi
p 8: iStock / ipopba
p. 16, 28, 32, 86: iStock / wabeno
p. 18: iStock / Grafner
p 20, 21: iStock / jk78
p 21: Administrația Parlamentului / Thomas Topf
p 30: Facultăţi
p 31: Linde Verlag, Böhlau Verlag
p 32: iStock / Rawpixel
p 40, 42: Curtea de Conturi
p. 46: pixeden.com, iStock / Leonsbox / ipopba / skynesher /
sturti / MarianVejcik / Prostock-Studio / gorodenkoff
p 48: iStock / Leonsbox
p 49: iStock / ipopba
p 51: iStock / skynesher
p. 52: iStock / Imgorthand
p 53: iStock / sturti
p. 54: iStock / MarianVejcik
p. 55: iStock / anyaberkut
p. 56: iStock / Prostock-Studio
p. 57: iStock / gorodenkoff
p 59: iStock / din 2015
p 62: iStock / jk78
p. 68, 72, 81: pixelen.com
p. 76: iStock / valentinrussanov / tatianazaets / pixelfit / vichie81
p. 79: Curtea de Conturi / Manfred Seidl
p. 81: Curtea de Conturi / Klaus Vyhnalek / Manfred Seidl
p. 82, 83: Curtea de Conturi / Achim Bieniek
p 84: iStock / honglouwawa
p. 85, 86: INTOSAI PFAC
p 88: iStock / Irina Nazarova
p. 89, 90: Curtea de Conturi, INTOSAI
p. 90: Curtea de Conturi din Carintia

OBSERVAȚII PRELIMINARE
La 29 decembrie 2020, Curtea de Conturi din Austria și-a prezentat Raportul anual 2020:
în temeiul articolului 126d alin. 1 Legea constituțională federală la
Consiliul Național (Federația 2020/48)
III – 213 din anexele la Procesul-verbal Stenografic al Consiliului Național XXVII GP
în temeiul articolului 127 alin. 6 coroborat cu art. 127 alin. 8
Legea constituțională federală la
Parlamentul Burgenland (Burgenland 2020/8)
Parlamentul din Carintia (Carintia 2020/4)
Parlamentul Austriei Inferioare (Austria Inferioară 2020/8)
Parlamentul Salzburg (Salzburg 2020/8)
Parlamentul din Stiria (Stiria 2020/10)
Parlamentul tirolez (Tirol 2020/5)
Parlamentul Austriei Superioare (Austria Superioară 2020/7)
Consiliul municipal din Viena (Viena 2020/9)
Parlamentul Vorarlberg (Vorarlberg 2020/5)
Dosar 105.252 / 018 – PR3 / 20
INFORMAȚIE
Rechnungshof Österreich (Curtea de Conturi din Austria)
Telefon: +43 (0) 1 711 71 - 8946
E-mail: info@rechnungshof.gv.at
Facebook / RechnungshofAT
Twitter: @RHSprecher
Instagram: rechnungshofat

Pagina 3
Auditul public creează încredere.
Independent și obiectiv. La dispozitia ta.
Pagina 4
2
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
CUPRINS
1 Priorități 2020 _______________________________________
5
1.1 Audit în anul COVID-19 ____________________________
5
1.2 Prioritatea de audit „beneficiu pentru cetățeni” prelungită cu un an _________
9
1.3 Legea partidelor politice și audit de către ACA ____________________
16
1.4 Sondaj de satisfacție a părților interesate _______________________________
20
1.5 Îngrijirea bătrâneții în Austria ____________________________________
22
1.6 Digitalizarea la ACA ___________________________________
27
1.7 Publicații ale auditorului ACA ________________________________
30
1.8 Imediat și direct: așa comunică ACA ______
33
2 Audit și consiliere ____________________________________________
35
2.1 Audituri și rapoarte _______________________________________
35
2.2 Servicii de consultanță ____________________________________________________
40
3 Recomandările ACA facilitează impactul acestuia ___________________
45
3.1 Anchetă privind gradul de implementare
a recomandărilor emise în 2019 ____________________
45
3.2 Audituri ulterioare _______________________________________
60
4 Consultare asupra proiectelor de lege _______________________________
62
4.1 Federația _________________________________________________
63
4.2 Provincii ____________________________________________
64
4.3 Comentarii selectate ____________________________________
65
5 Sarcini speciale ____________________________________________
69
5.1 Raport privind situațiile financiare federale ___________________
69
5.2 Rapoarte de venit _________________________________________________
72
5.3 Contrasemnarea datoriilor financiare __________________________
73
5.4 Legea partidelor politice _______________________________________
73
5.5 Legea privind transparența media ________________________________
73
5.6 Legea privind incompatibilitatea și transparența ________________________
74
5.7 Factorul de ajustare pentru remunerațiile politicienilor _________________
75
5.8 Nu este nevoie de acțiune în ceea ce privește două sarcini speciale _________________
75
6 ACA - Structura organizatorica interna ___________________________
77
6.1 Operațiuni de zi cu zi în timpul crizei COVID-19 _______________
77
6.2 Organizare _________________________________________________
78
6.3 Obiective de rezultat _______________________________________
80
6.4 Personalul________________________________________________
81
6.5 Buget ________________________________________________
82
7 Cooperare internațională și națională ________________________________
85
7.1 INTOSAI în vremuri de COVID-19 ____________________________
85
7.2 Obiectivele de dezvoltare durabilă - implementarea ODD ____
87
7.3 Schimb cu alte instituții de audit ________________________
89

Pagina 5
3
Raportul anual 2020 arată că 2020 a fost un
an foarte dificil: pandemia de COVID-19
ne-a obligat să părăsim potecile pe care le-am îmbarcat
pe deocamdată. La începutul
anul, Curtea de Conturi din Austria (ACA) încă
a presupus că 2020 - anul în care
Legea constituțională federală și-a sărbătorit cea de-a 100-a ediție
aniversare - ar declanșa o substanțială
dezbatere privind extinderea auditului ACA
remite. În primul trimestru al acestui an, ACA
a prezentat rapoarte de audit importante cu privire la adăugat
valoare creată pentru cetățeni – cum ar fi sistemul
de îngrijire a bătrâneții în Austria, managementul de
executarea pedepselor şi măsurilor sau a
strategia de digitalizare a Guvernului Federal - pentru a contribui la progresele în
aceste domenii importante de reformă. Cu toate acestea, aceste chestiuni esențiale, care indiscutabil
necesită acțiune,
au fost umbrite de dezbaterea privind punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru abordare
pandemia COVID-19.
De asemenea, ACA a trebuit să răspundă la criză în consecință: și-a adaptat programul de audit, s-a
asigurat că
entitățile care trebuiau să ia măsuri urgente nu au fost împovărate în mod nejustificat și au făcut tranziție -
ca și altele
birouri federale - în principal pentru a lucra la distanță în timpul blocajelor. Prin urmare, le mulțumesc
tuturor membrilor personalului
ACA pentru că a contribuit la faptul că operațiunile ACA au continuat atât de lin și în această dificultate
timp. Grijuliul, responsabilitatea de sine și munca lor dedicată au făcut acest lucru posibil.
Deja pentru a doua oară, Raportul anual al ACA conține o îmbunătățire considerabilă a
sondaj de urmărire, care constituie prima parte a mecanismului de control al rezultatelor ACA. Eu invit
cititorii să se informeze asupra stadiului concret de implementare a recomandărilor ACA.
datații. Evaluarea calitativă a posibilităților de acțiune neabordate oferă oportunitatea
posibilitatea de a se angaja într-un dialog de fond pe chestiuni esențiale (cum ar fi îngrijirea sănătății,
finanțarea, educația).
mediu și climă).
În încheiere, aș dori să mulțumesc tuturor membrilor Consiliului Național și parlamentului provincial-
membrii care au participat la sondajul de feedback al ACA. Mă bucur că ați oferit ACA a
raport bun. Puteți fi siguri că ACA, ca organism de audit obiectiv și independent, va face
totul - în cadrul resurselor de care dispune - pentru a vă oferi, tot în anii să
veni, cu contribuții importante necesare pentru o supraveghere parlamentară puternică.
Margit Kraker
Președintele Curții de Conturi din Austria
PREFAȚA 2020
Pagina 6
PRIORITATI:
• Audifing în umbra coroanei
• Valoarea adăugată creată pentru cetățeni
• Legea privind părintele politice și auditul ACA
• Siguranța părților interesate
• Îngrijirea bătrâneții în Austria
• Digitalizare
• Literatură
• Comunicare
Pagina 7
1 PRIORITĂȚI 2020
1.1 AUDITUL ÎN ANUL
DE COVID-19
Criza globală COVID-19 cu care s-a confruntat în 2020
de asemenea Austria si toate institutiile publice cu
provocări fără precedent. Criza a afectat,
și încă afectează toate sectoarele societății. In acest
an, statul a fost chemat să facă totul
pentru a proteja cel mai important bun, al nostru
sănătate. Pe lângă protectia imediată
măsuri, Guvernul Federal și
guvernele provinciale, împreună cu
Consiliul National si parlamentul provincial-
a trebuit să adopte măsuri îndreptate către
sustinerea economiei si societatii, care sunt
confruntându-se cu implicațiile masive ale COVID-19.
Consiliul National a adoptat doua bugete -
pentru 2020 și 2021. Ambele stabilesc cadrul pentru
pachete cuprinzătoare de politici în valoare de
miliarde pentru a atenua multiplele implicații
a pandemiei. Un instrument central în acest sens
contextul a fost managementul crizei COVID-19
Fond, pentru care au fost alocate 28 de miliarde EUR
incluse în bugetul 2020 și, în plus, 13 EUR
miliarde în bugetul 2021. În prezent, de asemenea
institutelor de cercetare economică le este greu să
estimarea dezvoltării economice reale
și, în special, efectele sale fiscale de la acestea
sunt influențate de numeroși factori externi
(de exemplu, durata și intensitatea blocajelor,
evoluţiile economice internaţionale şi
restricții de reglementare).

Pagina 8
6
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
În raportul său privind situația financiară federală,
2020, ACA va plasa, prin urmare, a
accent deosebit pe fluxurile financiare,
în special asupra celor care decurg din Criză
Fond de management, în vederea evaluării regulamentului
laritate și pentru a asigura transparența. În plus,
ACA își propune să întocmească un alt raport privind
domeniul de aplicare al măsurilor de ajutor financiar luate de
Guvernul Federal și provinciile.
În ceea ce privește gestionarea crizelor în general,
ACA deține următoarea funcție:
în special în vremuri de criză, statul trebuie să asigure
stabilitate, acest lucru este incontestabil - fie cu el
în ceea ce privește îngrijirea sănătății și îngrijirea pentru bătrânețe, the
piaţa muncii, economia, sectorul social,
educarea turismului nostru. Gestionarea rapidă a crizei -
mentul are prioritate.
Coeziunea este vitală într-o criză. În vremuri ca acestea, toate
instituții - și în special cheie de sănătate, sociale
și facilități educaționale -, Guvernul Federal-
ment și provinciile precum și toate finanțările
și entitățile de sprijin sunt chemate și trebuie
coopera.
O criză cu implicații atât de masive asupra
finanţele publice evidenţiază importanţa
asigurarea faptului că sistemele publice sunt stabile și
rezistent. Pentru a asigura durabil
finanțele publice și stabilitatea bugetară,
trebuie făcute atunci când condiţiile economice
sunt preferate. ACA a subliniat acest fapt
iar și iar în trecut.
După cum se subliniază în Raportul asupra federală
Situații financiare 2019, Federația
a generat un excedent bugetar pentru prima
timp în mulți ani. În 2019, generalul
datoria guvernamentală a scăzut la aproximativ 70,4%
a PIB-ului. În 2020, însă, se așteaptă să o facă
crește la aproximativ 84,9%.
În perioada post-criză, ACA va face așadar
reamintește cu fermitate recomandările sale pentru a le atinge
finante publice sustenabile.
În calitatea sa de organ suprem de audit,
ACA îndeplinește sarcinile care i-au fost atribuite foarte
responsabil și își face partea. Deja în primăvară,
de exemplu, și-a adaptat programul de audit pentru
2020 prin includerea de audituri ale diferitelor
19 măsuri de gestionare a crizelor. ACA va
concentrați-vă asupra unor astfel de audituri și în anul următor
și va prezenta rapoartele corespunzătoare către
parlamentele și publicul.
ACA consideră că este datoria sa de a audita
măsuri cuprinzătoare de sprijin pentru a
obțineți asigurarea că astfel de fonduri sunt utilizate în a
în mod eficient și bazat pe nevoi. Financiar
durabilitate și crearea transparenței
căci cetăţenii ocupă centrul atenţiei în activitatea de
la ACA.
În timpul crizei acute, numeroase slăbiciuni
a sistemelor existente au devenit evidente. În
timpul care urmează, va fi necesar să se evalueze
ce s-a făcut bine și ce ar fi putut fi
făcut mai bine. Acest lucru va necesita o profundă,
analiză obiectivă și propuneri de îmbunătățire
mente derivate din acestea. Cum se poate și cum
trebuie să se dezvolte instituţiile publice în ansamblu
mai departe pentru a trage lecţiile potrivite pentru
noi condiții de urgență?

Pagina 9
7
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
În urma unei pandemii ca cea actuală,
care are un impact asupra tuturor sistemelor noastre, acolo
nu trebuie să existe tabuuri. Aceasta presupune: angajamentul
reforme – care au fost parțial amânate din cauza
criza -, restabilirea finanțelor sustenabile și
asumarea responsabilitatii pentru generatiile viitoare.
ACA, de asemenea, se dezvoltă în continuare și îndeaproape
observă condițiile cadru în schimbare:
revenirea la normalitate trebuie să includă noi
puncte de vedere. Trebuie să fim pregătiți să evaluăm existența
stabilirea rutinelor pentru legitimitatea și necesitatea lor.
Noile forme de lucru vor fi aplicate unei mai mari
măsură. Digitalizarea va rămâne parte și
parcelă de muncă și timp liber. Protecția climei
iar evoluţiile demografice necesită
țiuni. O analiză solidă a punctelor forte și
punctele slabe vor trebui realizate. Noi
trebuie să fie gata să compare beneficiile obținute
pe de o parte cu renuntarea la
conforturile pe care le-am crescut adaptate la
de altă parte și, făcând acest lucru, găsiți un echilibru corect.
Trebuie să examinăm toate sistemele din Austria pentru
reziliența lor – din sistemul de sănătate
la securitatea datelor la prevenirea întreruperilor de curent,
în special în ceea ce priveşte infrastructura critică
îngrijorat.
Lecțiile desprinse din criza actuală vor
alimentează toate domeniile de politică. Și ACA a învățat
din această criză anul acesta.
În ceea ce privește comparațiile și reperele, the
ACA va acorda o atenție mult mai mare
implicații reale pentru Austria. Acest lucru se referă
în special austriacul foarte dezvoltat
sistemul de sanatate.
ACA susține un sustenabil și solid
sistemul de sănătate, care poate oferi
îngrijire de înaltă calitate. În conformitate cu auditul său
prioritate „beneficiu pentru cetățeni și calitate a
prestarea de servicii în sectorul public”, ACA
în prezent relevat, de exemplu, deficitul-
cii privind prevenirea si combaterea
de diabet zaharat sau serviciile care au nevoie de îmbunătățire-
ment în îngrijirea dentară. ACA este, desigur, de asemenea
conștient că calitatea are un cost.
După cum arată criza, calitatea în îngrijirea sănătății
necesită, pe lângă aspectele cantitative, a
pachet coordonat de măsuri, care ia
țin cont de personalul medical, de intercon-
legătura dintre sectorul ambulatoriu și cel internat,
disponibilitatea medicamentelor, sănătatea modernă
servicii de asigurare și interacțiunea optimă
între Guvernul Federal și
provincii, în special în cazul a
pandemic. Disponibilitatea datelor de sănătate și
aspectele de gen necesită o deosebită apropiere
observare.
Pe scurt, următoarele ar trebui subliniate
dimensionate din punctul de vedere al ACA: seif-
paza serviciilor de sănătate este o sarcină publică.
Prin auditurile sale, ACA își propune să contribuie la
asigurând că asistența medicală foarte dezvoltată
sistemul va rămâne pregătit optim pentru toți
provocări viitoare.

Pagina 10

Pagina 11
9
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
1.2 PRIORITATEA AUDITULUI
„BENEFICIE PENTRU CETĂȚENI”
PRELUNGĂ CU UN AN
De trei ani, ACA se concentrează
auditurile sale sunt din ce în ce mai mult pe valoarea adăugată
creat pentru cetățeni. În acest sens, ACA
evaluează în special modul de utilizare a publicului
fondurile pot fi optimizate pentru cetățeni.
Din 2018, prioritatea de audit a ACA este
deci a fost astfel: „calitatea de
prestare de servicii în sectorul public: beneficiu pt
cetăţeni, optimizarea costurilor şi modern
livrarea zilnică a sarcinilor”. Pe fundal
a crizei COVID-19, ACA are
a extins această prioritate de audit cu încă un an
ca calitatea serviciului din sectorul public
misiune, în special oportunitatea și eficiența sa
este, de asemenea, esențial pentru această criză.
Pentru ACA, sectorul public creează adăugat
valoare pentru cetățeni dacă aceasta
• protejează sau sporește calitatea cetățenilor
a vieții în conformitate cu Durabilitatea
Obiectivele de dezvoltare stabilite în Statele Unite
Agenda Națiunilor 2030 – de exemplu când
cetăţenii au acces la serviciile de sănătate
și către alte servicii din sectorul public, când
pot trăi într-un mediu sănătos şi
simte-te in siguranta;
• optimizează utilizarea fondurilor bugetare şi
face o astfel de utilizare transparentă și eficientă;
• este capabil să identifice în timp util și să răspundă la
provocări emergente, cum ar fi schimbările climatice,
digitizare sau demografie;
• planuri pe termen lung și în perspectivă
mod ing și își bazează deciziile pe
dovezi și raport cost-beneficiu realist
acțiuni;
• permite participarea cetățenilor la
planificarea, furnizarea și evaluarea publicului
servicii, și
• asigură încrederea în statul de drept și
în administrația publică prin înaltă calitate
servicii de ity.
Recomandările ACA pentru o eficientizare
de stat sunt un lucru, implementarea lor este
o alta. Adesea, diferiți jucători din Federal
Guvernul, provinciile și municipiile
palităţile sunt însărcinate să le pună în
practică. Cu toate acestea, în ceea ce privește chestiunile care
privesc mai multe niveluri de guvernare, cel
interacțiunea dintre diferiți jucători este
central. Ca audit supra-regional, național
corp, ACA este în poziția de a se concentra
special pe acest aspect al interacțiunii.

Pagina 12
10
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Rapoartele publicate de ACA în 2020
care adaugă valoare directă vieții cetățenilor
acoperă deja o gamă largă de teme: de la
educație și familie până la proiecte de construcție
și transport la securitate, precum și la mediu
mentalitate și mobilitate.
• În ceea ce privește educația , sistemul de învățământ
trebuie, în orice caz, să prioritizeze valoarea adăugată
creat pentru elevi. Un exemplu în acest sens este
raportul „ Promovarea deprinderilor de lectură în n
Școli ” (volume Federația 2020/3,
Austria Inferioară 2020/1, Salzburg 2020/1). Tendon
acest raport, ACA oferă o cuprinzătoare
imagine a situației cu care s-a confruntat
în ceea ce privește abilitățile de citire. Mai ales în
era digitalizării, lectura este, mai mult decât
vreodată, o tehnică culturală care trebuie să fie
cultivată, iar alfabetizarea în lectură este esențială
abilitate care este importantă pentru personal și
dezvoltarea profesională a fiecăruia
individual. ACA, însă, dă săraci
note pentru promovarea abilităților de citire în
școli primare și școli medii noi.
De ani de zile, studii internaționale și naționale
au subliniat abilitățile slabe de lectură ale
elevi austrieci. Mai mult, următoarele
au fost identificate grupuri de risc: băieți,
care au mai multe dificultăți de citire decât
fete, copii de origine migrantă
și copiii ai căror părinți au studii scăzute
niveluri de țiune. Acest lucru necesită direcționate, adecvate
ate şi măsuri durabile cu scopul
să mărească grupul de bine performanţi
cititori și pentru a reduce ponderea sub-
copii performanți.
Ministerul Federal al Educației competent
totuși, nu a reușit să stabilească o înțelegere
Strategie extinsă de îmbunătățire a competențelor de citire.
Dimpotrivă: mulți jucători sunt implicați
iar lecţiile şcolare au fost reduse în
trecut. În plus, bibliotecile școlare sunt, în parte,
încă echipat cu cărți bazate pe vrăji vechi
regulile de aplicare. Prin urmare, întrebările trebuie să fie
ridicat cu privire la ceea ce se face, dacă
se face destul și dacă este corect
se face lucrul. Potrivit ACA-urilor
din punct de vedere, sistemul educațional are nevoie de structură
mãsuri turizate și coordonate pentru a crește
calitatea educaţiei pentru citire.
O problemă de politică educațională, pe care mulți alții-
Zens consideră a fi de o urgență deosebită,
a fost abordată de ACA în raportul său
„ Examenul centralizat de absolvire a școlii ”
(volum Federația 2020/22). Parțial
rate ridicate de eșec în cele pregătite central
examen scris pentru matematică
constituie un punct de critică. ACA
prin urmare recomandat Federal
Ministerul Educației să analizeze cauzele
și să adopte măsuri de îmbunătățire prin
direcţiile de învăţământ. În plus,
raportul abordează și faptul că bărbatul
candidații au avut rezultate clar mai bune decât
candidate feminine. Potrivit ACA-urilor
recomandare, Ministerul Federal al
Educația ar trebui să „realizeze o cuprinzătoare
examinare a decalajului de gen în matematică
ematică pentru a putea contracara
aceasta pe termen lung cu măsuri adecvate
în competența sa (de exemplu, educație,
anticiparea examenelor echitabile de gen)”.
• Valoarea adăugată creată pentru cetățeni este
în fruntea agendei politicii de familie . În ea
raportul „ Beneficii în temeiul căruței pentru copii e
Allowance Act ”(volumul Federației
2020/24), ACA a subliniat faptul că
datorită opțiunilor prevăzute de lege -
în ceea ce priveşte forma şi durata
beneficii - o furnizare optimă, direcționată de
beneficiile se bazează pe îngrijirea copilului
Allowance Act necesita cunoștințe precise
a bazelor juridice complexe. Fără ajutor

Pagina 13
11
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
și sfaturi, cetățenii erau adesea depășiți-
copleșit. Prin urmare, ACA este recomandat
către Ministerul Federal pentru Familie și
Fondul austriac de asigurări de sănătate să ia
o mai mare luare în considerare a nevoii considerabile
pentru sfaturi individuale cu privire la beneficiile sub
Legea privind alocația pentru îngrijirea copilului și să se adapteze
sfaturile si informatiile oferite
părinţii mai mult la nevoile celor din urmă.
Furnizorii de asigurări sociale au fost
posibil pentru decontarea alocației pentru îngrijirea copilului.
ACA critică că ministerul nu a reuşit
controlează sistematic administrativ
prelucrare. Ministerul se aștepta ca
timpul mediu de procesare s-ar ridica la
28 de zile, fără timpi de așteptare sau plată
decalajele dintre maternitate și îngrijirea copilului
indemnizatie. În cazurile exemplare examinate
de către ACA printr-o abordare orientată spre risc, the
timpul mediu de procesare a fost de 45 de zile pentru
cazuri interne și 211 zile pentru cele transfrontaliere
der cases. Întârzierile s-au datorat timpilor de așteptare
în cazul întrebărilor adresate aplica-
canturilor sau altor autoritati, dar si datorita
procesele interne ale asigurărilor sociale
furnizorii. ACA a recomandat
Fondul austriac de asigurări de sănătate să ia
măsuri pentru reducerea timpului de procesare.
Ministerul ar trebui să colecteze și să analizeze
indicatoarele de control corespunzătoare aprinse
baza lar.
• Și în transportul public interesul cetățenilor
va fi pus în prim plan. Așa cum se arată în
raportul „Modernizarea U-ului de la Viena 4
Linia de metrou ”(Viena 2020/3), the
fiabilitatea și anume derularea punctuală a
subteranul, pentru că pasagerii puteau
fi crescut doar într-o măsură limitată. Inca,
scopul oraşului Viena era să crească
fiabilitatea, „constanța intervalelor”
și siguranța operațională printr-o „la scară largă”
modernizarea liniei de metrou U4.
De fapt, 51% din cazurile de nefuncționare sunt activate
Linia U4 a fost atribuită metroului
mașini, doar 14% la infrastructură. The
modernizarea infrastructurii va
contribuie prin urmare la creșterea rela-
capacitatea liniei U4 doar într-o măsură limitată.
Până la finalul proiectului în 2024, doar
în care urmează să fie investiți mai puțin de 400 de milioane EUR
modernizarea liniei U4. Doar 15%
dintre aceste costuri prognozate se referă la măsuri
care sunt direct perceptibile de către pasager
altele, cum ar fi renovarea și reînnoirea
de statii, peroane, scari rulante si scari
cazuri precum și instalarea de video
supraveghere.
Un alt proiect de transport auditat de către
ACA este „Traunseetram ” - conexiunea
țiunea tramvaiului Gmunden cu
tren local Gmunden-Vorchdorf (volum
Federația 2020/34, Austria Superioară
2020/5). Cu Traunseetram, the
asigurarea mijloacelor de transport public în
Gmunden ar putea fi majorat cu o treime
în 2018. Cu toate acestea, numărul de pasageri
gers care, pe baza unei prognoze, ar
selectați tramvaiul ca mijloc de transport
port ar fi trebuit considerat și el
scăzut. În perioada octombrie 2018 până
Septembrie 2019, o medie de câteva
2.260 de pasageri au folosit Traunseetram
pe zi lucrătoare. Numărul real de
pasagerii au rămas prin urmare sub
așteptări. În 2010 fusese asumat
că 2.730 de pasageri ar folosi noul
legatura de transport. Cifrele sunt
prin urmare cu mult sub capacitatea tramvaiului
sisteme de cale, care pot transporta 20.000 la
100.000 de pasageri pe zi.
Alternative la Traunseetram, cum ar fi
conceptele de autobuz, nu fuseseră examinate.

Pagina 14
12
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Numărul redus de pasageri așteptat
deja în faza de planificare și
compararea sistemelor de autobuz și tramvai
în ceea ce priveşte eficienţa lor ar trebui să aibă
a determinat o astfel de examinare. In conformitate
la calculele ACA, un total
volum de aproximativ 169,07 milioane EUR este de a
de așteptat pentru realizarea și operarea
a Traunseetram pentru perioada respectivă
în considerare din 2003 până în 2030. Of
această sumă, au fost suportate 78,94 milioane EUR
în anii de construcție (2003 până la
2018), în timp ce Federația și-a asumat
aproximativ 20% din costuri. Partea leului
(aproximativ 62%) trebuiau suportate de către
ince a Austriei Superioare. Orașul Gmunden
a preluat 10% din costuri. Restul
8% au fost finanțate de afaceri private
grup și din încasările din tarife.
În cadrul auditului său asupra
„ Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH ”
(volum Federația 2020/25), ACA
s-a uitat la acel planificator de rută cu același nume
„Verkehrsauskunft Österreich”, utilizatorul său
amabilitatea si satisfactia clientului.
Planificatorul de rută acoperă transportul public,
precum trenuri și autobuze și private
transport, cum ar fi mașini și biciclete, de asemenea
ca pasarele. Verkehrsauskunft Öster-
Reich și-a adaptat planificatorul de rute în continuare
și, prin urmare, și-a îmbunătățit funcționalitatea
ity. Cu toate acestea, nu a reușit să efectueze sondaje
privind satisfacția clientului pentru a răspunde la
nevoile clienților finali.
În Austria, mai mulți planificatori de rute și bilete
sistemele de distribuție au oferit servicii de rutare
și vânzarea biletelor. Pe lângă privat
furnizori, au existat alte șase sisteme în
care sectorul public era financiar
implicat. Verkehrsauskunft Österreich,
magazinul de bilete al Căilor Ferate Publice austriece-
căi (ÖBB) și „wegfinder” (traseu
finder) au fost dezvoltate aproape
simultan. Verkehrsauskunft
Österreich și magazinul de bilete ÖBB au folosit
același software de bază și a pus în funcțiune
aceeași companie IT pentru rutare. În plus,
cele două proiecte „Buchungsmaschine Tirol”
(cerere de rezervare Tirol) și „ÖV 2022”
urmăresc același scop de a stabili un con-
încercați platforma de rezervare pentru transport public
port. Cu toate acestea, nicio decizie strategică nu a avut
a fost făcută dacă sau cum
Verkehrsauskunft Österreich ar trebui să fie
conectat cu magazinul de bilete ÖBB sau cu
proiectele „Buchungsmaschine Tirol” și ÖV
2022”. În orice caz, costuri considerabile au fost
suportate pentru dezvoltarea diferitelor
planificatori de rute ent și distribuție de bilete
sisteme. În faza de proiect, Verkehr-
sauskunftÖsterreich a costat 16,47 milioane EUR,
cheltuielile pentru „Buchungsmaschine
Tirol ”la aproximativ 6 milioane de euro și
pentru proiectul „ÖV 2022” aproximativ 1 EUR
milioane au fost bugetate în primul an.
O problemă cu totul diferită de politică a transporturilor
a fost abordată de ACA în raportul său
„ Dronele în aviația civilă ” (volum Federal
2020/2). În ultimii ani, dronele
au cunoscut o popularitate tot mai mare. Cele mai multe dintre
dronele sunt echipate cu foto si video
camere de luat vederi. Imaginile făcute cu dronele
a încălcat întotdeauna persoanele înregistrate
drepturi fundamentale la protecția datelor. The
ACA a remarcat critic posibilitățile limitate
să intervină pentru a lua măsuri împotriva
încălcările protecției datelor cauzate de
operarea dronelor. Pentru membrii
Autoritatea austriacă pentru protecția datelor
era practic imposibil să fii la fața locului
pentru a detecta imediat orice încălcări.
Prin urmare, ACA este recomandată
Ministerul Federal al Justiției să modifice

Pagina 15
13
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Legea privind protecția datelor pentru a consacra
legislaţie posibilitatea forţelor de poliţie să
interventie in cazuri administrative
infracțiuni legate de protecția datelor cauzate
prin zboruri cu drone.
Aeroporturile din Austria nu au mijloace eficiente
de apărare împotriva dronelor. În cea auditată
perioada 2013-2017, aeroporturile ar putea
recurg doar la dispozitive contra-drone ale
Ministerul Federal de Interne în acest caz
a unei urgențe. Ei, însă, trebuiau să fie
transportat mai întâi la aeroport și ar fi
prin urmare, au fost implementate numai cu a
întârziere. Aeroporturile sunt în special expuse riscului
aeronavele se deplasează sub 150 de metri în timpul
decolare si aterizare. Acesta este maximul
altitudinea de zbor permisă pentru drone. Avioane
poate fi forțat să efectueze manevre de zbor
vres, de exemplu pentru a preveni o coliziune cu
o dronă. Datorită riscului substanţial de
rănirea persoanelor și deteriorarea proprietății
de altfel, ACA a recomandat Federalului
Ministerul de Interne să pună la dispoziție,
pentru cele mai mari aeroporturi, cel puțin un
sistem ter-drone la fața locului.
• Cetăţenii acordă o mare importanţă subiectului
de securitate ; ACA a abordat această problemă
cel mai în prezent în raportul său „Managemen t
și Coordonarea Execuției de
Sentențe și măsuri ’ (volum Federal
2020/10). În urma terorii
atac la începutul lunii noiembrie 2020 la Viena,
probleme legate de radicalizarea închisorii
deţinuţii au devenit din ce în ce mai mult
centru de discuţii. În raportul său, ACA
a remarcat critic că nu a fost nicio evaluare
luate încă cu privire la eficacitatea
măsurile adoptate în cadrul
prevenirea extremismului și a radicalizării
zarea. Prin urmare, se recomandă să
evaluează în primul rând eficacitatea și corectitudinea
atenţia măsurilor luate în penitenciare pentru a
prevenirea extremismului și promovarea
calizarea și, dacă este necesar, adaptarea acestora.
• Un mediu sănătos este un alt esențial
problemă pentru cetățeni. ACA
a inclus o serie de audituri privind mediul
probleme importante în programul său de audit,
de asemenea în ceea ce priveşte realizarea
obiectivele Acordului de la Paris. Strâns legat
la subiectul mediului este mobilitatea. The
utilizarea mașinilor electrice este o măsură centrală pentru
decarbonizarea transportului; acestea urmează să reducă
povara asupra climei și mediului
ment creat prin transport si scadere
dependența de combustibilii fosili. Cu toate acestea, In
cadrul auditului său de „E-Mobility ”
(volum Federația 2020/28), ACA
a remarcat că toate programele, planurile și strategiile
egiile nu au reușit să definească ce contribuții concrete
ar trebui făcută pentru realizarea
a obiectivelor de protecție a climei prin intermediul
promovarea mobilității electrice. În același timp,
indicatori și date cheie care determină să
în ce măsură e-mobilitatea urma să fie subvenționată
dized lipseau.
Până în 2020, Austria plănuia să aibă 250.000
înregistrat
cu dublu cale
e-vehicule.
Cu toate acestea, raportul ACA arată că
obiectivul ambițios era departe de a fi atins:
până la sfârșitul anului 2019, aproximativ 40.200 cu șenile duble
vehiculele electronice au fost înmatriculate. Aceasta este egală
o pondere de 0,18% din totalul înregistrat pe două căi
vehicule. E-mobilitatea ar deveni mai mult
atrăgătoare și calitatea electrică
serviciul de taxare ar crește dacă utilizatorii
avea nevoie de un singur card de client sau
ar putea folosi plata directă fără numerar. În februarie
în 2018, peste 400 de stații de încărcare
erau în funcțiune. Prin intermediul unei platforme de roaming,
clienții se pot reîncărca în orice moment
statie. Cu toate acestea, operatorii nu sunt

Pagina 16
14
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
obligați să permită utilizatorilor să își încarce
e-vehicule cu card de client emis de
operatorul A la o stație de încărcare a operatorului
B. Mai mult, acest lucru nu este autorizat de toți
operatori. Într-un astfel de caz, clienții
trebuie să vă înregistrați înainte de a putea utiliza un
stație de încărcare electrică a unui nou operator.
După cum a recomandat ACA, operatorul
a stațiilor publice de încărcare ar trebui, așadar
implementează o identificare ușor de utilizat și
sistem de plata.
• Venituri mici, costuri mari cu energia și locuință în
clădiri cu o țesătură de construcție săracă și vechi
încălzitoarele sunt principalele motive pentru o restricție
acces la alimentarea cu energie . Raportul de audit
privind „ Măsurile din industria energetică împotriva
Sărăcia energetică ” (volume Federația
2020/23, Stiria 2020/5, Austria Superioară
2020/3, Viena 2020/6) prezintă măsura-
măsuri de contracarare a sărăciei energetice în
Austria. Sărăcia energetică indică incapacitatea
posibilitatea de a-și permite o aprovizionare suficientă cu energie prin
incalzire si electricitate. Austria a făcut-o deja
au luat câteva măsuri pentru a reduce sărăcia energetică:
de exemplu, a oferit ajutor de urgență în
forma aprovizionării cu energie de bază sau a
protecție parțială față de alimentarea cu energie
deconectări. Cu toate acestea, majoritatea
măsurile au beneficiat – în spiritul
protecția consumatorilor – toți clienții și
nu au fost special adaptate persoanelor vulnerabile
persoanelor și celor afectați de energie
sărăcie. În plus, nu există constatări privind efectul
tivitatea măsurilor au fost disponibile.
Întrebarea, de exemplu, de ce dreptul
la furnizarea de bază a fost folosit cu greu
rămas deschisă. Prin urmare, legea energiei
măsurile luate până acum pentru a sprijini vulnerabilitatea
persoane abile și pentru a reduce sărăcia energetică
ar trebui evaluate în raport cu acestea
eficacitatea și oportunitatea.
ACA a auditat, de asemenea, energia selectată
companii din Graz (Styria), Wels (Super
Austria) și Viena. Energia municipală
furnizorii angajați în acțiuni voluntare pentru
combate sărăcia energetică. Astfel de acțiuni variau
de la ajutor financiar unic până la pe termen lung
sprijinul acordat persoanelor afectate.
Măsurile au inclus și colaborări
cu facilități sociale municipale și non-guvernamentale
organizaţiile ernmental deoarece cele directe
contact des cu furnizorul de energie
reprezintă un obstacol pentru gospodăriile cu venituri mici.
Companiile energetice, însă, ar trebui
obține informații despre măsurile luate
pentru a eradica sărăcia energetică din lor
parteneri de cooperare pentru a câștiga valută
bile perspective asupra eficacității lor și
durabilitate cât mai bine posibil
îmbunătățiri.
În raportul său „Coordonarea etichetei de calitate s
pentru Produse Alimentare ” (volume Federația
2020/9, Austria Inferioară 2020/3, Superioară
Austria 2020/2), ACA indică critic
lipsa de transparenţă şi o insuficientă
strategie împotriva unei posibile înşelăciuni şi
inducerea în eroare a consumatorilor. Mai mult de 100
etichetele de calitate sunt folosite în sectorul alimentar.
Cu toate acestea, doar câteva dintre ele se bazează pe
legi sau ordonanțe. Marketingul AMA
GesmbH, de exemplu, a dezvoltat AMA
acolo de calitate și eticheta organică AMA.
Celelalte etichete sunt în mare parte sigilii voluntare
guvernate de drept privat.
Pentru consumatori, este imposibil, sau ar fi
implică un efort disproporționat, de a urmări
în ce condiţii se află etichetele
acordate și de către cine sunt controlate.
Cerințe minime obligatorii pentru
etichetele de calitate inițiate privat nu au
s-a stabilit.

Pagina 17
15
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Cu toate acestea, în interesul consumatorului
protecție și pentru controale alimentare oficiale,
astfel de cerințe ar fi importante
bază. În plus, standardele de control pentru
ambalajele alimentare, care ar trebui să contracareze
înșelăciunea și inducerea în eroare a consumului
ei, lipseau. ACA este așadar
reparate pentru a defini cerințele minime
pentru etichete de calitate. Organismele de control ar trebui
urmează standardele atunci când evaluează
prezentarea produselor alimentare cu privire la
la informații înșelătoare și probabilitatea lor
de a înșela publicul.
• În raportul său „Aspecte de gen în venituri
Legea fiscală cu accent pe impozitul pe câștig ”
(volum Federația 2017/52), ACA
subliniat într-o manieră cuprinzătoare că
numai măsurile fiscale nu sunt suficiente pentru a face pe deplin
atinge obiectivul de egalitate . Genul
diferența de salariu este diferența procentuală
între câștigurile orare brute media
a bărbaţilor şi femeilor. În 2018, această cifră
a fost de 19,6% în Austria. Cu alte cuvinte,
salariile femeilor erau aproape mai mici
o cincime decât cele ale bărbaților, făcând
Austria, statul cu al cincilea ca mărime
rata procentuală în rândul tuturor membrilor UE
state. Ponderea femeilor cu salarii prost
locuri de muncă a fost, în consecință, de aproape trei ori
mai mare decât ponderea bărbaţilor cu plăţi prost
locuri de munca. Prezentare generală a evidențiat că acolo
a fost o nevoie de acțiune pentru a elimina
diferențe specifice de gen la austriac
piața forței de muncă.
Cu toate acestea, în cadrul recentelor sale
audit de urmărire privind „Aspectul de gen s
în Legea impozitului pe venit cu accent pe câștig s
Taxa ”(volum Federația 2020/33), ACA
a constatat că recomandarea centrală -
pentru a stabili o strategie de egalitate pentru toți
ministere şi niveluri de guvernare – aveau
nu a fost implementat. La urma urmei, există
mulţi factori din afara sferei ministerului
de influență, cum ar fi concentrarea de
femeile din sectorul slab plătit, cel mare
diferența de remunerare între femei și bărbați, disponibilitatea îngrijirii copiilor
facilităţi şi stimulente opuse în alte
zone.

Pagina 18
16
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
1.3 LEGEA PARTIDELOR POLITICE
ȘI AUDIT DE CĂTRE ACA
Una dintre sarcinile speciale ale ACA a primit extinde-
acoperire mass-media datorită „videoclipului Ibiza”:
misiunile ACA se bazează pe Politic
Legea părților (Parteiengesetz) cu privire la
finanţarea partidelor politice.
Din nou și din nou, ACA a cerut o reformă a
Legea partidelor politice. Deja în 2015, avea
a subliniat că rolul său se limitează în mare măsură la
primirea, examinarea formală și publicarea
informațiile conținute în responsabilitatea
rapoarte, prin urmare, nu conțin niciun fel de autenticitate
drepturi de audit. obiect semnificativ-
tiv al Legii Partidelor Politice din 2012, și anume să
să stabilească o transparență deplină în ceea ce privește
finanţarea partidelor şi supravegherea acestora, a fost
nu este arhivat.
În iulie 2019, Consiliul Național a adoptat un
modificarea Legii partidelor politice. The
punctele centrale vizau interzicerea
donaţii mari şi înăsprirea amenzilor în
în cazul în care limita superioară pentru alegeri
cheltuielile campaniei sunt depăşite. amendamentul-
nu a prevăzut un audit mai aprofundat
de către ACA.
Cu toate acestea, sarcinile administrative ale ACA
au fost extinse. O obligație imediată de a
raportați donații de peste 2.500 EUR (peste EUR
2.537,50 începând cu 1 ianuarie 2020) și imediat
publicarea zilei, indicând numele donatorului,
pe site-ul ACA au fost introduse.
În 2020, trei partide au raportat un total de 20
donații (la data de 15 decembrie 2020):
În plus, ACA trebuie să preia donațiile
care sunt nepermise conform Polititi-
Cal Parties Act. Astfel de donații vor fi
transmise ACA de către politi-
cal party. ACA, la rândul său, trebuie să păstreze
astfel de donații și să le transmită unor organizații caritabile
sau instituții științifice.

Pagina 19
17
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
În 2020, din cauza depășirii donației
limită de 7.500 EUR per donator pe an calendaristic
(7.612,50 EUR de la 1 ianuarie 2020), ACA
a primit două donații nepermise de la
Partidul Social Democrat din Austria (SPÖ),
care la 2.387,50 EUR și EUR
22.521,28. În plus, austriacul Free-
dom Party (FPÖ) a transferat un nepermis
donație bănească de 250 EUR către ACA.
Modificarea Legii partidelor politice
prevedea, de asemenea, dezvăluirea veniturilor
și cheltuielile comitetelor personale în
perioada de la 1 ianuarie 2017 la 1 iulie 2019 la
ACA până la 1 ianuarie 2020.
Pentru a crește transparența politicii
Finanțarea partidului cal, ACA solicită o adevărată
drepturi de audit, definiția concretă a
a permis utilizarea desemnată a finanțării publice a
partidelor politice, dezvăluirea detaliată a acestora
finanțare în rapoartele de responsabilitate, obligațiile
documentaţia atory a - clar definite
- cheltuieli de campanie electorală, obligatoriu
lista organizațiilor afiliate și evaluarea acestora
ție în ceea ce privește apartenența lor de facto la
petrecerea, precum și interdicțiile de publicitate-
mentări și sponsorizări analoge cu prevederile
siuni privind donaţiile partidelor politice.
RAPOARTE DEMISE
DE COMITELE PERSONALE
Parte
Desemnarea
comitet personal
Venituri in EUR
Cheltuieli în EUR
Partidul Social Democrat din Austria
(SPÖ)
Comitetul de personal Peter Kaiser
115.896,38
115.896,38
Partidul Popular Austriac (ÖVP)
Inițiativa Karas für Europa
7.818,30
7.818,30
Partidul Popular Austriac (ÖVP)
Rot – Weiß – Rot in Europa
90.125,62
111.922,30
Verzii - Alternativa Verde
KoglerKomitee.eu
Nicio indicație
Nicio indicație
Actualul Program de Guvernare 2020-
2024 prevede consolidarea ACA-urilor
drepturi de audit. Președintele Kraker le-a salutat
planuri: implementarea lor s-ar îndeplini
cereri importante ale ACA. „Dacă se dorește,
ACA va aduce o contribuție activă”,
a spus președintele, după cum a fost citat de purtătorii de cuvânt -
bărbat pe Twitter după o întâlnire de lucru cu
Vice cancelar, ministrul federal al justiției
şi şeful Grupului parlamentar al
Verzii în iulie 2020. Mai multe drepturi de audit pentru
ACA înseamnă mai multă transparență în inter-
estul contribuabililor.
De asemenea, Programul de Guvernare al noului
Guvernul orașului Viena se referă indirect la
extinderea drepturilor de audit ale ACA. Cu vedere
la promovarea transparenței, speră astfel ACA
că se poate forma o alianţă largă în
Consiliul National.
O altă sarcină specială, care este intenția de resurse
sive pentru ACA, este sondajul privind juridic
tranzacţii cu firme în care politice
partidelor sau altor organizații afiliate acestora
dețin cel puțin 5% direct sau 10% indirect. The
ACA chestionează toate entitățile juridice (aproximativ 6.000)
care fac obiectul auditurilor sale, indiferent dacă acestea
tranzacţiile cu firmele afiliate au avut
a fost efectuat și, dacă da, la ce sumă.

Pagina 20
18
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Aceste informații sunt similare cu responsabilitatea
rapoarte ale partidelor politice, publicate la data de
site-ul ACA. Pentru 2018, 474 persoane juridice
tranzacții raportate cu 72 din total 81
companiile afiliate partidelor politice.
PUBLICAREA RESPONSABILITĂȚII
RAPOARTE 2018
În 2020, în baza prevederilor Politicului
Legea partidelor, ACA a efectuat stipula-
examinarea formală întârziată a celor opt
rapoarte de responsabilitate care au fost depuse-
organizate de partidele politice - inclusiv toate
partidele reprezentate in Consiliul National -
referitor la 2018.
Acest examen formal a cuprins, printre
altele, verificări cu privire la posibile imper-
donatii misibile si verificarea
corectitudinea listei companiilor afiliate.
În plus, ACA solicită părților
comentarii dacă rapoartele de responsabilitate au fost ridicate
întrebări sau în cazul indicațiilor – ex
sub formă de informații disponibile publicului -
acele informații furnizate în responsabil
raportul poate fi incomplet sau incorect.
ACA a trebuit să adreseze astfel de solicitări pentru
comentarii către toate părțile. După formală
examinare, a publicat responsabilitatea
rapoarte pe site-ul său. Examinarea de
raportul de responsabilitate al Partidului Libertăţii este
încă în curs de desfășurare din cauza sferei problemelor
să fie clarificat.
Datorită încălcărilor existente și presupuse ale
Legea partidelor politice, ACA a transmis o notificare
cationi către partidele politice independente
Panelul de transparență privind anul 2018
rapoarte de responsabilitate ale poporului austriac
Partidul (ÖVP) și Partidul Social Democrat al
Austria (SPÖ):
Notificări privind contul ÖVP-
raportul de abilitate a vizat două nepermise
donații din partea parlamentului provincial al ÖVP
grup la Salzburg pentru parlamentul provincial-
ment alegerile din aprilie 2018 a unor euro
3.300 și aproximativ 2.000 EUR, precum și a
chirie mică necompatibilă cu piața a unui teren de
aterizează la Lacul Mondsee din Austria Superioară de către
Partidul Tânărului Popular Austriac (Junge ÖVP) din
Austria Superioară, care este de asemenea de luat în considerare
ca donaţie nepermisă.
WER | TUT WIRKT
Fotografii: 2x iStock.com/Grafner

RESPONSABILITATE
RAPOARTE
AL PARTIDURILOR POLITICE 2018
• După rapoartele SPÖ și NEOS,
rapoartele de responsabilitate ale ÖVP și
au fost publicati si Verzii.
• Procedurile cu privire la FPÖ
raportul de responsabilitate este în curs de desfășurare și va fi
continuă din cauza sferei problemelor care urmează să fie
lămurit. Publicarea sa este planificată cu întârziere
toamnă.
Puteți găsi mai multe informații la:
www.rechnungshof.gv.at
Fotografii: 2x iStock.com/Grafner

WER | TUT WIRKT
Fotografii: 2x iStock.com/Grafner

RESPONSABILITATE
RAPOARTE
AL PARTIDURILOR POLITICE 2018
SPÖ
• Donații în valoare de 970.392,71 EUR.
• Notificare emisă către Independent
Grupul de transparență a partidelor politice,
ia referitor la „Peter Kaiser
Comitetul de Personal'.
NEOS
• Donații de 534.648,70 EUR.
• Nicio notificare către Independent
Grupul de transparență a partidelor politice
necesar.
Puteți găsi mai multe informații la:
www.rechnungshof.gv.at
ACA a finalizat examenul
din primele două rapoarte.

Pagina 21
19
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Notificări cu privire la răspunderea SPÖ
raportul ity a vizat donațiile făcute de
Comitetul de Personal Peter Kaiser, care
nu au fost dezvăluite, precum și nere-
portarea unui împrumut de către o subvenție deținută în totalitate
a SPÖ Salzburg și un non-mar-
chirie mica compatibila cu ket a unui teren la
Lacul Attersee din Austria Superioară de către asociația
„Partidul Social Democrat din Austria -
Tineretul Socialist ”(“ Sozialdemokratische Partei
Österreichs - Sozialistische Jugend ”).
În ceea ce privește notificările privind SPÖ, the
Transparența partidelor politice independente
Panelul luase deja o decizie; a impus
amenzi în valoare totală de 149.000 euro. Decizia de
Transparența Partidelor Politice Independente
Panelul cu privire la ÖVP era încă în așteptare de
data limită de la jumătatea lunii decembrie 2020.
Întrucât fiecare partid politic trebuia să prezinte
raport de responsabilitate, inclusiv listele de
donații, acorduri de sponsorizare,
societăți și companii afiliate, la
ACA până la 30 septembrie a anului următor,
urmatoarele patru partide si-au prezentat
raport de responsabilitate până la data limită de
30 septembrie 2020:
• Bürgerforum Tirol - Liste Fritz
• Verzii - Alternativa Verde
• Fosta Austria
• NEOS - Pentru noi ordine și liberali
Forum (NEOS - Noua Austria și Liberal
Forum)
La cererea justificată a partidului politic,
ACA poate prelungi termenul pentru
depunerea raportului de responsabilitate de către up
până la patru săptămâni. SPÖ, FPÖ și ÖVP au avut
a cerut o asemenea prelungire, care a fost
acordate de ACA părților. SPÖ
a prezentat raportul de responsabilitate 2019 pe
19 octombrie 2020, FPÖ și-a trimis raportul
29 octombrie 2020 și pe 22 decembrie 2020
ACA a primit raportul de responsabilitate 2019
de către ÖVP. Partidul „Jetzt - Liste Pilz” a eșuat
să-și prezinte raportul de responsabilitate pentru 2019 de către
data limită de la jumătatea lunii decembrie 2020.
Mai mult, Comitetul de Conturi Publice
a Consiliului Naţional a discutat despre ACA-uri
raport privind instituțiile de educație ale partidelor politice
turi în noiembrie 2020. În cursul
acest audit, ACA a constatat că multe dintre
recomandări publicate în precedentul său
raport din 2014, care a fost solicitat pentru clarificare
prevederile din Legea privind subvențiile pentru jurnalism
zistikförderungsgesetz), nu fusese pusă în aplicare
salvat. ACA a reamintit că nu a existat
obligația de raportare pentru partidele politice care
nu mai erau reprezentați în Național
Consiliu. În plus, subvenția pentru jurnalism
Actul nu a reușit să reglementeze ceea ce ar trebui făcut
cu fonduri neutilizate acordate învățământului
instituţii ale partidelor care nu mai erau
reprezentat în Consiliul Naţional. Cu
în ceea ce privește această chestiune, a sugerat și ACA
să acorde Cancelariei Federale, care este
responsabil pentru executarea Jurnalului -
ism Actul de subvenție și pentru acordarea de
fonduri, dreptul de control.

Pagina 22
20
1.4 SATISFACȚIA PĂRȚILOR INTERESATE
STUDIU
Strategia ACA este de a-și satisface propriile cerințe
în ceea ce privește eficiența și eficacitatea și
continuă să dezvolte această strategie prin luarea
luând în considerare tendințele actuale. În acest spirit, ea
își propune întotdeauna să îmbunătățească calitatea serviciilor sale
şi să le furnizeze într-un mod orientat spre nevoi şi
mod eficient.
În 2017, ACA a definit un rezultat indica-
tor, care prevede - pentru fiecare trei ani - a
sondaj între toți membrii Naționalului
Consiliul și parlamentele provinciale (parlamentare) în
Austria. În acest fel, și ACA primește
feedback extern asupra performanței sale. ACA
folosește rezultatul acestui sondaj pentru a măsura,
printre altele, atingerea rezultatului său
obiectiv „oferirea de consiliere eficientă bazată pe audit
către Consiliul Naţional, parlamentul provincial-
mentelor și entităților auditate”. Pentru 2020,
ACA a stabilit o valoare țintă foarte ambițioasă: 90% din
participanții la sondaj ar trebui să fie fie foarte
sau mai degrabă mulțumit de serviciile sale de consultanță,
actualitatea temelor sale selectate și
inteligibilitatea rapoartelor sale.
În noiembrie / decembrie 2020, un extern
companie, piața și cercetarea de opinie
institutul OGM, a efectuat sondajul pe
în numele ACA. Rezultatul este acum disponibil pentru
ACA se bazează pe un total de 163 de depuse
evaluări (ceea ce înseamnă că aproximativ un sfert din
toți parlamentarii au participat la sondaj).
În ceea ce privește „opinia generală cu privire la ACA”,
rezultatele au scos la iveală o imagine liniștitoare: 97% din
respondentul are un foarte sau mai degrabă pozitiv
opinie despre ACA.
Sondajul a cuprins un total de 29 de întrebări,
dintre care, pe lângă cele care se adresează celor
aviz general privind ACA, patru menționate
special pentru obiectivul de rezultat al ACA (a se vedea
tabelul de mai jos):
Întrebare
Rezultat (în%) 1
Foarte
pozitiv/mulțumit
Mai degraba
pozitiv/mulțumit
Mai degrabă nu sau
deloc
pozitiv/mulțumit
Salopete
parere /
satisfacţie
Opinie generală despre ACA
55
42
3
97
Servicii de consiliere prestate de ACA
în general
36
44
7
80
Actualitatea temelor auditate
de către ACA
20
65
15
85
Lizibilitate și înțelegere
din rapoartele ACA
44
42
14
86
Selecția de către ACA a
teme auditate
18
74
5
92
1 Rest la 100%: „Altele”, „Nu știu”, „Fără părere”.
In medie
88

Pagina 23
Rezultă o valoare medie de 88% ca
se referă la satisfacția părților interesate față de ACA.
ACA mulțumește pentru ratele ridicate de aprobare pentru
activitatea sa și continuă să adere la ambi-
ținte uimitoare.
92% dintre respondenți au indicat că
au fost foarte sau mai degrabă mulțumiți de adăugat
valoarea rapoartelor și recomandărilor ACA
pentru activitatea parlamentară. 95%
a perceput rapoartele ACA ca fiind corecte,
completă și obiectivă.
O treime bună din respondenți a adăugat
comentarii cu privire la activitatea ACA la sfârșitul
sondaj, care conținea multe laude pentru
ACA. ACA este deosebit de recunoscător pentru
comentarii constructive și concrete
propuneri de îmbunătățire.
Feedback-ul la care ACA va plăti în special
atenţie mare în viitor în special în cauză
actualitatea temelor, practicabilitatea
recomandări precum și oportunitatea de
publicarea rapoartelor ACA și a acestora
discuţie în generalul respectiv
corpuri tive. În comentarii respondentul
a sugerat, de asemenea, rapoarte mai scurte cu mai multe
prezentări grafice. Mai mulți respondenți
a subliniat valoarea adăugată a comparativului
audituri transversale.
Feedback-ul direct al parlamentarilor în cadrul
munca sondajului oferă o bază valoroasă pentru
la ACA. Constatările din feedback-ul dat
de către parlamentari aduc o contribuție importantă la
atingerea scopului ACA de a furniza eficient
consiliere pentru organele de reprezentare generală
și entitățile auditate.

Pagina 24
22
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
1.5 ÎNGRIJIREA PENTRU BĂTRÂTNE ÎN AUSTRIA
Organizarea și finanțarea îngrijirii pentru bătrânețe
pune unele dintre cele mai mari provocări pentru
societatea noastră. De asemenea, actualul Guvern
Programul 2020-2024 conține un cuprinzător
cinci capitol despre îngrijirea bătrâneții și anunță a
reforma prestării serviciilor de îngrijire.
În ultimii ani, ACA sa adresat în mod repetat
subiectul îngrijirii bătrâneții și a subliniat la
faptul că diferitele competențe – cel
Federația guvernează alocația de îngrijire, prov-
inces se ocupă de alocațiile în natură -
a prestat conducerea serviciilor
dificil. Simplificarea astfel recomandată
de competențe și centrală consolidată
managementul au fost parțial implementate de către
legiuitori la nivel federal și provincial.
În 2018, ACA a auditat sistemul de bătrânețe
îngrijire la nivel federal și provincial. Cu
raportul său „Îngrijirea bătrâneții în Austria ” (volum
Federația 2020/8), a oferit un cuprinzător
analiza siva si la nivel national a ingrijirii batranilor
Servicii. În acest context, ACA sa concentrat în
în special cu privire la alocarea competențelor,
finanţarea şi desfiinţarea
recurgerea la bunurile persoanelor aflate în locuințe
îngrijire pe termen lung („Pflegeregress”), cererea
și planificarea dezvoltării, tarifele, cel
personalul și calitatea, precum și serviciile mobile.
În conformitate cu prioritatea de audit definită de
ACA pentru perioada 2018-2021 privind
valoare adăugată creată pentru cetățeni, de asemenea ACA
a evaluat această chestiune din punctul de vedere al
cei care au nevoie de îngrijire.
STATUS QUO-UL
Potrivit unei prognoze a Statistics Austria, the
componenţa pe vârstă a populaţiei austriece
se va modifica: ponderea persoanelor în vârstă de 80 de ani şi
peste, care au adesea nevoie de îngrijire, ar
în consecință, de la aproximativ 5% în 2015
(aproximativ 0,43 milioane de persoane) la aproximativ 12% în
2060 (aproximativ 1,10 milioane de persoane). Din cauza
evoluţiile demografice, cele substanţiale
creșterea nevoii de locuri de azil de bătrâni
iar serviciile mobile au fost prognozate pentru
termen mediu. ACA considera-
este vital să se ia măsuri de planificare în timp util
în acest sens pentru a putea oferi
îngrijire bună pentru persoanele în vârstă aflate în nevoie. Bazat pe
cerere coordonată și planuri de dezvoltare,
Federaţia şi provinciile ar trebui
prin urmare, înființați o națională, coordonată
prognoza cererii pentru servicii de îngrijire a bătrâneții.
Pe baza unei astfel de prognoze, ar trebui să fie
elaborează apoi o strategie generală pentru
dezvoltarea în continuare a serviciilor de îngrijire a bătrâneții.
ALOCAREA SARCINILOR ÎN PROVINCII
În ceea ce privește responsabilitățile lor de conducere
și furnizarea de servicii, provinciile
a repartizat sarcinile respective între mai multe
persoane juridice (provincii, fonduri, asistență socială
asociații, primării, furnizori privați).
În timp ce se afla în Salzburg, Tirol și Vorarlberg
îngrijirea dentară a fost efectuată în mare măsură de municipalitate
institutii pal, in Carintia, Austria Superioara si
Styria o astfel de îngrijire era responsabilitatea
asociații de asistență socială. În Carintia,
asociațiile de asistență socială au acționat în principal ca rezistență
furnizorii de îngrijiri dentare, în Stiria erau
în mare parte responsabil pentru conturi, iar în
Austria Superioară au fost, de asemenea, implicați în plan-
si management. În ceea ce privește Burgenland,
Viena și Austria Inferioară, provinciile

Pagina 25
23
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
a îndeplinit marea majoritate a sarcinilor, deși
provinciile Viena și Austria Inferioară de asemenea
a acționat ca furnizori importanți de servicii.
Pe acest fond, ACA era din
opinia că managementul strategic
între Federaţie şi provincii
ar trebui completat de un operator
management la nivel provincial. Indi-
elemente de control individual precum tarife, supraveghere
sau procesele ar trebui să fie coordonate
adaptate și adaptate cadrului respectiv
condiții de muncă.
BAZE DE DATE
Austria avea lipsă de date statistice cu privire la
cheltuielile totale pentru îngrijirea bătrâneții. Date
privind cheltuielile private pentru îngrijirea informală (privată).
iar asistența medicală era disponibilă numai din estimări
a diferitelor studii din 2002, care fuseseră
folosit pentru a extrapola tendința. Date despre
cheltuieli si investitii facute de privat
indivizi sau informații despre utilizarea bătrâneții
fondurile de îngrijire nu erau disponibile. Bazat pe
statistici privind serviciile de îngrijire a bătrâneții, suplimentar
informații de către provincii și estimări de către
Statistica Austria și Institutul Austriac al

ÎNGRIJIREA BATÂTREI ÎN AUSTRIA


Audităm,  independent și obiectiv. La dispozitia ta.
până la 4 . 0 persoane cu vârsta de 80 de ani și peste per loc de azil de bătrâni
> 4 .0 acompaniat de de 5 .0
> 5 .0 acompaniat de 6 .0
> 6 .0 acompaniat de 7 .0
> 7 .0 acompaniat de 9 .0
> 9 .0
La sfârșitul anului 2018 (pentru provinciile Austria Superioară și Salzburg: la 2017)
Surse: întocmit cu sistemul informaţional geografic al ACA; baze de date: Oficiul Federal de Metrologie și Topografie; Statistica Austria; provincii

Disponibilitatea locurilor ingrijire medicala la domiciliu


variază foarte mult în Austria.
Fapt:
Planificare orientată spre viitor, bazată pe nevoi
și este necesară o gestionare țintită a locurilor de azil de bătrâni .
Recomandare:

Bătrânețea C
Cercetare economică, ACA a calculat
costurile totale pentru îngrijirea bătrâneții. Pentru 2016, așa
costurile au ajuns la aproximativ 7,9 miliarde EUR.
Aproximativ 2,9 miliarde EUR au fost suportate de către
Federație, aproximativ 2,1 miliarde EUR de către
inces și municipalități și niște 2,9 EUR
miliarde de persoane private. Aceste fonduri ar putea
pot fi atribuite unor servicii contabile
3,4 miliarde EUR pentru casele de bătrâni, unele EUR
3,1 miliarde pentru serviciile de îngrijire prestate de indi-
membri individuali ai familiei, aproximativ 0,7 miliarde EUR
pentru servicii mobile și aproximativ 0,6 miliarde EUR

Pagina 26
24
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
pentru îngrijire 24 de ore (utilizarea fondurilor). Din cauza
importanţă financiară considerabilă şi
dezvoltarea demografică, ACA consideră
rezultă din înregistrarea statistică a totalului
cheltuielile efectuate pentru îngrijirea bătrâneții și la
originea fondurilor, după caz.
FINANȚARE
În esență, îngrijirea pentru bătrânețe a fost finanțată prin cinci
instrumente:
• Federația a acordat indemnizație de îngrijire
cei care au nevoie de îngrijire pentru bătrânețe pentru finanțare
servicii de îngrijire informale sau formale.
• În cazul îngrijirii 24 de ore, cei aflați în nevoie
a primit subvenții de la Ministerul Social
Service dacă au îndeplinit cerințele. Astfel de
subvențiile au fost finanțate de Federal
Guvernul şi provinciile la un raport de
60 până la 40.
eseu .
EUR  2.9 de miliarde de
Guvernul federal
EUR  2.9 de miliarde de
Persoane fizice
Sursa de
Finanțarea
EUR 7,9 de miliarde de

EUR 2.1 de miliarde de
provincii /
municipii

ÎNGRIJIREA BATÂTREI ÎN AUSTRIA


Audităm,  independent și obiectiv. La dispozitia ta.

Grija prevăzută 452,688 persoanele care au nevoie au totalizat unele EUR 7,9 miliarde în 2016.


Nu a fost efectuată nicio evaluare statistică a cheltuielilor totale.
Fapt:
Ministerul Afacerilor Sociale și provinciile ar trebui să asigure
că toate datele relevante sunt documentate sistematic .
Recomandare:
• În ceea ce privește serviciile mobile, provinciile
subvenții acordate.
• În cazul îngrijirii rezidenţiale, prov-
inces, în calitatea lor de furnizori de servicii sociale
ajutor și protecție socială minimă
se potrivește, alezat - cofinanțat de primărie
legături – contribuţiile care nu puteau fi
plătite chiar de cei aflați în nevoie.
• Prin egalizarea financiară generală
schema cat si din ingrijirea batranetii
fond și, din 2018, drept compensație
pentru prima posibilitate de a avea recurs
la bunurile persoanelor aflate în locuințe lungi
îngrijire pe termen lung, guvernul federal are
a oferit fonduri provinciilor pentru a le finanța
servicii de îngrijire a bătrâneții.
Până în 2018, cei care aveau nevoie de îngrijire pentru bătrâni aveau
să-și folosească activele pentru a finanța rezidenți-
îngrijire țială. Cu toate acestea, reglementările au deviat în

Pagina 27
25
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
cazul indemnizaţiilor şi transferul de
active. În vara anului 2017, legiuitorul federal
a abolit recursul la bunurile personale
fără a prevedea vreo tranziție
sionuri. Prin urmare, provinciile au luat diferite
abordări care au dus la tratament inegal
menturile celor aflați în nevoie.
Costurile desființării recursului la
au rămas bunurile personale și finanțarea acestora
neclar. Sistemul de finantare
de îngrijire pentru bătrânețe nu aveau informații importante,
precum pe interfeţele dintre bătrâneţe
îngrijire și îngrijire a sănătății și pe investiții. The
responsabilitatea pentru costurile totale ale îngrijirii și
originea și utilizarea fondurilor corespunzătoare
nu a fost nici alocat în mod clar și nici nu a avut
au fost definite strategii clare de management
pentru integrarea celor care au nevoie de îngrijire în
proces de finantare. Prin urmare, ACA reiterează
a adoptat recomandarea de a stabili o
sistem durabil de finanțare pentru bătrânețe
îngrijire și o strategie generală pentru toate serviciile.
COSTURI, CALITATE SI PERSONAL
În 2016, costurile medii pentru casele de bătrâni,
taxat pe zile, a reprezentat ceva EUR
91 în Carintia și pentru aproximativ 161 EUR în
Viena. Date comparabile din contul de cost-
ing, care ar fi servit la analiza unor asemenea
diferențele au lipsit. Cauze posibile pentru
diferențele de cost constau în cadrul structural-
condiții de muncă, cum ar fi mărimea azilului de bătrâni,
diferite specificații de calitate sau în chestiuni
de eficienta. Unele provincii definiseră
aceleași tarife pentru toți operatorii de aziluri de bătrâni,
alţii au făcut diferenţieri bazate pe
operatori. De asemenea, diferențele de tarife
defalcate pe servicii de îngrijire variate considerate
erabil printre provincii. ACA acolo-
a sugerat să documenteze cele mai importante
componente importante ale costului îngrijirii rezidențiale,
cum ar fi personalul medical și clădirile, pe baza
criterii uniforme, pentru a compara astfel de compu-
nents în mod regulat și să stabilească
exemple de bune practici din acestea.
O definiție fundamentală, la nivel național, a
calitatea îngrijirii a lipsit în mare măsură.
Faptul că prevederile relevante au fost
ulated în diverse legi, reglementări, îngrijire
concepte și contracte de azil de bătrâni au făcut-o
dificil de a avea o privire de ansamblu. Pentru persoane
afectat nu era clar ce nivel concret
de furnizare a serviciilor ar putea fi de fapt de așteptat
în ce unități de îngrijire și în ce provincie.
În plus, nu au fost stabilite puncte de referință
evaluarea serviciilor specificate şi efectiv
furnizate. Criterii și indicatori uniformi ca
precum și o uniformă, comparabilă și publică
sistem accesibil de măsurare a calității au fost
lipsit. Prin urmare, ACA este considerată vitală
pentru a dezvolta o înțelegere uniformă a
calitate asigurată în casele de bătrâni pentru esențiale
domenii precum îngrijirea specializată, calitatea vieții,
asistenta medicala sau sociala.
Într-o unitate de îngrijire model elaborată de ACA,
care conținea 71 de paturi, personalul minim-
ing - calculat în echivalent normă întreagă - a fost
între aproximativ 46 de persoane din Viena şi unele
22 de persoane în Burgenland. Personalul specific-
cationi stabilite de provincii au fost doar parțial
obligatorii din punct de vedere juridic și accesibile publicului. În unele
cazuri, ultima lor ajustare datează de la
mai mult de 20 de ani, deși semnificative
de atunci s-au făcut modificări, cum ar fi
modificări ale indemnizației de îngrijire pe termen lung
niveluri și reglementări legate de profesie. Tendon
în plus față de definiția adecvată
obiective, precum și disponibilitatea efectivă a personalului de îngrijire
a prezentat o provocare din ce în ce mai importantă.
Prin urmare, regulamentele de personal ar trebui să fie
armonizat, adaptat nevoii reale de
îngrijirea pentru bătrânețe și calitatea îngrijirii dorită și

Pagina 28
26
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
să fie adaptat în mod regulat (aproximativ la fiecare cinci ani).
la condiţiile-cadru schimbate. Mai departe-
mai mult, măsurile ar trebui luate în timp util
modalitate de a proteja disponibilitatea
personal necesar: mai multe locuri de formare ar putea fi
creat sau salariile angajaților din asistență medicală
casele ar putea fi adaptate celor din spitale.
SERVICII MOBILE
În 2016, au oferit servicii mobile în Austria
îngrijirea a aproximativ 147.000 de persoane contabile
aproximativ 712 milioane EUR, din care public
sectorul a suportat aproximativ 486 milioane EUR. Despre EUR
226 de milioane au fost finanțate de către cei afectați
persoane (care utilizează parțial alocația de îngrijire).
Față de asta, casele de bătrâni costă aproximativ
3,4 miliarde de euro și s-a ocupat de aproximativ 75.000
persoane. Din 2012, Guvernul Federal
a pus accent pe strategia de „prioritizare”
asistență în ambulatoriu față de îngrijirea pacientului internat ”: dacă este posibil,
îngrijirea pentru bătrânețe ar trebui să fie asigurată prin intermediul mobilului
servicii sau unități de îngrijire de zi, în timp ce acesta
trebuie evitată recurgerea la casele de bătrâni
Servicii. În ceea ce privește serviciile mobile, luați în considerare
au putut fi observate diferenţe în ceea ce priveşte
disponibilitatea, domeniul de aplicare și intensitatea îngrijirii ca
precum şi calificarea personalului dislocat.
Statisticile privind îngrijirea pentru bătrânețe au arătat că media
costurile de vârstă pentru serviciile mobile pe oră au fost
între aproximativ 30 EUR în Vorarlberg şi
aproximativ 60 EUR în Stiria. Costurile plătite privat
tarife la aproximativ 11 EUR pe oră în Viena
și aproximativ 22 EUR pe oră în Stiria. ACA
recomandat pentru a se asigura că informaţiile
pe serviciile mobile, în special cu
în ceea ce priveşte tipul de calificare a personalului şi
alocarea orelor de serviciu persoanelor
îngrijită, este completă și să analizeze
motive pentru diferențele de disponibilitate,
sfera și intensitatea serviciilor mobile de îngrijire.
REFORMA ÎNGRIGĂRII PENTRU BĂTRĂTINE
Ministrul federal este responsabil pentru bătrânețe
care a salutat raportarea cuprinzătoare
de către ACA în această chestiune și a luat în considerare
raport ca o contribuție centrală de sprijin la
Munca lui. Ulterior, Ministerul Federal al
Afaceri sociale, sănătate, îngrijire și consumator
Protecția a abordat nevoia de acțiune
dezvăluit de ACA și a lansat pregătirea
pentru o reformă a îngrijirii pentru bătrânețe în primăvara anului 2020.
Procesul a început cu un dialog structurat
cu diferite grupuri de persoane afectate și
a fost urmată de crearea grupurilor de lucru
pe urmatoarele subiecte:
• fiabilitatea în îngrijirea și siguranța sistemului
• reducerea singurătății și promovarea împreună-
erness
• aprecierea lucrătorilor de îngrijire, inclusiv financiar
• ridicarea sarcinii pentru îngrijitorii familiei și abordarea
demenţa ling precum şi
• planificarea și conceperea cu previziune.
Prin raportul său, ACA contribuie la reforma-
îngrijirea pentru bătrânețe în Austria, deoarece a oferit a
o privire de ansamblu cuprinzătoare a status quo-ului.
Sursa: Statistics Austria, grafic: ACA

ÎNGRIJIREA BATÂTREI ÎN AUSTRIA


Audităm,  independent și obiectiv. La dispozitia ta.

Raportul dintre membrii familiei de obicei grijulii


(50-64 de ani) persoanelor cu vârsta de 80 și peste
Raportul persoanelor în vârstă de 80 de ani
și peste populația totală.
4,2%
4,8%
5,0%
5,5%
6,3%
6,9%
7,5%
8,7%
10,3%
11,5%
11,8%
11,7%
2005
2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2055
2060
4.2: 1
3.8: 1
4.0: 1
4.0: 1
3.4: 1
2.9: 1
2.6: 1
2.2: 1
1.9: 1
1.7: 1
1.6: 1
1.6: 1
Ani

Ponderea persoanelor în vârstă de 80 și peste este în creștere.


În același timp, ponderea potențialilor îngrijitorilor de familie este în scădere.
Fapt:
Serviciile de îngrijire trebuie extinse substanțial .
Recomandare:

Pagina 29
1.6 DIGITALIZAREA LA ACA
Importanța vitală a digitalizării în prezent
viața de zi cu zi a fost evidențiată nu în ultimul rând în timpul
blocajele crizei COVID-19. Deplin-
munca și videoconferințele au fost ridicate
in agenda.
ACCES LA INTERNET
Din 2020, ACA este membru al
ACOnet, datele austriece de înaltă performanță
reţea. Simultan, ACA s-a alăturat
Schimb de internet guvernamental (GovIX).
GovIX este o platformă comună, complementară și
a folosit infrastructura de peering pentru Austria
Autoritățile. Infrastructura GovIX este inde-
dependent de traficul de internet și deci
oferă avantaje de viteză și cost. Aceasta
în plus, include comunicațiile IT în
administrație publică. În cazul unui eșec
de internet public, participanții GovIX pot
continuă să comunice unul cu celălalt
digital prin „rețeaua de autorități”.
SCHIMB DE DATE
Pentru a asigura un schimb sigur de date
între ACA și entitățile auditate, dar
de asemenea pentru transmiterea rezultatelor auditului și primirea
declarații, „RH-Box” („caseta ACA”)
a fost creat sistemul. O „RH-Box” poate fi
accesat printr-un browser web fără niciun fel de adi-
instalaţii naţionale. Ca protecția datelor
are cea mai mare prioritate, această aplicație
dispune de un control automat al calității. Acest
oferă ACA o privire de ansamblu asupra tuturor casetelor
timp şi se asigură că numai persoanele autorizate
au acces la caseta respectivă.

Pagina 30
28
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
ANALIZA DATELOR
În 2020, ACA a continuat să-și urmărească obiectivul
extinde analiza datelor. Pe parcursul auditului
„ Companii federale ” (volum Federația
2020/12), participații și date cheie ale
companii în care Federaţia deţine a
au fost întocmite cota majoritară. Ce a făcut asta
setul de date iese în evidență faptul că o companie
poate, pe de o parte, să dețină o cotă în mai multe
alte companii și pot, pe de altă parte,
să fie deținut chiar de mai multe companii. Acest
a rezultat într-un grafic de rețea cât mai bun posibil
formă de prezentare din acest tip de grafic
permite prezentarea atât a interde-
dependențe precum și complexitatea generală.
Cu toate acestea, datorită abundenței de informații,
nu a fost suficient pentru a produce individ
grafice de rețea. În schimb, o aplicație interactivă
cation a fost programat, făcând posibil
evidențiază dependențele individuale ale companiei prin
un clic de mouse, pentru a colora compa-
companii prin selectarea categoriilor predefinite sau la
a prelua informații despre anumite companii.
Rezultatul acestei analize a datelor poate fi vizualizat
în primul ACA interactiv accesibil publicului
grafic
( https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/
știri / Bundesunternehmen.html )

Pagina 31
29
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Analizele de date deja efectuate au
a relevat limitele analizei curente
sistem. Prin urmare, ACA a luat primul
pași pentru a se asigura nu numai că analizele de date pot
se efectuează direct pe calculatorul auditorilor
ers, dar și să furnizeze aplicații server care
baze de date cu caracteristici și software de analiză și
poate fi echipat cu hardware suficient
resurse.
În plus, ACA intenționează să intensifice utilizarea
a analizei datelor prin recrutarea de
auditori suplimentari.
ADMINISTRAREA RESURSELOR
O aplicație dezvoltată intern permite ACA
membrii personalului acum să intre cu ușurință și să se auto-
să-și cumuleze în mod automat resursele de timp și să
exportați-le în sistemul federal cost-performanță
sistem de contabilitate.
ECHIPAMENTE IT
Pe măsură ce auditorii ACA efectuează audituri la fața locului
peste tot în Austria, este vital să se asigure că
pot fi ușor atinși. ACA deci
folosește smartphone-uri și folosește din ce în ce mai mult
videoconferinta.
De mulți ani, auditorii ACA sunt
lucrul cu dispozitive mobile. Pentru viitorul-
anul trecut, este planificată o înlocuire a hardware-ului,
în cursul căreia toţi membrii personalului ACA
- inclusiv secretariate - vor fi dotate
cu dispozitive mobile de lucru.
IMPLICARE COMPLETĂ A WLAN-ului
Implementarea completă a WLAN la ACA va
au fost finalizate până la sfârșitul anului 2020. Aceasta este
o altă piatră importantă de-a lungul
calea de a oferi o infrastructură IT modernă
membrii personalului ACA, și astfel să promoveze
lucru flexibil.
DIGITALIZAREA SI AUTOMATIZAREA
AL PROCESULUI OPERAȚIONAL
„REZULTAT AUDIT”
În 2020, ACA a început revizuirea acesteia
acum important proces operațional și anume
elaborarea rezultatului auditului. Este preconizat
îmbătrânit pentru a adapta fluxul procesului la curent
cerinţele şi pentru a automatiza toate repetitive
Activități. Operațiunea de testare sa dovedit foarte satisfăcătoare
fabrică și pregătirea rezultatului auditului
a fost realizat prin utilizarea, deja la un mare
măsura, noul proces digitizat.
SISTEM ELECTRONIC DE FIȘARE LA ACA
Ca o pregătire pentru introducerea
sistemul electronic de fișiere „ELAK” la ACA, a
a fost constituit grup de lucru pentru analiza
procesele operaționale administrative. ACA
are ca scop consolidarea peisajului IT intern
și să-l pregătească pentru provocările puse de
cerinţele viitoare ale digitalizării.

Pagina 32
30
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
1.7 PUBLICAȚII DE LA
AUDITORII ACA
ACA își publică rapoartele aproape pe a
săptămânal. În ceea ce privește piața cărții,
cu toate acestea, publicațiile care îi poartă numele sunt
mai degrabă o excepție. În 2020, însă, ACA
s-ar putea lăuda cu până la trei astfel de publicații.
„ACA CA AUDITOR SUPREM
A FINANȚELOR PUBLICE”
Cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la
Legea constituțională federală austriacă
antologie „100 Jahre Verfassung” („100 de ani
de Constituție”) a fost publicată în decembrie
2020. În aceasta, numeroși angajați de renume-
legăturile aduc un omagiu textului legal – în fruntea de lance
de către Președintele Federal al Republicii
Austria, Alexander Van der Bellen. Unul dintre
în total 77 de contribuții provine din condeiul de
Președintele ACA: „ACA ca Suprem
Auditor al Finanțelor Publice”.
În această contribuție, președintele ACA înalt-
luminează că ACA îndeplinește o demonstrație importantă
funcţie cratică deoarece rapoartele sale de audit formează a
element semnificativ al supravegherii parlamentare
în Consiliul Naţional şi cele nouă provinciale
parlamentele. ACA, în calitatea sa de organism
a Federaţiei şi a provinciilor, se află în
poziție unică pentru a oferi o interconectare
vedere asupra fluxurilor financiare dintre diferitele
cu toate acestea, niveluri de guvernare bazate pe uniformă
criterii. În niciun caz nu ar trebui să existe spații libere
de supraveghere în care sectorul public acţionează în a
continent eficient din punct de vedere financiar, dar necontrolat.
Acesta este motivul pentru care prevederile privind publicul extern
audit stabilit în Constituția Federală a Austriei
Dreptul tutelar ar trebui dezvoltat în continuare cu
în ceea ce privește transparența și responsabilitatea -
tot pe fondul unui inteligibil
cinci partid politic și pachet de transparență
preconizat de Guvernul Federal. Acest
se referă la o definire clară a competenţelor
care nu necesită o interpretare de la caz la caz
de către Curtea Constituțională. Proviziile
din Legea partidelor politice au nevoie de asemenea de
reforma. În plus, lacune de control existente
ar trebui să fie închis, de exemplu în sectorul municipal sau
în cazul asociaţiilor de construcţie fără scop lucrativ.
Contribuția se încheie cu următoarele
concluzie: „În calitate de președinte sunt convins că
ACA, prin relevanța și în timp util
rapoarte, documente de poziție și linii directoare,
oferă valoare adăugată cetățenilor. ACA
are efecte sociale, economice și ecologice ale
folosirea publică a fondurilor în considerare – tot pentru
generatiile viitoare. Ca gardian suprem
a finanțelor publice deschide calea inovației
și reforme.”
Kraker, Margit: „Rechnungshof als oberster Prüfer
der öffentlichen Finanzen ', în: Peter Hilpold,
Walter Hämmerle, Manfred Matzka (eds.), În: '100
Jahre Verfassung. 77 de ani de la Jubileu
Österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes (B-VG).
Ein Lesebuch. Facultăți, decembrie 2020.

Pagina 33
31
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Abuzul de putere și corupție
René Wenk, șeful departamentului
pentru anticorupție, conformare și
managementul riscurilor, pregătite în comun
cu Bernhard Weratschnig, Senior
Procuror, un comentariu la
drept penal economic sub cap-
ing „Amtsmissbrauch und Korruptionsdelikte.
Comentarii la §§ 302 și 304–309
StGB ’ (‘ Abuz de putere și corupție.
Comentariu tical la secţiunile 302 şi
304-309 din Codul penal austriac”).
Cei doi autori oferă o abordare practică a
această problemă juridică complexă cu ilustrative
exemple de la profesioniștii lor de lungă durată
experiență profesională în lupta împotriva corupției
și pe baza jurisprudenței relevante.
Înainte de a intra în ACA, René Wenk a fost
director adjunct al Biroului Federal al
Anti-corupție. Bernhard Weratschnig are
a lucrat la Procuratura
pentru combaterea criminalității economice și a corupției
ție din 2011. Cu acest comentariu ei
nu oferă doar un ușor de înțeles
abordare a dispozițiilor prevăzute la
secţiunile 302 şi 304 până la 309 din austriacă
Cod penal, dar, de asemenea, oferă o actualizare
privire de ansamblu asupra jurisprudenței actuale și cele mai multe
doctrine juridice semnificative.
Kollmann, Hans: „Jedermanns
Prüfer. Salzburger Festspiele
und der Rechnungshof. ', în:
„Schriftenreihe des Forschungs-
institute für politisch-historische
Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-
Bibliothek', Salzburg, volumul 074,
Böhlau Verlag, iulie 2020.
Wenk, René și
Weratschnig, Bernhard:
„Amtsmissbrauch und
Detalii despre corupție:
Comentarii la §§
302 și 304-309 StGB ',
Linde Verlag, iulie 2020.
„JEDERMANN PRÜFER”
(„AUDITORUL OPERĂRII”)
Cu ocazia unei alte 100 mii anni-
versar, Hans Kollmann, auditor al
Departamentul ACA pentru arte, cultură și
media, a scris cartea „Jedermanns
Prüfer. Salzburg Festspiele und
der Rechnungshof ’(‘ Audi-ul tuturor
pauză. Festivalul de la Salzburg și
Curtea de Conturi din Austria”) se bazează pe a lui
teză de master pentru profesionist
MBA în Audit Public (unul dintre ACA
programe de formare de bază). acolo,
a oferit o analiză a auditurilor ACA
făcute până în prezent. Cartea prezintă deci
atât o istorie a Festivalului de la Salzburg din a
perspectiva trecută cu vederea până acum precum şi a
cronologia activităților de audit ale ACA pe baza
este un obiect de audit auditat frecvent. Cartea
evidențiază modificările în misiunea de audit, în
metodele de lucru ale echipelor de audit şi în
criteriile de audit precum și profesionalismul sporit
sionalizare a organului suprem de audit ca
priveşte comunicarea acestuia cu publicul şi
mass-media în ultima sută de ani. Lac
data, ACA a auditat Festivalul de la Salzburg 13
ori. Deja înainte de primul său audit în 1935,
ACA a trebuit să analizeze Festivalul, ca un scan-
dal implicând fonduri secrete, care fuseseră de asemenea
plătit Festivalului, a dus la demisia
națiune a guvernului federal de atunci în 1930.
În 1935, în urma extinderii ACA-urilor
misiunea de audit, ACA a putut să auditeze
Festival, care a fost o asociație privată înapoi
apoi, pentru prima dată.
Într-o recenzie de carte, ziarul „Salz-
burger Nachrichten ”a scris sub titlul
„Surpriză de către ACA”: „Cel mai sofisticat
contribuţia la istoria Festivalului în sa
an versary provine de la Curtea austriacă de
Audit. Cine s-ar fi gândit vreodată la
arhive de acolo, în căutare de documentație?”

Pagina 34
Comunicam…
imediat și direct.
Pagina 35
33
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
1.8 IMMEDIAT ŞI DIRECT:
Așa este ACA
COMUNICA
ACA comunică cu publicul
imediat și direct. Imediat,
deoarece rapoartele ACA sunt publicate pe acesta
site-ul rechnungshof.gv.at după ce a fost
prezentat Parlamentului sau provinciei
parlamentele sociale. În rețelele sociale Twitter ,
Facebook și Instagram, comunicarea ACA
se adresează direct publicului. De asemenea, ACA
folosește videoclipuri: pe YouTube , de exemplu,
a informat președintele despre raport
„ Îngrijirea bătrâneții în Austria ” , care a primit grozav
Atenţie. Comunicate de presă pentru jurnalişti
completează serviciile de comunicare ale ACA.
A fost și prin video și rețelele de socializare
că ACA a cerut sugestii cu privire la care
instituțiile ar trebui să primească bani de la
donații misibile în valoare totală de 10.000 EUR care
au fost date partidelor politice. Apelul
a determinat un răspuns considerabil: mai mult
peste 950 de sugestii au fost transmise de către
cetăţenii. Destinatarii donațiilor au fost
hotărât în cele din urmă prin tragere la sorți. Kinderhil-
fswerk, Casa lui Rainman, Cancerul tirolez
Institutul de Cercetare, Asociația Contrast
și Asociația Autonome austriece
Adăposturile pentru femei au primit câte 2.000 EUR fiecare.
Tot în 2020, donații de petrecere nepermise
în valoare totală de 25.158,78 EUR au fost transferate către
la ACA. Cetăţenii sunt chemaţi din nou
trimite sugestiile lor.
ACA acordă o mare importanță unui direct
comunicarea cu cetatenii. Sugestii
căci auditurile sunt întotdeauna binevenite. Pe lângă
că, ACA invită publicul să depună
sugestii pentru audituri sub motto-ul
#zeigenSieauf (#spune-ne) în fiecare vară. Tu
puteți găsi mai multe informații despre această campanie
și auditurile deja publicate care au rezultat
din această inițiativă de implicare a cetățenilor la
https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/
was-wir-tun / home_3 / Buergerbeteiligung1.
html .
ACA își extinde orizontul. Prin articulație
proiect, Curtea de Conturi a Republicii
Slovenia și ACA au efectuat audituri privind
conditiile-cadru pentru promovare
a abilităților de citire și a alfabetizării de citire a
elevilor din țările lor respective. Într-o articulație
comunicat de presă, dar și prin videoclipuri (vezi https: //
www.rechnungshof.gv.at/rh/home/news/
stiri / stiri / Reading_.html ), cele doua audituri
instituțiile informate despre rezultatele lor.
Pe 10 aprilie 2020, a subliniat președintele ACA
într-un comunicat de presă planurile ACA să
răspunde la criza COVID-19: „Trebuie
nu fiți profitori indecenți din această criză. The
banii trebuie să ajungă la cei care au cu adevărat nevoie de ei.”
ACA va evalua dacă multe miliarde
care sunt acum alocate pentru a face față crizei
servesc scopului lor. În plus, ea subliniază
dimensionat necesitatea unei abordări uniforme de către
Guvernul federal și provinciile să
aborda criza.

Pagina 36
REŢEA
• Curtea de Conturi din Austria
• Consiliul Naţional
• Parlamentele provinciale
• Consiliile Municipale
Pagina 37
35
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
2 AUDITUL ȘI
SFATURI
2.1 AUDITURI ȘI RAPOARTE
În 2020, ACA a prezentat următoarele
raportează Consiliului Naţional, provincial
parlamentele și consiliile municipale:
Titlu
Data de
publicare
Volum
Sistemul de control al țintelor financiare în domeniul sănătății - REPRESENTARE
13 20 ianuarie
Stiria 2020/1
Stadtwerke Klagenfurt Aktiengesellschaft
17 20 ianuarie
Carintia 2020/1
Achiziționarea și utilizarea dronelor la forțele armate austriece
24 ianuarie 20
Federația 2020/1
Drones în aviația civilă
24 ianuarie 20
Federația 2020/2
Promovarea abilităților de citire în școli
31 20 ian
Federația 2020/3
Austria Inferioară 2020/1
Salzburg 2020/1
Alegerea studiului - Îndrumări și informații
31 20 ian
Federația 2020/4
Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH; Audit de urmărire
14 februarie 20
Federația 2020/5
Încasarea accizelor; Audit de urmărire
14 februarie 20
Federația 2020/6
Anularea arieratelor fiscale; Audit de urmărire
14 februarie 20
Federația 2020/7
Furnizarea de servicii de către spitale selectate din provincia Stiria; Urmare
Audit
14 februarie 20
Stiria 2020/2
Îngrijirea bătrâneții în Austria
14 februarie 20
Federația 2020/8
Burgenland 2020/1
Carintia 2020/2
Austria Inferioară 2020/2
Salzburg 2020/2
Stiria 2020/3
Tirol 2020/1
Austria Superioară 2020/1
Viena 2020/1
Vorarlberg 2020/1
Coordonarea etichetelor de calitate pentru produsele alimentare
21 februarie 20
Federația 2020/9
Austria Inferioară 2020/3
Austria Superioară 2020/2
Conducerea și Coordonarea Executării Pedepselor și Măsurilor
21 februarie 20
Federația 2020/10
Spitalul din Oberwart - Planificare, Renovare și Construcție -
REPRIMITERE
27 februarie 20
Burgenland 2020/2
Sistemul de control al țintelor financiare în domeniul sănătății - REPRESENTARE
27 februarie 20
Burgenland 2020/3
Raport anual 2019 al Curții de Conturi din Austria - REPRESENTARE
27 februarie 20
Burgenland 2020/4
Strategia digitală federală
28 februarie 20
Federația 2020/11
Companii Federale
06 martie 20
Federația 2020/12
Studiul Geologic al Austriei
06 martie 20
Federația 2020/13
Salzburg AG pentru energie, rețele și telecomunicații - biogaz
06 martie 20
Salzburg 2020/3
Îngrijirea pentru bătrânețe în Austria - REPRESENTARE
09 Mar 20
Burgenland 2020/5
Austrian Broadcasting Corporation: Consolidarea locațiilor -
Prima etapă de construcție
17 apr 20
Federația 2020/14
Viena 2020/2

Pagina 38
36
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Titlu
Data de
publicare
Volum
Subvenții pentru energie electrică verde, așa cum sunt exemplificate prin energia eoliană și fotovoltaică
24 apr 20
Federația 2020/15
Wiener Linien - Modernizarea liniei de metrou U4
08 mai 20
Viena 2020/4
Sistemul de control intern privind managementul datoriilor și investițiilor al
Orașul Viena
08 mai 20
Viena 2020/4
Centrul Federal de Cercetare și Formare pentru Păduri, Riscuri Naturale și Peisaj
15 mai 20
Federația 2020/16
Proiect de cale ferată: Tunelul de bază Brenner; Audit de urmărire
22 mai 20
Federația 2020/17
WIEN ENERGIE GmbH; Audit de urmărire
22 mai 20
Viena 2020/5
Rezoluție bancară în Austria
29 mai 20
Federația 2020/18
Contribuția vizată la subvențiile pentru locuințe din 2015 până în 2018
29 mai 20
Federația 2020/19
Stiria 2020/4
Vorarlberg 2020/2
Servicii de interpretare și traducere la Ministerul Federal de Interne
și Ministerul Federal al Justiției
12 iunie 20
Federația 2020/20
Casa Muzicii din Innsbruck
19 iunie 20
Tirol 2020/2
Rezervele bugetare federale
26 iunie 20
Federația 2020/21
Raport privind situațiile financiare federale 2019
26 iunie 20
FFS 2019
Examenul de absolvire centralizat
03 iulie 20
Federația 2020/22
Măsuri din industria energetică împotriva sărăciei energetice
10 iulie 20
Federația 2020/23
Stiria 2020/5
Austria Superioară 2020/3
Viena 2020/6
Căutați locații de afaceri - Austria Inferioară și Stiria
17 iulie 20
Austria Inferioară 2020/4
Stiria 2020/6
Gemeindeinformatik GmbH
17 iulie 20
Vorarlberg 2020/3
Instituții de asigurări de sănătate pentru angajații publici (Krankenfürsorgeanstalten)
a orașului Salzburg și a orașului Steyr
24 iulie 20
Austria Superioară 2020/4
Salzburg 2020/4
Evacuarea apelor uzate industriale
24 iulie 20
Austria Inferioară 2020/5
Beneficii în conformitate cu Legea privind alocația pentru îngrijirea copilului
21 august 20
Federația 2020/24
Sisteme de prevenire a corupției în orașele Graz, Innsbruck și Salzburg
21 august 20
Salzburg 2020/5
Stiria 2020/7
Tirol 2020/3
Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH
28 august 20
Federația 2020/25
Acreditarea și finanțarea publică a universităților private
28 august 20
Federația 2020/26
Windpark Pretul GmbH
11 septembrie 20
Federația 2020/27
E-Mobilitate
11 septembrie 20
Federația 2020/28
Lacul Neusiedl - Parcul Național Seewinkel
18 septembrie 20
Federația 2020/29
Burgenland 2020/6
Punerea în funcțiune a Serviciilor de Consultanță și Studii la Ministerele Selectate
25 sept 20
Federația 2020/30
Noua pensie de invaliditate; Audit de urmărire
02 Oct 20
Federația 2020/31
Autoritatea Federală pentru Monumente Austria; Audit de urmărire
02 Oct 20
Federația 2020/32
Aspecte de gen în legea impozitului pe venit cu accent pe impozitul pe câștig; Audit de urmărire
02 Oct 20
Federația 2020/33
Traunseetram
09 Oct 20
Federația 2020/34
Austria Superioară 2020/5
Școala Superioară de Tehnologie Spengergasse
16 Oct 20
Federația 2020/35
Erasmus + Educație și Învățământ Terțiar
16 Oct 20
Federația 2020/36
Muzeul de Istorie Militară
23 Oct 20
Federația 2020/37
Serviciile de asistență și sprijin ale forțelor armate austriece pentru frontieră
management
23 Oct 20
Federația 2020/38

Pagina 39
37
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Titlu
Data de
publicare
Volum
Managementul proiectelor IT selectate din Programul IT „E-Finanz”;
Audit de urmărire
30 Oct 20
Federația 2020/39
Zona de Învățământ Superior din Austria; Audit de urmărire
30 Oct 20
Federația 2020/40
Extinderea managementului parcărilor în Viena; Audit de urmărire
30 Oct 20
Federația 2020/41
Viena 2020/7
Raportul financiar al UE 2017 și 2018
13 noiembrie 20
Federația 2020/42
Burgenland 2020/7
Carintia 2020/3
Austria Inferioară 2020/6
Salzburg 2020/6
Stiria 2020/8
Tirol 2020/4
Austria Superioară 2020/6
Viena 2020/8
Vorarlberg 2020/4
Managementul Riscului Public pentru Agricultură
20 noiembrie 20
Federația 2020/43
Austria Inferioară 2020/7
Salzburg 2020/7
Österreich Institut GmbH; Audit de urmărire
27 noiembrie 20
Federația 2020/44
Controlul traficului aerian civil; Audit de urmărire
27 noiembrie 20
Federația 2020/45
Subvenții pentru Gospodărirea Apelor Urbane
04 Dec 20
Federația 2020/46
Stiria 2020/9
Procedura de admitere pentru Medicina Umana si Stomatologie
11 Dec 20
Federația 2020/47
Raport general de venit 2020
18 Dec 20
Venituri 2020/1
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
29 Dec 20
Federația 2020/48
Burgenland 2020/8
Carintia 2020/4
Austria Inferioară 2020/8
Salzburg 2020/8
Stiria 2020/10
Tirol 2020/5
Austria Superioară 2020/7
Viena 2020/9
Vorarlberg 2020/5
În 2020, ACA a publicat 62 de rapoarte de audit -
inclusiv Raportul asupra financiar federal
Declarații și Raportul General de Venituri. Tendon
În plus, ACA a retransmis cinci rapoarte,
care nu fusese tratat în precedentul
legislatura, la parlamentele provinciale
din Stiria şi Burgenland.
Numărul publicațiilor ACA în 2020 a fost
ușor sub valorile comparative ale
anul trecut. Acest lucru a rezultat din ACA-uri
răspuns la izbucnirea COVID-19
pandemic. În timpul primului blocare din
de la mijlocul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie 2020, de exemplu,
ACA sa abținut de la publicarea oricăror rapoarte.
Au fost de asemenea efectuate unele dintre auditurile ACA
hold, cum ar fi auditul Super-
viziunea Spitalelor „și“ Sănătății Preventive
Grija”. Ambele audituri sunt revizuite și completate
salvat pe fundalul noului
conditii-cadru. Din cauza provocărilor
rezultate din pandemie, de asemenea ACA
și-a actualizat programul de audit și a inițiat
audituri noi, relevante deja anul acesta, cum ar fi
cele ale „Fondului pentru Greutate”, „Structura
și Domeniul de aplicare al măsurilor de ajutor financiar”, the
Pagina 40
38
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Fondul de management al crizelor, Interacțiunea
între autoritățile federale și provinciale în
Evenimentul unei pandemii, precum și Disponibilitatea
capacitatea și utilizarea datelor de sănătate pentru răspuns
la o pandemie”. În plus, experiența ACA-
întârzieri cauzate din cauza pandemiei
condiții-cadru, cum ar fi pozițiile reduse
abilități de a efectua audituri la fața locului.
În acest an, ACA a finalizat alte două
audituri, care privesc „Nevoia de calificat
Profesionişti în Turism „precum şi „Salvare”.
Servicii la Viena”. În ambele cazuri, auditul
nu a putut acoperi perioada de izbucnire a
pandemia de COVID-19 din primăvara anului 2020, care
de aceea este necesară o clarificare suplimentară:
În ceea ce privește „Nevoia de profesioniști calificați în
Turism”, dezvoltarea de până acum - și anume
cifrele în continuă creștere legate de tur-
ism - a încetat să continue anul acesta din cauza
pandemic. ACA este conștientă de faptul că
situaţia actuală în turism este dificilă şi
încordat. Concluzii asupra muncii turistice
piața poate fi trasă numai după COVID-19
pandemic. Cu toate acestea, ACA este de părere
că problemele sectorului turistic, care
sunt subliniate în raport și includ și
calificările necesare ale personalului, sunt încă relevante
şi semnificativ mai ales în ceea ce priveşte noul
structurarea turismului. În acest context, găsirea-
ingurile și recomandările prezentate în
raport sunt benefice și de valoare adăugată pentru
actorii respectivi din turism.
Serviciile de salvare joacă un rol vital în răspuns
la pandemie. ACA o consideră
important ca, in criza actuala, salvarea
munca serviciilor poate fi efectuată într-un
continent turbat. Cu toate acestea, pentru timpul de după
criza, raportul privind „Serviciile de salvare în
Vienna ’, care se concentrează pe Vienna Professional
Serviciul sionional de salvare, conține constatări și
recomandări generale privind
organizarea, finanțarea și calitatea muncii,
care sunt de valabilitate generală, de actualitate şi
relevanţă. Mai târziu, aceste constatări și
recomandările pot constitui baza pentru deliberare
operațiuni pentru dezvoltarea în continuare a serviciilor de salvare
la Viena în mod susţinut şi să
consolidarea și dezvoltarea performanței acestora
tot în viitor.
Ambele rapoarte sunt - pe baza clarificărilor
furnizat - disponibil în limba germană ca Anexă 2
și 3 din Raportul anual 2020 privind ACA
site-ul web www.rechnungshof.gv.at .
În 2020, ACA a primit trei cereri pentru
audituri speciale: parlamentul provincial al
Stiria a solicitat un audit al „Umplerii
Locuri vacante privind Direcția Educațională
rata pentru Stiria ”în conformitate cu articolul 127 alin. 7
din Legea constituțională federală în conjuncție cu
cu articolul 45a din Constituția provinciei
Legea naţională. Membrii Consiliului National
a solicitat auditul „Zonei de Asistenţă Primară
și furnizarea de îngrijire federală pentru azil
Căutători în Ministerul Federal de Interne
Inclusiv Activitățile ministrului în aceasta
Zona ”la secțiunea 99 alin. 2 din
Regulamentul de procedură al Consiliului Național austriac
Act. Provincia Carintia a depus
solicitarea unui audit special al „COVID-19
Fondul de gestionare a crizelor ”la articolul
127 alin. 7 din Legea constituțională federală în
coroborat cu articolul 72 din Carintia
Lege constitutionala. Din moment ce Guvernul Federal-
a mers se ocupă de acest fond, ACA a trebuit
respinge cererea. Cu toate acestea, acest subiect
este acoperit de Raportul privind finanțele federale
Declarații sociale 2020, care plasează un special
concentrați-vă pe măsurile legate de COVID-19.

Pagina 41
39
De la mijlocul lui decembrie 2020, ACA era în
în mijlocul efectuării următoarei speciale şi
audituri solicitate:
• Secretari Generali la Ministerele Federale
• Burgtheater și Bundestheater
Holding GmbH în perioada din septembrie
din 1999 până în anul financiar
2007/08
• Domenii de Asistență Primară și Furnizarea de
Asistență federală pentru solicitanții de azil din
Ministerul Federal de Interne, Inclusiv
Activitățile ministrului în acest domeniu
• Conducerea Ministerului Federal
de Sănătate în anii din 2009 până în 2017 de
Miniștrii federali ai social-democraților
Partidul Austriei (SPÖ)
• Atribuirea contractelor de către ASFINAG (audit
solicitate de federalul competent
ministru)
• Locuințe sociale și non-profit ale
Municipiul Viena
• Ocuparea posturilor vacante privind educa-
Direcția națională pentru Stiria
Toate rapoartele ACA sunt publicate pe site-ul său la adresa
www.rechnungshof.gv.at și, prin urmare, sunt
disponibil publicului; accesul a fost
fără bariere din ianuarie 2017. Aceasta înseamnă
că fișierele PDF pot fi acum recuperate și de
nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere -
mentări cu ajutorul unei reproduceri a vorbirii
programe. Din noiembrie 2017, ACA
și-a înaintat toate rapoartele la Național
Consiliul, parlamentele provinciale și
consiliilor municipale electronic si nu mai
în formă tipărită.

Pagina 42
40
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
2.2 SERVICII DE CONSULTARE
După depunerea și publicarea acestora,
Rapoartele ACA sunt discutate în cadrul
organism reprezentativ tiv. Înainte de și în
contextul dezbaterii parlamentare a
rapoarte, ACA oferă și explicații
informarea membrilor Naționalului
Consiliul sau parlamentele provinciale.
CONSILIUL NAȚIONAL
Comitetul de Conturi Publice
La începutul anului 2020, 64 de rapoarte ACA au fost depuse în
2018 și 2019 și Ancheta veniturilor au fost
încă neadresată. În 2020, ACA a prezentat
50 de rapoarte, inclusiv Raportul federal
Situațiile financiare 2019 și General
Raport de venituri, către Consiliul Național.
Președintele Kraker a participat la opt întâlniri organizate
de către Comitetul de Conturi Publice. Ea mai departe-
mai mult au participat la trei întâlniri ale
Comisia parlamentară de buget și în șapte
şedinţele plenare ale Consiliului Naţional. The
Comisia de Conturi Publice a discutat 30
rapoarte, inclusiv Raportul anual 2019 și
Ancheta veniturilor. 82 de rapoarte
depus de ACA în perioada 2018 la
2020 și Raportul General de Venituri a rămas
neadresată la sfârșitul anului 2020.
Întâlnire cu purtătorii de cuvânt ACA
La invitația Președintelui ACA,
Purtătoarea de cuvânt a ACA și purtătorii de cuvânt ai celor cinci
grupurile parlamentare au vizitat ACA în februarie
anul 2020 pentru a face schimb de idei. La inceputul
noul mandat legislativ, discuţiile s-au concentrat pe
viitoarea cooperare a ACA cu publicul
Comisia de Conturi a Consiliului Naţional.
După alegerile pentru Consiliul Național din 29
Septembrie 2019 și depunerea jurământului
noul Consiliu Național din 23 octombrie 2019,
Comisia de Conturi Publice sa constituit
pentru a 27- a legislatură este 11 decembrie
2019. Douglas Hoyos-Trauttmansdorff (NEOS),
Membru al Consiliului Naţional, a fost ales
ca președinte.
Purtătorul de cuvânt al ACA și purtătorii de cuvânt ai celor cinci
partidele reprezentate în Parlament au făcut o vizită la
Președintele Kraker

Pagina 43
41
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
COMISIA DE ANCHETĂ IBIZA
În ianuarie și martie 2020, parlamentar
comisie de anchetă privind afacerea Ibiza
a adresat o cerere ACA cu privire la
transmiterea dosarelor si documentelor. În ea
eforturi pentru a asigura transparența deplină și investițiile
ACA a dat curs cererii în totalitate.
La sfârșitul lunii noiembrie 2020 - pentru prima dată - an
a fost solicitat un standard suplimentar de probă
de la ACA de către o comisie de anchetă
la secțiunea 25 alin. 2 din Regulamentul de procedură-
durată pentru comisiile parlamentare de anchetă.
ACA a fost solicitată să constate pentru
Comisia de anchetă din Ibiza în termen de zece săptămâni
cărora s-au făcut alocările băneşti
direct sau indirect de către Guvernul Federal
ment către persoanele fizice sau juridice care au donat
sau trebuia să doneze direct sau individual
direct la partidele guvernamentale de atunci sau unul
a organizaţiilor lor afiliate în anii
2017 până în 2019.
Totodată, ACA a fost solicitată să
determina beneficiarii economici ai
mor, colaborări, reclame, sponsorizări
acorduri de nave și alte utilizări ale fondurilor de către
Ministerul Federal pentru Europa și Internațional
Afacerilor naționale și Dezvoltarea Austriei
Agenție, precum și Fondul Austriac de Integrare
în 2016 și 2017, cu excepția
servicii conform Legii de integrare.
ACA va da curs cererii în sfera de aplicare
a posibilităţilor sale.
INSTANTE PARLAMENTARE
ACA este, de asemenea, supusă dreptului de interpelare.
laţie. Aceasta înseamnă că membrii
Consiliul Național poate adresa întrebări scrise
aspecte privind managementul bugetului, personalul
și chestiuni organizatorice către ACA. Tendon
2020, membri ai Consiliului Național
sa adresat următorilor patru parlamentari
întrebări către președintele ACA.
• Solicitarea parlamentară adresată
președintele ACA la 22 aprilie 2020
a vizat subiectul „îngrijirea sănătății: corona
criză și noi abordări de audit ale
Audituri ACA - revizuire a precedentului
rapoarte de audit și recomandări ale
ACA în domeniul îngrijirii sănătății”
(solicitare din partea SPÖ Membrul Național
Consiliul Karin Greiner).
• Sa adresat şi cererea parlamentară
la 22 aprilie 2020 legat de „finanțare
al ACA după COVID-19 ”(solicitare de
membru SPÖ al Consiliului Naţional
Christian Drobits).
• Cererea parlamentară din 9 iunie
2020 a vizat „auditul COVID-
19 Fondul de management al crizelor ”(solicitare de
membrul FPÖ al Consiliului Naţional
Herbert Kickl).
• Cererea parlamentară din 1
Decembrie 2020 a abordat „întrebări privind
prevederea legală a economicului
camere ”(solicitarea Membrului NEOS
al Consiliului Naţional Josef Schellhorn).
Răspunsurile la solicitările ACA
Președintele a fost publicat pe site
al Parlamentului: www.parlament.gv.at .

Pagina 44
42
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
COMITETUL CONSTRUCTOR-PROPRIETARI
AL CONSILIULUI NAȚIONAL
În conformitate cu Legea privind renovarea
Clădirea Parlamentului (Parliamentgebäudesani-
erungsgesetz), președintele ACA este membru
a Comitetului Constructor-Proprietar al National
Consiliul, principalul organism de supraveghere pentru
lucrări de renovare a clădirii Parlamentului.
Membrii biroului executiv al Parlamentului-
ment - cei trei membri ai biroului al
Consiliul Național și șefii parlamentului-
grupuri mentale – iar preşedintele ACA sunt
reprezentat în comisie. Acesta din urmă,
cu toate acestea, se abține în mod explicit de la vot. A ei
rolul este de a contribui la know-how-ul expert al ACA
dobândite prin audituri ale proiectelor de construcții. Tendon
2020, au fost organizate patru întâlniri de către Build-
er-Comitetul de proprietari.
În noiembrie 2020, Consiliul Național
a modificat în mod repetat Legea privind renovarea
clădirea Parlamentului. Prin acest amendament,
s-a stabilit posibilitatea depăşirii
buget definit inițial cu până la 20%, ar trebui
acest lucru este necesar din cauza inevitabilului sau nefor-
evenimente vizibile sau cerințe suplimentare. The
Legea, care a fost adoptată în unanimitate în 2014,
au stabilit plafoane de cost de 352,2 milioane EUR pt
renovarea clădirii Parlamentului și
51,4 milioane EUR pentru trimestrele improvizate.
Deja în moțiunea asupra căreia a fost acest act
pe baza, s-a făcut referire la toleranța de 20%.
ance, care nu fusese luată în considerare.
O altă modificare a Legii se referă la
funcția Președintelui ACA: Act acum
precizează tocmai că președintele ACA este doar un
membru consilier al organului de supraveghere a proiectului.
PARLAMENTUL PROVINCIAL
În 2020, ACA a depus 26 de rapoarte, inclusiv
din Raportul general de venit, către provincie
parlamentele sociale. În plus, ACA
de asemenea, a retransmis cinci rapoarte provincialului
parlamentele din Stiria și Burgenland.
Și la nivel de parlament provincial, ACA
ar dori o discuție oportună a acesteia
rapoarte și pentru că a fost invitat să participe la
deliberarea rapoartelor sale. Relația ACA-
relații cu parlamentele provinciale individuale-
mentele sunt guvernate diferit de provincie
constituţiile sociale şi ordinele permanente ale
parlamentele provinciale. Unele provincie
parlamentele abordează rapoartele ACA la mare măsură
detaliază și invită în mod regulat auditorii să
participă la deliberări. În Carintia şi
Vorarlberg, ACA nu a fost invitat la niciuna
deliberări ale rapoartelor sale în 2020.
Membrii personalului ACA au participat la 32 de comitete
reuniunile parlamentelor provinciale si ale
Consiliul Municipal Viena. In plus
Președintele a participat la o ședință de la Viena
Consiliul Municipal din 16 decembrie 2020
unde are dreptul să ia cuvântul.
Oportunitatea tehnică de a participa la comiterea
Tee întâlniri prin intermediul videoconferințelor este
fiind capturat de un număr tot mai mare de provincii
parlamentele cial, acum tot de provincial
parlamentele din Burgenland și Carintia.
Membrii personalului ACA s-au alăturat reuniunilor de
angajamentul de supraveghere al parlamentelor provinciale-
tricouri de 26 de ori din Viena. ACA sub-
linii care, în ciuda experienței pozitive,
experiențe realizate cu videoconferințe, audi-
tori sunt, de asemenea, gata să se alăture comitetului
întâlniri în persoană în parlamentul provincial-
salvați dacă acest lucru este dorit. În cazuri justificate -
şi aceasta este credinţa fermă a ACA - directă şi
comunicare imediată între
parlamentul provincial și ACA pot
cu siguranta sa fie avantajos.

Pagina 45
43
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Există o specificitate în ceea ce privește financiar
comitetul de supraveghere al parlamentului provincial-
ment din Salzburg. În timp ce Consiliul Naţional
iar parlamentele provinciale nu o fac de obicei
ține deliberări în comitetul public, cel
parlamentul provincial din Salzburg oferă un live
fluxul de discuții purtate în comisia sa
întâlniri pe site-ul său. Videoconferințele
între ACA din Viena şi financiar
comitetul de supraveghere din parlamentul provincial-
de la Salzburg la 23 septembrie 2020 ca
precum și pe 14 și 21 octombrie 2020 au fost acolo-
difuzat în direct. Înregistrările întâlnirii-
ing sunt disponibile și în arhiva
site-ul web al parlamentului provincial.
În octombrie 2020, Commerzialbank Invest-
comisia de gație a parlamentului provincial
din Burgenland a solicitat, ca parte a deciziei sale
privind obținerea de probe, ACA să furnizeze
asistenta administrativa. Cu toate acestea, ACA, ca
un organ al ramurii legislative, nu este supus
obligaţia generală de a furniza administrativ
asistență oferită la articolul 22 din Federal
Lege constitutionala. Acest lucru rezultă în special
din faptul că articolul 53, alin. 3 din
Legea constituțională federală prevede o specială
obligația de a acorda asistență administrativă
către comisia de anchetă a Naţionalului
Consiliul pentru organele autorităților regionale și
alte organisme autonome. Constituția Federală
Legea tutelară nu conține un comparabil
prevederea comisiilor de anchetă ale
parlamentele provinciale și investigația
comisia Consiliului Municipal Viena.
CONSILIILE MUNICIPALE
În 2020, ACA a depus un total de opt
raportează consiliilor municipale și adunării
mentii ale asociaţiilor municipale. Comparat cu
Consiliul National si parlamentul provincial-
cooperarea ACA cu municipalitatea
consiliile pal pot fi extinse. ACA se străduiește-
să intensifice cooperarea și, atunci când depune-
rapoarte la nivel municipal, în mod expres
subliniază că auditorii sunt disponibili pentru
furnizați informații atunci când rapoartele sunt
fiind tratate de consiliul municipal.
În 2020, auditorii ACA au fost invitați la trei
ori pentru a face asta. Ei au prezentat rapoartele ACA
și a răspuns la întrebările comisiei
membri în următoarele comisii:
• în angajamentul juridic, financiar și economic
tee a municipiului Ansfelden pe
raport „Fluxuri financiare între provincie s
și municipalități, după cum este exemplificat de
Ansfelden în Austria Superioară și Feldkirche nr
în Carintia ”(volume Carintia 2019/3,
Austria Superioară 2019/7) la 16 iunie 2020,
• în comitetul de supraveghere al provinciei
capitala socială Salzburg cu privire la raportul „Sănătate h
Instituțiile de Asigurări pentru Angajarea Publică-
frontală (Krankenfürsorgeanstalten) din Cit y
din Salzburg și orașul Steyr ”(volume
Austria Superioară 2020/4, Salzburg 2020/4)
la 19 octombrie 2020 și
• în comitetul de supraveghere al provinciei
capitala socială Salzburg cu privire la raportul „Corupție
Sistemele de prevenire în orașele de f
Graz, Innsbruck și Salzburg ”(volume
Salzburg 2020/5, Stiria 2020/7, Tirol
2020/3) la 9 noiembrie 2020.

Pagina 46
2.247 de recomandări  2019
Sondaj privind gradul de implementare
a rapoartelor emise în 2019
cu o evaluare calitafivă
Audit de urmărire,
a doua etapă a controlului rezultatului
Pagina 47
45
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
3 ACA-urile
RECOMANDĂRI
FACILITATE-I IMPACTUL
Eficacitatea ACA depinde de
în special cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor sale
recomandari. Pentru a determina – dar si
pentru a spori - impactul său, ACA utilizează un
proces de evaluare a rezultatelor constând din două
faze. În prima fază, ACA interogează
auditații despre toate recomandările pe care le-a avut
emise în cursul anului precedent și
gradul lor de implementare. Auditații
apoi raportați dacă au luat măsuri
trebuie să implementeze recomandările și,
dacă da, care. Pe baza acestor comuni-
ACA evaluează gradul de implementare
menționarea recomandărilor sale. Rezultatul
a acestei anchete ulterioare, care implică nr
prin urmare, se bazează activitățile de audit ale ACA
exclusiv pe informațiile furnizate de
auditații. În timpul celei de-a doua faze – care, în
general, are loc la un an după
anchetă ulterioară - ACA verifică implementarea
menţionarea recomandărilor selectate în
cadrul „auditurilor de urmărire” la fața locului.
În cadrul său orientat spre rezultat
control, ACA stabilește o țintă pe care dorește să o atingă
pentru fiecare dintre cele două faze ale rezultatului
proces de evaluare. În ceea ce privește ancheta sa cu privire la
gradul de implementare a recomandărilor sale
recomandări, vizează o pondere de 75% cu
cu privire la recomandările implementate
şi recomandări a căror implementare
este promis. În cazul auditurilor ulterioare
din 2020, ținta a fost de 80%. Acesta din urmă
ținta este mai mare și reflectă așteptările
ACA pe care auditații le-ar fi putut
să implementeze o parte mai mare a recomandărilor sale
mentiuni în decurs de doi-trei ani.
3.1 INTRODUCERE PRIVIND GRADUL
DE IMPLEMENTARE A
RECOMANDĂRI EMISE
ÎN 2019
În 2020, ACA a interogat 114 auditați despre
gradul de implementare a recomandărilor
recomandări pe care le-a emis în 2019 și le-a evaluat
gradul de implementare de 2.247
recomandări. În ceea ce privește 75 de recom-
recomandări, nu au fost furnizate informații sau
nu a fost necesară nicio acțiune din cauza
evoluţiile care au avut loc în
între timp.
Ancheta pentru anul 2019 a furnizat următoarele
rezultat (cifre rotunjite):
Implementat
Implementat parțial
Promis
Neimplementat
Impact
891
684
452
2.247

79  .9%
Gradul de impact:
Recomandări 2019
Provin
dintre toate
Munici
dintre toate
220
Sunt
Pa
Relatii cu publicul
Femeie

Pagina 48
46
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria

79  .9%
Federație 53,9  %
dintre toate recomandările
provincii 35,5  %
dintre toate recomandările
Municipalități 8,0  %
dintre toate recomandările
37,5  %
11,6  %
30,8  %
20,0  %
5,2  %
31,8  %
6,3  %
56,8  %
43,0  %
11,4  %
26,3  %
19,2  %
Pot apărea diferențe de rotunjire;
camerele nu sunt incluse
Defalcat pe entități teritoriale,
rezultatele sunt următoarele:
ht
Implementat
Implementat parțial
Promis
Neimplementat
Impact

Pagina 49
47
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
ACA evidențiază separat centrala
recomandări în rapoartele sale. Comparat cu
analiza generală, o analiză a centralului
recomandările rezultă într-o puțin mai mică
gradul de implementare, respectiv 76,5%
(cifre rotunjite):
Implementat
Implementat parțial
Promis
Neimplementat
Impact
165
160
121
514

76  0.5%
Gradul de impact:
Central
recomandari 2019
Provinc
dintre toate
Munici
dintre toate
68

76  0.5%
Federație 52,4  %
dintre toate recomandările
provincii 34,2  %
dintre toate recomandările
Municipalități 7,0  %
dintre toate recomandările
32,3  %
16,5  %
28,1  %
23,2  %
7,9  %
21,1  %
10,5  %
60,5  %
25,8  %
19,4  %
38,2  %
16,7  %
Pot apărea diferențe de rotunjire;
camerele nu sunt incluse
Defalcat pe entități teritoriale,
rezultatele privind centrala
recomandările sunt următoarele:
Rezultatele detaliate ale
„ Interogare ulterioară în 2020 ”
fac parte din Raportul anual 2020
(Anexa 1, în limba germană) și poate fi preluat pe
Site-ul ACA la www.rechnungshof.gv.at .

Pagina 50
48
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Această evaluare pur cantitativă prezintă
în general un impact major. Cu toate acestea, ca și în
anii anteriori, unele dintre cele semnificative ale ACA
recomandările au rămas, de asemenea, nerespectate.
Pentru a reda rezultatul următorului
up anchetă mai informativ, următoarele
MEDIU ȘI CLIMA
managementul resurselor naturale,
adaptarea la schimbările climatice,
promovarea eficienței energetice,
protectie impotriva pericolelor naturale -
astfel de subiecte sunt articole obișnuite pe
agenda ACA. În spiritul susținerii-
abilitate, ACA abordează aceste probleme
în rapoartele sale și problemele corespunzătoare
recomandări.
ACA consideră că un
informare extensivă și proactivă a
cetăţenii şi factorii de decizie ca
important când vine vorba de mediu
pericolele mentale și cele dăunătoare
efectele asupra sănătăţii care decurg din acestea. Bine-
secțiunea conține evaluări calitative ale
realizări şi potenţial nerealizat pentru
acțiuni în ceea ce privește domeniile relevante. Urmează-
analizele ing se bazează exclusiv pe
informațiile furnizate de entitățile auditate
în cadrul urmăririi ACA
Anchetă.
comunicații întemeiate, bazate pe fapte
poate promova încrederea în mediu
măsuri tale, crește gradul de conștientizare
a problemelor și a preveni neajunsurile
- de exemplu în ceea ce privește managementul
de deșeuri periculoase sau consum de energie-
ție. Au fost emise recomandările ACA
în rapoartele „Constructia S10
Autostrada Mühlviertel ’ (volum Feder-
2019/27) sau „ Clădirea Poștei
la Rochusplatz din Viena ”(volum
Federația 2019/39) au fost fie (parțial)
implementate sau auditații au promis
implementarea acestora.
Pentru ACA, prețul cu cost real este, de asemenea
un aspect esenţial în mediul înconjurător
chestiuni pentru a asigura disponibilitatea
date transparente bazate pe poluarea
principiul er-pays. Prin urmare, are
a cerut în mod repetat profit obișnuit și
conturi de cost – precum în zona de
canalizare și eliminarea deșeurilor – astfel încât
acestea pot fi folosite, de exemplu, ca a
baza de determinare a sumei de
taxe de perceput. „ Municul-

Pagina 51
49
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
SĂNĂTATE
În ultimii ani, ACA a observat
că eficacitatea îngrijirii oferite
în domenii specifice ale sănătăţii austriece
sectorul de îngrijire a fost limitat în ciuda nivelului ridicat
cheltuieli cu sănătatea publică. The
ACA acordă o mare importanță
dezvoltarea unui sistem eficient, de înaltă calitate
sistem de sănătate pentru public.
Strategia Națională de Sănătate Mintală
(„Strategia națională pentru psihic
Gesundheit”) cuprinde zece obiective
referitor la probleme foarte cuprinzătoare
precum prevenirea, îngrijirea, cercetarea sau
destigmatizare. Cu această strategie,
Ministerul Federal al Sănătății, Umbrella
Asociația Furnizorilor de Asigurări Sociale
ers, Fondul de asigurări de pensii și
Fondul austriac de asigurări de sănătate
a implementat recomandarea ACA-
stabilirea unei strategii intersectoriale
unul pentru îmbunătățirea mentală
sănătate. Conform recomandărilor ACA-
recomandare, o astfel de strategie ar trebui să fie
bazate pe mecanisme clare de acţiune
si tine cont de tratament
cheltuielile și consecințele
a bolilor. Recomandarea către
acordă mai multă importanță mentalului
sănătate în guvernarea bazată pe ținte
acorduri, în Austrian Healthcare
Ipalitatea lui Perchtoldsdorf ”(volum
Austria Inferioară 2019/2) a promis să ia
acest lucru ținând cont de o astfel de determinare
ție.
Reglementări și prevederi la
ar trebui să mizeze pericolele de mediu
fi definite într-un mod precis, fezabil și
continent verificabil. Numai așa este
posibil să se conformeze reglementărilor, să
monitorizează eficient conformitatea și astfel
pentru a contribui la protejarea
populația și mediul înconjurător. The
Ministerul Federal pentru Acțiunea Climatică,
ronment, energie, mobilitate, inovare
și Tehnologia au implementat ACA-urile
recomandare de a lucra spre
stabilirea cerinţelor care limitează
efectuarea măsurătorilor în zonele de zgomot
protecția și poluanții aerului ( „Post-pro-
Analize de obiecte În conformitate cu Federal
Legea privind evaluarea impactului asupra mediului -
cu privire la autostrăzile federale ”,
volumul Federația 2019/13). prov-
inci din Austria Inferioară, Salzburg, Stiria
și Tirolul a emis regulament de reabilitare-
pentru căi navigabile sau proceduri inițiate
dureri pentru protectia apei conform
secțiunea 21a din Legea privind drepturile la apă din 1959
(Wasserrechtsgesetz 1959) sau promis
pentru a face acest lucru ( „Înverzirea căilor navigabile,
A doua perioadă de reabilitare ”, volume
Federația 2019/19, Austria Inferioară
2019/5, Salzburg 2019/2, Stiria 2019/3
și Tirol 2019/2). În ceea ce privește „ The Roll-
din dispozitivele inteligente de măsurare
(Contoare inteligente) ”(Federația de volum
2019/1), recomandarea de adoptare
o reglementare privind protectia
publicul larg de impactul
câmpurile electromagnetice au rămas nead-
îmbrăcat.

Pagina 52
50
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Planul de structură („Österreichischer Struk-
turplan Gesundheit ”) și în regional
planurile de structură de sănătate a fost fie
deja implementat parțial sau implementat
mentarea a fost promisă. Cele auditate
de asemenea, entitățile au promis să urmărească
o reorganizare juridică a psihoterapiei ca
tratament medical prin luarea în considerare
cerințe specifice de calificare, a
gamă largă de servicii, bazată pe nevoi
guvernanța și utilizarea energiei electrice
îngrijire tive ( „Îngrijirea persoanelor bolnave mintal
de Furnizorii de Asigurări Sociale ”, volum
Federația 2019/8).
În raportul său „ Suport psihosocial
Servicii în provinciile Salzburg și
Styria ”(volume Federația 2019/9,
Salzburg 2019/1 și Stiria 2019/2), the
ACA a cerut coordonare între
cei responsabili pentru a garanta
dezvoltare orientată spre pacient și nevoi-
mentul îngrijirii psihosociale și de a evita
orice lacune. În acest sens, sarcinile și
responsabilitățile coordonatorilor de psihiatrie
biroul național și grupul de coordonare
ar trebui să fie clar definite și lor
ar trebui prevăzută implicarea
înainte de orice modificare a structurilor de îngrijire.
Conform informațiilor furnizate
de provincia Stiria, a fost implementat
a salvat parțial această recomandare. Aceasta
în plus a promis să înființeze o
alternativa la cazarea de
persoanele cu deficiențe mintale în alăptare
locuințe în cursul cererii-ori-
a intrat în dezvoltarea ulterioară a psihoso-
servicii sociale.
În ceea ce privește „ Prevenirea diabetului zaharat și
Care ”(volum Federația 2019/43),
promiterea Ministerului Federal al Sănătății
este stabilit să prioritizeze și să urmărească energic
promovarea sănătăţii bazată pe dovezi şi
proiecte de prevenire în Austria. Bazat pe
recomandările ACA, adecvate
măsuri (de exemplu, scheme de stimulare) au fost
adoptate de asemenea pentru a mări compartimentarea
pație în controale de sănătate preventive,
mai ales în ceea ce priveşte persoanele care
renunta la vizitele regulate de sanatate si care
au un risc crescut de diabet.
Îndemnat de recomandarea ACA-
tion, Asociația Umbrella de Social
Furnizorii de asigurări au îmbunătățit
sistem de control al sănătății
creșterea participării la activități preventive
controale de sănătate, în special în ceea ce privește
persoanele care renunță la sănătatea normală
vizite si care au un risc crescut de
Diabet.
În raportul său „Achiziția de medicamente
în Spitalele Selectate din Salzburg și
Tirol ”(volume Federația 2019/44,
Salzburg 2019/5 și Tirol 2019/4), the
ACA a abordat probleme referitoare la
furnizarea de medicamente în Austria. În ordine
pentru a asigura securitatea aprovizionării, orice
problemele conexe ar trebui evaluate și
o strategie, precum și măsuri de implementare
mențiunea trebuie elaborată. The
Ministerul Federal al Sănătății implementat
această recomandare parțial.

Pagina 53
51
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
EDUCAŢIE
După cum arată numeroase studii,
sistemul școlar din Austria este un caracter
izate de cheltuieli relativ mari
și elev mediu până la sub medie
performanţă. Un constituțional complex
alocarea competenţelor şi lipsa
de congruenţă a responsabilităţilor ca
în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor și cheltuielile
tura (provincii) și finanțarea (federal
ation) a cadrelor didactice din școlile obligatorii
duce la ineficiențe, duplicări ale
eforturile și obiectivele contradictorii.
În 2019, în domeniul educației,
ACA a pus accent pe majorare
de conștientizare a nevoilor diferitelor
grupuri țintă, cum ar fi oamenii
cu nevoi speciale și persoanele cu a
trecutul migrant și experiențele de
deplasare.
În raportul său „Educație incluzivă: ce
Oferă sistemul școlar din Austria? "
(volume Federația 2019/4, Carintia
2019/4 și Tirol 2019/1), ACA
a subliniat importanța unei supra-
concept de educație arcuită, incluzivă
care acoperă întregul lanț educațional
(inclusiv educația elementară și pentru adulți
ție). Toate școlile ar trebui să fie implicate
implementarea unui astfel de inclusiv
sistem educational. În acest fel, un include-
sistemul educațional poate fi stabilit
lizat la toate nivelurile. În conformitate cu
actualul Program de Guvernare
2022-2024, Ministerul Federal al
Educația a promis să se pună în aplicare
incluziunea în sistemul de învățământ
până prin învățământul terțiar. Peste
finalizarea proiectului „Inclusiv
Regiuni model ’(‘Model inclusiv
regionen ”), Ministerul Educației
intenționează să pregătească o analiză de ansamblu
a măsurilor individuale de promovat
incluziune și pentru a face includerea
abordare legată de sesiuni în educație
sistem mai concret. În plus,
Ministerul Federal al Educației
a promis să evalueze diferitele
bazele juridice ale legislaţiei şcolare în
cadrul lucrărilor sale pregătitoare pentru
„Regiuni model inclusive” cu
scopul de a armoniza legislația în acest sens
zonă. Acest lucru ar trebui să creeze, în esență,
aceleasi conditii-cadru pentru
elevilor cu cerinţe educaţionale speciale
si/sau cu handicap fizic sau senzorial
ities şi pentru ucenici în integrativ
formare profesională.
Mișcarea migrației și în 2015
a reprezentat o mare provocare pentru școală
sistem. În ceea ce privește copiii care au avut
deplasare experimentată, limbaj
şcolarizarea şi integrarea erau pe deasupra
ordinea de zi. Recomandarea ACA-
a emis în raportul său „Educația de
Copii și adolescenți cu refu-
gee Experience ”(volume Federația
2019/12, Viena 2019/3) pentru a face
capabil o procedură de testare standardizată să
să se asigure că abilitățile lingvistice au fost implementate

Pagina 54
salvat.
Cu toate acestea, recomandarea ACA
pentru a colecta date privind suportul educațional
terenul și calificarea profesională-
țiuni deja la începutul azilului
procedură în scopul de a influenţa, ca
pozitiv, integrarea
a copiilor şi adolescenţilor care au avut
deplasarea experimentată a rămas
neascultat.
Conform programului operațional
„Ocuparea forței de muncă în Austria 2014–2020”
(„Beschäftigung
Austria
2014-
2020’), Ministerul Federal al Educației
a trebuit să contribuie la reducerea
și prevenirea părăsirii timpurii a școlii
prin măsuri de sprijin în școli și în
educația adulților. A ascultat recomandarea
raportul de recomandare EMIS în „ Euro-
Fondul Social: Subvenții pentru școli
și Educația adulților ” (volum Federal
2019/32) pentru a utiliza o selecție mai largă
criterii pentru proiectele școlare FSE și să
luați în considerare, de asemenea, evoluțiile în curs.
În acest fel, resursele oferite
poate fi utilizat într-un mod orientat spre țintă și
mod specific grupului țintă, care poate
conduce ulterior la o reducere a
părăsirea timpurie a școlii.

Pagina 55
53
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
EGALITATE
De mai bine de zece ani, federal
guvern, provinciile și
municipiile din Austria au fost
cerute de Constituționalul Federal
Legea de urmat, în managementul lor financiar-
ment, scopul de a stabili actual
egalitatea între femei și bărbați. Tendon
rapoartele sale, ACA are în repetate rânduri
a dezvăluit diferențe obiectiv nejustificabile
inegalități și inegalități între femei
si barbati. Adesea, ACA nu poate
evalua astfel de cazuri de inegalităţi datorate
baze de date deficitare sau lipsite.
Ca și în anii precedenți, ACA
recomandat de asemenea în numeroase rapoarte
emisă în 2019 pentru a crește raportul de
femei în funcții de conducere sau, în
general, să lucreze pentru creșterea
cota pentru reprezentarea femeilor. Mulți
a recomandărilor ACA în acest sens
au fost implementate fie
sau implementarea lor a fost promisă,
și anume în ceea ce privește următoarele audituri:
„ Oficiul Federal pentru Imigrări și
Azil ”(volum Federația 2019/46),
„ Centrele COMET ACIB GmbH și Linz
Center of Mechatronics GmbH ”(volume
Federația 2019/3, Stiria 2019/1 și
Austria Superioară 2019/2), „Graz-Köflacher
Bahn und Busbetrieb GmbH; Urmare
Audit ”(volum Federația 2019/16),
„ Reforma serviciului militar ” (volum
Federația 2019/6), „Minerale inteligente
GmbH ” (volum Federația 2019/38)
și „ Sistemul de Concurență Autor-
în afara pieței financiare ”
(volum Federația 2019/28).
Recomandarea ACA de a plăti
mai multa atentie la distribuirea
resursele între femei și bărbați în
schema federală de promovare a sportului
pentru a promova egalitatea („ Federal Sports
Schema de promovare ’ , volum Federal
2019/14) nu a fost pusă în aplicare.
La jumătatea anului 2020, consiliul de supraveghere,
conducerea si comitetele
a Bundes-Sport GmbH continu-
trebuia să fie plin exclusiv de bărbați.
Ministerul responsabil de sport,
cu toate acestea, a explicat că a atașat
importanţă deosebită pentru asigurarea unei
reprezentarea adecvată a femeilor în
organele Bundes-Sport GmbH.

Pagina 56
54
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
GmbH și Centrul de Mecatronică din Linz
GmbH ” (volume Federația 2019/3,
Stiria 2019/1 și Austria Superioară
2019/2), valori de planificare ambițioase pentru
ținta și indicatorii de performanță.
O cerere de lungă durată a ACA
se referă la reducerea numărului de
entități de finanțare, vase de finanțare și fonduri
programe de ing. Ministerul Federal pentru
Artă, cultură, serviciu public și sport
nu a avut în vedere implementarea
să lucreze spre o împărțire clară a competențelor
tensiuni intre autoritatile locale si
o alocare clară a sarcinilor în diferite
domenii de finanțare în „ Sport federal
Schema de promovare ’ (volum Federal
2019/14). O alta recomandare-
țiune care a rămas neascultată fusese
adresată provinciei Stiria şi
Fondul de Sănătate Stiria (Gesundheits-
fonds Steiermark) pentru a pune în comun fondurile pentru
furnizorii de îngrijire psihosocială într-unul
entitate ( „Servicii de sprijin psihosocial
în provinciile Salzburg și Stiria ”,
volume Federația 2019/9, Salzburg
2019/1 și Stiria 2019/2).
În rapoartele sale emise în 2019, ACA
a pus accent pe fondul corect -
managementul ing, care începe cu a
cerere completă. Provincia de
Viena a implementat recomandarea ACA
recomandarea de a solicita un calcul complet
laţii privind Dunărea Viena
Festivalul Insulei (Donauinselfest) din
Verein Wiener Kulturservice (asociare
serviciul cultural din Viena) doar parțial
(„ Evenimente la scară largă selectate din Viena ”,
volum Viena 2019/10). Pentru a
eliminarea riscului dublei finanțări,
FINANȚAREA
Sistemul de finanțare din Austria include
trece prin toate domeniile vieții. Este modelat de a
număr mare de entități de finanțare,
ghivece și programe de finanțare.
O privire de ansamblu asupra numeroaselor
acțiunile întreprinse de Guvernul Federal
ment, provinciile, municipiile
iar alte entităţi publice lipsesc. The
suma totală a fondurilor plătite nu este
cunoscut. În 2018, conform „Fondului-
Raport 2018 ”(“ Förderungsbericht
2018”) publicat de Ministerul Federal
încercarea de Finanțe, Federația a plătit
un total de 6.098,8 milioane EUR pentru direct
subvenții și subvenții în numele și
contul persoanelor juridice externe.
Aceasta reprezintă 7,8% din total
plățile Federației.
În ultimii ani, ACA a avut, în
spiritul unei utilizări responsabile a publicului
fonduri, din nou și din nou a subliniat la
importanța transparenței, eficient-
ness și o abordare bazată pe nevoi. Aceasta
în plus, a cerut definirea
de obiective şi indicatori măsurabili
tors. ACA a creat un impact
cu două audituri: Cercetarea Austriacă
Agenția de Promovare (FFG) implementată
recomandarea ACA de a defini,
împreună cu „Centrele COMET ACIB

Pagina 57
ACA a recomandat cu succes să
„ Municipiul Perchtoldsdorf ”
(volum Austria Inferioară 2019/2) să obligă,
prin orientările sale de finanțare, solicitanții
pentru a indica orice alte aplicații și/
sau acordarea de fonduri prin alte finanțări
entitati. Pe aceeași linie, ACA-urile
recomandări adresate
Fondul de Sănătate Stiria a contribuit la
punând un accent mai puternic pe calitatea
cererile de finanțare. În plus,
o directivă privind acordarea de fonduri
a fost stabilit și a devenit aplicabil
(„ Serviciile de suport psihosocial în
Provinciile Salzburg și Stiria ”, volum
Federația 2019/9, Salzburg 2019/1 și
Stiria 2019/2).
De mai multe ori, ACA a subliniat
importanţa utilizării ordonate a fondurilor
și a recomandat, dacă este necesar, să revendice
fonduri. În ceea ce privește „ Sporturile Federale
Schema de promovare ’ (volum Feder-
2019/14) și „ Selectate mari-
Evenimente la scară la Viena ”(volum Viena
2019/10), recomandările ACA
în acest sens au fost fie implementate
sau s-a promis implementarea lor.

Pagina 58
56
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
SISTEM DE CONTROL INTERN
ȘI MANAGEMENTUL RISCURILOR
Sistemul de control intern (SCI) este a
proces dinamic care este încorporat
în structura organizatorică şi
cuprinde un lanț de proceduri de control
care devin efective la toate nivelurile şi
în toate fluxurile de lucru și operaționale ale
o entitate. Scopul său este planificarea,
efectuarea si monitorizarea constanta a
procesele operaționale. Un eficient
sistemul de control intern se bazează pe a
analiză cuprinzătoare a riscurilor din moment ce fiecare
forma de performanță a sarcinii poate fi amenințată-
afectate de riscuri. În cadrul riscului
management, astfel de riscuri sunt abordate,
identificate, analizate și evaluate. Risc
răspuns și sprijin pentru monitorizare a
managementul sarcinilor de viitor și
consolida buna functionare a unui
organizare.
În 2019, ACA a auditat existența
și/sau calitatea controlului intern
și sisteme de management al riscului mai multe
ori. În acest context, s-a ajuns la un
succes parțial în provincia Tirol:
un ICS cuprinzător și structurat
urma să fie stabilit pentru datoria ei şi
managementul investițiilor bazat pe
componentele ICS deja existente. Tendon
în acest sens, provincia Tirol are
luate deja măsuri inițiale. De asemenea
a implementat recomandarea către
efectuează analize anuale de risc (printre
altele referitoare la riscurile ratei dobânzii,
riscurile de lichiditate și riscurile operaționale) și
să raporteze provinciei despre aceste probleme
ofițeri financiari speciali ( „Control intern
Sistem în Datorii și Investiții
Managementul provinciei Tirol ,
volum Tirol 2019/5).
ACA a creat și un impact cu
în ceea ce privește introducerea și/sau
dezvoltarea în continuare a managementului riscului -
ment, cum ar fi în cadrul
sistemul său „Sistemul de competiție
Autoritățile de ținere din afara sectorului financiar
Piața ”(volum Federația 2019/28)
și Oficiul Federal pentru Imigrări
și Azil ” (volum Federația
2019/46). Mai mult, Ministerul Federal
încercarea de Finanțe a promis să pună în aplicare
recomandarea ACA care a fost
vizează în cele din urmă consolidarea
managementul riscului în lupta împotriva
fraudă fiscală („ Schimb internațional de
Informații în materie fiscală ”, volum
Federația 2019/33).
Atât sistemul de control intern, de asemenea
întrucât managementul riscului sunt procese care
trebuie evaluate și dezvoltate în continuare
operată în mod continuu. Orasul
Linz a implementat recomandarea ACA-
daţie să analizeze din nou riscurile
și măsuri ICS pentru administrare
proceduri penale („ Administrativ
Procedura de penalizare în orașul Linz ,
volum Austria Superioară 2019/4). The
provincia Tirol a promis să crească
cerinţele pentru datorie şi

Pagina 59
57
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
managementul investițiilor bazat pe
prevederile de gestionare a riscurilor și
principiile ICS ar trebui să complexitatea
și gradul de risc al tranzacțiilor financiare
crește ( „Sistemul de control intern
în Managementul Datoriilor și Investițiilor
ment al provinciei Tirol ”, volum
Tirol 2019/5).
Auditorii interni – în calitatea lor
ca serviciu de audit intern si consultanta
furnizorii care lucrează într-un obiect-
manieră tivă și sunt independente de
procesele – sunt puncte importante ale
contact pentru ACA din domeniul de aplicare
a activităților sale de audit. Întărirea
de audit a fost întotdeauna esenţial pentru
la ACA. Furnizorul de asigurări sociale
pentru întreprinderi au implementat ACA-uri
recomandare emisă în raport
“ Adunarea de Audit Intern și Control la
Furnizorii de asigurări sociale pentru afaceri
pentru căi ferate și minerit ”
(volum Federația 2019/2) să se separe
sarcinile unitatii de audit intern din
cele ale managementului riscului. ACA a fost
de asemenea, cu succes cu recomandarea sa
emis provinciei Tirol cu privire la
managementul datoriilor și investițiilor
pentru a asigura evaluări regulate ale
ICS de către auditorii interni („ Intern
Sistemul de control în datorii și investiții
ment Management al provinciei de
Tirol ”, volum Tirol 2019/5).
DIGITALIZARE
Pentru a valorifica oportunitățile
creat de digitalizarea în avans,
dar și pentru a gestiona eficient riscurile
implicat și pentru a proteja securitatea
ritatea datelor cetățenilor, sectorul public
trebuie să ia măsuri în zonă
a infrastructurii digitale. Toți cetățenii
ar trebui să aibă acces la informații digitale
ție și servicii publice.
ACA a recomandat în mod repetat
introducerea unei aplicații electronice
sistem cationic și a cerut un simplu
și acces ușor de utilizat la informații
țiune și servicii publice pentru cetățeni. Săpa
se referă la recomandarea sa emisă în
raportul „ Ajutorarea în caz de catastrofe; Urmare
Audit ”(volum Salzburg 2019/6), the
provincia Salzburg a promis
implementarea tehnică a
sistem de aplicare tronic în cadru-
lucrări de ajutorare în caz de dezastru pentru daune
cauzate proprietatii private. Federalul
Ministerul Justiţiei nu a reuşit
ameliorarea recomandată a
funcția de căutare a Registrului pentru
Lobby și reprezentare a intereselor
(„ Înregistrați-vă pentru lobby și interese
Reprezentare ”, volum Federația
2019/45).

Pagina 60
58
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Instrumentele IT moderne sunt cerința de bază-
ment pentru o utilizare eficientă a resurselor și
administrare rapidă. De aceea
ACA a recomandat în mod repetat să
oferi suport IT pentru administrativ
procese și să extindă în continuare existența
ing sisteme electronice. Procedând astfel,
ACA a realizat, de exemplu, ca
„ Biblioteca Naţională Austriacă ” (volum
Federația 2019/40) a digitalizat și
cataloagele istorice ale Departamentului
de Papyri. „ AustriaTech - Mobilitate
Tehnologii și inovații ”(volum
Federația 2019/42) a promis că
implementează recomandarea ACA
să întocmească registre de numerar electronice. The
au promis și autoritățile responsabile
să desfiinţeze dubla documentare a
cazuri (în format electronic și hârtie)
în ceea ce priveşte „ Sancţiunea administrativă
Proceedings in City of Linz ”(volum
Austria Superioară 2019/4). Provincia de
Salzburg și orașul Viena sunt acum
documentarea, conform recomandărilor
ACA, toate etapele procesului de supraveghere
durate în temeiul locuințelor cu profit limitat
act
(Wohnungsgemeinnützlichkeits-
gesetz) electronic („ Supravizarea
al Asociațiilor Non-profit de Construcții ”,
volume Salzburg 2019/3, Tirol 2019/3
și Viena 2019/8).
Pentru a reduce riscul erorilor şi
manipulare, date care sunt deja
disponibile electronic nu ar trebui să fie
adunat şi transmis mai mult decât
o dată și nu trebuie înregistrate
manual. În ceea ce privește recomandarea ACA
recomandări pentru a crea interfețe de sistem
și pentru a importa date automat, the
următorii destinatari au promis lor
implementare: autoritățile orașului din
Linz ( „Procedura de penalizare administrativă-
ings in City of Linz ”, volum Upper
Austria 2019/4), „ AustriaTech -
Tehnologii de mobilitate și inovație ”
(volum Federația 2019/42), the
Ministerul Federal al Justiției ( „Penal
Asset Recovery ”, volum Federația
2019/7), precum și Ministerul Federal
încercarea de Interne şi provincia de
Austria Superioară („ Amenzi de trafic ”, volum
Federația 2019/29 și volumul Superior
Austria 2019/5).
Deciziile informate necesită încredere
date. Ministerul Federal pentru Digital
și Afaceri Economice a promis că
implementarea recomandărilor ACA
recomandare de a baza administrarea datelor
în sistemul informaţional de afaceri
este o general valabilă și de înțeles
fundație ( „Accesul la Comerț și
Profesii industriale ’, volum
2019/37). Ministerul Federal al
Educație și Ministerul Federal pentru
Muncă, familie și tineret au raportat asta
au îndeplinit cele recomandate
introducerea ulterioară a datelor de deja
proiecte aprobate legate de adulți
educație în baza de date centrală a FSE
( Fondul Social European: Subvenții pentru
Școlile și Educația Adulților ”, volum
Federația 2019/32). Recomandarea ACA-ului
publicat în raportul său „ Diabetul
tes Prevenire și îngrijire ”(volum
Federația 2019/43) să înregistreze sănătatea
date obținute în urma examenului medical -
de exemplu date din abonamentul mamă-copil
examene, examene pe școală
medici, examinări ale adolescenților
și recrutați în armată sau controlul sănătății-

Pagina 61
up-uri, electronic într-un mod standardizat
manieră a rămas neascultată. Astfel de
datele ar oferi însă baza
pentru analizele politicilor de sănătate.
În vremuri de avansare a digitalizării,
ACA acordă o mare importanță
protectia datelor cu caracter personal. In acest
context, a avut impact în mai multe
domenii, cum ar fi îngrijirea bătrâneții, sănătatea,
imigrație și educație ( „Municipal
Asociația „Gemeindeverband Senior-
enheim Altenmarkt ' ”, volum Salzburg
2019/4, „ Îngrijirea persoanelor bolnave mintal
de Furnizorii de Asigurări Sociale ”, volum
Federația 2019/8, „ Oficiul Federal
pentru Imigrare și Azil ”, volum
Federația 2019/46; „ Educația incluzivă-
ție: Ce înseamnă sistemul școlar din Austria
Oferi? ”, Volum Federația 2019/4).

Pagina 62
60
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
3.2 AUDITURI DE URMAR
Pe baza rezultatelor anchetei, ACA
constată implementarea efectivă a acestuia
recomandari pe site. Acestea sunt așa-zise
auditurile de urmărire reprezintă a doua etapă a
procesul de evaluare a rezultatului.
În 2020, ACA a publicat 14 audituri ulterioare
rapoarte. Acolo, a evaluat implementarea
țiune de 186 recomandări: 89 (47,8%) au avut
au fost implementate integral și 50 (26,9%) au avut
fost implementat parțial. Asta arată că
două treimi din recomandările ACA au avut
a avut impact. 47 de recomandări nu au avut
au fost implementate (25,3%).
Ca și în anii trecuți, tot în 2020 gradul de
implementarea a fost de aproximativ 75%. Prin urmare, cel
valoare țintă de 80% definită pentru
rezultatul pozitiv nu a putut fi atins.
Analiza calitativă arată un aspect mai nuanţat
imagine: mai multe audituri ulterioare au relevat faptul că
recomandările centrale rămăseseră
neluate în seamă, precum cele prezentate în
raport de audit de urmărire „ Colectarea accizelor e
Atribuții ” (volum Federația 2020/6). The
veniturile statului din alcool, bere, ulei mineral,
vin spumant și taxe pe tutun la
în jur de 6,66 miliarde EUR în 2017. Comparativ cu
adică volumul scutirilor de taxe din petrolul mineral
impozitul de aproximativ 1,15 miliarde EUR era încă foarte mare
în 2017. Recomandarea ACA de a evalua
ate suma scutirilor fiscale existente din
impozitul pe uleiuri minerale și necesitatea acestora împotriva
control si sarcina administrativa creata pentru
birourile vamale nu au fost luate în seamă de către
Ministerul Federal de Finanțe. Atunci
a rămas un risc crescut de utilizare abuzivă a
scutiri de impozite și deficiențe fiscale nedorite. salopeta,
Ministerul Federal de Finanțe nu a reușit
Gradul de implementare:
89
50
47
Salopete

186
recomandări
Toate recomandarile
evaluat în 2020
Implementat
Implementat parțial
Neimplementat
jumătate din cele douăsprezece recomandări evaluate
datații.
De asemenea, trebuie remarcat faptul că auditurile ulterioare sunt
doar instantanee și descriu status quo-ul
perioada auditată. Acesta a fost cazul cu
auditul de urmărire este „Aspecte de gen în venituri e
Legea fiscală cu accent pe impozitul pe câștig ”(volum
Federația 2020/33): doar doi din unsprezece
recomandările au rămas neabordate.
Cu toate acestea, evaluarea sa bazat pe
Legea financiară federală din 2019 (Bundesfinanzgesetz
2019), care era aplicabil la momentul
audit. Pe baza Legii federale privind finanțele din 2020,
ACA ar fi trebuit să evalueze alte două
recomandări ca „neimplementate”. The
Recomandarea ACA de a coordona
ținta de egalitate din bugetul capitolul 16, incl.
ing măsurile și indicatorii, cu
ținte, măsuri și indicatori de egalitate de

Pagina 63
61
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
domenii conexe, care au fost evaluate de către
ACA ca „implementat parțial” ar trebui să fie
evaluat ca „neimplementat” din cauza faptului
că diferența de remunerare între femei și bărbați a fost eliminată ca
un indicator. Recomandarea ACA de utilizare
indicatorul „rata de ocupare conform
echivalent normă întreagă ”pentru măsurarea
schimbările structurale și distribuția plăților
munca, care fusese evaluată de ACA ca
„Implementat” ar trebui, de asemenea, evaluat
ca „neimplementat” datorită faptului că
indicatorul „rata de ocupare în funcție de
echivalente de timp ”a fost eliminată.
În general, acest audit de urmărire arată mai degrabă
imagine nesatisfăcătoare în ceea ce privește egalitatea:
în ciuda faptului că în raportul său anterior
ACA a explicat pe larg că legate de impozite
măsurile nu au fost suficiente pentru a asigura o înțelegere
implementarea extensivă a obiectivului de egalitate,
recomandarea centrală a ACA emisă
către Ministerul Federal de Finanțe să urmărească
stabilirea unei strategii de egalitate
la toate ministerele și nivelurile de guvernare
a ramas neascultat. La urma urmei, sunt multe
factori din afara sferei de influenţă a
minister, cum ar fi concentrarea femeilor
în sectorul slab plătit, salariul mare de gen
decalaj, disponibilitatea facilităţilor de îngrijire a copiilor ca
precum și stimulente opuse în alte domenii.
Auditul de urmărire „ Controlul traficului aerian civil ”
(volum Federația 2020/45) a arătat că a
totalul celor 18 recomandări emise în
raportul anterior 13 nu fusese implementat
salvate deloc, doar trei fuseseră implementate-
salvat parțial și doar două complet. The
cheltuieli considerabile de personal ale Austro
Controlul a fost o problemă centrală în precedentul ACA.
raport de ing. În acest sens, ACA a recomandat-
reparat pentru a atenua cheltuielile și pentru a
asigura o creștere a productivității și eficienței
știință, cum ar fi în domeniile controlului traficului aerian,
servicii de instruire și meteorologie. De fapt,
cheltuielile cu personalul crescuseră de la EUR
150,63 milioane în 2015 până la 224,63 milioane EUR în
2018. Aceasta corespunde unei creșteri de cca
49%, din care o parte considerabilă a reprezentat
pensiile pentru limită de vârstă. Cu toate acestea, chiar și la bătrânețe
pensiile excluse, cheltuielile de personal au avut
a crescut cu aproximativ 12% de la 140,99 EUR
milioane la 158,31 milioane EUR în același
perioadă. Numărul de membri ai personalului,
cu toate acestea, a crescut doar cu aproximativ 4%.
Potrivit Austro Control, conducerea
a invitat sindicatele competente prin a
scrisoare din mai 2020 pentru a intra în colectiv
negocieri de acord. În această scrisoare,
conducerea afirmase clar că Austro
Control care vizează atingerea reducerii necesare
cheltuielilor și prin reduceri ale aplicației
contracte colective ble. Primele discuții cu
sindicatele au fost programate pentru sfârșitul lunii iunie
2020. Într-o comunicare din noiembrie 2020,
Austro Control a declarat că a atins
economii de aproximativ 50 de milioane EUR în negocierile sale
relații cu reprezentanții angajaților.
În schimb, auditurile ulterioare privind „ Agrar
markt Austria Marketing GesmbH ”(volum
Federația 2020/5), „Monumentele Federale
Autoritatea ”(volum Federația 2020/32), the
„ Managementul proiectelor IT selectate ale I T
Programul „E-Finanz ” ”(Federația de volum
2020/39) și „ Învățământul superior austriac n
Zona ”(volum Federația 2020/40) urmează să fie
evidențiate: toate recomandările evaluate
a fost total sau parțial,
nici unul nu a rămas neadresat.

Pagina 64
62
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
4 CONSULTARE PRIVIND
PROIECT DE LEGISLATIE
În cadrul consultării oficiale
proces, ACA oferă în mod regulat expert
comentarii asupra proiectelor de legi și ordonanțe. Tendon
făcând acest lucru, se analizează îndeaproape dacă financiar
implicaţiile sociale ale proiectului sunt suficiente
explicate și, de asemenea, dacă recomandări
din rapoartele sale sunt în curs de implementare.
Legea privind bugetul organic federal (Bundes-
haushaltsgesetz) necesită fiecare mini-feder federal
pentru a atasa o prezentare cu privire la rezultat-
evaluarea impactului orientată în termeni majori
efecte asupra fiecărui proiect de lege și ordonanță depus-
condus de ministerul său. În conformitate cu
Legea federală a bugetului organic, implicațiile financiare
cationi pentru declarația federală de avere, the
situația fluxului de numerar și starea de funcționare-
a mers pe curent şi, cel puţin, pentru
urmatorii patru ani fiscali trebuie cuantificati, ca
precum și implicațiile financiare pentru prov-
inces, municipalități și asigurări sociale
furnizorii și impactul pe termen lung asupra
buget federal. Principiile relevanței,
consecvență în conținut, inteligibilitate,
sibilitatea, comparabilitatea și verificabilitatea trebuie să fie
respectate în cadrul furnizării de informații
ACA oferă
opinia expertului.
Pagina 65
63
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
mation cu privire la evaluarea
implicatii financiare.
În consultări cu privire la proiectele legislative, ACA
evaluează în special dacă:
• rezultatele prezentate ale rezultatelor-ori-
a realizat evaluarea impactului financiar
implicaţiile noii legislaţii asupra
finantele publice sunt plauzibile,
• recomandările ACA de mai devreme
auditurile au fost implementate și
dacă
• Măsurile planificate vor avea un impact asupra auditului acestuia
muncă.
În îndeplinirea acestei sarcini de bază, ACA a fost
afectate de măsurile ca răspuns la
Criza COVID-19, care au fost preluate din martie
pe, în măsura în care au fost cu 30% mai puține proiecte
trimis pentru comentarii în comparație cu
aceeași perioadă a anului precedent.
În plus, nu a durat niciun proces de consultare
loc pe cele peste 130 de prevederi din proiect
legi şi ordonanţe legate de lupta împotriva
criza COVID-19 - printre acestea colectivă
modificări la mai multe legi sau ordonanțe. THE
număr mic de excepții incluse în proiect
din Legea primelor de investiții
sprämiengesetz) sau proiectul COVID-19
Ordonanța privind luarea în considerare a pierderilor (COVID-19-
Verlustberücksichtigungsverordnung).
4.1 FEDERATIE
În general, perioada de consultare pentru
transmiterea de comentarii ar trebui să fie cel puțin
șase săptămâni. În 2020, ACA a scăzut, parțial, semnificativ-
icant sub acest termen limită de șase săptămâni, cu 43
a proiectelor legislative depuse. Acest
vizat în mod special, dar nu exclusiv,
proiecte de lege care intră în sfera de competență
teză a Ministerului Federal de Finanțe. Tendon
în acest context, ACA notează critic că
în special proiectele legislative cu semnificative
implicațiile financiare au fost supuse a
perioadă foarte scurtă de consultare. Ca exemple,
consultația de doar trei zile
perioada prevăzută pentru proiectul Economic
Actul de stimulare 2020
gesetz 2020) transmis de ministrul federal
încercare de Finanțe și proiectul de Investi-
Legea primelor
setz) depus de Ministerul Federal pentru
Afaceri digitale și economice, precum și
perioadă de consultare de doar patru lucrătoare
zile pentru al 2 - lea Act de reformă organizatorică pt
Administrația fiscală și vamală din Austria
(2. Finanz-Organisationsreformgesetz)
ted de Ministerul Federal de Finanțe va fi
menționat.
În timp ce ACA recunoaște că este justificat
cazuri perioada de acordare a expertizei
comentariile au trebuit să fie scurtate anul acesta din cauza
la implementarea măsurilor în
răspuns la pandemia de COVID-19, a fost critic
observă că i s-au dat și termene limită de
doar câteva zile lucrătoare pentru a comenta proiectele
fără legătură cu orice măsuri adoptate pentru a lupta
criza COVID-19. În același timp, cel
ACA subliniază că aceasta nu trebuie să devină
norma în „ani normali”.
În 2020, ACA a primit un total de 136 de proiecte
legi si ordonante pentru comentarii de la

Pagina 66
64
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Administrația Federală (data limită 30
noiembrie 2020). Consiliul National
a transmis un proiect de lege federal cu
cerere de consultare către ACA; Două
reprezentari profesionale de interese, cel
Gesundheitsplanungs GmbH (răspundere limitată
companie pentru planificarea asistenței medicale), the
Oficiul Austriac de Brevete, Agenția pentru Calitate
Asigurare și Acreditare Austria și
Autoritatea austriacă pentru protecția datelor a fost transmisă
în total 18 proiecte de ordonanțe cu cererea
pentru consultare la ACA. Bazat pe
proiectele legislative depuse la ACA, the
în urma evaluării informațiilor
prevăzute cu privire la implicaţiile lor financiare pot
fi facut:
Ministerul Federal
Plauzibil
informație
Insuficient
informație
Cancelaria Federală
1
0
Ministerul Federal pentru Agricultură, Regiuni și Turism
10
0
Ministerul Federal pentru Arte, Cultură, Funcție Publică și Sport
2
1
Ministerul Federal pentru Acțiune Climatică, Mediu, Energie, Mobilitate, Inovare și Tehnologie
25
3
Ministerul Federal pentru Afaceri Digitale și Economice
12
4
Ministerul Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale
3
0
Ministerul Federal al Muncii, Familiei și Tineretului
6
0
Ministerul Federal al Apărării
3
0
Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării
13
6
Ministerul Federal de Finanțe
12
7
Ministerul Federal al Justiției
6
1
Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătăţii, Îngrijirii şi Protecţiei Consumatorului
14
2
Ministerul Federal de Interne
5
0
Salopete
112
24
4.2 PROVINCIILE
În 2020, ACA a comentat și proiectul
legislatia provinciilor. Următoarele pro-
proiecte depuse: Carintia, Lower
Austria, Stiria, Austria Superioară și Vorarlberg.
Nicio obligație consecventă de a efectua un cost
calcul există la nivel de provincie; numai
Constituția din Austria Superioară și Burgenland
prevederi și Legea bugetului din Stiria
constatarea si prezentarea
implicațiile financiare ale noii legislații.
În 2020, ACA a primit un total de 60 de proiecte
legi și ordonanțe de la oamenii de mai sus-
provinciile menționate pentru comentarii (data limită 30
noiembrie 2020). Au cuprins
informațiile financiare ale acestora
implicații asupra
următoarea măsură:
Provincie
Plauzibil
informație
Insuficient
informație
Carintia
29
6
Austria Inferioară
2
0
Stiria
3
0
Austria Superioară
11
2
Vorarlberg
5
2
Salopete
50
10

Pagina 67
65
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
4.3 COMENTARII SELECTATE
ACA își publică comentariile experților cu privire la
proiecte de legi și ordonanțe pe site-ul său la adresa
www.rechnungshof.gv.at. Aici sunt câteva
exemple:
PROIECT DE 2 ND REFORMĂ ORGANIZAȚIONAL
ACȚI PENTRU TAXA AUSTRIAȘĂ ȘI
ADMINISTRAȚIA VAMĂ
ACA a subliniat recomandările sale
privind punerea în comun a anumitor specialisti
câmpuri, de exemplu în rapoartele „Transparență cu h
În ceea ce privește avantajele fiscale în domeniul societății corporative e
Legea fiscală cu accent pe impozitarea de grup ”
(volum Federația 2013/6) și „ Audit comun
a tuturor taxelor dependente de salariu ”(volum
Federația 2012/6). Prin urmare, este sugerat
încorporarea unei prevederi generale în
Codul fiscal federal austriac (Bundesabgab-
enordnung) pentru a sprijini specializarea.
ACA a remarcat critic că explicativ
notiţele nu conţineau o prezentare a modului în care
schimbările planificate de responsabilități în cadrul
Autoritățile fiscale și vamale vor avea impact asupra
resursele (personale) cerute de fiecare autor-
ity. În special, acestea nu conțineau informații
tion despre implicatiile respectivei
cerinţele de personal care rezultă din
următoarele schimbări de responsabilitate: responsabilitatea
trecerea de la ministrul federal al finanțelor la
Biroul Fiscal Austria cu privire la beneficiile fiscale
pentru cercetători, artiști și sportivi care se mută
Austria (Zuzugsbegünstigung)
secțiunea 103 din Legea Austria privind impozitul pe venit
1988 (Einkommensteuergesetz), precum și
noua responsabilitate a Oficiului Fiscal Austria de a
efectuează verificări de solvabilitate la solicitarea
Biroul Vamal Austria la secția
25 alin. 3 din Implementarea Legii Vamale
Act (Zollrechts-Durchführungsgesetz).
PROIECT DE AN
ACTUL DE STIMUL ECONOMIC 2020
În ceea ce privește avantajele fiscale prevăzute la
proiectul, ACA a subliniat vechimea sa
recomandare de a acorda beneficii fiscale numai pentru
o perioadă limitată de timp pentru a asigura regulat
evaluări de performanță și pentru a evalua dacă
astfel de beneficii rămân necesare pentru a atinge
obiectivele dorite.
Având în vedere posibilitățile nou sugerate de a
compensarea pierderilor fiscale, ACA a făcut referire la aceasta
audit de urmărire „Transparența Beneficiilor cu h
Referitor la Legea impozitului pe venit ” (volum Federația
2018/4) și a subliniat recomandarea sa către
să stabilească o bază de date a pierderilor susținută de IT care
ar permite un calcul automat al pierderilor.
Având în vedere pierderea fiscală asociată cu aceasta
proiect de lege, ACA a remarcat critic că acest proiect
nu conținea o prezentare financiară
implicatii.
PROIECT AL NOULUI PACHET LEGISLATIV
PRIVIND EXPANSIAREA REGENERABILE
ACA a comentat cuprinzător acest lucru
proiect – referindu-se la numeroase rapoarte, precum
„ Subvenții pentru energia electrică verde ca exemplificare d
de energie eoliană și fotovoltaică ”(volum
Federația 2020/15), auditurile individuale
companii active în domeniul energiei eoliene,
biomasă, biogaz, hidroenergie și mobilitate electrică
(volum Federația 2020/28), „ Lansarea f
Dispozitive inteligente de măsurare (contoare inteligente) ”

Pagina 68
66
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
(volum Federația 2019/1), „ Energy Industr y
Măsuri împotriva sărăciei energetice ” (volum
Federația 2020/23), precum și rapoarte privind
scăderea viabilității economice a termice
centrale electrice, care totuși vor continua
să joace un rol în expansiunea surselor regenerabile ca
rezerve de rețea. Pe scurt, evidențiat
aspectele includ următoarele:
În special în ceea ce privește eficiența finanțării,
ACA a considerat oportun ca a
integrare mai puternică pe piață a surselor regenerabile
energie au loc și că nevoia de fond-
ing fi determinată, printre altele, prin intermediul
licitații în viitor.
Din moment ce, în conformitate cu Clima 2018 și
Strategia energetică a Guvernului Federal,
obiective de durabilitate, securitate a aprovizionării și
competitivitate / accesibilitate (politica energetică
triada) ar trebui urmărite ca obiective primare
în mod egal și echilibrat, ACA
a remarcat că proiectul sa concentrat în primul rând pe
sustenabilitatea ecologică, adică extinderea
a centralelor regenerabile. Din proiectul de
pachetul legislativ privind extinderea surselor regenerabile
nu era clar cum se țintă securitatea
oferta, competitivitatea și accesibilitatea ar trebui
să fie atins în mod egal și echilibrat.
Printre altele, ACA a remarcat pozitiv că:
• proiectul prevede o obligație de divulgare pentru
companii de energie electrică și gaze precum și
comunități de energie regenerabilă și
prevede drepturi de inspecție pentru
ministru federal
• condițiile generale de eligibilitate pentru finanțare,
care urmează să fie aprobate de federal
ministru, stabilește regulile de plată,
transmiterea datelor, drepturi și obligații ale
beneficiarii de finanțare, precum și întreruperi în
executarea contractului, obligaţiile şi
rezilierea și
• finanțarea se acordă numai dacă plantele în cauză
sunt echipate cu contoare de profil de sarcină
sau dispozitive inteligente de măsurare.
Cu toate acestea, ACA a remarcat critic, printre
altele, că:
• eficiența finanțării nu este luată în mod adecvat
luate în considerare ca prime de piață în
zona de „energie eoliană” continuă să fie
minat de administrație și atribuire
acestea prin intermediul cererilor de ofertă este planificată
cel mai devreme din 2024 - legat de o pozi-
evaluare activă -,
• perioada de timp dintre depunerea
a cererii de finanțare și a
punerea în funcțiune ar putea stimula
optimizare prin construirea mai modernă
și plante eficiente decât inițial
solicitat. Cu toate acestea, plantele au fost finanțate
la rate care depășesc producția medie-
costurile de ținere ale centralei construite efectiv
tip, iar acest proiect prevede posibilitatea
este de a prelungi termenul de două ori
perioada necesară pentru punerea plantelor în
serviciu - de la unu la până la doi ani pt
aparate fotovoltaice și de la două până la
patru ani pentru sistemele de energie eoliană,

Pagina 69
67
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
• evaluarea periodică a adecvării şi
actualitatea concesiunilor încă nu este furnizată
pentru, și
• recomandarea ACA de a evalua
acuratețea, precum și eficiența
actualul „eliberare de electricitate verde” nu a fost
adresată, în ciuda faptului că mini-
try a fost de acord cu constatările ACA în documentul său
declarație la raport. Verdele actual
Relieful de energie electrică a fost proiectat de-a lungul
liniile reliefurilor anterioare (telefon și
taxe de difuzare), care au fost stabilite
începând cu anii 1960 - în diferite circumstanțe-
poziții și cu scopuri diferite.
În ceea ce privește implicațiile financiare,
în acest sens, ACA a notat că explicativ
note ale pachetului legislativ privind sursele regenerabile
expansiunea nici nu conținea o prezentare a
costurile totale și nici o estimare până în 2030
și că nu a fost dezvăluit care costuri vor fi
apar la ce nivel (producător de energie, rețea
operator) în cursul energiei regenerabile
extindere și care pondere din costuri va fi
suportate de care actori – şi pe cale de trecere
asupra costurilor pentru public.
PROIECTUL FEDERAL DE LEGE PRIVIND FINANȚAREA
DIGITALIZAREA SISTEMULUI SCOLAR
Deși în situația actuală ACA
consideră că măsurile care vizează digitalizarea
Sistemul școlar austriac, în esență, ca
priate, a notat cu referire la raportul său „I T
Sprijin în școli ” (volum Federația
2018/47), printre altele, următoarele:
Achizițiile uniforme planificate și
închirierea de dispozitive IT a fost percepută ca o premieră
pas spre luarea elaborării recomandate
luarea în considerare a unui model IT comun. integra-
construirea și menținerea a aproximativ 400.000
dispozitive pentru elevi cât și pentru profesori într-un
infrastructură deja fragmentată specifică școlii
ar putea, totuși, să prezinte o anumită provocare
Lenge pentru securitatea și funcționalitatea
întregul sistem.
În plus, ACA a indicat unul dintre ei
recomandări în care se afla ministerul
sfătuit să dezvolte în continuare recomandarea
este infrastructura IT de bază în colaborare
cu părțile interesate și în consecință să
standardizarea în continuare a echipamentelor IT ale publicului
scoli.
Celelalte sugestii ale ACA au vizat probleme
de securitate IT, conexiunea la internet la
şcolile precum şi abordarea coordonată
pentru achiziționarea de software standard.
În ceea ce privește implicațiile financiare,
ACA este de părere că nu toate costurile potenţiale
au fost precizate. În plus, financiar
implicațiile ar fi trebuit alocate mai mult
clar la obiectivele și măsurile menționate
în notele explicative.

Pagina 70
68

Sarcinile speciale ale


Curtea de Conturi din Austria.
Pagina 71
69
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
5 SARCINI SPECIALE
Pe lângă funcțiile sale de bază - audit și
oferirea de sfaturi - o serie de sarcini speciale
au fost repartizați și la ACA. Aici este un
Prezentare generală:
5.1 RAPORT PRIVIND FEDERALUL
SITUAȚIILE FINANCIARE
ACA a înaintat Raportul Federal
Situații financiare 2019 către Național
Consiliu în iunie 2020. Rezultatul net al anului 2019,
adică diferenţa dintre cheltuieli şi
Sursa: Institutul de Studii Avansate, grafic: ACA

EUR 58,602 0.30 milioane
Cheltuieli de transfer
EUR 4.422 0.73 milioane
Cheltuieli financiare
EUR 7,083 0.44 milioane
Cheltuieli administrative operaționale
EUR 10,893 0.30 milioane
Cheltuielile de personal
Cheltuieli
Rezultat net pozitiv
EUR 3,053 .14 milioane
Venituri administrative operaționale
EUR 819 .08 milioane
6.950 , 28 milioane EUR
Venituri transferate
Venituri
1.655 , 51 milioane EUR
Venituri financiare
EUR 70,161 .91 milioane
Venitul net din taxe
venituri, reprezintă un excedent de + 819,08 EUR
milioane și astfel o îmbunătățire de EUR
3,096 miliarde în comparație cu estimarea.
Acest lucru a rezultat, pe de o parte, din partea superioară
venituri decât cele așteptate (+ 1,458 miliarde EUR),
în special în ceea ce privește veniturile fiscale și, pe
pe de altă parte, din cheltuielile de transfer mai mici
(-1,243 miliarde EUR), în special în
domeniul asigurărilor de pensii și transferurilor către
ÖBB-Infrastruktur AG. Cheltuielile financiare-
(-0,319 miliarde EUR) a fost, de asemenea, mai mică decât
estimat.

Pagina 72
70
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Rezultatul net al anului 2019 a fost de 1,343 miliarde EUR
mai bine decât în 2018. Aceasta a rezultat, printre
altele, din faptul că veniturile fiscale (impozite -
brut) a crescut comparativ cu 3.412 miliarde EUR
până în 2018. Cheltuielile au crescut mai puțin semnificativ.
Cheltuielile de transfer au fost de 1.336 EUR
miliarde mai mare decât în 2018. Acest lucru a dus la
în principal din cheltuielile mai mari datorate subvenţiilor
către ÖBB-Infrastruktur AG, universități și
Agrarmarkt Austria.
Soldul de finanțare net pozitiv 2019 al
situația situației financiare contabilizate
Sursa: Institutul de Studii Avansate, grafic: ACA

5.976 , 72 milioane EUR
Prevederi
39.635 , 62 milioane EUR
Datorii
208.768 , 29 milioane EUR
Datoria financiară netă
Datorii
3.441 , 42 milioane EUR
Fonduri lichide
28.936 , 78 milioane EUR
Creanțe
Active (proprietate)
EUR 628 .58 milioane
Stocuri
EUR 31,418 .08 milioane
Interese de capitaluri proprii
39.177 , 18 milioane EUR
Mijloace fixe
EUR 32 .36 milioane
Active necorporale
Activ net negativ
150.736 , 17 milioane EUR
EUR 10 .05 milioane
Valori mobiliare și alte investiții de capital
+ 1,487 miliarde EUR și a fost astfel mai mare cu
0,972 miliarde EUR decât era bugetat. Acesta a fost
în mare măsură datorită veniturilor fiscale nete mai mari și
rambursarea anticipată de către Statul Liber a
Bavaria către Federație în cadrul
decontarea generală încheiată în anul 2015 ca
precum și plăți mai mici pentru dobânzi la finanțare
datorii sociale.
În situația de avere, datoria de EUR
254,381 miliarde au depășit clar activele cu
103,644 miliarde EUR. După
cifra soldului arată activele nete negative,
care este de până la -150,736 miliarde EUR la data de

Pagina 73
71
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
31 decembrie 2019 și îmbunătățit cu EUR
3,627 miliarde comparativ cu anul precedent.
Această îmbunătățire a rezultat în principal din
rezultat net pozitiv, precum și din sub-
evaluarea ulterioară a participațiilor, în special
lar în ABBAG - Abbaumanagementge-
sellschaft des Bundes în valoare de
+ 1,293 miliarde EUR și Autobahnen-
und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktien-
gesellschaft în valoare de + 0,642 EUR
miliard.
În 2019, datoriile financiare ale Federației
a reprezentat 208,768 miliarde EUR (52,4% din
produsul intern brut); au fost cu EUR
Cu 2,888 miliarde mai puțin față de precedentul
an. Datoria publică generală determinată de
Statistica Austria în septembrie 2020 conform
la prevederile Uniunii Europene
trece datoriile Federatiei, prov-
inces, municipalitatile si datoriile de
anumite unitati organizatorice. Aceasta a avut ca rezultat
datorii în valoare totală de 280,344 miliarde EUR sau 70,5% din
produsul intern brut. În 2019,
surplusul administrației publice a reprezentat EUR
2,675 miliarde sau 0,67% din PIB
produs. Rata de impozitare a fost de 42,6% în 2019
comparativ cu 42,3% în 2018.
La 31 decembrie 2019, rezervele bugetare
a totalizat 15,418 miliarde EUR. Aceasta reprezintă o
scădere cu 0,244 milioane EUR comparativ cu
anul precedent.
Datoriile asumate de Federație la
cheltuielile exercițiilor financiare viitoare pentru
124,344 miliarde EUR. Aceasta a inclus, printre
altele, viitoarele plăți ale dobânzilor federale
ție pentru datorii financiare în valoare de EUR
54.829 miliarde.
Anul 2020 a fost dominat de COVID-19
pandemic. Pentru a depăși această criză, măsuri
cu implicații financiare pentru finanțele publice
au fost luate în mod regulat. Conse-
influenţe asupra dezvoltării pe termen mediu a
finanțele publice nu pot fi încă determinate.
Prin urmare, ACA sa abținut să includă a
prezentare pe termen mediu în Raportul privind
Situațiile financiare federale din 2019
Raport privind situațiile financiare federale
Cu toate acestea, 2020 se va concentra puternic pe COVID-19-
măsuri aferente.
În cadrul redactării Raportului privind
situațiile financiare federale, ACA
efectuează audituri de sfârșit de an. Aceste înalte-
a luminat că rata de eroare s-a îmbunătățit luând în considerare
abil în comparație cu anii precedenți. The
activitățile sistematice de audit au condus la mai multe descoperiri
de exemplu, la includerea activelor gestionate
de către terți în situația de avere, la
o definiție mai detaliată a transferurilor, la
evaluarea sistemului de consolidare a
situatiile financiare si la coordonare
a unei abordări comune a tratatului bugetar-
mentul problemelor din contabilitatea federală.
În cadrul unui audit funcțional al
managementul datoriilor susținut de IT al Federației,
ACA a auditat funcționalitatea,
proceselor precum si controlului intern
sistem cu privire la utilizarea IT
procesează Trezoreria SAP în zona federală
finanţare. Printre altele, activitățile de audit
a condus la constatări despre verificările automate
a limitelor prevăzute de lege și de armonizare
decontarea brută și netă a inter-
esturi precum și a primelor și reducerilor în
declarația de exploatare și declarația
a activelor.
Concomitent cu Raportul asupra federală
Situații financiare 2019, a prezentat ACA
raportul „Rezervele bugetare federale ” (volum
Federația 2020/21) în iunie 2020.

Pagina 74
72
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Ca urmare a acestui audit, ACA în special
recomandat:
• să recurgă la retragerea rezervelor
numai în cazul unor evenimente imprevizibile
și să includă în mod constant previzibile
retrageri din rezerve în Federal
Legea finanțelor (Bundesfinanzgesetz) și
• pentru a eficientiza modus operandi pentru
retragerea din rezerve și pentru a permite a
procedură administrativă mai eficientă.
În parte, aceste recomandări au fost preluate
recomandări din evaluarea externă
țiunea reformei bugetului federal realizată în
2018. În cadrul evaluării, it
a fost, printre altele, recomandată redefinirea
responsabilitățile pentru întocmirea Raportului privind
situațiile financiare federale. În acest sens,
ministrul federal al finanțelor de atunci și
Președintele ACA a depus un scurt raport
purtătorilor de cuvânt pe probleme bugetare ale
partidele reprezentate in Consiliul National
în toamna lui 2019. În acest raport, ambii au argumentat pentru
o separare instituțională între proiectul
realizarea şi auditarea Raportului asupra Federal
Situațiile financiare.
ACA solicită implementarea
rezultate din evaluarea federală
reforma bugetară pentru a face importantă
procesele de management bugetar mai mult
eficient și transparent și este dispus să o facă
participa la acest angajament.
5.2 RAPOARTE DE VENITURI
Întocmirea rapoartelor de venituri este
o altă sarcină specială. În conformitate cu Legea privind
limitarea emolumentelor
zungsgesetz), ACA prezintă un raport privind
veniturile medii ale populației în general -
așa-numitul Raport general de venit – fiecare
alt an. În anul următor depunerii
Raportul General de Venituri, ACA
în continuare prezintă raportul privind veniturile în
companiile afiliate de stat angajate la
Legea constituțională federală.
Cel mai recent Raport General de Venituri a fost
transmis de ACA Consiliului Național,
Consiliul Federal și toate parlamentele provinciale-
în decembrie 2020. Acest raport prevede
o privire de ansamblu asupra veniturilor austriacului
populație, defalcată pe angajați,
persoane care desfășoară activități independente și pensionari, precum și
pe gen, industrii, grupuri profesionale și
funcții. Oferă date din câmpurile de
agricultură și silvicultură și compară privat
și veniturile din sectorul public.

Pagina 75
73
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
ACA a depus ultimul sondaj privind veniturile
la companiile și institutele din sectorul public federal
trimiteri către Consiliul Naţional în decembrie
2019. În acest sens, a chestionat media
venituri de vârstă la peste 400 de companii federale
companii şi instituţii. Datele chestionate pentru
2017 și 2018 conțin informații despre
veniturile membrilor consiliului de supraveghere,
membrii consiliului de conducere și conducerea
directori, precum și angajați.
5.3 CONTRASEMNĂTURA A
DATORII FINANCIARE
Datoriile financiare sunt toate pasivele financiare ale
Federația care sunt suportate pentru a permite
Federația să aibă bani la dispoziție.
Datoria financiară federală este supusă EUR
233,459 miliarde la 30 noiembrie 2020. În
2020, Federația a contractat datorii financiare
în valoare de aproximativ 52,102 miliarde EUR la
30 noiembrie. Finanțarea semnificativ mai mare-
volumul ridicat și numărul mare de împrumuturi
comparativ cu anii anteriori rezultat din
finanțarea măsurilor de ajutor pentru COVID-19.
2018
2019
2020
Datoria financiară federală
documente (numar)
59
62
196
din care contrasemnat
(număr)
52
53
195
Datorii financiare contractate
(în miliarde EUR)
21,87 23,16 52,10
La 30 noiembrie 2020 fiecare
5.4 LEGEA PARTIDELOR POLITICE
Sarcinile speciale ce decurg din Politic
Parties Act (Parteiengesetz) sunt în prezent la
inima dezbaterii publice. Pentru mai multe informatii
a se vedea capitolul 1.3 „Legea partidelor politice și
audit de către ACA”.
5.5 ACTUL TRANSPARENȚEI MEDIA
Legea privind transparența presei
enzgesetz) este de a crea transparență în
publicitatea din sectorul public și colaborarea media
țiuni. La fiecare șase luni, ACA trebuie să depună
către autoritatea mass-media KommAustria o listă cu toate
persoane juridice pe care le cunoaște și care sunt
supuse auditurilor sale, menționând numele acestora și
organele executive. Acest sondaj bianual al executivului
organele utive ale unor astfel de persoane juridice solicită
resurse considerabile și provoacă o considerație
sarcina administrativă capabilă atât pentru ACA
și persoanele juridice în cauză. Acest special
sarcina este o activitate non-audit care restrânge
ACA în îndeplinirea sarcinilor sale principale.
ACA a sugerat în mod repetat măsuri
pentru a simplifica procedurile privind
aplicarea Legii privind transparența mass-media.
Pe de o parte, ACA este în favoarea
obligația de raportare a auditurilor cu privire la modificări
în datele care urmează a fi colectate pentru lista persoanelor juridice
legături - cum ar fi numele, adresa sau directorul
organismele - precum și crearea de noi companii
oameni. Pe de altă parte, periodicul ACA
datoria de a supraveghea și de a raporta organele executive
la KommAustria ar trebui să fie desființată din moment ce este
nu este necesar ca publicaţiile să
Legea privind transparența mass-media. Cel mai recent,
ACA a raportat datele a 5.689 de persoane juridice
legături cu KommAustria la jumătatea anului 2020.

Pagina 76
74
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Actualul Program de Guvernare 2020-
2024 conține o supraveghere și o transparență
pachet care prevede si o extindere a
mandatul ACA de a audita companiile din
pe care sectorul public deţine o cotă de 25% sau
mai mult, cu excepția companiilor listate. ACA
consideră închiderea acestui decalaj de control ca
esenţială pentru consolidarea controlului democratic şi
audit public extern. De asemenea, ACA reamintește că
sugerase o asemenea extindere a auditului său
mandate încă din 2003 în cadrul a
reforma fundamentală a statului și constituțională.
În acest context, a indicat comparabil
competenţele auditului provincial individual
instituțiilor și la votul corespunzător
mente, prin care sectorul public poate
exercita controlul asupra unei companii. In orice caz,
acordurile de sindicat nu sunt adesea cunoscute sau
accesibil, ceea ce face dovada
misiunea de audit - tot într-o eventuală procedură
în fața Curții Constituționale – dificil.
Primele analize au arătat că, din
punct de vedere actual, extinderea
Misiunea de audit a ACA, conform prevederilor actuale
Programul guvernamental, ar rezulta până la
350 de companii suplimentare care ar deveni
supuse auditurilor ACA. În acest context,
ACA subliniază că resursele necesare
ar crește în continuare corespunzător.
5.6 INCOMPATIBILITATE ȘI
ACTUL TRANSPARENȚEI
Din 1983, toți membrii guvernului de la
nivel federal și provincial și toate sectoarele de stat
societății, trebuie să-și dezvăluie circumstanțele financiare
poziții față de președintele ACA ia și părăsește
birou sau altfel o dată la doi ani.
Președintele ACA este obligat să raporteze orice neobișnuit
acumulări de avere președintelui
Consiliul Naţional sau provincialul respectiv
parlament.
În acest proces, președintele ACA acționează în a
functie notariala, fara a i se acorda audit
sau drepturi de supraveghere a materialului corect-
caracterul sau caracterul complet al datelor furnizate.
În 2020, din cauza alegerilor și schimbărilor din
guvern la nivel federal și provincial,
A trebuit să li se solicite 84 de persoane să-și dezvăluie
circumstante financiare. Prin urmare, această sarcină
cauzează o povară administrativă considerabilă. 

Pagina 77
75
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
5.7 FACTOR DE AJUSTARE PENTRU
EMOLUMENTELE POLITICIENILOR
Legea privind limitarea emolumentelor construiește
este o piramidă a salariului și prevede un nivel multiplu
sistem de remunerare, din partea presei federale
ident la membrii Consiliului Federal gradat
in functie de functie. În plus, stabilește plafonul
ings pentru cel mai înalt organism al Oesterreichis-
che Nationalbank (banca centrală a Austriei) și
oficialii de rang înalt ai camerelor
și a furnizorilor de asigurări sociale.
Legea privind limitarea emolumentelor
prevede, ca sarcină specială, ca ACA
să promulgă factorul de ajustare pentru
umente ale funcționarilor din sectorul public pe baza de
Legea. Până la data de 5 decembrie a fiecărui an, ACA
va constata și promulga ajustarea
factor. Pentru aceasta, ACA se bazează pe comuni-
cationi publicate de Statistics Austria și the
Ministerul Federal al Afacerilor Sociale.
Acest factor corespunde fie inflației
rata între iulie a anului precedent până la
iunie a anului curent sau a anului curent
majorarea pensiei acordate in baza Generalului
Legea asigurărilor sociale (Allgemeines Sozialver-
sicherungsgesetz), oricare dintre acestea este mai mică.
Emolumentele sunt apoi ajustate începând cu 1 ianuarie
a anului următor.
Pentru 2021, ACA a calculat un factor de 1.015,
care a fost publicat la 3 decembrie 2020 în
Jurnalul Oficial al Wiener Zeitung
Suma de referință - salariile brute
pentru membrii Consiliului National - acolo-
fore a crescut de la 9.091,64 EUR (2020) la
9.228,01 EUR (2021).
La mijlocul lunii decembrie 2018, Consiliul Național
a decis că politicienii de top - președintele federal-
dent, membri ai Guvernului Federal și
a biroului Consiliului Naţional precum şi
şefii grupurilor parlamentare, ACA
președinte și ombudsmen și ombudswomen
- ar fi exclus din 2 la sută
creștere în 2019. Pentru a se asigura că
decizia de a se abține de la orice adaptări în acest sens
grup în 2019 are un impact susținut, baza-
valoarea liniei din 2018 (8.755,76 EUR) va fi
a aplicat și pentru indemnizațiile pentru anul 2021. Aceasta
suma de referință va fi mărită cu ajustarea
factor de ment 1.015 (8.887,09 EUR).
Consiliul Naţional poate prevedea prin lege: a
regulament care se abate de la promulgat
suma de referință (de exemplu, fără creștere a politicienilor
emolumente).
5.8 NU ESTE NEVOIE DE ACȚIUNE AS
CU PRIVIRE LA DOUA SARCINI SPECIALE
Nu a fost nevoie de acțiune pentru ACA în 2020
în ceea ce privește două sarcini speciale și anume cea
sarcinile parțial la Legea privind alegerea
Președintele federal - următoarea alegere prezidențială
va avea loc în 2022 - și ACA
în conformitate cu Pactul de stabilitate austriac să
furnizați o opinie de expert dacă Statistics Austria
detectează circumstanțe relevante pentru sancțiune.

Pagina 78
Se urmăresc proiecte
tot in perioada de izolare.
Pagina 79
77
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
6 ACA - INTERN
ORGANIZAȚIONAL
STRUCTURA
6.1 OPERAȚIUNI DE ZI DE ZI
ÎN CIZIA COVID-19
În conformitate cu prevederile din
Guvernul Federal, membrii personalului ACA
au lucrat în mare parte de acasă în timpul
prima izolare de la mijlocul lunii martie până în aprilie 2020
precum și în timpul celui de-al doilea din noiembrie
ber 2020. Pe măsură ce ACA a furnizat-o
membri ai personalului cu oportunități de muncă la distanță
din 2017, s-ar putea folosi adecvat
experiență și rutină în acest domeniu. Mulțumită
echipamentul său tehnic - care a fost,
comparativ cu alte oficii federale -
conceput special pentru a facilita munca mobilă-
ing - ACA a fost capabil să acționeze foarte rapid și
consecvent în amenajarea spaţiilor de lucru la
Acasă.
În timp ce lucra de acasă, ACA a avut efect de pârghie
instrumente de videoconferință pentru a reuși
îndeplinirea sarcinilor sale, în avansarea sau finalizarea
proiecte sau pur și simplu în păstrarea contactului între
reciproc și cu entitățile auditate.
Dar și după revenirea treptată a personalului său
membri la clădirea de birouri, ACA
a emis reglementări interne stricte cu privire la
la pandemia de COVID-19, de exemplu obligatoriu
măști și reguli de distanțare socială. Așa-zisul
s-au ținut ședințe mixte, adică ceva personal
membrii erau la birou, în timp ce alții
conectat prin instrumente online de acasă. Tendon
septembrie, președintele a stabilit a
Grupul operativ COVID. Este incarcat cu monitor-
urmărind cele mai recente evoluții în COVID-19
pandemie pentru a discuta în timp util sugerat
măsuri pentru a asigura nu numai siguranța
membrii personalului ACA, dar și simultan să-
să păstreze în mod eficient operabilitatea ACA.
În octombrie, conferința de planificare pentru
auditurile care urmează să fie efectuate în 2021 au avut loc ca a
videoconferință pentru prima dată.
De la mijlocul lunii martie 2020, ACA a mai fost
oferindu-și programele educaționale în întregime
ca traininguri online prin videoconferințe. Acest
decizia nu s-a limitat doar la intern
pregătiri profesionale, studii ulterioare
programe și seminarii de management
organizat chiar de ACA, dar și preocupat
programul comun de certificate „Audit public
realizat în cooperare cu Execuția
academiei active a Universității din Viena
Economie și Afaceri. Al doilea semestru
a acestui program de certificat, care a luat
loc în primăvară, a avut loc în întregime online. Tendon
toamna, al treilea semestru a început la
campusul Universității de Economie din Viena
și Afaceri. Cu toate acestea, datorită celui de-al doilea
blocarea, a continuat online din octombrie
tu. Formarea profesională online a ACA și
programe de educație continuă axate pe
traininguri pe videoconferințe, leadership în
perioade de distanțare socială, training-uri IT, limbă
cursuri, școala de vară a ACA și specific
seminarii pe teme legate de audit.
În viitor, atât traininguri online, cât și hibride
cțiuni (evenimente la care unii dintre participanți
iar prezentatorii participă online, în timp ce unii
participa în persoană) va fi utilizat pe scară largă.

Pagina 80
78
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
6.2 ORGANIZAREA
Structura organizatorică a ACA, care a fost
introdus la mijlocul anului 2018 și cuprinde patru
diviziile de audit şi Managementul şi
Divizia de administrare, a rămas în mare parte
neschimbat în 2020.
Toate diviziile ACA reflectă cunoștințele
și experiențele membrilor personalului său. Acest
este ilustrată în mod deosebit de clar de 33
centre de excelenţă. Ei sunt responsabili
pentru abordarea subiectelor încredințate
acestora pe baza corespondenței lor
expertiza transversala. Scopul este extinderea
expertiza, pentru a aprofunda cunostintele organizati-
mentiunea si asigurarea fluxului de informatii.
Mai ales în perioada înăsprită de COVID-19
măsuri, în care auditurile la fața locului nu puteau fi
efectuate, compartimentele de audit au sechestrat
oportunitatea de a le consolida și lărgi
expertiză în domeniile lor respective și
a pregătit, de exemplu, linii directoare. Aceste activ-
itățile și rezultatele aferente servesc la asigurare
metode de lucru uniforme și profesionale.
Au fost repartizate centrele de excelență
urmatoarele sarcini:
• construirea, consolidarea și extinderea expertizei,
• să ofere consiliere echipelor de audit și să explice
discutați, evaluați și coordonați (transversale)
subiecte și
• promovarea schimburilor interne și externe
de informații cu experți.

Pagina 81
79
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Fiecare centru de excelență este situat într-un anumit departament.
Divizia Management si Administratie
• Subvenții
• Legea federală privind ocuparea posturilor și
Regulamentul general privind schemele contractuale
• Remiteri de audit
• Anti-corupție, conformitate și risc
management
• Pensii publice și securitate cibernetică
• Management de criza
• Probleme legate de migrație
Divizia de audit 1
(P1)
• Lucrări de construcții și achiziții
• Calitatea Serviciilor Municipale
• Tranzacții imobiliare
• Planificarea structurală în domeniul sănătăţii
• Spitale și cămine de bătrâni
• Asigurări sociale
Divizia de Audit 2
(P2)
• Organizarea Sistemului Şcolar
• Organizarea Învățământului Terțiar
• Implementarea Națiunilor Unite
Obiectivele de dezvoltare durabilă
• Dezvoltarea mobilității
• Dezvoltare Spațială Durabilă
• Dereglementarea în afaceri
Divizia de Audit 3
(P3)
• Managementul bugetului federal și internațional
Standarde de contabilitate și audit în sectorul public
• Egalizare financiară și Constituție financiară,
Sistemul financiar al UE (ESA), Analiza datelor și
Interpretarea datelor
• Impozite și Legislație Fiscală
• Management financiar și finanțare
• Guvernanța Corporativă Publică, Sectorul Public
Gestionarea dobânzii la capitaluri proprii și dobânzile în capitaluri proprii
Strategie
• Angajamente internaționale privind clima
și Obiectivele de mediu
• Probleme legate de UE și finanțarea UE
Divizia de Audit 4
(P4)
• Bugetare orientată spre rezultate și egalitate
• Management de cunoștințe
• Raportare
• Legea funcției publice și a salarizării
• Metodologia de audit IT
• Probleme legate de misiuni și locul de muncă
Promovarea Sănătăţii
• INTOSAI

Centre de excelență
la ACA
Pagina 82
80
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
6.3 ȚINTE DE REZULTAT
De la stabilirea așa-numitelor obiective de rezultat
a fost prevăzut de lege, ministerele federale
iar organele supreme ale Federaţiei au
a fost obligat să definească într-un mod transparent
modul în care valoarea adăugată concretă vizează
a realiza pentru cetăţeni cu bugetul
Fonduri disponibile.
ACA și-a stabilit următoarele obiective:
1. Oferirea de consiliere eficientă bazată pe audit către
Consiliul Naţional, parlamentele provinciale
și entitățile auditate
2. Stabilirea transparenței privind utilizarea
fondurile publice și sustenabilitatea financiară
a guvernului general
3. Stabilirea transparenței asupra realului
stare de egalitate între femei și bărbați
și este diversitatea
4. Creșterea impactului ACA, în special
prin cooperarea cu alte audituri
instituţiilor şi prin know-how modern
managementul marginilor în ACA
ACA acordă o mare importanță
atingerea obiectivelor de rezultat,
valorile țintă planificate și indicatorii cu
pe care îi măsoară succesul. Pe lângă
evaluarea anuală, ea evaluează bian-
pe bază nuală dacă măsurile definite
pentru atingerea obiectivului sunt implementate și
dacă sunt necesare măsuri de control.
Evaluarea bianuală a fost efectuată în 2020
a manifestat în general o nesiguranţă considerabilă cu
în ceea ce priveşte atingerea valorilor ţintă.
Acest lucru se datorează mai multor factori: incapacitatea de a
epuizează planul de personal din lipsă de
resurse financiare, personal neașteptat
turi și, în special, adaptări care
a devenit necesar din cauza COVID-19
pandemie, cum ar fi ocuparea cu întârziere a posturilor vacante,
adaptări la activitățile de audit și la
anularea evenimentelor nationale si internationale.
La fiecare trei ani, ACA realizează un sondaj
dintre membrii Consiliului Naţional
și parlamentele provinciale. Făcând asta, ea
colectează feedback cu privire la calitatea performanței sale
mance, cum ar fi actualitatea celui selectat
teme de audit sau inteligibilitatea sau a acestuia
rapoarte. ACA valorifică acest feedback,
care oferă o bună imagine de ansamblu asupra ansamblului
satisfacție cu munca sa, dar indică și
potențial de îmbunătățire, să în mod constant
dezvolta in continuare. După cum a susținut Consiliul Național
sesiunea sa constitutivă din toamna anului 2019 și
a lucrat la capacitate maximă pentru a adopta măsurile
pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19 în primul rând
jumătate a anului 2020, ACA a decis să-și realizeze
sondaj în trimestrul IV 2020. Rezultatele
ale anchetei sunt detaliate în capitolul 1.4 din
acest raport.

Pagina 83
81
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
6.4 PERSONALUL
La 1 decembrie 2020, 151 femei și 149
bărbați erau angajați la ACA. Cota de
femeile au depășit astfel, pentru prima dată,
50% și este clar mai mare decât cota totală
a femeilor din serviciul public. In conformitate cu
Raport federal privind egalitatea de tratament prezentat în
septembrie 2020, ponderea femeilor în
serviciul public federal era de 42,5% la sfârșitul anului 2019.
În total, cei 300 de angajați ai ACA
egal cu aproape 277 de echivalenti normă întreagă.
Aproximativ 70% dintre membrii personalului sunt absolvenți
82% lucrează într-o funcție de audit. The
vârsta medie a fost de puțin peste 49 de ani în
sfârşitul anului 2020.
În activitatea sa de zi cu zi, ACA stabilește standarde înalte
ards pentru entitățile auditate - mai ales ca
151  Femei
149  Bărbați
La 1 decembrie 2020

la aproximativ  70  %
Ponderea absolvenților de facultate
49
Vârsta medie a auditorilor
277  Echivalent normă întreagă
La 1 decembrie 2020

300 de  membri ai personalului ACA


priveste conformarea si conduita corecta in
serviciu. Membrii personalului ACA au un rol
model în acest sens. Pentru a conștientiza-
În privința acestei chestiuni, ACA și-a revizuit Codul de
Conduita în 2020. Conține linii directoare pentru
conduită corectă din punct de vedere moral, etic și legal.

Pagina 84
82
6.5 BUGET
Cu un total de 36 de milioane EUR, ACA continuă să
ued să funcționeze cu un buget restrâns în 2020. În
2021, bugetul său va fi doar ușor crescut la
36,5 milioane EUR. În 2020, sunt necesare rezerve
la aproximativ 0,9 milioane EUR. Nu era nevoie de asta
retragerea din rezerve în 2020.
Securitatea planificarii pe termen mediu a
ACA și un pachet financiar stabil sunt a
condiție prealabilă pentru un audit de înaltă calitate. Acolo-
în primul rând, președintele a indicat în mod repetat
necesitatea unei alocări adecvate a resurselor și
dotarea ACA cu un financiar realist
cadru.
Bugetul ACA este în mare măsură determinat de acesta
cerinţele de personal. Cheltuieli cu personalul
reprezintă aproximativ 86,7% din total
cheltuieli. În 2020, finanțarea a 282,5
au fost bugetate echivalente de timp. Conform
personalul federal planifică însă 323 de posturi
sunt prevăzute pentru ACA. Aceasta înseamnă că
ACA poate doar epuiza planul de personal
la aproximativ 87,5%
Resursele bugetare planificate pentru 2021 fac
să nu permită epuizarea planului în continuare.
Pentru a asigura finanțarea 282.5
echivalent normă întreagă precum și pentru a avansa
eforturi de digitalizare, investiții individuale
au fost amânate. Investiția acum semnificativă-
proiectul de ment în 2021 va fi înlocuitorul
a hardware-ului. Echipamente noi de înaltă calitate
ment și metodele digitale vor continua
permite descentralizarea, dar colaborativă
munca auditorilor.
ACA își propune să garanteze auditul său
iar activitățile de supraveghere sunt dintre cele mai înalte
calitate la toate evenimentele. In ciuda faptului ca
programul guvernamental practic
contururi și numeroase mișcări ale
Îndemnul Consiliului Național pentru o extindere
din misiunea de audit a ACA pentru a permite,
printre altele, performanța de
Audituri ale finanțării partidelor politice
și companii publice, actualul său
resursele bugetare nu ar
permite.

Pagina 85
83

Pagina 86
84

INTOSAI - Metodele de lucru ale organizafiei


au fost adaptate substanțial.
Pagina 87
85
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
7 INTERNAȚIONAL ȘI
COOPERARE NAȚIONALĂ
7.1 INTOSAI ÎN VIMPUL COVID-19
În calitatea sa de Secretariat General al
INTOSAI, organizația internațională umbrelă
instituțiilor supreme de audit (ISA),
ACA a avut un rol solicitant în 2020. INTOSAI are
195 de ISA membre din întreaga lume. În 2020, opera-
acțiunile SAI și INTOSAI în sine au fost puternice
afectate de COVID-19. ISA din întreaga lume
a trebuit să-și revizuiască nu numai planificarea auditului, dar
de asemenea, abordările și prioritățile lor de audit.
Numeroase ISA se confruntă cu probleme serioase din cauza
lipsa infrastructurii digitale sau a bugetului
restricții impuse de guverne. The
Secretariatul General al INTOSAI este la curent cu
trebuie să sprijine aceste ISA pentru a asigura
că își pot îndeplini mandatele și
pate in activitatile INTOSAI.
Politica INTOSAI, Finanțe și Administrație
Comitetul de Națiune (PFAC) a reacționat foarte repede
la această nevoie de sprijin prin COVID-19
inițiativă și a oferit un ajutor financiar în valoare de EUR
700.000 din fondurile excedentare ale INTOSAI pt
ISA au nevoie. Secretariatul General este
implicat îndeaproape în implementarea
sprijină proiecte și transferă fondurile în conformitate cu
conform reglementărilor aplicabile. Deja
în mai, de exemplu, site-ul COVID-19 a fost
stabilite, care oferă ajutor
țiune și resurse pentru susținerea continuării
caracterul operațiunilor ISA și pune la dispoziție
rapoarte de audit relevante, metode de audit și
instrumente pentru lucrul la distanță și formarea online.
A se vedea: https://intosaicovid19.org/

Pagina 88
86
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
INTOSAI și-a adaptat substanțial metoda de lucru
ods și calendarul întâlnirilor sale. ale INTOSAI
organismele și ISA-urile membre au trebuit să găsească noi modalități
să colaboreze în vederea împărtășirii informațiilor și
cunoştinţe. Au trebuit să fie numeroase întâlniri
amânat mai întâi și în cele din urmă au fost trans-
format de la întâlniri față în față la întâlniri virtuale.
În aceste vremuri dificile, comunicarea regulată
cation între organele INTOSAI și ale acesteia
membrii a devenit deosebit de important.
Secretariatul General a informat în mod regulat
Membrii INTOSAI despre cele mai recente dezvoltări
prin intermediul site-ului INTOSAI.
Pentru a continua operațiunile bune ale
INTOSAI, a încurajat Secretariatul General
toate comitetele și organele de lucru să continue
schimbul strâns cu membrii lor prin
videoconferințe și webinarii.
Videoconferința PFAC
Probleme centrale, cum ar fi auditarea la distanță sau
transformarea operațiunilor INTOSAI în a
mai multe moduri virtuale au fost discutate în
cadrul întâlnirilor virtuale ale an
Grupul de experți INTOSAI COVID-19.
Între timp, organele de lucru ale INTOSAI
și-au adaptat metodele de lucru la
a schimbat foarte bine circumstantele. Mai mult decât
40 de întâlniri INTOSAI au avut deja loc
într-un format virtual. Pentru prima dată, INTOSAI's
Şedinţa Consiliului de Administraţie a avut loc şi prin
videoconferință pe 10 noiembrie 2020. The
ACA, în calitatea sa de Secretariat General
al INTOSAI, a găzduit această întâlnire anuală a
Conducerea INTOSAI în 2020. Deși
agenda a trebuit să fie ușor adaptată din cauza
diferite fusuri orare ale participanților, toate
articolele ar putea fi discutate cu succes. Mai departe-
mai mult, interpretare simultană în șase
au fost furnizate limbi.
Criza COVID-19 va avea, de asemenea, o durată
impact asupra metodelor de lucru ale INTOSAI.
Una dintre sarcinile INTOSAI și ale Generalului
Secretariatul – nu numai în această criză, dar
tot pe termen lung – va fi de a asigura a
schimb virtual rapid de experiențe și
cunoștințe între organele INTOSAI
și ISA membre.

Pagina 89
87
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
7.2 DEZVOLTARE DURABILĂ
OBIECTIVE - IMPLEMENTARE
AL SDS-urilor
Pandemia de COVID-19 a demonstrat asta
instituții puternice și rezistente, conform prevederilor
pentru prin Obiectivul de dezvoltare durabilă
(SDG) 16, au devenit mai relevante decât
vreodată. Contribuția ISA la implementarea
mentarea ODD-urilor a fost una dintre INTO-
Principalele priorități ale SAI și în 2020.
În calitatea sa de coordonare a ODD și
platforma de informare, General INTOSAI
Secretariatul a organizat o coordonare SDG
întâlnire la Viena pe 13 februarie 2020.
La această întâlnire au participat reprezentanți
cele mai importante INTOSAI globale
actori implicați în implementarea ODD
proces (Secretariatul General, INTOSAI
Președinte, președinții comitetelor de obiective,
Inițiativa de Dezvoltare a INTOSAI (IDI), Sarcina
Forța de planificare strategică, de lucru
Grupul privind ODD-urile și indicațiile cheie durabile
tors, Grupul de lucru pentru mediu
Auditul precum și Auditul performanței
Subcomitet).
Rezultatul central al întâlnirii a fost un
plan de acțiune elaborat de participanți,
care conţine o listă de măsuri care trebuie luate
pana la urmatorul INCOSAI.
În martie 2020, o versiune pilot a ODD-urilor IDI
A fost publicat Modelul de Audit (ISAM), care urmărește
pentru a oferi îndrumări practice pentru conducere
audituri privind implementarea GNL.
Pe baza ISAM, IDI va sprijini mai multe
audituri cooperante legate de obiectivele ODD 3d
(sisteme naționale de sănătate publică rezistente), 5.2
(eliminarea violenței partenerului intim
împotriva femeilor) și 12,7 (public durabil
achiziţii).
În iulie 2020, noul Grup de lucru pentru ODD
și indicatori cheie de dezvoltare durabilă,
care a fost stabilit în 2019 ca succesor
a Grupului de lucru privind indicațiile naționale cheie
a avut prima întâlnire prin videoconferință
ence. În cadrul acestei prime întâlniri,
au discutat membrii grupului de lucru
filozofia, principiile și principiile grupului de lucru
prioritățile viitoare, precum și impactul COVID-
19 este de audit și privind implementarea
ODD-urile. Secretariatul General este, de asemenea, a
membru al grupului de lucru.
Pentru a promova numeroasele audituri
activitățile ISA în revizuirea implementării
ODD, General INTOSAI
Secretariatul a creat un online interactiv
instrument, care oferă o imagine de ansamblu asupra tuturor
rapoarte și publicații întocmite de ISA
în întreaga lume: Atlasul INTOSAI privind ODD
( https://www.intosai.org/system/sdg-atlas) .

Pagina 90
88
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Scopul acestui instrument este de a prezenta rezultatele
auditurile GNL efectuate de ISA prin mijloace
a unei hărți interactive a lumii. Această hartă permite
pentru a mări fiecare țară pentru a le vedea
câte rapoarte SDG au fost publicate
la zi. În plus, rezultatele detaliate
arată, într-unul sau mai multe dintre oficialele INTOSAI
limbi,
• raportul SDG complet,
• tipul de audit GNL (și anume dacă
auditul a vizat instituționalul
implementarea ODD-urilor în general sau
implementarea unui ODD concret)
și - dacă este disponibil - un rezumat executiv,
• recomandările centrale ale auditului
raport, și
• instrumentele și metodologiile utilizate în
cadrul auditului.
Pe lângă acest atlas global de GNL, numeroase
Au fost întreprinse activități legate de ODD
de către Organizaţiile Regionale şi de lucru
organele INTOSAI.
IMPLEMENTAREA SDG ÎN AUSTRIA
La 15 iulie 2020, Austria și-a prezentat primul
raport voluntar privind implementarea
ODD în cadrul politicii la nivel înalt
Forum ic într-un format virtual.
Pentru exercițiul financiar 2021, rezultatul
obiectivele diferitelor ministere evidențiate în
documentele bugetare contin, pentru prima
timp, indicația despre care GNL urmează să fie
promovat. Prin urmare, ODD-urile concrete au
au fost atribuite obiectivelor de rezultat în
Bugetul 2021. Astfel, una dintre recomandările ACA-
recomandări emise în raportul său „United Nation s
Obiective de dezvoltare durabilă, implementare
a Agendei 2030 în Austria ”(volum
Federația 2018/34) a fost luată în considerare.
În noiembrie 2020, acest raport era activ
ordinea de zi a publicului Consiliului Naţional
Comitetul de Conturi, în cadrul
pe care evoluţiile actuale privind
implementarea ODD-urilor în Austria au fost
deliberat.
Pagina 91
89
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
7.3 SCHIMB CU ALȚII
INSTITUȚII DE AUDIT
CONTACTE BILATERALE
Din cauza restricțiilor legate de COVID-19 în
2020, schimbul bilateral cu alt audit
instituțiile erau mai limitate decât în altele
ani. Trei șefi ai ISA au făcut o vizită la
ACA:
În ianuarie, Controlorul și Auditorul General
al Oficiului Național de Audit al Regatului Unit, Gareth Davies,
a vizitat ACA. Întâlnirea a prezentat un
oportunitate pentru un schimb plin de viață asupra unui nou
metodologia de audit aplicată de Național
Biroul de Audit: O constatare a faptelor maritime în cadrul
cadrul așa-ziselor investigații. Gareth
Davies și-a exprimat, de asemenea, un interes sporit de
NAO să participe la INTOSAI după Brexit.
S-a angajat în discuții cu Gareth Davies
În februarie, Alexei Kudrin, președintele
Camera de Conturi a Federației Ruse
și președintele INTOSAI, l-au vizitat pe secretar
General pentru a discuta subiecte legate de INTOSAI
aspecte, cum ar fi o modificare a Statului
utes, programe de antrenament de perspectivă sau
posibilităţile unei cooperări bilaterale.
În septembrie, președintele Auditului de Stat
Instituția din Emiratele Arabe Unite, Harib
Al Amimi, a călătorit la Viena. Subiectul principal
de discuție a vizat aspectele practice și stra-
implementarea strategică a unui Memorandum de
Înțelegere încheiată între INTOSAI
și Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și
Criminalitate în 2019. În acest context, cooperarea
cu Națiunile Unite în ceea ce privește lupta
împotriva corupției, importanța inde-
dependența ISA sau implementarea
Trebuie prezentate ODD-urile și Agenda 2030
o atentie deosebita.
Vizita lui Alexei Kudrin la Viena

Pagina 92
90
Tätigkeitsbericht 2020 des Rechnungshofes Österreich
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
COOPERARE NAȚIONALĂ
ACA acordă o mare importanță
cooperarea cu instituția provincială de audit
și Curtea de Conturi a orașului Viena.
Astfel, conferința este organizată în fiecare toamnă
cu instituţiile provinciale de audit şi cu
Membru austriac al Curții Europene a
Auditorii să alinieze planurile de audit. Din cauza COVID
19, ultima conferință din noiembrie 2020 a fost
desfășurate sub formă de videoconferință.
Încă de la sfârșitul lunii iunie, o conferință a directorilor
a avut loc la Klagenfurt, Carintia, în care
directori ai instituțiilor provinciale de audit austriece
au participat președintele ACA.
Directorii au făcut schimb de experiențe, în special
concluzii asupra subiectelor curente de audit și discutate
probleme legate de educația și formarea
auditori. Alte puncte de pe ordinea de zi vizate,
printre altele, protecția datelor, preocupări ale
cetăţeni şi sisteme de fişiere electronice.
O prioritate importantă a acestei cooperări este
formarea comună de bază a auditorilor. The
deja al patrulea program de certificat „Public
Auditul ”a început în campusul Execuției
academiei active a Universității din Viena
Economie și afaceri în octombrie. În ordine
pentru a respecta măsurile de prevenire a COVID-19,
programul se desfășoară în mare parte în
formă de videoconferință. Elevii de
Conferință cu instituțiile provinciale de audit
acest program de trei semestri provin din
diferite niveluri de audit public: de la ACA
și de la instituțiile provinciale de audit ale
Burgenland, Carintia, Austria Inferioară, Stiria,
Austria Superioară și Vorarlberg și orașul
Curtea de Conturi din Viena. Provincia Upper
Austria este reprezentată și de un membru al
instituția municipală de audit. În plus,
doi participanți lucrează la auditul intern
unitate a Ministerului Federal de Interne.
Pentru prima dată, acest schimb legat de audit
are loc peste granițe: una dintre
ipants este auditor la Tribunalul olandez
de Audit.

Pagina 93
91
Raport anual 2020 al Curții de Conturi din Austria
Viena, decembrie 2020
Presedintele:
Margit Kraker

Pagina 94
Auditul public creează încredere.
Independent și obiectiv. La dispozitia ta.
Pagina 95

Pagina 96
Pagina 1
III – 179 din completările la procesul-verbal stenografic al Consiliului Naţional XXVII. GP
Curtea de Conturi GZ 004.770 / 008 – PR3 / 20
Seria BUND 2020/32
Biroul Federal pentru Monumente;
Revizuire ulterioară
Raportul Curții de Conturi
Pagina 2
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
Observații preliminare
șablon
Curtea de Conturi rambursează Consiliul Național în conformitate cu Art. 126d alin.1 federal
Raport de drept constituțional mai jos despre percepțiile pe care le-a făcut la a
A întâlnit o evaluare de management.
Structura raportului
De regulă, raportarea rezumă
Prezentarea faptelor (marcate cu 1 în a doua poziția a numărului textului),
evaluarea lor de către Curtea de Conturi (marcată cu 2), poziţia
identificarea corpului inspectat (marcat cu 3) precum și orice contra-extern
a Curții de Conturi (marcat cu 4) înșirate împreună.
Cifrele cuprinse în acest raport conțin doar cifre comerciale
Rotunjirea în sus și în jos.
Prezentul raport al Curții de Conturi este ulterior prezentării pe site
al Curții de Conturi www.rechnungshof.gv.at disponibil.
IMPRIMA
Editor:
Curtea de Conturi Austria
1031 Viena, Dampfschiffstraße 2
www.rechnungshof.gv.at
Editare și grafică: Curtea de Conturi din Austria
Publicat: Viena, octombrie 2020
INFORMAȚIE
Curtea de Conturi
Telefon (+43 1) 711 71 - 8946
E-mail info@rechnungshof.gv.at
facebook / Curtea de ConturiAT
Twitter: @RHSsprecher
FOTOGRAFII
Coperta: Curtea de Conturi / Achim Bieniek

Pagina 3
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
1

cuprins
Lista de abrevieri ___________________________________________
2
Obiectivul examenului ________________________________________________________________
3
Versiune scurta ___________________________________________________
3
Recomandări _________________________________________________ 5
Fapte și cifre despre examen ____________________________________
al 6-lea
Procedura de examinare și subiectul _____________________________________________ 7
Direcție _____________________________________________________
al 8-lea
Îndeplinirea sarcinilor _____________________________________________
13
Manipulare _________________________________________________________ 19
Sistem de informare a monumentelor ______________________________________
22
Recomandări finale ________________________________________________
25-a

Pagina 4
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
2

Lista de abrevieri
Secțiune.
volumul unitar
ARR 2014
Ordonanța ministrului federal al finanțelor cu privire la general
Orientări-cadru pentru acordarea granturilor
Fonduri federale
BGBl.
Monitorul Federal de Legi
respectiv.
respectiv
DOBIS
Sistem de informare a monumentelor
euro
Euro
G (es) mbH
Societate cu raspundere limitata
GIS
Sistem de informare geografic
id (g.) F.
în versiunea actuală
ACEASTA
Tehnologia de informație
LFRZ GmbH
Centrul informatic pentru gestionarea terenurilor, pădurilor și apelor GmbH
Milion
milioane)
aproximativ
în jurul
RH
Curtea de Conturi
TZ
Număr(e) text
printre alții
printre alte lucruri
UNESCO
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură
(Educația Națiunilor Unite, Știință
si cultura)
de exemplu.
de exemplu

Pagina 5
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
3
Raza de acțiune efectivă
• Ministerul Federal pentru Artă, Cultură, Serviciu Public și Sport
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
Obiectivul examenului

»  RH a verificat Oficiul Federal pentru Monumente în octombrie și noiembrie 2019 pentru a

stadiul implementării recomandărilor selectate din raportul său preliminar


„Oficiul pentru Monumente Federale” (serie Bund 2017/23) de evaluat.
versiune scurta
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat șapte din cele douăsprezece recomandări și patru parțial
înţelept Nu a fost dat niciun caz de utilizare pentru o recomandare. In timpul
În perioada analizată din 2017 până în 2019, au existat patru lideri diferiți
și șef al Oficiului Federal pentru Monumente. (articolul 1, articolul 13)
O evidență a resurselor, așa cum a fost recomandat de RH, a stabilit asta
Biroul Federal pentru Monumente în zone individuale. Deci departamentele au desenat asta
a organizat ziua monumentului, a modernizat și a valorizat orele necesare pentru acesta
scoase și înregistrările. Timp de un an, acest lucru a avut loc și pentru trei angajați în
Departamentul de Arheologie. Cu toate acestea, astfel de înregistrări încă lipseau pentru
activități relevante, cum ar fi procesarea finanțării, schimbarea și subprotecția
proceduri de recrutare și publicații. ( Punctul 2 )
Conform unei recomandări RH privind managementul calității, federal
standarde denkmalamt pentru procedurile de protecție și schimbare
a monumentelor precum şi pentru procesarea granturilor şi pentru internaţional
Împrumut de bunuri culturale. Pentru aceste activități au fost și organizatorice
Procesele puse la punct, etapele de prelucrare din punct de vedere al asigurării calității
conținut. Oficiul Federal pentru Monumente a evaluat, de asemenea, procedurile de modificare și
Finanțare pentru asigurarea și îmbunătățirea calității muncii sale. ( Punctul 3 )

Pagina 6
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 4-lea
Oficiul Federal pentru Monumente a stabilit, de asemenea, în conformitate cu o recomandare RH
metrici orientate către client și performanță care acoperă o gamă largă de valori
Reluați sarcinile. Stabilirea diferiților timpi de livrare a fost de exemplu
un instrument bun pentru a analiza procesele existente astfel încât notificările
pot fi procesate mai eficient. ( Punctul 4 )
O îmbunătățire a îndeplinirii sarcinilor a rezultat și în urma unei în aprilie 2019
Strategia de protecție aprobată. Conform acesteia, urmează să fie construite anual 250 de obiecte
să fie plasate sub protecția monumentelor. Pe baza acestui lucru, a existat o subprotecție
concept pentru anii 2019 până în 2022. Biroul Federal pentru Monumente
un program de testare inteligibil, clar și realist în fiecare an.
Acest lucru a fost supus unei aprobări centrale. Continea acele obiecte al caror monument
proprietatea ar trebui verificată. Oficiul Federal pentru Monumente a publicat pe site-ul său
Site-ul web pentru mai multe informații despre procesul de protecție și
criteriile folosite pentru aceasta. (TZ 5, TZ 6)
O strategie de cercetare recomandată de RH era încă în vigoare pentru Oficiul Federal pentru Monumente
nu inainte. Au fost descrieri pentru departamentele individuale. Acestea conţineau
dar nu o strategie cuprinzătoare de cercetare. Oficiul Federal pentru Monumente a putut, de asemenea
nu depune o evaluare care necesită cercetare pentru a îndeplini suveranul
Sarcini justificate. ( Punctul 7 )
Oficiul Federal pentru Monumente a acordat granturi în implementarea unei recomandări RH
exclusiv în cadrul unei directive nou emise. În plus, a scris-o
Orientări pentru măsurarea sumelor de finanțare în cadrul acordării de granturi, care
ar trebui să se asigure că suma de finanțare promisă este urmăribilă
se determină și acordarea finanțării ținând cont de cele menționate
Directiva are loc. Proiecte de inventariere și restaurare la comanda
A lucrat doar în contextul proiectelor de cercetare. (articolul 8, articolul 11)
Oficiul Federal pentru Monumente a stabilit parțial recomandarea RH pentru publicare
înțelept să: Odată cu întreruperea materialelor și a numerelor speciale, precum și a conferinței
volume pe rapoartele de descoperiri din Austria în 2017, a existat o reducere inițială
multitudinea publicaţiilor. Cu toate acestea, abia în toamna anului 2019 a fost de lucru
grup pe tema publicaţiilor care trebuia să sfătuiască dacă de fapt
Sunt necesare mai multe formate de publicare pentru a viza publicul dorit
a ajunge. ( Punctul 9 )

Pagina 7
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
5
Oficiul Federal pentru Monumente a demontat personalul temporar într-un plan de implementare și
a incetat raportul de munca temporara cu exceptia celui din departamentul IT. Cu acordul
Cancelaria Federală a creat șapte posturi noi cu personal adecvat
ocupa. Relația de muncă temporară în curs de desfășurare ar trebui după încheierea „IT–
Consolidare în Oficiul Federal pentru Monumente ”, ceea ce înseamnă că recomandarea
RH ar îndeplini sarcinile în principiu fără personal temporar suplimentar
percepe. Cu toate acestea, Oficiul Federal pentru Monumente nu a avut încă toate
Critica cuprinzătoare a sarcinilor efectuate în diferitele domenii. ( Punctul 10 )
Pentru recomandarea RH, proiectul DOBIS - modul informatic informare proprietate monument
sistem - pentru a finaliza cât mai repede posibil, nu a existat niciun caz de utilizare. Dupa asta
riscurile tehnice și financiare nu au putut fi rezolvate, federal
Cancelaria a lansat proiectul în iunie 2018. Drept urmare, Cancelaria Federală a ridicat
Cerințe pentru o bază de date comună care include atât baza de date pentru monumente
precum și înlocuirea bazei de date de referință. În 2019 a creat din
o fișă de specificații pentru a îndeplini aceste cerințe și a pus în funcțiune Terenul–,
forst– und Wasserwirtschaftliches Rechenzentrum GmbH, o filială
a Bundesrechenzentrum GmbH, cu programarea unuia dintre cele nou definite
baza de date care îndeplinește cerințele Oficiului Federal pentru Monumente.
Această comandă a fost bazată pe o fișă de specificații. Cancelaria Federală a acordat acest lucru
Comanda prin intermediul unui premiu intern. ( Punctul 12 )
Pe baza constatărilor sale, RH a ridicat următoarele recomandări către Federal
birou monument:
RECOMANDĂRI
• Resursele utilizate trebuie înregistrate și performanța
sarcini pentru a obține o imagine de ansamblu asupra costurilor totale ale fiecăruia
Pentru a obține servicii de la Oficiul Federal pentru Monumente, precum și semnificative
Pentru a avea o bază pentru luarea deciziilor. ( Punctul 2 )
• Ar trebui formulată o strategie de cercetare și analizată
în ce măsură este nevoie de cercetare pentru îndeplinirea sarcinilor suverane
constă. ( Punctul 7 )
• După ce proiectul DOBIS a fost întrerupt în iunie 2018, cultural
implementați o bază de date bună și de referință. ( Punctul 12 )

Pagina 8
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 6-lea

Fapte și cifre la test


Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
Bază legală
Legea privind protecția monumentelor (DMSG), Monitorul Federal 533/1923 cu modificările ulterioare
forma legala
departamentul subordonat al Cancelariei Federale
sarcini
Protecția monumentelor, decizii
despre cererile de modificare sau distrugere,
Deciziile privind cererile de export pentru articole mobile
Monumente, cercetare monument, conservare monument, mediere
activitate în legătură cu protecţia monumentelor
2014
2015
2016
2017
2018
în milioane EUR
Estima
34,54
34,84
35,74
38.34
38.34
Executarea bugetului
32,77
31.45
33.19
35,56
35,75
din care transferuri (granturi)
13.00
12.80
13.32
15.64
15.46
din care cheltuieli de personal
10.66
10.68
10.68
10.85
10.80
din care cheltuieli materiale
5.38
4.39
3,72
3,87
3,75
număr
efectuat sub protectie
a monumentelor
176
92
319
317
332
Echivalent normă întreagă
Numărul de angajați (începând cu
31 decembrie)
180,80
178,50
178,50
177,38
167,25
Sursa: Biroul Federal pentru Monumente

Pagina 9
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 7-lea

Procedura și subiectul de examinare


1
(1) RH a verificat Oficiul Federal pentru Monumente în octombrie și noiembrie 2019
Implementarea recomandărilor selectate care au fost făcute în timpul unui management anterior
a depus o recenzie pe tema „Oficiului Federal pentru Monumente”. Cel din rând
Raportul publicat de Guvernul Federal în 2017/2023 conținea 99 de recomandări și este inclus în
Episodul denumit raport preliminar. RH a revizuit cele 99 de recomandări
Implementarea a 12 recomandări.
Pentru a consolida efectul recomandărilor sale, RH a avut implementarea acestora
a fost întrebat la Biroul Federal pentru Monumente. Rezultatul acestui proces de anchetă
poate fi găsit pe site-ul RH (www.rechnungshof.gv.at).
În acest context, mânuitorul de câini a indicat procedura sa practicată și
structură de raportare standardizată pentru evaluările ulterioare. Acestea au asta
Scopul stadiului implementării recomandărilor selectate din raportul preliminar de mai jos
Luarea în considerare a informațiilor din cererea privind stadiul implementării
Să evalueze recomandările și să le clasifice drept „implementate”, „parțial”.
implementat „,“ neimplementat „și „fără caz de utilizare”.
Perioada analizată pentru evaluarea ulterioară include acum
Anii 2017 până în 2019 și, dacă este relevant pentru examen, mutat mai devreme
Fapte, precum și evoluții actuale. În acea perioadă au fost patru
diferiți șefi ai Oficiului Federal pentru Monumente.
(2) În ceea ce privește rezultatul examenului transmis în februarie 2020, Federal Thinking
malamt a emis o declarație de fond în martie 2020 și a declarat că
implementarea rapidă a recomandărilor considerate a fi „implementate parțial”
Pentru a continua imprimarea. Ministerul Federal al Artei, Culturii, Publicului
Dienst und Sport v-a mulțumit în mai 2020 pentru transmiterea rezultatelor testelor
și a anunțat că implementarea rapidă a în prezent încă cu „parțial
a implementat „recomandările evaluate de Oficiul Federal pentru Monumente cu accent.
toate etapele de implementare sunt efectuate în strânsă coordonare cu im
Secțiunea competentă a Ministerului Federal ar avea loc și în special
Subiectul discuțiilor regulate în cursul execuției bugetare sunt.
RH a renunțat la o contra-declarație.

Pagina 10
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 8-lea

direcție
2.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 6) că
inregistreaza resursele folosite si le aloca serviciilor prestate
aranjați pentru a avea o imagine de ansamblu asupra costului total al fiecărui serviciu al
Oficiului Federal pentru Monumente, precum și luarea deciziilor semnificative
a dispune de.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că a cu
procesul comun al Cancelariei Federale este în desfășurare. Acest lucru ar fi aprofundat
Considerații făcute în vederea definirii serviciilor pentru care timpul-
efortul va fi definit.
(3) RH a stabilit că Biroul Federal pentru Monumente în 2017
iar în 2018 în departamentele individuale responsabile cu pregătirea și implementarea
Orele cerute de angajati au fost consemnate in ziua parastasului
și a evaluat aceste înregistrări. Muncitorii țineau evidența
separat pentru activitatile de organizare si coordonare, suport, munca media
și prezența evenimentului. Suma totală de ore petrecute în Ziua Monumentului
a totalizat 2.453 de ore în 2017 și a scăzut la 2.050,5 ore în 2018
întoarcere.
În plus, RH a constatat că în Departamentul de Arheologie din septembrie 2018
până în septembrie 2019, adică timp de un an, trei angajați sunt responsabili pentru activitățile lor
ore utilizate conform unei schițe care cuprinde 20 de domenii
înregistrate.
Oficiul Federal pentru Monumente a păstrat înregistrări suplimentare cu privire la durata procedurilor
pentru
Poziții protejate, defalcate aici în funcție de fazele individuale din zona protejată
procesul de creație, precum și pentru schimbările monumentelor. Mai ales cu
Faza respectivă
sunt atribuite „grupuri de oameni” individuale, care – conform opiniei
al Oficiului Federal pentru Monumente – a reflectat și utilizarea resurselor. La sfarsit
Oficiul Federal pentru Monumente a prezentat și o prezentare generală a performanței pentru
Anii 2017 până în 2019 în Departamentul de Conservare și Restaurare pe
Site-ul Arsenal a desfășurat activități care oferă, de asemenea, o bază pentru
Poate reprezenta înregistrări de resurse.
2.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea în parte pentru că începuse să lucreze
zone individuale (arheologie, ziua monumentului) să înregistreze resursele și
atribuie acestea serviciilor oferite. Cu toate acestea, cele esențiale încă lipseau
Domenii de activitate - cum ar fi procesarea finanțării, implementarea schimbării și
Procedura de protecție, activitatea de publicare - astfel de înregistrări.

Pagina 11
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
9
Prin urmare, RH a respectat recomandarea sa de a înregistra resursele utilizate.
abonați-vă și atribuiți serviciile furnizate pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra
pentru a obține costul întreg al serviciilor individuale furnizate de Oficiul Federal pentru Monumente
precum și având o bază semnificativă pentru luarea deciziilor.
3.1
(1) O practică administrativă și judiciară uniformă a Oficiului Federal pentru Monumente
RH a trebuit să asigure Oficiul Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 7)
recomandat pentru îndeplinirea sarcinilor de management al calităţii.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că sarcinile
şi au fost definite procese de management al calităţii. Lasă-l să fie reparat
că managementul calității este în fiecare caz pe linia principală (în ceea ce privește
al departamentului regional), de către directorul de departament (în ceea ce privește departamentul) și de
către
Director Administrativ (cu privire la domeniul juridic). cel
persoanele numite ar împărtăși periodic rezultatele
evaluează și discută măsurile care trebuie luate dacă este necesar și
cauză.
(3) RH a stabilit că Oficiul Federal pentru Monumente trebuie să ia următoarele măsuri
pentru efectuarea managementului calității menținut sau profitat de:
(a) Pozițiile de subprotecție, Bundesdenkmalamt a păstrat centrala
Examinarea expertizelor ce urmează a fi întocmite pentru toate posturile din subordine de către
Departamentul juridic si a dezvoltat unul restructurat pentru functiile de protectie
Șablon de notificare, care a fost folosit și pe tot parcursul. În octombrie 2019 a existat
departamentul juridic al Oficiului Federal pentru Monumente oferă un ghid pentru subiectul oficial
expertiza si explicatii generale asupra statutului de protectie
continua. Pe de o parte, acest ghid ar trebui să ofere sprijin pentru
Crearea acestor rapoarte și a proceselor complexe asociate acestora
oferta și, pe de altă parte, ca o listă de verificare pentru diferitele care trebuie luate în considerare
Detalii servesc.
(b) În procedurile conform § 5 Legea privind protecția monumentelor ( procedura de modificare )
- Aceste proceduri au vizat modificări structurale, precum și conservarea și
Proiect de restaurare - Oficiul Federal pentru Monumente a înființat un profesionist și a
asigurarea legală a calității în fluxurile de proces. Deci Gândirea Federală
malamt cât mai devreme posibil în fluxul procesului în cazuri complexe selectate
o reconciliere internă în sensul unei metode decizionale la nivel naţional
mai ales în aplicarea „standardelor de conservare a monumentelor”.
Pagina 12
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
10
Cele raportate de direcțiile diviziei regionale și departamentele de specialitate
Directorul tehnic sau departamentul juridic a înregistrat cazuri în lista „Rapoarte trimestriale”.
împreună. Acestea au fost cu șefii departamentului regional
și departamentul sunt discutate împreună în cursul ședinței de conducere.
Aceste informații au fost apoi transmise grefierilor
lucrătorilor din departamentele în cauză, ceea ce înseamnă că federal
malamt o procedură cât mai uniformă pentru comparabile
Subiecte securizate. Lista urma să fie păstrată ca listă rulantă, în trimestrul
au fost adăugate noi cazuri înțelepte, precum și pentru a marca cazurile finalizate ca atare
și urmau să fie lăsate.
Avizele emise cu ocazia procedurilor de schimbare au evaluat acest lucru
Biroul Federal pentru Monumente conform unui proces stabilit atât în plan legal cât și
în termeni tehnici. Departamentul juridic a evaluat sesizările unui lunar
ale departamentelor din zona regională sau una dintre cele cu proceduri de modificare
a încredinţat departamentelor de specialitate criteriilor „legale”. Alegerea de peste
Notificările de examinare au fost făcute în mod aleatoriu, cu cel puțin fiecare fapt
procesate de fiecare funcţionar pe departament
a devenit. Departamentul juridic a sintetizat rezultatele acestor evaluări în fiecare caz
a compilat un fișier separat și l-a transmis celor afectați
Seful departamentului. În special, Departamentul Juridic a subliniat inexactități sau
Orice ambiguități în notificările evaluate și, dacă este necesar, una derivată din acestea
nevoile de formare existente. Rezultatele acestor evaluări au fost
tematizat în şedinţele managementului şi a oferit astfel un element de calitate
asigurarea notificărilor din procedurile de schimbare.
Evaluarea profesională a notificărilor din procedurile de modificare s-a concentrat pe aceasta
Biroul Federal pentru Monumente privind prioritățile, cum ar fi extinderea acoperișului, acoperișul curții,
Instalarea sau extinderea unui lift sau atașarea unui sistem fotovoltaic sau solar.
În rapoartele trimestriale întocmite în acest scop pentru evaluarea profesională a schimbării
Oficiul Federal pentru Monumente a furnizat, de asemenea, procedurile existente legate de monumente
Este nevoie de discuții, de exemplu în ceea ce privește adaptările cu geam termoizolant, pentru reînnoire
acoperișul sau pentru siguranța utilizării. De asemenea, au folosit aceste rapoarte trimestriale
Oficiul Federal pentru Monumente în reuniunile liderilor pentru a asigura o abordare coordonată
a departamentelor implicate în procedurile de schimbare.
Măsuri suplimentare ale Oficiului Federal pentru Monumente pentru asigurarea calității în schimbare
procedura au fost
• analiza jurisprudenței Curții Administrative Federale privind acordarea de licențe
proceduri care sunt disponibile funcționarilor pe intranet
statea,

Pagina 13
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
11
• Instruirea grefierilor într-un im
Eveniment de formare din noiembrie susținut intern de Oficiul Federal pentru Monumente,
• un model revizuit pentru notificări pentru procedurile de modificare, precum și
• un șablon pentru note de fișier privind procedurile de modificare - în aceste fișiere -
grefierul respectiv trebuia să noteze
Informații privind procedura și informații privind cântărirea deciziei
captură.
Pe vremea
Verificarea conduitei în pregătire.
(c) În februarie 2018, Oficiul Federal pentru Monumente a emis linii directoare pentru dimensionare
nivelurile de finanțare în cadrul acordării de finanțare , ceea ce a contribuit la faptul că
Valoarea finanțării urma să fie măsurată în funcție de parametri aplicabili uniform.
În ianuarie 2019, Oficiul Federal pentru Monumente și-a pus și managementul calității în
Zona de finanțare în scris. Aceasta a constat în aspectele procedurale, tehnice,
managementul calitatii continut-legal si bugetar. în
Fluxul procesului al unei proceduri de finanțare a fost funcțional și organizatoric
Separarea este ancorată, de exemplu, la examinarea cererilor de finanțare, la aprobare
acordurile de finanțare, aranjamentul și instrucțiunile de plăți.
Oficiul Federal pentru Monumente a avut astfel principiul ochilor multipli în procesul său de finanțare
reglementate. Potrivit unui decret prezidențial, cel mai recent, în iunie 2019, au fost acordate granturi
până la 10.000 EUR pentru a fi aprobat de conducerea departamentului. Cu evaluarea anuală
Oficiul Federal pentru Monumente a verificat finanțarea în valoare de până la 10.000 EUR
Conformitatea cu procesele specificate și indicat în cazuri individuale dacă și, dacă da,
ce nevoie de îmbunătățire a existat.
(d) În iulie 2018, Oficiul Federal pentru Monumente a stabilit standarde pentru internațional
Împrumut de bunuri culturale în scris. Asta a fost pentru biroul intern
Utilizare reglementată, ca și în cazul exportului temporar de bunuri culturale în
În cadrul procesului internațional de împrumut interbibliotecar, obiectele pentru care a
urma să se facă o cerere corespunzătoare și ce documente erau solicitate de la solicitant
a fi depus.
În plus, Oficiul Federal pentru Monumente a emis aviz pentru exporturi temporare
Consimțământul indică faptul că nu poate nici să verifice, nici să confirme dacă a
Imunitatea acordată unui obiect de către o autoritate străină este suficientă pentru
asigurați-vă că obiectul se va întoarce efectiv în Austria. Acea
Prin urmare, Biroul Federal pentru Monumente a mai precizat în astfel de notificări că „
Utilizarea licenței de export existente în responsabilitatea exclusivă
wortung ”al reclamantului a fost.

Pagina 14
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 12-lea
3.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea deoarece este în favoarea activității sale
domenii relevante si anume pt
A. procedurile de punere sub protecție,
b. procedurile de modificare a monumentelor,
c. procesarea granturilor și
d. împrumut internațional de bunuri culturale
A emis standarde și a stabilit procese organizaționale care
au inclus pași în ceea ce privește asigurarea calității. A dus în special la
procesul de schimbare și acordarea de finanțare prin evaluarea
Pentru a asigura calitatea muncii sale sau în cazul în care a fost identificată o nevoie,
Pentru a obține îmbunătățiri.

Pagina 15
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
13

Îndeplinirea sarcinii
4.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 11) că
pentru a colecta datele esențiale care sunt necesare pentru a determina clientul sau serviciul
orientate cifre-cheie sau pentru a evalua calitatea Oficiului Federal pentru Monumente
au fost necesare servicii prestate.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că corespunzător
Cifre cheie și măsuri pentru atingerea obiectivelor în coordonare cu federal
Cancelaria ar urma să fie stabilită în acordul bugetar. Rapoartele sunt regulate
eliberat Cancelariei Federale.
(3) RH a stabilit că Oficiul Federal pentru Monumente în bugetul său
acorduri cu Cancelaria Federală, orientate către client și performanță
cifrele convenite, care sunt transmise trimestrial într-un raport de control
Cancelaria Federală. Cifrele cheie determinate în acesta se refereau la
întreaga zonă de responsabilitate a Oficiului Federal pentru Monumente și legată, de exemplu, de
Numărul de posturi de protecție, durata procedurii de schimbare,
Raportul dintre numărul de granturi și aprobările de modificare care
Numărul de vizitatori în ziua monumentului și a târgului „Momento”, numărul de
Zile de instruire și participare la organisme internaționale. Licitați
astfel o imagine semnificativă a activităților sale.
Oficiul Federal pentru Monumente a stabilit, de asemenea, termenele de livrare pentru sub protecție
pozitii si cereri de schimbare. Sondajul timpilor de livrare al
Procedura de finanțare era în curs de elaborare.
4.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea deoarece aceasta
cifre-cheie determinate care reflectă o gamă largă de sarcini ale sale.
cadouri. Stabilirea diferiților timpi, de exemplu, a fost una bună
Instrument de analiză a proceselor existente, astfel încât notificările să devină mai eficiente
poate fi manevrat.
5.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 16) că
faceți planurile de protecție clare, inteligibile și realiste
și le supune unei aprobări centrale.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că se află în
Un acord anual cu departamentul regional și departamentul relevant
Creați program de protecție. Coordonarea si evaluarea
programul de protecție ar fi realizat central de către departamentul de inventariere
iar cercetarea monumentelor au loc, cu aprobarea administratiei.

Pagina 16
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 14-lea
(3) RH a stabilit că în aprilie 2019 Președintele avea o subprotecție
strategia de angajare aprobată. În strategia de protecție pune asta
Oficiul Federal pentru Monumente precizează că 250 de obiecte sunt plasate anual sub protecția
monumentelor
ar trebui să fie. Acest număr a rezultat din lipsa înregistrărilor de resurse
din estimări ale forței de muncă. În viitor, însă, se iau în considerare valori reale
retrageți pentru a avea opțiuni de control mai bune în timpul planificării.
Pe baza strategiei de protecție, președintele a aprobat
Conceptul de protecție pentru anii 2019 până în 2022. Acesta conținea grav
puncte care au fost decisive pentru selectarea obiectelor de testat.
În fiecare an, Oficiul Federal pentru Monumente a elaborat un program de testare pentru următorul
Cu un an în urmă, care a fost aprobat și de Președinte
iar în coordonare cu conceptul de protecție a conținut acele obiecte
a cărui proprietate monumentală urmează să fie verificată.
Obiectele incluse în programul de testare au fost listate de către statul federal
și atribuite unui focus din conceptul de protecție. cel
Numărul de audituri planificate de proprietate sa bazat pe estimările de resurse de către
departamentele afectate. În plus, s-a putut vedea care sau care angajat
trebuia să efectueze testul respectiv. Obiecte care nu se află în anul planificat
au fost testate din nou în anul următor
programul înregistrat.
5.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea deoarece statutul protejat
planuri, care se numeau acum program de testare, un concept protejat
precum şi o strategie de protecţie din care
Deduceți puncte focale sau obiective. Programul de testare a fost clar
construit și numărul planificat de poziții protejate sa bazat pe realist
date de forfecare. Acest program de testare a fost aprobat central de
președintele Oficiului Federal pentru Monumente.
6.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 17) că
Elaborați și publicați standarde pentru statutul protejat pentru a proteja
criterii de aplicat în procedura de punere sub protecţie a obiectelor
a face părinte.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că un criteriu
catalog creat pentru protecție și publicat pe site-ul web al Bundesdenkmalc-
publicată oficial.
(3) RH a constatat că Biroul Federal pentru Monumente pe site-ul său
fluxul procesului de protecție și criteriile generale care se aplică

Pagina 17
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 15-lea
protectia obiectelor au fost, descrise. Publicat suplimentar
Oficiul Federal pentru Monumente a publicat pe site-ul său un catalog de criterii, care se bazează pe im
Legea a menționat criteriile pentru protecția subordonată a intrat în mai multe detalii.
6.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea pentru că era pe site-ul său
mai multe informații despre procesul de protecție și despre
criteriile publicate.
7.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 20) că
să formuleze și să analizeze o strategie de cercetare pentru conservarea monumentelor,
în ce măsură este nevoie de cercetare pentru a îndeplini sarcinile suverane.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în cadrul procedurii de anchetă că prima versiune
a strategiei de cercetare din 30 ianuarie 2017 în varianta iunie 2018 ca
Strategia de cercetare finalizată și profilele de sarcini ale departamentelor de specialitate
fusese suplimentată.
(3) RH a constatat acum că
Documentați departamentele individuale, domeniul lor de responsabilitate, subiectele principale,
Descrie proiecte cheie și obiective strategice. Cu toate acestea, nu conținea asta
Strategia cuprinzătoare a Bundesdenkmalamt, care este orientarea sa pe termen lung în
Domeniul de activitate de cercetare.
În plus, Oficiul Federal pentru Monumente nu a putut depune o evaluare a acesteia
A justificat necesitatea cercetării pentru îndeplinirea sarcinilor suverane.
7.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat parțial recomandarea deoarece cea prezentată
Documentul nu a reprezentat o strategie cuprinzătoare de cercetare. Cu toate acestea, ea poseda strategic
elemente logice și a descris domeniile de responsabilitate, prioritățile și obiectivele
departamentele vizate în detaliu, motiv pentru care oferă o bază pentru formulare
o strategie cuprinzătoare de cercetare.
RH a declarat că pentru formularea unei strategii cuprinzătoare de cercetare
nu a existat o analiză a zonelor în care cercetează Biroul Federal pentru Monumente
trebuie pentru a-și putea îndeplini sarcinile suverane. În special ar fi
prin urmare activităţile de cercetare în zona de inventariere şi restaurare
a fi inclus.
Prin urmare, RH a rămas la recomandarea sa de a formula o strategie de cercetare
şi să analizeze măsura în care cineva este responsabil pentru îndeplinirea sarcinilor suverane
Este nevoie de cercetare.

Pagina 18
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
16
8.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 20) că
numai acele servicii care nu sunt egalate cu nicio contrapartidă monetară
să fie acordate în cadrul programelor de finanțare sau al ghidurilor de finanțare.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a avut această recomandare în procesul de anchetă
nu a luat o poziție.
(3) RH a stabilit că Biroul Federal pentru Monumente era în curs de procesare
de granturi şi în gestionarea proiectelor de cercetare, care de asemenea
nu a existat o valoare monetară în schimb, procese separate în mod deliberat
prescris.
În domeniul finanțării, a fost emis în acord cu Ministerul Federal
pentru finanțe „Orientarea pentru acordarea de granturi conform gândirii
Malschutzgesetz, Monitorul Federal de Legi 533/1923, astfel cum a fost modificat, și Convenția UNESCO
privind
Protecția patrimoniului cultural și natural al lumii, Monitorul Federal 60/1993”, care a intrat în vigoare la 1
august 2018
a venit in forta. În plus, Oficiul Federal pentru Monumente a elaborat „Orientări pentru dimensionare
nivelurile de finanțare în cadrul acordării de finanțare”, care ar trebui să asigure că
Valoarea finanțării promise este determinată într-un mod ușor de înțeles și acordarea
finanțarea se realizează ținând cont de ghidul menționat anterior. Toate
Cazuri de finanțare care au apărut de la emiterea acestui ghid sau a ghidului
procesate acum în contextul acesteia.
Lucrări comandate și alte cheltuieli pe care Oficiul Federal pentru Monumente im
În cursul lucrărilor de inventariere și restaurare pentru terți
poate fi realizat numai în cadrul unor proiecte de cercetare aprobate anterior.
Unitatea organizatorică „Coordonare și Control” verificată înainte de aprobare
alocarea cheltuielilor proiectelor de cercetare aprobate. Din cauza
Licența de a practica medicina a fost, de asemenea, asigurată doar pentru proiectele de cercetare
au fost realizate cu implicarea departamentului și a conducerii biroului.
8.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea pentru că era vorba doar de subvenții
în cadrul „Orientării pentru acordarea subvenţiilor conform monumentului
Legea privind protecția, Monitorul legislativ federal 533/1923 cu modificările ulterioare și Convenția
UNESCO privind
Protecția patrimoniului cultural și natural al lumii, Monitorul Federal 60/1993”. Inventar
iar proiectele de restaurare au fost realizate doar în contextul proiectelor de cercetare.
9.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 27) că
pentru a verifica dacă mai mult de un format de publicare este de fapt necesar pentru a finaliza
pentru a ajunge la grupurile țintă dorite.

Pagina 19
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 17-lea
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că în cadru
strategia de cercetare și știință a Oficiului Federal pentru Monumente a fost schimbată
Structura publicației va fi creată cu un număr redus de formate. acest
va fi legată de analiza impactului.
(3) RH a stabilit că fostul președinte al Oficiului Federal pentru Monumente
în aprilie 2016 a însărcinat Comitetului consultativ pentru publicații al Oficiului Federal pentru
Monumente să creeze a
Întocmește o propunere de reorganizare a publicațiilor oficiale. Într-o premieră
Acest consiliu consultativ a dezvoltat așa-numitul „model 3x4”. Acest model a văzut patru
Serii specializate de conservare a monumentelor de construcții, artă și teren, patru formate de inventar ale
Conservarea clădirilor, a monumentelor de artă și a terenului și patru formate de informații pentru
construcție,
Conservarea monumentelor de artă și istorice.
Comitetul de Lucru al Publicațiilor înființat în 2016 s-a gândit la el
subiecte fundamentale tratate, dacă este necesar în scopul de a continua
Tratament în înregistrări scrise, de exemplu, în octombrie 2019 pe tema conceptului
privind distribuția publicațiilor, feedback cu privire la publicații și pe
Datele publicării și prezentarea publicațiilor.
De asemenea, RH a stabilit că Oficiul Federal pentru Monumente în 2017 materialul–
și numere speciale precum și volumele conferinței despre rapoartele despre descoperiri din Austria
pusese. În plus, RH a constatat că Biroul Federal pentru Monumente în
Anul 2018 cu „Topografia monumentului austriac” 1 o nouă publicație
A început seria, pe care seria anterioară „Topografia artei austriece” (acest
a fost întreruptă în 2013) și a combinat „Găsiți rapoarte din Austria / broșuri de materiale”.
În plus, Oficiul Federal pentru Monumente a evaluat proiectele publicate în 2017 și 2018
nen publicații în ceea ce privește numărul de exemplare, stocurile produse
și copiile vândute, precum și veniturile asociate publicațiilor
și cheltuielile Oficiului Federal pentru Monumente. Cu rezultatul acestor evaluări
a creat baza de evaluare adecvată pentru activitățile de publicare ale
Anii următori.
1
Volumul 1 „The Noric Limes in Austria” a fost publicat în aprilie 2018, Volumul 2 „Urnenfeldzeitliche
Mehrstückhorte din Salzkammergut între Ödensee și Hallstättersee ”a apărut în
decembrie 2018.

Pagina 20
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 18-lea
La 21 octombrie 2019, directorul administrativ al Oficiului Federal pentru Monumente a invitat la a
Grup de lucru pe tema publicațiilor. Scopul acestui grup de lucru ar trebui să fie
este de a evalua potențialul de economii suplimentare. Într-o primă listare au fost
a menționat următoarele puncte pe care trebuie să le lucreze acest grup de lucru:
• Semnificația și rentabilitatea publicațiilor individuale
• Definirea clienților și a grupurilor țintă și crearea unuia realist
Numarul copiilor
• Canale de distribuție pentru optimizarea planificării și distribuției circulației
• Defalcarea costurilor împărțite în costuri de personal, de producție și de logistică
• Revizuirea contractelor de publicare și a duratei lor obligatorii
• Standardizarea formatelor și a designului corporativ
• Discuție despre percepția externă a publicațiilor, în scopul de a
întrebați în public - în afara publicului de specialitate - despre prezența sporită
tații să crească
9.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea în parte pentru că a fost în 2017
cu ajustarea materialelor şi a numerelor speciale precum şi a volumelor conferinţei la
Găsiți rapoarte din Austria primele măsuri pentru a reduce numărul
Publicaţiile au luat. Cu toate acestea, abia în toamna anului 2019 a fost de lucru
grup pe tema publicaţiilor care trebuia să sfătuiască dacă de fapt
Sunt necesare mai multe formate de publicare pentru a viza publicul dorit
a ajunge.
Stăpânul de câini a respectat recomandarea sa de a verifica dacă sunt de fapt mai mulți
Formatele de publicare sunt necesare pentru a ajunge la grupurile țintă dorite.

Pagina 21
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 19-lea

management
10.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 34) că
să controleze resursele umane în așa fel încât (a) sarcinile în principiu fără
poate fi perceput personal temporar suplimentar. În plus, (b) ar fi ambele
o critică de sarcină precum și adaptarea portofoliului de servicii la legal
pentru a îndeplini sarcinile preconizate.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că
Cancelaria Federală în ianuarie 2017 a autorizat Oficiul Federal pentru Monumente să
Peste numărul de posturi și în acest context munca temporară
locurile de muncă ar fi transformate în posturi permanente.
(3) RH a stabilit următoarele:
(a) Oficiul Federal pentru Monumente a pregătit pentru una dintre Cancelariile Federale în numele
având în vedere reducerea contractelor de muncă din decembrie 2016, o implementare
plan. În septembrie 2017, Cancelaria Federală a acordat Oficiului Federal pentru Monumente
Evaluare cunoscută pentru opt locuri de muncă și a solicitat cele necesare
Să facă aranjamente pentru căutarea națională de personal.
Oficiul Federal pentru Monumente a început apoi o căutare internă pentru unul potrivit
Personal, fără niciunul pentru patru posturi și unul pentru celelalte patru posturi
până la doi solicitanți înscriși. De după aplicare
nu a găsit persoane potrivite din serviciul federal, l-a căutat
Biroul Federal pentru Monumente pentru fiecare dintre cele opt posturi de la Cancelaria Federală pentru
aprobare
depunerea la licitație publică. Cu aprobarea Cancelariei Federale 2
a condus Biroul Federal pentru Monumente pentru patru dintre posturi în 2017, pentru restul de patru
a lansat licitații publice în iunie 2018. După procedura de admitere 3
Oficiul Federal pentru Monumente a putut gestiona șapte dintre cele opt din august 2018 până în martie
2019
Completați posturile vacante. Pentru pozitia a opta - acesta a fost departamentul IT al Federal Thinking
malamts - a anunțat primul la începutul lui 2019 în care se afla deja
au o relație de muncă.
Din moment ce proiectul „Consolidarea IT
dierung im Bundesdenkmalamt ”era în curs de implementare și Bundesdenkmalamt
prin pensionarea unui angajat din departamentul IT
a solicitat lucrătorul temporar angajat acolo din 2014
Biroul Federal pentru Monumente, Cancelaria Federală, acest raport de muncă temporară pentru
2
În noiembrie și decembrie 2017, Cancelaria Federală a aprobat licitația publică a patru
Și în iunie 2018 cea a celorlalte patru posturi.
3
Efectuarea interviurilor de angajare, transmiterea propunerii de listare la Cancelaria Federală,
Aprobarea admiterii și cererea de trimitere către comisia de admitere de către Cancelaria Federală
leramt, sesizare si expertiza comisiei de admitere

Pagina 22
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
al 20-lea
Pentru a avea voie să mențină durata acestui proiect. Managerul de proiect
a susținut abordarea propusă.
(b) În ceea ce privește sarcina critica recomandată de RH și adaptarea
Un portofoliu de servicii pentru sarcinile prevăzute de lege era responsabilitatea tuturor
Critica cuprinzătoare a sarcinilor nu a avut loc încă. Ar putea s-o facă
acum, însă, de asemenea, afirmă că Biroul Federal pentru Monumente în zone individuale
- ca și în cercetare, finanțare sau publicații - cel puțin
începuse să-şi pună sub semnul întrebării performanţele şi primele măsuri
preluase portofoliul de servicii pentru sarcinile prevăzute de lege
alinia. În plus, Biroul Federal pentru Monumente a pus și cele menționate mai sus
Prezentare generală a serviciilor oferite de Departamentul de Conservare și Restaurare (locația
Arsenal), precum și o analiză a informațiilor și antrenamentului
zentrum (locația Mauerbach) a furnizat servicii, ceea ce înseamnă pentru acești doi
Locații starea reală a activităților desfășurate a fost disponibilă.
10.2
(a) Oficiul Federal pentru Monumente a continuat prima parte a recomandării, și anume a acesteia
Să controleze resursele umane în așa fel încât sarcinile să poată fi îndeplinite fără suplimentare
personalul temporar poate fi perceput în scopul de a, deoarece aceasta
relațiile, cu excepția celei din departamentul IT, încheiate și cu acordul celui
Cancelaria Federală a reușit să ocupe șapte noi posturi cu personal adecvat.
Singura relație de muncă temporară care încă mai funcționa la momentul revizuirii comportamentului
ar trebui să se încheie după încheierea proiectului „Consolidarea IT în Oficiul Federal pentru Monumente”.
care ar respecta recomandarea RH de a îndeplini în mod fundamental sarcinile
în plus, percep fără personal temporar suplimentar.
(b) A doua parte a recomandării privind critica sarcinii a stabilit
Bundesdenkmalamt parțial pentru că nu acoperă încă toate domeniile de activitate
A efectuat revizuirea sarcinilor.
Prin urmare, RH și-a păstrat recomandarea, atât o revizuire a sarcinilor, cât și
Adaptarea portofoliului de servicii la sarcinile prevăzute legal prin
hrana, drept.
11.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 41) că
atâta timp cât nu există linii directoare speciale pentru finanțarea în protecția monumentelor
orientările-cadru generale ale guvernului federal pentru plata subvențiilor
( ARR 2014 ), Monitorul Federal II 208/2014, cu modificările ulterioare, și finanțarea corespunzătoare
numai după depunerea documentelor privind plățile datorate de către agenția de finanțare
către beneficiar.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că a
A fost realizată o definiție corespunzătoare a procedurii conforme cu ARR. De cand

Pagina 23
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
21
1 august 2018 se aplică „Orientarea de acordare a granturilor conform
Legea privind protecția monumentelor, Monitorul legislativ federal 533/1923 cu modificările ulterioare și
Convenția UNESCO
pentru protecția patrimoniului cultural și natural al lumii, Monitorul Federal 60/1993 ”. Un special
O procedură conformă cu linia a fost stabilită în consecință.
(3) RH a stabilit că fostul Președinte la 1 martie 2018 că
Direcţiile cărora li s-a încredinţat acordarea de fonduri au emis instrucţiunea care
ARR 2014 de respectat. În ceea ce privește practica de plată, Gândirea Federală
malamt adoptă deja procedura care va fi folosită în următoarele luni în
a emis propriul ghid.
La 1 august 2018, de comun acord cu Ministerul Federal de Finanțe
„Orientarea pentru acordarea de granturi conform Legii privind protecția monumentelor,
BGBl. 533/1923 cu modificările ulterioare și Convenția UNESCO pentru protecția culturii
și Patrimoniul Natural al Lumii, Monitorul Federal 60/1993 „în vigoare.
Acest ghid reglementează, printre altele, că o subvenție ca plată unică în retrospectivă
se plătește după verificarea dovezii de utilizare. Și ea s-a ținut
că o promovare pentru o realizare care se întinde pe o perioadă mai lungă de timp
se extinde, poate fi plătit și în sume parțiale. Există prima parte
suma care trebuie plătită cel mai devreme odată cu începerea proiectului. O altă sumă parțială va fi
plătit numai dacă dovada de utilizare o depășește pe cea plătită anterior
Suma parțială a fost plătită. Directiva mai prevedea că 10% din
suma de finanțare garantată în orice caz numai după acceptarea finală
Se plătește dovada utilizării.
În raportul preliminar, RH a constatat că 686 de cazuri de finanțare cu un total
un total de 9,22 milioane EUR nu fusese încă facturat. După introducere
„Orientarea pentru acordarea de granturi conform Legii privind protecția monumentelor,
BGBl. 533/1923 cu modificările ulterioare și Convenția UNESCO pentru protecția culturii
și Patrimoniul Natural al Lumii, Monitorul Federal 60/1993 „au fost 112 cazuri de finanțare în octombrie
2019
cu un total de 1,84 milioane EUR nedecontat încă.
11.2
Oficiul Federal pentru Monumente a implementat recomandarea, deoarece din martie 2018
Departamentele de finanțare încredințate ARR 2014 au trebuit să respecte. Federalul
În acest moment, denkmalamt aplica deja practica de plată care
apoi prin „Orientarea pentru acordarea
Finanțare în conformitate cu Legea privind protecția monumentelor, Monitorul Federal 533/1923 cu
modificările ulterioare și
Convenția UNESCO pentru protecția patrimoniului cultural și natural mondial,
BGBl. 60/1993 „a fost reglementată.

Pagina 24
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
22

Sistem de informare a monumentelor


12.1
(1) RH a recomandat Oficiului Federal pentru Monumente în raportul său preliminar (punctul 58) că
proiectul pentru sistemul informatic al monumentului modulului IT ( DOBIS ) atât de repede
pe cât posibil cu tot ce este necesar pentru o funcționare lină și eficientă
Pentru a finaliza conexiunile modulelor necesare și un transfer securizat
să asigure achiziţia datelor din bazele de date existente.
El a recomandat, de asemenea, o abordare orientată spre soluții și în timp util
Abordare de respectat.
(2) Oficiul Federal pentru Monumente a anunțat în procedura de anchetă că în continuare
Cursul de realizare a riscurilor tehnice si financiare DOBIS vizibile
ceea ce a condus la o examinare a alternativelor. Ca parte din
în timpul acestei examinări a fost efectuată o analiză a cerințelor. Următorul va
Cancelaria Federală cu implicarea Oficiului Federal pentru Monumente prin intermediul
decide cum să procedezi.
(3) După cum a stabilit acum RH, Cancelaria Federală a avut proiectul pentru
Modulul IT DOBIS s-a încheiat în iunie 2018 deoarece a fost folosit și de cei implicați în proiectul DOBIS
Compania nu a reușit să găsească bazele de date mai vechi de proprietate în Oficiul Federal pentru
Monumente.
Ken 4 pentru a migra datele existente în noua structură a bazei de date. Chiar
punerea în funcțiune a altor companii decât cele deja implicate în migrarea datelor
rația nu a fost posibilă din motive legate de legea achizițiilor publice. O reclama a fost
deci nu este fezabil deoarece firmele implicate în proiectul DOBIS până acum
datorită împrejurărilor de fapt din punct de vedere tehnic și juridic peste exclusivitate
ves cunoștințe anterioare.
O examinare inițiată de Oficiul Federal pentru Monumente la sfârșitul lunii iunie 2017 de către financiar
Procuratura fie in legatura cu continuarea proiectului DOBIS din
Comenzile deja plasate în trecut pot avea în continuare revendicări de la
Federal, a rezultat că nu au existat pretenții împotriva am
Companiile implicate în proiectul DOBIS și o parte esențială
Oficiul Federal pentru Monumente este responsabil pentru defectele în sine.
Înainte ca proiectul DOBIS să fie anulat, Oficiul Federal pentru Monumente avea dreptul să facă acest
lucru la începutul lunii decembrie 2017
costurile de punere în funcțiune de aproximativ 385.000 EUR și cele pentru
operațiuni în derulare la o rată anuală de aproximativ 169.000 EUR. În februarie 2018
a recomandat departamentul Cancelariei Federale responsabil de Biroul Federal pentru Monumente
în informații pentru Secretarul General al Cancelariei Federale în special
din cauza costurilor preconizate pentru punerea în funcțiune și funcționarea continuă a
al 4-lea
Bazele de date de obiecte ale Oficiului Federal pentru Monumente care urmează să fie migrate în aplicația DOBIS au fost exportul
baza de date AFDB, baza de date monument DMDB și baza de date de referință FSDB.

Pagina 25
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
23
DOBIS examinează urgent sisteme alternative bazate pe cele testate pe piață
Produse standard.
Din mai 2018, Cancelaria Federală, împreună cu Gândirea Federală
malamt până în septembrie 2018 conceptul de specialitate „Bune culturale imobile și fonda-
face baza de date". O estimare a costurilor, inclusiv costurile de funcționare
a rezultat între aproximativ 500.000 EUR și aproximativ 600.000 EUR pentru primii cinci ani. cel
Cancelaria Federală a estimat timpul de implementare la douăsprezece luni.
În martie 2019, Bundesrechenzentrum GmbH și filialele sale au reușit
bărbați, centrul de calcul al terenurilor, pădurilor și apei GmbH
( LFRZ GmbH ), constată că pe baza unui deja existent, pentru un similar
Proiectul a fost realizat programând o dezvoltare ulterioară pentru monumentul federal
biroul este posibil.
Ulterior, LFRZ GmbH a depus o cerere la Cancelaria Federală în aprilie 2019
Ofertă de aproximativ 30.000 EUR pentru faza de analiză a culturalului planificat
bază de date bună și de referință. Premiul intern de la federal
LFRZ GmbH comandată de cancelarie a prezentat caietul de sarcini în iunie 2019,
adică ansamblul cerinţelor clientului Cancelariei Federale
înfățișat. Specificația funcțională, pe care Cancelaria Federală a lansat-o în iulie 2019, include
tete specificatiile de implementare elaborate de antreprenor pe baza
Specificații.
În iulie 2019, LFRZ GmbH a înaintat o ofertă Cancelariei Federale
Implementarea bazei de date cu bunuri și situri culturale în Oficiul Federal pentru Monumente. cel
cerințele funcționale și nefuncționale ale acestei baze de date erau în
Specificație definită. LFRZ GmbH a oferit implementarea pe baza acestei obligații
broșura a crescut cu aproximativ 350.000 EUR și a fost aprobată de Cancelaria Federală la 1 august 2019
instruit. Planul proiectului prevedea ca migrarea datelor din cele existente
baza de date a site-ului și baza de date a monumentelor a Oficiului Federal pentru Monumente din
noua bază de date de referință și proprietăți culturale va fi finalizată la începutul lunii mai 2020
va fi.
12.2
RH a stabilit că nu a existat nicio cerere pentru recomandarea sa,
deoarece Cancelaria Federală a întrerupt proiectul DOBIS în 2018. A mers
și anume, în ciuda încercărilor multiple, de a nu folosi datele din datele existente
pentru a migra băncile către aplicația DOBIS fără erori. A mai constatat că
o atribuire a acestor servicii altora decât cei implicați anterior în proiectul DOBIS
Compania nu a fost posibilă conform legii achizițiilor publice, deoarece companiile implicate până acum
preia cunoștințe prealabile exclusive din implicarea lor și
prin urmare, o procedură de atribuire echitabilă nu era fezabilă.

Pagina 26
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
24
Drept urmare, Cancelaria Federală a ridicat cerințele pentru una dintre domenii
Baza de date comună care înlocuiește baza de date monument și baza de date a site-ului.
O fișă de specificații a fost disponibilă în iunie 2019 pe baza acestor cerințe. În august 2019
Cancelaria Federală a însărcinat LFRZ GmbH să programeze a
să îndeplinească cerințele nou definite ale Oficiului Federal pentru Monumente
baza de date. Această comandă a fost bazată pe o fișă de specificații. Cancelarul federal
amt a atribuit acest contract printr-o atribuire internă.
RH a recomandat - după încetarea proiectului DOBIS în iunie 2018 -
pentru implementarea proprietății culturale și a bazei de date de referință.

Pagina 27
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
25-a
Recomandări finale
13
RH a constatat că Biroul Federal pentru Monumente a analizat din cele douăsprezece recomandări
din raportul preliminar a implementat șapte și a implementat parțial patru. Pentru o recomandare
al RH la Oficiul Federal pentru Monumente, nu a existat nicio cerere.
Gradul de implementare a recomandărilor din raportul preliminar
Seria Bund 2017/23
Raport preliminar
Cerere-
procedură
Revizuire ulterioară
TZ
Conținutul de recomandare
stare
TZ
Gradul de implementare
al 6-lea
Inregistrarea resurselor umane utilizate si alocarea
comentați serviciile oferite
promis
2
parțial implementat
al 7-lea
Executarea sarcinilor de management al calitatii in scopul de
Asigurarea unei practici administrative și judiciare uniforme
implementate
3
implementate
11
Colectarea datelor esențiale pentru determinarea clientului și
cifre-cheie orientate spre performanță sau pentru evaluarea calității
a serviciilor prestate
implementate
al 4-lea
implementate
16
creație clară, inteligibilă și realistă a
Planuri de protectie si aprobare centrala
implementate
5
implementate
al 17-lea
Dezvoltarea și publicarea standardelor pentru subprotecție
pozitii
implementate
al 6-lea
implementate
al 20-lea
Formularea unei strategii de cercetare pentru conservarea monumentelor
și analiza nevoilor de cercetare în vederea împlinirii
a sarcinilor suverane
implementate
al 7-lea
parțial implementat
al 20-lea
Alocarea serviciilor fără contrapartidă bănească numai în
Cadrul programelor de finanțare sau liniile directoare de finanțare
implementate
al 8-lea
implementate
27
Examinarea necesității mai multor formate de publicare pentru
Atingerea grupurilor țintă dorite
implementate
9
parțial implementat
34
Controlul resurselor umane pentru a evita creditarea
personal
implementate
10
implementate
34
Implementarea unei analize a sarcinilor și ajustarea performanței
portofolii la sarcinile prevăzute de lege
implementate
10
parțial implementat
41
Respectarea orientărilor-cadru generale ale guvernului federal la
Plata subventiilor; în mod corespunzător plata a
Finanțarea este disponibilă numai după documentele privind plățile datorate
din partea beneficiarului finanțării
implementate
11
implementate
58
Finalizarea proiectului sistemului informatic monument și
Garanția unui transfer securizat al datelor
din bazele de date existente; Acordați atenție unei soluții orientate
abordare controlată și punctuală
promis
al 12-lea
nici un caz de utilizare

Pagina 28
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
26
În urma raportului preliminar, RH a ridicat următoarele recomandări către Federal
birou monument:
(1) Resursele utilizate trebuie înregistrate și resursele furnizate
Atribuiți servicii pentru a obține o imagine de ansamblu asupra costurilor totale ale
pentru a obține servicii individuale de la Oficiul Federal pentru Monumente precum și prin
pentru a avea o bază solidă pentru luarea deciziilor. ( Punctul 2 )
(2) Ar trebui formulată o strategie de cercetare și ar trebui analizată
în ce măsură este nevoie de cercetare pentru îndeplinirea sarcinilor suverane
constă. ( Punctul 7 )
(3) Ar trebui verificat dacă mai multe formate de publicare sunt într-adevăr necesare
pentru a ajunge la grupurile țintă dorite. ( Punctul 9 )
(4) Atât o revizuire a sarcinilor, cât și o adaptare a portofoliului de servicii
sarcinile statutare ar trebui îndeplinite. ( Punctul 10 )
(5) După întreruperea proiectului de informare a proprietății monumentale în iunie 2018
sistem ar fi implementarea proprietății culturale și a bazei de date de referință.
( Punctul 12 )

Pagina 29
Biroul Federal pentru Monumente; Revizuire ulterioară
27
Viena, octombrie 2020
Presedintele:
Dr. Margit Kraker

Pagina 30

Pagina 31

Pagina 32