Sunteți pe pagina 1din 3

Metabolismul

În funcție de modalitatea în care organismul obține


substanțele organice se înpart în:

Organisme

Autotrofe Heterotrofe Mixotrofe

Autotrofii își crează Heterotrofii folosesc Mixotrofele sunt


hrană proprie prin substante organice organismele care se
sinteza substanțelor sintetizate din natura. hranesc și autotrof și
organice din cele Din categoria dată fac heterotrof. Din
anorganice, folosind parte organismele: această categorie fac
energia soarelui sau -saprofite(care se parte plantele
energia legăturilor hranesc cu organisme insectivore și
chimice . Autotrofii moarte, ex: bacterii, clamidomonada(algă)
care: ciuperci)
-folosesc energia -parazite(care traiesc
solară se numesc pe baza unui corp
fotoautotrofe(plante, gazdă, ex:ciupeci
alge și cianobacteriile) plante, păduchi)
-folosesc energia -simbiote(care
legăturilor chimice se
absorb substantele
numesc chemautotrofi
organice ale alt.corp.)
(sulfobacteriile,
-holozoice:
nitrobacteriile,
a.erbivore
fierobacteriile etc.)
b.carnivore;
c.omnivore.
Ce este metabolismul?
Metabolismul reprezintă schimbul de substanță și energie dintre
organism și mediu, el fiind format din reacții de sinteză(formare) și de
scendare(ardere).
Metabolismul

Met. Met.
plastic(asimilație/an energetic(dezasimi
abolism) lație/catabolism)

Execută reacții Execută reacții


de sinteză de scendare

Metabolismul Plastic
La organisme heterotrofe La organisme autotrofe
Met.Plastic la heterotrofe decurge în 3 Plantele verzi sintetizează substanțe
faze: organice din cele anorganice, proces
I fază: substanțele nutritive din hrană, numit fotosinteză, ea decurge în 2
prin digestie, sunt descompuse în faze:
monomeri:
I fază: descompunerea apei în
proteinele aminoacizi;
glucidele monozaharide; prezența luminii, degajându-se
lipidele acizi grași. oxigen și acumulându-se energie.
II fază: sângele transportă monomerii II fază: energia acumulată în I fază
la toate celulele corpului, unde are loc este folosită pentru sinteza
asimilația – sinteza proteinelor, monozaharidelor ex: glucoza.
glucidelor și lipidelor proprii lum. H2O,CO2
organismului. !Toate reacțiile de sinteză Subst. anorg. subt.org.(ex:glucoza) + O2.
clorofilă
decurg cu consum de energie.
III fază: resturile nedigerate sunt
evacuate din organism.
.

Metabolismul energetic
Principalul substrot energetic sunt glucidele. Transformarea
subst. nutritive în energie decurg în 3 faze:
I fază: glucidele sunt descompuse până la monomeri(ex:
glucoza);
II fază: scindarea anaerobă(fără oxigen), care constă în
descompunerea glucozei, proces numit glicoliză, în urma caruia
se crează energie sub formă de ATP.
III fază(pentru organisme aerobe(care nu traiesc fără oxigen)):
scindarea aerobă completă, în procesul careia, produsele
obținute în faza a II sunt descompuse până la produs final: H2O și
CO2. Bilanțul total al scendării unei molecule de glucoză este de
38 molecule de ATP.
Compuși organici + O2 CO2 + H2O + energie(ATP)

S-ar putea să vă placă și