Sunteți pe pagina 1din 7

r

S
Variabila independentă: fenomene care reprezintă
cauze, factori sau condiții (metode de predare,
mijloace utilizate);

Variabila dependentă: reprezinta efectele, rezultate


produse de acțiunea variabile independente
(rezultatele elevilor).
Se dă ipoteza :

a. Elevii rromi de gimnaziu cu frecvenţă slabă


la şcoală îşi îmbunătăţesc frecvenţa dacă
sunt implicaţi în programe culturale cu
caracter extraşcolar, spre deosebire de
elevii cu frecvență bună care nu participă la
astfel de programe.

Este corect formulată? Da/Nu- Argumentați


b. Elevii de liceu cu comportamente agresive
care participă la programe de mediere şi
rezolvare a conflictelor reduc frecvenţa
acestor comportamente în comparaţie cu
acceași categorie de elevi care nu sunt
implicaţi în astfel de programe.

Este corect formulată? Da/Nu- Argumentați


 Se dă următoarea problemă de cercetare:

Această cercetare își propune să investigheze


influența utilizării tablelor interactive în
activitatea de predare asupra atenției elevilor
de liceu din mediul urban.

1. Formulaţi o ipoteză de cercetare.


2. Identificati elementele structurii logice
Formulaţi o ipoteză de cercetare și identificați
elementele structurii logice:

 Această cercetare își propune să investigheze


efectele utilizării calificativelor ca modalitate
de evaluare asupra stimei de sine a elevilor
din clasele primare.
P1Scopul acestui studiu este să investigheze
eficacitatea utilizării mentorilor din perspectiva
reducerii absenteismului elevilor de liceu cu rezultate
slabe la învăţătură.

P2Această cercetare îşi propune să investigheze efectul


evaluării pe bază de portofoliu asupra motivaţiei
pentru învăţare la elevii de clasele III-IV

P3Această cercetare îşi propune să investigheze


calitatea formarii cadrelor didactice în raport cu
prevenirea şi gestionarea situaţiilor de criză
educatională.

P4:Această cercetare își propune sa investigheze în ce


măsură situația materială influențează accentuarea
abandonului școlar în învățământul obligatoriu.

S-ar putea să vă placă și