Sunteți pe pagina 1din 14

MANAGEMENTUL

FINANCIAR FARMACEUTIC
LECTIA 2

INTRODUCERE IN
MANAGEMENTUL
FINANCIAR
 Mediul financiar si obiectul finantelor intreprinderii
 Sarcinile gestiunii financiare
 Finantele intreprinderii reprezinta un
ansamblu de metode de analiza si de
instrumente de operare care permit
intreprinderilor de a asigura o investitie eficace
in mediul lor financiar.

 Problemele ridicate de managementul


financiar se pun in termeni diferentiati si sunt
legate strans de contextul intern si de mediul
extern.
 O intreprindere trebuie sa trateze problemele
de management financiar de fiecare data cand
ea efectueaza sau vizeaza o operatie care
solicita achizitia, detinerea sau cesiunea de
moneda si de titluri.

 O semnificatie pozitiva a managementului


financiar cere luarea in considerare a
influentelor pe care le sufera, fie ca urmare a
caracteristicilor propriei intreprinderii, fie ca
urmare a caracteristicilor inerente ale
sistemului financiar la care el se aplica.
1. Continutul finantelor
A. In sens larg: finantele intreprinderii sunt definite ca
alocarea optimala a resurselor financiare rare la utilizari
multiple

Alocarea optimala

Alocari- Resurse-
utilizari multiple Resurse rare
 Accentul este pus pe aspectul deciziei
 Obiectivul propus este optimul: intr-o decizie de
alocare optimul este propus ca fiind un final de atins.
 Afectarea unei resurse la un tip de alocare particular
are ca obiectiv generarea de fluxuri financiare viitoare
sau a transferurilor de bogatie in timp.
 Notiunea de risc – esenta deciziei financiare il
reprezinta timpul si riscul.
 Un instrument privilegiat: activul financiar
 Orice organizatie prezinta un activ financiar
B. In sens restrans: finantele intreprinderii se
refera la deciziile de alocare a resurselor monetare
procesului de productie si de servicii in vederea
maximizarii venitului rezultat din vinzarea de bunuri
si de sevicii pe piata.
 Accentul este pus pe decizie:
- decizia de finantare - functie de posibilitatile oferite de
sistemul bancar
- decizia de investitii - determina natura activitatii,
dimensiunea si strategia intreprinderii
- decizii referitoare la distribuirea dividendelor
2. Curba de viata a produsului
Orice produs este caracterizat, prin functia de
marketing, de viata sa pe
O piata care este reprezentata pintr-o curba tip.
Functie de timp sau volum, cifra de afaceri trece prin
urmatoarele faze:
- faza I- lansare
- faza II- crestere
- faza III- maturitate
- faza IV- declin
3. Adaptarea finantelor la mediul
inconjurator
 Reforma pietelor si a institutiilor
 Reinnoirea metodelor si multiplicarea instrumentelor

Sarcinile gestiunii financiare:


- maximizarea valorii cere ca patrimoniul sa fie angajat
in proiecte de investitii - maximizarea valorii implica
protectia si conservarea sa
- riscul de faliment constituie o forma particulara a
riscului financiar
4. Relatiile dintre finantele intreprinderii si
finantele de piata

Finantele intreprinderii se refera la mecanismele


financiare in cadrul intreprinderii,
finantele de piata pun accentul pe comportamentul
investirorilor in prezenta pietelor de capitaluri si
evaluarea instrumentelor financiare care circula pe
aceste piete.
A.Finantele intrprinderii
 Decizia de investitii
 Rentabilitate si risc
 Costul capitalului
 Structura de finantare
 Relatia investitie – finantare
 Politicile de dividend
 Gestiunea si finantarea pe termen scurt
 Gestiunea trezoreriei
B. Finantele de piata
 Eficienta pietelor
 Atitudinea investitorului in fata riscului
 Teoria portofoliului
 Modele de piata (MEDAF, APT)
 Optiuni
 Evaluarea optiunilor
5. Continutul gestiunii financiare
A. Finantele intreprinderii
❖ Deciziile financiare
- pe termen lung: - decizia de investitii
- decizia de finantare
- decizia de distribuire a dividendelor
- pe termen scurt: - gestiunea ciclului de exploatare
- gestiunea trezorerie
- gestiunea riscurilor
❖ Analiza si diagnostic financiar

B. Finantele de piata
- rata dobanzii
- studiul pietelor
- comportamentul investitorilor
- modele de piata
Obiectivele intreprinderii in teoria economica
- Maximizarea profitului
- Rata a profitului satisfacatoare
- Maximizarea cifrei de afaceri
- Maximizarea functiei de utilitate a intreprinderii
- Maximizarea valorii intreprinderii

Mentinerea nivelului performantelor


financiare
Gestiunea financiara trebuie sa verifice daca activitatea
este eficienta incat sa genereze rezultatele care sa ii
permita sa renumereze furnizorii de resurse.