Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Groza Mariana


Clasa: a X-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Tipul lecţiei: mixtă
Tema lecţiei: Meditaţia – expresie a confesiunii umane
Timp: 45 min.

Obiective operaţionale:
O1 – să realizeze un top al valorilor personale;
O2 – să exprime impresia produsă de lectura poeziei Porunca XI, de I. Minulescu;
O3 – să explice sensul expresiilor din text;
O4 – să analizeze elementele de structură ale textului poetic dat.

Strategii didactice:
forme: frontală, individuală, în perechi, în grup;
metode: lectura, conversația, comentariul, problematizarea;
tehnici: pixuri în pahar; TOP5, trierea; scrierea liberă, GPP; jurnalul triplu; mozaicul, traducerea,
reprezentarea grafică/ harta conceptuală.

Mijloace: textul Porunca XI, de I. Minulescu; TIC; DEX-ul;Dicționarul de simboluri (autori – J.


Chevalier, A. Gheerbrant)

DEMERSUL DIDACTIC EXPLICIT

SC Etapele cadrului Activitatea specifică Strategii Timp


O/O Activitatea profesorului elevilor didactice
Evocare:
Se oferă afirmația lui Seneca: Elevii se pronunță. Frontal: 3 min
Lucrurile mari trebuie judecate cu Conversația.
suflet mare. Pixuri în pahar
Se solicită comentariul oral.
Reactualizarea ideilor-ancoră:
Se solicită realizarea unui TOP5 Elevii realizează TOP-ul Independent: 2 min.
O1 lucruri „mari” pentru mine. independent. TOP5

Propune să se consulte TOP-ul Perechile triază lucrurile În perechi: 3 min.


colegului, de ales din el 5, apoi 3 şi, importante pentru GPP;
în sfârşit, un lucru, cel mai existența lor şi aleg unul, Trierea
important, şi de numit domeniul cel mai important, numind
existenței din care face parte. domeniul de existență din
care face parte acesta.

Solicită explicarea în scris a Fiecare elev explică în Independent: 3 min.


îndemnului Ascultă. Privește și taci! scris. Scrierea liberă +4 min.
Realizarea sensului
Enunţarea obiectivelor/ Elevii îşi notează tema Notele
a subiectului lecţiei orei: 1 min.
Anunță tema şi obiectivele. Meditaţia – expresie a
confesiunii umane.
Textul “Porunca XI”, de I.
Minulescu
Dirijarea învăţării
1.Audierea poeziei în lectura lui M. Audiază şi urmăresc. Frontal: 3 min.
Stoleriu TIC
 Relectura cu ochii Citesc în tăcere. Independent 3 min.

O2 2. Solicită în scris impresia Îşi exprimă impresia În perechi: 8 min


postlectorală. alegând versuri şi Jurnalul triplu
comentându-le.
2-3 elevi citesc +6 min
comentariile din caiete.

O3 3.Solicită:
 să se explice sensurile Grupul I explică sensul Activitate în 4 min
expresiilor: a te paște expresiilor, consultând grup: +4 min
păcatul; a-ți pune lacăt la DEX-ul, şi le include în Dicționarul
gură; contexte proprii.
 să se prezinte, consultând Grupul II rezumă Notele
O4 Dicționarul de simboluri, semnificația din dicționar a
semnificația simbolurilor: simbolului sirenă.
sirenă, piatră, aripă. Grupul III – simbolul
piatră.
Grupul IV – simbolul aripă.

Activitate în 10+20
4. Solicită dezvăluirea mesajului Elevii lucrează în cheia grup: min.
confesiunii poetice, comentând mozaicului. Mozaicul
elementele de structură prezente în
text.
Reflecţie
Feed-back
1.Propune să se reformuleze într-un Fiecare grup reformulează Activitate în 3 min.
limbaj propriu „poruncile” câte o strofă: grup: +5 min
minulesciene (pe strofe). I – Observă, Traducerea
interiorizează, înţelege,
învaţă să construiești.
II – Rezistă ispitelor,
propulsând sacrul prin
rugăciune (îndemn biblic).
III – Viaţa e o luptă și
lupta constă în lumina
minţii.
IV – A fi tu însuţi (demn,
onest etc.) e leacul
împotriva îmbătrânirii.
V – Împlinirea prin zborul
de dincolo întregește
cunoașterea/ eliberarea
de ordin absolut (viziune
creştină).
2.Propune elevilor să reprezinte, Activitate în 2 min
printr-o schemă, etapele cunoaşterii Elevii reprezintă etapele grup: +4 min
empirice/ poetice, incluzând cunoaşterii empirice prin Problematizarea.
“poruncile” deduse. axă orizontală/ Reprezentarea
ascendentă, piramidă, grafică/ harta
trepte, zigzag etc., plasând conceptuală
5 puncte nodale.
Extensie
Asigurarea transferului: Elevii notează. Notele 2 min
De redactat un eseu nestructurat, de
1având în calitate de moto versurile
lui Iu. Filip:
Să poţi visa că poţi zbura. Timp de
Să poţi să zbori precum visezi. realizare
Ce mai noroc pe viaţa ta: 25 min.
Să vezi că zbori, să crezi ce vezi.,
angajând “porunci” minulesciene.