Sunteți pe pagina 1din 116

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

1. Despre poduri n general 2. Ac iuni 3. Convoaie 4. Gabarite 5. Poduri pe grinzi aspecte generale

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

Structur de traversare
Asigur continuitatea pt. cale i obstacol

lucrare de art

ntre suprastructur i obstacol este spa iu liber

sus ine calea de comunica ie peste obstacol

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

VIADUCT URBAN trversare de localit i

Definire
POD curs de ap

VIADUCT DE INTERSEC IE noduri rutiere VIADUCT vale adnc

PASAJ ECODUCT - cale de comunica ie PASAJ - cale de comunica ie PASAREL trafic pietonal

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

Poduri masive
piatr

greutate proprie mare, realizate din:

c r mid

beton precomprimat

beton beton armat

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

mixte = suprastructura i infrastructura realizate din materiale diferite (ex.: o el / zid rie de piatr )

Structuri

compuse = suprastructura realizat din materiale diferite durabilitate sporit prin utilizarea ra ional a materialelor (ex.: o el - beton)

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

Materialele folosite se pot produce n majoritate n ar O elul se folose te n cantit i reduse (are cost relativ mare) Pu in manoper superior calificat ntre inere simpl ieftin La execu ie i ntre inere corecte durabilitate mare (poduri romane nc n exploatare) Greutate permanent mare cre terea nc rc rii utile cu 20% cre terea nc rc rii totale cu 5% NU sunt necesare consolid ri Monolitismul structurilor conlucrare spa ial la proiectare Poduri speciale (oblice, curbe) alc tuire mai simpl dect la cele metalice
Facultatea de Construc ii Timi oara

Avantaje

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

Volum mare de materiale

Dezavantaje
Greutate proprie mare

Durat de execu ie mare

n l ime de construc ie mai mare se poate reduce prin utilizarea betonului precomprimat Sunt necesare construc ii auxiliare (cintre, e afodaje) consum suplimentar de materiale

Podurile monolite caracter sezonier se are n aten ie prefabricarea organizarea superioar tehnologii moderne, eficiente
Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

Facultatea de Construc ii Timi oara

zid rie de piatr , mai pu in din c r mid

infrastructuri din zid rie de c r mid sau piatr suprastructur din lemn


A. Material


2000 IC Babilon, peste Eufrat, enun at de Herodot 103 DC podul lui Traian la Dun re, m rturie desch max 155 m, zid rie de granit

 

beton armat
  

1867 brevet pentru betonul armat 1875 primul pod din beton armat, Monier, arce de 16 m, la Paris 1892 armarea cu bare flexibile valori extreme pod pe bolt deschidere 290 m pod Gerber cca 100 m sc zut , cost mare
9

deschideri limitate din cauza cintrelor rezisten

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

10

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

11

beton precomprimat
 

1903 ideea beton precomprimat E. Freyssinet - student 1936 primul pod din beton precomprimat a fost executat la un baraj n Algeria dup 1945 utilizare larg , nlocuie te betonul armat record de deschidere la un pod hobanat axial - Elorn, Fran a = 450 m

A. Material

 

structur compus o el-beton


  

la nceput, poduri metalice cu plac din beton armat niturile mpiedec alunecarea pl cii din beton 1932 japonezii observ struct compuse o el-beton consum mic de o el fa greutate mic fa de podurile metalice de podurile din beton armat

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

12

B. Schema static

1.

dale sau grinzi simplu rezemate

2.

dale sau grinzi cu console

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

13

B. Schema static
3. dale sau grinzi cu console i articula ii (Gerber)

4.

dale sau grinzi continue

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

14

5.

cadre cu stlpi verticali sau nclina i (articula ii sau ncastr ri n funda ii)

B. Schema static

6.

arce perete ( aibe) trecerea de la grinzi la arce, bol i

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

15

B. Schema static
8. poduri hobanate

7.

arce sau bol i

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

16

1.

monolite

pe amplasament definitiv, din beton sau zid rie n cofraje sus inute pe  e afodaje (dale, grinzi, cadre) cintre (arce, bol i)

C. Modul de execu ie

descintrarea = nc rcarea preluat de beton prin:  deplasarea cintrului fa de element deplasarea elementului n raport cu cintrul precomprimare prese la cheie
17

se realizeaz cu 

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

2.

preturnate

C. Modul de execu ie

executate pe antier aproape de amplasamentul definitiv

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

18

3.

prefabricate

C. Modul de execu ie


n fabrici sau poligoane implic  transport de tonaj i/sau gabarit mare zone monolite

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

19

1.

D. Natura solicit rilor din elementele de rezisten


2.

structuri de traversare pe dale sau grinzi drepte ncovoiate

structuri de traversare pe arce sau bol i - compresiune

3.

ncovoiere i for e axiale

structuri de traversare pe cadre

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

20

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni.

Beton podurilor pentru pasarelelor - str zi - osele Beton armat Beton precomprimat Zid rie Lemn O el

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

21

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni.


Standarde conexe

greut i tehnice ale materialelor STAS 10101/1-78 Ac iuni n construc ii. Greut i tehnice i nc rc ri permanente. convoaie de calcul STAS 3321-86 STAS 1489-78 Poduri de osea. Convoaie tip i clase de nc rcare Poduri de cale ferat . Ac iuni.

clasificarea i gruparea ac iunilor coeficien i de nc rcare i grupare STAS 10101/OB-87 Ac iuni n construc ii. Clasificarea i gruparea ac unilor pentru podurile de cale ferat i de osea.

pentru poduri cu structuri speciale sau cu destina ie special sau cu deschideri > 100 m - prescrip ii speciale cu acordul tuturor factorilor interesa i
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

22

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. Clasificarea ac iunilor

1.

Permanente 2. Temporare de lung durat

3.

Temporare de scurt durat

4.

Excep ionale

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

23

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 1. Permanente


intensitate constant pe durata de exploatare a construc iei

a. Greutatea c ii sarcin uniform distribuit Liniar sau pe Suprafa calea de rulare - straturi bituminoase sau din beton (S) strat de protec ie a hidroizola iei (S) ap hidroizolatoare (S) beton de egalizare sau de pant (S) guri de scurgere (L) borduri (L) trotuare (S) parapete pietonale sau separatoare (L)

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

24

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 1. Permanente


intensitate constant pe durata de exploatare a construc iei

b. Greutatea structurii de rezisten suprastructur platelaj grinzi principale antretoaze contravntuiri infrastructur nc rcare distribuit conform varia iei reale nc rcare uniform la poduri metalice cu H = ct, L < 100 m poduri masive cu L < 30 m, vute < L/10 poduri de lemn

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

25

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 1.


c.

Permanente

intensitate constant pe durata de exploatare a construc iei

mpingerea p mntului Caracteristicile fizicomecanice ale p mntului se ob in din studii geotehnice

Standarde conexe STAS 10100/1-75 Principii generale de verificare a siguran ei construc iilor STAS 10111/2-87 Poduri de cale ferat i osea. Suprastructuri din beton, beton armat i beton precomprimat. Prescrip ii de proiectare Teren de fundare. Principii generale de calcul

STAS 3300/1-85

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

26

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 1.


c.

Permanente

intensitate constant pe durata de exploatare a construc iei

mpingerea p mntului Caracteristicile fizicomecanice ale p mntului se ob in din studii geotehnice

Valori normate orientative unghiul frec rii interioare greutatea volumic a p mntului unghi frecare zid - p mnt mpingerea pasiv = 33r
K = 18 kN/m3 H = 2/3 = 22r

numai pentru adncime de ncastrare (dup afuiere)

5 m

d.

For ele de precomprimare STAS 10111/2-87 - Poduri de cale ferat i osea. Suprastructuri din beton, beton armat i beton precomprimat. Prescrip ii de proiectare. Cap. 7

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

27

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 2. Temporare de lung durat
a. Obiecte i instala ii montate pe pod conducte cabluri dispozitive de sus inere greutatea fluidelor i dinamica lor

b.

Varia ii termice anuale diferen a ntre temperatura de ncheiere ( +5r C...+15r C) i izoterma lunii iulie izoterma lunii ianuarie + 15r C - 5r C

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

28

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 2.


c.

Temporare de lung durat


Deforma iile n timp ale betonului, contrac ie i curgere lent STAS 10111/2-87 - Poduri de cale ferat i osea. Suprastructuri din beton, beton armat i beton precomprimat. Prescrip ii de proiectare. Anexa A. se consider pentru structuri static nedeterminate din beton sau beton armat structuri compuse o el-beton structuri din beton precomprimat se poate asimila n calcul simplificat cu o sc dere de temperatur Dt =20 C, respectiv Dt =15 C, func ie de procentul mediu de armare al structurii respective

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

29

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 2. Temporare de lung durat

d.

Tasarea i deplasarea funda ilor STAS 3300/2-85 Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fund rii directe.

Se ine seama de caracteristicile fizico-mecanice ale p mnturilor

e.

Presiunea i subpresiunea hidrostatic la nivelul mediu al apelor reduce greutatea volumic a p mntului cu 10 kN/m3 se consider pentru calculul stabilit ii la lunecare i r sturnare la adncime de fundare < 5m determinarea presiunii efective pe teren stabilirea capacit ii portante a terenului
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

30

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat

a.

nc rc ri din convoaie STAS 3321-86 Poduri de osea. Convoaie tip i clase de nc rcare.

STAS 1489-78 STAS 3220-89

Poduri de cale ferat . Ac iuni. Sarcini n construc ii. Poduri de cale ferat . Convoaie tip.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

31

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat

a.

nc rc ri din convoaie nc rc ri concentrate sau uniform distribuite echivalente, Anexa A n cazuri speciale convoaie speciale, indicate de administratorul structurii i aprobate de forurile n drept la podurile combinate osea + cale ferat convoiul care produce sarcina cea mai mic se reduce cu 25% convoaiele se consider ac iuni dinamice (autocamioane i convoaie CF) ac iuni statice (vehicule speciale pe ro i sau enile)

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

32

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


a.

Temporare de scurt durat


nc rc ri din convoaie coeficientul dinamic y= f(tip convoi, L, tip structur , material - o el, masiv sau lemn) suprastructuri metalice i elemente izolate ale acestora

L y

2 1,6

3 1,54

4 1,49

5 1,45

6 1,41

7 1,38

8 1,35

9 1,33

10 1,32

>10

poduri masive
sistem constructiv Poduri dalate, pe grinzi sau n cadre

L (m) 5 45 20 70 20 70

1

15 37,5 L

1,30 1,00 1,20 1,00 1,15 1,00


33

Poduri n arc Poduri boltite


Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


a.

Temporare de scurt durat


nc rc ri din convoaie poduri din lemn Elementul de rezisten pentr elementele ii i nate irect pentr elementele c ii ac i nate indirect pentr traver ele au rinzile principale care us in direct podina de rezisten pentru rinzile principale care sus in podina prin intermediul traverselor pentru podina de rezisten calea de asfalt la podurile de lemn cu
1,10 ]

, ,2 1,10 1,00

pentru restul elmentelor ale acestor poduri

1,00

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

34

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


a.

Temporare de scurt durat


nc rc ri din convoaie pentru calculul aparatelor de reazem al cuzine ilor i al presiunilor de sub cuzine i, y= y aferent suprastructurii cu Lmin adiacent y nu se consider la calculul pode elor necate podurilor masive cu hp
mnt

0,5 m

pilelor, culeelor din zid rie sau beton sistemelor de fundare i al presiunii efective pe teren mpingerii p mntului din convoaie tip

y pentru convoaie de CF

conform STAS 1489-78 - Poduri de cale ferat . Ac iuni.


35

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


b.

Temporare de scurt durat


For a centrifug (la podurile n curb ) poduri n curb cu R 250 m valoarea for ei centrifuge Unde

v2 C! P 127 R

v viteza de circula ie n km/h R raza curbei n m P nc rcarea din convoiul de autovehicule n kN, aplicat dinamic

reduceri n func ie de num rul de iruri conform STAS 3221-86 - Poduri de osea. Convoaie tip i clase de nc rcare. pentru vehicule speciale pe ro i sau enile, nu se ia n considerare

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

36

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


c.

Temporare de scurt durat


nc rc ri produse de oameni pe trotuare n exteriorul localit ilor 3000 N/m2 sau 1500 N la 2 m nu se aplic simultan cu vehicule speciale pasarele i poduri n localitate 5000 N/m2 pe trotuare pe trotuare i partea carosabil f r efect dinamic pe parapete i trotuare n consol n exteriorul localit ilor n localitate

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

37

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


d.

Temporare de scurt durat

For e de iner ie (la poduri mobile) dac exist elemente n mi care liniar sau de rota ie, func ie de viteza liniar sau unghiular

e.

mpingerea p mntului din convoaie tip strat de p mnt echivalent n func ie de clasa de nc rcare clasa E i convoaie excep ionale 1,30 m clasa I 1,00 m clasa II 0,70 m

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

38

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


f.

Temporare de scurt durat


for orizontal n planul c ii, paralel cu axa longitudianal a reac iunii reazemului vizat)

Frnarea vehiculelor valoarea = f(lungimea nc rcat a liniei de influen L 25 m F = 0.3*P*B 25 < L 50 m F = 0.6*P*B L 50 m F = 0.9*P*B unde

P greutatea autocamionului convoiului de calcul B = n/2 (rotunjit superior la unitate),n este num rul maxim de benzi de circula ie pe pod

nu se ia n considerare la vehicule speciale nu se aplic coeficient dinamic la aparatele de reazem din neopren infrastructura preia for a de frnare propor ional cu rigiditatea aparatului de reazem i a infrastructurii se aplic pentru poduri pe grinzi la jum tatea n l imii aparatului de reazem poduri pe cadre - n axa riglei poduri pe arce sau bol i - n axa sec iunii la cheie
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

39

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3.


g.

Temporare de scurt durat

Varia ii termice zilnice func ie de h r i climatologice = temperatura max var izoterma lunii iulie = temperatura min iarn izoterma lunii ianuarie valori extreme pentru temperatura elementelor de construc ie poduri metalice max +50r C poduri masive max +25r C coeficien i de dilata ie termic liniar poduri metalice at = 1.2*10-5 beton, beton armat, precomprimat, structuri compuse o el-beton at = 1.0*10-5 zid rie de piatr at = 0,8*10-5 min - 30r C min - 15r C

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

40

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat

h.

Diferen

de temperatur ntre elementele construc iei

sunt diferen e de temperatur de scurt durat ntre diverse elemente ale structurii poduri metalice sau compuse 15 rC poduri din beton 5 rC se consider concomitent cu varia ia termic zilnic posibil cea mai defavorabil solicitarea

nu se aplic n concomitent cu varia ia anual a temperaturii

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

41

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat

i.

Frecarea aparatelor de reazem mobile aparate de reazem mobile metalice for orizontal paralel cu axul longitudinal al structurii, ac ioneaz la h/2 aparat reazem Valoare T=f*N unde f coeficient de frecare = 0,2 alunecare = 0,03 rostogolire N reac iunea n aparatul de reazem aparate de reazem din neopren, etc. for a de frecare se ia n considerare conform specifica iilor tehnice

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

42

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat
j. Presiunea vntului for transversal uniform distribuit aplicat pe toat suprafa a sau par ial, n varianta cea mai defavorabil pentru structur se neglijeaz pentru suprastructur L < 20 m i hliber < 10 m pile hliber < 10 m valori 1500 N/m2 pod nc rcat cu vehicule 2000 N/m2 pod desc rcat

suprafa a de calcul = f (tip suprastructur grinzi cu inim plin / z brele) n l imea convoiului de la nivelul c ii 2 m pentru poduri 1,8 m pentru pasarele presiunea vntului n lungul podului nu se consider simultan cu presiunea transversal nu se ia n considerare pentru grinzi cu inim plin
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

43

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat

k.

Presiunea i subpresiunea apei de la nivelul mediu la nivelul maxim sau minim se ine cont de ac iunea hidrodinamic a apei, produs de valuri ac iunea vertical de smulgere a elementelor verticale de c tre cmpul de ghea la cre terea nivelului apei la ziduri de sprijin unde exist varia ii mari de nivel n timp scurt diferen e de presiune ntre fa a i spatele zidului

l.

nc rcarea cu z pad de regul nu se ia n considerare la poduri

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

44

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 3. Temporare de scurt durat

m.

nc rc ri ce apar la montajul n consol a suprastructurilor sau la alte opera iuni similare se determin n corelare cu punctul (n)

n.

nc rc ri provenite din transportul, execu ia i montajul elementelor se determin pentru fiecare element i stadiu caracteristic de execu ie greutatea proprie a elementelor montate cu macaraua, i a ma inilor de ridicat se multiplic cu y = 1,2 pentru G 200 kN y = 1,1 pentru G 200 kN

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

45

STAS 1545-89 Poduri pentru str zi i osele, pasarele. Ac iuni. 4.


a.

Excep ionale
Izbirea navelor i ambarca iunilor de pilele podurilor peste cursuri de ap navigabile se ine cont la podurile peste cursuri de ap navigabile n lungul axei podului transversal axei podului

b.

nc rc ri seismice se ine seama de zonarea seismic a teritoriului Romniei conform STAS 11100/1-93 - Zonarea seismic . Macrozonarea teritoriului Romniei calculul se face conform Normativului pentru proiectarea antiseismic a construc iilor din domeniul transporturilor i telecomunica iilor PD 197-80

c.

nc rc ri produse prin distrugerea unor instala ii fixe

spargerea unor conducte i inundarea par ial sau total a podului ruperea unor fire sau cabluri
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

46

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

47

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

48

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

49

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

50

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

51

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

52

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

53

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

54

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

55

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

56

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

57

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

58

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

59

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

60

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

61

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

62

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

63

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

64

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

65

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

66

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

67

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

68

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

69

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

70

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

71

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

72

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

73

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

74

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

75

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

76

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

77

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

78

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

79

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

80

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

81

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

82

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

83

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

84

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

85

STAS 2924-91 Poduri de osea. Gabarite.

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

86

Ce sunt acestea ???

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

87

Ce sunt acestea ???

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

88

Ce sunt acestea ???

Aparat de reazem mobil

Aparat de reazem fix

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

89

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.1. Tehnologii de construc ie i materiale Alegerea tehnologiei n func ie de   Lungimea podului Natura obstacolului Natura reliefului Dotare tehnic Tehnologii variate   In situ cu cintre i e afodaje cu grinzi prefabricate tronsoane in situ pe cintre mobile pe tronsoane i lansare prin mpingere n consol simetric

Corelat se alege tipul de structur  monolit prefabricat

sec iune transversal

n general, suprastructurile de poduri se execut din beton precomprimat

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

90

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.1. Tehnologii de construc ie i materiale AVANTAJE n raport cu betonul armat

 materiale de calitate supaerioar suprastructurii

(beton

i o el)

reducerea greut ii

 posibilitatea execu iei suprastructurii pe tronsoane de la 3 m la lungimea deschiderii continuitatea cablurilor de precomprimare prin cuplare se evit apari ia i deschiderea fisurilor durabilitate sporit

 se elimin sus inerile provizorii pe cintre i e afodaje se simplific armarea cre te ritmul de execu ie

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

91

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.1. Tehnologii de construc ie i materiale

betoanele utilizate sunt de clase superioare

Prefabricate  B400 B600 Bc30 Bc50 C25/30 C40/50

Monolite B300 Bc25 C20/25

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

92

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate

Forma sec iunii = func ie de tehnologia de construc ie adoptat

Elementul prefabricat

sec ionare longitudinal sec ionare transversal

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

93

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate a. Sec ionare longitudinal

Se ob in grinzi I sau dublu T

 Pentru 2 benzi de circula ie:   3 4 grinzi n sec iune transversal n optim > 4 grinzi p scade greutatea grinzii
p cre te consumul de materiale

< 3 grinzi p scade consumul de materiale


p cre te greutatea prefabricatului p probleme la manipulare i transport

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

94

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate a. Sec ionare longitudinal

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

95

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate a. Sec ionare longitudinal

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

96

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate a. Sec ionare longitudinal

reducerea greut ii grinzii n diminuarea l imii pl cii p din condi ia de stabilitate la transport i montaj

conlucrarea spa ial a grinzilor p prin plac

i antretoaze

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

97

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal

elementele ob inute se numesc BOL ARI

este necesar sus inerea provizorie

pt. rigiditate la transport i montaj p sec iune cheson

num rul i forma grinzilor cheson n l imea tablierului

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

98

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal l ime e 13 m p cheson cu dou inimi verticale sau nclinate

inimi nclinate p aspect estetic


p reducerea l imii banchetei cuzine ilor p infrastructuri zvelte

 complic fabrica ia pt. c : n l ime variabil


Facultatea de Construc ii Timi oara

l ime variabil
99

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal 13 m < l ime < 18 m ** cheson cu 2 casete p armare complex
p stabilitate la manevrare

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

100

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal 13 m < l ime < 18 m ** cheson cu 2 inimi i plac casetat
p prefabricare complex

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

101

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal 13 m < l ime < 18 m ** cheson cu 2 inimi i plac cu nervuri

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

102

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal 18 m e l ime < 30 m ** 2 grinzi cheson
p legate prin plac sau separate

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

103

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale A. Suprastructuri din elemente prefabricate b. Sec ionare transversal 18 m e l ime < 30 m ** 3 casete

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

104

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit Turnarea elementelor de rezisten  pe e afodaje sau cintre n consol pe mal i lansare prin mpingere

Tipul sec iunii transversale se stabile te func ie de: rezisten a i stabilitatea n execu ie reducerea num rului fazelor de lucru n betonarea tronsoanelor ntr-o singur faz simplificarea formei p simplificarea cofrajului i a arm turii reducerea num rului de rigidiz ri transversale (antretoaze sau diafragme) sau eliminarea lor

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

105

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit

s-au impus 2 tipuri de sec iuni transversale 2 grinzi principale cu sau f r antretoaze (dale Homberg) grinzi cheson

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

106

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit ** 2 grinzi principale p pentru l imi mici, medii i mari pn la 30 m la turnare n cintre sau e afodaje fixe se recomand sec iunea

l ime la partea inferioar compresiune n faza ini ial

pt. a prelua eforturile unitare de

se dispun antretoaze pe reazeme i n desc idere (eventual) pt. a se p stra ri iditatea pl cii, antretoaza se separ de plac sau se nlocuie te cu o ar
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

107

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit ** 2 grinzi principale p pentru l imi mici, medii i mari pn la 30 m la turnarea n cofraje mobile, se recomand sec iunea care faciliteaz decofrarea

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

108

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit ** 2 grinzi principale p pentru l imi mici, medii i mari pn la 30 m la turnarea n cintre autop itoare, se recomand sec iunea f r antretoaze

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

109

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit ** sec iune cheson

 

p 2 inimi verticale p simplitate n execu ie

la l imi mari, se dispune contrafi

pentru plac
110

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.2. Tipuri de sec iuni transversale B. Suprastructuri turnate monolit ** sec iune cheson

 

p 3 casete cu contravntuiri n caseta central

contravntuirea se execut dup deplasarea cofrajului mobil, n fiecare bol ar (~3,50 m)


Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

111

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.3. Tipuri de structuri longitudinale a. simplu rezemate p orice tip de sec iune transversal mai multe deschideri p prefabricare

b. structuri dublu articulate, la poduri cu mai multe deschideri p se evit rosturile transversale deasupra reazemelor intermediare c. suprastructuri continue p grinzi prefabricate  grinzi cheson dale Homberg

d. grinzi cu console i articula ii p grinzi I sau cheson (deschiderea central peste 100 m) e. structuri cadru p leg tur rigid ntre suprastructur infrastructur
p sec iune cheson
Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

112

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.3. Tipuri de structuri longitudinale n l ime sec iune p constant
p variabil p mare pe reazem p mic n cmp

n l imea relativ a sec iunii (h/L) n destina ia structurii ( osea sau CF)  tehnologia de construc ie sistemul static

Celelalte elemente ale sec iunii transversale pot fi constante sau variabile pe lungimea deschiderilor

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

113

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.3. Tipuri de structuri longitudinale La suprastructuri cu L 300 m se introduc rosturi de dilata ie

 

Grinzi articulate p aparate mobile pe reazeme, la cca 150200 m

Structuri continue p rosturi la cca 300500 m

Amplasare

NU pe pile

p l ime mare a banchetei cuzine ilor p reducerea deschiderilor adiacente rostului la valoarea deschiderii marginale

NU la mijlocul deschiderilor p deforma ii mari din curgerea lent a betonului

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

114

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.3. Tipuri de structuri longitudinale

DA n zona de moment nul a deschiderii respective


Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

115

1. Tipuri de poduri pe grinzi


1.3. Tipuri de structuri longitudinale

Se pot realiza poduri n curb din grinzi drepte

 

curba se realizeaz din placa n consol rigidiz ri pe reazeme  antretoaze la grinzi diafragme la sec iuni cheson

Facultatea de Construc ii Timi oara

Conf. dr. ing. Adrian BOTA - PODURI DIN BETON

116

S-ar putea să vă placă și