Sunteți pe pagina 1din 13

Introducere în domeniul cercetării

educaţionale
 Sporirea cunoaşterii

 Rezolvarea / ameliorarea unor


probleme concrete ale practicii
C. Fundamentală C. Aplicată
(sporirea cunoaşterii) (rezolvarea de probleme)

Cercetarea educaţională

C. Dezvoltare
(realizarea de produse)
Cunoașterea comună
vs.
Cunoașterea științifică ?
= ansamblul cunoștințelor spontane fondate pe
experiența directă
= se bazeză pe metode informale

Etape:
1. Spontan, ne facem o idee despre evenimentele
trecute => imagine imprecisă produsă de
mecanisme psihice necontrolate rațional

2. Extrapolarea explicațiilor de la situațiile trecute la


cele prezente și viitoare
(probabilitate, modalitate directă de transpunere )
- reprezintă demersul investigativ coerent prin
care specialişti bine pregătiţi descoperă
adevăruri, ne oferă certitudini care să
jaloneze gândirea şi acţiunea noastră
Modul 1 –cf. paradigmei tradiţionale
- un proces care se produce în:

 locuri bine delimitate (universităţi, laboratoare,


agenţii de cercetare guvernamentale, institute de
cercetare specializate)
 cadre teoretice clare, stabilite, în linii mari, de
disciplinele formale clasice
Modul 2

- se bazează nu atât pe evoluţii stricte din


domeniul epistemologic, cât pe
transformările şi problemele majore cu care
se confruntă societatea contemporană

=> nou tip de cunoaştere: una pragmatică,


centrată pe rezolvarea de probleme,
puternic angajată social
1. Cunoaşterea produsă în contextul aplicării
- devine consensuală și contextuală

2. Transdisciplinaritatea
≠ reuniunea unor grupuri de specialiști
= integrarea competențelor într-un cadru
flexibil de acțiune
3. Eterogenitatea şi diversitatea
organizaţională

- se referă la experienţele şi istoriile personale


diverse pe care membrii unei echipe de
cercetare / rezolvare de probleme le aduc cu ei
şi la caracterul dinamic şi flexibil al echipei
4. Responsabilitatea socială şi caracterul
reflexiv

- centrarea investigaţiei şi a eforturilor de


rezolvare de probleme pe anumite aspecte,
presante şi relevante practic pentru un foarte
mare număr de oameni

5. Controlul calităţii
≠control şi validare academic-disciplinară
=deschiderea către o mai largă validare, de tip
social
 Transdisciplinaritatea dezvoltă un cadru de referinţă
pentru a orienta eforturile de rezolvare a
problemelor

 Soluţia dezvoltată pentru o anumită problemă


include atât componente teoretice, cât şi empirice

 Comunicarea rezultatelor se face mai întâi către


participanţii direcţi; producerea cunoaşterii şi
difuzarea ei devin procese concomitente

 Transdisciplinaritatea este dinamică


 Identificați o problemă sau o provocare cu
care se confruntă lumea contemporană, în
viziunea voastră.
 Realizați o scurtă descriere a acesteia şi
prezentați modul în care ea influenţează /
afectează viaţa voastră.

1. Provocarea
2. Scurtă descriere (5-6 râduri)
3. Implicaţii (5-6 râduri)

S-ar putea să vă placă și