Sunteți pe pagina 1din 9

„A-ţi dori să ai succes fară a munci din

greu este ca şi cum ai încerca să culegi


roadele pe care nu le-ai semănat
vreodată.”-David Bly
Care sunt competențele pe care copiii noștri va trebui să le
dobândească pentru a se adapta în societatea secolului XXI?

Competențe esențiale: comunicarea în limba maternă, comunicarea într-


o limbă străină, abilitățile matematice și competențele de bază în materie
de știință și tehnologie, competențele digitale, abilitatea de a învăța
eficient, cultura socială și civică, spiritul de inițiativă și cel antreprenorial,
conștientizarea culturală și expresivitatea;
Competențe transdisciplinare: gândirea critică, creativitatea, inițiativa,
rezolvarea problemelor, evaluarea corectă a riscului, luarea deciziilor
potrivite, gestionarea constructivă a emoțiilor.
Ce fel de pregătire le putem oferi copiilor noștri, în așa fel încât ei să
devină adulți capabili să gestioneze viitorul secolului XXI?
Care sunt cunoștințele pe care va fi necesar să le posede și, mai ales,
care sunt competențele de vor avea nevoie pentru a fi apți să trăiască și
să muncească la vârsta maturității?

Cunoștințe de bază, pe care elevul să le poată utiliza în situații practice din


viața de zi cu zi. Printre acestea se numără: capacitatea de a scrie și de a
socoti, dar și cultura în materie de știință, tehnologia informației, finanțe sau
civism.
Competențe pe care elevul să le poată utiliza în abordarea unor situații
complexe. În categoria acestor competențe se încadrează: gândirea critică,
abilitatea de a rezolva probleme într-un mod eficiente, creativitatea,
comunicativitatea și spiritul de echipă;
Trăsăturile de caracter pe care elevul și le formează interacționând cu
mediul înconjurător, ce se află în continuă schimbare. El își dezvoltă astfel:
curiozitatea, spiritul de inițiativă, perseverența și curajul, adaptabilitatea,
abilitățile de lider, dar și conștiința problematicii sociale și a celei culturale.
Ne putem închipui noi oare cum va arăta lumea în cea de-a 4-a decadă a
secolului XXI?
Având în vedere viteza de schimbare datorată progresului tehnologic, pare a
fi necesar un amplu efort de imaginație pentru a crea o reprezentare
mentală a lumii în anul 2035. Putem presupune că viitorii adulți vor locui în
orașe inteligente, vor conduce vehicule inteligente, vor fi asistați de roboți în
activități zilnice ș.a.m.d. Se poate imagina că fenomene precum
globalizarea, interdisciplinaritatea sau digitalizarea vor induce nevoia de
specialiști în domenii precum: consiliere pentru alegerea unui robot de
familie, analiză financiară cu valute tip Bitcoin (este un sistem de plată
electronică descentralizat și o monedă digitală), medicină Big-Data,
printarea 3-D a alimentelor, resuscitarea speciilor dispărute ș.a.m.d.
www.mozaweb.com/ro/
https://learningapps.org/

https://testmoz.com/

https://quizizz.com/join/

http://escoala.ro/

https://lectii-virtuale.ro/

https://www.digitaliada.ro/

https://neulog.com/
https://kahoot.com/

https://kahoot.it/