Sunteți pe pagina 1din 20

1) Definiţi un format personalizat în patru trepte care respectă următoarele

a) pentru valori pozitive - eliminarea zero-urilor nesemnificative, setarea separatorului de mii şi a 2 zecimale
b) pentru valori negative - aceleaşi setări ca în cazul valorilor pozitive; în plus, font roşu, simbolul cratimă va

c) pentru valoarea nul - afişarea simbolului cratimă;


d) pentru text - afişarea textului "Eroare".

2) Definiţi un format personalizat în 4 trepte care să permită eliminarea une


dar şi alinierea numerelor pozitive cu numerele negative incluse între par
a) pentru valori pozitive - eliminarea zero-urilor nesemnificative, setarea separatorului de mii şi aplicarea un
b) valorile pozitive vor fi aliniate cu valorile negative incluse între paranteze rotunde, font roşu;
c) valoarea nul va fi ascunsă vizualizării, afişând o celulă vidă.
d) pentru text - orice şir de caractere introduceţi în celulă, acesta va fi precedat de textul "vanzari" (de exem

introduceţi o valoare negativă în celula B17

introduceţi o valoare pozitivă în celula B18

3) Definiţi formatul personalizat care permite aplicarea formatului nul:


Definiţi formatul personalizat care permite aplicare

4) Aplicarea unor formate personalizate diferite în raport de îndeplinirea un


a) dacă valoarea depăşeşte cuntumul de 5.000 lei - font albastru, fără zero-uri nesemnificative, separator de
b) pentru valoarea nul şi numere negative - font roşu, fără zero-uri nesemnificative, separator de mii, parant
c) pentru orice valoare cuprinsă între 0 şi 5.000 lei - culoare implicită a fontului, fără zero-uri nesemnificative

5) Definiţi un format personalizat care să permită alinierea valorilor zecimale


a) pentru valori pozitive - setaţi 3 zecimale şi separator de mii, aliniaţi separatorul zecimal în coloană, păstraţ
b) celelalte 3 secţiuni de cod vor fi inhibate la vizualizare.

introduceţi o valoare pozitivă de ordinul miilor cu o zecimală

introduceţi o valoare pozitivă de ordinul unităţilor cu 3 zecima


introduceţi o valoare pozitivă de ordinul sutelor cu 2 zecimale

6) Definiţi un format personalizat în care sufixul aplicat unui număr depinde


a) pentru valoarea 1 - font albastru, aplicarea sufixului "an";
b) valoarea nul va fi înlocuită cu cratima;
c) pentru valori mai mari decât 1 - font rosu, eliminarea zero-urilor nesemnificative, ordinul de mărime al zec

7) Aplicaţi un format personalizat al datei calendaristice în conformitate cu următoarele reguli de formatare: ziua
fără zero nesemnifivativ, luna în format abreviat tip şir de caractere, anul în format extins. Exemplu: Marţi, 3 I

44350
8) Aplicaţi un format personalizat al datei calendaristice în conformitate cu următoarele reguli de formatare: ziua
lună cu zero nesemnificativ, luna în format numeric fără zero nesemnificativ, anul în format abreviat. Exemplu

44350
9) Afişaţi luna calendaristică (în format extins) ce corespunde datei de mai jos. Exemplu: Iunie

44350
10) Afişaţi anul calendaristic (în format abreviat) ce corespunde datei de mai jos.
47637
e respectă următoarele reguli:
separatorului de mii şi a 2 zecimale, aplicarea formatului monetar românesc;
plus, font roşu, simbolul cratimă va precede numărul;

permită eliminarea unei secţiuni din formatul general,


egative incluse între paranteze rotunde, astfel:
separatorului de mii şi aplicarea unui font albastru;
eze rotunde, font roşu;

ecedat de textul "vanzari" (de exemplu: vanzari zilnice, vanzari lunare, vanzari trimestriale, vanzari anuale).

negativă în celula B17

pozitivă în celula B18

rea formatului nul:


permite aplicarea formatului nul:

aport de îndeplinirea unor criterii:


o-uri nesemnificative, separator de mii, formatul monetar românesc;
mnificative, separator de mii, paranteze rotunde;
ntului, fără zero-uri nesemnificative, separator de mii, formatul monetar românesc.

nierea valorilor zecimale în raport de separatorul zecimal:


paratorul zecimal în coloană, păstraţi valoarea nul pe poziţia unităţilor;

ozitivă de ordinul miilor cu o zecimală

ozitivă de ordinul unităţilor cu 3 zecimale


ozitivă de ordinul sutelor cu 2 zecimale

cat unui număr depinde de forma substantivului:

mnificative, ordinul de mărime al zecilor, aplicarea sufixului "ani".

rmătoarele reguli de formatare: ziua din săptămână în format extins, ziua din lună
n format extins. Exemplu: Marţi, 3 Iun 2014

rmătoarele reguli de formatare: ziua din săptămână în format abreviat, ziua din
tiv, anul în format abreviat. Exemplu: Ma, 03-6-14

s. Exemplu: Iunie
Marca Nume Prenume Data naşterii Filiala Departament Funcţia

1000 POPESCU Viorel 01 Jan 1982 Cluj Marketing economist


1001 MIHAI Carmen 24 Apr 1984 Bucureşti Resurse umane jurist
1002 POPA Florin 30 May 1984 Bucureşti Contabilitate contabil
1003 ALBU Constanta 19 Mar 1981 Cluj Marketing economist
1004 NEDELCU Mihai 23 Jan 1972 Bucureşti IT analist
1005 CHIRU Bianca 25 Nov 1969 Oradea IT analist
1006 POPESCU Oana 03 Mar 1985 Oradea Marketing agent vânzări
1007 VLAD Petru 18 Nov 1962 Bucureşti IT operator
1008 CONSTANTIN Dan 19 Jan 1972 Cluj Marketing economist
1009 MONDREA Laura 02 Nov 1982 Bucureşti Contabilitate contabil
1010 SAVU Cătălin 21 Nov 1967 Bucureşti IT operator
1007 PANAIT Cornel 13 Nov 1962 Bucureşti IT programator
1012 COMAN Aura 23 May 1983 Bucureşti IT programator
1013 BLĂGESCU Ada 24 Aug 1973 Oradea Contabilitate economist
1014 MIHAI Dinu 25 Nov 1962 Cluj Resurse umane jurist
1015 DEDU Natalia 06 Jan 1984 Bucureşti Contabilitate economist
1016 GANEA Pavel 17 Dec 1969 Bucureşti Marketing agent vânzări
1017 SORESCU Liana 27 Feb 1984 Oradea Marketing agent vânzări
1018 POPESCU Cristina 09 Sep 1979 Cluj IT programator
1019 MANESCU Andreea 30 Nov 1962 Bucureşti Contabilitate economist
1020 VISAN Alexandra 01 Mar 1971 Oradea IT operator

Să se formateze condiţional salariile (câmpul H3:H23) cuprinse în intervalul valoric 250


Salariu
Data angajării
încadrare
29 Dec 2003 3,177 lei
12 Oct 2011 1,950 lei
13 Nov 1991 1,712 lei
25 Feb 2010 3,225 lei
02 Feb 2005 3,000 lei
21 Jan 1988 3,820 lei
06 Mar 1972 1,590 lei
29 Oct 1993 2,133 lei
16 Jul 2011 2,900 lei
02 Feb 1988 1,989 lei
19 Sep 2002 2,031 lei
09 Dec 1993 3,500 lei
19 Feb 2011 3,270 lei
15 Jan 1993 1,355 lei
02 Apr 2010 2,925 lei
22 Sep 1986 1,558 lei
16 Nov 1993 1,743 lei
22 Mar 1995 2,000 lei
05 Dec 1998 3,240 lei
12 Jan 2010 3,411 lei
28 Jan 2008 2,580 lei

rvalul valoric 2500-3000 lei.


Marca Nume Prenume Data naşterii Filiala Department

1000 POPESCU Viorel Tuesday, January 1, 1980 Cluj Accounting


1001 MIHAI Carmen Sunday, April 24, 1988 Bucureşti IT
1002 POPA Florin Wednesday, May 30, 1984 Bucureşti Marketing
1003 ALBU Constanta Thursday, March 19, 1981 Cluj HR
1004 NEDELCU Mihai Sunday, January 23, 1972 Bucureşti Accounting
1005 CHIRU Bianca Sunday, November 25, 1979 Oradea IT
1006 POPESCU Oana Sunday, March 3, 1985 Oradea Legal Office
1007 VLAD Petru Sunday, November 18, 1962 Bucureşti IT
1008 CONSTANTIN Dan Wednesday, January 19, 1972 Cluj Marketing
1009 MONDREA Laura Tuesday, November 2, 1982 Bucureşti Accounting
1010 SAVU Cătălin Saturday, November 21, 1970 Bucureşti IT
1007 PANAIT Cornel Saturday, November 13, 1982 Bucureşti Marketing
1012 COMAN Aura Monday, May 23, 1988 Bucureşti Legal Office
1013 BLĂGESCU Ada Friday, August 24, 1973 Oradea IT
1014 MIHAI Dinu Sunday, November 25, 1990 Cluj Accounting
1015 DEDU Natalia Friday, January 6, 1984 Bucureşti HR
1016 GANEA Pavel Monday, December 17, 1979 Bucureşti HR
1017 SORESCU Liana Monday, February 27, 1984 Oradea HR
1018 POPESCU Cristina Sunday, September 9, 1979 Cluj Legal Office
1019 MANESCU Andreea Thursday, November 30, 1989 Bucureşti Legal Office
1020 VISAN Alexandra Tuesday, March 3, 1981 Oradea Accounting

Să se formateze condiţional toţi angajaţii (B4:B24) cu numele de familie POPESCU.


Funcţia de încadrare Data angajării Salariul de
încadrare
audit supervisor December 29, 2003 3,177 lei
programmer January 12, 2015 1,950 lei
advertising agent November 13, 2001 1,712 lei
applications specialist Thursday, February 25, 2010 3,225 lei
certified accountant Wednesday, February 2, 2005 3,000 lei
WEB developer Monday, January 21, 2002 3,820 lei
legal secretary Saturday, March 6, 2010 1,590 lei
system administrator Monday, February 9, 2015 2,133 lei
brand strategist Saturday, July 16, 2011 2,900 lei
budget analyst Thursday, February 2, 2006 1,989 lei
programmer Thursday, September 19, 2002 2,031 lei
advertising agent Thursday, December 9, 2010 3,500 lei
documents courier Tuesday, February 19, 2013 3,270 lei
WEB developer Saturday, January 15, 2000 1,355 lei
accounts supervisor Wednesday, April 2, 2014 2,900 lei
applications specialist Monday, September 22, 2008 1,558 lei
benefits administrator ### 1,743 lei
benefits adviser Monday, March 22, 2010 2,000 lei
records supervisor Monday, December 5, 2005 3,240 lei
legal adviser Thursday, January 12, 2012 3,411 lei
audit supervisor Monday, January 28, 2008 2,880 lei

e de familie POPESCU.
Marca Nume Prenume Data naşterii Filiala Department

1000 POPESCU Viorel Tuesday, January 1, 1980 Cluj Accounting


1001 MIHAI Carmen Saturday, April 24, 1993 Bucureşti IT
1002 POPA Florin Wednesday, May 30, 1984 Bucureşti Marketing
1003 ALBU Constanta Thursday, March 19, 1981 Cluj HR
1004 NEDELCU Mihai Sunday, January 23, 1972 Bucureşti Accounting
1005 CHIRU Bianca Sunday, November 25, 1979 Oradea IT
1006 POPESCU Oana Sunday, March 3, 1985 Oradea Legal Office
1007 VLAD Petru Sunday, November 18, 1962 Bucureşti IT
1008 CONSTANTIN Dan Wednesday, January 19, 1972 Cluj Marketing
1009 MONDREA Laura Tuesday, November 2, 1982 Bucureşti Accounting
1010 SAVU Cătălin Saturday, November 21, 1970 Bucureşti IT
1007 PANAIT Cornel Saturday, November 13, 1982 Bucureşti Marketing
1012 COMAN Aura Monday, May 23, 1988 Bucureşti Legal Office
1013 BLĂGESCU Ada Friday, August 24, 1973 Oradea IT
1014 MIHAI Dinu Sunday, November 25, 1990 Cluj Accounting
1015 DEDU Natalia Thursday, January 6, 1994 Bucureşti HR
1016 GANEA Pavel Monday, December 17, 1979 Bucureşti HR
1017 SORESCU Liana Monday, February 27, 1984 Oradea HR
1018 POPESCU Cristina Sunday, September 9, 1979 Cluj Legal Office
1019 MANESCU Andreea Thursday, November 30, 1989 Bucureşti Legal Office
1020 VISAN Alexandra Sunday, March 3, 1996 Oradea Accounting

Aplicaţi un format condiţional pentru toate datele calendaristice ce corespund lunii pre
Salariul de
Funcţia de încadrare Data angajării
încadrare
audit supervisor 29 decembrie 2003 3,177 lei
programmer 21 ianuarie 2022 1,950 lei
advertising agent 13 noiembrie 2001 1,712 lei
applications specialist 25 februarie 2010 3,225 lei
certified accountant 2 februarie 2005 3,000 lei
WEB developer 21 ianuarie 2002 3,820 lei
legal secretary 6 martie 2010 1,590 lei
system administrator 9 februarie 2015 2,133 lei
brand strategist 16 iulie 2011 2,900 lei
budget analyst 2 februarie 2006 1,989 lei
programmer 19 septembrie 2002 2,031 lei
advertising agent 9 decembrie 2010 3,500 lei
documents courier 19 februarie 2013 3,270 lei
WEB developer 15 ianuarie 2000 3,411 lei
accounts supervisor 2 aprilie 2014 2,900 lei
applications specialist 22 septembrie 2017 1,558 lei
benefits administrator 16 noiembrie 2005 1,743 lei
benefits adviser 22 martie 2010 2,000 lei
records supervisor 5 decembrie 2005 3,240 lei
legal adviser 12 ianuarie 2012 2,980 lei
audit supervisor 28 ianuarie 2019 2,880 lei

ristice ce corespund lunii precedente (G3:G23).


Marca Nume Prenume Data naşterii Filiala Department

1000 POPESCU Viorel Tuesday, January 1, 1980 Cluj Accounting


1001 MIHAI Carmen Sunday, April 24, 1988 Bucureşti IT
1002 POPA Florin Wednesday, May 30, 1984 Bucureşti Marketing
1003 ALBU Constanta Thursday, March 19, 1981 Cluj HR
1004 NEDELCU Mihai Sunday, January 23, 1972 Bucureşti Accounting
1005 CHIRU Bianca Sunday, November 25, 1979 Oradea IT
1006 POPESCU Oana Sunday, March 3, 1985 Oradea Legal Office
1007 VLAD Petru Sunday, November 18, 1962 Bucureşti IT
1008 CONSTANTIN Dan Wednesday, January 19, 1972 Cluj Marketing
1009 MONDREA Laura Tuesday, November 2, 1982 Bucureşti Accounting
1010 SAVU Cătălin Saturday, November 21, 1970 Bucureşti IT
1007 PANAIT Cornel Saturday, November 13, 1982 Bucureşti Marketing
1012 COMAN Aura Monday, May 23, 1988 Bucureşti Legal Office
1013 BLĂGESCU Ada Friday, August 24, 1973 Oradea IT
1014 MIHAI Dinu Sunday, November 25, 1990 Cluj Accounting
1015 DEDU Natalia Friday, January 6, 1984 Bucureşti HR
1016 GANEA Pavel Monday, December 17, 1979 Bucureşti HR
1017 SORESCU Liana Monday, February 27, 1984 Oradea HR
1018 POPESCU Cristina Sunday, September 9, 1979 Cluj Legal Office
1019 MANESCU Andreea Thursday, November 30, 1989 Bucureşti Legal Office
1020 VISAN Alexandra Tuesday, March 3, 1981 Oradea Accounting

Aplicaţi un format condiţional pentru salariile care se plasează pe primele 3 poziţii ca o


Salariul de
Funcţia de încadrare Data angajării
încadrare
audit supervisor Monday, December 29, 2003 3,177 lei
programmer Monday, January 12, 2015 1,950 lei
advertising agent Tuesday, November 13, 2001 1,712 lei
applications specialist Thursday, February 25, 2010 3,225 lei
certified accountant Wednesday, February 2, 2005 3,000 lei
WEB developer Monday, January 21, 2002 3,820 lei
legal secretary Saturday, March 6, 2010 1,590 lei
system administrator Monday, February 9, 2015 2,133 lei
brand strategist Saturday, July 16, 2011 2,900 lei
budget analyst Thursday, February 2, 2006 1,989 lei
programmer Thursday, September 19, 2002 2,031 lei
advertising agent Thursday, December 9, 2010 3,500 lei
documents courier Tuesday, February 19, 2013 3,411 lei
WEB developer Saturday, January 15, 2000 1,355 lei
accounts supervisor Wednesday, April 2, 2014 2,900 lei
applications specialist Monday, September 22, 2008 1,558 lei
benefits administrator ### 1,743 lei
benefits adviser Monday, March 22, 2010 2,000 lei
records supervisor Monday, December 5, 2005 3,240 lei
legal adviser Thursday, January 12, 2012 3,010 lei
audit supervisor Monday, January 28, 2008 2,880 lei

ază pe primele 3 poziţii ca ordin de marime (H3:H23).


Ian Feb Mar Apr Sep Oct Nov Dec
Produs1 7.317 6.32 2.1 3.55 4.99 6 7.22 7.8
Produs2 2.814 5.88 2.68 3.77 7.45 4.99 2.814 6.32
Produs3 2.875 8.12 3.32 3.99 3.65 2.67 2.875 5.88
Produs4 4.36 9.14 3.7 4.21 8.88 4.11 4.36 8.12
Produs5 9.45 Da 3.55 4.43 9.1 3.814 6.32 9.14
Produs6 7.81 5.67 4.99 5.88 4.23 2.875 5.88 7.77
Produs7 9.98 5.32 2.67 5 7.56 4.36 8.12 5.67
Produs8 2.53 5.12 4.11 5.4 2.67 4.99 9.14 5.32
Produs9 2.1 3.78 2.15 2.53 1.41 2.67 2.77 3.32
Produs10 5.44 7.1 5.88 3.1 5.15 4.11 5.67 3.7
Produs11 7.45 6.89 5 5.44 5.88 5.15 3.57 3.55
Produs12 3.65 4.44 5.4 6.32 5 5.88 3.1 4.99
Produs13 8.88 4.36 6 5.88 5.4 5 5.44 2.67
Produs14 9.1 9.45 6.33 8.12 4.21 5.4 6.32 4.36
Produs15 4.23 7.81 6.66 4.36 4.43 6 5.88 9.45
Produs16 7.56 9.9 6.99 9.45 5.88 2.814 6.99 8.8
Produs17 5.55 7.13 7.32 7.81 5 2.875 7.32 9.56
Produs18 3.32 3.1 4.78 5.15 9.56 8.8 12.03 5.55
Produs19 5.55 5.44 7.1 5.88 7.1 5.88 3.1 3.65
Produs20 3.55 7.45 6.89 5 6.89 5 5.44 8.88

Aplicaţi un format condiţional (bare de progres) pentru câmpul de celule ce conţine


pentru a permite o analiză grafică comparativă a vânzărilor având la bază cuantumu
Total vânzări
69.747
62.218
59.41
72.18
73.714
67.135
74.58
58.284
44.265
58.48
73.74
68.15
70.06
69.03
68.34
79.294
78.565
76.48
57.765
72.14

pul de celule ce conţine Valoarea totală (N3:N22)


având la bază cuantumul valoric al acestora.
Ian Feb Mar Apr Sep Oct Nov Dec
Produs1 7.317 6.32 2.1 3.55 4.99 6 7.22 7.8
Produs2 2.814 5.88 2.68 3.77 7.45 4.99 2.814 6.32
Produs3 2.875 8.12 3.32 3.99 3.65 2.67 2.875 5.88
Produs4 4.36 9.14 3.7 4.21 8.88 4.11 4.36 8.12
Produs5 9.45 7.77 3.55 4.43 9.1 2.814 6.32 9.14
Produs6 7.81 5.67 4.99 5.88 4.23 2.875 5.88 7.77
Produs7 9.98 5.32 2.67 5 7.56 4.36 8.12 5.67
Produs8 2.53 5.12 4.11 5.4 2.67 4.99 9.14 5.32
Produs9 3.1 4.78 5.15 2.53 4.11 2.67 7.77 3.32
Produs10 5.44 7.1 5.88 3.1 5.15 4.11 5.67 3.7
Produs11 7.45 6.89 5 5.44 5.88 5.15 3.57 3.55
Produs12 3.65 4.44 5.4 6.32 5 5.88 3.1 4.99
Produs13 8.88 4.36 6 5.88 5.4 5 5.44 2.67
Produs14 9.1 9.45 6.33 8.12 4.21 5.4 6.32 4.36
Produs15 4.23 7.81 6.66 4.36 4.43 6 5.88 9.45
Produs16 7.56 9.9 6.99 9.45 5.88 2.814 6.99 8.8
Produs17 5.55 7.13 7.32 7.81 5 2.875 7.32 9.56
Produs18 3.32 3.1 4.78 5.15 9.56 8.8 12.03 5.55
Produs19 5.55 5.44 7.1 5.88 7.1 5.88 3.1 3.65
Produs20 3.55 7.45 6.89 5 6.89 5 5.44 8.88

Aplicaţi un format condiţional (culoare în nuanţe diferite) pentru câmpul ce conţine


cu scopul de a scoate în evidenţă diferenţele valorice dintre celule.
Total vânzări
69.747
62.218
59.41
72.18
80.484
67.135
74.58
58.284
56.965
58.48
73.74
68.15
70.06
69.03
68.34
79.294
78.565
76.48
57.765
72.14

ntru câmpul ce conţine vânzările lunare (B3:M22)


Nume student Test1 Test2 Diferenţa Trend
Student1 10 7 -3
Student2 8.5 3 -5.5
Student3 9 5.25 -3.75
Student4 8 8.25 0.25
Student5 4 4 0
Student6 6 7 1
Student7 5.5 8.75 3.25
Student8 2 1 -1
Student9 6 4 -2
Student10 7.5 8.75 1.25
Student11 9 10 1
Student12 10 10 0
Câmpul "Trend" va fi formatat (opţiunea Three Colored Arrows) potrivit următoarelor reg
* dacă diferenţa între cele 2 note (Test1 and Test2) este >=1, să se afişeze simbolul é
* dacă diferenţa între cele 2 note este >=-1 and <1, să se afişeze simbolul è
* dacă diferenţa între cele 2 note este <-1, să se afişeze simbolul ê
rivit următoarelor reguli de formatare:
afişeze simbolul é
mbolul è
Marca Nume Prenume Data naşterii Filiala Departament Funcţia

1000 POPESCU Viorel 01 Jan 1982 Cluj Marketing economist


1001 MIHAI Carmen 24 Apr 1984 Bucureşti Resurse umane jurist
1002 POPA Florin 30 May 1984 Bucureşti Contabilitate contabil
1003 ALBU Constanta 19 Mar 1981 Cluj Marketing economist
1004 NEDELCU Mihai 23 Jan 1972 Bucureşti IT analist
1005 CHIRU Bianca 25 Nov 1969 Oradea IT analist
1006 POPESCU Oana 03 Mar 1985 Oradea Marketing agent vânzări
1007 VLAD Petru 18 Nov 1962 Bucureşti IT operator
1008 CONSTANTIN Dan 19 Jan 1972 Cluj Marketing economist
1009 MONDREA Laura 02 Nov 1982 Bucureşti Contabilitate contabil
1010 SAVU Cătălin 21 Nov 1967 Bucureşti IT operator
1007 PANAIT Cornel 13 Nov 1962 Bucureşti IT programator
1012 COMAN Aura 23 May 1983 Bucureşti IT programator
1013 BLĂGESCU Ada 24 Aug 1973 Oradea Contabilitate economist
1014 MIHAI Dinu 25 Nov 1962 Cluj Resurse umane jurist
1015 DEDU Natalia 06 Jan 1984 Bucureşti Contabilitate economist
1016 GANEA Pavel 17 Dec 1969 Bucureşti Marketing agent vânzări
1017 SORESCU Liana 27 Feb 1984 Oradea Marketing agent vânzări
1018 POPESCU Cristian 09 Sep 1979 Cluj IT programator
1019 MANESCU Andreea 30 Nov 1962 Bucureşti Contabilitate economist
1020 VISAN Alexandra 01 Mar 1971 Oradea IT operator

Să se formateze condiţional salariaţii (câmpul B3:B23) care au fost angajaţi în departam


filialei din Cluj pe post de programator.
Salariu
Data angajării încadrare
29 Dec 2003 3,177 lei
12 Oct 2011 1,950 lei
13 Nov 1991 1,712 lei
25 Feb 2010 3,225 lei
02 Feb 2005 3,000 lei
21 Jan 1988 3,820 lei
06 Mar 1972 1,590 lei
29 Oct 1993 2,133 lei
16 Jul 2011 2,900 lei
02 Feb 1988 1,989 lei
19 Sep 2002 2,031 lei
09 Dec 1993 3,500 lei
19 Feb 2011 3,270 lei
15 Jan 1993 1,355 lei
02 Apr 2010 2,900 lei
22 Sep 1986 1,558 lei
16 Nov 1993 1,743 lei
22 Mar 1995 2,000 lei
05 Dec 1998 3,240 lei
12 Jan 2010 3,411 lei
28 Jan 2008 2,880 lei

gajaţi în departamentul IT al