Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA

1. Radu Negru Voda, Litovoi, Basarab cel Mare;


2. Cnezate si Voivodate
3. Descalecat= termen istoric prin care cronicarii medievali au descries procesul de
intemeiere a statelor mdievale Moldova si Tara Romanasca, prin trecerea Carpatilor a
“descalecatilor” – voivozi veniti din Transilvania ce s-au statornicit in Moldova – Dragos
I si Bogdan I si in Tara Romanasca – Negru Voda.
4. Țara Românească a existat între secolele al XIV-lea și secolul al XIX-lea timp de mai
bine de 500 de ani, ea începându-și existența ca stat independent odată cu Bătălia de la
Posada în jur de 10 noiembrie 1330, asupra regelui Ungariei, el a consacrat independenţa
ţării, consolidată în timpul lui Vadislav I (Vlaicu) şi desăvârşită odată cu domnia lui
Mircea cel Bătrân (1386-1418), când Ţara Românească cunoaşte întinderea teritorială
maximă. A două jumătate a sec. XIV şi sec. XV au fost marcate de eroicele lupte duse de
Mircea cel Bătrân, Dan I, Vlad Ţepeş pentru apărarea independenţei ameninţate de
expansiunea otomană.
Principatul Moldova apare pe cursul superior al rîului Siret, la nord–estul Carpaţilor
Orientali, în baza unei formaţiuni teritorial-prestatale menţionată în izvoarele de la
mijlocul secolului al XIV-lea localizată pe rîul Moldova (de la care probabil şi vine
denumirea ţării), avînd capitala la Baia.
In anul 1359 are loc răscoala antimaghiară în voievodatul Moldovei sub conducerea lui
Bogdan. Lupta pentru dobîndirea independenţei incepe cand Dragoş din Giuleşti,
voievod al Maramureşului, a înfrînt, în numele regelui ungar, această răscoală, readucînd
voievodatul în dependenţă faţă de regalitatea ungară. Luptele pentru eliberare au
continuat şi după expediţia militară din 1359.
Prima menţiune documentară despre Ţara Moldovei (terra moldovana, „ţării noastre
moldovene”) este atestată într-un act emis de cancelaria regală a Ungariei in anul 1360.
1359-1365 (sau 1363-1367). Domnia lui Bogdan I, primul domn de sine stătător al
Moldovei independente. S-a proslăvit prin luptele pentru asigurarea independenţei
politice şi spirituale a Ţării Moldovei, contribuind la consolidarea ei ca stat suveran, la
întemeierea unei organizări bisericeşti proprii prin crearea episcopiei de Rădăuţi.
Desăvârşirea unificării politice a avut loc în perioada domniei acestuia şi a urmaşilor
săi Petru I Muşat (1374 - 1392) şi Alexandru cel Bun (1400 - 1432).

Bibliografie:
https://www.edusoft.ro/tara-romaneasca/
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%9Aara_Rom%C3%A2neasc%C4%83
https://moldova650.asm.md/node/25
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Moldovei
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Moldova