Sunteți pe pagina 1din 1

Ghidul examenelor în sesiunea ordinară – studii universitare de masterat Spațiul public european

Semestrul II / an universitar 2021-2022 IFR

Anul II
Disciplină (titlul) Titulari (curs și seminar) Forma de evaluare curs Data evaluării Alte observații
(adrese de contact) curs
Provocări la adresa securității Lect.univ.dr. Ghigiu Alexandru Mihai Proiect de încărcat pe apcampus.ro la 04.06.2022 Nota finală:
transatlantice mihai.ghigiu@dri.snspa.ro disciplina menționată 100% examen final
-verificare- Dr. Nunweiller-Bălănescu AlexandraMonica
Etică și integritate academică Conf.univ.dr. Alistar Victor Teodor Referat de încărcat pe apcampus.ro la 05.06.2022 Nota finală:
-verificare- victor.alistar@yahoo.com disciplina menționată 80% examen final
20% activitate
seminar
Politica de vecinătate a UE: Lect.univ.dr. Ghigiu Alexandru Mihai Proiect de încărcat pe apcampus.ro la 06.06.2022 Nota finală:
Parteneriatul Estic și Balcanii de mihai.ghigiu@dri.snspa.ro disciplina menționată 100% examen final
Vest Dr. Nunweiller-Bălănescu AlexandraMonica
Extinderea spre est a spațiului Asist.univ.dr. Moţ Anca Lucrare de cercetare și eseu de încărcat pe 08.06.2022 Nota finală:
administrativ european ancamot1@yahoo.fr apcampus 70% Lucrare de
cercetare finală
30% Eseu știintific

Data publicării: 23 mai 2022


Secretar, Ioana Dinu (ioana.anghelescu@administratiepublica.eu)
Pentru detalii privind conectarea în apcampus.ro (sau actualizarea datelor de autentificare, probleme tehnice de accesare), vă rugăm să luați legătura cu dl. Emil
Tăbăroiu, emil.tabaroiu@administratiepublica.eu (cu cc: dna Ioana Dinu).