Sunteți pe pagina 1din 45

BAZA DE NTREB RI Prof. AN MIHAELA PENTRU LIMBA ROMN 1.

. n cuvintele "cai", "c i", "cini"," bea", "doar", "sau", "hau", "chiar", sunt vocale: a) a, , b) i, e, o, u c) a, i, , e, o d) e, u, 2. Con in diftongi cuvintele din seria: a) lec ia, aluatul, scaunul, dualism b) r u, lui, rai, iar, stea c) chiar, ghear , cioc, cear , sprncean , maghiar, ureche d) nu-i, s -i, d -i, ba-i 3. Con in triftongi cuvintele din seria: a) chioar , cioar , gioars , sf rmicioas , ochioas , ghioag b) aripioar , leoaic , taioare, creioane c) dubioas , curioas , furioas , caprioar d) ia-i, i-ai, ni-oi, i-oi, mi-au, i-au 4. Con in hiat cuvintele din seria: a) baie, foaie, doin , ndoial , creeaz , faian b) bienal , doime, zoologie, faeton, boa, real, manie, rochie c) mine, mingea, muchea d) ou, cine, soare, coal 5. Fiec rei litere i corespunde un sunet n toate cuvintele din seria: a) el, xilofon, geam b) Maria, eram, chimie c) recamier, rummy, jeep d) pistol, pu c , grenad 6. Sunt desp r ite corect n silabe toate cuvintele din seria: a) fi-as-co, fruc-tu-os, hi-dra-ulic b) in-gi-ner, car-te, at-let c) mon-se-nior, b r-bi-e, bin-o-clu d) somn-am-bul, su-fle-or, simp-tom 7. Cuvntul "amnezie" se desparte corect n silabe astfel: a) am-ne-zi-e b) amn-e-zi-e c) a-mne-zi-e d) am-nez-ie 8. Sunt desp r ite corect n silabe toate cuvintele din seria: a) a-nal-fa-bet, i-ne-gal, de-za-mor-sa, vr-stnic b) des-pre, drep-tunghi, ni-cio-da-t , jer-tf c) san-ctu-ar, mon-stru, fun-c i-o-nar, som-ptu-os d) a-u-to-buz, fruc-tu-os, ge-o-graf, in-a-bil, dez-ar-ma 9. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria: a) radioemisie, petrifica, o an, ozonifica b) radioemisiune, petrifica, o ean, ozoniza c) radioemisiune, pietrifica, o an, ozoniza d) radioemisie, pietrifica, o ean, ozonifica 10. Sunt corecte toate formele adjectivelor de genul feminin din seria: a) analog , pitoresc , m iastre, patrioate b) analog , pitoreasc , m iestre, patriote c) analoag , pitoreasc , m iestre, patriote d) analog , pitoresc , m iestre, patriote 11. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) birjear, co ear, cri ean, clujean, arge ean, mbr ti eare, deta eat, angajeat b) birjar, co er, cri an, clujan, arge an, mbr i are, deta at, angajat

c) birjar, co ar, cri ean, clujean, arge ean, mbr isare, deta at, angajat d) birjear, co ear, cri an, clujan, arge ean, mbr i eare, deta eat, angajeat 12. Identifica i seria ce con ine formele corecte ale cuvintelor: a) buldoz r, pikap, lid r, ndemniza ie, excep ie, contigent b) buldozer, pick-up, lider, indemniza ie, excep ie, contingent c) buldozer, pik-up, lider, ndemniza ie, escep ie, contigent d) buldoz r, picap, lider, indemniza ie, excep ie, contingent 13. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) socio-cultural, sud-estic, instructiv-educativ, un a a-zis prieten, clar-obscur, clar-v z tor b) sociocultural, sudestic, instructiveducativ, un a azis prieten, clarobscur, clarv z tor c) socio-cultural, sud-estic, instructiv-educativ, un a a-zis prieten, clarobscur, clarv z tor 14. Sunt scrise corect cuvintele din seria: a) nnopta, nnota, nn bu i, nnoda b) nnopta, nota, n bu i, nnoda c) nopta, nota, n bu i, noda d) nopta, nnota, n bu i, noda 15. Dup "unei, acestei, altei, frumoasei, celei de-a doua, acestei frumoase" sunt corecte formele nearticulate: a) p duri, poezi, famili, flori, foi, vi, cmpi, lec i, zi b) p durii, poezii, familii, florii, foi, vii, cmpii, lec ii, zile c) p durii, poezii, familii, florii, foii, vii, cmpii, lec ii, zii d) p duri, poezii, familii, flori, foi, vii, cmpii, lec ii, zile 16. n exemplul : "Sfr itul p r ii ", este corect forma: a) nti b) a ntia c) ntia d) antia 17. Sunt scrise corect cuvintele din seria: a) pantofi cenu i sau arginti; ochi vi i zglobi; cmpuri pusti b) pantofi cenu i sau argintii; ochi vii i zglobii; cmpuri pustii c) pantofii cenu i sau arginti; ochii vi i zglobi; cmpurile pustii d) pantofii cenu ii sau argintii; ochii vii i zglobii; cmpurile pustii 18. Sunt corecte formele din seria: a) ce-l d-inti, ce-a d-inti b) cel dinti, cea dinti c) cel de nti, cea de nti d) cel dinti, cea dintia 19. Sunt corecte formele din seria: a) al cincilea - a cincea, al cinsprezecelea - a cinsprezecea b) al cincilea - a cincea, al cincisprezecilea - a cincisprezecea c) al cincilea - a cincia, al cincisprezecilea - a cincisprezecia d) al cincilea - a cincea, al cincisprezecelea - a cincisprezecea 20. Formele corecte sunt cele din seria: a) cel deal doilea - cea dea doua b) ce-l de-al doilea - ce-a de-a doua c) cel de-al doilea - cea de-a doua 21. Sunt corecte formele din seria: a) anul al II-lea, clasa a II-a, anul I, clasa I b) anul II-lea, clasa II-a, anul I-lea, clasa I-a c) anul al II, clasa a II, anul al I, clasa a I d) anul II, clasa II, anul I, clasa I 22. Forma corect este:

a) acela i om, aceia i oameni, aceea i femeie, acelea i femei b) acela om, aceia oameni, aceea femeie, acelea femei c) acela om, aceia i oameni, aceea femeie, acelea femei d) acela om, aceea i oameni, aceea i femeie, acelea i femei 23. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) fratele fetei acestia, fratele acestii fete b) fratele fetei acestea, fratele acestei fete c) fratele fetei acesteia, fratele acestei fete d) fratele fetei aceasta, fratele acestei fete 24. Sunt corecte formele adjectivelor de nt rire din seria: a) Maria ns i, Mariei ns i, Ion ns i, ele ns i, fetelor ns i, ei ns i, copiilor ns i b) Maria ns i, Mariei nse i, Ion nsu i, ele nse i, fetelor nse i, ei n i i, copiilor n i i c) Maria nse i, Mariei nse i, Ion nse i, ele nse i, fetelor nse i, ei nse i, copiilor nse i 25. Forma corect este: a) Ceea ce spui e corect. b) Ceace ce spui e corect. c) Ceeace spui e corect. d) Cea ce spui e corect. 26. Este corect scris fraza: a) Cel cel vede s l anun e. b) Ce-l ce-l vede s -l anun e. c) Cel ce-l vede s -l anun e. d) Ce-l cel vede s -l anun e. 27. Verbul "a lua" are, la indicativ prezent I i a II-a plural, formele din seria: a) luom, lua i b) lom, loa i c) luam, lua i d) loam, loa i 28. Verbul "a apropia" are, la singular indicativ, formele din seria: a) (eu) apropiu, (tu) apropii, (el) apropie b) (eu) apropi, (tu) apropi, (el) apropie c) (eu) apropii, (tu) apropii, (el) apropie d) (eu) apropii, (tu) apropii, (el) apropiie 29. Verbul "a continua" are, la indicativ i conjunctiv prezent, formele din seria: a) (eu) continu, (tu) continui, (el) continu ; s continue b) (eu) continui, (tu) continui, (el) continu ; s continue c) (eu) continuu, (tu) continuui, (el) continuu ; s continuue d) (eu) continuu, (tu) continui, (el) continu ; s continue 30. Sunt corecte formele de viitor din seria: a) voi fii, voi tii, voi privii, m voi sfii, voi pustii, voi nmii b) voi fi, voi ti, voi privi, m voi sfi, voi pusti, voi nmi c) voi fi, voi ti, voi privi, m voi sfii, voi pustii, voi nmii d) voi fii, voi tii, voi privii, m voi sfi, voi pusti, voi nmi 31. Sunt corecte formele de imperativ din seria: a) scrie, nu scrie, fii, nu fii, sfiestete, nu te sfii (tu) scrieti, nu scrieti, fiti, nu fiti, sfiiti-va, nu va sfiiti (voi) b) scrie, nu scrie, fii, nu fi, sfieste-te, nu te sfii (tu) scrieti, nu scrieti, fiti, nu fiti, sfiiti-va, nu va sfiiti (voi) 32. Sunt corecte formele de condi ional - optativ prezent din seria: a) (eu) a i nv a, (tu) ai nv a, (voi) a i nv a

b) (eu) a- i nv a, (tu) a-i nv a, (voi) a- i nv a c) (eu) a nv a, (tu) ai nv a, (voi) a i nv a d) (eu) a nv a, (tu) ai nv a, (voi) a- i nv a 33. Sunt corecte formele de plural ale substantivelor din seria: a) accesuri, imne, grilajuri, paradoxe b) accese, localuri, grilaje, calapoade c) chit ri, cicatrici, cli ee, plaje d) refrenuri, paradoxuri, pocaluri, pl ji 34. Este corect forma: a) repercursiune b) repecursiune c) repercusiune d) repercuziune 35. Identifica i seria con innd numai formele corecte ale cuvintelor: a) impune, r zt lm ci, desmembra, arhitip, desgoli b) impune, r st lm ci, dezmembra, arhetip, dezgoli c) inpune, r zt lm ci, dezmembra, arhietip, desgoli d) impune, r st lm ci, desmembra, arhitip, dezgoli 36. Indic num rul gre elilor din urm toarea fraz : "Mi-ar pl cea s vii pe la mine, dar ns v d c preferi mai bine s -l nso e ti pe un prieten de-ai t i la meci." a) una b) dou c) trei d) patru 37. Nu con ine nici o gre eal enun ul: a) Mi-ar pl cea s -i ascult pe amndoi absolven ii. b) Pre ul fasolii se va scumpi mult n toamna aceasta. c) Decizia lui este un exemplu pilduitor de dep sire a unei situa ii fortuit i nedorit . d) Cei cinci membrii ai Guvernului sunt oameni integri. 38. Nu exist nici o gre eal n enun ul: a) Cei apte mini tri ai Pie ei Comune s-au reunit la Paris. b) Cei apte mini trii ai Pie ei Comune s-au reunit la Paris. c) Cei apte mini trii ai Pie ii Comune s-au reunit la Paris. d) Cei apte mini tri ai Pie i Comune s-au reunit la Paris. 39. Con ine numai cuvinte corect scrise seria: a) aspectuos, cearceaf, ad lma b) sanguin, or an, prim v ratic c) maiou, dic iune, disident d) (a) seconda, ostatec, cismar 40. Forma de plural a substantivului este gre it n propozi ia: a) Citesc dou cotidiene de mare tiraj. b) Vila noastr are dou niveluri. c) Am cump rat ni te c p uni frumoase. d) La tez am avut de rezolvat dou matrice. 41. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria: a) simbl, senatr, caractr, ntim, du mn b) smbol, sentor, carcter, ntimi, du mn c) smbol, sentor, carcter, intm, d mn d) simbl, senatr, caractr, intm, d mn 42. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria: a) stewardez , plov r, kitsch, judo, camping b) stewardez , pulover, kitchs, judo, camping c) stewardes , pulover, kisth, giudo, chemping d) stewardes , pulover, kitsch, judo, camping

43. Identifica i seria ce con ine forma corect a cuvintelor: a) c ptu al , meritos, ridicol, siring b) c ptu eal , merituos, ridicol, sering c) c ptu al , meritos, ridicul, sering d) c ptu al , merituos, ridicol, siring 44. Nu face parte din vocabularul fundamental verbul: a) a prevedea b) a avea c) a auzi d) a mnca 45. Con ine numai substantive colective formate exclusiv prin derivare seria: a) turm , f get, m r cini b) pietri , r muri , stol c) muncitorime, frunzi , br det d) studen ime, herghelie, roi 46. Cuvntul "predecesor" nu nseamn : a) precursor b) premerg tor c) nainta d) urma 47. Cuvintele "anost" i "searb d" sunt: a) sinonime b) antonime c) paronime d) omonime 48. Identifica i perechea de cuvinte care ilustreaz sinonimia: a) oneros - necinstit b) ilizibil - clar c) bulimie - dezgust d) acribie - neglijen 49. Identific termenul care nu se caracterizeaz prin omonimie: a) cal b) lir c) soare d) carte 50. Identifica i seria con innd numai cuvinte omografe: a) ugust - august; brem - barm; colnie - colone; compnie - compane b) imbil - imobl; literar - literal; actual - inactual; compatibil - incompatibil c) comdie - comede, familial - familiar; abil - inabil; lizibil - ilizibil d) compnie - compane, arbitrar - arbitral, acceptabil - inacceptabil; emigrant - imigrant 51. Preciza i care dintre cele patru perechi de cuvinte nu sunt antonime: a) onest necinstit b) lizibil - necite c) copt necopt d) tot - netot 52. Este neologism cuvntul: a) limb b) fiin c) a dep i d) ispravnic 53. Cuvintele "concesie" i "concesiune", "por ie" i "por iune" sunt: a) variante ale aceluia i cuvnt b) dublete lexicale diferen iate semantic c) una din forme este nvechit d) una din forme se folose te numai n vorbirea popular 54. Nu con ine nici un cuvnt din vocabularul fundamental seria: a) pribeag, sclifosit, poetic, binom b) halva, emigrant, din, termen c) avea, onest, caligrafic, dic ionar d) func ie, inegal, obsesiv, zece 55. Antonimul cuvntului "a se bucura" este: a) triste e b) a se ntrista c) mhnire d) posomort 56. Cuvntul 'licen ios' nseamn : a) indecent b) titrat c) absolvent al unui liceu d) studios 57. Dintre cele patru cuvinte sinonime, face parte din fondul vechi al limbii: a) trist b) deprimat c) descurajat d) mhnit 58. Identifica i seria con innd numai cuvinte polisemantice: a) limb , cas , mas , oper b) limb , floare, vis, loc c) cas , copil, prefa , localitate d) mas , copac, claritate, adaptare

59. Nu este derivat n limba romn cuvntul: a) floricic b) a nflori c) nfloritor d) inflorescen 60. Nu sunt cuvinte compuse cele din seria: a) Europa Central , Cuibul Dorului, Ministerul de Interne b) lirica erotic , dor de ar , nv mnt preuniversitar c) nou sprezece, zi - munc , cumsecade d) verde de Paris, izm crea , pantofi de dam 61. Con ine numai neologisme seria: a) a estima, construc ie, caracteristic b) a aranja, cl tinare, clasificare c) eviden , a dura, rnduial d) flint , paharnic, stolnic 62. Verbul sinonim pentru locu iunea verbal "a se face de rs" este: a) a se compromite b) a batjocori c) a se ru ina d) a ironiza 63. Con ine numai regionalisme seria: a) iug r, bir u, limb b) a s puni, curechi, p pu oi c) cucuruz, barabul , colb d) sab u, perj , a alinta 64. Expresia "a sta pe cuptor" nseamn : a) a trnd vi, a arde gazul de poman b) a sta ca pe jar c) a sta pe gnduri d) a se nc lzi 65. Cuvntul "ra ionament" nu este sinonim cu: a) inteligen b) judecat c) argument d) considerent 66. Cuvinte polisemantice sunt: a) mas , baie, r zboi b) conductor, maistru, jurisconsult c) enciclopedie, castel, pruden d) chimie, dic ionar, feminin 67. Cuvintele "br det, pietri " sunt: a) compuse b) derivate c) colective d) epicene 68. Identifica i seria cuprinznd numai cuvinte formate prin abreviere: a) b ietan, copila , br det, B.C.R. b) prim-plan, bl n rie, untdelemn, F t-Frumos c) O.N.U, N.A.T.O., A.S.I.R.O.M, B.D.R. d) T.V.R., redactor- ef, tehnico- tiin ific, miaz noapte 69. Sunt formate prin derivare toate cuvintele din seria: a) despre, cocostrc, tustrei, despot b) destina ie, desuet, destitui, dezmierda c) desprinde, dezarticula, dezmo teni, dest inui d) destoinic, amndoi, nspre, c iva 70. Sunt formate prin compunere: a) extraterestru, hipersensibil, ultramodern, arhiplin, supraaglomerat b) sud-vest, inginer- ef, dup -amiaz , prim-ministru, clarobscur c) sfecla ro ie, cas de cultur , cravat de m tase, rochie de ocazie, pantofi de dam d) Radu de la Afuma i, tefan cel Mare, V lenii de Munte, Baia Mare 71. Identifica i seria ce con ine locu iuni substantivale: a) dis-de-diminea , ast -sear , cu noaptea-n cap, o dat cu g inile b) gur -casc , zgrie-brnz , nu-m -uita, floarea-soarelui

c) aducere-aminte, luare-aminte, inere de minte, p rere de r u, facere de bine, d) drum-de-fier, pas re-lir , mine-seara 72. Identifica i seria ce con ine numai locu iuni adverbiale: a) de jur mprejur, n caz c , chiar dac , n scopul b) n vederea, a a c , de-a binelea, talme - balme c) an de an, de voie de nevoie, ici i colo, pe nea teptate d) zi de zi, de-a dura, n afar de, n afar 73. Identifica i seria ce con ine numai locu iuni prepozi ionale: a) ct de ct, din ce n ce, a a i a a, din cauza b) n urm , pe din untrul, cu toptanul, n fa c) dimpreun cu, al turi de, n locul, cu privire la 74. n propozi iile: "Pantofii sunt ai lui Catrinel" i "I-a dat dreptate lui Ion", cuvintele "lui" sunt: a) pronume personale n genitiv b) pronume personale n dativ c) pronume posesive n genitiv d) articole hot rte 75. n propozi iile: "A tept un r spuns mai l murit" i "Vorbe te-i copilului mai l murit", cuvintele "mai l murit" sunt: a) ambele - adverbe b) primul - adjectiv; al doilea - adverb c) primul - adverb; al doilea - adjectiv d) ambele adjective 76. n propozi iile: "A a e firea lui", "A a oameni mi plac" i "A a s spui", cuvintele "a a" sunt: a) adjective b) adverbe c) 1, 3 - adverbe; 2 - adjectiv d) 1, 2 - adjective; 3 - adverb 77. n exemplele: "Ei sunt gata de drum" i "Era gata s cad ", cuvintele "gata" sunt: a) adverbe b) adjective c) 1 - adverb; 2 - adjectiv d) 1 - adjectiv; 2 - adverb 78. n exemplul: "astfel de oameni", cuvntul "astfel de " este: a) adjectiv cu prepozi ie b) adverb cu prepozi ie c) locu iune adjectival d) locu iune adverbial 79. n propozi ia: "To i ne gndin la concedii frumoase, la bucurii familiale i la anii de odinioar ", cuvintele articulate sunt: a) concedii, bucurii, b) anii c) nici unul nu e articulat d) concedii, bucurii, anii 80. n propozi iile: "A vndut totul pe nimic", "Nu m intereseaz nimic" i "Pentru mine e un nimic", cuvintele "pe nimic", "nimic" i "un nimic" sunt: a) substantive b) 1 - locu iune adverbial ; 2 - pronume; 3 - substantiv c) pronume d) 1 - locu iune adverbial ; 2, 3 - pronume 81. "Mi-l omorr p gnii", cuvntul "mi " este: a) pronume reflexiv b) dativ posesiv

c) dativ etic d) pronume personal 82. Pronumele personal nu are valoare neutr n propozi ia: a) Cheam-o la tine ! b) A luat-o la dreapta. c) Zi-i nainte, l utare ! d) Le vede bine la matematic ! 83. n exemplele: "Nici o fat nu a venit" "Nici fata aceasta nu tie" "Nici unul, nici altul nu se intereseaz ", exist : a) pronume negative b) adjective negative c) adverbe negative f r func ie sintactic d) adjectiv pronominal negativ n exemplul 1; adverb n exemplul 2; pronume nehot rt n exemplul 3 84. n exemplul: "Pe frunza unui nuf r, o broscu se bucur i ea de frumuse ea i r coarea nop ii" (E.Grleanu), cuvntul "unui" este: a) adjectiv nehot rt b) pronume nehot rt c) articol nehot rt d) numeral 85. Este corect forma de infinitiv a verbului: a) a inea b) a t cea c) a pare d) a place 86. Alege i varianta n care "a fi" este verb auxiliar: a) Elevul este l udat de profesor. A fi mncat ni te fructe. S fi venit mai devreme, nu acum. Poate voi fi f cut bine. Ideea de a fi invitat i profesorii la concert ne-a ncntat. b) Copilul este n camera lui. Problema este dificil . Era s piard trenul. Este greu de abordat aceasta problem . A fi mers i eu n excursie. 87. Identifica i seria care con ine numai conjunc ii coordonatoare: a) i, nct, dar, ct b) deci, cnd, ce, ns c) sau, deci, ci, ori d) dac , iar, c ci, fiindc 88. Alege i varianta n care "de" este conjunc ie: a) Haina de blan este elegant . b) B iatul de l-am ntlnit este vecinul meu. c) Striga de se auzea n strad . d) De ! dac nu te potole ti ! 89. Identifica i seria care con ine numai adverbe relative: a) unde, dac , ct b) cnd, de i, unde c) cum, cnd, unde d) cum, dar, c ci 90. Identifica i seria care con ine numai pronume relative: a) care, cine, oricine, cnd b) cine, ce, c ci, ct c) ct, ce, care, cine d) ce, care, ci, cine 91. Alege i varianta con innd prepozi ii cernd numai cazul genitiv:

a) naintea, conform, asemenea, napoia, datorit b) naintea, asupra, mpotriva, deasupra c) naintea, asemenea, napoia, mul umit d) napoia, asupra, mprejurul, datorit 92. "calea-valea" este: a) locu iune adverbial b) substantiv compus c) locu iune substantival d) locu iune prepozitional 93. n exemplul: "Nu l-a v zut pe nici unul dintre ei", cuvntul "nici unul" este: a) adverb + pronume nehot rt b) conjunc ie coordonatoare + numeral cardinal c) pronume negativ d) adverb + numeral cardinal 94. n exemplul: "Drumul era tot mai greu", cuvntul "tot" este: a) substantiv b) adverb c) pronume nehot rt d) adjectiv 95. Con ine numai adjective invariabile seria: a) co cogea, ecosez, continuu, bordo, limpede b) gri, pepit, perspicace, ferice, cumsecade c) nou, tulbure, cuminte, precoce, bej d) dens, treaz, verde, ro u, feroce 96. n exemplul: "Din vreme n vreme trece pe la mine", expresia "Din vreme n vreme" este: a) locu iune adverbial b) locu iune conjunc ional c) locu iune prepozi ional d) substantiv + prepozi ie 97. Con ine numai pronume care i pot schimba valoarea devenind adjective pronominale, seria: a) fiecare, altul, nici unul b) ce, ai mei, eu c) sie, nsu i, tot d) unul, oricine, noi 98. Pronumele "v " este la acuzativ n expresia: a) V las s n to .i b) V trimit salut ri. c) V restitui cartea. d) V doresc numai bine. 99. Enun ul care con ine interjec ie predicativ este: a) Poftim i noi la aceast pr jitur . b) Binen eles c poftim la acestea ! c) S -i poftim s intre. d) Poftim de intr ! 100. n exemplul: "Mi-aduc bine aminte ce copii au participat la concurs.", cuvntul "ce" este: a) adjectiv pronominal relativ b) adjectiv pronominal interogativ c) pronume relativ d) pronume interogativ 101. Sintagma care con ine viitorul anterior este: a) s -l fi v zut venind

10

b) are s vin devreme c) va fi venit devremed) s-ar fi v zut venind 102. Identifica i adverbul f r grad de compara ie: a) astfel b) departe c) bine d) repede 103. n exemplul "Vinde pe nimic", expresia "pe nimic", este: a) pronume negativ + prepozi ie b) substantiv + prepozi ie c) locu iune adverbial d) locu iune adjectival 104. Identifica i seria care contine locu iuni verbale: a) a- i aduce aminte, a ine seama b) aducere-aminte, b gare de seam c) b g tor de seam , tr g tor de elit d) pe nesim ite, nedus la biseric 105. Sintagma (om) "cu judecat " are valoare morfologic de: a) locu iune substantival b) locu iune adverbial c) locu iune adjectival d) substantiv + prepozi ie 106. Cuvntul "careva" din exemplul: "Urm re te pe careva dintre dn ii" este: a) substantiv b) pronume demonstrativ c) pronume nehot rt compus d) adjectiv nehot rt compus 107. Identifica i exemplul n care cuvntul "un" are valoare de numeral: a) Duminic am v zut un film. b) Am mncat un m r i dou piersici. c) Am zburat cu un planor. d) Un individ suspect m urm rea. 108. Expresiile: "n veci", "rnd pe rnd", "pe de rost", sunt: a) locu iuni verbale b) locu iuni substantivale c) locu iuni adverbiale d) nu pot fi ncadrate n categoria locu iunilor 109. n exemplul: "Uite ce ai f cut !", cuvntul "uite" are valoare de: a) interjec ie b) verb la indicativ c) verb la imperativ d) adverb 110. n expresia "calc a pop ", termenul "a" este: a) articol posesiv b) verb auxiliar c) prepozi ie d) interjec ie 111. n exemplul "L-am ntrebat care este problema.", cuvntul "care" este: a) pronume relativ b) adjectiv pronominal relativ c) pronume interogativ d) adjectiv pronominal interogativ 112. Termenul "pe nea teptate" din propozi ia: "Venirea pe nea teptate m deranjeaz ", are valoare morfologic de: a) locu iune adverbial

11

b) adverb de mod c) adjectiv d) locu iune adjectival 113. n exemplul: "A fost s isp easc el pentru to i, verbul "a fi" are valoare de: a) verb copulativ b) verb auxiliar c) verb predicativ i personal d) verb predicativ i impersonal 114. n enun ul: "Ce isprav ai f cut ?", "ce" are valoare de: a) pronume interogativ b) adjectiv pronominal interogativ c) pronume relativ d) adjectiv pronominal relativ 115. n enun ul "Are i el un ce profit", cuvntul "ce" are valoare morfologic de: a) substantiv b) pronume relativ c) pronume nehot rt d) adjectiv pronominal nehot rt 116. Identific enun ul care con ine verb impersonal: a) i ajung banii. b) Nu se mai ajunge cu banii. c) Ajunge ct ai alergat ! d) A ajuns devreme acas . 117. Identific seria de prepozi ii sau locu iuni prepozi ionale care se folosesc cu cazul dativ: a) pe deasupra, gra ie, n afar de, pe lng b) potrivit, aidoma, asemenea, contrar c) n centrul, conform, de pe lng , conform cu d) mpotriva, mprejurul, naintea, n fa a 118. Identific verbul care poate fi, n func ie de context: tranzitiv, copulativ, personal i predicativ: a) a fi b) a merge c) a spune d) a ajunge 119. Identific verbul care la gerunziu are termina ia "-ind": a) a crea b) a agrea c) a cobor d) a chinui 120. n enun ul: "Un geam t din totul inimii pornit se auzi n camera de al turi", termenul "totul" este: a) adverb b) pronume nehot rt c) substantiv d) adjectiv pronominal nehot rt 121. Identifica i enun ul care contine adjectiv pronominal nehot rt: a) P rerea unuia nu conteaz . b) Unora dintre ei nu le spusese. c) Un om intra, altul ie ea. d) Un copil citea i doi ascultau. 122. Identifica i verbul care poate fi: auxiliar, copulativ, predicativ, impersonal: a) a fi b) a vrea c) a avea d) a ajunge 123. Identific varianta corect a formei de indicativ preyent, persoana a III-a singular, pentru verbele : a. creaz ; cheltuieli; se mbarc ; rnduie; i arogheaz ; agreaz ; b. creeaz ; cheltuie te; se mbarc ;rnduie te; i arog ; agreeaz c. creeaz ; cheltuie; se mbarcheaz ; rnduie; i arog ; agreiaz 124. Identifica i varianta n care "o" este adjectiv pronominal nehotart: a) Am z rit-o ntr-o zi ducnd n mn o saco uria . b) O ! i-ai tras o p c leal de zile mari. c) O zi e mai rea, alta zi poate fi mai bun . d) Copilul a luat-o la fug . 125. Identifica i varianta con innd formele corecte de condi ional - optativ prezent, persoana a III-a singular, forma invers : a) vedea-l-ar, scrie-l-ar, veni-i-ar, nchina-s-ar, lua- i-ar

12

b) vedea-l-ar, scrie-lar, veni-ar, nchinas-ar, lua i-ar c) vede-al-ar, scrie-lar, venii-ar, nchina-ar, lua- i-ar d) vede-l-ar, scriel-ar, venii-ar, nchina-ar, lua- i-ar 126. Enun ul: "Dreptul persoanei de a avea acces la orice informa ie de interes public nu poate fi ingr dit.", apar ine stilului: a) beletristic b) tiin ific c) publicistic d) administrativ 127. Fraza: "Rusia i-a asigurat ra ia de petrol din Golf ntr-un moment n care administra ia Clinton ar fi putut miza m car pe sprijinul popula iei, revoltate de modul n care liderul de la Bagdad trateaz Statele Unite.", este scris n stil: a) publicistic b) tiin ific c) administrativ d) beletristic 128. n enun ul: "Patronul firmei sau secretara lui se vor ocupa de organizarea recentului consiliu.": a) nu exist nici o gre eal b) exist o gre eal c) exist dou gre eli d) exist mai multe gre eli 129. n fraza: "Profesorul d note bune cui merit .", cuvntul "cui" este: a) subiect n dativ b) subiect n nominativ c) complement indirect n dativ d) complement direct n dativ 130. n enun ul: "Smaranda era bolnav i mpov rat de copii.", exist : a) dou predicate nominale b) un predicat nominal cu nume predicativ multiplu c) dou predicate verbale d) un predicat nominal i unul verbal 131. n propozi ia: "Ajunge n dou ore.", cuvntul "dou " este: a) apozi ie b) atribut substantival prepozi ional c) atribut adjectival d) complement circumstan ial de timp 132. n propozi ia "Mersul n tr sur e mai romantic dect cel n ma in ", cuvintele "n tr sur " i "n ma in " sunt: a) complemente indirecte b) complemente circumstan iale de mod c) complemente circumstan iale de loc d) atribute substantivale prepozi ionale 133. n propozi ia: "De jur - mprejur erau flori.", complementul circumstan ial de loc este exprimat prin: a) locu iune adverbial b) locu iune substantival c) substantiv compus d) substantiv precedat de locu iune prepozi ional 134. n propozi iile : "Vorbim de examen". "Ne preg tim de examen.", cuvintele "de examen" sunt: a) ambele - complemente circumstan iale de mod

13

b) ambele - complemente circumstan iale de scop c) ambele - complemente indirecte d) (vorbim) de examen - complement indirect; (ne preg tim) de examen - complement circumstan ial de scop 135. n propozi ia "Se cuno teau de mici.", cuvntul "de mici" este: a) complement circumstan ial de cauz b) complement indirect c) complement circumstan ial de timp d) complement circumstan ial de mod 136. n propozi ia "Umbla dup cstig", cuvntul "dup c tig" este: a) complement indirect b) complement circumstan ial de scop c) complement circumstan ial de mod d) complement circumstan ial de cauz 137. n propozi ia "De prea mult citit s-a mboln vit", cuvntul "de ..... citit" este: a) complement indirect b) complement circumstan ial de cauz c) complement circumstan ial de timp d) complement circumstan ial de mod 138. n propozi ia "Nenv nd, nu vei avea ans de reu it .", cuvntul "Nenv nd" este: a) complement circumstan ial de mod b) complement circumstan ial de timp c) complement circumstan ial de cauz d) complement circumstan ial de scop 139. n fraza: "Fugim, c ci e totuna de stai pe loc", propozitia "de stai pe loc" este: a) subiectiv b) predicativ c) completiv direct d) circumstan ial de loc 140. n frazele: "E bine cum lucreaz . Procedeaz cum poate.", propozitiile "cum lucreaz " i "cum poate" sunt: a) amndou - circumstan iale de mod; b) prima - completiv direct ; a doua - circumstan ial de mod c) prima - subiectiv ; a doua - circumstan ial de mod d) amndou - completive directe 141. n fraza: "Primesc cu placere pe oricare prieten care m viziteaz ", propozi ia subordonat este introdus prin: a) pronume relativ b) adjectiv pronominal nehot rt c) pronume nehot rt d) adverb relativ 142. n frazele: "Nu-i place cum lucreaz . Nu se tie cum lucreaz . Nu tie cum lucreaz .", propozi iile introduse prin "cum" sunt: a) toate trei - subiective b) toate trei - circumstan iale de mod c) toate trei - completive directe d) primele dou - subiective, a treia - completiv direct 143. n fraza: "Cui place s ro easc , ro easc ", subordonatele sunt: a) amndou - completive directe b) prima - completiv indirect ; a doua - subiectiv

14

c) amndou - subiective d) prima - subiectiv ; a doua - completiv direct 144. n frazele: "El pare c nu n elege" i "Pare c nu n elegi", propozi iile introduse prin "c " sunt: a) amndou - predicative b) amndou - circumstan iale de mod c) prima - predicativ ; a doua - subiectiv d) amndou - subiective 145. n fraza: "O s -i par r u ca n-a venit", propozi ia subordonat este: a) subiectiv b) completiv indirect c) completiv direct d) circumstan ial de cauz 146. n fraza "Cnd ai mncat atta, sigur c i-a fost r u.", propozi ia "C nd ai mncat atta" este: a) subiectiv b) circumstan ial de cauz c) circumstan ial condi ional d) circumsta tial de timp 147. n fraza: "Mergi pn obose ti.", subordonata este: a) circumstan ial de mod b) circumstan ial de loc c) circumstan ial de timp d) circumstan ial concesiv 148. n frazele: 1) "S -l v d venind / A mai tr i o via "; 2) "M-a mira s -l v d venind", subordonatele sunt: a) completive indirecte b) 1) - circumstan ial de scop; 2) - completiv indirect c) circumstan iale condi ionale d) 1) - circumstan ial condi ional ; 2) completiv indirect 149. "Spune-i, dom' ne, s m lase n pace, c nu-mi v d capul de treab !" n textul de mai sus exist : a. patru semne de punctua ie b. cinci semne de punctua ie; (dialogul, virgula, virgula, virgula, semnul exclam rii) c. ase semne de punctua ie; d. apte semne de punctua ie; 150. Virgula din textul : " Era o t cere adnc , ca n biseric " este ntrebuin at pentru: a. coordonarea a dou p r i de propozi ie; b. coordonarea a dou p r i de vorbire; c. evitarea unei cacofonii; d. enumerarea unor p r i de propozitie de acela i fel; 151. n perioada 2 septembrie-7 septembrie, pe tronsonul de cale ferat Fete ti-Cernavod , din sudestul rii, SNCFR-ul anun restric ii de vitez n circula ia trenurilor. n textul de mai sus, cratima este: a. numai semn de ortografie; b. numai semn de punctua ie; c. o dat semn de ortografie i de trei ori semn de punctua ie; d. de dou ori semn de ortografie i de dou ori semn de punctua ie; (punctu ie: primele dou ; ortografie: ultimele dou ) 152. "Absolven ii Academiei de poli ie Promo ia 2000 au hot rt s se re-ntlneasc n anul 2010, la Timi ul-de-Sus."

15

n textul de mai sus exist : a. trei gre eli de scriere; b. patru gre eli de scriere; c. cinci gre eli de scriere; d. ase gre eli de scriere; 153. Identific seria corect : a. Cmpia-de-Vest, Editura Humanitas, prim-ministru, Sfarm -Piatr , cine-lup; b. Cmpia-de-Vest, Editura-Humanitas, prim ministru, Sfarm -Piatr , cine-lup; c. Cmpia de Vest, Editura Humanitas, prim-ministru, Sfarm -Piatr , cine-lup; d. Cmpia de Vest, Editura Humanitas, prim-ministru, Sfarm Piatr , cine-lup; 154. Identific seria n care majuscula este corect ntrebuin at : a. Academia romn , Excelen a voastr , Muzeul literaturii romne, coala Num rul 2; b. Academia Romn , Excelen a voastr , Muzeul Literaturii Romne, coala Num rul 2; c. Academia Romn , Excelen a Voastr , Muzeul literaturii romne, coala Num rul 2; d. Academia Romn , Excelen a Voastr , Muzeul Literaturii Romne, coala num rul 2; 155. Identific seria n care toate cuvintele sunt corect desp r ite n silabe: a. ac-ru, ast-ma-tic, a-tlet, ling-vist, pa -opt-ist; b. ac-ru, ast-ma-tic, at-let, ling-vist, pa- op-tist; c. a-cru, as-tma-tic, a-tlet, ling-vist, pa -opt-ist; d. a-cru, ast-ma-tic, a-tlet, lin-gvist, pa -opt-ist; 156. Identific seria n care toate cuvintele sunt corect accentuate: a. (al) disprezecelea, matr, reprter, vveri , zeruri; b. (al) doisprezcelea, matr, reportr, vveri , zeruri; c. (al) disprezecelea, mtur, reportr, vveri , zeruri; d. (al) doisprezcelea, matr, reportr, vever , zeruri; 157. Identific seria n care fiecare cuvnt con ine cel pu in un diftong: a. alee, cereale, fuior, nuia; b. articula ie, cereale, fuior, roi; c. coopera ie, iarb , roi, soare; d. fuior, iarb , nuia, soare; 158. Indic enun ul n care toate virgulele sunt corect ntrebuin ate: a. - ntreab , domnule tot ce dore ti, c , vrnd-nevrnd, tot nu ai de unde s cape i alte informa ii. b. - ntreab , domnule, tot ce dore ti, c vrnd-nevrnd tot nu ai de unde s cape i alte informa ii. c. - ntreab , domnule, tot ce dore ti, c , vrnd-nevrnd, tot nu ai de unde s cape i alte inform tii. 159. Identific seria de cuvinte care con ine numai forme corecte: a. azalee, epopee, femeie, ideie, scnteie; b. azalee, epopee, femeie, idee, scnteie; c. azalee, epopeie, femeie, ideie, scnteie; d. azaleie, epopee, femee, ideie, scnteie; 160. Identific seria care con ine numai sinonime ale urm toarelor expresii/ locu iuni: a. a se da pe brazd - a se cumin i; a- i pune pofta n cui - a pofti; coad de topor - b ; ntors pe dos sup rat; b. a se da pe brazd - a se cumin i; a-si pune pofta n cui - a renun a; coad de topor - tr d tor; ntors pe dos - sup r t; c. a se da pe brazd - a se cumin i; a- i pune pofta n cui - a renun a; coad de topor - tr d tor; ntors pe dos - bo it; d. a se da pe brazd - a se cumin i; a-si pune pofta n cui - a renun a; coad de topor - b ; ntors pe dos - inversat; 161. Identific seria n care nu exist structuri pleonastice: a. dureri nevralgice, firesc i natural, mujdei de usturoi, ortografie corect , scurt alocu iune; b. dureri musculare, firesc i prietenos, mujdei, ortografie ngrijit , alocu iune; c. dureri musculare, firesc i natural, mujdei de usturoi, ortografie ngrijt , alocu iune;

16

162. Identific seria n care toate cuvintele/ expresiile sunt scrise corect: a. fair-play, i-mail, etetera, curriculum vitae; b. fair play, e-mail, etcetera, curriculum vitae; c. fair-play, e-mail, etcetera, curriculum vitae; d. fair-play, e-mail, etcetera, curiculum vitae; 163. Identific seria n care acordul este corect realizat: a. dou sprezece octombrie, locul al optulea, noi-veni i, voi trebuia i (s pleca i); b. dou sprezece octombrie, locul al optalea, nou-veni i, voi trebuia (s pleca i); c. dou sprezece octombrie, locul al optulea, nou-veni i, voi trebuia (s pleca i); 164. Identific seria n care exist numai arhaisme: a. crenel, irod, polcovnic, truver; b. cetate, cneaz, ipohondru, postelnic; c. cheza , gre ale, ispravnic, ordonan ; d. arma , feregea, pr u, p rete. 165. Identific seria n care toate cuvintele sunt sinonime: a. a ghici - a intui, a ntrez ri, a prevedea; b. intelect - cerebral, gndire, judecat ; c. a judeca - a chibzui, a condamna, a cugeta; d. mndru - chipe , orgolios, trufa ; 166. Identific seria n care exist numai antonime: a. bun - amar; a mo teni - a dezmo teni; mic - mediu; b. adev r - minciun ; aici - acolo; diluat - concentrat; c. acum - atunci; amor - ur ; a merge - a obosi; d. amic - prieten; macrocosmios - microcosmos; s tul - nes tul; 167. Identific seria n care omografele sunt corect ntrebuin ate: a. A remarcat tipcul comportamentului prietenei sale. Preotul respect tipcul slujbei religioase. Fructele de fin sunt amarui. Prin casatorie cu sora mea, el mi-a devenit afn. b. A remarcat tpicul comportamentului prietenei sale. Preotul respecta tpicul slujbei religioase. Fructele de fin sunt am rui. Prin c s torie cu sora mea, el mi-a devenit afn. c. A remarcat tipcul comportamentului prietenei sale. Preotul respect tpicul slujbei religioase. Fructele de afn sunt am rui. Prin c s atorie cu sora mea, el mi-a devenit afn. d. A remarcat tpicul comportamentului prietenei sale. Preotul respect tipcul slujbei religioase. Fructele de fin sunt am rui. Prin c s torie cu sora mea, el mi-a devenit afn. 168. Identific seria care con ine numai sinonime ale expresiilor: a. a fi cu nasul de cear - mofturos, neatent, sup r cios; b. inim albastr - melancolie, mhnire, triste e; c. a pune la cale - a ndruma, a gndi, a se sf tui; d. dus pe gnduri - absorbit, preocupat, trist; 169. Identific seria care con ine numai derivate ale cuvntului ini ial: a. a alerga - alerg, alergare, alerg tor; b. cal - c l re , c lu , c lu i; c. a fi - fiin , fiu, nefiin ; d. a vedea - nev z tor, nev zut, a prevedea; 170. Identific seria n care substantivele perechi au forma de plural corect : a. curcubeu - curcubee; hidrant - hidran i; leah - le i; le - le uri; b. curcubeu - curcubeie; hidrant - hidrante; le - le uri; mesa - mese; c. curcubeu - curcubee; leah - le i; le - le uri; pai - paie; 171. Identific seria care con ine forme corecte: a. a ap rea, doi septembrie, n al , patrusprezece, voluptos; b. a ap re, dou septembrie, n al , paisprezece, voluptuos;

17

c. a ap rea, doi septembrie, n eal , paisprezece, voluptuos; d. a ap rea, dou septembrie, n al , paisprezece, voluptuos; 172. n textul : " Iar prin mndrul ntuneric al p durii de argint/ Vezi izvoare zdrumicate...", prepozi ia "prin" intr n rela ie cu: a. al p durii; b. ntuneric; c. mndrul. 173. n textul : " Mi-ai amintit de ntmpl rile a a de pl cute ale vacan ei de var .", cuvintele "a a pl cute" sunt la: a. comparativ de superioritate; b. superlativ absolut; c. superlativ relativ. 174. Cuvintele eviden iate din textul :" <<Iar>> prietenul meu m roag <<iar>> s -l nso esc n excursie." sunt, n ordine: a. adverb i adverb; b. adverb i conjunc ie; c. conjunc ie i adverb; d. conjunc ie i conjunc ie. 175. n propozi ia : "A fost odat un mp rat", verbul "a fost" este: a. auxiliar; b. copulativ; c. predicativ. 176. n propozi ia : " n spatele casei cresc mai mul i copaci", cuvintele "n spatele" formeaz : a. o locu iune adverbial ; b. o locu iune prepozi ional ; c. o propozi ie compus . 177. n propozi ia : " Se vede venind o ma in ", cuvntul "o" este: a. articol; b. numeral; c. pronume. 178. n fraza : " Prive te ce frumos este norul acesta luminat de razele soarelui care abia a r s rit", exist : a. un pronume; b. dou pronume; c. trei pronume. 179. Cuvntul "lui" din propozi ia : " Cartea lui Mihai se afl pe mas ", este: a. articol hot rt; b. pronume personal; c. pronume posesiv. 180. n fraza : "St pne, ca s m cuno ti cine sunt eu i ct pot, ascult -m i du-te la boier de-i spune cum te-am nv at", exist : a. numai subiecte neexprimate incluse; b. numai subiecte neexprimate subn elese; c. numai subiecte incluse i subiecte subn elese; d. numai subiecte exprimate i subiecte incluse. 181. n propozi ia : "A teapt -m i pe mine, prietene", cuvntul "prietene " este: a. complement direct; b. f r func ie sintactic ; c. subiect. 182. n propozi ia : "Nu v pune i mintea cu el", exist :

18

a. un complement; b. dou complemente; c. trei complemente. 183. n structura : "M gndesc a telefona", cuvntul "a telefona" este: a. complement direct; b. complement indirect; c. complement circumstan ial de mod. 184. n propozi ia : "Amicul Mihai mi-a adus vestea cea bun ", cuvntul "Mihai" este: a. apozi ie; b. complement; c. subiect. 185. n propozi ia : "Mai taci din gur , omule!", subiectul este: a. exprimat simplu; b. neexprimat inclus; c. neexprimat subn eles. 186. Cuvntul "ce" din fraza : " tiu ce vreau" este: a. complement direct; b. f r func ie sintactic ; c. subiect. 187. n propozi ia : "n acea zi, Mihai plecase dis-de-diminea la antrenament", exist : a. un atribut i dou complemente; b. dou atribute i un complement. c. dou atribute i dou complemente; d. un atribut i trei complemente; 188. Cuvntul "ei" din propozi ia : "Pantofii ei elegan i au fost mult admira i" este: a. atribut adjectival; b. atribut pronominal; c. f r func ie sintactic . 189. n propozi ia : "Lui Andrei i s-a cerut o legitima ie la intrarea n coal ", exist : a. o parte de vorbire f r func ie sintactic ; b. dou p r i de vorbire f r func ie sintactic ; c. trei p r i de vorbire f r func ie sintactic ; d. patru p r i de vorbire f r func ie sintactic ; 190. n fraza : " n loc s - i dai osteneala ca s afli pn i gndul oamenilor, tu nu tii nici m car ceea ce vorbesc ei", exist : a. trei propozi ii; b. patru propozi ii; c. cinci propozi ii. 191. Propozi iile din fraza : "Nu era chip s te apropii de dnsul, c a a tremura de tare, de parc -l zghihuia dracul" sunt, n ordine: a. principal , circumstan ial de cauz , subiectiv , consecutiv ; b. principal , subiectiv , consecutiv , circumstan ial de cauz ; c. principal , subiectiv , circumstan ial de cauz , consecutiv . 192. Primele dou propozi ii din fraza : "Ce fel de mprejur ri au fost alea care au putut sili privighetoarea s ajung s cnte a a?" sunt: a. principal i atributiv ; b. principal i subiectiv ; c. subiectiv i atributiv . 193. Ultima propozi ie din fraza : "Nu-i totdeauna cum se chite te, ce-i i cum se nimere te" este: a. circumstan ial de mod; b. predicativ ; c. principal ;

19

d. subiectiv 194. Prin contragerea primei propozi ii subordonate din fraza : "Ca s nu mai r mn repetent i anul acesta, mam'mare, mami ica i tanti Mi a au promis tn rului Goe s -l duc -n Bucure ti de 10 Mai", se ob ine: a. un complement circumstan ial de cauz ; b. un complement circumstan ial de scop; c. un complement circumstan ial de mod. 195. n fraza : "Te-ai antrenat bine pentru meciul de mine, ns a teapt mai nti sfr itul partidei, fii preg tit pentru orice situa ie i nu- i subaprecia adversarii", raporturile dintre propozitii sunt, n ordine: a. coordonare adversativ , coordonare prin juxtapunere, coordonare conclusiv . b. coordonare adversativ , coordonare prin juxtapunere, coordonare copulativ ; 196. n fraza : "V-am spus, cum mi se pare, de nu i fi uitat, c lupul se-ntmplase s-ajung mp rat", exist : a. trei propozi ii; b. patru propozi ii; c. cinci propozi ii. 197. n fraza : "A a e lumea asta i, de-ai face ce-ai face, r mne cum este ea; nu poti s-o ntorci, m car s te pui n ruptul capului", exist : a. o propozi ie subordonat circumstan ial ; b. dou propozi ii subordonate circumstan iale; c. trei propozi ii subordonate circumstan iale. 198. Prin extensia p r ii de propozi ie "pe lumin ia-sa", din textul ; "A ruga pe lumin ia-sa a ne osp ta", se ob ine: a. o propozi ie completiv direct ; b. o propozi ie completiv indirect ; c. o propozi ie subiectiv . 199. n fraza :Cum a ajuns pe plaj , s-a sim it minunat", prima propozi ie este: a. circumstan ial de mod; b. circumstan ial de timp; c. circumstan ial de cauz . 200. Adjectivul pronominal demonstrativ este folosit incorect n propozitia : a. Ne ntlnim la sfr itul anului acestuia. b. Inova ia inginerului acesta va fi curnd aplicat . c. La marginea acestui sat este un stadion mare. d. I-a d ruit fetei acesteia un buchet de flori 201. n propozi ia n fa a noastr se n l au stnci nsp imnt toare.", cuvntul noastr " este n cazul : a. nominativ b. acuzativ c. dativ d. genitiv 202. n propozi ia Ai i venit ?" cuvntul i" este : a. prepozi ie b. conjunc ie c. pronume reflexiv d. adverb 203. Cuvntul ude" din propozi ia Flori albastre tremur ude n v zduhul t miet." (M. Eminescu) are valoarea morfologic de : a. adjectiv b. adverb de mod

20

c. verb la participiu d. substantiv 204. Cuvntul o" din enun ul Pe de o parte, i dau dreptate, pe de alta, trebuie s - i spun ca exagerezi." este : a. articol nehot rt b. pronume nehot rt c. adjectiv pronominal nehot rt d. numeral cardinal 205. Prepozi ia mpotriv " este construit cu genitivul n enun ul : a. S-au ridicat multe glasuri mpotriv . b. mpotriva noastr nu a fost nimeni c. Au luptat cu ndrjire mpotriva lui d. Copii din cartier joac mpotriva voastr 206. n enun ul Contrar voin ei voastre, am venit aici", cuvntul contrar" este n cazul : a. acuzativ b. genitiv c. dativ d. vocativ 207. Verbul a ajunge" este predicativ, personal, tranzitiv n enun ul : a. S-a antrenat zilnic s ajung cel mai bun. b. Ajunge ct ai vorbit ! c. Va ajunge la timp d. Te ajung eu mai trziu ! 208. Au acea i form la singular i la plural toate substantivele din seria : a. cicatrice, vulpoi, carte b. hrtie, bebe, creion c. unchi, nv toare, matrice d. secer toare, tei, unghi 209. Sunt de genul neutru toate substantivele din seria : a. aprilie, aur, eroism, mu e el b. snge, atletism, curaj, nazuri c. moravuri, ochelari, vineri, represalii d. cre tinism, soare, unt, catan 210. Se pot forma substantive de genul feminin, prin ad ugarea desinen ei a", la toate substantivele din seria : a. cal, nor, lup, foc, var b. colar, elefant, b iat, elev c. inginer, bunic, prieten, suedez d. copil, urs, lup, stejar 211. Sunt corecte toate formele de plural ale substantivelor din seria : a. accidente, c p uni, pl ji, hoteluri, sore b. acciden i, c p une, plaje, hoteluri, surori c. acciden i, c p une, pl ji, hoteluri, surori d. acciden i, c p une, plaje, hoteluri, sore 212. Categoriile gramaticale specifice substantivului sunt : a. gen, num r, caz b. gen, timp c. mod, timp, persoan d. gen, num r, caz, persoan 213. n enun ul Dau cartea copilului.", substantivul copilului" este n cazul : a. nominativ b. genitiv c. dativ

21

d. genitiv sau dativ, topica men innd ambiguitatea 214. n enun ul Plimbndu-se prin parc, Ion te va fi v zut i pe tine", verbul va fi v zut" este la diateza : a. activ b. reflexiv c. pasiv d. activ sau pasiv , contextul men innd ambiguitatea 215. n textul : n pacea iernii, codrul minunat dormita. Dup o t cere lung , ascultam duruitul scurt, de daraban , al cioc nitorii celei mari." (M. Sadoveanu), exist : a. 5 articole b. 6 articole c. 7 articole d. 8 articole 216. n enun ul : Dar iat c intr un simplu cioban, un cioban ca at ia al ii.", adjectivul simplu" nseamn : a. neevoluat b. primitiv c. numai, doar d. rudimentar 217. n versurile : Copilo, tu e ti gata de-a pururea s plngi/ i cnd e ti treaz , Doino, tu inima ne-o frngi." (G. Cosbuc), substantivele copilo" i "Doino" : a. sunt subiecte b. nu au func ie sintactic c. sunt atribute substantivale apozi ionale d. primul are func ie de subiect, iar al doilea nu are func ie sintactic 218. n enun ul : D -i b taie, b iete !", pronumele personal n dativ -i" : a. nu are func ie sintactic b. este complement indirect c. are func ia sintactic de atribut pronominald. este complement direct 219. Verbul a avea" are valoare predicativ n enun ul : a. Are s nve e mai mult pentru examen. b. B ie ii au jucat fotbal toata ziua. c. Vom fi avut i noi o idee bun vreodat . d. n anul urm tor, poetul avea s vin la Bucure ti. 220. n propozi ia : Dorin a tuturor oamenilor din lume este de a tr i n pace.", cuvntul tuturor" este : a. pronume nehot rt b. adjectiv pronominal nehot rt c. adjectiv propriu-zis d. numeral colectiv 221. n propozi ia: n casa noastr ve i fi bine primi i totdeauna.", cuvntul noastr " este n cazul: a. nominativ b. acuzativ c. dativ d. genitiv 222. n propozi ia : De ce v mira i atta ?" pronumele v " este : a. personal b. de nt rire c. reflexiv d. posesiv

22

223. n enun ul : Pe fa a ta sunt urme de lacrimi.", sintagma pe fa a" este : a. substantiv cu prepozi ie b. adverb precedat de o prepozi ie c. locu iune adverbial d. locu iune prepozi ional 224. Verbul a pustii" la modul indicativ, timpul perfect simplu, persoana I, num rul singular, are forma : a. pustiam b. pustiisem c. pustii d. pustiii 225. Sunt corecte toate formele de dativ-genitiv, singular, cu articol nehot rt din seria : a. cinstii, lenei, onoarei, gardei b. cinstii, lenii, onorii, gardei c. cinstei, lenei, onoarei, g rzii d. cinstei, lenii, onorii, g rzii 226. Este corect expresia : a. oameni grei de pornit b. directorii noi-ale i c. tineri liberi-cuget tori d. persoane nou-venite 227. n propozi ia : M doare capul.", substantivul capul" are func ia sintactic de : a. subiect b. complement direct c. nume predicativ d. atribut 228. n versurile : Din snul vecinicului ieri/ Tr ie te azi ce moare" (M. Eminescu), cuvntul ieri" este : a. substantiv b. adjectiv c. adverb d. nu se poate preciza valoarea gramatical 229. Sunt intranzitive toate verbele din seria : a. a scrie, a gndi, a face b. a se mndri, a se mira, a se teme c. a se bucura, a vorbi, a pleca d. a avea, a citi, a fi 230. n enun ul : 1 Decembrie este o dat important n istoria noastr .", o dat " este : a. numeral adverbial b. numeral multiplicativ c. locu iune adverbial d. substantiv precedat de articol nehot rt 231. n enun ul : Cte itrei fra ii erau gospodari.", cuvntul cte itrei" este : a. numeral distributiv b. numeral frac ionar c. numeral adverbial d. numeral colectiv 232. n versul : . i somnul, vame vie ii, nu vrea s -mi ieie vam ." (M. Eminescu), substantivul vie ii" are func ia sintactic de : a. complement indirect n dativ b. atribut substantival n genitiv c. atribut substantival n dativ d. atribut substantival apozi ional

23

233. Nu au aceea i form , la toate cazurile, adjectivele pronominale de nt rire de : a. genul masculin, num rul plural b. genul masculin, num rul singular c. genul feminin, num rul singular d. genul feminin, num rul plural 234. n fraza : Atunci tu n ntuneric te apropii surznd ,/ Alb ca z pada iernii, dulce ca o zi de var " (M. Eminescu), surznd " este : a. adverb de mod b. verb la gerunziu acordat c. adjectiv propriu-zis d. verb la participiu 235. Verbul a fi" este predicativ n enun ul : a. Ar fi fost l udat, dac ar fi meritat. b. Tinerii au fost ntr-o excursie la munte. c. S fi nv at, ai fi tiut. d. To i politi tii fuseser aten i la mi c rile infractorului. 236. Numeralul cardinal are func ia de atribut substantival prepozi ional n enun ul : a. Pn la vrsta de dou zeci i patru de ani a studiat medicina. b. Am plantat n curte zece pomi. c. Profesorul a acceptat cu u urint explica ia celor trei. d. Le-a adus celor doi copii cte o minge. 237. n enun ul : Pentru aceea te-am chemat, ca s -mi dai r spunsul la propunerea f cut .", pentru aceea" este : a. locu iune pronominal b. locu iune adverbial de cauz c. locu iune adverbial de scop d. pronume demonstrativ precedat de prepozi ie 238. n textul : n colivie a p truns lumina de lun plin a unor geamuri str lucite. Erau geamurile unor cafenele boiere ti.", substantivele au, n ordine, urm toarele func ii sintactice ; a. Cl; Cd; As prep; Ci; S, Ci b. Cl; Cd; Ci; S; As gen c. Cl; S; Ci; Ci; NP; As gen d. Cl;S; As prep; As gen; NP; As gen 239. Exist un verb la diateza pasiv n construc ia : a. Florile vor fi scumpite n perioada ierni.i b. P rintii sunt pleca i la mare. c. Era bine s fi certat copilul la timp. d. Hainele tale erau ude. 240. Este locu iune adverbial construc ia : a. n veci b. mine-sear c. n jurul d. de acolo 241. Indica i func ia interjec iei din enun ul : Lupul ha ! l-a apucat pe ied de gt." a. nu are func ie sintactic b. predicat verbal c. predicat nominal d. complement circumstan ial de mod 242. n versul : Trecut-ai cnd ceru-i cmpie senin .", cuvntul -i" este : a. pronume personal

24

b. pronume posesiv c. verb predicativ d. verb copulativ 243. n enun ul : I-a ntins o pine/ a c rei mireasm a umplut casa.", cuvntul a c rei" determin : a. substantivul pine" b. substantivul mireasm " c. verbul a umplut" d. propozi ia 1 244. Se construiesc cu genitivul urm toarele prepozi ii : a. contra, mpotriv , asupra b. contrar, gra ie, potrivit c. conform, multumit , asemenea d. pentru, peste, lng 245. n enun ul : Adolescen ilor le plac melodiile vesele.", cuvntul melodiile" are func ia sintactic de : a. complement direct b. complement indirect c. subiect d. atribut 246. n fraza : E dovedit c au fost absen i ieri.", predicatul e dovedit" este exprimat prin : a. verb la diateza activ b. verb la diateza pasiv c. expresie verbal impersonal d. locu iune verbal 247. Cuvntul tot" este adverb n enun ul : a. Cutreierasem tot inutul. b. Un tot se compune din mai multe p r i. c. A cazut n ap cu tot cu bagaje. d. Drumul era tot mai greu. 248. n enun ul : Cel de dincolo e mai bun.", cuvntul cel" este . a. articol demonstrativ (adjectival) b. pronume demonstrativ de dep rtare c. pronume demonstrativ de identitate d. adjectiv pronominal demonstrativ de dep rtare 249. n enun ul : Traiul lumii al ii lese-l !" verbul este la modul : a. conjunctiv b. imperativ c. indicativ d. infinitiv 250. Exist locu iune adverbial n enun ul : a. n alte vremuri oamenii respectau tradi ia. b. De vreme ce n-ai n eles, nu are rost s reiau discu ia. c. B trnii i amintesc de vremurile vechi. d. Cu vremea vei n elege marile adev ruri. 251. Verbul ziser m" este la modul indicativ, timpul : a. prezent b. imperfect c. mai mult ca perfectul d. perfectul simplu

25

252. Verbul privii" este la modul indicativ, timpul : a. perfect simplu, persoana a III-a b. perfect simplu, persoana I c. imperfect, persoana I d. mai mult ca perfectul, persoana a III-a 253. Cuvntul ns " este conjunc ie coordonatoare : a. adversativ b. disjunctiv c. conclusiv d. copulativ 254. n enun ul : Vecinul nostru este un om de treab ." exsit : a. o locu iune adjectival b. o locu iune substantival c. o locu iune adverbial d. un substantiv cu prepozi ie 255. Exprim o ac iune realizabil , posibil sau dorit modul : a. indicativ b. condi ional-optativ c. conjunctiv d. imperativ 256. Substituie un nume f r s dea indica ii precise despre obiecte pronumele : a. posesiv b. relativ c. nehot rt d. negativ 257. n enun ul : De-a veni pe aici, spune-i s r mn .", verbul a veni" este la : a. modul infinitiv, timpul prezent b. modul indicativ, timpul perfect compus c. modul condi ional optativ, timpul prezent d. modul indicativ, timpul viitor 258. n enun ul : Cartea mea-i, fiule, o treapt ." (T. Arghezi), cuvntul mea" este : a. pronume posesiv n cazul genitiv b. pronume posesiv n cazul nominativ c. adjectiv pronominal posesiv n cazul nominativ d. pronume posesiv n cazul acuzativ d. pronume reflexi 259. n enun ul : Atunci fata i-a adus aminte i de tat l ei i a nceput s plng .", cuvntul i" are, n ordinea apari iei, urm toarele valori : a. conjun tie coordonatoare copulativ ; adverb de mod; pronume reflexiv b. conjunc ie coordonatoare copulativ ; adverb de mod; pronume reflexiv c. pronume reflexiv; adverb de mod; conjunc ie coordonatoare copulativ d. pronume reflexiv 260. n enun ul : Am gre it, dar nu m-a certat.", cuvntul dar" este : a. adverb b. conjunc ie c. prepozi ie d. substantiv 261. Numeralele care arat n ce propor ie cre te o cantitate se numesc : a. ordinale b. adverbiale c. colective d. multiplicative

26

262. Partea de vorbire care leag un atribut de substantivul determinat se nume te : a. prepozi ie b. adverb c. conjunc ie coordonatoare d. conjuncie subordonatoare 263. n enun ul : Oamenii admirau marea pe ale c rei valuri pluteau vapora e albe", cuvntul ale c rei" este : a. pronume interogativ b. adjectiv interogativ c. pronume relativ d. adjectiv pronominal interogativ 264. Apozi ia se exprim n limba romn literar prin substantiv sau substitut al substantivului n cazul : a. nominativ b. acuzativ c. dativ d. genitiv 265. Nu sunt locu iuni grupurile de cuvinte : a. cu condi ia s ; n momentul cnd; n locul unde b. la un loc cu; n loc s ; n afar de; c. n jurul; n fa a; n susul d. n caz c ; chit c ; nainte s 266. Substantivele atletism","aur", potasiu" : a. sunt cu variabile b. nu au gen c. sunt defective de num rul singular d. sunt defective de num rul plural 267. Este corect construc ia : a. mpotriva alcoolului i tutunului b. mpotriva alcoolului i a tutunului c. gra ie disciplinei i a efortului d. conform legilor i a normelor n vigoare 268. Cum" are valoare de conjunc ie subordonatoare i nu ndepline te func ie sintactic n enun ul : a. Cum i a terni, a a vei dormi. b. Cum i-ai petrecut vacan a ? c. Cum nu i-a repetat, a luat o nota mic . d. Cum g se ti drumul cnd te r t ce ti ? 269. Ct" este adverb n enun ul : a. Mi-a spus ct timp ai stat la ea. b. Ct lemn s-a exportat ? c. Copiii afl care este ctul a dou numere. d. Ct de frumoas e ti ! 270. Imperativul verbului a zice" este : a. zi !, nu zi !, zice i !, nu zice i ! b. zi !, nu zice !, zice i !, nu zice i ! c. zii !, nu zi !, zice i !, nu zice i ! d. zi !, nu zii !, zice i !, nu zice i ! 271. Cuvntul ia" este interjec ie n enun ul : a. Ia, te rog, o bomboan ! b. Ia vino la mine !

27

c. Elevul ia cartea i cite te. d. Nu ia nimic de la str ini. 272. Se scrie obligatoriu cu ini ial majuscul dup urm toarele semne de punctua ie : a. [ . ]; [ ? ]; [ ! ]; [ ] b. [ ; ]; [ , ]; [ : ] c. [ . ] d. [ . ]; [ ? ]; [ ! ] 273. n enun ul : Nu era dect un b iat n camer .", cuvntul un" este : a. numeral cardinal cu valoare adjectival b. numeral cardinal cu valoare substantival c. adjectiv pronominal nehot rt d. articol nehot rt 274. n enun ul : P ru-i de aur aluneca pe umeri.", cuvntul -i" are func ia sintactic de : a. predicat nominal mpreun cu numele predicativ de aur" b. complement indirect c. atribut pronominal d. atribut adjectival 275. n enun ul : E o adev rat indiscre ie s asi ti la aceast discu ie.", cuvntul indiscre ie" este : a. subiect b. complement direct c. atribut d. nume predicativ 276. n enun ul : O alee ngust , m rginit de trandafiri ro ii, duce spre cas ", cuvintele de trandafiri" au func ia sintactic de : a. atribut substantival prepozi ional b. complement circumstan ial de loc c. complement indirect d. complement de agent 277. Exist un predicat verbal n enun ul : a. i este mil i de un gnd cel. b. Copacii desfrunzi i par a se plnge cerului de soarta lor. c. Ci migiul r mne cel mai frumos parc din Bucure ti. d. Nu mai fusese niciodat att de sigur de succesul lui. 278. Exist un atribut pronominal n enun ul : a. Mi i-l ia la sc rm nat. b. M-am dus s -mi v d feciorul. c. Mi-am amintit de ntlnirea de mine. d. Mi-am cump rat ni te c r i. 279. n propozi ia Scrisoarea celorlal i a venit mai trziu.", cuvntul celorlal i" este : a. complement indirect b. atribut pronominal c. atribut adjectival d. complement direct 280. n enun ul : E u or a scrie versuri .. (M. Eminescu), verbul a scrie" este : a. subiect b. complement direct c. nume predicativ d. predicat verbal 281. n enun ul : Picturile sunt admirate de iubitorii de frumos.", cuvintele sunt admirate" au func ia sintactic de : a. predicat verbal i complement direct b. predicat verbal i complement circumstan ial de mod

28

c. predicat verbal d. predicat nominal 282. Cuvntul ce" este subiect n enun ul : a. P rin ii nu tiu ce va deveni b iatul lor b. Ce faci aici ? c. Se tie ce a scris Eminescu d. Ce ie nu- i place altuia nu-i face 283. n enun ul : n b ncile din fa erau c iva elevi silitori.", cuvintele din fa " sunt : a. atribut substantival prepozi ional b. atribut adverbial c. complement circumstan ial de loc d. locu iune prepozi ional f r func ie sintactic 284. Cuvntul al cui" din enun ul : Al cui este acest caiet ?" , are func ia sintactic de : a. atribut pronominal b. nume predicativ c. atribut adjectival d. complement indirect 285. Complementul circumstan ial de timp nu se exprim prin : a. substantiv b. pronume c. verb la supin d. verb la gerunziu 286. Complementul circumstan ial de mod nu se exprim prin : a. verbe la participiu b. verbe la gerunziu i la infinitiv c. adverbe d. substantive 287. Verbul a fugi" poate fi regent pentru : a. complemente de orice fel i atribute b. complemente directe c. atribute d. complemente circumstan iale 288. Complementul indirect poate avea ca termen regent : a. verb tranzitiv b. substantiv c. pronume d. interjec ie 289. Complementul direct poate determina : a. un verb tranzitiv b. un substantiv c. un adjectiv d. un verb intranzitiv 290. n enun ul : "Cel harnic este felicitat de toata lumea.", subiectul este exprimat prin : a. adjectiv b. substantiv c. adjectiv precedat de articol demonstrativ d. adjectiv precedat de pronume demonstrativ 291. n enun ul : "Se gnde te la bunicii lui.", cuvintele "la bunicii " au func ia de : a. complement direct b. complement indirect

29

c. complement circumstan ial de loc d. complement circumstan ial de scop 292. Precizeaz func ia sintactic a pronumelui reflexiv "m " din enun ul "M mndresc cu rezultatele mele " : a. complement direct b. complement indirect c. subiect d. nu are fun ie sintactic 293. n fraza "I-a ie it nainte ca s -i dea ajutor la transportul bagajelor.", predicatele sunt exprimate prin : a. verbe predicative, personale b. verbe predicative, impersonale c. locu iuni verbale d. verbe copulative i nume predicative 294. n fraza "Sigur c va fi ajutat cu lemne de vecini, dac va fi ger n iarna aceasta.", exist : a. numai predicate verbale b. numai predicate nominale c. un predicat nominal i dou predicate verbale d. un predicat verbal i dou predicate nominale 295. Verbul la infinitiv are func ie de atribut verbal n enun ul : a. Boul luase obiceiul de a dormi dup -amiaza. b. Vi elul nu tia c unchiul lui putea dormi dup prnz. c. F r a te odihni bine, nu po i munci bine. d. Odihnit, nainte de a pleca la drum, era vese.l 296. n enun ul : "S-a comunicat la radio tirea aceasta.", subiectul este : a. inclus b. nedeterminat c. subn eles d. tirea 297. n enun ul : "Po i veni oricnd pe la mine.", cuvntul "oricnd" este : a. pronume relativ b. adverb relativ c. adverb nehot rt d. conjunc ie subordonatoare 298. n enun ul : "Fetele sau b ie ii sunt vinova i ?", elementele subiectului multiplu sunt n raport de coordonare : a. copulativ b. adversativ c. conclusiv d. disjunctiv 299. n enun ul : "Poetul adev rat, cel care uime te lumea prin profunzimea sim irii sale, nu moare niciodat .", cuvntul "cel" are func ia sintactic de : a. subiect b. atribut pronominal apozi ional c. atribut adjectival d. nu are func ie sintactic , deoarece este articol 300. Cuvintele din propozi ia : Stropirea copiilor cu apa de c tre colegii lor a fost interzis .", au, n ordine, urm toarele func ii sintactice : a. subiect, atribut, atribut, atribut, atribut, predicat verbal b. subiect, atribut, complement indirect, atribut, atribut, predicat verbal c. subiect, atribut, complement indirect, complement de agent, atribut, predicat verbal, complement de mod

30

d. subiect, atribut, atribut, complement de agent, atribut, predicat nominal 301. n enun ul : "Ei poate c n-au n eles.", cuvntul "poate" este : a. complement circumstan ial de mod exprimat prin adverbul de mod "poate" b. predicat verbal exprimat prin adverbul predicativ "poate" c. predicat verbal exprimat prin verbul predicativ "a putea" d. predicat nominal cu verbul copulativ subn eles 302. n enun ul : "Nici o juc rie nu e mai frumoas ca juc ria de vorbe." (T. Arghezi), exist : a. un atribut pronominal i un atribut substantival b. un atribut adjectival i un atribut substantival c. numai un atribut substantival d. dou atribute adjectivale 303. Complementul direct poate fi exprimat prin pronume personale, forme neaccentuate, n cazul : a. nominativ b. acuzativ c. dativ d. genitiv 304. n enun ul : "Pe carte am dat mul i bani.", cuvntul "pe carte" este : a. complement circumstan ial de loc b. subiect c. complement direct d. complement indirect 305. Stabile te felul coordon rii dintre complementele circumstan iale de mod din enun ul : "Acest elev r spunde ori foarte bine, ori foarte slab." a. copulativ b. adversativ c. disjunctiv d. conclusiv 306. n enun ul : "Se uita la mine cu o privire dezn d jduit .", cuvntul "dezn d jduit " are func ia sintactica de : a. atribut verbal b. atribut adjectival c. complement circumstan ial de mod d. predicat verbal 307. Cuvintele "contra curentului" din enun ul "notatul contra curentului l-a epuiza.t" se analizeaz astfel : a. atribut substantival exprimat prin substantiv n cazul genitiv b. complement indirect exprimat prin substantiv n cazul genitiv c. complement indirect exprimat prin substantiv n cazul dativ d. complement de mod exprimat prin substantiv precedat de adverb 308. n enun ul : "Ct ulei consuma i pe lun ?", cuvntul "ct" are func ia sintactic de : a. complement circumstan ial de mod b. atribut adverbial c. atribut pronominal d. atribut adjectival 309. n fraza: "Are s m nnce cnd are s -i fie foame.", exist : a. dou predicate verbale b. patru predicate verbale c. dou predicate nominale d. un predicat verbal i unul nominal

31

310. n fraza : "Poetul privea ngndurat s lciile (1)/ ale c ror ramuri atingeau undele lacului (2)/ pronumele relativ determin : a. propozi ia 1 b. substantivul "s lciile" c. substantivul "ramuri" d. att propozi ia 1 ct i substantivul "s lciile" 311. n propozi ia : " i-a fost foame.", pronumele " i-" are func ia sintactic de : a. subiect b. atribut pronominal c. complement indirect d. nu are func ie sintactic 312. n fraza "N-a fost problem , n-a fost situa ie, n-a fost moment politic pe care <<Cuvntul>> s nu-l fi n eles i luminat sub unghiul de vedere al revolu iei" (M. Sebastian), exist : a. 5 predicate nominale b. 5 predicate verbale c. 1 predicat verbal i 3 predicate nominale d. 1 predicat verbal i 4 predicate nominale 313. Pot fi termeni regen i toate p r ile de vorbire din seria : a. substantiv, interjec ie, numeral, pronume relativ b. pronume, adverb, conjunc ie, adverb relativ c. verb, articol, adjectiv, conjunc ie coordonatoare d. substantiv, adjectiv, adverb, prepozi ie 314. n enun ul : "Oric rei fete i place s se uite n oglind .", cuvntul "oric rei" are func ia sintactic de : a. subiect b. complement indirect c. atribut pronominal d. atribut adjectival 315. n enun ul : "Dar el n-a prev zut catastrofa din 1944-1945, care avea s paralizeze, nc o dat i pentru at ia ani, creativitatea romneasc ." (M. Eliade), numeralul cardinal are func ia sintactic de : a. complement circumstan ial de timp b. atribut adjectival c. atribut substantival d. complement direct mpreun cu substantivul "catastrofa" 316. Predicatul verbal nu se poate exprima prin : a. locu iune verbal b. locu iune adverbial c. verb predicativ d. verb copulativ 317. n fraza : "Ce pot suferi mai pu in oamenii neizbuti i e s vad la altul ce ar fi fost ei, dac ar fi izbutit" (N. Iorga), sunt : a. 3 predicate verbale, 1 predicat nominal incomplet, 1 predicat nominal b. 3 predicate verbale, 2 predicate nominale incomplete c. 3 predicate verbale, 2 predicate nominale incomplete, 1 predicat nominal d. numai predicate verbale 318. Atributul verbal nu se exprim prin verb la modul : a. infinitiv b. participiu c. gerunziu neacordat d. supin

32

319. n construc iile "E ger" ; "Mi-e fric " ; "Mi-e dor" : a. "e ger" ; "e fric " ; "e dor" sunt predicate nominale b. "e" este predicat verbal, iar "ger", "fric " i "dor" sunt subiecte c. "e" este predicat verbal, iar "mi-e" predicat nominal d. "e ger", "e fric ", "e dor" sunt predicate verbale exprimate prin locu iuni verbale 320. n fraza : Augustus a fost n tiin at; se nfurie ca ntotdeauna cnd i se p rea c un fapt oarecare era o nfruntare mpotriva propriei sale persoane; l exil pe Silanus i pe Postumus Agripa, care erau printre invita i i o d du afar din Roma chiar pe Iulia" (Vintila Horia), exist : a. 5 predicate verbale i 2 predicate nominale b. 6 predicate verbale i 1 predicat nominal c. 4 predicate verbale i 3 predicate nominale d. 7 predicate 321. n fraza " Sus, n casele domne ti, al c ror lat acoperi de indril se/ntindea de jur/mprejur cu stre ine lungi i rev rsate, stau cu o cucernic smerenie, mprejurul trupului mpodobit al r posatului, toate c peteniile rii." (Al. Odobescu), pe lng alte feluri de atribute exist : a. 5 atribute adjectivale b. 6 atribute adjectivale c. 7 atribute adjectivale d. 8 atribute adjectivale 322. n versurile : "n cet uia ta de ape/ Dorm cntecele noastre toate...." (O. Goga), cuvntul "ta" este : a. atribut adjectival exprimat prin adjectiv posesiv n cazul n cazul acuzativ b. atribut pronominal exprimat prin pronume posesiv n cazul genitiv c. atribut adjectival exprimat prin adjectiv posesiv n cazul genitiv d. complement circumstan ial de loc 323. Cuvntul "unui" din enun ul : "Pe frunza unui nuf r, o broscu se bucur de frumuse ea nop ii" (E. Grleanu), este : a. adjectiv nehot rt cu func ia de atribut adjectival b. pronume nehot rt cu func ia de atribut pronominal c. numeral cardinal cu func ia de atribut adjectival d. articol nehot rt f r func ie sintactic 324. n fraza : "R mne ca mine pe la ora 8 s fii acas .", exist : a. 1 predicat verbal i un predicat nominal b. 1 predicat verbal i un predicat nominal incomplet c. 2 predicate nominale d. 2 predicate verbale 325. n propozi ia : "Lacul codrilor albastru/ Nuferi galbeni l ncarc ...." (M. Eminescu), subiectul este : a. lacul b. nuferi c. subn eles d. inclus 326. n fraza : "Am traversat un ru a c rui ap curgea lin.", propozi ia atributiv este introdus prin : a. pronume relativ cu func ia sintactic de atribut pronominal b. adjectiv relativ cu func ia sintactic de atribut adjectival c. pronume relativ cu func ia de complement indirect d. pronume interogativ cu func ia de atribut pronominal 327. Exist dou predicate verbale n enun ul : a. Extemporalele corectate de profesor au fost pline de gre eli. b. Extemporalele au fost citite i corectate de c tre profesor. c. Mi se pare c el va ajunge campion. d. Auzind vestea, copilul s-a bucurat mult.

33

328. Prin ce nu poate fi exprimat complementul direct ? a. pronume posesiv b.verb la infinitiv c. verb la supin d. adjectiv 329. Prin ce nu poate fi exprimat atributul pronominal ? a. pronume demonstrativ n cazul nominativ b. pronume personal n cazul genitiv c. pronume reflexiv n cazul dativ d. pronume de nt rire n cazul dativ 330. Exist un complement direct n enun ul : a. Nu v bizui i pe acest b iat. b. Am contat mult pe ajutorul dumneavoastr . c. Uneori, copii i sup r pe profesori. d. n dep rtare, se v d cteva sate de munte. 331. n fraza : "La Nicopole v zut-ai ct tabere s-au strns/ Ca s steie nainte-mi ca i zidul nenvins?" (M. Eminescu), cuvintele "nainte-mi" au func ia sintactic de : a. complement circumstan ial de loc + complement indirect b. complement circumstan ial de loc + atribut pronominal c. complement circumstan ial de loc d. nu au func ie sintactic , "nainte" fiind prepozi ie iar "mi" un dativ etic 332. Nu se desparte, n nici un caz, prin virgul : a. atributul de substantivul determinat b. complementul direct de verbul determinat c. apozi ia simpl de substantivul determinat d. predicatul de subiect 333. Prin ce nu poate fi exprimat subiectul ? a. pronume posesiv b. numeral cardinal c. substantiv n cazul vocativ d. substantiv provenit din adjectiv 334. Exist predicat nominal n enun ul : a. Cine-i omul acela ? b. Cine-i acolo ? c. Cine-i l udat ? d. Cui i este sete ? 335. Complementul nu poate determina : a. adjectiv b. pronume c. verb d. adverb 336. n propozi ia : " Romanticul aspir dup exoticul septentrional ori subtropical." (G. C linescu), atributele adjectivale se afl n raport de coordonare : a. copulativ b. adversativ c. disjunctiv d. conclusiv 337. n fraza : "Dac steaua cuiva este nefericit , atunci calit ile nu plac altora: curajul lui pare sminteal , elocin -p l vr geal , d rnicia-risip , noble ea-desfru, nv tura-fleac" (Cuget ri personale), exist : a. numai predicate nominale b. 1 predicat verbal i 6 predicate nominale c. 2 predicate verbale i 1 predicat nominal d. 1 predicat verbal i 2 predicate nominale

34

338. n fraza : "Dup un scurt popas f cut la podul de la Timi e ti, de pe Moldova, pornim nainte spre Mo ca i suim ncet, ncet codrul Pa canilor." (I. Creang ), exist : a. 4 complemente circumstan iale b. 5 complemente circumstan iale c. 6 complemente circumstan iale d. 7 complemente circumstan iale 339. n fraza : Drume ii spuneau c exist la Cocor ti un cimpoie care are un fecior foarte nv at ce tie toate limbile i c l-au v zut chiar ei pe acel cimpoie , care e un om scurt, gros, chiop de piciorul stng, rotund la fa i zmbes te totdeauna cnd vorbe ti cu el" (I. Slavici), exist : a. 6 subiecte exprimate, 1 subiect subn eles i 1 subiect inclus n desinen a verbului b. 6 subiecte exprimate i 2 subiecte subn elese c. 3 subiecte exprimate, 3 subn elese i 2 subiecte incluse d. 1 subiect exprimat i 7 subiecte neexprimate 340. n fraza : "Copilul lor e (1)/ cum n-am mai v zut niciodat (2)", propozi ia P2 este : a. completiv direct b. atributiv c. predicativ d. circumstan ial de mod 341. n fraza : " Dac nva (1)/ nseamn (2)/ c va n elege (3)/", propozi iile subordonate sunt : a. condi ional i completiv direct b. subiectiv i predicativ c. condi ional i predicativ d. cauzal i completiv direct 342. n fraza : "Cum au plecat p rin ii, (1)/ fuga la joac . (2)/", propozi ia subordonat este : a. condi ional b. modal c. caauzal d. temporal 343. Exist o propozi ie circumstan ial de scop n enun ul : a. Ve i reu i, de ve i fi mai silitori. b. De-l cer i toat ziua, i tot nu ascult . c. A scris a a de bine, de va lua nota 10. d. Du-te de te culc ! 344. n fraza : "Conteaz (1)/ pe cine e cel mai bun (2)/", propozi ia subordonat este : a. subiectiv b. completiv direct c. completiv indirect d. predicativ 345. n fraza : "Conteaz foarte mult (1)/ ce vei face n via (2)/", propozi ia subordonat este : a. subiectiv b. completiv direct c. completiv indirect d. atributiv 346. n fraza : "S-a tiut (1)/ unde ai fost (2)", propozi ia 2 este : a. subiectiv b. completiv direct c. completiv indirect d. circumstan ial de loc 347. n fraza : "S m fi anun at la timp, (1)/ te-a fi a teptat.(2)", propozi ia 1 este : a. principal . condi ional c. cauzal d. subiectiv

35

348. n fraza : "C neantul este implicat n ideea de moarte, (1)/ o dovede te frica de moarte. (2)" (Emil Cioran), propozi ia 1 este : a. subiectiv b. atributiv c. completiv direct d. cauzal 349. n fraza : Ceea ce este uluitor n motivele pentru care Caron i interzice fiului s u s -l urmeze este mprejurarea c , dac l-ar fi g sit la fel de apt de libertate ca pe sine, i-ar fi permis s se omoare al turi de el" (H. R. Patapievici), exist : a. 1 propozi ie principal , 2 atributive, 2 completive direct, 1 conditional b. 1 propozi ie principal , 1 subiectiv , 1 atributiv , 1 completiv direct , 2 completive indirecte, 1 cauzal c. 1 propozi ie principal , 2 subiective, 1 atributiv , 1 predicativ , 1 completiv a direct , 1 condi ional d. 1 propozi ie principal , 1 subiectiv , 2 atributive, 2 completive directe, 1 condi ional 350. n fraza : " Nu- i merge (1)/ s -l min i pe acest profesor (2)", propozi ia 2 este : a. subiectiv b. completiv direct c. completiv indirect d. circumstan ial de scop 351. n fraza : "S -l fi gonit de acas , i tot nu ar fi zis nimic.", conjunc ia subordonatoare "s " s-ar putea substitui cu urm toarea locu iune conjunc ional : a. n caz c b. chiar dac c. imediat ce d. din cauz c 352. n fraza : " Cum l vede, fuge c tre el.", propozi ia subordonat este : a. circumstan ial de cauz b. circumstan ial de mod c. circumstan ial de loc d. circumstan ial de timp 353. Propozi ia care determin un pronume din regent este : a. completiv direct b. atributiv c. subiectiv 354. n fraza : "Arta este o minciun (1)/ care ne ajut (2)/ s n elegem adev rul.(3)" (P. Picasso), propozi ia 3 este : a. completiv direct b. completiv indirect c. atributiv d. subiectiv 355. Verbul "a ajunge" poate fi termen regent : a. numai pentru subiectiv b. numai pentru predicativ c. numai pentru completiv direct d. pentru orice subordonat , cu excep ia atributivei 356. n fraza : "Costul casei este la ct l-ai apreciat tu.", subordonata este : a. circumstan ial de mod b. predicativ c. completiv indirect d. atributiv

36

357. n fraza "Una e (1)/ s te plimbi (2)/ i/ alta e (3)/ s munce ti. (4)", subordonatele sunt : a. subiective b. predicative c. completive directe d. atributive 358. n fraza : "Ce nseamn (1)/ s pierzi un minut ? (2)", propozi ia 2 este : a. principal b. subiectiv c. predicativ d. completiv direct 359. n fraza : "Adev rul era c fusese la nceput s rac lipit i ceea ce avea acum nc nu se cuno tea.", exist : a. 1 principal : 2 predicative; 1 subiectiv b. 2 principale; 2 predicative c. 2 principale; 1 subiectiv ; 1 predicativ d. 2 principale; 2 suniective 360. Fraza : in (1)/ s subliniez (2)/ c (3)/ ntruct motivul vie ii i al mor ii este nv luit n mister, (4)/ artistul este liber (3)/ s -l prelucreze (5)/ cum vrea. (6)", are urmatoarea structur : a. 1.propozi ie principal ; 2.completiv indirect ; 3.subiectiv ; 4. consecutiv ; 5.completiv direct ; 6. modal b. 1.propoz tie principal ; 2.completiv indirect ; 3.subiectiv ; 4. cauzal ; 5.completiv indirect ; 6. modal c. 1.propozi ie principal ; 2.subiectiv ; 3.cauzal ; 4. cauzal ; 5.final ; 6. predicativ d. 1.propozi ie principal ; 2.completiv direct ; 3.completiv direct ; 4. cauzal ; 5.completiv indirect ; 6. modal 361. Cite te cu aten ie fraza : Dac cuvintele au a a de mare vraj este c poart n ele buc i din sufletul acelora care le rostesc, buc i din sufletul pe care oratorul i-l rupe i l mpr tie ca s ajung , fie m car pentru o clip , la deliciul suprem care se cheam comunicare des vr ita cu ceilal i." (N. Titulescu) Se propune urmatoarea structura sintactica ; 1. condi ional 2. principal regent 3. predicativ 4. completiv indirect 5 atributiv 6. atributiv 7. circumstantial de scop 8. atributiv n structura propus : a. nu exist nici o gre eal b. exist o gre eal c. exist dou gre eli d. exist mai multe gre eli 362. Verbul "a ti" poate fi termen regent pentru toate subordonatele cu excep ia propozi iilor : a. subiectiv i completiv direct b. concesiv i consecutiv c. predicativ , atributiv i completiv indirect d. condi ional i modal

37

363. n fraza : " Ce-a i v zut (1)/ c-aci f cut-am noi n r Romneasc , (2)/ o ve i face voi acolo, pentru legea cre tineasc ...." (Al. Davila), propozi iile P1 i P2 sunt : a. subiective b. completive directe c. P1 este subiectiv i P2 este completiv direct d. P1 este completiv direct i P 2 subiectiv 364. n fraza : "Iat (1)/ c mai sunt trei zile (2)/ pn ce se mpline te sorocul, (3)/ a a c n-ar fi r u (4)/ s ncerci (5)/ s -mi faci socotelile". (6)" (Ion Creang ), sunt completive directe : a. P2 i P6 b. P5 i P6 c. P2 d. P2, P5 i P6 365. n fraza : "A plecat devreme de acas , pentru ca nu cumva s scape trenul.", subordonata este : a. final b. indirect c. cauzal d. consecutiv 366. Un verb copulativ se poate construi simultan cu : a. o subiectiv i o completiv direct b. o predicativ i o completiv indirect c. o atributiv i o predicativ d. o subiectiv i o predicativ 367. n fraza : "Sup rarea lui e (1)/ fiindc n-am rezolvat corect toate problemele. (2)", propozi ia 2este a. subiectiv b. predicativ c. cauzal d. completiv indirect 368. n fraza : "mi pare r u (1)/ c am gre it. (2)", subordonata este : a. subiectiv b. completiv indirect c. cauzal d. completiv direct 369. Verbul "a r mne" este impersonal i se construie te cu o subiectiv n enun ul : a. R mn a a cum au fost ntotdeauna. b. Azi au plecat copiii la munte, r mnnd ca mine s plece i p rin ii la mare. c. Au r mas n clas . d. Unele p s ri r mn iarna n ara noastr . 370. n versurile : "A a cnt de cu jele,/ Ct i altele-n vlcele/ Prind a v rsa l crimele." (Folclor), propozi ia subordonat este : a. consecutiv b. concesiv c. modal d. cauzal 371. Propozi ia : ".........ncotro se duce mingea." ar fi completiv direct , dac regenta ei ar fi : a. "Se tie ......." b. "Problema este ........." c. "L-a ntrebat ..........." d. "Alearg ........" 372. n fraza : "Am fost la munte c a fi vrut s m odihnesc.", subordonatele sunt : a. cauzale b. finale c. cauzal i completiv direct d. cauzal i completiv indirect

38

373. n fraza : "V-a i dus (1)/ s -l c uta i.(2)", propozi ia 2 este : a. circumstan ial de loc b. consecutiv c. completiv indirect d. circumstan ial de scop 374. Este completiv indirect subordonata din fraza : a. Mi-a spus s fiu mai atent la rezolvare. b. A studiat mult s nu aib surprize la examen. c. P rin ii nu s-au opus s plec m n excursie. d. Nu e a a de naiv s cread toate basmele tale. 375. Este subiectiv subordonata din fraza : a. Adev rul este c n-am fost atent . b.P rea c lucrurile vor lua o alt ntors tur . c. A notat ceea ce e important. d. S-a procedat cum am stabilit. 376. Este corect construit fraza : a. Nu observasem c n urma lor mergea un cine. b. Mi-a ordonat ca s trec pe la el. c. Zice c nu dorea nimic acum. d. A avut de rezumat romanul care l-a citit. 377. n fraza : " Striga cu turbare (1)/ i/ se b tea cu pumnul n piept (2)/ i / nu-i venea (3)/ s cread (4)/ c boieri mari de casa lui (5)/ pe care i-a miluit (6)/ vor (5)/ s -l d rme (7)/ i s -l piard (8)." (M. Sadoveanu), propozi iile subordonate introduse prin "s " sunt : a. completive directe b. subiective c. P4 este subiectiv , iar P7 i P8 sunt completive directe d. finale 378. n fraza : "Marinarilor no tri nu le place (1)/ s se amestece cu ei, (2)/ c ci acest surs i umile te.(3)" (Vintil Horia), propozi iile subordonate sunt, n ordinea apari iei : a. completiv direct i completiv indirect b. completiv direct i cauzal c. subiectiv i completiv indirect d. subiectiv i cauzal 379. n fraza : " O poveste te cu atta convingere, nct nu ndr znesc s -i amintesc de Hero i Leandru a c ror poveste e aidoma." (V. Horia), prima subordonat necircumstan ial este : a. completiv direct b. consecutiv c. modal d. atributiv 380. n fraza : "Dac vreun incon tient ar vrea (1)/ s foloseasc atomii pentru r zboi, (2)/ p mntul va fi pref cut ntr-un bulg re de zgur ." (Geo Bogza), propozi ia circumstan ial este : a. completiv direct b. temporal c. concesiv d. condi ional 381. n fraza : " Nu i-a scris (1)/ pentru c nu i-a notat tema pentru acas . (2)", nu s-a pus virgul ntre cauzal i regenta ei, deoarece : a. cauzala nu se desparte de regent prin virgul b. s-a f cut o gre eal

39

c. vorbitorul insist asupra cauzalei, subliniind c este elementul esen ial care justific ac iunea din regent d. nu se insist asupra cauzalei 382. n fraza : " Ceea ce am aflat, (1)/ n-o s - i spun.(2)", s-a pus virgul ntre P1 i P2, deoarece : a. s-a f cut o gre eal b. completiv direct a ezat naintea regentei se desparte, de obicei, de aceasta prin virgul c. sunt dou propozi ii de acela i fel n raport de coordonare prin juxtapunere d. propozi ia 1 este reluat n regenta ei prin pronumele personal "o" 383. n fraza : Orice col sufletesc din noi are atta rezonan pentru tot ce se petrece n noi, nct de multe ori mi se pare c fiecare idee are o inim care bate pentru ceva i fiecare sim mnt are un cap care cuget ." (L. Blaga), exist : a. 1 principal , 2 subiective, 3 atributive, 1 consecutiv b. 2 principale, 1 subiectiv , 4 atributive c. 1 principal , 1 subiectiv , 2 completive directe, 1 atributiv , 1 consecutiv d. 2 principale, 2 subiective, 2 atributive, 1 consecutiv 384. Cite te cu aten ie fraza : Cultul nostru pentru Eminescu, acela (1)/ care n-a avut nainta i (2)/ i/ nu va putea (3)/ s aib urma i ai geniului s u, (4)/ pentru marele creator de vesnic poezie, (1)/ n care se dovede te str lucit (5)/ c se pot mbina armonic i cele mai nalte preocup ri morale, cel mai nobil avnt na ional, cu cele mai frumoase realiz ri estetice, (6)/ e o adevarat garan ie pentru viitorul acestei ri." (N. Iorga) Stabile te cte gre eli are structura sintactic propus : P1 - principal regent pentru P2 si P3 P2 - atributiv subordonat la P1 P3 - atributiv subordonat la P1 P4 - subiectiv subordonat la P3 P5 - atributiv subordonat la P1 P6 - completiv direct subordonat la P5 a. o gre eal b. dou gre eli c. mai multe gre eli 385. n fraza : Trebuie s fie cineva purt torul unui mesaj personal, purt torul unor experien e capabile s lumineze nu numai propria via , ci i via a celorlal i, trebuie s tr iasca el nsu i o dram de idei sau de pasiuni, pentru ca glasul s u s treac dincolo de sine, c tre ceilal i." (M. Sebastian), exist : a. 2 principale, 3 subiective, 1 indirect b. 2 principale, 2 subiective, 1 indirect , 1 final c. 2 principale, 2 subiective, 2 finale d. 2 principale, 3 subiective, 2 indirecte, 1 final (2 dintre propozi ii fiind eliptice de predicat) 386. n fraza : "De-ar veni mai repede vacan a s m joc !", prima propozi ie este : a. condi ional b. final c. concesiv d. principal 387. Nu exist dect elemente de rela ie subordonatoare, n seria : a. c , sau, ori, dar, cum b. cui, nct, fie, nici, iar c. cnd, deci, deoarece, s d. unde, de i, dac , fiindc , cine 388. n fraza : De d. Alexandru Marghiloman, cu toate c se distinsese n Camer prin elegan a i claritatea cuvnt rilor sale, nu se c dea s vorbim, fiindc politice te se apropiase <<de junimi ti>> i o l udare a d-sale ar fi fost b nuit de par ialitate." (T. Maiorescu), exist :

40

a. 1 principal , 1 subiectiv , 2 cauzale, 1 concesiv b. 2 principale, 1 subiectiv , 1 cauzal , 1 consecutiv c. 1 principal , 2 subiective, 1 cauzal , 1 modal d. 2 principale, 2 subiective, 1 concesiv 389. n fraza : " Cu cine te-ai ntlnit (1)/ cnd ai fost la concert ? (2)", propozi ia 1 este : a. principal b. completiv direct c. completiv indirect d. subiectiv 390. Verbul la infinitiv din enun ul : "Timpul veni, merele ncepur a se prgui.", se poate dezvolta ntr-o subordonat : a. subiectiv b. completiv direct c. completiv indirect d. predicativ 391. n fraza : Cine i d osteneala s priveasc traiul de toate zilele al ranului romn, acela va ajunge la o concluzie cu totul deosebit : va vedea c ceea ce deosebe te pe plugarul romn de neamurile vecine este o mare cump tare n judecat i o foarte delicat rezerv fa de al ii." (Simion Mehedin i), se pot identifica, n ordine, urmatoarele locu iuni : a. verbal , adjectival , adverbial , prepozi ional b. adjectival , adjectival , pronominal , conjunctival c. verbal , adjectival , adverbial , pronominal , conjunc ional d. verbal , adverbial , adverbial , prepoz ional 392. Propozi ia subordonat circumstan ial de timp nu se introduce prin : a. n timp ce b ct vreme ce c. de vreme ce d. pn 393. Se despart ntre ele prin virgul propozi iile de acela i fel n raport de coordonare ; a. copulativ prin " i" b. disjunctiv prin "ori" c. disjunctiv prin "sau" d. prin juxtapunere 394. n fraza : Ca s spui con tiin ei tale c este liber este ca i cnd ai asigura universul c este liber s fie infinit." (I. Buga), exist : a. 1 principal , 1 predicativ , 3 completive directe, 1 final b. 1 principal , 1 predicativ , 2 subiective, 2 completive directe c. 1 principal , 1 subiectiv , 1 predicativ , 1 completiv direct , 2 completive indirecte d. 1 principal , 4 completive directe, 1 final 395. n fraza : " Numai n gr dina ursului, dac-a fi auzit de dnsa, se afl sal i de aceste. (I. Creang ), propozi ia introdus prin conjunc ia "dac " este : a. condi ional b. concesiv c. incident d. cauzal 396. Nu se desparte prin virgul : a. substantivul n vocativ de restul propozi iei b. complementul direct de verbul determinmat, dac e n topic normal c. construc iile gerunziale de la nceputul propozi iei d. apozi ia dezvoltat de restul propozi iei

41

397. n fraza : " Nu e nebun cine e nebun, ci e nebun cine se pune cu nebunul." (Folclor), ntre propozi iile regente se stabile te un raport de coordonare : a. copulativ b. adversativ c. disjunctiv d. conclusiv 398. E corect construit fraza : a. E bine ca s fii atent la rezolvarea testului. b. Mi-a displ cut ideea ca s merg la petrecere cu ei. c. Problema e ca fiecare dintre voi s participe la cros. d. tie ca s scrie. 399. n versurile : De fapt eram Cenu reasa,/ eram cea care poart via a i cnt ,/ eram aproape de p mnt i frnt / de marea mea putere ca un ram." (M. Isanos), verbul a fi" (prezent n text sau subn eles) are valoare : a. predicativ , completiv i auxiliar b. predicativ i copulativ c. predicativ i auxiliar d. copulativ i auxiliar 400. Nu con in diftongi toate cuvintele din seria : a. mesteac n, coafor, oache , lingual b. lornion, nfiera, jaguar, ng ima c. ghea , leandru, aghiotant, foileton d. iguan , impiegat, inaugura, fiic 401. Sunt accentuate pe ultima silab toate cuvintele din seria : a.barbar, bariton, bolnav, barem b. caracter, ginga , facsimil, inspector c. ibidem, infam, infim, ponei d. rabin, radar, regizor, rucsac 402. Grupul de litere "ge" are valoarea unui singur sunet n cuvintele : a. ager, ger, Geta, gelatin b. geant , geam, geamantan, co cogeamite c. genunchi, gentu , trage, ingenios d. ninge, hoge, degerat, degete 403. Cuvintele "abilitate" i "agilitate" sunt : a. sinonime b. paronime c. omonime d. antonime 404. Este neologism cuvntul : a. limb b. fiin c. a dep i d. ispravnic 405. Cuvntul "buged" nu nseamn : a. balan a veniturilor i cheltuielilor b. buh it c. puhav d. umflat 406. Nu exist nici o structur cacofonic n enun ul : a. S-a ntrebat de destina ia banilor dona i acestei asocia ii. b. Au avut un noroc extraordinar c au c tigat prima man . c. Nu a tiut c cartea nu fusese citit . d. Pentru c elevul Costache nu a nv at, a r mas corigent.

42

407. Cuvintele "posesie" i "posesiune" sunt : a. dublete lexicale diferen iate semantic b. paronime c. forme ale aceluia i cuvnt, dar una e gre it d. omonime 408. Cuvntul "acerb" nseamn : a. insolent b. nver unat c. indolent d. aborigen 409. Cuvntul "bombastic" nu nseamn : a. preten ios b. afectat c. ardent d. conven ional 410. Con ine numai antonime ale cuvntului "drept" seria : a. necinstit, aspru, coerct b. ndoit, curbat, r sfirat c. rigid, eap n, b os d. strmb, nedrept, stng 411. Cuvntul "animozitate" nu nseamn : a. zzanie b. discordie c. conflict d. vivacitate 412. Cuvintele "amabilitate" i " solicitudine" sunt : a. antonime b. paronime c. sinonime d. omonime 413. Locu iunea adjectival "cu judecat " este sinonim cu : a. cu capul n nori b. tob de carte c. cu scaun la cap d. de vaz 414. Cuvntul " a evoca" nseamn : a. a implora o for n clipele grele b. a nvia amintiri c. a aduce numele unui argument n sprijinul unei idei c. a invita 415. Sinonimul neologic al cuvntului "atrofiat" este : a. chircit b. pipernicit c. degenerat d. pirpiriu 416. Exist numai cuvinte care con in diftongi n seria : a. eu, cor biilor, mea b. cor bii, ie ite, sprncean c. socoteal , oric rei, mereu d. l cr mioar , p l rioar , erpoaic 417. Este construit corect din punctul de vedere al regulilor acordului urm torul enun : a. Cadrele didactice, profesori i nv tori, au fost nemul umi i de hot rrea ministerului. b. Oricare dintre liderii no tri de sindicat pot fi contesta i. c. Aici izolarea geografic politic a dus la izolarea lingvistic . d. B iatul ori fata vor merge s ridice pachetul.

43

418. Textul : "Dup fiecare gaz rar ncepe un nou strat electronic, care se ocup succesiv cu electroni.", apar ine stilului : a. beletristic b. tiin ific c. publicistic d. administrativ 419. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria : a. arhicunoscut, fiin , cumsecade b. bun voin , perspicace., elementar c. fiecare, fiindc , a binevoi d. pre colar, sublocotenent, albatros 420. Sunt polisemantice toate cuvintele din seria : a. azot, a cunoa te, semn b. bun, a trece, calitate c. rezisten , amper, fiabilitate d. ambreiaj, carburator, jiglor 421. Expresia "a b ga (pe cineva) de viu n mormnt", este sinonim cu : a. a b ga (pe cineva) n r cori b. a o b ga pe mnec c. a face (cuiva) zile fripte d. a lua (cuiva) capul 422. Cuvntul "devo iune" nu este sinonim cu : a. pietate b. cucernicie c. abnega ie d. evlavie 423. Cuvntul "manej" nseamn : a. loc special amenajat unde se nva c l ria b. activitatea de conducere a unei firme c. sal n care au loc edin ele d. activitatea unei gospodine 424. Cuvntul "punic" nseamn : a. pasibil de pedeaps b. cartaginez c. problematic d. ru inos 425. Sunt adverbe provenite prin derivare, din alte p r i de vorbire, toate cuvintele din seria : a. omenesc, romnesc, fr esc b. omene te, romne te, fr e te c. bini or, dep rti or, repejor d. altfel, niciodat , totdeauna 426. Nu exist gre eal n enun ul : a. Sunt de acord ntrutotul cu ceea ce spui. b. Din totdeauna oamenii au avut visuri m re e. c. Excrocul s-a dat drept juristconsult la o ntreprindere. d. Am d ruit flori dragii mele prietene. 427. Sunt de origine latin cuvintele din seria : a. ap , cas , soacr , frunte b. bete ug, r m ag, ora c. prieten, dragoste, plug d. ghiveci, magiun, cazma 428. "Efemere" este sinonim cu : a. efervescent b. ve nic c. vremelnic d. etern 429. "Impetuos" este antonimul cuvntului : a. dezl n uit b. calm c. n valnic d. mndru 430. "Fad" este antonimul cuvntului : a. ridat b. insipid c. inodor d. apetisant 431. Sensul ini ial al cuvntului "mitocan" este :

44

a. prost b. mahalagiu c. locuitor al unui mitoc d. locuitor de la periferia ora ului 432. Atingerea reputa iei unei persoane prin acte jignitoare se nume te : a. injusti ie b. injuste e c. injurie d. invectiv 433. Antonimul cuvntului "suprapreciere" este : a. bagatelizare b. elogiu c. omagiu d. discreditare 434. "Emula ie" este sinonim cu : a. glorificare b. competi ie c. apoteoz d. expatriere 435. n enun ul: "Subiectul ales se circumscrie perimetrului tematicii ndr git de romanticii nse i.". exist : a. o gre al b. dou gre eli c. trei gre eli d. mai multe gre eli 436. Cuvintele "pensie" i "pensiune": "frac ie: i "frac iune" sunt : a. variante ale aceluia i cuvnt b. dublete lexicale diferen iate semantic c. una din forme este nvechit d. una din forme se folose te numai n vorbirea popular 437. Cuvntul "inexigibil" nseamn : a. care nu poate fi ales b. care nu poate fi n eles c. care nu poate fi pretins d. care nu poate fi corupt 438. Con ine numai neologisme seria : a. cheza , cinovnic, i lic b. merindare, me te ugar, duhan c. barz , viezure, brnz d. destin, fidel, a decide 439. Este incorect construc ia : a. reuniune familial b. decizie arbitrar c. savant eminent d. perceptorul copiilor 440. Nu exist nici o gre eal n enun ul : a. Exhibi iile f cute pentru a sc pa de fisc l-au cobort mult n ochii colegilor. b. Tinerii no tri necesit mul i bani ca s se distreze. c. Trebuie ca s vii pe la mine. d. n copil rie, copilul a fost frustat de iubirea a lor s i. 441. Nu fac parte din masa vocabularului cuvintele : a. literar, hiperbol , compara ie b. frate, soacr , nor c. azot, oxigen, hidrogen d. caimacan, postelnic, pisar 442. Exist gre eli n enun ul : a. Un locotenent ne-a vorbit despre delincven a juvenil . b. De i n-avea o dic iune bun , diserta ia lui despre drepturile omului a avut succes. c. innd seama de situa ia conjuctural ivit , deziden ii manifest n fa a Guvernului. d. Deten iunea acestui infractor va dura nc trei ani. 443. Cum e corect ? a. mamei-soacre b. mamii soacre c. mamei-soacr d. lui mama-soacr

45

444. Nu exist nici o gre eal n enun ul : a. Nu mi-ar pl cea s ignoreze pericolul unui infarct. b. Pre urile ncep s creasc din ce n ce mai mult. c. Sunt n imposibilitatea de a mai putea s economisesc un milion de lei. d. Copiii au ornat bradul cu multe podoabe. 445. Apar in stilului publicistic toate expresiile din seria : a. a bate apa n piu ; a- i lua inima n din i b. trimis special; sondaj de opinie c. coloan vertebral ; lichid cefalorahidian d. ad litteram; curriculum vitae 446. Sunt sinonime totale : a. dalac-antrax; p pu oi-porumb b. bun-pre ios; t rie-fermitate c. copc -cuibar de ape; iubire-foc d. viguros-energic; emo ie-afect 447. Sunt accentuate corect toate cuvintele din seria : a. rdar, corectr, asfxie, butlie b. radr, corctor, sfixie, butele c. rdar, corectr, asfxie, butele d. radr, corctor, asfixe, butlie, tipc 448. Sunt desp r ite corect n silabe toate cuvintele din seria : a. ca-nion; cer-no-ziom; ma-ghiar; ma-chi-aj b. ca-ni-on; cer-no-ziom; ma-ghiar; ma-chi-aj c. ca-ni-on; cer-no-zi-om; ma-ghi-ar; ma-chiaj d. ca-nion; cer-no-zi-om; ma-ghiar; ma-chiaj 449. Sunt scrise corect toate cuvintele din seria : a.statuquo, loess, lobi, puzzle b. statu-quo, scienceifiction, leassing, lobby c. statucvo, chewing-gumm, leasing, lobby d. hamburger, happy-end, pi a, chemping 450. Sunt scrise corect toate substantivele proprii din seria : a. Russ, Mirn, Stefn, Pru, R nv b. Russ, Mron, Stfan, Per, R nov c. Rsso, Mron, Stfan, Per, R nov d. Rsso, Mron, Stfan, Pru, R nv 451. n frazele : 1. L-am chemat i a venit; 2. L-am chemat dar nu a venit; 3. L-am chemat, deci a venit; 4. L-ai chemat ori nu l-ai chemat ?; 5. Ori l-ai chemat, ori nu l-ai chemat, virgula ntre propozi ii : a. este obligatorie n toate situa iile b. este interzis n toate situa iile c. obligatorie n frazele 2, 3 si 5 i interzis n 1 i 4 d. obligatorie n 1, 2 i 3 i facultativ n 4 i 5