Sunteți pe pagina 1din 8

WinСmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n


aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistică
al Republicii Moldova
Antreprenor SRL Polimer Gaz Conducte
(denumirea )
Autoritate Contractanta Agenția de Dezvoltare Regionala Nord
(denumirea )
Beneficiar Primăria or. Drochia
Obiect
„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă in
orașul Drochia”
Deviz
Nr. 6_1/AD

Valoarea lucrarilor executate 16 641,82 (TVA 0%) lei

P r o c e s - v e r b a l nr. 94
noiembrie anul 2021
Înlocuirea plăcii de acoperire pentru rezervorul de 1000mc
Pret Valoare
Nr Simbol inclusiv inclusiv salariu
Denumire lucrari U.M. Cantitate salariu
crt. norme (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de demontare a placilor de acoperis

1 Demontarea elementelor
de acoperis - membrane 0,00 0,00
0,00
RpCI42F bituminoase in unul sau m2 —————————— ———————————
0,00 0,00
doua straturi

2 Taierea cu masina cu
discuri diamantate a
rosturilor de contractie si 0,00 0,00 0,00
DC04B m —————————— ———————————
dilatatie la placile din 0,00 0,00
beton armat

3 Darimarea betoanelor
armate din platelaje, bolti,
arce, cadre, cuzineti, ziduri
intoarse fara exploziv, cu
ciocan cu aer comprimat 0,00 0,00 0,00
PJ06B m3 —————————— ———————————
(Demolarea partiala a 0,00 0,00
consolelor placilor
grinzilor marginale din
beton armat)

4 Demontarea cu macaraua
a placilor din beton armat 0,00 0,00
0,00
Dl124 pentru acoperire (k=1.2 m3 —————————— ———————————
0,00 0,00
conditii dificile de lucru)

5 Reamplasarea macaralei la zi 0,00 0,00 0,00


—————————— ———————————
punctul de lucru
0,00 0,00
6 Incarcarea materialelor din
grupa A - grele, in prafuri
TRI1AA03 prin aruncare - de pe 0,00 0,00 0,00
t —————————— ———————————
A3 rampa, in vagon, categoria 0,00 0,00
3

7 Transportul materialelor cu
macaraua pe pneuri, de 10
tf, amplasata in pozitie 0,00 0,00
TrB22D1A 0,00
fixa, greutatea materialelor t —————————— ———————————
2 0,00 0,00
0-0,5 t si inaltimea de
ridicare fiind de 6-12 m

8 Transportarea gunoiului de
constructie cu 0,00 0,00
TsI51A6 0,00
k=1.08 autobasculanta de 10 t la t —————————— ———————————
0,00 0,00
distanta de: 6 km (6,5 km)

Total lei

Total capitol: 0,00


Inclusiv salariu
2. Piesa inglobata

2.1. Piesa inglobata PI-1

9 Forarea mecanica a
gaurilor cu diametrul de 5
cm, in elementele de 0,00 0,00 0,00
RCsB21C buc —————————— ———————————
beton, avind grosimea de 0,00 0,00
30 cm

10 Bulon M20 l=430 mm 0,00 0,00 0,00


CK35B buc —————————— ———————————
0,00 0,00
11 Bulon M20 l=280 mm 0,00 0,00 0,00
CK35B buc —————————— ———————————
0,00 0,00
12 Astuparea cu beton clasa
C-10/8 Bc 10 (B 150) a
gaurilor din ziduri de
beton, cuprinzind curatarea
gaurii si amorsarea cu
lapte de ciment, pentru 0,00 0,00 0,00
RpCB08C buc —————————— ———————————
asigurarea legaturii 0,00 0,00
betonului vechi si cel nou,
in gauri cu suprafata medie
de 0,3 mp in ziduri pina la
25 cm grosime inclusiv

13 CL57B Montarea si fixarea kg 0,00 0,00 0,00


—————————— ———————————
pieselor inglobate in beton 0,00 0,00
armat monolit: cu
greutatea sub 10 kg
14 Vopsirea anticoroziva cu
pensula de mina a
confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de grund 0,00 0,00
0,00
IzD10A anticoroziv pe baza de t —————————— ———————————
0,00 0,00
miniu de plumb si doua
straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor
si constructiilor metalice.

Total lei

Total capitol: 0,00


Inclusiv salariu
2.2. Piesa inglobata PI-2

15 Forarea mecanica a
gaurilor cu diametrul de 5
cm, in elementele de 0,00 0,00 0,00
RCsB21C buc —————————— ———————————
beton, avind grosimea de 0,00 0,00
30 cm

16 Bulon M20 l=430 mm 0,00 0,00 0,00


CK35B buc —————————— ———————————
0,00 0,00
17 Bulon M20 l=280 mm 0,00 0,00 0,00
CK35B buc —————————— ———————————
0,00 0,00
18 Astuparea cu beton clasa
C-10/8 Bc 10 (B 150) a
gaurilor din ziduri de
beton, cuprinzind curatarea
gaurii si amorsarea cu
lapte de ciment, pentru 0,00 0,00 0,00
RpCB08C buc —————————— ———————————
asigurarea legaturii 0,00 0,00
betonului vechi si cel nou,
in gauri cu suprafata medie
de 0,3 mp in ziduri pina la
25 cm grosime inclusiv

19 Montarea si fixarea
pieselor inglobate in beton 0,00 0,00
0,00
CL57B armat monolit: cu kg —————————— ———————————
0,00 0,00
greutatea sub 10 kg

20 IzD10A Vopsirea anticoroziva cu t 0,00 0,00 0,00


—————————— ———————————
pensula de mina a 0,00 0,00
confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de grund
anticoroziv pe baza de
miniu de plumb si doua
straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor
si constructiilor metalice.

Total lei

Total capitol: 0,00


Inclusiv salariu
2.3. Piesa inglobata PI-3

21 Forarea mecanica a
gaurilor cu diametrul de 5
cm, in elementele de 0,00 0,00 0,00
RCsB21C buc —————————— ———————————
beton, avind grosimea de 0,00 0,00
30 cm

22 Bulon M20 l=430 mm 0,00 0,00 0,00


CK35B buc —————————— ———————————
0,00 0,00
23 Bulon M20 l=280 mm 0,00 0,00 0,00
CK35B buc —————————— ———————————
0,00 0,00
24 Astuparea cu beton clasa
C-10/8 Bc 10 (B 150) a
gaurilor din ziduri de
beton, cuprinzind curatarea
gaurii si amorsarea cu
lapte de ciment, pentru 0,00 0,00 0,00
RpCB08C buc —————————— ———————————
asigurarea legaturii 0,00 0,00
betonului vechi si cel nou,
in gauri cu suprafata medie
de 0,3 mp in ziduri pina la
25 cm grosime inclusiv

25 Montarea si fixarea
pieselor inglobate in beton 0,00 0,00
0,00
CL57A armat monolit: cu kg —————————— ———————————
0,00 0,00
greutatea sub 4 kg

26 Vopsirea anticoroziva cu
pensula de mina a
confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de grund 0,00 0,00
0,00
IzD10A anticoroziv pe baza de t —————————— ———————————
0,00 0,00
miniu de plumb si doua
straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor
si constructiilor metalice.

Total lei

Total capitol: 0,00


Inclusiv salariu
Total lei

Total capitol: 0,00


Inclusiv salariu
3. Acoperis

27 Zidarie ordinara din


blocuri de calcar (cotilet)
la pereti cu prepararea
manuala a mortarului M- 0,00 0,00 0,00
CD70A m3 —————————— ———————————
50, inaltimea etajului pina 0,00 0,00
la 4m (de-a lungul axelor
A,C)

28 Confectii metalice diverse


din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton, 0,00 0,00 0,00
CL18A kg —————————— ———————————
tevi pentru sustineri sau 0,00 0,00
acoperiri pentru acoperis.

29 Vopsirea anticoroziva cu
pensula de mina a
confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de grund 0,00 0,00
0,00
IzD10A anticoroziv pe baza de t —————————— ———————————
0,00 0,00
miniu de plumb si doua
straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor
si constructiilor metalice.

30 Invelitori din panouri


usoare din tabla profilata
cu termoizolare, de tip
"Sandwich" montate pe
rigle metalice. ( panouri cu 0,00 0,00
0,00
CE44A izolatie termica din m2 —————————— ———————————
0,00 0,00
poliuritan gros. 100 mm cu
placare pe partea interioara
cu foi "save food" gr. 0.6
mm)

31 Palarie rotativa din INOX 0,00 0,00


0,00
CE24I D300 cu talpa buc —————————— ———————————
0,00 0,00
32 Jgheaburi dreptunghiulare
din tabla de otel (latimea 0,00 0,00 0,00
CE19F m —————————— ———————————
0,45 m) 0,00 0,00

33 Tabla zincata gros. 1 mm 0,00 0,00


0,00
CE05B (latimea 500 mm) m2 —————————— ———————————
0,00 0,00

Total lei
Total capitol: 0,00
Inclusiv salariu
4. Fasade (de-a lungul axelor 1si 4)

34 Confectii metalice diverse


din profile laminate, tabla,
tabla striata, otel beton, 0,00 0,00
0,00
CL18A tevi pentru sustineri sau kg —————————— ———————————
0,00 0,00
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

35 Vopsirea anticoroziva cu
pensula de mina a
confectiilor si
constructiilor metalice cu
un strat de grund 0,00 0,00
0,00
IzD10A anticoroziv pe baza de t —————————— ———————————
0,00 0,00
miniu de plumb si doua
straturi de email
clorcauciuc, a confectiilor
si constructiilor metalice.

36 Pereti din panouri usoare,


din tabla profilata cu
termoizolare, de tip "
Sandwich" -40 mcu spuma
poliuritanica montate pe 0,00 0,00 0,00
CD73A m2 —————————— ———————————
rigle metalice sau din 0,00 0,00
beton armat la inaltimi sub
123 m: dispuse in fata
riglelor.

37 Pereti din placi din


magnezita gros. 8 mm
fixate prin impuscarepe 0,00 0,00
0,00
CD07A scheletulmetalic, montate m2 —————————— ———————————
0,00 0,00
la o inaltime de pina la 6m
inclusiv

Total lei

Total capitol: 0,00


Inclusiv salariu
5. Timplarie

38 Instalarea ferestrelor din


PVC: oscilobatante
(pliante, swing-out) cu
suprafata golului sub 2 m2 0,00 0,00 0,00
CK57C m2 —————————— ———————————
intr-un canat (PVC cu 2 0,00 0,00
camere, geam dublu gros.5
mm E60)

39 CK25A Usi confectionate din m2 0,45 3 125,42 1 406,44


—————————— ———————————
profiluri din mase plastice
inclusiv armaturile si
accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice
natura la constructii cu 46,71 21,02
inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu
suprafata tocului pina la 7
mp inclusiv (E60)

40 Glafuri din aluminiu


exterioare montate la 0,00 0,00 0,00
CK26B m —————————— ———————————
ferestre (latimea 800 mm) 0,00 0,00

Total lei 1 406,44

Total capitol: 1 406,44


Inclusiv salariu 21,02
6. Pereul

41 Sapatura mecanica cu
excavator pe pneuri de
0,21-0,39 mc, cu comanda 1 795,56 161,60
0,09
TsC02C2 hidraulica, in pamint 100 m3 —————————— ———————————
0,00 0,00
imbibat cu apa descarcare
auto teren catg. I

42 Transportarea gunoiului de
constructie cu 5,67 81,65
TsI51A6 14,40
k=1.08 autobasculanta de 10 t la t —————————— ———————————
0,00 0,00
distanta de: 6 km (6,5 km)

43 Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit, 0,09 161,89 14,57
TsC51B 100 m3 —————————— ———————————
teren categoria II 20,78 1,87

44 Strat de fundatie din pietris 399,28 2 395,70


6,00
TsC54C 100 mm m3 —————————— ———————————
57,08 342,50
45 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, 169,04 10 142,54
DB16H 60,00
in grosime de 4,0 cm, cu m2 —————————— ———————————
k=1,25 3,60 216,22
asternere mecanica (50
mm)

Total lei 12 796,06

Total capitol: 12 796,06


Inclusiv salariu 560,59

Total lei 14 200,94


Asigurarea sociala si 24 % 139,59
medicala
Transportarea materialelor 4% 506,38
Cheltuieli de depozitare 2% 253,19
Total 15 100,10
Cheltuieli de regie 7% 1 057,01
Total 16 157,11
Beneficiu de deviz 3% 484,71
TVA 0% 0.00
16 641,82
TOTAL proces-verbal: ——————
Inclusiv salariu 581,61

ÎNTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor
SRL Polimer Gaz Conducte Agenția de Dezvoltare Regională Nord
(denumirea) (denumirea)

Director: Serghei Cocîrlă Director: Maria Prisacari


(funcţia, numele, prenumele, semnătura) (funcţia, numele, prenumele, semnătura)

________________ ________________

L.Ş. L.Ş.

Diriginte de șantier Mihail DONCILĂ

Responsabil tehnic Marin TRIFAILO

Beneficiari:

Primăria or. Drochia Nina CERETEU


Primar or. Drochia

Manager de proiect Ruslan BABIN

Șef Secție Managementul


Integrat al Proiectelor, ADR
Nord Constantin BÂNDIU

Specialist monitorizare
proiecte, SMIP ADR Nord Evghenia NOVGORODSCHI

Consultant în
implementarea Proiectelor
DR Nord, GIZ Igor NEAGA

S-ar putea să vă placă și