Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor: Grecu Marina


Clasa a V-a
Data:
Unitatea de învățare: Bullying-ul
LECȚIA 8. REFLECȚIE ASUPRA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE „BULLYINGUL”

Competențe specifice Descriptori

Atitudini
- Oferă spaţiu celorlalţi, pentru a-și putea exprima
Respect liber opiniile.
-Exprimă respect faţă de alte persoane, ca fiinţe
umane egale.
Toleranța ambiguității -Interacţionează pozitiv cu alte persoane, care au
puncte de vedere diferite.
Abilități
Abilități de ascultare și observare -Ascultă în mod activ diferite păreri.
- Reține detalii cu privire la comportamentul altor
persoane.

• Empatie • Poate explica de ce se supără o persoană.


• Încearcă să-i înţeleagă mai bine pe cei din jur,
imaginându-și cum arată lucrurile din perspectiva
lor.

Cunoștințe și înțelegere critică


Cunoștințe și înțelegere critică privind limba și - Poate explica felul în care tonul vocii, contactul
comunicarea vizual și limbajul corporal pot ajuta comunicarea.
-Poate reflecta critic asupra felului în care diferite
stiluri de comunicare pot duce la blocaje în
comunicare.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil:
O1 – să observe comportamentele care denotă bullying;
O2 – să reflecteze critic referitor la siguranță și confort la școală;
O3 – să analizeze critic propriile capacități, abilități, atitudini.

STRATEGII DIDACTICE:
A Forme de organizare a lucrului în grupul de elevi: frontal, în perechi.
A Metode și procedee didactice: jocul didactic, discuția dirijată.

MATERIALE NECESARE:
Fișa de reflecție „Ce este bullyingul?”
DEMERSUL DIDACTIC

1. Activitate de introducere „Imaginea înghețată” (15 min.)

Profesorul le va solicita elevilor, care stau în cerc, să creeze imagini „înghețate” pentru urmă-
toarele acțiuni (Acțiunile sunt notate pe fișe, pe care profesorul le distribuie elevilor. Ar putea fi
aceeași situație pentru mai mulți elevi.): privește atent, urmărește, furișează-te, privește insistent,
trage cu urechea, bârfește, spionează, uită-te pe furiș, blochează, sfârtecă, amenință, hărțuiește,
trântește pe cineva la podea.
Pentru ca acest exercițiu să aibă succes, este necesar ca elevii să observe cum execută colegii
instrucțiunile. Urmează apoi o discuție ghidată de profesor, pentru înțelegerea faptului că acestea
sunt exemple de situații de bullying, fără a le spune acest lucru în mod direct:
 Ce s-a întâmplat în timpul jocului?
 De ce vă amintesc aceste imagini înghețate?
 Cu ce situații din viața voastră le puteți asocia?
 Ce legătură au aceste exemple cu tema studiată de noi?

2. Rememorarea procesului și reflecție individuală și în perechi (20 min.)

Profesorul adresează întrebări întregii clase, pentru a stimula rememorarea lecțiilor realizate în
cadrul unității de învățare, punând accentul atât pe conținut (ce teme au fost abordate), cât și pe
proces (ce metode sau activități au fost folosite). Se vor nota pe tablă ideile esențiale.

În continuare, profesorul le propune elevilor să lucreze în perechi, în baza Fișei de reflecție „Ce
este bullyingul?”. În fiecare pereche, elevii se vor susține reciproc, pentru a identifica răspunsuri
comune, dar și diferite, cu referire la bullying.

3. Discuție generală și concluzii (15 min.)

Elevii prezintă pe rând situațiile pe care le-au discutat în perechi. Când un elev menționează o
situație, profesorul întreabă ce cred despre aceasta alte perechi de elevi, pentru e evita repetarea. Profesorul
se asigură că elevii pot să-și exprime liber opiniile.

4. Debrifarea activității (5 min.):

Se va discuta cu întreaga clasă în baza următoarelor întrebări:


a) În urma celor învățate, în ce măsură vă simțiți mai pregătiți decât înainte să faceți față situa-
țiilor de bullying?
b) Ce anume ați mai avea nevoie, pentru a vă simți și mai pregătiți?
c) În urma celor învățate, ce ați dori să adăugați/schimbați la voi, la regulile clasei/regulamentul școlar?

Profesorul le dă elevilor ca temă să se gândească la un slogan antibullying al clasei lor, cu care


să fie toți de acord și pe care să-l afișeze în sala de clasă.

Notă. Spre deosebire de celelalte lecții de reflecție la final de unitate de învățare, la această lecție
elevii nu lucrează direct cu lista de descriptori. Cu toate acestea, realizând activitățile propuse, elevii vor
putea manifesta pe parcursul lecției numeroase comportamente care să permită evaluarea
elevilor în baza descriptorilor. Așa cum s-a menționat în partea introductivă a ghidului, profesorul
decide formatul cel mai potrivit pentru activitățile didactice. Astfel, se poate opta pentru preluarea
la diferite unități a unui format inspirat de lecția de mai sus sau se poate alege pentru această lecție
un alt format, din cele propuse la alte unități, un format adaptat sau conceput de profesor.
FIȘA DE REFLECȚIE INDIVIDUALĂ ȘI ÎN PERECHI „CE ESTE BULLYINGUL?”

A. Completați spațiile de mai jos, apoi discutați răspunsurile cu colegul/colega.

Un lucrul pe care l-am învățat despre bullying/cyberbullying în general:


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Un lucru pe care l-am învățat despre bullyingul din școala mea...


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Un lucru pe care l-am învățat despre cei care pot oferi ajutor în situații de bullying:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Ce voi face diferit de acum încolo în situații de bullying?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Cui voi comunica situațiile de bullying?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

B. Discutați în perechi următorul scenariu:


La ieșirea din școală, un grup de băieți i-au furat lui Sorin telefonul mobil și l-au prevenit: „Mâine, la
aceeași oră, vei aduce un alt telefon mobil, în caz contrar, te vom bate măr.”

1. Ce riscă Sorin să i se întâmple, dacă mâine va aduce un alt telefon mobil?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. Cum ai proceda tu în situația lui Sorin?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Ce ai face tu, dacă ai fi martorul acestei discuții?


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________