Sunteți pe pagina 1din 12

ACUSTICA

PROIECT REALIZAT DE BURA ȘTEFAN, JALBĂ PAUL, IPIROTI VLAD, DONIȚĂ CLAUDIU ȘI VASILIU CODRIN
LICEUL TEORETIC MIRON COSTIN IAȘI
CLASA A XI-A D
CUPRINS
• 1. Acustica definitie
• 2. Infrasunete si ultrasunete
• 3. Calitatile sunetului
• 4. Urechea
• 5. Aplicatii ale ultrasunetelor si ale infrasunetelor
• 6. Webografie
PARTEA INTRODUCTIVĂ

• Acustica este stiința care studiază producerea, propagarea și recepționarea sunetelor, inclusiv efectele
asupra organismului.
• Întru-un mediu elastic se pot propaga unde mecanice de diferite frecvențe. Pentru un anumit domeniu
de valori ale frecvențelor aceste unde produc senzații auditive și sunt numite unde sonore sau sunete.
INFRASUNETE SI ULTRASUNETE
CALITATILE SUNETULUI

• Calitatile sunetului sunt:


 Inaltimea;
 Intensitatea;
 Timbrul;
 Durata sunetului;
INALTIMEA
INTENSITATEA
TIMBRUL
DURATA SUNETULUI
URECHEA
APLICATII ALE ULTRASUNETELOR SI ALE
INFRASUNETELOR
WEBOGRAFIE