Sunteți pe pagina 1din 11

"Cel mai bun mod de a planifica utilizarea mijloacelor auxiliare într-o lecţie este să te prefaci că nu le ai deloc.

"
Gary Bunch

„Cel mai bun mod de a planifica utilizarea


mijloacelor auxiliare într-o lecţie este să te
prefaci că nu le ai deloc.”
Gary Bunch
Pornind de la citatul anterior,
cum credeți care este tema de azi?
SPAȚIUL
{
ȘI
MIJLOACELE DE INSTRUIRE
Tablele și alte instrumente similare

Tablele
obișnuite;
Tablele albe;

Flip-charturile;

Posterele;
Tablele obișnuite și albe

Srieți suficient de mare;


Nu vorbiți cu tabla;
Scrieți cât mai clar;
Nu vorbiți și scriți concomitent;
Aveți grijă de contrast: ștergeți bine tabla și pregătiți
markere de culoare închisă;
Nu scrieți prea mult- lăsați spații între idei și notați doar
esențialul;
Nu ștergeți tabla prea repede;
Folosiți mai multe culori atunci când are sens;
Aveți grijă să puneți căpăcelele la markere și folosiți
markere speciale pentru tabla albă;
Nota Bene:
Memorarea = 80% + 20%
Flip-charturile și posterele
Un Flipchart este un accesoriu prezent în fiecare sală de formare folosit
pentru diverse prezentari si expuneri de probleme, de mici dimensiuni ,
alcatuit dintr-o tabla susținută de trei sau patru picioare. În limba română
corect este Șevalet rotafoliu.
Fasciculele de coli pot fi pregătite dinainte și prezentate una
după alta;
Lăsați coli albe între cele scrise;
Aveți grijă ce stativ folosiți, unele nu rezistă la apăsarea
mâinii;
Descărcați șevaletul prin amplasarea foliilor
pe perete cu bandă adezivă de hârtie;
Literele trebuie să aibă mărimea și forma potrivită;
Așezațivă pe scaunul cel mai îndepărtat din
sală pentru a verifica.
Flip-charturile și posterele
POSTERUL - reprezintă atât un instrument de comunicare cât
şi unul de instruire şi evaluare.
Rolul posterelor este:
• De a capta atenția participanților;
• Un mijloc de comunicare în educația adulților pentru:
• instruirea unui grup-ţintă;
• auto-instruire;
• evidenţierea unei contribuţii personale (în cadrul unei unui
grup de formabili);
• diseminarea unor rezultate într-un cadru interactiv (relativ
limitat ca timp);
• receptarea unui feedback imediat din partea auditorului;
• poate fi plasat la un loc vizibil în spațiul (sala) de învățare
pentru a se putea reveni oricând este nevoie asupra lui.
Flip-charturile și posterele
Posterele sunt de următoarele feluri:
 elaborat de formator singur și/sau împreună cu participanții;
 elaborate de formabili în cadrul unor sarcini - materialele de tip poster îi obligă pe
aceştia să sintetizeze informaţii/cunoştinţe/experiențe.
 elaborat cu scopul de a promova o idee, o campanie, de exemplu, de face cunoscut
ideea învățării pe parcursul vieții sau stoparea violenței etc.
Etapele elaborării posterului

1. Identificarea scopului – pentru instruire sau


pentru evaluare a cursanților sau promovare a
unei idei;

2. Stabilirea temei abordate;

3. Determinarea tipului de conținut: text, imagini,


grafice, date statistice etc.

4. Realizarea unei schițe a posterului;

5. Formatarea și redactarea posterului.


Flip-charturile și posterele
• POSTERUL VIZUAL ESTE
ÎMPĂRȚIT ÎN CÂTEVA ZONE DE BAZĂ:

1.Zona principală de focusare în care se notează titlul,


rezumatul, rezultatele, concluziile;
2.Zona secundară: introduceree, rezultatele cuprinsul;
3. Zona suport: se indică metodele și discuțiile, ideile
vis-a-vis de subiect;
4. Zona finală: se notează informații suplimentare:
referințe, informații personale, date
Flip-charturile și posterele

Modele de amplasare a informației pe poster:


Titlul posterului
Autorii

1. Rezumatul 2. Introducere

3. Materiale si metode

4. Rezultate
5. Tabele 6. Figuri, imagini
7. Concluzii
Flip-charturile și posterele
Când utilizăm posterul?
 La predarea unei teme – care poate fi explicată prin desene sau diverse
grafice conceptuale, de exemplu, harta de idei, diagrama Venn, graficul T,
clastere, os de pește, succesiune, ciclu etc., pe care urmează să le
completați cu ideile venite din partea participanților cu privire la subiectul
abordat;
 La realizarea unei sarcini;
 La combinarea posterului cu alte mijloace didactice. De exemplu,
completării posterului cu idei primite de la participanți și notate pe caduri
color (fâșii de hârtie de aproximativ10 x 21 cm), ce apoi sunt sortate și
acroșate sau lipite (se poate utiliza clei sau scochi din hârtie) pe un grafic
conceptual. Sau combinarea posterului cu prezentarea PPT sau cea a
posterului cu un model, obiect etc.
Cât de mult putem utiliza posterul?
 E mijloc didactic eficient la care puteți reveni oricînd în timpul formărilor.
 Urmează să se echilibreze utilizarea posterului cu alte mijloace didactice,
fiindcă ce mult strică, oricât de bun ar fi.

S-ar putea să vă placă și