Sunteți pe pagina 1din 9

Federatia Autoritatilor Locale din Romania

Calea Izvor 2-4, sector 5, Bucuresti Tel.: 402.20.92; 402.21.29; fax: 402.21.22 E-mail: falr@falr.ro Web: www.falr.ro

GHIDUL indicatorilor de performanta financiara


Preambul Indicatorii financiari si bugetari constituie instrumente ale procesului complex al analizei financiare - element esential in managementul financiar al administratiei publice locale. Analiza financiara reprezinta asadar un ansamblu de instrumente si tehnici, inclusiv indicatori financiari si prognoze, care permite masurarea situatiei financiare prezente a unei organizatii publice sau private. Structurarea datelor budgetare Pentru a realiza analiza financiara a unei administratii publice locale este necasar ca bugetul acesteia sa fie structurat in asa fel incat sa sublinieze informatiile cele mai importante, intr-un mod structurat si logic, grupand tipurile de venituri si cheltuieli intr-o maniera utila. Structura standard a bugetului folosita in analiza financiara este urmatoarea: 1. Venituri operationale (+) a) Veniturile curente (fiscale si nefiscale) proprii ale APL b) Cota defalcata din IVG c) Alte transferuri operationale (pentru echilibrare sau cu destinatie speciala) din bugetele centrale 2. Cheltuieli operationale (-) 3. Rezultatul brut operational (excedent/deficit) 4. Serviciul anual al datoriei (-) 5. Rezultatul net operational (excedent/deficit) 6. Venituri pentru investitii (+) a) venituri proprii pentru investitii (venituri de capital sau amortizarea activelor fixe) b) transferuri din bugetele centrale pentru investitii 7. Cheltuieli pentru investitii (-) 8. Rezultatul bugetar primar (excedent/deficit) 9. Imprumuturi primite in anul curent (+) 10. Sold fond de rulment la inceputul anului (+) 11. Rezerve (-) 12. Rezultatul bugetar final (>=0) Definitii:

2 veniturile operationale - totalitatea resurselor financiare de care beneficiaza in mod curent (repetitiv) o administratie locala; cheltuielile operationale - totalitatea cheltuielilor unei APL cu furnizirea serviciilor publice, adica toate cheltuielile unei administratii locale, cu exceptia celor de capital si a celor cu serviciul datoriei; venituri curente(autonome)* - parte a veniturilor operationale care depind intr-o masura importanta de administratia locala respectiva si au un grad de predictibilitate ridicat: veniturile proprii fiscale si nefiscale, taxele speciale si cota defalcata din IVG. (veniturile operationale din care se exclud orice fel de transfer operational de echilibrare sau cu destinatie speciala) * raspunde necesitatilor specifice sistemului finantelor publice locale din Romania

Categorii de indicatori de performanta financiara Indicatorii prezentati in aceasta baza de date sunt grupati in patru categorii relevante pentru evaluarea performantei financiare: Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri indicatori care arata existenta unui nivel corespunzator al veniturilor si masura in care APL are controlul asupra veniturilor locale. Indicatori ai cheltuielilor sau care reflecta rigiditatea acestora definesc gradul de flexibilitate pe care il detin autoritatile locale in alocarea resurselor pentru diferite scopuri (destinatii). Aceasta analiza face distinctia intre cheltuielile discretionare ale APL (pe care aceasta poate decide sa le faca sau nu) si cheltuielile nediscretionare (obligatorii) pe care o APL nu poate decide sa nu le faca. Indicatori ai capacitatii de investire, de contractare a datoriei si a structurii acesteia indicatori care definesc masura in care autoritatile locale acorda importanta cheltuielilor de capital si capacitatea acestora de a atrage finantare pe termen lung pentru finantarea investitiilor. Indicatori ai rezultatului operational sau care reflecta capacitatea managementului financiar se refera la relatia dintre venituri si cheltuieli si definesc gradul in care APL implementeaza un management performant al resurselor financiare.

Descrierea indicatorilor pe categorii Indicatori ai veniturilor sau care reflecta capacitatea de a genera venituri (CGV) Utilizare categorie: Administratiile locale exercita, in grade diferite, un control asupra diferitelor surse de venit. Veniturile curente sunt in mare masura sub control local. Alte surse sunt mai putin controlabile. Predictibilitatea veniturilor este esentiala in analiza privind solvabilitatea financiara, intrucat achitarea/rambursarea datoriei implica un anumit grafic de efectuare a platilor ce, odata stabilit,

3 trebuie respectat. Determinarea predictibilitatii diferitelor surse de venituri este astfel extrem de necesara si trebuie facuta cu rigurozitate. Primii patru indicatori referitori la capacitatea de a genera venituri (CGV1-CGV4) se refera la surse de venituri care cad sub incidenta controlului autoritatilor locale si/sau care deriva din activitatea economica locala. Urmatorii indicatori din aceasta categorie se refera la surse de venituri asupra carora autoritatile exercita tot mai putin control. Indicatorii ce cumuleaza diverse surse de venituri (no.1-5) ajuta la interpretarea gradului de autonomie financiara a APL analizate: cu cat este mai mare procentul primilor trei indicatori (CGV1-CGV3) cu atat este mai mare gradul de autonomie financiara si cu atat mai buna starea financiara a APL. CGV1 Venituri din impozitul pe proprietate sau CGV1a Venituri din impozitul pe proprietate pe locuitor sau CGV1b Ponderea veniturilor din impozitul pe proprietate in total venituri Utilizare: Impozitul pe proprietate este cel mai important impozit local din tarile in curs de dezvoltare. In cazul oraselor mari este un fapt destul de obisnuit ca din aceasta sursa de venituri sa fie finantate mai mult de o treime din toate cheltuielile realizate de administratiile locale respective. Pe langa importanta pur fiscala a acestui tip de impozit, analiza acestui impozit poate oferi si informatii despre economia locala: valoarea asociata bazei de impozitare (proprietatile existente in jurisdictia respectiva) ar trebui sa reflecte vigoarea economiei locale (sau slabiciunea acesteia), mai ales in cazul economiei urbane. CGV2 Venituri proprii fiscale sau CGV2a Venituri proprii fiscale pe locuitor sau CGV2b Ponderea de venituri proprii fiscale in total venituri Utilizare/definitie: Prin totalitatea impozitelor si taxelor locale pot fi analizate sursele permanente si, in marea lor majoritate, aflate sub controlul administratiilor locale. Astfel, pe langa impozitul pe proprietate mai sunt incluse aici: alte impozite si taxe de la populatie, alte incasari din impozite directe si taxele de autorizare (ex. autorizatia de constructie). Nu sunt incluse aici surse de venit care nu au caracterul taxelor si al impozitelor ca, de exemplu: veniturile din concesiuni sau inchieri, amenzi, veniturile din varsamintele din profitul net al regiilor sau societatilor comerciale aflate in subordinea consiliilor locale/judetene sau veniturile de capital cum ar fi venitul din vanzarea unei parcele de teren apartinand primariei, deoarece acesta sursa din urma, desi aflata tot sub controlul local, nu se consitutie intr-o sursa de venituri recurenta (la dispozitia administratiei locale an de an). CGV3 Veniturile curente proprii (fiscale si nefiscale) sau CGV3a Venituri curente proprii (fiscale si nefiscale ) pe locuitor sau CGV3b Ponderea veniturilor curente proprii (fiscale si nefiscale) in totalul veniturilor Utilizare/definitie: Veniturile curente proprii (fiscale si nefiscale) reprezinta "veniturile curente" conform clasificatiei MF (suma veniturilor fiscale si a celor nefiscale, cu exceptia taxelor speciale), la care s-au adaugat

4 si taxele speciale ca avand caracteristica de "curente", desi constituie o sursa optionala la care nu apeleaza toate administratiile locale si care nu se poate utiliza in scopuri generale, ci numai in domeniul pentru care au fost instituite aceste taxe. CGV4 Venituri curente totale (autonome) sau CGV4a Venituri curente totale (autonome) pe locuitor sau CGV4b Ponderea veniturilor curente totale (autonome) in total venituri Utilizare/definitie: Acest indicator contine integral tipurile de venituri curente proprii (fiscale si nefiscale) la care se mai adauga si cotele defalcate din impozitul pe venitul global. Aceste cote din impozitul pe venitul global, spre deosebire de alte transferuri de la bugetul central, sunt varsate in contul administratiilor locale in mod automat si ele reflecta foarte bine situatia economiei locale si eforturile pe care o APL le face pentru dezvoltarea acesteia prin atragerea de noi investitii. Pentru analiza multianuala a acestor cote (ca reflectare a evolutiei economiei locale) trebuie tinut insa cont de faptul ca valoarea lor (procentul) este hotarata in fiecare an prin legea bugetului de stat si ca atare suma poate varia de la un an la altul independent de variatia bazei de impozitare (venitul global). CGV5 Venituri operationale sau CGV5a Venituri operationale pe locuitor sau CGV5b Ponderea veniturilor operationale in total venituri Definitie: Veniturile operationale reprezinta suma tuturor resurselor recurente ( aflate la dispozitia administratiei publice locale an de an) pe care o APL le poate utiliza pentru acoperirea in primul rand a cheltuielilor cu activitatile curente (ca termen separat de cheltuieli de capital), dar care pot fi utilizate si pentru cheltuielile de capital. Astfel, veniturile operationale cumuleaza, in plus fata de resursele incluse in indicatorul CGV4 de mai sus, si surse care sunt utilizate pentru echilibrarea bugetelor locale si/sau pentru subventionarea unor activitati (mai putin stabile de la an la an): Fonduri pentru echilibrare transferate de catre nivelul central din partea retinuta de acesta din impozitul pe venit global, pentru a ajuta APL sa-si echilibreze bugetul local. Fonduri de echilibrare cu destinatie speciala transferate catre APL in scopul finantarii exclusive a anumitor reponsabilitati (plata salariilor profesorilor din invatamantul secundar, subventionarea incalzirii termice, alte activitati) din parte retinuta de nivelul central din impozitul pe venit global sau din alte impozite nationale (TVA). Fonduri de echilibrare cu destinatie generala care sunt retinute direct de catre judete din IVG pentru a sprijini bugetele locale ale celor mai sarace comunitati. Aproximativ 16% (2002) din impozitul pe venit global sunt alocate judetelor pentru acest scop.

CGV6 Venituri pentru investitii sau CGV6a Venituri pentru investitii pe locuitor sau CGV6b Ponderea veniturilor pentru investitii in total venituri Definitie:

5 Veniturile pentru investitii reprezinta surse financiare ce pot fi folosite exclusiv pentru cheltuieli de capital. Aceste surse financiare sunt, pe de o parte, veniturile (exceptionale sau curente) obtinute de o APL ce pot fi folosite numai pentru investitii (cum sunt de exemplu veniturile din capital, sau veniturile din amortizarea activelor fixe), precum si transferurile cu destinatie de investitii primite de la bugetul de stat. CGV7 Total venituri pe locuitor Utilizare; Totalul veniturilor pe cap de locuitor permite o comparatie intre APL de diferite marimi. CGV8 Gradul de colectare a veniturilor proprii fiscale Gradul de colectare a veniturilor dintr-un anumit impozit - raportul dintre incasarile efective dintrun impozit anume si totalitatea obligatiilor de plata ale contribuabililor aferente acelui impozit.

Gc = Incasari/Debit
Gradul de colectare a tuturor impozitele locale - media ponderata a gradelor de colectare ale diferitelor impozite in raport cu incasarile din aceste impozite:

Gca = (Gcj*Ij)/Ij
CGV9 Nivelul fiscalitatii locale Nivelul fiscalitatii pentru un anumit impozit - raportul dintre nivelul efectiv (procent sau suma absoluta) si nivelul maxim permis de lege pentru anul respectiv:

Nf = Nef/Nmax
Nivelul fiscalitatii agregate (pentru toate impozitele locale) - media ponderata a nivelurilor fiscalitatii pentru impozitele locale in raport cu incasarile din respectivele impozite.

Nfa = (Nfj*Ij)/Ij
Utilizare: Nivelul fiscalitatii locale este un indicator deosebit de important, deoarece el reflecta efortul propriu al unei APL pentru a dispune de resurse financiare si totodata ne arata marja de flexibilitate de care dispune la un moment dat. Acesti indicatori permit comparatii foarte utile intre administratii locale de acelasi tip sau dimensiuni, pentru a se evalua comparativ efortul fiscal pe care membrii unei comunitati il fac. Indicatori ai cheltuielilor operationale sau care reflecta rigiditatea acestora (RCO) Utilizare:

6 Aceasta categorie de indicatori reflecta cat de flexibile sau de rigide sunt diferitele cheltuieli ale unei APL. Flexibilitatea cheltuielilor poate ajuta o municipalitate sa fie mai credibila financiar. Flexibilitatea face ca unei APL sa-i fie mai usor sa reduca cheltuielile, daca este necesar, astfel incat sa fie capabila sa asigure plata angajamentelor, atat in perioade de prosperitate, cat si in cele de recesiune. In cadrul acestei categorii, primii indicatori reprezinta acele cheltuieli care sunt cel mai putin flexibile. Aceasta rigiditate poate fi datorata unor prevederi legale sau unei presiuni politice mari pentru a se raspunde unor cerinte ale populatiei sau pentru a proteja reputatia respectivei APL in sensul credibilitatii financiare. Ultimii indicatori incorporeaza in mod progresiv cheltuieli mai flexibile. RCO1 Cheltuieli totale de personal sau RCO1a Cheltuieli totale de personal pe locuitor sau RCO1b Ponderea cheltuielilor totale de personal in cheltuielile operationale Explicatie: Plata salariilor personalului este inevitabila si reprezinta in multe cazuri prioritatea numarul unu a unei administratii locale. Definitie: Cheltuielile totale de personal reprezinta cheltuielile pentru personalul propriu, cel din institutiile subordonate APL si finantate din bugetul local sau personalul didactic din invatamantul secundar. RCO2 Cheltuieli de personal autonome (fara invatamant) sau RCO2a Cheltuieli de personal autonome (fara invatamant) pe locuitor sau RCO2b Ponderea cheltuielilor de personal autonome (fara invatamant) in cheltuielile operationale Explicatie: Acest indicator reprezinta volumul total (si apoi volumul pe locuitor si ponderea cheltuielilor de personal) asupra carora autoritatile locale au un control direct. Astfel, au fost excluse aici cheltuielile cu plata personalului didactic (de fapt plata personalului didactic in invatamintul preuniversitar), ele nefiind sub controlul APL si fiind acoperite exclusiv printr-un transfer cu destinatie speciala (sume defalcate din TVA). Definitie: Cheltuielile de personal autonome (fara invatamint) reprezinta cheltuielile totale de personal din care se scad cheltuielile de personal didactic din invatamint. RCO3 Cheltuieli de personal, cu subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si cu asistenta sociala sau RCO3a Cheltuieli de personal, cu subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si cu asistenta sociala pe locuitor sau RCO3b Ponderea cheltuielilor de personal, cu subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si cu asistenta sociala in total cheltuieli operationale Explicatie:

7 Acest indicator masoara cheltuielile rigide sau cheltuieli nediscretionare (obligatorii) care nu pot fi evitate de ctare APL, si anume cheltuielile de personal la care se mai adauga plata subventiilor la energia termica si cheltuielile cu asistenta sociala. Aceste cheltuieli raportate la numarul de locuitori faciliteaza analiza comparativa intre diferite APL. Definitie: Cheltuieli de personal, cu subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si cu asistenta sociala suma cheltuielilor de personal, celor cu subventiile pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif si celor cu asistenta sociala. RCO4 Cheltuieli operationale sau RCO4a Cheltuieli operationale pe locuitor sau RCO4b Ponderea cheltuielilor operationale in total cheltuieli Explicatie: Pe termen scurt, cheltuielile operationale sunt mai rigide decat cele privind cheltuieli de capital pentru investitii noi din cauza ca, in cazul in care nu sunt resurse bugetare suficiente, oficialii pot amana unele cheltuieli de capital. Astfel, acest indicator insumeaza toate cheltuielile operationale (excluzand cheltuieli de capital). Capacitatea de investire si de contractare de imprumuturi (CID) Utilizare: Aceasta categorie de indicatori ofera informatii cu privire la solvabilitatea financiara a unei APL. Astfel se poate analiza ponderea cheltuielilor cu finantarea serviciului datoriei ca procent din cheltuieli totale, tinand cont ca aceaste cheltuieli sunt prioritare. Urmatorii indicatori pun in lumina investitiile si creditele APL. Acesti doi termeni se suprapun, dar nu coincid, caci APL poate finanta investitiile si din alte surse decat din imprumuturi. CID1 Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei sau CID1a Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei pe locuitor CID1b Ponderea cheltuielilor cu finantarea serviciului datoriei in total cheltuieli Definitie: Cheltuieli cu finantarea serviciului datoriei reprezinta sumele de rambursat si platile cu dobanzile atat pentru datoria pe termen scurt cat si cea pe termen lung. CID2 Serviciul anual al datoriei ca pondere in veniturile curente totale (autonome) Utilizare: Acest indicator defineste masura in care o APL poate sa mai contracteze alte credite in plus fata de cele deja contractate, tinand cont de limitele de indatorare permise. Aceste limite confera autoritatii locale autonomie in luarea deciziei atata timp cat cheltuielile cu finantarea raman in limite prudente acceptabile. Conform legii, in cazul in care APL intentioneaza sa contracteze alte datorii, pentru anii urmatori, APL trebui sa ia in considerare serviciul datoriei asociat si acestor viitoare credite.

8 Definitie: Serviciul anual al datoriei ca pondere in veniturile curente totale (autonome) reprezinta raportul dintre toate platile asociate datoriei pe termen lung si celei pe termen scurt (rambursari, dobanda, comisioane) si veniturile curente totale (autonome) CID3 Cheltuieli totale cu investitiile CID3a Cheltuieli totale cu investitiile pe locuitor CID3b Ponderea cheltuielilor totale cu investitiile in total cheltuieli Utilizare: O administratie publica locala poate fi evaluata (comparata) mult mai relevant din punctul de vedere al calitatii managementului financiar in functie de eforturile de investire mai degraba decat prin cheltuielile pentru activitati curente. Acest indicator experima efortul total pentru investitii pe termen lung. Definitie: Cheltuieli totale cu investitiile reprezinta suma cheltuielilor de capital si a serviciul datoriei pentru imprumuturile pe termen lung. CID4 Ponderea serviciul datoriei pentru imprumuturile pe termen lung in cheltuielile totale cu investitiile Utilizare: Pentru a face o distinctie intre diferitele resurse financiare utilizate pentru investitii, acest indicator arata ce procent din investitii este asociat unei finantari din imprumuturi pe termen lung fata de sursele derivate dintr-un excedent operational. Definitie: Ponderea serviciul datoriei pentru imprumuturile pe termen lung in cheltuielile totale cu investitiile reprezinta raportul dintre suma tuturor platilor asociate imprumuturilor pe termen lung si cheltuielile totale cu investitiile Capacitate de Management Financiar (CMF) Utilizare: Aceasta categorie de indicatori compara indicatorii referitori la venituri cu indicatorii referitori la cheltuieli, in incercarea de evaluare a capacitatii de management financiar a APL. CMF1 Rezultatul (excedentul sau deficitul ) operational brut CMF1a Ponderea rezultatului (excedent/deficit) operational brut in total venituri operationale Utilizare: Administratiile locale demonstreaza o capacitate de management financiar superioara atunci cand nu utilizeaza toate resursele disponibile pentru a acoperi cheltuieli operationale, ci dimpotriva, investesc o parte semnificativa in proiecte de investitii. O masurare initiala a acestei abilitati se realizeaza prin determinarea valorii absolute a rezultatului operational si apoi prin determinarea

9 ponderii rezultatului operational (excedentu/deficit) brut in totalul veniturilor operationale. Rezultatul operational (excedent/deficit) brut reprezinta sursa principala si esentiala prin care o APL poate mobiliza fonduri pentru investitiile necesare in infrastructura serviciilor publice sau pentru rambursarea creditelor contractate cu acest scop. Definitie: Rezultatul (excedentul sau deficitul ) operational brut reprezinta diferenta dintre veniturile operationale si cheltuielilor operationale. Ponderea rezultatului (excedent/deficit) operational brut in total venituri operationale reprezinta raportul dintre rezultatul operational brut si veniturile operationale. CMF2 Ponderea rezervelor in total cheltuieli Utilizare/explicatie: Cu veniturile totale, autoritatile locale trebuie sa acopere cheltuielile operationale, de capital si serviciul anula al datoriei contractate. Ceea ce ramane poate sa fie depozitat intr-un fond de rezerva. Constituuirea acestui fond de rezerva este o masura a prudentei fiscale. Acest indicator, arata abilitatea unei APL de a se asigura ca totalul cheltuielilor nu depaseste totalul veniturilor. CMF3 Rezultatul (excedent/deficitul )operational net CMF3a Ponderea rezultatului (excedent/deficit) operational net in total venituri operationale Definitie: Rezultatul (excedent/deficitul )operational net reprezinta diferenta dintre rezultatul (excedent/deficit) operational brut si cheltuielile cu finantarea serviciului datoriei. Ponderea rezultatului (excedent/deficit) operational net in total venituri operationale reprezinta raportul dintre rezultatul operational net si veniturile operationale.