Sunteți pe pagina 1din 6

CAIETUL DE

PRACTICĂ
Nume, Prenume student: FLOREA V.R. VASILE
Instituția de învățământ: UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
Facultatea de Drept, anul: Anul IV
Forma de învățământ:IF(ZI)
Nume, Prenume cadru didactic supervizor: Lect. Univ.dr. ALINA MONICA AXENTE

Semnătura

Nume, Prenume tutore: Conf. Univ. Dr. BERNA BEATRICE

Semnătura

Perioada stagiului de practică – 112 de ore


Calificativ acordat de tutore: ADMIS / RESPINS
FIȘĂ DE ACTIVITATE

Luni, 8. 11.2021
Tema: Probleme organizatorice și aspecte privind importanța IRDO

Activități desfășurate
- Logare pe platforma Zoom, ora 20;
- Discuții privind modul de derulare a activității de practică în cadrul Institutului, timp
de 4 saptămâni, în sistem on-line.
- Cerințe cu privire la modul de redactare și întocmirii a referatului de final;
- Discuții despre importanța cunoașterii și respectării drepturilor omului.

Marți, 9.11.2021
Tema: Prezentarea site-ului oficial IRDO

Activități desfășurate
- Logare pe platforma Zoom, ora 20;
- Parcurgerea amănunțită a paginii oficiale a Institutului Național pentru Drepturile
Omului
- Moduri de căutare rapidă a informațiilor de interes
- După finalizarea întâlnirii mi-am propus să mă documentez, în vederea întocmirii
eseului final, asupra dreptului la educație dar și a modului de respectare a acestuia în
România.

Miercuri, 10.11.2021
Tema: Principiile de la Paris

Activități desfășurate:
- După logare pe platformă, am discutat pe marginea principiilor de la Paris, unde prin
rezoluția Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, nr. 48/134 din 20 au fost
adoptate.
- Rolul principiilor de la Paris este de a îndruma înființarea și buna funcționare a
instituțiilor naționale create pentru apărarea drepturilor omului.
- Discuții în amânunt cu privire la atribuțiile, competența și independența Principiilor;

Vineri, 12.11.2021
Tema: Ariile tematice – Domeniile de acțiune ale Institutului

Activități derulate:
- Dezbateri cu privire la categoriile de persoane „vulnerabile” pentru care apărarea si
afirmarea acestor drepturi are un rol deosebit de important;
Luni, 15 Noiembrie:
Tema: Discuții generalități cu privire la drepturile omului.

Activități desfășurate
- Logare pe platforma Zoom ora 20.
- Valorile umaniste ex. Toleranță, incluziune, nediscriminare, egalitate, solidaritate,
pace, libertate
- Drepturile omului – Cristalizare și evoluție
- „Internaționalizarea” drepturilor omului
- Generații de drepturi ale omului (3)
- Am stabilit, pentru întâlnirile ulterioare, dezbaterea unui drept aparte, ales de comun
acord, pentru care trebuia să expunem opinii, convingeri și exemple concrete.

Surse bibliografice
- Prezentare Power Point prof. Berna Beatrice prin sharescreen.

Dificultăți întâmpinate
- Nu am întâmpinat dificultăți și am înțeles informațiile prezentate;

Fișă de activitate

Marți, 16 Noiembrie

Tema: Ziua Toleranței. Discuții generalități cu privire la drepturile omului.


Activități desfășurate
- Logare pe platforma Zoom ora 20.
- Principiile exercitării drepturilor omului. Conferința internaționala de la Teheran –
1968;
- Siteme internaționale și regionale de protecție a drepturilor omului;
- Convenții specializate ale ONU
- Întrucât anual, ziua de 16 noiembrie este dedicată toleranței am convenit să aducem
acest subiect în discuția întâlnirii noastre. Ziua a fost consacrată în anul 1995 cu rolul
de face cunoscut pericolul intoleranței în societate
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (1h/zi)

Miercuri, 17 Noiembrie
Tema: Dreptul la informare.

Activități desfășurate
- Logare pe platforma Zoom ora 20.
- Discuții și dezbateri cu privire la tema propusă. Importanța informației pentru omul
modern și modul cum aceasta poate controla o societate dacă nu este transmisă,
înțeleasă dar mai ales gestionată corect.
- Explicații cu privire la dreptul persoanei de a fi informată, mai ales când vine vorba
despre informații de interes public emise de autoritatea publică, dar în egală măsură și
despre importanța infomării cu privire la problemele de interes personal
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (1h)
-
Joi, 18 noiembrie
Tema: Drepturile persoanelor care aparțin comunității LGBT

Activități desfășurate
- Logare pe platforma Zoom ora 20.
- Discuții și dezbateri cu privire la tema propusă, de o importanța deosebită mai ales
datorită actualității subiectului. Tema a avut în vedere un subiect sensibil întrucât are
în vedere convingerile sexuale a unor persoane ce stârnesc intrigi și opinii diferite în
rândul societății, iar cu privire la legislația în domeniu există diferențe de la un stat la
altul;
- România, Bulgaria, Letonia, Lituania, Moldova, Serbia, Muntenegru și Ucraina nu
prevăd în legislația civilă dreptul la căsătorie a cetățenilor ce aparțin comunității
LGBT (persoane lesbiene, gay, bisexuale, transgender)
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (1h)

Vineri, 19.11.2021

Tema: Dreptul la libertate și siguranță

Activități desfășurate:
- În cadrul meetingului am discutat despre acest drept constituțional prin care fiecare
cetățean are posibilitatea la libera exprimare fără a-i fi îngrădit dreptul la opinie și fără
a-i periclitată siguranța
- Respectarea acestui drept fundamental, constituțional este unul din principiile
societății democratice

Luni, 22.11.2021
Tema: Eutanasia
- Tema discutată a fost de interes în rândul colegilor participanți mai ales datorită
contrverselor pe care le naște în societate.
- Indiferent de gravitatea faptelor unei persoane, nimeni nu ar trebui să atenteze la acest
drept fundamental, anume dreptul la viață.
- O particularitate sensibilă legată de acest subiect apare în cazul în care vorbim despre
persoane ce se află intubate, in comă profundă, care după luni/ani petrecuți în această
stare nu prezintă semne de revenire. Avem dreptul, ca medici sau membri ai familiei
să hotărâm asupra vieții pacientului?!
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (1h)

Marti, 23.11.2021
Tema: Drepturile persoanelor cu dizabilități
Activitate desfășurată:
- Logare pe platforma zoom, la ora 20
- Discuții administrative
- Dezbaterea subiectului. Cu toate că aceste persoane trebuie să se bucure de drepturile
unei vieți normale, totuși în societatea de astăzi, mentalitățile celorlalți și facilitățile de
care ar trebui să beneficieze persoanele cu dizabilități determină ca acest subiect să fie
unul destul de sensibil.
- Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană s-au tot impus anumite reguli și
norme cu scopul de a veni în sprijinul persoanelor cu dizabilități de la rampele de
acces in instituții si locuri publice până la programe de integrare socială. Din păcate,
nici până astăzi aceste probleme nu au fost rezolvate intru totul.
- Intarzierea rezolvării acestor probleme generează încălcarea altor drepturi
fundamentale printre care dreptul la muncă. Despre dreptul la muncă în general, am
stabilit că vom discuta în următoarea întâlnire.

Miercuri, 24.11.2021
Tema: Dreptul la muncă
Activități desfășurate:
- Având acest drept, fiecare cetățean are posibilitatea de a-și asigura cele necesare vieții
putând activa în câmpul munci atât în mediul public cât și în cel privat.
- O problemă legat de acest aspect apare atunci când vine vorba de inserția tinerilor și
proaspeților absolvenți de facultate care deși au dorință de afirmare și idei inovative nu
sunt acceptați în câmpul muncii din cauza experienței insuficiente sau a lipsei acesteia.
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (2h)
-

Joi, 25.11.2021
Tema: Combaterea violenței împotriva femeilor
Activitate desfășurată:
- Logare pe platforma online la ora 20.
- Abuzurile asupra femilor este o problemă deosebit de gravă, nerezolvată sau ignorată
de generații întregi din cauza regimurilor politice, a mentalităților colective și uneori
din cauza convingerilor religioase care desconsiderau persoanele de sex feminin,
excluzându-le din anumite ramuri ale vieții sociale
- Treptat au fost adoptate diverse legi prin care îi erau redate femeile drepturile
încălcate, abuzurile împotriva femeilor devenind pedepsite de autorități
- Apariția organizațiilor și ong-urilor care militau pentru respectarea drepturilor femeii;
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (1h)

Vineri, 26.11.2021
Tema: Discriminarea rasială
Activitate desfășurată:
- Discriminarea rasială este un abuz des întâlnit în societate, iar aceste discriminări au
loc de cele mai multe ori la școală, la locul de muncă, chiar și în proximitatea locuinței
iar toate acestea pentru simplu fapt că sunt diferiți provenind din alte zone sau
aparținând unor minorități etnice
- Drepturile în general sunt destinate omului ca persoană, nicidecum unui grup restrâns
ce aparține unei anume naționalități. În istorie abuzurile și încălcarea acestui drept a
fost dus la extrem, ajungându-se la genocide.

Joi, 02.12.2021
Tema: Dreptul la un mediu sănătos
Activitate desfășurată:
- Dreptul la viață cuprinde și dreptul la un mediu sănătos ca factor determinant al
calității vieții
- Întrucât societatea a conștientizat ca neglijența față de mediul înconjurător este defapt
dăunătoate tot pentru om, în ultimii ani au apărut numeroase legi, organizații, asociații
și acțiuni care au drept scop reglementarea, implementarea și aplicarea unor măsuri
pentru salvarea mediului înconjurător.
- Documentare individuală pentru elaborarea referatului final. (2h)