Sunteți pe pagina 1din 1

Sheet2

DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTITIEI


Deviz general privind cheltuielile realizarii obiectivului Construirea unei pensiuni in Judetul Bacau
Realizat la un curs de : 1 EURO = 4,10 LEI

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (inclusiv T.V.A.) Total LEI EURO 1 2 3 Cap 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 41000 9020 7729 4100 10000 2200 1885 1000

1.1 1.2 1.3

Obtinerea terenului Amenajarea terenului Amenajari pentru protectia mediului

Cap.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Cap 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Studii de teren intre 0,1 si 0,5 % din C+M Cheltuieli pentru avize, acorduri si autorizatii 1% C+M Proiectare si engineering intre 3 si 5 % din C+M Organizarea procedurilor de achizitie publica 0,2 % din C+M Consultanta intre 0,1 si 2% din C+M Asistenta tehnica si supraveghere intre 0,1 si 2 % din C+M Cap 4. Cheltuieli privind investitia de baza 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Constructii si instalatii Montaj utilaj tehnologic Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj Dotari Cap. 5. Alte cheltuieli 5.1 5.2 5.3 Organizare de santier 3,5 % din C+M Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare Cheltuieli diverse si neprevazute 2% Cap.6. Cheltuieli privind darea in exploatare 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice TOTAL din care: Constructii Montaj CONSILIUL LOCAL SLANIC-MOLDOVA JUD. Bacau

820 8200 24600 1640 902 984

200.0 2000.0 6000.0 400.0 220.0 240.0

500000 1600 100000 2000 68000

121952.0 390.0 24390.0 488.0 16585.0

28700 0 16400

7000.0 0.0 4000.0

2000 2305 820000 697000 123000 INGINER TURCU MIRCEA

488.0 562.0 200000.0 170000.0 30000

Page 1

S-ar putea să vă placă și