Sunteți pe pagina 1din 7

la Limba și literatura română

în clasa a IX-a
Subiectul: Atelier de lectură
“De prin străini “
de M. Sadoveanu

Profesor:
Cuciuc Vera,
LT “Pan Halippa” ,
raionul Sîngerei
 Competența 8 :
Lectura , audierea și interpretarea textelor literare și
nonliterare, în limita standardelor de conținut.
 Subcompetența 8.2:
Comentarea textului epic , liric și dramatic .
Obiective operaționale :
Elevul va fi capabil :
 O1 – să realizeze o lectură comprehensivă a textului nou;
 O2 – să exprime o impresie postlectorală ;
 O3 – să deducă trăsăturile de caracter și starea de spirit a
personajului;
 O4 – să formuleze ideea și să comenteze mesajul textului;
 O5 – să argumenteze punctul de vedere în cadrul
aprecierilor date personajului;
 O6 – să încadreze textul în sistemul propriu de valori.

Noțiuni-cheie:
Impresie postlectorală , trăsaturi de caracter ,stare de spirit ,
tema, idee, mesaj, punct de vedere, sistem de valori.
Etape Obiective Conținut Tehnologii Evaluare

Temă de acasă
(diferențiat).
1.Să observe sentimentele
exprimate de ochii mamei;
2. Să citească nuvela
“Nicolae Anton și cei șase
feciori ai lui “de Ion Druță;

Evocare 5 min. Elevii sunt rugați să-și Conversație Logica


amintească de discuțiile ideilor și
purtate cu mama și să corectitudine
vorbească despre a exprimării
sentimentele exprimate de
ochii ei.
Etape Obiective Conținut Tehnologii Evaluare
Realizarea O1 Lectura Presupunerea prin termeni
Se propun 4 cuvinte din text : un
sensului 10 min. fragmentelor de tînăr , dor , străinătate , părinți.
text Textul se împarte în fragmente.
După fiecare se completează
tabela:

Ce cred Ce Ce s-a
că se va argumente întîmplat
întampla am?
?

O2 4 min. II. Se va exprima V.A.S. Creativitatea


impresia Ce văd? și exprimarea
postlectorală. Ce aud? argumentată
a propriilor
Ce simt?
stări
postlectorale
Etape Obiective Conținut Tehnologii Evaluare
O3 5 min. Clasa se împarte în 4 grupuri. Jurnalul dublu Aptitudinile
Fiecare grup lucrează în baza Fiecare elev de analiză a
unui fragment . Fiecare elev selectează dintr-un
textului
fragment de text
Selectează dintr-un fragment
secvențele din care se
de text secvențele din care se pot deduce trăsături
pot deduce trăsături de de caracter ale
caracter ale personajului. personajului .
Clustering
Se formulează ideea textului. Pe tablă se înscriu
trăsăturile de
caracter deduse. Se
fac concluzii.
Reflecții O4 5 min. IV. Mesajul textului Joc de rol Grilă de
Elevii își asumă rolul Activitate în evaluare
personajului principal și îsi perechi
opiniile despre Fiecare elev mai
învățămintele textului întîi realizează
rolul în fața
colegului , apoi 2-
3 elevi prezintă
pentru întreaga
clasă.
Etape Obiective Conținut Tehnologii Evaluare
O5 5 min. Se presupune un viitor FRISCO
al personajului din GR.I Pesimistul
perspectiva diferitelor GR.II
viziuni Conservatorul
Gr.III
Exuberantul
Gr.IV Optimistul
Extindere O6 8 min. I. Se verifică altă temă de Diagrama Venn Prezentarea
acasă . Se analizează înscenărilor
Se prezintă înscenările din similitudinile și ( grilă de
nuvela “Nicolae Anton și deosebirile . evaluare )
cei șase feciori ai lui”.
Se deduce ideea. Capacitatea
ll. Se propun asocieri Asocieri libere elevilor de a
pentru familia din nuvela deduce ideea
“De prin străini” de Mihail
Sadoveanu și cea din
și mesajul
nuvela “Nicolae Anton și unui text citit
cei șase feciori ai lui” de Ion independent
Druță. Capacități de
Se fac concluzii despre analiză și
importanța studierii temei sinteză
“Familia”
1. Lectura nuvelelor
2. Completarea diagramei Venn cu alte texte
la tema dată, studiate sau citite independent
3. Redactarea unui text coerent , 12-15
rînduri, cu tema “Nuvela care mi-a marcat
destinul”