Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 1.3.1.

Proiectarea demersului didactic

Unitate de învățare e este o structură didactică complexă, organizată tematic, supraordonată


lecţiei (acoperă mai multe ore de curs). Se oferă o perspectivă strategică aupra conținuturilor.

Proiectarea pe Unitatea de învățare are mai multe beneficii .

În primul rând facând o proiectare pe întrega unitate se oferă o privire de asamblu mai
largă, urmand ca trecerea dela un conținut la celălalt să fie mai coerent urmând o ordine
firescă.

Un alt avantaj ar fi ca profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unităţi de


învăţare care valorifică potenţialul lecţiei prin integrare în unitatea de învăţare (fiind depăşită
fragmentarea determinată de simpla succesiune a lecţiilor); se schimbă şi relaţia dintre lecţii
(relaţia devine neliniară, lecţiile sunt integrate în diferite secvenţe ale unităţii de învăţare).
Un avantaj ar fi și economia de timp și hartie pentru faptul ca nu se mai face proiectare
pe fiecare conținut în parte ci pe întrega unitate, evitându-se astfel situațiile repetative, lasând
timp profesorului pentru a se concetra pe descoperirea unor noi modalități de predare.
Tot un avantaj ar fi plierea conținuturilor în stabilirea competențelor, nu toate
conținuturile pot atinge toate competențele cheie.
Proiectarea pe unitatea de învățare stimuleaza creativitatea profesorului pentru ca are o
privire de asamblu asupra unității în sine dar si asupra relației cu celelalte unități din cadrul
programei.
Proiectarea pe unitate de învățare aduce o notă personală dată programei școlare putându-
se adapta în funcție de personalitatea profesorului în raport cu nivelul clasei putându-se lucra
diferențiat faandu-se o educație centrată pe elev.
La nivelul elevilor, învăţarea dobândeşte un plus de coerenţă prin chiar modul în care
este proiectată învăţarea pe termen mediu şi lung.
În cazul în care un elev lipsește o periodă de timp îi este mult mai facil recuperarea
materiei pierdute, datorită faptului că facându-se referire la unitatea de învățare se
recapitulează conținuturile integrându-le în unitate.
Proiectarea pe unitate de învățare nu face alceva decât să aduca un aer modern studiului
centrând activitatea educațională pe dobândirea de competențe.