Sunteți pe pagina 1din 2

TEME DE REFERAT LA DISCIPLINA CONTROL SI AUDIT INTERN

La disciplina Control si Audit Intern studentii vor elabora un referat in format word,
avand in vedere temele de mai jos :

A.CONTROLUL INTERN IN ENTITATILE ECONOMICE:

1. Conceptul de control intern

2. Obiectivele generale ale controlului intern

3. Structura sistemului de control intern

4. Evaluarea riscurilor şi activităţile de control

5. Verificarea modului de completare şi utilizare al documentelor justificative

6. Verificarea contabilităţii

7.Verificarea faptică

8.Regularizarea diferenţelor constatate la inventariere

9.Dosarul de inventariere

10. Guvernanța corporativă

B.AUDITUL INTERN IN ENTITATILE ECONOMICE:

11. Planificarea şi pregătirea misiunilor de audit intern

12. Realizarea misiunilor de audit intern

13.Validarea şi raportarea constatărilor

14.Raportul de audit intern

C.AUDITUL INTERN IN ENTITATILE PUBLICE:

15.Misiunile de asigurare

16.Misiunile de consiliere

17.Misiunile de evaluare

18. Raportul de audit public intern

19.Dosarul de audit public intern

20.Carta auditului intern

BIBILOGRAFIE:
A.Lenghel Radu Dorin, Control şi audit intern - Suport de curs in format electronic,
Cluj-Napoca, 2020;
B. Standardele internaţionale pentru practica profesională a auditului intern, 2017,
elaborate de The Institute of Internal Auditors – IIT.