Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE FINANE-BNCI, ANUL III, GRUPA IV

SISTEMUL BUGETAR DIN ELVETIA

Prep. univ. drd. Liliana Bunescu Stanica Cristian Ionut Tomescu Denisa Zara Stefan

Cuprins:
Introducere Capitolul 1:BUGETUL ADMINISTRATILOR PUBLICE CENTRALE 1.1Procedurabugetara 1.2Bugetul de venituri si cheltuieli in anulbugetar 2010 1.2.1Sursa veniturilor n anul 2010 1.2.2 Evolutia veniturilor fata de anul 2009 si fata de PIB 1.2.3Destinaia cheltuielilor n anul 2010 1.2.4 Evolutia cheltuilelori in 2010 fata de PIB

Introducere

Confederaia Elveian sau Elveia este un mic stat federalnEuropa Central, frieire la mare. Aregrani cu Germania, Frana, Italia, AustriaiLiechtenstein. ara are o lungtradiienneutralitateapoliticimilitar, motivpentru care estesediulmultororganizaiiinternaionale. Tara estempritn 26 de cantoane, fiecare canton funcionndca un stat de sine stttor. Administraiafederal a Elveiei se desfoarncadrulcelor 8 departamenteianume: CancelariaFederal, Departamentul federal al afacerilorexterne, Departamentul federal intern, Departamentul federal al justiieiipoliiei, Departamentul federal al aprrii, protecieipopulaieiisporturilor, Departamentul federal al finanelor, Departamentul federal al economieiiDepartamentul federal al mediului, transporturilor, energieiicomunicaiilor. Pentru sistemul bugetar, sarcina i revine n principal Departamentului federal al finanelor. Elveia a adoptat o politic bugetar care s-i permit s-i ating obiectivele i s-i ndeplineasc sarcinile utiliznd ct mai efficient veniturile de care dispune. Confederaa urmrete o politic bugetar sustenabil atta cum ct i pentru generaiile viitoare.

Procedurabugetar
BugetulnElveia nu este o legecanmajoritatearilor, ci este o propunere care urmeazs fie aprobat de ctreParlament. Calendarulbugetar1 nElveia, anulbugetar este acelaicuanulcalendaristic. Ianuarie-februarie: orientrileiobiectiveleprivindcheltuielilesuntdezvoltate de ctreAdministraiaFinanelorFederale; Februarie: Consiliul Federal decide asupra orientrilor i obiectivelor; Martie-aprilie: nperioadamartieiaprilie, diferitedepartamenteiageniistabileasccererilelorbugetare, nconformitate cu plafoanelestabilitenliniiledirectoare. Acesteasunt, de asemenea, invitatesfurnizezeestimripentruveniturile non-fiscaleprovenitendomeniile respective. La nceputulluniimai, cereriletrebuiedepuse la FFA, justificatecorespunztor, nconformitate cu orientrile Mai: Propunerile departamentelor sunt examinate de ctre Administraia Finanelor Federale i au loc discuii cu privire la aceste propuneri; Iunie: Consiliul Federal decide cu privire la cheltuielile totale i reducerile necesare n funcie de ipotezele macroeconomice actualizate i noi previziuni de venituri; Iulie-august: niuliei august, ageniileadaptezecererilorlor, nconformitate cu deciziileConsiliului Federal. La sfritullunii august, Consiliul Federal primeteunbugetactualizatiplanulfinanciar. Consiliul Federal decideasuprabugetului, adicveniturileicheltuielile la nivel de conturi (elementernd), avndnvederecerinele de izolaredatorieistatului. Septembrie: nseptembrie, FFA pregtetepropunerea de buget care va fi prezentataParlamentului. Prezentapropunereestealctuitadintr-un raport (peambelebaz de numerarsi o baza a contabilitii de angajamente) ielemente de liniebugetar cu explicaiiistatisticifinanciare. FFA pregtete, de asemenea, planulfinanciar, care conine multi-anuale estimate pentrutreianidupanulbugetarviitoriuncomentariu cu privire la dezvoltareancontinuare a cheltuielilorndiferitedomeniipolitice. Sfritul lunii septembrie - nceputul lunii octombrie: Consiliul Federal aprobmesajulbugetuluiiraportulprivindplanulfinanciari le trimite la Parlament. Parlamentuli-aexprimatdorina de a primibugetulmaidevreme. Odat cu introducereabugetului de angajamentedeplinei de contabilitaten 2007, Parlamentul a obligatConsiliul Federal sprezintebugetul o lunamaidevreme, adic la sfritullunii august. Octombrie - noiembrie: Comitetele de finane i subcomisiile lor examineze propunerea
1Raport OECD asupra sistemului bugetar din Elvetia - http://www.oecd.org/dataoecd/52/58/40140252.pdf

de buget; Decembrie: Sesiune parlamentar: se iau msuri asupra bugetului; Mijlocul lunii decembrie: Votul final asupra bugetului.

1.2.1 Sursaveniturilor in anul 2010 :


Sursele de finanare ale Confederaiei elveiene sunt: impozitul federal direct, impozitul anticipat, TVA-ul, taxele de timbru, acciza asupra combustibilului, acciza asupra tutunului, alte venituri fiscale i venituri nefiscale2. Totalul veniturilor n anul 2010 a fost de 62833 milioane CHF. n figura de mai jos sunt reprezentate ponderile veniturilor n totalul veniturilor din anul 2010.

Sursa: http://www.efv.admin.ch/f/downloads/finanzberichterstattung/bufi/R_Bufi_2010_f.pdf

Impozitulfederal direct3 este compusdin: impozitulpeveniturilepersoanelorfizice, impozitulpeprofitulpersoanelorjuridiceiimpozit la sursasuprapersoanelorfiziceijuridice. Acestimpozit este colectat de ctrefiecare canton, ns el ajungenbugetulConfederaiei. Impozitulfederal direct reprezentananul 2010, 28,5% dintotalulresurselor. Impozitulanticipat4este un impozitperceput la surs de catreConfederaiepentruvenituriledinaltesurse cum ar fi: depozitebancare, dividende, premiiijocuri de noroc, rente viagere etc. Cotele de impunere sunt: 35% pentru veniturile din capitalul mobiliar i loterie, 15% pentru rente viagere i pensii i 8% pentru alte prestaii de asigurri. Acest impozit este rambursabil n anumite condiii. Impozitul anticipat contribuie n proporie de 7,5% n totatlul resurselor. Taxa pe valoare adaugat5 este un impozit indirect pe consum. Acest impozit se aplic pentru toate fazele ncepnd de la producie pn la distribuie, i chiar i pentru bunurile importate. Cota de TVA aplicat este fix i este de 7,6%. Totui pentru alimentele de baz, medicamente, ziare i reviste, cri etc cota este de
22Finantele Confederatiei pe scurt, 2010-http://www.efv.admin.ch/f/downloads/finanzberichterstattung/bufi/R_Bufi_2010_f.pdf 3Legea federala asupra impozitului federal direct 4http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/themen/00166/index.html?lang=fr 5http://www.estv.admin.ch/mwst/aktuell/index.html?lang=fr

2,4%, iar serviciile n regim hotelier au o cot de 3,6%. TVA-ul contribuie la formarea resurselor n proporie de 32,9%. Taxele de timbru sunt impozite prelevate de catre Confederaie pentru anumite operaiuni juridice specifice, n special de emisie i tranzacionare de valori mobiliare (formarea i circulaia capitalurilor i plile primelor de asigurri). Aceste taxe se mpart n 3 categorii: taxe de emisiune, taxe de negociere i taxe pentru primele de asigurri. Taxele de emisiune reprezint 1% pentru aciuni, 1,2% pentru obligaiuni elveiene, 0,6% pentru certificate de depozit. Taxele de negociere reprezint 1,5% pentru titluri de participare interne i 3% pentru cele straine. Taxele pentru primele de asigurare reprezint 5% i 2,5 % pentru asigurrile de via. Aceste taxe reprezint 4,5% din totalul resurselor. Acciza pe combustibil este un impozit indirect pe consum i contribuie n proporie de 8,2 % la realizarea veniturilor. Acciza pe tutun6 este un impozit indirect pe consum care se aplic att asupra tutunului produs i comercializat n Elveia, ct i asupra celui importat. Pentru o mie de igarete se pltete n medie 209,95 CHF. Acest impozit reprezint 3,7% din totalul veniturilor. Din cele artate pn aici, observm c impozitul federal direct i TVA-ul reprezint 60% din resursele care ajung la bugetul central. Aceasta structur a veniturilor s-a respectat aproximativ egal de-a lungul anilor. Veniturile fiscale reprezint categoria cea mai important, ele ridicndu-se la 58,1 miliarde CHF (92,6% din totalul veniturilor). Veniturile nefiscale au fost in cuantum de 4,6 miliarde. Veniturile au crescut mai mult in anul 2010 dect se preconiza. Acest lucru a fost posibil datorit faptului c Elveia a nregistrat o cretere economic. Veniturile au nregistrat o cretere mai rapid dect creterea economic, lucru artat n graficul de mai jos. Elveia a avut n anul 2010 un PIB egal cu 475,8 miliarde dolari (495,8 miliarde franci elveieni).

1.2.2 Evoluia veniturilor fa de anul 2009 i fa de PIB

6http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/steuern_abgaben/00385/index.html?lang=fr

Dingraficse poate observa c, nanul 2010, multedintrevenituri au avut o cretere mai mare dect PIB-uldin 2010, care a crescutfa de celdin 2009 cu 2%. Putem observa caccizaasupratutunului a avutcea mai mare cretere, cu 18,6 %, impozitulfederal direct a fostacelasicuceldinanul 2009, iarimpozitulasuprauleiuluimineral a sczutcu 0,9%.

1.2.3Destinatia cheltuielilor in anul 2010


Dupatragerearesurselor, urmeazrepartiiaacestorapedestinaii. nElveia, resurselebnetisuntdestinatectre: proteciesociala, finanteiimpozite, trafic, aprarenaional, cercetare-dezvoltare, agriculturialimentaie, relaii externe, altecheltuieli. nanul 2010, cheltuielile au fostncuantum de 59266 milioane de CHF7. n figura de mai jossuntreprezentaeponderilecheltuielilorn total cheltuieli.

Sursa : http://www.efv.admin.ch/f/downloads/finanzberichterstattung/bufi/R_Bufi_2010_f.pdf

Proteciasocialifinaneleiimpozitelereprezintaproapejumtatedintotalulcheltuielilor. nanul 2010, pentruproteciesocials-aucheltuit 18,5 miliarde CHF, adic 31,1%


7Finantele Confederatiei pe scurt, 2010-c

dintotalulcheltuielilor. Acestecheltuieli au crescutcu 404 milioanefa de celedin 2009, adic au fostcu 2,2% mai mari. Pentrugrupul de cheltuieli, finaneiimpozite, s-a cheltuit 10,1 miliarde CHF, adica 17% dintotalulcheltuielilor, iaracestgrup a crescutnanul 2010 fa de 2009 cu 126 milioane. Cheltuielilepentru trafic au reprezentat 8,2 miliarde CHF, avnd o ponderencadrulcheltuielilor totale de 13,9%. Ele au fostcu 126 milioane CHF mai mari dectnanul 2009, adic au crescutcu 1,6%. Pentrucercetare-dezvoltare s-a cheltuit 6 miliarde CHF, cu 351 de milioane CHF mai multfade anul 2009. Acestgrup de cheltuieli a nregistratcea mai mare creterefade anul 2009 ianumecu 6,1%. Aceste cheltuieli au fost mai mari pentru ca s-a pus mai mult accent pe dezvoltarea profesional. Cercetarea dezvoltarea are o pondere de 10,2% n totalul cheltuielilor. Apararea naional a nregistrat cheltuieli de 4,4 miliarde CHF, cheltuieli care au fost cu 120 milioane mai mici dect n anul 2009, adic au fost diminuate cu 2,7%. Aceasta scdere este datorat faptului c s-au fcut mai puine investiii i au fost mai putine proiecte pentru acest domeniu. Ponderea acestor cheltuieli n totalul cheltuielilor a fost de 7,4%. n domeniul agriculturii i alimentatiei, cheltuielile au fost de 3,7 miliarde CHF, cu 27 milioane CHF mai mici dect n anul 2009, adic au fost cu 0,7% mai mici. Aceste cheltuieli au o pondere de 6,2% n totalul cheltuielilor. Cheltuielile pentru relaii cu strintate au fost de 2,6 miliarde CHF, adic au crescut cu 20 milioane CHF fa de anul 2009. Cheltuielile au fost fcute pentru a ajuta dezvoltarea rilor din sud i din est. Ele au o pondere de 4,4% din totalul cheltuielior. La sfritulanului, s-a nregistrat un excedent de 4,1 miliarde CHF. Acest rezultat confirm imaginea pe care Elveia i-a fcut-o de-a lungul perioadei i anume c economia ei este una puternic i sntoas care a putut trece cu bine peste perioada de recesiune. Cu toate acestea, bugetul Confederaiei este supus unor riscuri importante cum ar fi zona euro i evoluia ratelor de schimb. Slbirea exporturilor ca urmare a rezistenei francului ridic incertitudini cu privire la evoluia economiei elveiene, i prin urmare i asupra bugetului Confederaiei. Multe dintre cheltuielile Confederaiei au crescut mai mult n anul 2010 fa de anul 2009 in comparaie cu creterea economic, lucru artat n figura de mai jos.

1.2.4 Evoluia cheltuielilor n anul 2010 fa de anul 2009 i fa de PIB

Din acest grafic, putem observa c pentru sectorul de cercetare-dezvoltare cheltuielile au crescutcel mai multnraportcuanul 2009 ianume au avut o cretere de 6,1%, iarcheltuielilepentruapararenaionals-audiminuatnanul 2010 faa de 2009 cu 2,7%.

2. Bugetul proteciei sociale din Elveia


Elveia este stat federal - mprirea responsabilitilor ntre autoritile federale i cantonale nseamn c la nivel naional sistemul de securitate social nu este omogen. Diferite tipuri de asigurare poate varia ntre cantoanele cu privire la modul n care acestea sunt organizate i de munc. Complexitatea sistemului elveian de asigurri sociale poate deruta foarte uor strinii care sosesc s lucreze n Elveia. 8 1.1. Prestaii acordate n Elveia, sistemul de securitate social acord urmtoarele prestaii: Boal i maternitate Accidente de munc i boli profesionale Invaliditate, btrnee i deces Sistemul se bazeaz pe trei piloane: a) primul pilon : asigurarea public destinat tuturor persoanelor care sunt domiciliate i/sau lucreaz n Elveia b) al-2-lea pilon : asigurarea profesional/ocupaional obligatorie destinat salariailor i asigurarea profesional facultativ destinat persoanelor independente c) al-3-lea pilon : asigurarea individual: indemnizaia de omaj prestaiile familiale prestaiile n cazul efecturii serviciului militar sau alte servicii prestaiile speciale necontributive9 1.2. Cine trebuie s se alture sistemului de securitate social? Indiferent de naionalitate, toi rezidenii elveian trebuie s fie acoperite de asigurarea obligatorie de sntate de baz de la ziua n care sunt nscui n ziua sau pe care le iau n mod oficial i stabili reedina n Elveia (exist unele excepii de la aceast regul legale). A se vedea seciunea noastr privind asigurrile de sntate pentru mai multe detalii. Pentru limit de vrst i de urma, precum i asigurarea de invaliditate sunt obligatorii pentru oricine n ocuparea forei de munc pltite, precum i toate persoanele de peste 20 de omeri. Chiar dac ai venit n Elveia pentru a tri din economii dumneavoastr (de exemplu, v sunt foarte bogate), vei fi n continuare obligate s plteasc contribuiile de pensii. n principiu, alocaiile familiale, n caz de accident i de asigurri de pensii ocupaionale sunt doar obligatorii pentru lucrtorii salariai. 10
8 http://www.justlanded.com/english/Switzerland/Switzerland-Guide/Health/Health-insurance 9http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Integrare/Elvetia.pdf+despre+asigurarile+de+sanatate+din +elvetia 10 http://www.justlanded.com/english/Switzerland/Switzerland-Guide/Health/Health-insurance

1. Generaliti

1.3. Afiliere Angajatorul ndeplinete formalitile de afiliere privind asigurrile sociale pentru salariaii si, cu excepia asigurrii de boal. n ultimul caz, afilierea se face de ctre persoana supus asigurrii obligatorii. Persoana independent sau inactiv trebuie s se asigure ele-nsele pentru toate asigurrile sociale. Persoanele care efectueaz n mod normal o activitate profesional n strintate trebuie s-i declare aceast activitate la casa compensrilor AVS competent. Adresele organismelor de securitate social i birourilor de legtur se pot gsi la pct.4 de mai jos. 1.4. Contribuii Diferitele ramuri de securitate social sunt n general, finanate n primul rnd prin contribuiile asigurailor i angajatorilor acestora i, n al doilea rnd, prin impozite fiscale. Cu toate acestea, angajatorii nu contribuie la asigurarea de sntate pentru angajaii lor. Cu excepia de asigurare mpotriva accidentelor i al pensiilor ocupaionale, fonduri suplimentare sunt contribuit din bugetul central de stat - n cazul de asigurri de sntate, prin reduceri ale primelor individuale de ctre autoritile cantonale. 1.5. Organismele de securitate sociala Cu excepia asigurrilor pentru omaj i alocaiile familiale cantonale, de asigurri sociale din Elveia stabilete n sarcina Oficiului Federal pentru Asigurri Sociale, care face parte din Departamentul Federal pentru Afaceri Interne. Diferite ramuri ale securitii sociale sunt gestionate n mod descentralizat de ctre birourile (fonduri compensaii) pentru limit de vrst i de urma i alocaii familiale, fondurile de pensii ocupaionale, fonduri de asigurri de invaliditate, societile de asigurri de sntate i a fondurilor de asigurri de accidente, si toate sunt monitorizate de ctre Oficiul Federal de Asigurri Sociale. Organismele de securitate social au stabilit birouri de legtur care au atribuii n relaiile cu statele membre ale UE/SEE. Aceti asiguratori rspund voluntar la ntrebrilor referitoare la sistemul de securitate social elveian. Serviciile de legtur furnizeaz informaii n domeniul coordonrii internaionale a diferitelor ramuri de asigurri sociale. Adresele acestora figureaz la punctul 4 de mai jos.11 1.6. Revendicarea beneficii Cererile pentru prestaii ar trebui s fie fcute n scris la fondurile de asigurri relevante societi de asigurri de sntate, fondurile de asigurri de accidente, fondurile de pensii ocupaionale i de compensare / invaliditate fonduri - la care ai contribuit. Pentru anumite avantaje certificat de un medic sau un diagnostic medical trebuie s fie furnizate. Oficiul Federal pentru Refugiati (DE) a publicat o brour n mai 2003 intitulat "asigurri sociale: edere n Elveia i de plecare", n colaborare cu Oficiul Federal pentru Securitate Social (FOSS) i Oficiul Federal pentru Imigraie, Integrare i Emigraie (IMES ). Aceast brour este disponibil n ase limbi (francez, german, englez, italian, portughez i spaniol).12
11http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Integrare/Elvetia.pdf+despre+asigurarile+de+sanatate+din +elvetia 12 http://bern.mae.ro/index.php?lang=ro&id=82083

2. Asigurrile sociale
Sistemul de securitate social din aceast ar este relativ fragmentat, fiecare sector avnd particularitile sale. Acest lucru se datoreaz sistemului federal (unde Confederaia nu are puterea legislativ, aceasta fiind exercitat de ctre cantoane) i democraiei directe (cu prevederi pentru iniiative populare sau referendumuri). Sistemul de securitate social acord urmtoarele prestaii: de btrnee, deces i invaliditate (sistem de baz i sisteme ocupaionale), boal, accidente i boli profesionale, omaj, alocaii familiale. n ceea ce privete maternitatea, prestaiile n natur sunt acordate de sistemul de asigurri de sntate i cele n bani de sistemul de asigurri pentru pierderea ctigului (IPG/APG). Fiecare rezident n Elveia trebuie s se asigure n sistemul de asigurri de sntate n decurs de trei luni de la natere sau de la sosirea n Elveia. Asigurarea este individual: persoanele trebuie s contacteze fondul de asigurri pe care i l-au ales. Alocaia zilnic de asigurri de sntate este facultativ, doar dac un contract individual de munc sau un accord colectiv de munc prevd asigurarea obligatorie. Persoanele rezidente sau care lucreaz n Elveia au obligaia s se afilieze la sistemul federal de baz de asigurri pentru btrnee i urmai (AHV/AVS) i sistemul de asigurri de invaliditate (IV/AI). Totui, numai lucrtorii ai cror salariu depete o anumit limit trebuie s se afilieze la un sistem ocupaional (salariul mimin anual pe 2009: CHF 20520). Prestaiile n bani pentru maternitate sunt pltite femeilor care sunt angajate ntr-o activitate lucrativ (salariata sau independent). Asigurarea pentru accidente i omaj acoper numai pe lucrtorii salariai. Celelalte persoane trebuie s se asigure pentru accidente n sistemul de asigurri de sntate. Sistemul federal al prestaiilor familiale cuprinde toi lucrtorii din agricultur i fermierii independeni al cror venit se situeaz sub limita menionat. Sistemele cantonale cuprind lucrtorii salariai; unele cantoane cuprind i lucrtorii independeni i/sau persoanele care nu desfoaro activitate lucrativ. Sistemul de asigurri sociale elveian este n general finanat prin contribuiile persoanelor asigurate, determinate de venit sau bunstare. Lucrtorii salariai contribuie la toate tipurile de asigurri cu excepia celor de sntate. Instituiile publice, de asemenea, contribuie la finanarea asigurrilor sociale, cu excepia asigurrilor pentru accidente i asigurrilor ocupaionale. Asigurrile de sntate sunt finanate prin primele individuale pltite de ctre persoanele asigurate, nu n funcie de venit. Organismele publice acord ajutoare asigurailor de condiie economic modest. Cererile pentru prestaii trebuie adresate asiguratorului respectiv: sistemul de asigurri de sntate, sistemul de asigurri pentru accidente, fondul de asigurri pentru btrnee i urmai, serviciul de asigurri pentru invaliditate sau furnizorul de prestaii ocupaionale. 2.1. Asigurarea de omaj Toate persoanele angajate ntr-o activitate lucrativ n Elveia care nu au atins nc vrsta de pensionare sunt obligate s aib o asigurare pentru omaj. Contribuiile de asigurare pentru omaj sunt pltite jumtate de ctre angajator, jumtate de angajat. Pentru a primi prestaia de omaj asiguratul trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii: s fi fost angajat ntr-o activitate pltitoare de contribuii cel puin 12 luni n ultimii doi ani precedeni omajului, s rmn disponibil serviciului de ocupare pentru plasare n timp ce continu s-i caute un loc de munc, s fie doritor i s aib abilitatea de a accepta un loc de munc.

Dac iti prseti locul de munc fr un motiv valabil, i poi pierde dreptul la prestaii pentru o anumit perioad de timp. Prestaia de omaj se ridic la 70% din salariul mediu supus contribuiei din ultimele ase luni. Persoanele asigurate cu copii n ntreinere sau a cror prestaie de omaj este sub nivelul minim, primesc 80% din ultimul salariu supus contribuiei. Prestaia de omaj este pltit ca o alocaie zilnic pentru cinci zile pe sptmn. Dreptul la prestaia de omaj ncepe dup o perioad de ateptare de verificare a omajului i continu doi ani de la nregistrarea ca omer la serviciul de omaj. n timpul acestei perioade ai dreptul la cel mult 400 de zile de alocaie dac ai vrsta sub 55 ani sau 520 de zile de alocaie dac ai 55 de ani sau mai mult i ai pltit contribuii pentru cel puin 18 luni. Dac apari unei categorii de persoane n omaj al cror plasament este dificil din motive legate de piaa muncii, poi participa cu acordul srviciilor de omaj la cursuri de perfecionare sau reinitegrare profesional pltite de ctre asigurrile de omaj, continund s primeti i alocaia de omaj. Cei care doresc s solicite prestaii de omaj trebuie s raporteze la oficiul local de omaj cel mai trziu n prima zi de intrare n omaj. Apoi trebuie s mearg la oficiul regional de plasare a omerilor (URC) de obicei odata pe lun pentru consiliere i interviuri de verificare. Prestaia de omaj este pltit de fondul de omaj ales odat cu nregistrarea la oficiul de munc. Vei primi informaii directe odat cu nregistrarea. 2.2. Asigurarea de boal Asigurarea de sntate este obligatorie pentru toi rezidenii. Adulii i copiii sunt asigurai individual. Fiecare persoan asigurat pltete o prim individual, care nu este n funcie de venit dar difer n funcie de tipul de asigurare, locul de reziden, i acoperirea aleas. Prestaiile sunt pltite pentru boal, accident (dac nu este o asigurare de accident) i maternitate. Asigurarea acoper ngrijirile medicale ambulatorii i spitaliceti, precum i medicamentele prescrise de doctor. Tratamentul dentar nu este acoperit n mod normal. Persoanele asigurate au posibilitatea s-i aleag prestatorul de servicii. Trebuie s plteasc o contribuie maxim stabilit anual pentru cheltuielile medicale. Alocaia zilnic de boal este opional. Totui, asigurarea obligatorie poate fi cerut de un contract individual de munc sau un acord colectiv de munc, caz n care poate lua forma unui contract colectiv. n baza legii contractelor de munc, angajatorii sunt obligai s plteasc salariile pentru o perioad limitat de timp dac un angajat se mbolnvete: trei sptmni n primul an de munc i apoi o perioad mai mare care difer n funcie de cantonul unde i desfoar activitatea. Instanele cantonale stabilesc adesea tabele cu perioadele relevante. Contractele de munc colective au adesea clauze mai favorabile. 2.3. Prestaiile familiale i de maternitate Alocaiile familiale n sectorul agricol sunt organizate la nivel federal, n timp ce acelea pentru ali lucrtori sunt guvernate de legislaia cantonal. Alocaiile familiale sunt n mod normal pltite de ctre angajatori odat cu salariile. Urmtoarele alocaii minime sunt pltite de la 1.01.2009 n toate cantoanele lunar per copil: alocaia pentru copii este de 200 CHF, pentru copiii pn la vrsta de 16 ani alocaia entru educaie este de 250 CHF, pentru copiii ntre 16 i 25 ani

Maternitate: sistemul obligatoriu de asigurri de sntate ofer nu numai prestaii generale de ngrijiri medicale dar i prestaii n natur specifice: examinare n timpul i dup sarcina de maternitate, natere, consiliere pentru hrnirea i ngrijirea copilului i servicii de spitalizare pentru un nou nscut sntos, dac este internat mpreun cu mama lui. Mamele nu trebuie s contribuie la costul acestor servicii. Sistemul de asigurare pentru pierderea ctigului/concediile medicale asigur pentru toate mamele implicate ntr-o activitate lucrativ (salariat sau independent) primirea unei alocaii de maternitate de 80% din ultimul venit, supus unui plafonri de 196CHF pe zi, timp de 14 sptmni de la natere. Pentru a se califica pentru aceast alocaie, o femeie trebuie s fi fost asigurat cel puin 9 luni nainte de natere i s fi fost implicat ntr-o activitate lucrativ cel puin 5 luni din aceast perioad. 2.4. Pensiile Sistemul de asigurare pentru btrnee, urmai i invaliditate se bazeaz pe trei piloane: Asigurarea de baz pentru btrnee, urmai i invaliditate (AHV-AVS/IV-AI) (1 pilon): Brbaii au dreptul la o pensie de btrnee la vrsta de 65 ani i femeile la 64 ani. Este posibil pensionarea anticipat cu doi ani nainte de vrsta de pensionare stabilit, caz n care pensia se reduce cu 6,8% pentru fiecare an, sau se poate prelungii pensionarea cu 1-3 ani peste vrsta de pensionare stabilit, caz n care pensia este majorat cu 5,5-31,5% n funcie de numrul de luni de prelungire. Pensionarii au dreptul n anumite situaii s primeasc o pensie pentru copii i/sau o pensie suplimentar pentru soie. Soiile care au unul sau mai multi copii n momentul decesului soului au dreptul la o pensie de vduv/vaduv. n plus, o vaduv fr copii care a mplinit vrsta de 45 ani n momentul decesului soului i care a fost cstorit cel puin cinci ani are dreptul la o pensie de vduvie. Dreptul nceteaz odat cu recstoria, decesul sau, n cazul unui vduv atunci cnd cel mai mic copil al su mplinete vrsta de 18 ani. Copiii decedatului au dreptul la pensie de orfan. Acest drept nceteaz atunci cnd copilul mplinete 18 ani, respectiv 25 ani dac studiaz sau la moartea orfanului. Persoanele handicapate cel puin 40% au dreptul de la vrsta de 18 ani la o pensie de invaliditate, al crei nivel difer n funcie de gradul de invaliditate. Aceia care primesc o pensie de invaliditate au dreptul la o pensie pentru fiecare copil care este ndreptit la o pensie de orfan atunci cnd survine decesul. Sistemul ocupaional de prestaii (al 2 lea pilon) : Brbaii sunt ndreptii s primeasc o pensie de btrnee la vrsta de 65 de ani iar femeile la 64 de ani. Aceia care primesc o pensie de btrnee au dreptul la o pensie pentru fiecare copil care ar primi o pensie de orfan la decesul acestora. Soia supravieuitoare care la decesul soului are cel puin un copil sau a mplinit 45 de ani i a fost cstorit cel puin cinci ani are dreptul la prestaie. Dreptul nceteaz odat cu recstoria sau decesul. Copiii decedatului au dreptul la pensie de urmai. Acest drept nceteaz atunci cnd copilul mplinete vrsta de 18 ani, respectiv 25 de ani dac copilul studiaz sau este handicapat cel puin 70%, sau la decesul orfanului. Persoanele handicapate cel puin 40% au dreptul la o pensie de invaliditate, care difer n funcie de gradul de invaliditate. Aceia care primesc o pensie de invaliditate au dreptul la o pensie pentru fiecare copil care ar primi pensie de urma la decesul acestora.

Sistemul individual de prestaii (al treilea pilon) : O persoan poate s-i aranjeze o pensie de btrnee individual, ncheind un contract pentru o prestaie legat cu o societate de asigurri sau o instituie bancar sau subscriind la o asigurare de via. Pentru o astfel de asigurare este prevzut o degrevare fiscal. Condiiile de acordare, valoarea prestaiei etc depind de produsul de asigurare ales. NB: pe toat durata lor cuplurile de homoxexuali nregistrate sunt asimilate, n baza legii de asigurri sociale, cstoriei; partenerul nregistrat supravieuitor este considerat ca vduv, iar dizolvarea juridic a cuplului nregistrat este asimilat divorului.

3. Formulare electronice europene


Elveia utilizeaz formularele electronice. Acestea se obin de la instituiile de asigurare competente sau se pot descrca de la adresele de mai jos (pct 4) Cardul european de asigurri de sntate (EHIC) Cardul european de asigurri de sntate este un pas esenial n simplificarea diferitelor sisteme de sntate europene. Introdus n iunie 2004, cardul faciliteaz n mod substanial accesul la asisten medical pentru cetenii UE care cltoresc n alt stat membru. n plus, garanteaz o rambursare rapid i simplificat a cheltuielilor la nivel local sau dup scurt timp de la ntoarcerea la locul de reziden. De la 1 ianuarie 2006, cardul european de asigurri de sntate este recunoscut de toate rile implicate i nlocuiete formularele pe suport hrtie utilizate anterior, cum ar fi binecunoscutul E 111. Cine are dreptul la EHIC? Cardul European de Asigurri de Sntate este emis pentru: - cetenii UE - cetenii Spaiului Economic European (SEE) - cetenii elveieni - membrii de familie ai celor de mai sus, indiferent de naionalitatea lor - cetenii statelor tere, care sunt asigurai n unul din sistemele de asigurri sociale din statele membre UE, SEE sau Elveia EHIC trebuie solicitat de la instituia competent de asigurri de sntate la care este asigurat persoana respectiv, nainte de a pleca ntr-o ar UE/SEE. Toi cetenii europeni sunt sftuii s aib la ei cardul cnd cltoresc n alt stat. Prestaii Principalul avantaj al EHIC este acela de a asigura un acces uor la serviciile medicale n timpul ederii temporare n alt stat, dar totodat ofer o serie de avantaje suplimentare pentru furnizorii de servicii medicale, pacieni i asiguratori. Principalele avantaje ale EHIC pot fi pe scurt, urmtoarele: - facilitarea accesului la ngrijirile medicale n strintate - rambursarea rapid i uoar a cheltuielilor - securitatea datelor

- mbuntirea ncrederii - mai puin administraie - simplitate proceduri mai simple i mai rapide pentru obinerea ngrijirilor medicale Ce este un Card Inteligent? Un card inteligent este un card de plastic de buzunar, care seamn cu un card bancar sau de credit. Are un chip auriu pe fa. Atunci cnd este introdus ntr-un cititor specific, chipul face contact cu conectorii electrici care citesc informaia i o redau. Ce informaie este salvat pe cardul meu de sntate? Singurele informaii de pe card sunt numele, prenumele, numrul personal de identificare i data naterii posesorului. Acest card nu conine date medicale. Unde este acceptat cardul meu de sntate? EHIC poate fi folosit pentru obinerea oricrui fel de serviciu medical, fie la un generalist, spital sau farmacie. Statele membre UE sunt rspunztoare pentru introducerea i rspndirea cardului de sntate, dar i de asigurarea cititorului de card pentru toi furnizorii de servicii medicale. Uutilizarea Cardului European de Asigurri de Sntate n strintate Este inportant de tiut c acest card nu poate fi utilizat pentru cazul n care un pacient dorete ntenionat s mearg n strintate pentru tratament medical. Mai precis, este destinat s asigure persoanele care cltoresc n alte state pentru o perioad de timp limitat c primesc ngrijirile medicale necesare n timpul ederii temporare n alt stat membru. Atunci cnd apare nevoia accesului la ngrijiri medicale, tratamentul se va acorda n conformitate cu reglementrile din ara respectiv (de exemplu, dac ngrijirile medicale sunt gratuite n acel stat membru, atunci pacientul n vizit are i el dreptul la ngrijiri medicale gratuite la prezentarea Cardului su European de Asigurri de Sntate. Certificatul provizoriu de nlocuire n cazul n care persoana n cauz are nevoie de asisten medical dar nu are asupra sa EHIC, poate s prezinte un Certificat provizoriu nlocuitor care poate fi trimis uor pe fax sau e-mail de instituia competent de asigurri de sntate de acas. Acest certificat este echivalentul EHIC i d dreptul pacientului la acelai tratament i rambursarea prestaiilor.

Modelul Cardului European de Asigurri de Sntate Modelul EHIC este identic n toate statele membre i contine simbolul european. Poate avea una din urmtoarele variante: - modelul UE standard pus pe faa cardului lsnd spatele cardului liber pentru un coninut la alegerea statului membru respectiv - modelul UE plasat pe spatele cardului - n acest caz statul membru a plasat EHIC pe spatele cardului de sntate naional sau regional Fiecare stat membru poate opta pentru una din aceste variante posibile la emiterea cardului su european de asigurri de sntate.13
13http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Integrare/Elvetia.pdf+despre+asigurarile+de+sanatate+din +elvetia

4. Coordonatele instituiilor i sit-uri internet utile


Administrarea diferitelor ramuri de asigurri sociale este asigurat de instituiile urmtoare : 4.1. Boal i maternitate Lista asiguratorilor pentru boal admii n Elveia i primele de asigurare sunt disponibile pe internat la adresa: www.praemien.admin.ch. 4.2. Accidente de munc i boli profesionale Lista cu asiguratorii pentru accidente admii n Elveia este disponibil pe internat la adresa : www.bag.admin.ch, 4.3. Invaliditate, btrnee i deces a) Asigurri de btrnee i urmai, asigurri de invaliditate (AVS/AI, primul pilon). Lista caselor de compensaii AVS i Oficiilor AI din elveia este disponibil la adresa internet : www.ahv.ch. b) asigurri ocupaionale (PP, al 2-lea pilon). Exist numeroase instituii ocupaionale, dar nu sunt centralizate. Informati-v la angajatorul dvs pentru a obine adresa unei instituii de asigurri ocupaionale. 4.4. omaj Adresele centrelor de plasament regionale (RAV), ale caselor de omaj, ale agenilor de munc i informaii despre performana financiar a asigurrilor de omaj sunt disponibile pe internet la adresa : www.treffpunkt-arbeit.ch. 4.5. Prestaii familiale Exist cca 800 de case(fonduri) de compensare familiale, dar nu sunt centralizate ntr-un registru. Informai-v la angajatorul dvs despre casele de compensare familiale competente sau la casele de compensri AVS cantonale ale cror adrese sunt disponibile pe internet la adresa : www.ahv.ch. Birourile de legtur Pentru orice alte informaii referitoare la coordonarea internaional a diferitelor ramuri de asigurri sociale, adresai-v birourilor de legtur urmtoare : 1. Boal i maternitate Institution commune LAMal Coordination internationale de lassurance maladie

Gibelinstrasse 25 4500 Solothurn Adresse postale: Case postale, 4503 Solothurn www.kvg.org E-mail: info@kvg.org 2. Accidente de munc i boli profesionale Caisse nationale suisse daccidents (CNA) Fluhmattstrasse 1 6002 Lucerne www.suva.ch dassurance en cas

3. Invaliditate, btrnee, i dcs a) Asigurri de btrnee i urmai, asigurri de invaliditate (AVS/AI, primul pilon) Caisse suisse de compensation Avenue Edmond-Vaucher 18 1203 Genve Adresse postale: Case postale 3100, 1211 Genve 2 www.ahv.ch E-mail: postmaster@zas.admin.ch b) Asigurri ocupaionale (PP, al 2-lea pilon) Fonds de garantie LPP Bureau Eigerplatz 2, 3007 Berne Adresse postale: Case postale 1023, 3000 Berne 14 http://www.sfbvg.ch E-mail: info@sfbvg.ch

4. omaj Secrtariat dtat lconomie (SECO) Direction du travail Effingerstrasse 31 3003 Berne www.seco-admin.ch E-mail: info@seco.admin.ch Office fdral des assurances sociales (OFAS) Affaires internationales Effingerstrasse 20, 3003 Berne www.bsv.admin.ch E-mail: info@bsv.admin.ch

5. Prestaii familiale

Alte adrese internet utile pe site-ul Oficiului federal de asigurri sociale (OFAS) se gsesc tabele privind securitatea social elveian : www.bsv.admin.ch, la Thmes la Affaires internationals.14

BIBLIOGRAFIE

http://www.oecd.org/dataoecd/52/58/40140252.pdf Site-ul oficial al Direciei Federale a Finanelor http://www.efv.admin.ch/ www.zoll.admin.ch www.swissbanking.org http://www.fondarefirmainelvetia.info/impozite-in-elvetia/sistemul-fiscal-elvetian-in2011

14 http://www.europages.ro/anuar-firme/did-assu23/hc-21695A/cc-CHE/rezultate.html

http://mfa.sites.mfa.gov.md/gae/ghid.elvetia.html http://www.jobarea.ch/dateien/Broschuere/Sozialsystem_E.pdf http://www.bsv.admin.ch/dokumentation/zahlen/00093/00424/index.html?lang=en http://www.amcham.ch/members_interests/p_business_ch.asp?s=2&c=23#700 http://en.comparis.ch/immigration/info/glossar/sozialversicherungen.aspx http://corporatesolutions.swisslife.com/etc/slml/slnw/obedl/1/200/371.File.tmp/Switzerla nd.pdf

http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Integrare/Elvetia.pdf+despre+asigurarile+ de+sanatate+din+elvetia http://www.europages.ro/anuar-firme/did-assu23/hc-21695A/cc-CHE/rezultate.html http://bern.mae.ro/index.php?lang=ro&id=82083 http://www.justlanded.com/english/Switzerland/Switzerland-Guide/Health/Health-insurance

S-ar putea să vă placă și