Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

1
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie 2021

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023 14994210,00


Numărul de voturi valabil exprimate 1467216
Candidat independent 2514
Numărul de voturi pentru calcul (fără candidați
1464702
independenți)

Cuantumul
Nr. Voturi Suma alocațiilor Suma alocațiilor pentru
alocațiilor
de Partidul politic valabil lunare ianuarie - decembrie
lunare pentru
ord. exprimate (lei) 2023 (lei)
un vot (lei)
1 2 3 4 5 6
Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa
1 18781 0,8530865 16021,82 192261,81
„PACE”
Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune -
2 11269 0,8530865 9613,43 115361,18
Congresul Civic”
Blocul electoral Partidul Politic „Partidul Nostru”
51270,50 615245,98
3 „RENATO 100% 60100 0,8530865
USATÎI” Partidul Politic „PATRIA” 0,00 0,00
4 Partidul Politic „Șor” 84187 0,8530865 71818,79 861825,52
5 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 774753 0,8530865 660931,32 7931175,88
Partidul Politic ,,Partidul
Blocul electoral al Socialiștilor din Republica 233821,68 2805860,15
6 Comuniștilor și Moldova” - 22 mandate 398675 0,8530865
Socialiștilor Partidul Comuniștilor din
106282,58 1275390,98
Republica Moldova - 10 mandate
7 Mișcarea Profesioniștilor „Speranța-Надежда” 2814 0,8530865 2400,59 28807,02
Partidul Politic Partidul Social Democrat European
8 26545 0,8530865 22645,18 271742,17
(fostul Partid Democrat din Moldova)
9 Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” 34184 0,8530865 29161,91 349942,91
10 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 6646 0,8530865 5669,61 68035,35
11 Partidul Politic „Democrația Acasă” 21255 0,8530865 18132,35 217588,24
12 Partidul Politic „NOI” 1431 0,8530865 1220,77 14649,20
Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării
13 6315 0,8530865 5387,24 64646,89
Moldovei”
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
14 ROMÂNILOR (fostul Partid Politic „Partidul 7216 0,8530865 6155,87 73870,47
Popular Românesc”)
15 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 1202 0,8530865 1025,41 12304,92
16 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 1444 0,8530865 1231,86 14782,28
17 Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 1613 0,8530865 1376,03 16512,34
18 Partidul Regiunilor din Moldova 1264 0,8530865 1078,30 12939,62
19 Partidul „Patrioții Moldovei” 889 0,8530865 758,39 9100,73
20 Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” 2455 0,8530865 2094,33 25131,93
21 PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ 197 0,8530865 168,06 2016,70
22 Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii 1467 0,8530865 1251,48 15017,73
Total 1464702 X 1249517,50 14994210,00
Anexa nr.2
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri locale generale 2019

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023 14994210,00

Numărul de voturi valabil exprimate pentru alegerea


consilierilor raionali și municipali, orășenești, 3199742
comunali și sătești, primarilor în turul I de scrutin
Candidat Independent 298861
Numărul de voturi pentru calcul 2900881
Cuantumul
Nr. Voturi alocațiilor Suma alocațiilor pentru
Suma alocațiilor lunare
de Partidul politic valabil lunare ianuarie - decembrie 2023
(lei)
ord. exprimate pentru un (lei)
vot (lei)
1 2 3 4 5 6
Blocul electoral Partidul Politic ,,Platforma
151390,14 1816681,73
„ACUM Demnitate și Adevăr”
1 702935 0,4307372 302780,29 3633363,45
Platforma DA și Partidul Politic ,,Partidul Acțiune
PAS” 151390,14 1816681,73
și Solidaritate”
2 Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa-Надежда” 765 0,4307372 329,51 3954,17
Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din
3 Moldova” (fosta Mişcare Social-Politică „Forţa 0,4307372 6636,80 79641,59
Nouă”) 15408
4 Partidul „Patrioţii Moldovei” 1404 0,4307372 604,76 7257,06
5 Partidul Acţiunea Democratică 2776 0,4307372 1195,73 14348,72
6 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 90589 0,4307372 39020,06 468240,68
Partidul Politic Partidul Social Democrat European
7 0,4307372 244792,29 2937507,43
(fostul Partid Democrat din Moldova) 568310
8 Partidul Legii şi Dreptăţii 573 0,4307372 246,81 2961,75
9 Partidul Liberal 61201 0,4307372 26361,55 316338,60
10 Partidul Liberal Democrat din Moldova 153995 0,4307372 66331,38 795976,59
11 Partidul Naţional Liberal 6667 0,4307372 2871,73 34460,70
Partidul Politic ”Partidul Popular European din
12 0,4307372 7540,49 90485,84
Moldova” 17506
13 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 7539 0,4307372 3247,33 38967,94
14 Partidul Politic „Șor” 190478 0,4307372 82045,97 984551,64
15 Partidul politic „Partidul Nostru” 134942 0,4307372 58124,55 697494,55
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
16 ROMÂNILOR (fostul Partid Politic „Partidul Popular 0,4307372 5462,61 65551,32
Românesc”) 12682
Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
17 0,4307372 432,89 5194,69
MOLDOVA” 1005
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica
18 0,4307372 360190,24 4322282,89
Moldova” 836218
19 Partidul politic „Partidul Stînga Europeană” 1102 0,4307372 474,67 5696,07
20 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 48719 0,4307372 20985,09 251821,06
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
21 ROMÂNILOR (succesor al Partidului Politic 23881 0,4307372 10286,44 123437,23
„UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”)
22 Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” 12274 0,4307372 5286,87 63442,43
23 Partidul Politic Mişcarea Populară Antimafie 610 0,4307372 262,75 3153,00
24 Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii 635 0,4307372 273,52 3282,22
Partidul Politic Partidul Popular din Republica
25 0,4307372 394,99 4739,83
Moldova 917
26 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 7250 0,4307372 3122,85 37474,14
27 Partidul Socialist din Moldova 500 0,4307372 215,37 2584,42
Total 2900881 X 1249517,50 14994210,00
Anexa nr. 3
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri prezidențiale 2020

7497105,00
Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023
Numărul de voturi valabil exprimate 1348719

439866
Candidat independent Igor Dodon
908853
Numărul de voturi pentru calcul

Cuantumul
Nr. Voturi Suma alocațiilor pentru
alocațiilor Suma alocațiilor lunare
de Partidul politic valabil ianuarie - decembrie
lunare pentru (lei)
ord. exprimate 2023 (lei)
un vot (lei)

1 2 3 4 5 6

1 USATÎI RENATO, Partidul Politic „Partidul Nostru” 227939 0,6874145 156688,58 1880262,94
NĂSTASE ANDREI, Partidul Politic „Platforma
2 43924 0,6874145 30194,00 362327,95
Demnitate și Adevăr”
DELIU TUDOR, Partidul Liberal Democrat din
3 18486 0,6874145 12707,54 152490,54
Moldova
4 IVANOV VIOLETA, Partidul Politic „Șor” 87542 0,6874145 60177,64 722131,70
SANDU MAIA, Partidul Politic „Partidul Acțiune și
5 487635 0,6874145 335207,38 4022488,56
Solidaritate”
ȚÎCU OCTAVIAN, Partidul Politic „Partidul Unității
6 27170 0,6874145 18677,05 224124,63
Naționale”
Partidul Liberal 2776,64 33319,67

Partidul Național Liberal 2776,64 33319,67


Partidul Politic
ALIANȚA PENTRU
UNIREA ROMÂNILOR
2776,64 33319,67
CHIRTOACĂ DORIN, (fostul Partid Politic
7 Blocul electoral „Partidul Popular 16157 0,6874145 11106,56
UNIREA Românesc”)
Partidul Politic
ALIANȚA PENTRU
UNIREA ROMÂNILOR
(succesor al Partidului 2776,64 33319,67
Politic „UNIUNEA
SALVAȚI
BASARABIA”)
Total 908853 X 624758,75 7497105,00
Anexa nr. 4
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 - femei alese efectiv

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023 (lei) 3748552,50


Numărul de femei alese efectiv 40

Total femei
alese Cuantumul Suma Suma alocațiilor pentru
Nr. de efectiv în alocațiilor lunare alocațiilor ianuarie - decembrie
Partidul politic
ord. funcția de pentru o femeie lunare 2023
deputat în aleasă efectiv (lei) (lei) (lei)
Parlament
1 2 3 4 5 6

1 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 25 7809,4843750 195237,11 2342845,31


Partidul Politic ,,Partidul
Blocul electoral Socialiștilor din Republica 9 70285,36 843424,31
2 al Comuniștilor și Moldova” - 9 mandate 7809,4843750
Socialiștilor Partidul Comuniștilor din
4 31237,94 374855,25
Republica Moldova - 4 mandate
3 Partidul Politic „Șor” 2 7809,4843750 15618,97 187427,63
Total 40 X 312379,38 3748552,50
Anexa nr. 5
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri locale generale 2019 - femei alese efectiv

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023 (lei) 3748552,50


Numărul de femei alese efectiv 4119

Nr. de Cuantumul
ord. alocațiilor
Suma alocațiilor pentru
lunare
Total femei Suma alocațiilor lunare ianuarie - decembrie
Partidul politic pentru o
alese efectiv (lei) 2023
femeie
(lei)
aleasă
efectiv (lei)
1 2 3 4 5 6

Partidul Politic
,,Platforma Demnitate și 37653,89 451846,64
Blocul electoral „ACUM Adevăr”
1 993 75,8386441 75307,77 903693,28
Platforma DA și PAS”
Partidul Politic ,,Partidul
37653,89 451846,64
Acțiune și Solidaritate”
2 Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din
Moldova” (fosta Mişcare Social-Politică „Forţa 1 75,84 910,06
Nouă”) 75,8386441
3 Partidul „Patrioţii Moldovei” 3 75,8386441 227,52 2730,19
4 Partidul Acţiunea Democratică 1 75,8386441 75,84 910,06
5 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 93 75,8386441 7052,99 84635,93
6
Partidul Politic Partidul Social Democrat European 1128 85545,99 1026551,89
(fostul Partid Democrat din Moldova) 75,8386441
7 Partidul Liberal 27 75,8386441 2047,64 24571,72
8 Partidul Liberal Democrat din Moldova 213 75,8386441 16153,63 193843,57
9 Partidul Naţional Liberal 4 75,8386441 303,35 3640,25
10 Partidul Politic „Partidul Popular European din
14 1061,74 12740,89
Moldova” 75,8386441
11 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 4 75,8386441 303,35 3640,25
12 Partidul Politic „Șor” 276 75,8386441 20931,47 251177,59
13 Partidul politic „Partidul Nostru” 99 75,8386441 7508,03 90096,31
14
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
ROMÂNILOR (fostul Partid Politic „Partidul 5 379,19 4550,32
Popular Românesc”) 75,8386441
15 Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN
1 75,84 910,06
DIN MOLDOVA” 75,8386441
16 Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica
1208 91613,08 1099356,98
Moldova” 75,8386441
17 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 18 75,8386441 1365,10 16381,15
18 Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
ROMÂNILOR (succesor al Partidului Politic 18 1365,10 16381,15
„UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”) 75,8386441
19 Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” 4 75,8386441 303,35 3640,25
20 Partidul Politic Partidul Popular din Republica
1 75,84 910,06
Moldova 75,8386441
21 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 8 75,8386441 606,71 7280,51
Total 4119 X 312379,38 3748552,50
Anexa nr. 6
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 - tineri aleși efectiv

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023 (lei) 2499035,00


Numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor
16
parlamentare

Total tineri
Cuantumul Suma alocațiilor
aleși efectiv în Suma alocațiilor
Nr. de alocațiilor lunare pentru ianuarie -
Partidul politic cadrul lunare
ord. pentru un tânăr decembrie 2023
alegerilor (lei)
ales efectiv (lei) (lei)
parlamentare
1 2 3 4 5 6
1 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 12 13015,8072917 156189,69 1874276,25
Partidul Politic ,,Partidul
Socialiștilor din Republica 1 13015,81 156189,69
Blocul electoral al Moldova" - 1 mandat
2 Comuniștilor și 13015,8072917
Socialiștilor Partidul Comuniștilor din
Republica Moldova - 1 1 13015,81 156189,69
mandat
3 Partidul Politic „Șor” 2 13015,8072917 26031,61 312379,38
Total 16 X 208252,92 2499035,00
Anexa nr. 7
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Alegeri locale generale 2019 - tineri aleși efectiv

Alocații de la bugetul de stat pentru anul 2023 (lei) 2499035,00


Numărul de tineri aleși efectiv în cadrul alegerilor 1689
locale generale

Total tineri
Cuantumul
aleși efectiv
Nr. alocațiilor Suma alocațiilor pentru
în cadrul Suma alocațiilor lunare
de Partidul politic lunare pentru ianuarie - decembrie 2023
alegerilor (lei)
ord. un tânăr ales (lei)
parlamentar
efectiv (lei)
e
1 2 3 4 5 6

Partidul Politic ,,Platforma


Blocul electoral 25153,11 301837,26
Demnitate și Adevăr”
1 „ACUM Platforma DA 408 123,2995362 50306,21 603674,53
și PAS” Partidul Politic ,,Partidul
25153,11 301837,26
Acțiune și Solidaritate”

2 Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din 4 123,2995362 493,20


Moldova” (fosta Mişcare Social-Politică „Forţa Nouă”) 5918,38
3 Partidul „Patrioţii Moldovei” 1 123,2995362 123,30 1479,59
4 Partidul Acţiunea Democratică 2 123,2995362 246,60 2959,19
5 Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 22 123,2995362 2712,59 32551,08
6 Partidul Politic Partidul Social Democrat European 123,2995362 47963,52
(fostul Partid Democrat din Moldova) 389 575562,24
7 Partidul Liberal 12 123,2995362 1479,59 17755,13
8 Partidul Liberal Democrat din Moldova 111 123,2995362 13686,25 164234,98
9 Partidul Naţional Liberal 1 123,2995362 123,30 1479,59
Partidul Politic „Partidul Popular European din
10 123,2995362 246,60
Moldova” 2 2959,19
11 Partidul Politic „Democraţia Acasă” 2 123,2995362 246,60 2959,19
12 Partidul Politic „Șor” 121 123,2995362 14919,24 179030,93
13 Partidul politic „Partidul Nostru” 58 123,2995362 7151,37 85816,48
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
14 ROMÂNILOR (fostul Partid Politic „Partidul Popular 123,2995362 369,90
Românesc”) 3 4438,78
Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica
15 123,2995362 62636,16
Moldova” 508 751633,97
16 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 21 123,2995362 2589,29 31071,48
Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA
17 ROMÂNILOR (succesor al Partidului Politic 123,2995362 1602,89
„UNIUNEA SALVAȚI BASARABIA”) 13 19234,73
18 Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” 8 123,2995362 986,40 11836,76
19 Partidul Politic Partidul Verde Ecologist 3 123,2995362 369,90 4438,78
Total 1689 X 208252,92 2499035,00
Anexa nr. 8
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Tabel generalizator al alocațiilor de la bugetul de stat destinate partidelor politice pentru


anul 2023
Suma alocațiilor totale lunare:
Alegeri parlamentare anticipate
Nr. Suma alocațiilor totale
2021; Alegeri locale generale
de Partidul politic pentru ianuarie - decembrie 2023
2019 și Alegeri prezidențiale
ord. (lei)
2020
(lei)
1 2 3 4

1 Partidul Politic Partidul Social Democrat European (fostul Partid


Democrat din Moldova) 400946,98 4811363,72
2 Partidul Comuniștilor din Republica Moldova 199321,97 2391863,60
3 Partidul Socialist din Moldova 215,37 2584,42
4 Partidul Politic „Partidul Legii și Dreptății” 1478,67 17744,03
5 Mişcarea Profesioniştilor „Speranţa – Надежда” 2730,10 32761,19
6 Partidul Liberal 32665,43 391985,13
7 Partidul Politic Partidul Oamenilor Muncii 1525,00 18299,95
8 Partidul Politic „Uniunea Creștin-Socială din Moldova” (fosta
Mișcare Social Politică „Forța Nouă”) 7205,84 86470,04
9 Partidul Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” 831562,33 9978747,99
10 Partidul Politic „Șor” 291543,70 3498524,37
11 Pаrtidul Politic Partidul Verde Ecologist 5124,86 61498,35
12 PARTIDUL POLITIC NOUA OPȚIUNE ISTORICĂ 168,06 2016,70
13 Partidul politic „Partidul Nostru” 280743,02 3368916,26
14 Partidul Politic „NOI” 1220,77 14649,20
15 Partidul Naţional Liberal 6075,02 72900,22
16 Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
(succesor al Partidului Politic „UNIUNEA SALVAȚI 16031,06 192372,78
BASARABIA”)
17 Partidul Liberal Democrat din Moldova 108878,81 1306545,69
18 Partidul „Patrioţii Moldovei” 1713,96 20567,57
19 Partidul politic „Partidul Stînga Europeană” 474,67 5696,07
20 Partidul politic Mişcarea Populară Antimafie 262,75 3153,00
21 Partidul Politic Partidul Popular din Republica Moldova 470,82 5649,90
22 Partidul Politic „Democrația Acasă” 21929,64 263155,62
23 Partidul Regiunilor din Moldova 1078,30 12939,62
24 Partidul Acţiunea Democratică 1518,16 18217,97
25 Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” 273553,04 3282636,48
26 Partidul Politic ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMÂNILOR
(fostul Partid Politic „Partidul Popular Românesc”) 15144,21 181730,55
27 Partidul Politic „PARTIDUL RUSO-SLAVEAN DIN
508,73 6104,75
MOLDOVA”
28 Partidul Politic „Partidul Popular European din Moldova” 8848,83 106185,92
29 Partidul Politic „Partidul Unității Naționale” 49286,14 591433,67
30 Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” 1561762,64 18741151,64
31 Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI” 6576,62 78919,44
32 Partidul Politic „Partidul Acțiunii Comune – Congresul Civic” 9613,43 115361,18
33 Partidul Politic Partidul Acasă Construim Europa „PACE” 16021,82 192261,81
34 Partidul Politic „Puterea Oamenilor” 1376,03 16512,34
35 Partidul Politic „PARTIDUL SCHIMBĂRII” 2094,33 25131,93
36 Partidul Politic „Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei” 5387,24 64646,89
Total 4165058,33 49980700,00
Anexa nr. 9
la hotărârea CEC nr. 846 din 17 ianuarie 2023

Informația privind suspendarea plăților din alocațiile de la bugetul de stat pentru anul 2023

Nr.
Temeiul de Suma totală de alocații suspendată/ reținută
de Partidul politic Perioada suspendării
suspendare (lei)
ord.

Hotărârea CEC
1 Partidul Politic „Șor” ianuarie-iunie 2023 1749262,19
nr.678/2022

Partidul Politic Partidul Popular din Hotărârea CEC până la atingerea sumei de
2 5649,90
Republica Moldova * nr.140/2021 5649,90 lei în anul 2023
Total alocații suspendate 1754912,08
Notă:
* până la atingerea sumei de 12000,00 lei, în decembrie 2021 a fost reținută suma de 321,70 lei, pe parcursul anului 2022 a fost reținută
suma de 4751,25 lei, pentru anul 2023 sunt calculate alocații în mărime de 5649,90 lei, care vor fi suspendate pentru întregul an în curs, iar
suma rămasă de 1277,15 lei va fi suspendată ulterior.

S-ar putea să vă placă și