Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra de Oenologie

Diciplina :Biotehnologii industriale

Argumentarea schemei
procesuale de fabricare
a drojdiei de panificație
Efectuat: Cladco Ana BTI -141
Controlat: Sorina Crudu dr., conf. univ. interim
Cuprins :

1.Introducere
2.Elaborarea schemei procesuale
2.Argumentarea fizico-chimică a proceselor tehnologice
3.Calculele produselor de bază pentru o unitate de materie
primă

4.Concluzie
Drojdia de panificaţie reprezintă o
biomasă de celule din genul
Saccharomyces cerevisiae (drojdie de
fermentaţie superioară ), biomasă
formată din celule vii,capabilă să
producă fermentarea zaharurilor din
aluat cu formare de alcool etilic şi CO2
, agentul de afânare al aluatului şi alte
produse secundare, cu rol în formarea
pâinii.
Tehnologia Drojdiei de panificație

Fig.1.Schema tehnologică de
fabricare a drojdiei de panificație
Fig. 2. Etapele procesului tehnologic
de fabricare a drojdiei de panificaţie