Sunteți pe pagina 1din 10

Lipide

Definiție
Lipidele sunt compuși chimici
insolubili în apă, dar solubili în
solvenți organici. Cele mai importante
categorii de lipide sunt:
Tesosteron
1. Acizii grași (hormon de
natură sterolică)
2. Triacilglicerolii
3. Diacilfosfoglicerolii (fosfolipide)
4. Colesterolul și derivații sterolici Tristearină
(triacilglicerol)
5. Poliizoprenul și derivații lui
6. Diacilglicoglicerolii (glicolipide)
Acizii grași—structură
Moleculele de acid gras sunt compuse din două părți diferite din punct de vedere chimic.
• Prima este reprezentată de un rest hidrocarbonat lung, saturat sau nesaturat, format din cel puțin 3
atomi de carbon. Este hidrofobă și are reactivitate chimică scăzută.
• A doua este grupa funcțională carboxil (-COOH), care ionizează în soluție. Este hidrofilă și are
reactivitate chimică mare.

Acid stearic

REST HIDROCARBONAT HIDROFOB GRUPARE CARBOXIL HIDROFILĂ


Acizii grași—esterificarea cu glicerina
• O moleculă de glicerina se poate esterifica cu până la trei molecule de acid
gras, formând triacilgliceroli, după următorul model:

GLICERINĂ + 3 MOLECULE DE TRISTEARINĂ—> TRISTEARINĂ + 3 MOLECULE APĂ


Triacilglicerolii—utilizare
Moleculele de triacilgliceroli sunt depozitate în citoplasma multor celule sub formă de micelii.
Acestea sunt grăsimi regăsite în alimente și uleiuri de origine vegetală. Când organismul necesită
energie, acizii grași sunt eliberați din componența triacilglicerolilor, fiind apoi transformați în
substanțe cu doi atomi de carbon. Cele din urmă sunt identice cu cele derivate din
descompunerea glucozei, degajând același tip de energie. Un gram de triacilglicerol produce,
totuși, de 6 ori mai multă energie decât un gram de glucoză.

Micelie
Fosfolipidele
Acizii grași stau la baza structurii membranelor celulare, prin intermediul
fosfolipidelor.
Fosfolipidele sunt molecule formate prin esterificarea glicerinei cu 2 molecule de
acid gras și una de acid fosforic (H3PO4 ).

Esterificarea glicerinei cu o moleculă de H3PO4


Fosfolipidele
Astfel, fosfolipidele sunt compuse dintr-o parte hidrofobă(coadă), reprezentată de cele două
resturi de acizi grași, și dintr-o parte hidrofilă(cap), reprezentată de gruparea fosfat și restul de
glicerină. Astfel de molecule se numest amfifile.
Fosfolipide—clasificare
1. În funcție de poliolul din structură:
 fosfogliceride (cu glicerină)
 fosfosfingozine (cu sfingozină)

Sfingozină Glicerină
Fosfolipide—clasificare
2. În funcție de substituentul grupării fosfat (X):
X=colină, compușii se numesc fosfatidilcoline (PC)
X=etanoalmină, compușii se numesc fosfatidiletanolamine (PE)
X=serină, compușii se numesc fosfatidilserine (PS)
X=inozitol, compușii se numesc fosfatidilinozitoli (PI)
X=hidrogen, compușii se numesc acizi fosfatidici (PA)
Bibliografie
1. Bruce Alberts, Molecular Biology of the Cell, Editura Taylor&Francis Ltd, pg. 58, 114-115
2. Mircea Leabu, Membrana-organizare moleculară, histology.ro