Sunteți pe pagina 1din 91

ANATOMIA RADIOLOGICĂ A

MASIVULUI FACIAL.
ANOMALII DENTARE
Dezvoltarea dinților (Odontogeneza)

1. Primordiul (Proliferarea)
2. Diferențierea celulară
(Histodiferențierea)
3. Histogeneza (Morfodiferențierea şi
mineralizarea)
1. Primordiul (Proliferarea)

Schema cavităţii orale embrionare.


A - Secţiune sagitală
B - Secţiune frontală
X - Viitoarea regiune a
odontogenezei
1. Maxilar
2. Limbă
3. Mandibula
2. Histodiferencierea

► Mugure dentar în
stadiul ► de clopot

► 1. Epiteliu gingival ► 6. Epiteliu


► 2. Mezenchimă adamantinal intern
► 3. Gubernaculum ► 7. Odontoblasta
dentis ► 8. Papilă
► 4. Organ adamantinal mezenchimală
► 5. Pulpa organului ► 9. Sac dentar
smalţului ► 10. Vase sanguine
3. Morfodiferenţierea şi mineralizarea

► Faza timpurie a dentino- şi amelogenezei (după Forrester)


Schema ameloblastului secretor

► 1. Nucleu
► 2. Bare terminale
► 3. Aparat Golgi
► 4. Mitocondrii
► 5. Ergastoplasmă
► 6. Desmozomi
► 7. Vezicule de secreţie
► 8. Prelungiri Tomes
Reprezentarea schematică a complexului pulpodentar

► A. Dentină
► B. Predentină (zona
dentinogenetică)
► C. Pulpă dentară
► 1. Joncţiune amelodentinară
► 2. Prelungire odontoblastică
► 3. Corpul odontoblastei
Schema diferențierii odontoblastelor

► 1. Epiteliu adamantinal intern


► 2. Fibroblaste periferice ale papilei
mezenchimale
► 3. Preameloblaste
► 4. Preodontoblaste
► 5. Ameloblaste
► 6. Odontoblaste
Etapele funcționale de formare a țesuturilor dentare.
(După V. Okushko)
1 – contactul informațional;
2 – apariția celulelor
constructoare (enameloblastele
și odontoblastele);
3 și 4 – formarea smalțului și
dentinei, structurilor lor
stratificate;
5 – finisarea enomelogenezei.
Formarea rădăcinilor
Incisivi – 2 ani
Primul molar – 4 ani
Molarul doi și caninul – 5 ani

Începerea resorbției radiculare peste


3 ani după formare
Ordinea eruptiei dintilor
permanenti
Arcada superioara(maxilar) Arcada inferioara(mandibula)

molarul 1 – 6 ani molarul 1 – 6 ani


incisivul central – 7 ani incisivul central – 6 ani
incisivul lateral – 8 ani incisivul lateral – 8 ani
premolarul 1 – 9 ani caninul – 9 ani
caninul – 11 ani premolarul 1 – 10 ani
premolarul 2 – 10 ani premolarul 2 – 11 ani
molarul 2 – 12 ani. molarul 2 – 12 ani
Anatomia radiologică a dinţilor
Cement: 50% de substanţe
minerale. Apare ca un
strat foarte subţire pe
suprafaţa rădăcinii. Nu
totdeauna poate fi
evidenţiat pe o imagine
radiografică
Spaţiu pulpar constă din
ţesuturi moi. Apare
radiotransparent. Se
extinde din interiorul
coroanei până la vârful
rădăcinii.
Anatomia radiologică a dinţilor: structurile de
suport
Spaţiul ligamentului
periodontal. Este constituit
din colagen. Apare ca un
spaţiu radiotransparent între
rădăcina şi lamina dura.
Este puţin mai subţire în
mijlocul rădăcinii şi mai larg
spre apex
Lamina dura: un strat radio-
opac de os dens care se
prezintă mai gros decât osul
trabecular din vecinătate
Anatomia radiologică a dinţilor: structurile de
suport
Creasta alveolară:
radioopac. Se socoate
norma dacă ≤ 1,5 mm
de colet
Osul alveolar (trabecular,
spongios) radioopac
Anatomia radiologică a dinţilor
Anatomia radiologică a masivului facial

Sutura intermaxilară Foramen incisiv


Anatomia radiologică a masivului facial

Umbra ţesuturilor moi Ductul nasolacrimal


Anatomia radiologică a masivului facial
Bordul inferior al Canale nutritive
sinusului maxilar
Anatomia radiologică a masivului facial

Procesus zygomaticus Foramen linguale


Anatomia radiologică a masivului facial
Foramen mentale Canalul mandibular
Anatomia radiologică: OPT
• 1 Orbit • 14 Basal compact bone
• 2 Cervical vertebrate, with tooth axis • 15 Mylohyoid line
• 3 Basal compact bone of the opposing jaw • 16 Mandibular canal
• 4 Nasal septum • 17 Mental foramen
• 5 Inferior nasal concha • 18 Digastric fovea or mental fovea, depending upon
• 6 Maxillary sinus (borders) the positioning of the mandibular anterior segment in
• 7 Anterior nasal spine the plane of focus
• 8 Horizontal osseous palatal lamina • 19 External ear, with auditory opening
• 9 Laterobasal border of the nasal cavity • 20 Mandibular articular process (condyle)
• 10 Palatal velum • 21 Muscular process of the mandible
• 11 Pterygopalatal fossa • 22 Styloid osseous temporalis process
• 12 Body of the zygomatic bone, with innominate line • 23 Hyoid bone
• 13 Zygomatic arch • 24 Base of the tongue
Radiografia craniului
1. Osul nazal
2. Procesul frontal al maxilei
3. Osul lacrimal
4. Conchae nazală superioară
5. Conchae nazală inferioară
6. Vomer
7. Procesul alveolar
8. Mandibula
9. Maxila
10. Procesus zygomaticus
11. Osul zygomaticus
12. Lamina perpendiculară etmoidală
13. Osul temporal
14. Partea frontală a maxilei
15. Osul sphenoid
16. Osul parietal
17. Osul frontal
Sinusurile
Proecţia de faţă Proecţia laterală

1. Frontal
1. Frontal 2. Ethmoid
2. Ethmoid & sphenoid 3. Sphenoid
3. Maxilar 4. Maxilar
ANOMALII DENTARE
ANOMALII DENTARE
CLASIFICARE
 anomalii de poziţie
 anomalii de sediu
 anomalii de număr
 anomalii de formă
 anomalii de volum
 anomalii de structură
ANOMALII DE POZIŢIE
Dinţii erup la locul lor normal pe arcadă, dar
prezintă:
• versii (înclinarea axului longitudinal al dintelui spre
mezial sau distal)
• vestibulo- sau oro-poziţie
• rotaţii
- cu incidenţă mai mare la incisivii laterali superiori
şi premolari.
ANOMALII DE SEDIU

• Incluzia = dinte situat în osul maxilar după perioada normală


de erupţie, a cărui sac folicular nu comunică cu cavitatea orală,
iar apexul este închis
• Anclavarea = dinte situat în osul maxilar după perioada
normală de erupţie, a cărui sac folicular comunică cu cavitatea
orală

• ectopia şi entopia = erupţia dintelui în dreptul locului său


normal de erupţie dar în afara continuităţi arcadei dentare

• heterotopia = dinte erupt într-un teritoriu anatomic


diferit (ovar, sinus maxilar, ram ascendent al mandibulei)
ANOMALII DE SEDIU
Transpoziţia = inversarea locului de erupţie a doi dinţi
vecini între ei
• se întâlneşte cel mai frecvent între caninul superior şi
primul premolar sau între caninul superior şi incisivul lateral
•poate fi - parţială/ totală
TRANSPOSITION

bilateral transposition of the maxillary canines


and first bicuspids
ANOMALII DE NUMĂR
Hiperdonţia = dinţi supranumerari = număr mai
mare de dinţi
- mai frecvent grup frontal superior
- la mandibulă mai frecvent în zona premolară
- pot fi: - dinţi eumorfi (au forma şi dimensiunile
celor din seria normală)
ANOMALII DE NUMĂR
- dinţi dismorfi (au volum redus şi forme atipice)
• dinţi sudaţi = fusiunea cel mai frecvent prin dentină a doi muguri dentari
în momentul formării
•congrescenţa = sudarea a doi dinţi prin cement
• dens in dente
Oligodonţia = anodonţie parţială întinsă-
anodonţia terminală care cuprinde şi caninul

= anodonţie parţială subtotală- 1-3


dinţi prezenţi pe arcadă

Anodonţia totală
ANOMALII DE NUMĂR
Hipodonţia = reducere totală sau parţială a numărului de dinţi ca
rezultat al ageneziei sau aplaziei unui mugure dentar
Hipodonţia= anodonţie parţială redusă- lipsesc mai puţin de patru
dinţi consecutivi
= anodonţie parţială întinsă- lipsesc mai mult de patru
dinţi consecutivi
SUPERNUMERARY TEETH
SUPERNUMERARY TEETH
SUPERNUMERARY TEETH
SUPERNUMERARY TEETH
SUPERNUMERARY TEETH
SUPERNUMERARY TEETH
MISSING TEETH
MISSING TEETH
MISSING TEETH
MISSING TEETH
ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii coronare = cuspizi anormali, variaţii de formă ale
şanţurilor şi crestelor marginale sau accesorii şi modificări
morfologice ale coroanei dentare
Anomalii radiculare
- de număr: frecvent la premolarii superiori- rădăcini şi canale
suplimentare
- de formă:- frecvent la dintii maxilari
- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă
de cement
- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme
ANOMALII DE FORMĂ
Anomalii radiculare
- de formă:- frecvent la dintii maxilari
- rădăcini divergente se unesc la apex printr -o teacă
de cement
- dilaceraţii angulare - datorită unor traumatisme
- taurodontismul- “dinte de rumegător”
MICRODONTIA
MICRODONTIA
MICRODONTIA
MICRODONTIA
ANOMALII DE FORMĂ

Anomalii corono-radiculare:
- perle de smalţ
-evaginaţia
- invaginaţia
- geminaţia
- fisiunea
- congrescenţa
ANOMALII DE FORMĂ
Perlele de smalţ = evaginaţia epiteliului
adamantin intern
-localizate la nivelul jocţiunii smalţ-cement sau
în vecinătatea furcaţiei
Evaginaţia = evaginaţia epiteliului adamantin
intern = cuspid ovoid în foseta centrală a
dinţilor laterali
ANOMALII DE FORMĂ

Invaginaţia = evaginaţia epiteliului


adamantin intern în papila dentară- “dens in
dente”

Geminaţia = clivarea incompletă a unui


mugure dentar în timpul morfodiferenţierii-
coroană bifidă cu o rădăcină
ANOMALII DE FORMĂ

Fusiunea= unirea a doi muguri dentari


(coroană/ rădăcină)

Congrescenţa = unirea a două unităţi dentare


doar la nivelul cementului
FUSION
FUSION
FUSION
FUSION
FUSION
FUSION
FUSION
ANOMALII DE VOLUM
Microdonţia
- generalizată - reală (nanism dentar, cardiopatii congenitale,
sindrom Turner, Down)
- relativă- dimensiunea dinţilor e corelată cu cea
a maxilarelor
- localizată la unul sau mai mulţi dinţi (IL, Ms, supranumerari)
Macrodonţia
- coronară - generalizată - reală (sindrom Down)
- relativă (corelat cu
dimensiunea maxilarelor)
- localizată la un dinte/ o hemiarcadă
MACRODONTIA
ANOMALII DE STRUCTURĂ
Amelogeneza imperfecta
*hipomineralizare a smalţului, uneori cu hipoplazie

Dentinogeneza imperfecta
*dinţi gri-albăstrui, cu smalţ dispărut şi dentină
remaniată (transmitere autosomal dominantă)
Odontodisplazia
*aspect bizar al dinţilor asociat cu întârzierea sau
absenţa erupţiei
AMELOGENESIS IMPERFECTA
AMELOGENESIS IMPERFECTA
AMELOGENESIS IMPERFECTA
Dentinogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
DENTIN DYSPLASIA
Dilaceration
Dilaceration
Dilaceration
Dilaceration
TAURODONTISM
TAURODONTISM
Hypercementosis
Hypercementosis
Hypercementosis
Hypercementosis
Hypercementosis
Hypercementosis
ENAMEL PEARL
PULP STONES

S-ar putea să vă placă și