Sunteți pe pagina 1din 2

NORME DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII LA LUCRĂRILE DE

LABORATOR, CLASELE VII-IX


CHIMIE
Anul şcolar 2016-2017

1. Lucrărire de laborator se efectuează numai în prezenţa


profesorului;
2. Înainte de începerea lucrărilor, se citeşte cu atenţie modul de
lucru;
3. Lucrările de laborator se efectuează cu cantităţile de substanţe
indicate de profesor;
4. Efectuarea experimentelor în vase murdare este interzisă;
5. La identificarea substanţelor pentru efectuarea experimentelor,
se citeşte cu atenţie eticheta;
6. Este interzis a se gusta sau mirosi substanţele;
7. Toate substanţele sunt păstrate în dulapuri speciale la care elevii
nu au acces;
8. Manipularea vaselor fierbinţi se face numai cu cleşte special (fier
sau lemn);
9. Resturile de substanţe toxice nu se aruncă la canalizare;
10. Este interzisă aprinderea surselor de încălzire (spirtiere, becuri
de gaz), a chibritelor, brichetelor, în absenţa profesorului;
11. Este interzis a se umbla la instalaţiile electrice şi aparatura din
dotare;
12. Este interzis a se turna apă peste acid sulfuric;
13. La lucrările de laborator este obligatoru purtarea halatului;
14. La sfârşitul experimentelor mainile se spală cu apă şi săpun;
15. La mesele de lucru trebuie păstrată ordinea şi curatenie;
16. Este interzisă joaca în laborator.
IP Gimnaziul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, s. Năvîrneț
Tehnica securității în cabinetul de informatică
Anu de studii 2020-2021

Nr. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI SEMNĂTURA


crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Professor de informatică: Grecu Marina