Sunteți pe pagina 1din 3

SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE

SEMINAR 3

3. Determinarea rezultatului exerciţiului şi repartizarea acestuia

Teste grilă:

1. Care din următoarele afirmaţii este corectă:


a) între rezultatul contabil şi rezultatul fiscal nu există diferenţe;
b) între rezultatul contabil şi rezultatul fiscal există numai diferenţe permanente;
c) între rezultatul contabil şi rezultatul fiscal există numai diferenţe temporale;
d) rezultatul fiscal este pozitiv doar dacă rezultatul contabil este profit;
e) între rezultatul contabil şi rezultatul fiscal pot exista atât diferenţe permanente cât şi
diferenţe temporale;

2. Se cunosc următoarele informaţii privind societatea ALFA S.A., în exerciţiul N:


- venituri totale 100.000 u.m., din care venituri din dividende 10.000 u.m.;
- cheltuieli totale 70.000 u.m., din care cheltuieli cu amenzile 5.000 u.m.;
- cota de impozit pe profit 25%.
Rezultatul contabil, rezultatul fiscal şi impozitul pe profit sunt de:
a) 30.000; 25.000; 6250;
b) 30.000; 30.000; 7.500;
c) 30.000; 35.000; 8.750;
d) -30.000; -15.000; 0;
e) -30.000; -15.000; 3.750;

Aplicații

Aplicația 1. (rezolvată)
Să se determine, la sfârșitul exercițiului financiar, pierderea contabilă și pierderea fiscală pe baza
următoarelor date:
- Venituri totale: 8.000 lei, din care venituri neimpozabile: 400 lei;
- Cheltuieli totale: 9.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile: 700 lei.

Rezolvare:
- Rezultatul contabil (pierderea contabilă)= 8.000 lei-9.000 lei = -1.000 lei;
- Rezultatul fiscal:
𝑅𝑓 = (𝑅𝑐𝑏 + 𝐶𝑛𝑒𝑑𝑒𝑑 − 𝑉𝑛𝑒𝑖𝑚𝑝 ) = −1000 + 700 − 400 = −700 𝑙𝑒𝑖

Aplicația 2. (rezolvată)
Pentru determinarea rezultatului contabil net și repartizarera acestuia, la o societate cu capital integral
de stat, la sfârșitul exercițiului, se constată următoarele:
- Venituri totale: Vt = 10.000 lei, din care venituri neimpozabile: Vneimp= 500 lei
- Cheltuieli totale: Ct = 6.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile: Cneded= 1.000 lei
- Rezerve legale existente: Rezlegale = 500 lei
- Capital social: CS = 3.000 lei
- Pierderea contabilă din anii precedenți: Pierederectb=300 lei, din care pierdere fiscală:
Pierderefiscală =200 lei
- Adunarea generală a asociaților hotărăște ca profitul contabil net, rămas după majorarea
rezervelor legale și acoperirea pierderii contabile, să fie repartizat la dividende.
1
SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE
SEMINAR 3

Rezolvare:
a) Determinarea profitului contabil net:
▪ Rezultatul contabil brut: Rcb = Vt – Ct = 10.000 - 6.000=4.000 lei
▪ Rezultatul fiscal:
𝑅𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑏 + 𝐶𝑛𝑒𝑑𝑒𝑑 − 𝑉𝑛𝑒𝑖𝑚𝑝 = 4.000 + 1.000 − 500 = 4.500 𝑙𝑒𝑖
▪ Rezerve legale care se pot constitui din profitul impozabil anual:
𝑅𝑖𝑚𝑝 × 5% = 4.500 × 5% = 225 𝑙𝑒𝑖
▪ Plafonul maxim al rezervelor legale este de:
3.000 × 20% = 600 𝑙𝑒𝑖
▪ Entitatea mai are obligația legală de a repartiza la rezerve legale suma de:
600-500=100 lei
▪ Rezultatul impozabil este:
𝑅𝑖𝑚𝑝 = (𝑅𝑐𝑏 + 𝐶𝑛𝑒𝑑𝑒𝑑 − 𝑉𝑛𝑒𝑖𝑚𝑝 ) − 𝑅𝑒𝑧𝑙𝑒𝑔𝑎𝑙𝑒 − 𝑃𝑖𝑒𝑟𝑑𝑒𝑟𝑒𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙ă =
= (4.000 + 1.000 − 500) − 100 − 200 =
= 4.500 − 300 = 4.200 𝑙𝑒𝑖
▪ Impozitul pe profit datorat:
𝐼𝑚𝑝 = 𝑅𝑖𝑚𝑝 × 16% = 4.200 × 16% = 672 𝑙𝑒𝑖
▪ Profitul contabil net:
𝑅𝑐𝑏 − 𝐼𝑚𝑝 = 4.000 − 672 = 3.328 𝑙𝑒𝑖

b) Repartizarea profitului contabil net:


▪ Pentru rezerve legale: 100 lei;
▪ Pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți: 300 lei;
▪ Pentru dividende: 3.328 -100- 300 = 2.928 lei.

Aplicația 3. (rezolvată)
În anul fiscal 201N s-au înregistrat în contabilitatea unei entități următoarele venituri și cheltuieli:
- Venituri totale: 92.000 lei , din care cifra de afaceri: 90.000 lei;
- cheltuieli totale: 50.000 lei, din care impozit pe profit plătit în cursul exercițiului: 4.000 lei;
- cheltuieli de sponsorizare: 400 lei.
Determinați impozitul pe profit.

Rezolvare:
▪ Rezultatul contabil brut: Rcb = Vt – Ct = 92.000 - 50.000=42.000 lei
▪ Rezultatul fiscal:
𝑅𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑏 + 𝐶𝑛𝑒𝑑𝑒𝑑 − 𝑉𝑛𝑒𝑖𝑚𝑝 = 42.000 + 4.000 + 400 = 46.400 𝑙𝑒𝑖
▪ Impozit pe profit datorat:
𝐼𝑚𝑝 = 𝑅𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙 × 16% = 46.400 × 16% = 7.424 𝑙𝑒𝑖
Cheltuielile de sponsorizare care se scad direct din impozitul datorat reprezintă suma cea mai mică
din următoarele limite:
- 20% din impozitul datorat: 7.424 𝑙𝑒𝑖 × 20% = 1.484,8 𝑙𝑒𝑖
3
- 3%0 din cifra de afaceri: 90.000 𝑙𝑒𝑖 × 1000 = 270 𝑙𝑒𝑖
▪ Impozit pe profit de plată stabilit la sfârșitul anului= Impozit pe profit datorat – impozit pe
profit plătit – cheltuieli de sponsorizare deductibile= 7.424 lei-4.000 lei-270 lei=3.154 lei

2
SISTEME ȘI RAPORTĂRI FINANCIARE
SEMINAR 3

Aplicația 4. (Propusă)
În sfârșitul execițiului financiar la o entitate cu capital privat se constată:
- venituri totale: 200.000 lei
- cheltuieli totale: 120.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile: 5.000 lei
- pierdere contabilă din anul precedent: 10.000 lei, din care pierdere fiscală: 6.000 lei
- capital social: 40.000 lei
- entitatea nu are constituite rezerve legale
- profitul contabil rămas după constituirea rezervelor legale și acoperirea pierderii contabile
se repartizează la Alte rezerve (15.000 lei), iar restul, la dividende.
Să se determine rezultatul contabil net și cum se repartizează acesta.

Aplicația 5. (propusă)
O entitate varsă la buget în anul fiscal 201N plăți anticipate de impozit pe profit în sumă de 1.000
lei/trimestrial. În anul fiscal 201N s-au înregistrat în contabilitate următoarele venituri și cheltuieli:
- venituri totale: 90.000 lei
- cheltuieli totale: 60.000 lei
- amenzi datorate bugetului: 2.000 lei
- dividende primite de la alte entități române: 5.000 lei
Să se determine impozitul pe profit care mai trebuie achitat de entitate la sfârșitul anului 201N.

Aplicația 6. (propusă)
O entitate varsă la buget în anul fiscal N plăți anticipate de impozit pe profit în sumă de 900
lei/trimestrial. În anul fiscal N s-au înregistrat în contabilitate următoarele venituri și cheltuieli:
- venituri totale: 80.000 lei
- cheltuieli totale: 50.000 lei
- amenzi datorate bugetului: 1500 lei
- dividende primite de la alte entități române: 3.000 lei
Să se determine impozitul pe profit care mai trebuie achitat de entitate la sfârșitul anului N.

Aplicația 7. (propusă)
O entitate efectuează în anul fiscal 201N plăți anticipate de impozit pe profit în sumă de 1.250
lei/trimestrial. În anul fiscal 201N, entitatea prezintă următoarele informații:
- venituri totale: 100.000 lei, din care venituri din ajustări privind deprecirea mărfurilor: 6.000 lei;
- cheltuieli totale: 60.000 lei, din care perisabilități care depășesc limitele legale: 500 lei;
- pierderi contablile din anii precedenți: 10.000 lei;
- pierderi fiscale din anii precedenți: 8.000 lei.
Determinați impozitul pe profit.

Aplicația 8. (propusă)
O entitate efectuează în anul fiscal N plăți anticipate de impozit pe profit în sumă de 1.300
lei/trimestrial. În anul fiscal N, entitatea prezintă următoarele informații:
- venituri totale: 90.000 lei, din care venituri din ajustări privind deprecirea mărfurilor: 5.000 lei;
- cheltuieli totale: 60.000 lei, din care perisabilități care depășesc limitele legale: 600 lei;
- pierderi contablile din anii precedenți: 10.000 lei;
- pierderi fiscale din anii precedenți: 7.000 lei.
Determinați impozitul pe profit.

S-ar putea să vă placă și