Sunteți pe pagina 1din 18

DS00000000108568

CERERE DE CREDIT* - PERSOANE FIZICE NR: 102635 / Data: 21/02/2022


Finantare noua
Formularul contine si acorduri, informari, declaratii necesare ori legale in legatura cu activitatea de creditare si asigurare
Agent autorizat: L AUTO S.R.L.
Consilier comercial: Safta Eugen
Cod alocat ASF (Cod RAJ):
Telefon: 0752074945 E-mail: vanzariocazie@l-auto.ro

I. Date identificare solicitant:


Nume si Prenume: PERSU AURELIAN LAURENTIU
CNP: 1840904160120
Act identitate seria si numar: GZ 815826 Eliberat de: SPCLEP NOVACI La data: 09/12/2021
Data nasterii: 04/09/1984 Locul nasterii: ROMANIA
Domiciliu(conform CI/BI): Str. ALE.HULUBA, Nr. 15,
Localitate: NOVACI Judet: GORJ
Tara: ROMANIA Cetatenie: Romana
Adresa de corespondenta: Str. ALE.HULUBA, Nr. 15,
Telefon: Mobil: 0727727571 E-mail: persuro@yahoo.com
Felul locuintei: Proprietar Anul intrarii la adresa: 2015
Chirie lunara LEI: Tip contract munca:
Stare civila: Casatorit Nr persoane în întreţinere: 0
Rezident: DA

II. Informatii conform Legii 129/2019


Nume beneficiar real PERSU AURELIAN LAURENTIU

Subsemnatul(a) cunoscand prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
declar, cunoscand rigorile legii, ca nu ma incadrez, in categoria persoanelor expuse public.

Informatii legale gasiti la sectiunea XIII de mai jos

III. Locul de munca


Finantatorul va obtine acordul privind obtinerea informatiilor si veniturilor de la solicitant.
In situatia in care, din motive obiective, acetse date nu pot fi obtinute sau furnizate, solicitantul va transmite, conform unei liste de
documente standard, intocmita de Finantator, datele si documentele necesare probarii bonitatii financiare necesare obtinerii
creditului.

IV. Date identificare soţ / soţie

Nume si Prenume: PERSU IOANA GEORGIANA

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 1 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

CNP: 2850726182111
Act identitate seria si numar: GZ 815825 Eliberat de: SPCLEP NOVACI La data: 09/12/2021
Data nasterii: 26/07/1985 Locul nasterii: ROMANIA
Domiciliu(conform CI/BI): Str. ALE. HULUBA, Nr. 15,
Localitate: NOVACI Judet: GORJ
Tara: ROMANIA
Rezident: DA Cetatenie: Romana
Telefon: Mobil: 0727620255 E-mail: yonny_85@yahoo.com

Subsemnatul(a) cunoscand prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
declar, cunoscand rigorile legii, ca nu ma incadrez, in categoria persoanelor expuse public.

V. Locul de munca soţ / soţie


Finantatorul va obtine acordul privind obtinerea informatiilor si veniturilor de la sot/sotie solicitant.
In situatia in care, din motive obiective, acetse date nu pot fi obtinute sau furnizate, situl/sotia solicitantului va transmite, conform
unei liste de documente standard, intocmita de Finantator, datele si documentele necesare probarii bonitatii financiare necesare
obtinerii creditului.

VI. Date identificare codebitor 1


Nume si Prenume:
CNP:
Act identitate seria si numar: Eliberat de: La data:
Data nasterii: Locul nasterii:
Domiciliu(conform CI/BI):
Localitate: Judet:
Tara:
Rezident: Cetatenie:
Telefon: Mobil: E-mail:

Subsemnatul(a) cunoscand prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
declar, cunoscand rigorile legii, ca , in categoria persoanelor expuse public.

VII. Locul de munca Codebitor 1


Finantatorul va obtine acordul privind obtinerea informatiilor si veniturilor de la Codebitor 1 pentru solicitant.
In situatia in care, din motive obiective, acetse date nu pot fi obtinute sau furnizate, Codebitorul va transmite, conform unei liste de
documente standard, intocmita de Finantator, datele si documentele necesare probarii bonitatii financiare necesare obtinerii
creditului.

VIII. Date identificare codebitor 2


Nume si Prenume:
CNP:
Act identitate seria si numar: Eliberat de: La data:
Data nasterii: Locul nasterii:
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 2 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

Domiciliu(conform CI/BI):
Localitate: Judet:
Tara:
Rezident: Cetatenie:
Telefon: Mobil: E-mail:

Subsemnatul(a) cunoscand prevederile Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului,
declar, cunoscand rigorile legii, ca , in categoria persoanelor expuse public.

IX. Locul de munca Codebitor 2


Finantatorul va obtine acordul privind obtinerea informatiilor si veniturilor de la Codebitor 2 pentru solicitant.
In situatia in care, din motive obiective, acetse date nu pot fi obtinute sau furnizate, Codebitorul va transmite, conform unei liste de
documente standard, intocmita de Finantator, datele si documentele necesare probarii bonitatii financiare necesare obtinerii
creditului.

X. ASIGURARI

Asigurator acceptat
RCA si CASCO
[ ] Allianz [ ] Omniasig
Subsemnatul mandatez RCI Boker de Asigurare SRL sa incheie Polite de asigurare Casco anual sau multianual si/sau RCA anual.
Se bifeaza asiguratorul agreat. In cazul nebifarii nici unui asigurator, se considera acceptat asiguratorul mentionat in contractul
semnat de parti, daca Solicitantul a semnat ulterior Contractul de credit cu autovehicul asigurat prin RCI Boker de Asigurare SRL
. Nu se accepta mandat acordat pentru 2 Asiguratori (2 bife).

Prin prezenta declar că am primit, am înţeles şi am acceptat termenii şi condiţiile generale de asigurare CASCO, iar o copie a
acestora mi-a fost înmânată la semnarea prezentei solicitari.

Solicitantul, in cazul in care nu alege un Asigurator propus, se obligă să încheie Poliţa CASCO cu un alt asigurator si va desemna
ca unic beneficiar in Polita pe Creditor, in caz de dauna totatal/furt total.

TRAFIC ACCIDENT
DA [X] NU [] Subsemnatul, aplic, prin prezenta, pentru includerea, în calitate de Asigurat, sub acoperirea exclusivă în caz de Deces, de
Invaliditate Totală Permanenta sau de Invaliditate Totală Temporară , ca urmare a unui accident rutier produs cu vehiculul ce face obiectul
contractului de credit. Poliţa de Grup nr. RO ALL LSG DH TTD PTD 2020 01 este un contract între RCI Leasing Romania IFN SA
(“Titularul Poliţei”), RCI Insurance Ltd (“Asigurătorul”) şi RCI Broker de Asigurare SRL (“Broker / Compania de Brokeraj”).
Includerea în Polița de Grup s-a încheiat prin intermedierea RCI Broker De Asigurare SRL.
Vezi mai jos XVII TERMENII SI CONDITIILE ASIGURARII TRAFIC ACCIDENT
Declar ca am primit formularul cu informatii generale si privind conflictul de interese al intermediarilor produselor de asigurare precum si
formularele de informare privind produsele de asigurare (PID-urile ) și celelalte documente prevăzute de lege.
Confirm în mod expres faptul că am primit, pe hârtie sau pe alt mediu durabil, următoarele documente aferente Asigurării Trafic Accident:
Documentul Informativ referitor la Produsul de Asigurare (PID), Termenii Generali şi Condiţiile Generale, Nota de Informare pentru
Clienți, Informațiile Generale privind Protecţia şi Procesarea Datelor Personale, conform GDPR.
Declar că sunt de acord să primesc pe e-mail-ul declarat informațiile și toate documentele privind asigurarea și contractul de intermediere,
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 3 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

prevăzute de lege.

Periodicitate rate CASCO :

XI. Structura cererii

Nr.Crt. Denumire promotie Marca Model


1 Credit Standard VO Renault Renault Zoe Intens Z.E. 40 - R110

Nr.Crt. Pret Auto**** Avans Val rezid


Tip Regim utiliz Buc Durata Rata lunara Rata Asigurari
cu TVA Mon. (%) finala (%)
1 VO PERSONALA 77,500.00 RON 1 63.23 60 0.00 631.51 14.00

XII. Informatii suplimentare VO / CESIUNE:


Data primei Km actuali
Model Serie Sasiu Provenienta
inmatriculari la bord
Renault Zoe Intens Z.E. 40 -
28/06/2019 17700 VF1AG000963147939 Autohton
R110

Avans cesiune Modificare durata totala contract


(suma disponibila de achitat de cesionar) - … (in numar de luni)
Cesiune contract nr.:
LEI

XIII. PREVENIREA, SANCTIONAREA SI COMBATEREA SPALARII BANILOR SI A FINANTARII


TERORISMULUI
Prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deține sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în
numele căruia/căreia se realizează o tranzacție, o operațiune sau o activitate.
Persoanele expuse public sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat funcții publice importante.

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 4 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

*Prin functii publice importante se înțeleg: șefi de stat, șefi de guvern, miniștri şi miniștri adjuncţi sau secretari de stat, membri
ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare, membri ai organelor de conducere ale partidelor politice,
membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau ai altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi
atacate decât prin căi extraordinare de atac, membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii
organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale, ambasadori, însărcinați cu afaceri şi ofițeri superiori în forțele
armate, membrii consiliilor de administrație şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale
regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naționale, directori, directori adjuncți şi membri
ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.
* Membri ai familiei persoanei expuse public: soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se
află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi, copiii şi soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii
asemănătoare acelora dintre soţi, părinții.
* Persoanele cunoscute ca asociați apropiați ai persoanelor expuse public sunt: persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii
reali ai unei persoane juridice, ai unei entități fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora
împreună cu oricare dintre persoanele expuse public sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană,
persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei
construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele expuse public.

XIV. INFORMARE, DATE CU CARACTER PERSONAL, DESTINATARI, TRANSFER, DREPTURI


Având în vedere faptul că datele dvs. cu caracter personal urmează să facă obiectul prelucrărilor de date, importanța respectării
obligațiilor de informare stabilite prin art. 12 și 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului
din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în
continuare “Regulamentul”sau „GDPR”,
vă aducem la cunoștință următoarele informații cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale de către Finanțator și Broker:
1. Categoriile de date cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, precum: numele,
număr de identificare, date de localizare etc.
Prelucrarea înseamnă orice operațiune privind datele cu caracter personal, precum: colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau
punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
Finanțatorul și Brokerul vor prelucra exclusiv acele categorii de date cu caracter personal care sunt adecvate, relevante și
necesare scopurilor prelucrării, după cum urmează:
1.1. Datele dvs. de identificare – nume și prenume, pseudonim, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, naționalitatea, codul
numeric personal, fotografia, data de emitere / expirare, seria și numărul actului de identitate/pașaportului;
1.2. Datele dvs. de contact – domiciliul, adresa de corespondență, telefon/fax, e-mail;
1.3. Datele dvs. familiale – stare civilă, numărul de persoane aflate în întreținere
1.4. Datele dvs. profesionale – profesie/ocupație, domeniul de activitate, locul de muncă, vechimea în muncă, nivelul studiilor;
1.5. Date privind situația dvs. financiară – venitul net, credite (auto, imobiliar, nevoi personale, carduri de credite, contracte
de leasing financiar etc), conturi bancare;
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 5 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

1.6. Date privind desfășurarea contractului de credit – tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței,
sumele datorate, sumele restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întârziere, starea contului, frecvența plăților, suma
plătită, rata lunară;
1.7. Date privind bonitatea dvs. și orice informații de risc bancar înregistrare pe numele dvs.;
1.8. Alte informatii de natura financiara (de ex. modaliate de detinere a locuintei - chirie/proprietate);
1.9. Informatii referitoare la activitatea frauduloasa/potential frauduloasa, constand in date referitoare la acuzatii si
condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalarea de bani si finantarii actelor de terorism;
1.10. Informatii rezultate in urma inregistrarii audio a convorbirilor telefonice sau video daca este cazul, semnătura olografă
sau electronică, date video sau audio si localizare in cazul incheierii contractelor la distanta sau prin mijloace electronice sau
utilizarea call center-ului, în vedere complinirii obligației de cunoastere a clientelei; date video sau audio in cazul prezentei la
Biroul de Relatii cu clientii;
1.11. Informatii privind bunurile si persoanele asigurabile, persoanele responsabile de producerea daunelor, date telematice si
istoricul de daune - dupa caz;
1.12. Date privind navigarea GPS in cazul contractarii unui serviciu de localizare al autovehiculului;
1.13. Date de identificare privind sotul/sotia și codebitorii.
2. Scopurile prelucrării
Finanțatorul și Brokerul vă prelucrează datele personale în vederea îndeplinirii unor scopuri determinate, explicite și legitime,
după cum urmează:Încheierea, executarea și derularea în bune condiții a contractelor de finanțare și după caz asigurare,
întreținere auto, pneuri, ori alte servicii conexe aflate in oferta comerciala;
(i) Evaluarea în vederea acordării finanțării prin cuantificarea riscului aferent unei eventuale imposibilității de rambursare a
ratelor de credit, primelor de asigurare;
(ii) Prestarea serviciilor de intermediere in asigurari - ofertare produse de asigurare, emitere contracte de asigurare,
informare privind scadentele de plata a primelor, informare privind expirarea contractelor de asigurare, gestionarea contractelor
de asigurare pe intreaga perioada a derularii acestora, asistenta la solutionarea daunelor, analiza nevoilor de asigurare si
propunerea de solutii personalizate de asigurare, activitati care rezulta din interesul legitim al Societatii precum si asigurarea
masurilor de securitate necesare (supraveghere video) în sediile Societății;
(iii) Îndeplinirea obligațiilor legale conform art. 6(1)(c) din Regulament, Interogări si raportări către autoritățile și instituțiile
competente (Agenția Națională de Administrare Fiscală, Banca Națională a României), transmiterea de informații la solicitarea
autorităților statului, instanțelor de judecată;
(iv) Interogări si raportări către bazele de date ale Biroului de Credit S.A., Centralei Riscului de Credit pentru ținerea
evidenței rău-platnicilor și evaluarea solvabilității clienților;
(v) Îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public;
(vi) Marketing direct și publicitate cu consimțământul Clientului, conform Regulamentului.
3. Temeiul juridic
(i) Necesitatea executării contractului de credit, de asigurare sau alte contracte accesorii dupa caz, conform art. 6(1)(b) din
Regulament (ex. furnizarea serviciilor financiare, furnizarea de servicii suport pentru solicitarile Clientului, trimiterea de
notificari/informari cu privire la produsul detinut) sau pentru a face demersuri pre-contractuale la cererea Clientului de incheiere a
unui contract (sau pentru a furniza Clientului informatii despre produsele detinute sau suport pentru utilizarea acestora pe toata
durata de valabilitate a contractului, necesitatea executării contractelor de asigurare si intermediere in asigurari, consultanță
acordata clientilor pe durata acestora, asistenta la daune, rezolvarea unor solicitari ale clientilor);

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 6 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

(ii) Îndeplinirea obligațiilor legale conform art. 6(1)(c) din Regulament ( ex. verificare riguroasă a capacității de rambursare a
creditului - art. 11 1 din Regulamentul nr. 17 din 12 decembrie 2012 privind unele condiții de creditare -, indeplinirea operatiunilor
curente pentru desfasurarea activitatii financiare, analizarea si minimizarea riscurilor financiare, reputationale la care se expune
RCI in legatura cu furnizarea serviciilor si produselor financiare; acumularea unui nivel ridicat de cunoastere al pietei financiare;
mentinerea stabilitatii sistemului financiar, in special in ceea ce priveste descoperirea si minimizarea riscurilor de frauda,
informarea cu privire la expirarea contractului RCA, raportări catre autorități, respectarea Legii nr.129/2019, Regulamentului
nr.2/2019 al BNR, Regulamentul ASF nr.13/2019).
(iii) Interesul legitim al Finanțatorului și Brokerului de a obține și deține informații pertinente și actualizate despre bonitate și
conduita de plată a clienților, conform art. 6(1)(f) din Regulament (ex. evaluare preliminara si acceptare a Clientului prin
interogare la Biroul de Credit SA, ).
(iv) Consimțământul dvs., conform art. 6(1)(a) din Regulament (in caz de marketing direct sau luarea de decizii automate,
interogare si raportare in baza de date a ANAF interogare si raportare in baze de date ale Biroului de Credit S.A. respectiv
Centralei Riscului de Credit )
(v) Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public conform art. 6(1)(e) din
Regulament (ex. acțiuni si investigații ale Politiei, Parchetului, adrese ale instanțelor judecătorești, orice solicitări ale autorităților
investite cu atribuții administrative, fiscale sau de ancheta, solicitări ale oricăror entități de drept public ori privat care sunt investite
prin lege cu competenta de a solicita date cu caracter personal)
Pentru prelucrările care au ca temei exclusiv consimțământul dvs., vă informăm că aveți dreptul de a vă retrage consimțământul
în orice moment, fără a fi afectate însă prelucrările efectuate în baza consimțământului anterior retragerii sale.
Furnizarea datelor cu caracter personal prevăzute la punctele 3 (i), (ii), (iii) de mai sus reprezintă o obligație contractuală a dvs.,
nerespectarea acesteia având drept consecință imposibilitatea executării contractului.
4. Durata prelucrării
4.1. Prelucrarea datelor personale ale Clienților se va desfășura pe toată durata derulării contractului dvs, cu următoarele
excepții:
- datelor transmise către Biroul de Credit S.A. – a se vedea secțiunea XV;
- datele transmise către societatea de asigurare vor putea fi păstrate pana la 10 ani după încetarea contractului de
asigurare/reasigurare sau pe perioada in care se pot solicita drepturi rezultate din asigurare.
- 10 ani de la semnarea contractului, in cazul acordării consimțământului pentru scop de marketing – a se vedea secțiunea XVIII.
- obligatii legale;
Datele cu caracter personal ale clientilor se vor pastra de catre Finantator pe o perioada de 10 ani de la incetarea contractului de
credit ori pe alte durate reglementate legal. Pentru motive legitime, proceduri judiciare ori necesitați de protejare a intereselor
legale ale Operatorilor aceste datele sunt păstrate pana la finalizarea acestor proceduri sau atât timp cat interesele Operatorilor
necesita protecție.
5. Destinatarii datelor cu caracter personal
5.1. Datele dvs. personale vor putea fi dezvăluite următorilor destinatari, cu respectarea cerințelor legale de confidențialitate
și securitate:
- Partenerilor ( Agentii Autorizati Dacia / Renault / Nissan / Renault Selection, Marsh Broker de Asigurare-Reasigurare
SRL) și societăților din Grupul Renault Romania sau băncii mama, RCI Banque SA, în scopuri administrative, sau marketing;
- Societăților de asigurare si reasigurare, pentru întocmirea polițelor de asigurare și buna executare a contractelor de
asigurare/reasigurare,

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 7 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

- Biroului de Credit S.A., Centralei Riscului de Credit, Agenției Națională de Administrare Fiscală, în scopul evaluării
bonității, centralizării/monitorizării conduitei dvs. de plată, preîntâmpinării activităților frauduloase, Oficiul National de
Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea de Supraveghere Financiara;
- agențiilor de colectare a debitelor/ recuperare a creanțelor, avocaților, executorilor judecătorești angajați de Finanțator
în scopul colectării eventualelor creanțe și recuperării bunurilor sau daunelor-interese, agenților Registrului National de
Publicitate Mobiliara;
- societăți partenere de expediție plicuri, curierat, mesagerie, furnizori de servicii IT (mentenanta, dezvoltare software),
arhivare in format fizic si/sau electronic;
- furnizorilor de servicii conexe activităților de creditare (ex: contracte de întreținere auto, asistenta rutiera etc );
- Autorităților publice centrale sau locale, in conditiile legii.
5.2. Divulgarea datelor către parteneri și alte societăți din Grupul Renault Romania ori catre societatea mama, RCI
BANQUE SA se realizează în scopuri administrative, reprezentând așadar un interes legitim al Finanțatorului și Brokerului in
legătura cu executarea contractului.
5.3. Transmiterea datelor personale către sisteme de evidență de tipul birourilor de credit se va realiza cu respectarea
formalităților legale.
6. Transferul datelor
6.1. Datele personale pot face obiectul unor transferuri către entități care fac parte din grupul Renault-Romania sau organisme
care luptă împotriva fraudelor și spălării de bani, cu sediul în state sin Spatiul Economic European (SEE) ori, cel mult, limitat la
statele terțe cu privire la care Comisia Europeană a emis decizii cu privire la caracterul adecvat al nivelului de protecție, cu
respectarea garanțiilor adecvate și nivelului adecvat de protecție/în baza regulilor corporatiste obligatorii aprobate de autoritatea
competentă/ în baza consimțământului dvs. expres. In cazul in care datele ar fi transferate in afara SEE, Operatorii se vor asigura
ca acesta date vor face obiectul unor clauze standard stabilite prin Regulament.
7. Drepturile dumneavoastra in calitate de persoană vizată:
7.1 Dreptul de a fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării de date;
7.2 Dreptul de acces la datele prelucrate și la următoarele informații:
a) scopurile prelucrării;
b) categoriile de date cu caracter personal vizate;
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în
special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
d) acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest
lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
e) existența dreptului de a solicita Finanțatorului și Brokerului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori
restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f) dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
g) existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel puțin în cazurile respective,
informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru
dvs.
h) garanțiile adecvate stabilite de Finanțator și Broker în cazul transferului datelor personale către o țară terță sau o
organizație internațională.
7.3 Dreptul de a obține rectificarea și/sau completarea datelor personale, fără întârzieri nejustificate;
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 8 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

7.4 Dreptul de a obține ștergerea datelor personale, fără întârzieri nejustificate, atunci când:
a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate;
b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, atunci când pe acest consimțământ se întemeiază
legalitatea prelucrării și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
c) vă opuneți prelucrării în temeiul existenței unui interes public, exercitării autorității publice cu care este învestit
Finanțatorul/Brokerul sau în temeiul urmăririi scopurilor legitime ale Finanțatorului/Brokerului și nu există motive legitime care
să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct;
d) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Finanțatorului/Brokerului
în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Finanțatorul/Brokerul, în măsura în care nu este
aplicabilă niciuna dintre excepțiile prevăzute de art. 17(3) din Regulament.
7.5 Dreptul de a obține restricționarea prelucrării atunci când:
a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite Finanțatorului/Brokerului să verifice exactitatea datelor;
b) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopurile prelucrării, dar dvs. le solicitati pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
c) v-ați opus prelucrării în temeiul intereselor legitime ale Finanțatorului/Brokerului, pentru intervalul de timp în care se
verifică dacă drepturile legitime ale Finanțatorului/Brokerului prevalează asupra drepturilor dvs.
Cu excepția stocării, datele a căror prelucrare a fost restricționată pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs. pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice
sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
În măsura în care ați obținut restricția prelucrării, vă vom informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
7.6 Dreptul de a obține notificarea destinatarilor privind rectificarea sau ștergerea datelor personale sau cu privire la
restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate
pentru Finanțator/Broker.
7.7 Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a obține date personale prelucrate într-un mod structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat în
scopul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Finanțatorului/Brokerului, în cazurile prevăzute de art.
20 din Regulament.
7.8 Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrării în temeiul interesului public sau al
interesului legitim al Finanțatorului/Brokerului sau în scopuri de marketing direct, inclusiv creării de profiluri pe baza
respectivelor justificări, cu excepția prevăzute de art. 21 din Regulament.
7.9 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în afara excepțiilor prevăzute de art.
22 din Regulament. Aveti dreptul sa cereti si sa obtineti interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima
punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare si puteti contesta decizia
7.10 Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) sau instanțelor de judecată din România.
8. Exercitarea drepturilor
a) Pentru a vă exercita drepturile anterior indicate, vă rugăm să formulați o solicitare scrisă, cu indicarea calității dvs. de
persoană vizată și obiectul solicitării, pe care să o adresați Finanțatorului și/sau Brokerului folosind datele de contact de mai jos:
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 9 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

În atenția: Responsabilului cu protecția datelor


Adresa: București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A et.1, camera AE1 20, sector 6, cod 062203
E-mail: dataprotectionofficer-romania@rcibanque.com
b) În măsura în care solicitați o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării Finanțatorului și/sau
Brokerului, aceasta vă va fi furnizată în format material sau electronic, conform opțiunii dvs.
c) Finanțatorul și Brokerul vor analiza temeinicia solicitărilor dvs. și vă vor furniza un răspuns fără întârzieri nejustificate
și în orice caz în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când
complexitatea și numărul cererilor o impune. Pentru solicitările transmise de către dvs. în format electronic, răspunsurile se vor
transmite tot în format electronic, cu excepția cazului în care solicitați expres furnizarea lor în alt format.
d) În calitate de persoană vizată, vă revin următoarele obligații:
(i) De a furniza date corecte;
(ii) De a informa, fără întârzieri nejustificate, Finanțatorul și Brokerul despre orice modificare survenită cu privire la datele
prelucrate.
9. Securitatea prelucrării
a) Finanțatorul și Brokerul vor asigura securitatea prelucrării datelor dvs. începând cu momentul conceperii acestora prin
implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.
b) Finanțatorul și Brokerul vă vor informa, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care o eventuală încălcare a securității
datelor este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile dvs., cu excepția cazurilor indicate în art. 34
din Regulament.
10. Procese decizionale automate
Finantatorul poate utiliza procese automate de prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea interogării / raportării in bazele
de date mentionate (Biroul de Credit, CRC, ANAF, alte baze de date publice – Ministerul de Justitie) urmarind crearea unui profil
de risc al solicitantului in vederea realizarii relatiei contractuale de creditare.

XV. INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE


IN SISTEMUL BIROULUI DE CREDIT
Subsemnatul / subsemnatii, in calitate de solicitant de credit/imprumutat/codebitor/garant (persoana vizata), in relatia cu RCI
LEASING ROMANIA IFN SA, am luat la cunostinta urmatoarele:
1. Datele de identificare ale operatorilor
RCI LEASING ROMANIA IFN SA si S.C. Biroul de Credit S.A., persoana juridica româna cu sediul în Bucuresti, str. Sfanta
Vineri, nr. 29, etaj 4, sector 3, in calitate de operatori asociati, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal cu buna
credința, in mod echitabil si transparent, in scopuri determinate si legitime, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 679
din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul).
Biroul de Credit SA este entitatea de drept privat care administreaza Sistemul Biroului de Credit, in care sunt prelucrate datele
cu caracter personal in legatura cu activitatea de creditare desfasurata de Participanti.
Participantii la Sistemul Biroului de Credit sunt institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de asigurari si
societati de recuperare creante, care au semnat un Contract de Participare cu Biroul de Credit.

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 10 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

2. Temeiul legal si scopul prelucrarii


RCI LEASING ROMANIA IFN SA si Biroul de Credit prelucreaza datele dvs. personale in baza interesului legitim al
Participantilor si al Biroului de Credit pentru desfasurarea unei activitati de creditare responsabile, in conditiile protejarii,
facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la
evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirii utilizarii sistemului financiar-bancar pentru
desfasurarea unor activitati contrare legii.
RCI LEASING ROMANIA IFN SA are obligatia, conform reglementarilor legale in vigoare, sa evalueze capacitatea dvs. de
rambursare a creditului, inainte de incheierea unui contract de credit si pe parcursul derularii acestuia. In acest scop, RCI
LEASING ROMANIA IFN SA prelucreaza informatiile indicate la punctul (4), inregistrate pe numele dvs. în evidentele proprii si
le transmite catre Biroul de Credit în vederea prelucrarii de catre aceasta institutie si a consultarii acestora de catre oricare
Participant, in scopul initierii sau derularii unei relatii de creditare, precum si asigurarii produselor de tip credit.
3. Obligatia furnizarii datelor si consecintele nerespectarii acesteia
Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara in scopul mentionat la punctul (2). Refuzul de a furniza datele dvs.
personale, necesare realizarii scopului mentionat mai sus, va conduce la imposibilitatea RCI LEASING ROMANIA IFN SA de a-
si indeplini obligatiile legale in legatura cu acordarea creditului.
4. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit
a) date de identificare ale persoanei vizate: numele, prenumele, codul numeric personal sau CUI pentru persoane fizice
autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfasoara profesii liberale sau cod tara si serie/numar pasaport pentru
persoanele nerezidente, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon, data nasterii;
b) date referitoare la angajator: numele si adresa angajatorului, data inscrierii acestei informatii, CUI;
c) date referitoare la produsele de tip credit solicitate/acordate: tipul si denumirea Participantului, tipul de produs, starea
produsului/contului, data acordarii, durata contului, sumele acordate, sumele datorate, data actualizarii, valuta, frecventa
platilor, suma platita, rata lunara, sumele restante, numarul de rate restante, numarul de zile de intarziere, categoria de
intarziere, data ultimei plati;
d) date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit, cum ar fi cele referitoare la
restructurarea/refinantarea, darea in plata, cesiunea contractului de credit, cesiunea creantei;
e) date referitoare la relatiile cu alte conturi: informatii referitoare la produse de tip credit la care persoana vizata are calitatea
de codebitor si/sau garant;
f) date referitoare la insolventa: informatii referitoare la persoanele vizate fata de care s-a deschis o procedura de insolventa;
g) numarul de interogari: indica numarul de Rapoarte de Credit eliberate de Biroul de Credit, la solicitarea unuia sau mai
multor Participanti;
In procesul de analiza a cererii dvs. de credit „Denumire Participant” va solicita Biroului de Credit eliberarea unui Raport de
Credit, cu sau fara FICO® Score, pentru a verifica daca va incadrati in gradul de indatorare stabilit prin lege si daca aveti
capacitatea de a rambursa creditul. Pentru obtinerea Raportului de Credit, „Denumire Participant” va transmite la Biroul de
Credit numele, prenumele si codul numeric personal.
Ulterior acordarii creditului, „Denumire Participant” va transmite la Biroul de Credit datele dvs. personale prevazute la
punctele a)-f). Aceste informatii sunt puse in comun cu ceilalti Participanti, in cadrul Sistemului Biroului de Credit, si sunt
utilizate in scopul mentionat la pct. 2.
Capacitatea dvs. de a rambursa datoriile la scadenta poate fi verificata periodic, ulterior acordarii creditului, inclusiv prin
obtinerea de Rapoarte de Credit sau prin utilizarea Serviciului Alerte (Serviciul Alerte este folosit de catre Participanti pentru
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 11 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

identificarea si/sau diminuarea riscului de credit in timp util, prin generarea unei alerte catre un Participant atunci cand pentru
un debitor propriu se inregistreaza un eveniment (deschidere/inchidere cont, intrare/iesire din restanta, corectie cont,
inregistrarea/stergerea starii de garant/codebitor, interogare cont, modificare nume angajator/ numar telefon) la un alt
Participant.).
In cazul in care, in perioada de derulare a creditului acordat, veti intarzia la plata ratelor mai mult de 30 de zile calendaristice
de la data scadentei, „Denumire Participant” va transmite la Biroul de Credit informatii referitoare la sumele restante, categoria
de intarziere, data primei restante si/sau, dupa caz, informatii referitoare la deschiderea procedurii de dare in plata, numai dupa
notificarea dvs., cu cel putin 15 zile calendaristice inainte, realizata in scris, prin telefon, SMS, e-mail sau prin alt mijloc de
comunicare electronica.
5. FICO® Score de la Biroul de Credit
Datele cu caracter personal prevazute la punctul (4) pot fi prelucrate de catre Biroul de Credit, inclusiv pentru a calcula, la
solicitarea Participantilor, FICO® Score de la Biroul de Credit.
RCI LEASING ROMANIA IFN SA poate utiliza FICO® Score de la Biroul de Credit in scopul reducerii riscului de credit asociat
unui debitor/potential debitor.” de catre Participantii care utilizeaza FICO® Score.
FICO® Score de la Biroul de Credit este un număr cuprins între 300 şi 850, obtinut in urma procesului statistic care
prelucreaza informatiile inregistrate de Participanti in Sistemul Biroului de Credit si indică probabilitatea ca persoana vizata să-
si plăteasca în viitor ratele la timp. Principalele cauze care au determinat scaderea FICO® Score de la Biroul de Credit sunt
afisate sub forma codurilor-motiv.
FICO® Score de la Biroul de Credit ia in calcul urmatoarele elemente ce confera predictibilitate: istoricul de plata, datoria
curenta, durata contului/conturilor de credit (numarul mediu de luni de la acordarea creditelor), cererea de noi credite (numarul
de interogari si creditele acordate in ultimele 6 luni), mix-ul de credit (tipuri de credite acordate), varsta persoanei vizate.
Influenta acestor elemente asupra valorii FICO® Score de la Biroul de Credit poate varia in functie de informatiile inregistrate
la Biroul de Credit pentru fiecare persoana vizata.
FICO® Score de la Biroul de Credit reprezinta un instrument de analiza cu grad ridicat de predictibilitate care, alaturat datelor
din Raportul de Credit si informatiilor obtinute de Participanti din alte surse, concura la evaluarea corecta a bonitatii persoanei
vizate in vederea incheierii/derularii contractului de credit.
6. Destinatarii datelor
Datele cu caracter personal inregistrate in Sistemul Biroului de Credit sunt dezvaluite Participantilor, la cerere, in scopul
mentionat la punctul (2).
Datele cu caracter personal prelucrate in Sistemul Biroului de Credit nu vor fi dezvaluite tertilor, cu exceptia autoritatilor si
institutiilor publice, conform competentelor acestora si a legislației aplicabile, cum ar fi Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Banca Naționala a României, Autoritatea Nationala de Integritate, instantele
judecatoresti, notarii publici, executorii judecatoresti, organele de cercetare penala.
7. Perioada de stocare
Datele cu caracter personal sunt stocate la Biroul de Credit si dezvaluite Participantilor timp de 4 ani de la data actualizarii, cu
exceptia datelor solicitantilor de credit care au renuntat la cererea de credit sau carora nu li s-a acordat creditul, care sunt
stocate si dezvaluite Participantilor pentru o perioada de 6 luni.
8. Existenta unui proces decizional automatizat, incluzand crearea de profiluri
RCI LEASING ROMANIA SA poate utiliza in mod automat datele obtinute din Biroul de Credit.
9. Drepturile persoanelor vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 12 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

In calitate de persoana vizata, va puteti exercita drepturile prevazute de Regulament, astfel:


- dreptul de acces la date se poate exercita:
printr-o solicitare scrisa, semnata, transmisa prin posta la Biroul de Credit, sau
prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau
personal sau pe cale electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al dvs.
Totodata aveti dreptul de a obtine, la cerere, la momentul comunicarii deciziei de creditare, o copie a Raportului de Credit emis
de Biroul de Credit, care a fost utilizat de catre RCI LEASING ROMANIA IFN SA in analiza cererii de credit;
- dreptul de rectificare a datelor,
- dreptul de ștergere a datelor,
- dreptul la restricționarea datelor,
- dreptul de a se opune prelucrarii,
pot fi exercitate prin accesarea in mod securizat a site-ului Biroului de Credit (www.birouldecredit.ro), sau personal sau pe cale
electronica, la Participantul care detine calitatea de creditor/potential creditor al persoanei vizate.
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare;
In situatia existentei unei astfel de decizii, veti adresa o solicitare scrisa catre RCI LEASING ROMANIA IFN SA in vederea
prelucrarii manuale.
- dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției.
9. Datele de contact ale responsabililor cu protectia datelor sunt:
Pentru Participant - dataprotectionofficer-romania@rcibanque.com
Pentru Biroul de Credit - rpd@birouldecredit.ro

XVI. ACORD CRC


Subsemnatul / subsemnatii, in calitate de solicitant de credit/imprumutat/codebitor
PERSU AURELIAN LAURENTIU, cu domiciliul/sediul in Str. ALE.HULUBA, Nr. 15, , identificat/a cu BI/CI nr GZ 815826 emis
de SPCLEP NOVACI la data de 09/12/2021 CIF/NIF/CNP( pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau
nerezidente) 1840904160120
PERSU IOANA GEORGIANA, cu domiciliul/sediul in Str. ALE. HULUBA, Nr. 15, , identificat/a cu BI/CI nr GZ 815825 emis de
SPCLEP NOVACI la data de 09/12/2021 CIF/NIF/CNP( pentru persoane fizice sau persoane fizice autorizate rezidente sau
nerezidente) 2850726182111

declar ca sunt de acord si autorizez persoana declaranta RCI Leasing Romania IFN SA sa solicite si sa primeasca de la CRC
(Centrala Riscurilor de Credit) orice informatii de risc bancar inregistrate pe numele meu referitoare la sitiatia riscului global si
situatia creditelor restante. Acordul de consultare este valabil pe perioada de valabilitate a contractului de credit.

XVII. TERMENII SI CONDITIILE ASIGURARII TRAFIC ACCIDENT

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 13 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

CLAUZA DE PROTECŢIE A DATELOR ŞI CONSIMŢĂMÂNTUL

Restricţii şi limitări importante


1. Asigurarea Trafic Accident acoperă (i) riscul de Deces, (ii) riscul de Invaliditate Totală Permanentă şi (iii) riscul de Invaliditate
Totală temporară produse în urma unui accident rutier produs cu vehiculul finanțat, dacă titularul contractului de credit (denumit
în continuare "Solicitantul") are cel puţin 18 ani și cel mult 70 de ani la data solicitării de fi inclus în Polița de Grup (denumită în
continuare „Cererea”). Solicitantul care a împlinit 65 de ani la data Cererii va fi asigurat doar împotriva riscului de Deces în
urma unui accident rutier produs cu vehiculul finanțat și împotriva riscului de Invaliditate Totală Permanentă în urma unui
accident rutier produs cu vehiculul finanțat în cazurile pierderii totale şi irevocabile a vederii la ambii ochi sau în cazul amputării
a două sau mai multe membre (de la sau de deasupra încheieturii mainii sau gleznei). Asiguratul care împlineşte vârsta de 65 de
ani pe parcursul duratei asigurării va fi acoperit faţă de riscul de Invaliditate Totală Temporară și Invaliditate Permanentă Totală
(cu exceptia cazului pierderii totale şi irevocabile a vederii la ambii ochi sau în cazul amputării a două sau mai multe membre (de
la sau de deasupra încheieturii mainii sau gleznei) doar dacă evenimentul asigurat survine înainte de împlinirea vârstei de 65 de
ani, fiind, pe de altă parte, acoperit în faţa riscului de Deces în urma unui accident rutier cu vehiculul finanțat. Vârsta maximă la
care încetează asigurarea pentru riscul de Deces și cel de Invaliditate Permanenta Totala constând în pierderea totală şi
irevocabilă a vederii la ambii ochi sau în cazul amputării a două sau mai multe membre (de la sau de deasupra încheieturii mainii
sau gleznei nu poate depăşi 75 de ani (ora 00:00 la data nașterii). Vârsta se calculează ca diferenţă între anul solicitării asigurării
şi anul de naştere al Solicitantului. De exemplu, dacă Cererea are loc în anul 2015 iar anul de naştere al Solicitantului este 1968,
vârsta luată în considerare este 47 (2015 minus 1968). Nicio asigurare nu este oferită în afara acestor limite de vârstă, iar
Solicitantul are dreptul de a cere returnarea primelor percepute în mod eronat pentru asigurarea în caz de accident rutier.
2. Asigurarea cuprinde un număr de cazuri generale de excludere pentru care Asigurătorul nu are nicio obligaţie de a plăti
Indemnizaţii de asigurare, de ex., în cazul evenimentelor asigurate produse ca urmare a comiterii unor infracţiuni, a abuzului de
droguri sau de alcool sau din alte cauze; pentru mai multe informaţii, consultaţi secțiunea § 5 din Termenii Generali şi Condiţiile
Generale.
3. Solicitantul este informat în mod expres că nu are loc nicio examinare medicală. Prin urmare, Asigurarea Trafic Accident nu se
aplică în cazul în care riscul asigurat este consecinţa unei afecţiuni pentru care Asiguratul a primit consultaţie sau tratament
medical în timpul ultimelor 12 luni anterioare Solicitării iar materializarea riscului asigurat este legată prin relaţie de cauzalitate
de afecţiunea menţionată. Indemnizaţiile de asigurare constau în plata unei sume prestabilite, sub rezerva limitărilor și
excluderilor menționate în din Termenii Generali şi Condiţiile Generale, care este indicată în mod clar în secțiunea §3 din
Termenii Generali şi Condiţiile Generale, sub rezerva respectării limitelor şi excluderilor de la despăgubire prevăzute în termenii
şi condiţiile poliţei de asigurare.
4. Lista de mai sus nu este exhaustivă. Pentru informaţii complete privind acoperirea oferită în baza Asigurării Trafic Accident,
consultaţi Termenii Generali şi Condiţiile Generale transmise.
Cine este beneficiarul?În toate cazurile în care sunt formulate cereri de despăgubire, beneficiar este Asiguratul sau, în caz de
deces, moştenitorii legali ai acestuia.
Dreptul de renunțare
Aveți dreptul de a renunța la Polița de Grup în termen de 20 de zile, în scris (scrisoare, fax sau email) fără a fi nevoie să
menţionaţi motivele de renunțare. Termenul de 20 de zile curge de la data începerii acoperirii asigurării (i.e. data livrării
vehiculului finanțat) potrivit prevederilor contractuale. Pentru respectarea termenului de renunțare este suficientă trimiterea la
timp a notificării de renunțare. Notificarea renunțării trebuie trimisă la: sediul RCI Leasing Romania IFN SA / RCI Broker de
Asigurare SRL.
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 14 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

Consecinţele renunțării
Exercitarea dreptului de renunțare este retroactivă şi nu implică nicio penalizare. În caz de retragere, Asigurătorul va rambursa
primele plătite până la renunțarea unilaterală. Sumele de plată vor fi rambursate imediat sau, în orice caz, în cel mult 60 de zile
de la primirea notificării de renunțare.
Instrucţiuni speciale
Dreptul dumneavoastră de renunțare expiră dacă, la cererea dumneavoastră formulată în mod expres, contractul este îndeplinit în
totalitate atât de dumneavoastră cât şi de Asigurator, înainte ca dumneavoastră să vă exercitaţi dreptul de renunțare.
Valabilitatea contractului dumneavoastră de credit rămâne neafectată de renunțarea dumneavoastră de a fi inclus în Polița de
Grup.
Explicaţiile anterioare sunt recunoscute şi au fost examinate înainte de semnare.
Prin semnarea prezentei Cereri, confirm că am citit și am înțeles documentele de asigurare care mi-au fost furnizate și că sunt de
acord cu prevederile acestora. În mod special, confirm faptul că am citit, am înțeles și că sunt de acord cu prevederile privind
asumarea riscului de modificare a circumstanţelor în care a fost încheiată asigurarea – impreviziunea (art. 3.5, secțiunea §3),
prevederile privind excluderile din secțiunea §5, prevederile privind data încetării asigurării din secțiunea §6, prevederile privind
legea aplicabilă și instanțele competente din secțiunea §8, incluse în Termenii Generali și Condițiile Generale.
Protecţia conferită de asigurare acopera riscurile ce pot apărea în timpul contractului de credit, aşa cum s-a menţionat în
Termenii Generali şi Condiţiile Generale ale Asigurării Trafic Accident.

Clauza de Protecţia a Datelor şi Consimţământul


1. Informaţiile prezentate în secţiunea intitulată "Informații Generale privind protrecția și prelucrarea datelor cu caracter
personal", împreună cu clauza de protecţie a datelor personale şi cu consimţământul dumneavoastră faţă de această clauză,
trimise separat nouă (RCI Leasing Romania IFN SA) reprezintă o componentă esenţială a poliței de asigurare.
2. RCI Leasing Romania IFN SA este autorizată să înregistreze, să utilizeze şi să proceseze toate datele personale indicate în
secţiunea " Informații Generale privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal" şi în prezenta cerere, dacă acest
demers servește executării contractului precum şi să transmită aceste date către RCI Broker de Asigurare SRL, daca acesta nu le
are deja, către succesorii legali ai acestora şi, dacă este necesar, către asistentii auxiliari in asigurari ai acestuia. Datele
personale pot fi, de asemenea, utilizate în scopuri publicitare şi pot fi transmise cercului destinatarului prestabilit, cu condiţia ca
titularul contractului de credit să isi fi dat acordul explicit in acest sens. Orice obiecţie faţă de utilizarea datelor personale în
scopuri publicitare, în special privind utilizarea datelor sensibile legate de starea de sănătate, trebuie înaintate către ofiţerul
însărcinat cu protecţia datelor din cadrul RCI Leasing Romania IFN SA. Obiecţia faţă de utilizarea datelor dumneavoastră
personale în scopuri de marketing nu va afecta contractul de credit.
3. Titularul contractului de credit este de acord că orice date dezvăluite în documentele de aplicare sau pe parcursul duratei
contractului pot fi transmise de RCI Insurance Ltd către re-asigurători, la cerere, în scopul evaluării riscurilor şi pentru
procesarea reasigurării. În plus, titularul contractului de credit este de acord că datele din cererea sa, din contractul de asigurare
şi datele referitoare la îndeplinirea contractului pot fi înregistrate de companiile din grupul RCI Banque în bazele de date comune
şi transmise agenţilor acestor companii, în măsura în care servesc executarii contractului de asigurare. Acest acord se aplică mai
ales datelor sensibile (legate de starea de sănătate). Pentru a analiza şi a îndeplini cererile de despăgubire care decurg din
contractul de asigurare, asigurătorul solicită informaţii despre incident, cum ar fi, în special, informaţiile şi documentele
Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 15 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

referitoare la diagnostic şi la tipul şi durata tratamentului, de la medicii, spitalele, centrele de sănătate sau de îngrijire preventivă
(furnizori de servicii medicale) care efectuează consultaţii sau care se ocupă de tratament. Pentru ca asigurătorul însuşi să
colecteze informaţiile necesare din sursele respective, persoana asigurată îşi dă, în acest sens, consimţământul general, cu
posibilitatea de a formula obiecţii, sau consimţământul pentru fiecare caz în parte. Neacordarea consimţământului sau retragerea
ulterioară a consimţământului poate duce la întârzieri în analizarea unei cereri de despăgubire şi poate bloca complet procesul de
gestiune a cererilor de despăgubire. Mai mult, documentele necesare trebuie să fie furnizate de către persoana asigurată sau de
către beneficiari. Nicio indemnizaţie de asigurare nu poate deveni scadentă la plată înainte ca acest lucru să se întâmple. Prin
prezenta, titularul contractului de credit confirmă că a studiat şi acceptat conţinutul prezentei clauze şi broşura informativă
privind protecţia datelor.
Titularul contractului de credit are dreptul de a retrage acest consimţământ, potrivit Art. 7 (3) GDPR, ceea ce îi va pune însă pe
Asigurători în imposibilitatea de a respecta acoperirea asigurării, astfel că fiecare Asigurător este îndreptăţit să rezilieze
acoperirea asigurării cu efect imediat.
Persoana asigurată autorizează RCI Insurance Ltd să chestioneze medicii, spitalele şi alte centre de îngrijire medicală de la care
persoana asigurată a primit sau primeşte sau va primi tratament, precum şi alţi asigurători individuali, în legătură cu starea de
sănătate a persoanei asigurate la încheierea contractului. Acest lucru este valabil pentru perioada termenului contractului de
credit şi pentru perioada care urmează termenului contractual, dacă cererile de despăgubire nu sunt rezolvate definitiv. De
asemenea, RCI Insurance Ltd poate să contacteze medicii care au declarat cauza decesului şi medicii care au consultat sau tratat
persoana asigurată în anul anterior morţii acestei persoane, precum şi autorităţile, în legătură cu cauza decesului sau cu bolile
care au dus la deces. În acest sens, Asiguratul îi eliberează pe profesioniştii respectivi, care ar putea fi consultaţi de către
asigurătorii menţionaţi anterior, de obligatia de confidenţialitate, inclusiv după decesul asiguratului. Persoana asigurată are
dreptul de a-si retrage consimțământul, potrivit Art. 7 (3) GDPR, ceea ce îi va pune însă pe Asigurători în imposibilitatea de a
respecta acoperirea asigurării, astfel că fiecare Asigurător este îndreptăţit să rezilieze acoperirea prin asigurare cu efect imediat..

XVIII. ACORD DE MARKETING

Solicitantul isi exprima consimtamantul expres si neechivoc ca datele sale personale sa fie prelucrate:

 de catre Finantator si Broker, pentru a fi utilizate de acestia in scopuri legate de marketing, pentru promovarea
produselor si serviciilor de finantare sau asigurare ale Finantatorului sau Brokerului, comunicarea de oferte și servicii
noi, imbunatatirea produselor/serviciilor acestora. In acest sens acestea vor fi prelucrate si de catre Renault Commercial
Roumanie SRL, Agentii Autorizati ai marcilor Dacia/Renault/Nissan si dealerii Renault Selection in calitate de
intermediari de credite, de catre asistentii auxiliari in asigurari si cobrokerul partener MARSH Broker de asigurare-
reasigurare SRL, de catre banca mama RCI BANQUE SA:
DA [ x ] / NU [ ] (bifati casuta corespunzatoare)

 de catre Furnizorul vehiculelor (Renault Commercial Roumanie SRL si societatea mama Renault SAS, pentru a fi
prelucrate de acestia in scopuri legate de marketing, pentru promovarea produselor si serviciilor Furnizorului,
comunicarea de oferte și servicii noi, imbunatatirea produselor/serviciilor acestuia:
DA [ x ] / NU [ ] (bifati casuta corespunzatoare)

 in vederea efectuarii operatiunilor de marketing descrise mai sus sa poata fi contactat pe:

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 16 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

[ x ] email
[ x ] SMS
[ x ] servicii postale
[ x ] telefon.

Ofertele de asigurări pot necesita un proces automat cu analiza de profil.


Finantatorul / Brokerul declara ca vor inceta orice utilizare si/sau prelucrare a datelor personale ale solicitantului de indata ce
acesta din urma i-a solicitat acest lucru in orice modalitate legala la adresa Finantatorului din Bucuresti, str. Preciziei, nr. 3G,
Clădirea A et.1, camera AE1 20, sector 6, cod 062203 Romania, ori la adresa de e-mail : dataprotectionofficer-
romania@rcibanque.com

RCI LEASING ROMANIA IFN SA – CIF RO 14378619, J40/96/2002, Nr. de inregistrare in Registrul General BNR : RG-PJR-41-
110108 si in Registrul Special BNR: RS-PJR-41-110016, sediu social București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A et.1, camera
AE1 20, sector 6, cod 062203.
RCI BROKER DE ASIGURARE SRL - CIF RO 17907641, J40/14872/2005, Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,
Autorizatie de functionare: 3966/ 23.11.2005, Numarul si data inmatricularii in registrul brokerilor de asigurare: RBK-
326/24.11.2005, sediu social București, str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A et.1, camera AE1 14 si AE1 15, sector 6.

**Prezenta cerere semnata si receptionata de RCI Romania reprezinta oferta ferma si serioasa de incheiere a unui contract de
credit. In cazul in care ulterior primirii cererii se descopera caracterul fals, incomplet, nereal al datelor sau informatiilor
solicitantul este de acord, din momentul depunerii prezentei cereri, ca RCI Romania are dreptul sa refuze finantarea si sa rezilieze
dupa incheiere contractul cu daune interese. Solicitantul declara ca este de acord ca Finantatorul sa obtina informatii necesare
privind analiza bonitatii sale.

**Declar, pe propria răspundere, cunoscând sancţiunile legale privind falsul în declaraţii, că informaţiile furnizate în acest
formular sunt reale, corecte şi complete şi că toate documentele furnizate în susţinerea cererii de finanţare sunt conforme cu
originalele aflate în posesia noastră.

Prezenta cerere semnata si receptionata de RCI LEASING ROMANIA IFN SA devine dupa semnarea contractului de credit anexa
nr. 7 la contract.
** se aplica exclusiv solicitantulu

Semnătura solicitant:  Semnatura Codebitor 1: 

Semnatura sot/sotie:  Semnatura Codebitor 2 

Page 17 of 18
Versiunea 01 Dec 2021
DS00000000108568

Nume solicitant în clar: PERSU AURELIAN LAURENTIU


Semnătura solicitant: 
Nume sot/sotie in clar: PERSU IOANA GEORGIANA
Semnatura sot/sotie: 
Nume codebitor 1 in clar:
Semnatura codebitor 1: 
Nume codebitor 2 in clar:
Semnatura codebitor 2: 

Consilier comercial Safta Eugen


Semnatura Consilier comercial 

Page 18 of 18

Versiunea 01 Dec 2021

S-ar putea să vă placă și