Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic

la Limba și literatura română


în clasa a IX-a
Subiectul: Atelier de lectură

“De prin străini “


de M. Sadoveanu

Profesor:

Cuciuc Vera,

LT “Pan Halippa” ,

raionul Sîngerei
Competența 8 :

Lectura , audierea și interpretarea textelor literare și


nonliterare, în limita standardelor de conținut.

Subcompetența 8.2:

Comentarea textului epic , liric și dramatic .

Obiective operaționale :

Elevul va fi capabil :

 O1 – să realizeze o lectură comprehensivă a textului nou;


 O2 – să exprime o impresie postlectorală ;
 O3 – să deducă trăsăturile de caracter și starea de spirit a
personajului;
 O4 – să formuleze ideea și să comenteze mesajul textului;
 O5 – să argumenteze punctul de vedere în cadrul
aprecierilor date personajului;
 O6 – să încadreze textul în sistemul propriu de valori.

Noțiuni-cheie:
Impresie postlectorală , trăsaturi de caracter ,stare de
spirit , tema, idee, mesaj, punct de vedere, sistem de
valori.
Etape Obiective Conținut Tehnologii Evaluare
Temă de acasă
(diferențiat).
1.Să observe
sentimentele
exprimate de ochii
mamei;
2. Să citească nuvela
“Nicolae Anton și cei
șase feciori ai lui “de
Ion Druță;
3. Să însceneze un
fragment.
Evocare 5 min. Elevii sunt rugați să-și Conversație Logica ideilor
amintească de și
discuțiile purtate cu corectitudine
mama și să vorbească a exprimării
despre sentimentele
exprimate de ochii ei.
Realizare O1 Lectura fragmentelor Presupunerea prin Creativitatea
a sensului 10 min. de text. termeni și
Se propun 4 cuvinte din corectitudine
text : un tînăr , dor , a exprimării
străinătate , părinți.
Textul se împarte în
fragmente. După fiecare
se completează tabela:
Ce cred Ce Ce s-a
că se va argumente întîmplat?
întampla? am ?

O2 4 min. II. Se va exprima V.A.S. Creativitatea


impresia postlectorală. Ce văd? și exprimarea
Ce aud? argumentată
Ce simt? a propriilor
stări
postlectorale
O3 5 min. Clasa se împarte în 4 Jurnalul dublu Aptitudinile
grupuri. Fiecare grup Fiecare elev selectează de analiză a
lucrează în baza unui dintr-un fragment de text textului
fragment . Fiecare elev secvențele din care se
Selectează dintr-un pot deduce trăsături de
fragment de text caracter ale personajului
secvențele din care se .
pot deduce trăsături Clustering
de caracter ale Pe tablă se înscriu
personajului . trăsăturile de caracter
deduse. Se fac concluzii.
Se formulează ideea
textului.
Reflecții O4 5 min. IV. Mesajul Joc de rol Grilă de
textului Activitate în evaluare
Elevii își asumă perechi
rolul Fiecare elev mai
personajului întîi realizează
principal și îsi rolul în fața
opiniile despre colegului , apoi 2-3
învățămintele elevi prezintă
textului pentru întreaga
clasă.
O5 5 min. Se presupune FRISCO
un viitor al GR.I Pesimistul
personajului din GR.II
perspectiva Conservatorul
diferitelor Gr.III Exuberantul
viziuni Gr.IV Optimistul
Extindere O6 8 min. I. Se verifică altăDiagrama Venn Prezentarea
temă de acasă . Se analizează înscenărilor
Se prezintă similitudinile și ( grilă de
înscenările din deosebirile . evaluare )
nuvela “Nicolae Capacitatea
Anton și cei șase elevilor de a
feciori ai lui”. deduce
Se deduce ideea și
ideea. mesajul unui
ll. Se propun Asocieri libere text citit
asocieri pentru independent
familia din Capacități de
nuvela “De prin analiză și
străini” de sinteză
Mihail
Sadoveanu și
cea din nuvela
“Nicolae Anton
și cei șase
feciori ai lui” de
Ion Druță.
Se fac concluzii
despre
importanța
studierii temei
“Familia”
Tema 1. min 1. Lectura nuvelelor
2. Completarea diagramei Venn cu alte texte
pentru la tema dată, studiate sau citite independent
acasă: 3. Redactarea unui text coerent , 12-15
rînduri, cu tema “Nuvela care mi-a marcat
(diferențiat) destinul”