Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare curs EESAE

Evaluarea consta in :

a) Realizarea unei lucrari de sinteza – 70% din nota finala


b) Realizarea unei analize (TC) – 30% din nota finala

Lucrare de sinteza - exigente


1) Elaborarea studiului de sinteza vizeaza evaluarea capacitatii de a realiza, pe
baza unei documentatii extinse, a unei analize stiintifice
2) Se va alege din problematica cursului o tema specifica (plecind de la
concepte cheie si teme centrale)

Exemple de teme :
- Analiza conceptului SAE
- Convergenta administrativa (concept, particularitati, tendinte)
- Conceptul de europenizare a administratiei publice
- SAE – mecanisme de realizare la nivel national
- Integrarea administratiilor publice nationale in SAE
- Globalizare si europenizare
- Europenizarea administratiei publice din Romania

3) Pentru abordarea temei se va recurge la cel putin 5 resurse bibliografice


(din bibliografia propusa – obligatorie si suplimentara – sau alte resurse
bibliogrfice la alegere - articole, studii - disponibile in diferite baze de
documente si din care se vor fi selectate aspectele relevante pentru tema
respectiva)
4) Redactarea se va face conform uzantelor academice specifice domeniului
5) Lucrarea va fi evaluata atit din punct de vedere al continutului (structura,
argumentare, coerenta), cit si al formei (concizie, calitate vocabular,
respectarea normelor de redactare a unei lucrari stiintifice)
6) Lucrarea poate fi individuala sau colectiva (grup de 2 studenti)
7) Lucrare individuala – 10-12 pagini ; colectiva (aprox 20 pagini)
8) Lucrarea va fi incarcata in clasa virtuala a cursului (in folderul special creat)
la data de sustinere a examenului stabilita de institutie
9) Lucrarea reprezinta 70% din nota finala

TC - Analiza unui studiu de caz


Tema de control consta in analiza urmatorului studiu :
MATEI, A., DOGARU, T-C., Convergenta administrativa in zona balcanica. Analiza empirica a
politicii sociale din Romania si Bulgaria, Economie teoretica si aplicata, vol.XVII, nr.3, 2010 ( a se
vedea bibliografia suplimentara)

Pentru elaborarea lucrarii veti raspunde la urmatoarele intrebari :

a) Care este obiectivul analizei ?


b) Care sint conceptele cheie si care este ipoteza pe baza careia este structurat studiul ?
c) Ce argumente sint avansate de autori ?
d) Care sint concluziile studiului ?

Obs :

- Lucrarea este individuala – aprox 2-3 pagini


- Evaluarea se va face in functie de continut (fond) si forma
- Data depunerii se va stabili ulterior
- Nota reprezinta 30% din evaluarea finala