Sunteți pe pagina 1din 2

Tema

1. Care au fost cauzele instaurarii regimurilor totalitare?

2. nesepararea puterilor în stat (unul deține și controlează întreaga putere)


3. nerespectarea drepturilor și libertăților
4. partidul unic
5. cultul personalității (conducătorul își impune punctul de vedere după propriile dorințe)
6. intervenția statului în orice domeniu, chiar și în lucrurile private (adică statul are dreptul
să își dea cu părerea și să intervină în absolut orice din viața cetățeanului)
7. exterminarea opozițiilor (nu ești de acord? vei avea o discuție cu domnul Hitler…
8. Accentuarea caracterului total al economiei
9. Participarea maselor la politică, participare legată de marile catastrofe militare şi
economice din secolul al XX-lea, care au antrenat atomizarea socială, manipularea
politică şi pierderea simţului valorilor

2.Menționați diferite regimuri politice

Liberalismul, Conservatorismul,Socialismul,Comunismul,Fascismul,Nationalismul,

Regimul totalitar comunist condus de Lenin (1917-1924)

Regimul totalitar comunist condus de Stalin (1924-1953)

Regimul totalitar fascist din Italia (1922-1943)

Regimul totalitar nazist în Germania (1933-1945)

3 .Precizați asemănări si deosebiri ale regimurilor totalitare dpdv economic, politic, social

Comparaţie între comunism şi nazism.

ASEMĂNĂRI: Ambele regimuri apar dintr-o voinţă revoluţionară. În cazul sovietic,


această voinţă este inspirată de un scop “umanitar”: crearea unui regim în care totţi
oamenii ar fi avut acces la umanitate. În cazul celui naţional-socialist german, voinţa
revoluţionară tinde spre refacerea unităţii morale a Germaniei şi la lărgirea spaţiului vital
al poporului german.
Existenţa monopolului puterii în mâna unui partid unic
Partidul unic este armat cu o ideologie care tinde să devină adevărul oficial de stat. El
aspira la a se suprapune cu statul .
Metodele aplicate de Lenin şi sistematizate de Stalin sunt anterioare metodelor naziste.
Rudolf Hoess, însărcinat să creeze lagărul de la Auschwitz, afirma: “Direcţia Securităţii
pusese în mâinile comandanţilor lagărelor o documentare detaliată în privinţa lagărelor
de concentrare ruseşti. Se sublinia acolo în mod deosebit că Rusia nimicise populaţii
întregi prin muncă forţată.”
DEOSEBIRI

Numeroşi cercetători muncesc de decenii la problematica crimelor nazismului. Mii de cărţi, zeci
de filme (Noapte şi ceaţă, Shoah, Alegerea Sofiei, Lista lui Schindler).

Asemenea demersuri nu există în privinţa crimelor comuniste. Ce explicaţii avem:

Voinţa clasică şi constantă a călăilor de aşterge urmele crimelor lor şi de a justifica ceea ce nu
puteau să ascundă.

Măsurile luate împotriva celor care ar fi avut curajul să demaşte minciuna. Au încercat să-i
descalifice, să le submineze credibilitatea, să-I intimideze. A. Soljeniţîn, V. Bukovski, A. Zinoviev
au fost expulzaţi din ţările lor, Andrei Saharov a fost exilat la Gorki, Markov asasinat cu o
umbrelă otrăvită.

4. Faceți o paralelă intre regimul totalitar si unul democratic (maxim 5 caracteristici)

Caracteristicile regimului politic democratic (practici democratice):

- separaţia puterilor în stat,

- respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti,

- existenţa mai multor partide şi ideologii politice (pluripartidism),

- dreptul de vot universal.

Caracteristicile totalitarismului.

Fenomenul apare ca fiind din punct de vedere istoric situat în secolul XX, deosebindu-se de
orice alt precedent cum ar fi dictatura, despotismul, tirania…

Acest fenomen desemnează două tipuri de regim politic, Uniunea Sovietică a lui Stalin şi
Germania lui Hitler, care, fără a fi perfect asemănătoare, au numeroase trăsături comune.

În istoriografia de specialitate s-a căzut de acord în a nu desemna sub acest termen Italia lui
Mussolini.

5. Ce consecințe au lasat în istorie regimurile totalitare

disparitia democratiei si pluralismului

adoptarea drepturilor omului

prigonirea unor anumite categorii de oameni, evrei, detinuti politici

S-ar putea să vă placă și