Sunteți pe pagina 1din 18

INDICATORI DE PERFORMANTA

AI BUGETULUI LOCAL
Structura standard a bugetului utilizata in analiza:
1. Venituri operationale (+)
Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii ale APL
Cote defalcate
Alte transferuri operationale (pentru echilibrare sau cu destinatie speciala) din bugetele
centrale
2. Cheltuieli operationale (-)
3. Rezultatul brut operational (excedent/deficit)
4. Serviciul anual al datoriei (-)
5. Rezultatul net operational (excedent/deficit)
6. Venituri pentru investitii (+)
venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor fixe)
transferuri din bugetele centrale pentru investitii
7. Cheltuieli pentru investitii (-)
8. Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit)
9. Imprumuturi primite in anul curent (+)
10. Sold fond de rulment la inceputul anului (+)
11. Rezerve (-)
12. Rezultatul bugetar final (>=0)
Cheltuielile operationale (de functionare ) =
totalitatea cheltuielilor unei autoritati publice
locale cu furnizarea serviciilor publice, adica
toate cheltuielile unei administratii locale, cu
exceptia celor de capital si a celor cu serviciul
datoriei;

veniturile operationale - totalitatea resurselor


financiare de care beneficiaza in mod curent
(repetitiv) o administratie locala
•Categorii de indicatori de performanta:
1. Indicatori ai veniturilor
2. Indicatori ai cheltuielilor
3. Indicatori ai capacitatii de investire, de
contractare a datoriei,
4. Indicatori ai capacitatii manageriale
Indicatorii de venit
1. Gradul de realizare a veniturilor
= Venituri totale incasate / Venituri totale
programate
2. Gradul de realizare a veniturilor proprii
=Venituri proprii incasate / Venituri proprii
programate
3. Gradul de finantare din venituri proprii
= Venituri proprii incasate / Venituri totale
incasate

b. Indicatori ai cheltuielilor=
- definesc gradul de flexibilitate pe care il
detin autoritatile locale in alocarea
resurselor pentru diferite scopuri .
- face distinctia intre cheltuielile pe care
apl poate decide sa le faca sau nu si
cheltuielile obligatorii pe care nu poate
decide sa nu le faca.

2. Ponderea plati sectiunea functionare in total
plati
3. Ponderea platilor sect. dezvoltare in total plati
3. Indicatori ai capacitatii de investire,
de contractare a datoriei
- ofera informatii cu privire la solvabilitatea
financiara a unei colectivitati locale
1. Ponderea SDPL in total plati efectuate
SDPL = serviciul datoriei publice locale
2. Cheltuielile totale cu investitiile /loc
3. Ponderea chelt cu investitiile in total cheltuieli
4. Rata de indatorare = DAT publica locala/venit
operationale
4. Indicatori ai capacitatii manageriale

Administratiile locale demonstreaza o capacitate


de management financiar superioara atunci
cand nu utilizeaza toate resursele disponibile
pentru a acoperi cheltuieli operationale, ci
investesc in proiecte de investitii.
1. Excedent/deficit sectiune functionare =
venituri incasate – plati efectuate-plati
restante
2. Excedent/deficit sect. dezvoltare =
= venituri incasate – plati efectuate-plati
restante
Plati restante:
- Catre furnizori
- Catre bugetul general consolidat
- Catre salariati
- Imprumuturi nerambursate la scadenta
- Dobanzi restante

S-ar putea să vă placă și