Sunteți pe pagina 1din 9

TALANTUL ÎN NEGOȚ - 2022

Faza pe biserică – 26 martie

Faza pe județ - 9 aprilie

Faza regională – 14 mai

Faza online – 9 iulie


CLASELE 2-3
De citit 3 cărți:

Marcu Estera Filimon

De învățat 10 versete pe de rost:

Matei 5:5 Coloseni 3:20


Deuteronom 4:29 Geneza 15:6
Ioan 6:47 Osea 6:6
1 Ioan 3:18 1 Samuel 3:19
Psalmii 23:4 Proverbele 4:23
CLASELE 4-5
De citit din 2 cărți:

Marcu Iosua
cap. 1-11 și cap. 20-24

De învățat 10 versete pe de rost:

Ioan 3:36 Naum 1:7


Isaia 54:13 1 Timotei 6:6
2 Corinteni 5:7 Luca 15:10
Ieremia 31:3 Psalmii 18:32
Matei 6:14 Proverbele 6:6
CLASELE 6-7
De citit din 2 cărți:

Marcu Proverbe
cap. 7-12

De învățat 10 versete pe de rost:

Evrei 10:23 Iov 36:11


Ioan 3:16 Geneza 12:2
Romani 10:17 Isaia 29:15
1 Ioan 4:11 Psalmii 119:130
Ioan 4:14 Proverbele 19:17
CLASELE 8-9
De citit din 3 cărți:

Marcu Iosua Estera


cap. 1-11
și cap. 20-24

De învățat 10 versete pe de rost:

2 Timotei 2:13 Evrei 12:6


1 Petru 1:23 Habacuc 15:2
Țefania 3:17 Exodul 15:2
Luca 11:13 Psalmii 37:8
1 Corinteni 15:58 Proverbele 14:29
CLASELE 10-11
De citit din 3 cărți:

Marcu Judecători Psalmii


cap. 1-11 42-72

De învățat 10 versete pe de rost:

1 Samuel 15:29 Mica 6:8


Ioan 5:39 Filipeni 2:8
Isaia 43:10 1 Timotei 1:5
Evrei 13:5 Psalmii 37:5
2 Petru 1:8 Proverbele 16:32
CLASA a 12a până la 25 ani
neîmpliniți până la 1 septembrie
De citit din 3 cărți:

Marcu Judecători Psalmii


42-72

De învățat 10 versete pe de rost:

2 Timotei 3:14-15 Eclesiastul 11:10


Evrei 4:12 Efeseni 5:2
1 Petru 3:12 1 Tesaloniceni 4:1
Romani 8:15 Psalmii 36:7
Zaharia 8:16-17 Proverbele 20:25
25 ani împliniți
nelimitat
după 1 septembrie
De citit din 3 cărți:

Marcu Judecători Psalmii


42-72

De învățat 10 versete pe de rost:

Deuteronomul 11:8-9 Galateni 6:1


Ieremia 32:41 Filipeni 4:8
1 Ioan 2:27 1 Tesaloniceni 2:13
Romani 14:17 Psalmii 37:28
Obadia 1:15 Proverbele 31:30
Concursul
MEMORAREA SCRIPTURII
(pentru oricine)

De învățat pe de rost 3 capitole

Matei
Capitolele 5, 6, 7

Atenție!!!
- Vei fi ascultat cum reciți capitolele
- Vei fi ascultat dacă respecți cu vocea
TOATE semnele (virgula, punctul etc.)