Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretare ECG

Nume …………………………………………………

An/Serie/Grupa ……………………………………

NOTĂ: Se vor scrie și valorile normale pentru fiecare parametru interpretat.

I. Determinarea ritmului cardiac


Electrocardiograma este/nu este în ritm sinusal, deoarece:

II. Determinarea și interpretarea frecvenței cardiace (FC):


1. Ritm regulat:
a. Cu ajutorul formulei:

b. Prin metoda rapidă:

2. Ritm neregulat (pe 3 secunde):

III. Determinarea și interpretarea axului electric:


1. Prin metoda triaxială

2. Prin metoda rapidă


IV. Analiza morfologică și cronologică a elementelor ECG:

Parametru ECG Semnificație Aspect Sens Durată Amplitudine

Unda P

Complex QRS

În derivațiile
membrelor

Complex QRS

În derivațiile
precordiale

Unda T

Parametru ECG Semnificație Poziție față de linia Durată


izoelectrică

Segmentul PQ

Segmentul ST

Parametru ECG Semnificație Elemente componente Durată

Intervalul PQ

Intervalul ST

Intervalul QT

Intervalul RR