Sunteți pe pagina 1din 9

REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI

RAMNICU VALCEA
97238 B - D

BREVIAR DE CALCUL

INSTALATII TERMICE

C
B
A 12.2009 M. STAN C. DRAGUSIN D. ALEXANDRU
Rev. Data Nume Semnatura Nume Semnatura Nume Semnatura
REDACTARE VALIDARE APROBARE

Pag Indice Scopul indicelui si al modificarii

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 1
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
CUPRINS

1. GENERALITATI.....................................................................................................................................3
1.1. Baze de proiectare .......................................................................................................................3
2. BILANTUL TERMIC ..............................................................................................................................4
3. CALCUL HIDRAULIC ...........................................................................................................................4
3.1. Calculul supapei de siguranta ......................................................................................................4
3.2. Calculul vasului de expansiune inchis ..........................................................................................5
3.3. Calculul pompelor de circulatie ....................................................................................................6
3.4. Calculul Distribuitorului - Colector ...............................................................................................7
4. CALCULUL COŞULUI DE FUM ........................................................................................................7
5. CALCULUL VANELOR CU 3 CAI ......................................................................................................8
5.1. Circuit radiatoare Corp A ..............................................................................................................8
5.2. Circuit radiatoare Corp B ..............................................................................................................8
5.3. Circuit apa calda menajera...........................................................................................................9

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 2
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D

1. GENERALITATI

Prezenta documentatie are ca obiectiv tratarea solutiilor tehnice si specificarea cerintelor de calitate
ce trebuie respectate la executia instalatiilor de incalzire, ventilare-climatizare aferente corpurilor A si
B si a centralei termice din cadrul scolii cu clasele I-VIII. Scoala este amplasata in Str. Al. I. Cuza, nr.
56, localitatea Ocnele Mari, judetul Valcea.

1.1. Baze de proiectare

a) STAS1907/ 91 - privind temperaturile de calcul exterioare, interioare, zona eoliana si


calculul
pierderilor de caldura.
b) STAS 1797/ 79 - privind dimensionarea radiatoarelor
c) Normativul I 13/ 2002 - referitor la proiectarea instalatiilor de incalzire.

Investitia mentionata mai sus se gaseste in zona a lI - a de temperatura:


( te = - 15°C ) si in zona III eoliana ( v 4/3 = 8,55 m/ s; v = 5 viteza vântului ).

Pierderea de caldura prin transmisie Q T se calculeaza cu relatia :


Q T = S x m x k x Δt [W], unde:
S = aria suprafetei fiecarui element de constructie [m2];
m = coeficientul de masivitate termică al elementelor de construcţii exterioare conform STAS
6472;
k = coeficient de tranfer termic [W/m2grd];
Δt = t i – t e [oC], unde:
t i = temperarura interioara de calcul [oC];
t e= temperatura exterioara de calcul [oC];

Rm = (St x Δtmax) / QT [m2grd/W], unde :


St = aria totala [m2];

Q T+A = QT x ΣA [W/m2grd], unde:


Ao = adaos de orientare [%];
Ac = adaos pentru compensarea efectului suprafeţelor reci [%];
ΣA = suma adaosurilor [%];

Q u = 0,36 x Au x n x Δt [W] , unde


0,36 = pierderea specifica de caldura la deschiderea unei usi exterioare [J/ mp];
Au = aria usilor exterioare care se deschid [m2];
n = numărul deschiderilor uşilor exterioare într-o oră, care depinde de specificul clădirii.

Necesarul de caldura pentru incalzirea aerului infiltrat se calculeaza astfel :


Q i1 = ( i x l x v4/3 Δ t + Q u ) x (1 + Ac/100) [W], unde:

i = coeficient de infiltratie prin rosturi;


l = lungimea rosturilor usilor si ferestrelor[m];
v = viteza de calcul a vântului.
nao = numărul de schimburi orare de aer necesar în încăpere din condiţii de confort fiziologic
[m3/s/m3];
AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG
INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 3
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
V = volumul incaperii [m3];

Q i2 = ( n x V x ρ x cp x Δ t + Q u ) x (1 + Ac/100) [W], unde:


ρ = densitatea aerului [kg/m3];
cp = căldură masică a aerului la presiune constantă [J/kgK];

Q i = max (Q i1 ; Q i2 ) [W]
Q total = Q T + Q i [W]

Calculul conductelor s-a facut astfel incât sa nu existe dezechilibrari hidraulice in instalatie.
Vitezele maxime admisibile pentru agentul termic sunt de 1.2 m/s.

2. BILANTUL TERMIC

Sarcina de incălzire este urmatoarea:

Qcorp A = 166 kW = 142743 Kcal/h, conform Anexa 1


Qcorp B = 48 kW = 41272 Kcal/h, conform Anexa 2
QACM = 38 kW = 32675 Kcal/h.
QTOT = 252 kW = 216681 Kcal/h.

3. CALCUL HIDRAULIC

Q = sarcina termica [kW];


qc = debit masic [kg/h];
q = debit volumic [m3/h]
l = lungimea tronsonului [m];
de = diametrul echivalent [mm];
v = viteza [m/s];
i = pierderea de sarcina liniara [mmCA];
hloc = pierderea de sarcina locala [mmCA];
Σξ = coeficient de pierderi de sarcini locale [-];
Σhloc = suma pierderilor de sarcina locale [mmCA];
Σhr = suma pierderilor totale [mmCA].
Conform Anexa 3 si Anexa 4.

3.1. Calculul supapei de siguranta

G
A= [mm2], unde:
0,5 ⋅ α ( P1 + 1)

• A – aria sectiunii de scurgere a supapei [mm2]


• G – debitul de abur produs de cazane

G = 1, 72 ⋅ Qc

• Qc – este puterea termica a cazanului la solicitare maxima; Qc=130 kW

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 4
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
• α – coeficientul de scurgere prin supapa, determinat conform prescriptiilor tehnice ISCIR
C.37-83 si inscris in documentatia tehnica a tipului de supapa ales; α=0.51
• P1 – presiunea maxima admisa inaintea supapei de siguranta; P1=4 bar

1, 72 ⋅130
A= ; A=175.37 mm2
0,5 ⋅ 0,51(4 + 1)

π D2 4⋅ A
A= ; D= ; D=14.94mm
4 π

Se vor alege 2 supape de siguranta cu diametrul de 1" 1/4, pentru fiecare cazan de apa calda.

3.2. Calculul vasului de expansiune inchis

Volumul vasului de expansiune inchis se calculeaza cu relatia:


pmin
V0 = 1,1 ⋅ Vu ⋅ , unde:
pmax − pmin

• Vu – volumul util al vasului de expansiune inchis, [l];


• pmax – presiunea maxima din vasul de expansiune inchis in timpul functionarii instalatiei [bar],
stabilita astfel incat sa nu se depaseasca presiunea admisa in instalatia interioara, respectiv
presiunea admisa in corpurile de incalzire
• pmin – presiunea minima din vasul de expansiune inchis in timpul functionarii instalatiei [bar],
stabilita astfel incat presiunea in orice punct al instalatiei sa fie mai mare decat presiunea
aburului saturat, corespunzatoare temperaturii apei din conducta de ducere (presiunea
coloanei de apa din instalatie).

Volumul apei din instalatie:

30l
Vinst = ⋅ Qi
1160W
Qi = 130*2=260 kW
30l 10l
Vinst = ⋅ 210000 + ⋅ 38000 ; Vinst=6258 litri
1160W 1160W

Volumul de apa rezultat din dilatare:

Vu = 0, 04Vinst ; Vu = 246 litri

Volumul vasului de expansiune inchis:

1 1
VVEI = 1,1 ⋅ Vu ⋅ = 1,1⋅ 246 ⋅ ; VVEI = 381 litri
pmin 1,3
1− 1−
pmax 4,5

Se vor alege 2 vase de expansiune, fiecare cu o capacitate de 200 litri.

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 5
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
3.3. Calculul pompelor de circulatie
• pompa circulatie Corp A

Qi= 166 kW = 142743 kcal/ h

Q = G ⋅ c ⋅ Δt = D ⋅ γ ⋅ c ⋅ Δt
unde :
• Q - sarcina termică de încălzire
• G - debitul masic
• D - debitul volumic
• c - căldura specifică a apei
• Δ t - diferenţa de temperatură dintre temperatura apei pe tur şi retur
• γ - greutatea specifică a apei

Q 142743
D= = = 7,13mc / h
γ ⋅ c ⋅ Δt 1000 ⋅1⋅ 20

Se alege o pompă dublă de circulaţie încălzire având D = 7,5 mc/ h ; H = 6,5 mCA.

• pompa circulatie Corp B

Qi= 48 kW = 41272 kcal/ h

Q = G ⋅ c ⋅ Δt = D ⋅ γ ⋅ c ⋅ Δt
unde :
• Q - sarcina termică de încălzire
• G - debitul masic
• D - debitul volumic
• c - căldura specifică a apei
• Δ t - diferenţa de temperatură dintre temperatura apei pe tur şi retur
• γ - greutatea specifică a apei

Q 41272
D= = = 2, 06mc / h
γ ⋅ c ⋅ Δt 1000 ⋅1⋅ 20

Se alege o pompă dublă de circulaţie încălzire având D = 2,5 mc/ h ; H = 4 mCA.

• pompa circulatie apa calda menajera

Qi= 38 kW = 32675 kcal/ h

Q = G ⋅ c ⋅ Δt = D ⋅ γ ⋅ c ⋅ Δt
unde :
• Q - sarcina termică de încălzire
• G - debitul masic
• D - debitul volumic
• c - căldura specifică a apei
• Δ t - diferenţa de temperatură dintre temperatura apei pe tur şi retur

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 6
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
• γ - greutatea specifică a apei

Q 32675
D= = = 1, 63mc / h
γ ⋅ c ⋅ Δt 1000 ⋅1⋅ 20

Se alege o pompă simpla de circulaţie încălzire având D = 3 mc/ h ; H = 4 mCA.

• pompa recirculare cazane

Qi= 45 kW = 38693 kcal/ h

Q = G ⋅ c ⋅ Δt = D ⋅ γ ⋅ c ⋅ Δt
unde :
• Q - sarcina termică de încălzire
• G - debitul masic
• D - debitul volumic
• c - căldura specifică a apei
• Δ t - diferenţa de temperatură dintre temperatura apei pe tur şi retur
• γ - greutatea specifică a apei

Q 38693
D= = = 1,93mc / h
γ ⋅ c ⋅ Δt 1000 ⋅1⋅ 20

Se alege cate o pompă simpla de circulaţie încălzire, pentru fiecare cazan, având D = 2,5 mc/ h ; H
= 3 mCA.

3.4. Calculul Distribuitorului - Colector

Centrala termica Qinst = 260 kW (223560 Kcal/h).


Q
D=
π ⋅ v ⋅ c ⋅ Δt
223560
D= ; D=133,41 mm
3.14 ⋅ 0.2 ⋅1 ⋅ 20

Se alege un distribuitor având Dn = 150 mm.

4. CALCULUL COŞULUI DE FUM

Calculul secţiunii
0,01 * Q π * D2
S= =
100 * H 4

unde: Q – sarcina termică a cazanelor


H – înălţimea coşului
D – diametrul coşului

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 7
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
0, 01* 223560
S= = 5,97 dm 2 = 0, 0597 m 2
100* 14
4* S 4*0, 0597
D= = = 0, 275m = 275mm
π 3,14
Se va confecţiona un coş cu D = 300 mm şi H = 14 m.

5. CALCULUL VANELOR CU 3 CAI

5.1. Circuit radiatoare Corp A

Pierderea de sarcină pe traseul interior:

ΔHint = 6,5 mCA

Pierderea în vana cu 3 căi


1
ΔH R 3C = ⋅ ΔH int = 0,333 ⋅ 6,5 = 2,16mCA
3
Pierderea totală

ΔHP = ΔHint + ΔHR3C = 6,5 +2,16= 8,66 mCA

Debitul necesar D = 7,5 mc/h.


1 1
K vs = D ⋅ = 7,5 ⋅ = 8, 05
Δp 0,866
Se alege un robinet cu 3 căi cu KVS = 10 şi Dn = 25 mm.

5.2. Circuit radiatoare Corp B

Pierderea de sarcină pe traseul interior:

ΔHint = 2,5 mCA

Pierderea în vana cu 3 căi


1
ΔH R 3C = ⋅ ΔH int = 0,333 ⋅ 2,5 = 0,832mCA
3
Pierderea totală

ΔHP = ΔHint + ΔHR3C = 3 +0,832= 3,832 mCA

Debitul necesar D = 4 mc/h.


1 1
K vs = D ⋅ = 2,5 ⋅ = 4.03
Δp 0,3832
Se alege un robinet cu 3 căi cu KVS = 4 şi Dn = 15 mm.

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 8
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI
RAMNICU VALCEA
97238 B - D
5.3. Circuit apa calda menajera

Pierderea de sarcină pe traseul interior:

ΔHint = 3 mCA

Pierderea în vana cu 3 căi


1
ΔH R 3C = ⋅ ΔH int = 0,333 ⋅ 3 = 1mCA
3
Pierderea totală

ΔHP = ΔHint + ΔHR3C = 3 +1= 4 mCA

Debitul necesar D = 4 mc/h.


1 1
K vs = D ⋅ = 3⋅ = 4, 74
Δp 0, 4
Se alege un robinet cu 3 căi cu KVS = 4 şi Dn = 15 mm.

AUTORI Nr.C.S. REVIZIA DATA PAG


INGEDIA ROMANIA SRL 97243 B 0 1 2 3 4 Decembrie 09 9