Sunteți pe pagina 1din 5

______ nr.

______
___ februarie 2023

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Biroului permanent
al Parlamentului Republicii Moldova

În temeiul articolului 73 din Constituția Republicii Moldova și articolului 47 din


Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă legislativă proiectul de
hotărâre pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova cu privire la
agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Anexă:
− proiectul de hotărâre.

Deputați în Parlament

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
proiect

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Declarației Parlamentului Republicii Moldova


cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei

În temeiul art. 121 din Regulamentul Parlamentului,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă Declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la


agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei (se anexează).

Art. 2. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

2
Anexă

DECLARAȚIA
Parlamentului Republicii Moldova
cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei

Pornind de la dispozițiile Constituției Republicii Moldova, conform cărora


Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil,
Reconfirmând atașamentul față de principiile și normele general recunoscute ale
dreptului internațional,
Subliniind necesitatea și importanța consolidării capacităților de asigurare a
securității naţionale a Republicii Moldova ca element indispensabil pentru securitatea
regională,
Conștientizând că protejarea securității și a intereselor naţionale ale Republicii
Moldova, inclusiv contracararea întregului spectru de amenințări ale „războiului hibrid”
și riscuri la adresa securității acesteia, constituie o prioritate absolută și unul dintre
pilonii asigurării suveranității şi a independenței statului,

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

CONSTATĂ că Federația Rusă, din februarie 2014, poartă un război de agresiune


ilegal, neprovocat și nejustificat împotriva Ucrainei, amplificat la 24 februarie 2022
printr-o invazie la scară largă pe teritoriul Ucrainei;
CONSTATĂ că acest act de agresiune fățișă reprezintă o încălcare flagrantă şi
gravă a principiilor dreptului internaţional şi a angajamentelor internaţionale asumate de
Federația Rusă, prevăzute inclusiv de Carta ONU, Actul final al CSCE de la Helsinki,
Carta de la Paris pentru o Nouă Europă, Memorandumul de la Budapesta din 1994 şi de
Actul fondator NATO-Rusia;
CONDAMNĂ brutalitatea războiului de agresiune purtat de Federația Rusă
împotriva Ucrainei manifestat prin: efectuarea de către forțele armate ale Federației Ruse
a atacurilor asupra cartierelor rezidențiale și a infrastructurii civile; comiterea de către

3
forțele armate ruse a atrocităților în orașele Bucea, Irpin și alte localități ucrainene în
timpul ocupației ruse; uciderea miilor de civili, inclusiv copii, torturarea, hărțuirea
sexuală, răpirea și strămutarea forțată pe teritoriul Federației Ruse a cetățenilor ucraineni.
Acestea constituie crime de război și o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar
de către militarii ruși şi acoliții lor;
RECONFIRMĂ sprijinul ferm pentru independența, suveranitatea și integritatea
teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional,
exprimându-și solidaritatea cu poporul Ucrainei și aducând omagiu celor care și-au
sacrificat viața în apărarea Ucrainei;
RESPINGE tentativa de anexare ilegală, prin forța militară, a regiunilor ucrainene
parțial ocupate Luhansk, Donețk, Zaporijie și Herson la 30 septembrie 2022;
DECLARĂ ca fiind inacceptabile argumentele cinice și false la care recurge
Federația Rusă în încercarea de a justifica războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Or,
negarea existenței națiunii ucrainene, de rând cu atrocitățile comise de militarii ruși,
demonstrează intenția de lichidare a statului și de genocid al poporului ucrainean;
CONDAMNĂ, în termenii cei mai fermi războiul de agresiune al Federației Rusiei
împotriva Ucrainei și solicită Federației Ruse să înceteze imediat toate activitățile
militare în Ucraina și să retragă necondiționat toate forțele și echipamentele militare de
pe întreg teritoriul recunoscut la nivel internațional al Ucrainei;
SUSȚINE eforturile comunității statelor democratice de a institui un tribunal
special pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei, stabilirea răspunderii pentru crime
de război și pentru toate încălcările dreptului internațional umanitar comise de Federația
Rusă și acoliții săi în Ucraina, începând cu februarie 2014;
CONFIRMĂ disponibilitatea autorităților Republicii Moldova de a acorda și în
continuare asistența umanitară posibilă și ajutorul necesar locuitorilor Ucrainei care sunt
în căutarea unui refugiu din cauza războiului;
REITEREAZĂ disponibilitatea Republicii Moldova de a continua să faciliteze
tranzitul de mărfuri din/spre Ucraina în contextul funcționării „Coridoarelor de
solidaritate”;
SUSȚINE „Formula Păcii” propusă de Președintele Ucrainei Volodymyr
Zelenskyy și consideră că implementarea acesteia va contribui la reconstrucția Ucrainei
și la stabilitate în regiune;
SUBLINIAZĂ că, în concordanță cu Carta ONU și cu principiile dreptului
internațional, în relațiile lor internaționale toate statele se bucură de egalitate suverană și
trebuie să se abțină de la amenințări sau de la folosirea forței împotriva integrității
teritoriale sau a independenței politice a oricărui stat;

4
LANSEAZĂ apelul la unitate, vigilență și responsabilitate către toți cetățenii
Republicii Moldova care doresc pace și libertate pentru Republica Moldova.

S-ar putea să vă placă și