Sunteți pe pagina 1din 24

MODURILE NEPERSONALE

INFINITIV
SUPIN
PARTICIPIU
GERUNZIU
Subiectul lecției:

MODUL
INFINITIV
OBIECTIVELE OPERAȚIONALE
ALE LECȚIEI:
• Elevii vor fi capabili:
• O1 – să identifice verbele aflate la modul infinitiv, într-un
text dat;
• 02 – să analizeze verbe conform algoritmului
• O3 – să utilizeze corect, în enunțuri proprii, verbe la
modul infinitiv;
• O4 – să identifice funcțiile sintactice ale verbelor la
modul infinitiv
DEFINIȚIE
Modul care denumește
acțiunea, starea sau
existența, precizînd
numele verbului, se
numește infinitiv. El
este alcătuit din
prepoziția a + forma
verbală: a cunoaște
GRUPUL I

•,, Cerul încărunți de nouri,


vîntul începu a geme rece și
a scutura casa cea mică în
toate încheieturile căpriorilor
ei.,,
•(M. Eminescu)
GRUPUL II

•,, Fericirea constă în a da, a


ajuta pe alții, a împărți cu ei
bucuriile tale, și nu numai în
a lua, a primi, a avea.,,
• (L. Casil)
GRUPUL III

•Nu încerca a zbura înainte


de a avea aripi.
•I s-a cerut a coborî glasul.
GRUPUL IV

• ,, Mihai ... Văzînd că nu e nici un


mijloc pacinic de mîntuire,
hotărăște a deștepta țara, a o
scula și a ridica sabia
răzbunătoare în contra barbarilor
tirani.,,
• (Nicolae Bălcescu)
GRUPUL V

•,, După aceea, Flămînzilă a


început a striga și a azvîrli
cu ciolane în oamenii
împărătești.,,
• (Ion Creangă)
GRUPUL VI

• ,, ... Cînd se ridicase cîteva


fete frumoase în sat la noi,
începuse a mă scormoni și pe
mine la inimă.,,
• (Ion Creangă)
CONJUGAREA VERBULUI

• Verbele la modul infinitiv pot fi clasificate în


funcție de terminație. Grupurile astfel
obținute se numesc conjugări.
• În limba română există 4 conjugări:
• Conjugarea I: -a
• Conjugarea a II-a: -ea
• Conjugarea a III-a: -e
• Conjugarea a IV-a: -i, -î
Fișă de lucru

,,El vine, se înalţă, în cercuri line zboară


Şi, răpide ca gândul, la cuibu-i se coboară;
Iar copilaşii veseli, cu peptul dezgolit,
Aleargă, sar în cale-i şi-i zic: "Bine-ai sosit!„
(Vasile Alexandri)
REZOLVARE:
VERBUL MODUL INFINITIV CONJUGAREA
Vine a veni a IV-a
Înalță a înalța I
Zboară a zbura I
Coboară a coborî a IV-a
Aleargă a alerga I
Sar a sări a IV-a
Zic a zice a III-a
Ai sosit a sosi a IV-a
•Am dorința de a citi mai
mult.
•Mă gîndesc a nu înceta
cursurile.
• Infinitivul are formă afirmativă și negativă:
a lua – a nu lua
• Uneori între prepoziția a și forma verbală
se intercalează și alte cuvinte: a nu mai
putea.
Fișă de lucru

Construiți formele negative ale


următoarelor infinitive:
A citi, a striga, a
cîștiga, a vedea, a trece, a
clipi, a avea, a face
REZOLVARE:

A citi – a nu citi
A striga – a nu striga
A cîștiga – a nu cîștiga
A vedea – a nu vedea
A trece – a nu trece
A clipi – a nu clipi
A bea – a nu bea
A face – a nu face
FUNCŢII SINTACTICE
Verbele la modul infinitiv nu pot îndeplini funcția de predicat,
dar pot avea alte funcții sintactice.
1.Subiect:-E uşor a scrie versuri.
Ştie că e bine a învăţa carte.
2.Nume predicativ:-Ajunsesem a înţelege misterul.
3.Atribut:- Acum am ocazia de a citi textul.
4.Complement:Ileana ştie a desena.
M-am plictisit de a mai asculta muzică.
A plecat fără a scoate o vorbă.
S-a odihnit înainte de a pleca.
A plecat pentru a culege flori de câmp.
GRUPUL I, IV

A ierta e greu.
Subiect
Dorința noastră este de a cîștiga.
Nume predicativ
A început a umbla.
Complement
Pasiunea de a picta nu o avem toți.
Atribut
GRUPUL II, V

A privit fără a clipi.


Complement
E ușor a scrie versuri.
Subiect
Plăcerea mea este de a citi.
Nume predicativ
Dorința de a mînca o am de mică.
Atribut
GRUPUL III, VI

Bucuria de a revedea țara îi umple sufletul.


Atribut
A venit fără a citi.
Complement
Hotărîrea lui este de a pleca.
Nume predicativ
A citi este o plăcere.
Subiect
Folosindu-vă de imaginile date alcătuiţi
propoziţii cu verbe la modul infinitiv.
Pentru că ați răspuns bine
sunteți premiați cu un
trandafir pe care îl puteți
folosi şi ca felicitare pentru
cei dragi