Sunteți pe pagina 1din 1

La

protecție La informații informații


Libera despre despre modul
alegere comerciant de plată

Drepturi La piețe
Drepturi comerț
generale De
online Garanție
retragere
legală de
La conformitate
informare La
despăgubire Drepturile
În cazul conținutului
consumatorilor digital:informații referitoare la
componentele hard și soft

Informații caracteristici
Informarea în cazul
generale ale produselor
Extras de cont modificării clauzelor
bancare
contractuale
Retragere timp de
Exemplar al
14 zile
contractului
Drepturi produse
Rambursare
financiare
anticipată a
Primirea răspunsului
creditului
Acces la datele cu scris în 30 zile
caracter personal Primirea
clauzelor
Grafic de
contractuale
rambursare Sesizarea
De opoziție eventualelor
încălcări
Înștiințarea, cu 15 zile
Modificarea înainte, în cazul întârzierii la
datelor personale plată