Sunteți pe pagina 1din 2

Activitatea profesorului la clasă

-eficacitate şi eficienţă-
Profesor Claudiu Conţiu, Şcoala Profesională Poiana Turda

În accepţiunea teoretică profesorul este un manager educaţional, este conducătorul actului


educaţional în relaţia directă cu elevii. Astfel funcţiile manageriale se regăsesc în activitatea cadrului
didactic având note şi conotaţii specifice.

Profesorul, analizând resursele pedagogice (documentele curriculare), resursele umane (elevii)


resursele materiale şi orarul realizează:

 Planificarea calendaristică, exercitând în acest fel funcţia de prognoză/planificare/programare


 Proiectarea lecţiei, realizând aceeaşi funcţie dar la nivelul lecţiei
 Întreg proiectul elaborat este pus în practică, exercitându-se astfel pe lângă implementare şi
funcţiile de control/autocontrol, evaluarea secvenţială, conducerea operaţională, formarea şi
dezvoltarea echipelor de învăţare în clasă, motivarea, participarea, dezvoltarea personală,
prevenirea şi rezolvarea eventualelor conflicte între elevi sau cu elevii, evaluarea sumativă de
factură docimologică, evaluarea relaţională sistemică, statistică, prin obiective, toate cu
raportare la activitatea educaţională cu elevii.

Ca şi formă specifică de circulaţie a informaţiei profesorul realizează comunicarea didactică,


deasemenea ia o serie de decizii în legătură cu diferitele etape şi aspecte ale muncii sale.

Întreaga activitate se desfăşoară într-un cadru organizatoric dat de şcoală, dar activitatea de
învăţarea în clasă, timpul de învăţare, sunt aspecte în care acţionează în calitatea sa de manager
educaţional.

Profesorul are şi calitatea de lider. El stabileşte o relaţie specifică de muncă intre elevii din
clasă şi între el şi elevi. El îşi dobândeşte statutul de lider prin participarea activă şi prin demonstrarea
capacităţilor sale de a realiza sarcini în urma cooperării cu ceilalţi.

Urmând modelul chirurgului Atul Gawande în cartea „The checklist manifesto – how to get
things right” se poate creiona o „listă de verificare” cu activităţile profesorului care pot duce la
eficacitate şi eficienţă în activitatea la clasă:

 Planificarea calendaristică, proiectarea lecţiei


 Implementarea planificării
 Control/autocontrol
 Evaluare
 Conducere operationala
 Formarea şi dezvoltarea echipelor de învăţare, motivare, participare, dezvoltare personală
 Prevenirea şi rezolvarea eventualelor conflicte
 Folosirea „tactului pedagogic”
„Profesorul este aşadar un actor aflat în ipostaze multiple şi nuanţate: de organizator al surselor
de informare abordabile în contextul unui conţinut anume, este evaluator, animator-motivator, consilier
şi în consecinţă formator.”

În urma cercetărilor în domeniul eficacităţii activităţii şcolare, se pot desprinde nişte concluzii
cu valoare generală:

 Orice elev poate să înveţe, este importantă stimularea lui maximală


 Evaluarea rezultatelor activităţii şcolare trebuie să fie realizată, chiar dacă mulţi profesori
consideră mijloacele inspecţiei şcolare ca fiind coercitive. Succesul nu trebuie judecat în
termenii unor valori absolute, la care să se raporteze toţi elevii, ci în termenii valorii
adăugate la nivelul formării fiecărui elev.

Eficacitatea şi eficienţa la clasă depinde şi de conducerea şcolii în sensul că, aşa cum afirmă multe
studii în domeniu, conducătorii eficace sunt proactivi şi se concentrează pe ceea ce pot face cu resurse
proprii, fără a găsi mereu scuze pentru nereuşite. Levine şi Lezotte afirmă că este necesară o selecţie
serioasă şi o înlocuire, la nevoie, a profesorilor, până la constituirea unei echipe care să facă posibilă
derularea unei activităţi eficace.

Bibliografie

1. Institutul român de management educaţional, Management educaţional – Iaşi Editura CDMRO, 2003
2. Atul Gawande, The checklist manifesto-how to get the things right –Metropolitan Books of Henry Holt and Company
LLC, 2009

S-ar putea să vă placă și